Kuthumi - 6:26 Az én-csatornázás isteni fényének kifejezése

Michelle Eloff (08.06.17) - Kuthumi: 26:6 Az én-csatornázás isteni fényének kifejezése


Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/8x94dp5iijif86n/26_6+Az+%C3%A9n-csatorn%C3%A1z%C3%A1s+isteni+f%C3%A9ny%C3%A9nek+kiterjeszt%C3%A9se.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal és elhozzam nektek a folyékonyság, az integráció, az összehangolódás és az igazság áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze veletek miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, minden egyes lépéssel, amelyet megtesztek a nagyobb önismeret, az önszeretet és önelfogadás útján, önmagatokban olyan helyhez juttok közelebb, ahol lehetővé válik számotokra, hogy igazán felfoghassátok az öröm, a derű, a béke, a fény, a szeretet, az igazság szavak jelentését és az összes többi csodálatos aspektusét, amelyek megtapasztalását az emberi lét lehetővé teszi. Olyan sok a szenvedés, a küzdelem, a csalódás és a kiábrándultság, és nem tapasztaljátok meg, és nem fejezitek ki elégszer énetek isteni fényét. Isteni fény énetek az a részetek, amelyik képes kivonni az energiát az öröm forrásából, a belső energiakutatokból, amelyik olyan erőteljes és fénnyel teli esszenciát tartalmaz, ami szét tudja oszlatni legsötétebb napotok legsötétebb fellegeit [is].

Már a megértés ösvényén vagytok, ahol rájöttök majd, hogyan tudjátok ezt megtenni – emlékeztek rá, hogy milyen fontos az isteni én isteni örömének kifejezése szavaitokkal, gondolataitokkal és tetteitekkel. Arra kérünk most benneteket, hogy használjátok kreativitásotokat az öröm, a gyönyör, az egység és szentségesség kifejezésére. Kreativitásotoknak kell lennie az edénynek, amelyen keresztül ezeket az energiákat csatornázzátok. Ha ezt teszitek, olyan energiamezőt hoztok létre, ami ezekkel az örömteli kifejezésekkel van telve, ami automatikusan hasonló tapasztalatokat vonz majd hozzátok. Ebben a hónapban a kulcsdátumok aktiválásai során, amelyekkel dolgoztatok, arra kértek benneteket, hogy emlékezzetek rá, hogy hogyan lehet gyermek módjára játszani, elmerülni az örömben és újraegyesülni önmagatok szent és isteni aspektusaival. Arra kértek benneteket, hogy fogadjátok el önmagatokat, fogadjátok el a pillanatot és azt, amit az élet abban a pillanatban kínál számotokra, és most arra kérünk benneteket, hogy használjátok kreatív szikrátokat annak kifejezésére, amit felfedeztetek önmagatokkal kapcsolatban. Konkrétan ez az energia felkészít benneteket az isteni mágia kifejezésének következő szintjére, ami a csodák birodalmaként ismert birodalomban létezik, és [felkészít] arra, hogy hogyan manifesztáljátok belső bölcsességeteket és az alkimista mester belső mágiáját.

Minden alkalommal amikor hálát adsz azért, aminek a mesterévé váltál, minden alkalommal, amikor hálát adsz azért, amit megtapasztaltál és azért, ahogyan megtapasztaltad, megerősíted teremtői és alkimista mesteri képességeidet. Ez automatikusan magasabb frekvenciájú energiát húz be kreatív képességeidbe; amelyek a testedben a szexcsakrádban és a torokcsakrádban találhatóak. Amikor a szexcsakra megtapasztalja ezeket a magasabb rezgésű energiákat, a béke mélyebb érzése tölt el benneteket. Ennek az az oka, hogy kezdtek rácsatlakozni olyan mélyebb szintű tudásra, mely szerint ezeknek a kreatív képességeknek megvan a hatalmuk fenntartani benneteket, és amint átléptek az elbukástól való félelmeteken, vagy az attól való félelmeteken, hogy nem vagytok képesek megtenni azt, amit kérünk tőletek, [akkor] saját erőtök következő, új szintjére léptek, és a bölcsesség újabb szintje születik meg bennetek. És felismeritek az igazságot, ami végig jelen volt, [azt] az igazságot, hogy teljes mértékben képesek vagytok használni a bennetek rejlő [azon] képességet, hogy kreatív lényként fenntartsátok az életet, ezért aztán ez olyan időszak, amikor a bénultság régi paradigmás rácsai leomlanak.

E rácsok mindegyike lekapcsolódik az új, szent fényhálózatokról, amelyeket kommunikációs rendszerekként használtok, hogy összekapcsolódjatok a kreativitás összes birodalmával, amelyeket a folyékony szeretet végtelen forrása táplál. Ez olyan folyékony rendszert hoz létre, olyan folyékony hálózatot, ami mentén az összes idea szállítható. Amikor ez a folyékony rendszer teljes kapacitással működik és a lelkek ráhangolódnak, [akkor] új szintű kreativitás jön létre automatikusan a szexcsakra és a torokcsakra összehangolt egységében. Ez ekkor megnyitja ezeken a csakrákon keresztül a dimenziós portálokat a felsőbb világokba, és kreativitásotok kifejezési képessége teljesen más formát ölt. A kifejezés formája nagyon eltérhet attól, mint amire számítotok, és talán attól is, ahogy a múltban kifejeztétek a kreativitásotokat.

Az előttetek álló hónapok az óriási változások időszakát jelzik és néhányan teljes fordulatot éltek meg az életetekben, és amit az év elején talán még az életetekként tapasztaltatok meg, az teljesen eltérő forgatókönyvként zajlik, mint az, ami az év végének beköszöntével történik majd. Augusztus, szeptember és október hónapjai alatt sok új fényt integráltok mindannyian. Ez frekvencia-emelkedést idéz elő az agyalapi és a tobozmirigyben. Megváltoztatja azt a frekvenciát is, amelyen a hipotalamusz kibocsátja az információkat, automatikusan a fény új szintjét vonzva be ezzel a pajzsmirigybe és a csecsemőmirigybe [is]. Ahogy a testedben lévő mirigyek mind átmennek ezen a változáson a [saját] rendszereiken belül, úgy fogod találni, hogy az énedről szerzett tudásod is megváltozik. Ez egyrészt a testedben zajló kémiai változásoknak az eredménye, másrészt újabb olyan periódusnak, amelynek során a régi idegpályák összeomlanak, és újak jönnek létre. Az elkövetkezendő tizenhat hónapban számos olyan időszakon mentek majd keresztül, amikor a régi idegpályák összeomlanak, hogy újak jöhessenek létre, amelyek kapcsolódnak [azokhoz] a folyékony hálózatokhoz, amelyekről korábban beszéltem.

Mindegyik hálózat kapcsolódik testetek egyik csakrájához, egy nagyobbhoz, és egy kisebbhez. Ez mélyebb tudást csepegtet belétek arról, hogy mi a folyékony tudatosság, és hogy mivel jár a folyékony univerzumban való lét[ezés]. Múltatok összes szilárd [vagy rögzült] aspektusa feloldódik. A szilárd világ nem olyan, mint azt képzelnétek, nem olyan hely, ahol a szerkezeteket a helyükön tartják az egész érdekeit és javát szem előtt tartva, abban az értelemben, hogy lebetonozzák azokat a rendszereket, amelyek támogatnak benneteket. A szilárd világ, vagy szilárd univerzum, ahogy ti ismertétek, olyan világ, amelyben korlátoltságot és gátakat tapasztaltatok meg. Minden szilárd idea olyan tárolót hozott létre, amelyben a korlátozottságot és a bénultságot tapasztaltátok meg. Most lehetőségetek van túllépni a saját határaitokon, kihívás elé állítani a határaitokat, és túllépni a régi világ küszöbén, be egyenesen az új világba, az új világba, amelyet magatokhoz vonzottatok, olyan világba, amelyik nagyszerűbb lehetőségeket nyújt számotokra, hogy teremtőként és társ-teremtőként szolgáljatok.

A szolgálat életét élni kreatív kísérlet. Ez a projekt óriási mennyiségű kreativitást igényel, hogy tökéletesen kibontakozhasson. Ezért lehetőséget nyújtunk számotokra, hogy mélyen elmerüljetek önmagatok ezen aspektusában, és hogy igazán magatokévá tegyétek saját kreatív és társ-teremtői képességetek erejét. Olyan helyzetekbe fogtok kerülni, ahol képesek lesztek folyékony természetű kapcsolatokat létrehozni az emberek széles rétegeivel, egymást támogató csoportokat hozva létre, olyan kapcsolatokat formálva az egyénekkel, amelyek táplálják a lelket, táplálják a kollektív kreativitás isteni fényét, és számos új projekt aktiválódik, olyanok, amelyek bizonyos esetekben nagyon kifizetődőnek bizonyulnak, és amelyek felfedik számotokra, [hogy] amikor a hasonló gondolkodású, és hasonló érzésű emberek egyesülnek, csodákat hoznak létre, teremtenek és a bőség tudatosság megerősödik.

Ezeknek a magasabb szintű kreatív energiáknak a beintegrálása a napfonatotokra is hatással lesz. Ennek az az oka, hogy a napfonatotok számos [olyan] fényfonalat tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a mennyei akarathoz és saját akaratotokhoz abban a tekintetben, hogy megtegyétek azt, amit meg kell tenni a fizikai világban. Ezért kreatív inspirációitok feldolgozásra kerülnek a napfonatban, így le tudjátok horgonyozni a szándékotok mennyei akaratát és annak megfelelően tudtok cselekedni. El lesztek ragadtatva attól, amit saját kreatív erőitekkel kapcsolatban felfedeztek, és azok, akik azt gondolják közületek, hogy egy csepp kreativitás sem szorult beléjük, nézzetek csak körül, mindaz, amit az életetekben láttok a kreatív képességetek egy-egy része, ti teremtitek az életeteket, ti teremtettétek ezt a rendszert, amiben megtapasztaljátok az életet, ezért aztán nagyon is képesek vagytok arra, hogy valami mást teremtsetek. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt képzelitek, hogy kreatív képességeiteknek muszáj az énekléshez, rajzoláshoz vagy az íráshoz kapcsolódnia. Kreatív képességetek egy bennetek rejtőző egyedi erő, valami olyasmi, amiben igazán jók vagytok. Olyasmi, amit már gyermekként felfedeztetek, de eltettétek egy hátsó polcra, mert nem volt időtök, vagy nem éreztetek elég hajlandóságot, hogy figyelmet szenteljetek neki, vagy talán valamilyen traumához, esetleg fájdalomhoz kötődik. Tökéletes idő ez arra, hogy levegyétek most a polcról, leporoljátok, és új szemszögből nézzetek rá, a folyékony szeretet folyékony lényének szemein keresztül, aki tudja, hogy folyékony világban élni annyit tesz, hogy át kell adnia magát a teremtő erőknek, és hogy a belülről fakadó kreatív erő motiválja az életét, az hajtja előre, és ez készíti fel a jövőre.

Higgyetek benne, hogy eljött a ti időtök, hogy valóban felismerjétek ezeket a kreatív képességeket. Legyetek tudatában, hogy olyan időszak ez, mikor szükséges felismernetek saját kreativitásotokat, mert fontos üzenetek rejlenek benne. A kreativitás ott van mindenben, és minden dolog, amit képesek vagytok megtenni, az a kreativitás egy formája. Nyissátok meg az elméteket, és engedjétek, hogy szabadon hajózzon a mágia óriási óceánján, hogy kreatív lényként kifejezhessétek belső isteni mágiátokat, és ennek eredményeképp viruljatok benne. Élvezzétek ezt az időszakot, amikor megengeditek a teremtőerőtöknek, hogy gondoskodjon rólatok, hogy meggyógyítson és fenntartson benneteket. Nagyon fontos része ez folyékony alapjaitok felépítésének a folyékony univerzumban, ami megköveteli tőletek, hogy folyékonyak legyetek testben, elmében, és lélekben, beleértve a szíveteket is.

Legyetek tudatában, hogy mindaz, ami bennetek és körülöttetek létezik a kreativitásotok kifejeződése, és hagyjátok, hogy ez a tudás felfedje előttetek a következő réteget. Eljött [annak] az ideje, hogy megváltoztassátok az önmagatokkal és az élettel kapcsolatos érzékeléseteket, és hogy hagyjátok, hogy az autentikus énetek egyre nagyobb része jusson kifejeződésre rajtatok keresztül. Az örömteli cselekvésen keresztüli önkifejezés időszaka inspiráljon benneteket, és gyújtsa fel bennetek a szenvedély lángjait, amelyek arra ösztönöznek benneteket, hogy teljes szívetekből, lelketekből, szellemetekből, testetekből, elmétekből átöleljétek az életeteket, és hozzon ez számotokra nagy örömöt, nagyszerű felismeréseket, felszabadító bepillantásokat és mély szeretetet. Ezek is olyan áldások, amelyeket átadunk nektek az isteni kegyelem, a folyékony szeretet, és mágia birodalmain keresztül, és csodák manifesztálódnak a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja és veletek örvendezek ezen a napon. Adonai.

Kuthumi - 6:21 (Júniusi) napforduló

Michelle Eloff (08.06.17) - Kuthumi: 21:6 (Júniusi) napforduló

Forrás: thelightweaver

Fordította és hanganyagot készítette: Szigeti Antal

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. június 17

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/3525wmd7w3cz6vs/21_6+%28J%C3%BAniusi%29+napfordul%C3%B3+channelling.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________________________

Én vagyok Kuthumi, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam nektek az átváltozás áldásait, az alkímia, a bizalom és önvizsgálat áldásait.

Szeretteim, a ma nektek kiosztott áldások révén segítünk nektek felismerni a bennetek létező fény isteni minőségeit, és újrakapcsolódni ezekhez. Ez a különleges napforduló ok a nagy ünneplésre, hiszen az univerzumok közötti fátyol a valaha is volt legvékonyabbá válik. A lehetőségek ablakai a valaha volt legkiterjedtebbek, és a folyékony tudatosság és folyékony szeretet világai majdnem érzékelhető módon az energiátok részévé válnak. A világosság és a megvilágosodás ösvényei ez alkalommal fel fogják erősíteni saját lehetőségeiket, hogy [pozitív] változást hozzanak az életetekbe, hogy változást hozzanak létre bennetek belül, és minden dolog, ami a szeretet és az igazság tiszta szándékát testesíti meg energiájában, a fény-hányadosában meg fog négyszereződni, így tehát úgy szolgál, hogy meg fog négyszereződni annak lehetősége, hogy létbe hozza mindazt, ami szükséges.

Minden alkalommal, amikor nagy ünneplés megy végbe, [akkor] sok szinten következik be változás. Ti, emberi lényekként, általában csak annak vagytok tudatában, ami a fizikai valóságotokban történik; tudatában vagytok, hogy mit éreztek fizikailag, érzelmileg és mentálisan; tudatában vagytok a spirituális utazásotoknak, de a bonyodalmaknak, amelyeket hadd nevezzünk „fény-logisztikának”, nem vagytok teljes mértékben tudatában. Képzelj el egy helyzetet, melyben látod, hogy mi megy végbe a színpadon. Tudod, hogy valami folyik a színfalak mögött, és közületek néhányan tényszerűen látják, hogy mi megy végbe a színfalak mögött. Néhányan közületek tényszerűen azok, akik tevékenykednek a színfalak mögött. Aztán van [még] valami más a színfalak színfalai mögött, és még valami a színfalak színfalainak színfalai mögött, és ez így megy tovább szeretteim. Dimenziók vannak a dimenziókban és a dimenziókon, melyekben az élet a folyamatos teremtés állapotában van, és a Föld bolygó, mint az élet egyik különleges kifejeződése megtapasztalható az egyik dimenzióban, olyan univerzumban, amely a dimenziók milliárdjaiból áll, ami létrehozza sok univerzum rengeteg további aspektusát.

Gondolj arra, hogy hány sejt van a testedben – valójában ezer milliárdok. Ha Te a Föld visszatükröződése vagy, ha annak visszatükröződése vagy, ami a Földön túl létezik, akkor gondolsz-e arra, hogy az egyéb isteni kifejeződéseknek is ezermilliárdjai vannak? Ezek a párhuzamos és alternatív univerzumokban és dimenziókban játszódnak. Sokkal több[és többféle] élet van, mint hinnéd, mint amennyit mostani emberi agyad és intelligenciád kapacitásával felfogni valaha is képes lennél. Vannak olyanok, akiket szuperintelligensnek, szuper-zseniálisnak tartanak. Őrültnek tartják őket áttekintőképességük miatt, mert látják, hogy mi rejlik a túloldalon, és [közülük] mondhatni sokan megőrültek, mert senki nem volt képes megérteni, hogy miről beszélnek.

Annak oka, hogy ez alkalommal ezt az információt adom át, az drágáim, hogy vékonyodik a fátyol az univerzumok között. A dimenziók közötti fátyol vékonyodása mostanáig az elmúlt években ment végbe, de most sokkal inkább az univerzális tudatosság kesze-kusza folyamatába léptek be, nemcsak a dimenzionális érzékelésbe és tudatosságba. Sok hónapot töltöttetek el önmagatokon dolgozva, hogy kitörjetek a rögzült univerzumból, és átlépjetek a folyékony univerzumba. Most már elegendő az energiátok ahhoz, hogy a folyékony univerzumban működjetek, az élet most rendelkezésetekre álló egészen új kifejeződésében. Végtelen tanításokat hallgattatok arról, hogyan szeressétek önmagatokat, hogyan fogadjátok el önmagatokat, hogyan változtassátok meg az érzékeléseteket, hogyan legyetek pozitívak, hogyan foglalkozzatok a negatív hozzáállással, és annak fontosságáról, hogy meghatalmasodott döntéseket hozzatok. Maximálisan felismertétek, megértettétek, és integráltatok, megemésztettétek és kipróbáltátok megélni a spirituális alapelveket. Túlnyomórészt helyesnek találtátok ezeket, ami dicséretes. Most túlléptek a kollektív tudatosság birodalmain, abban az értelemben, ahogy ennek fókusza viszonyul ahhoz, ahol most tart a kollektív tudatosság, és ti túlmentek ezen, túlmentek azokon a határokon, amelyeket végsőnek tekintettetek a saját spirituális fejlődésetekben. Mindig emlékezzetek rá, hogy abban a pillanatban, amikor elértek egy szintet, a [mester-lét, a] mester-ség bizonyos szintjét, akkor a következő lépés automatikusan feltárja önmagát. A folyékonyság egésze vezet bennetet az ösvényetek mentén. Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy hányszor tanítottuk az önátadás fontosságát, a pillanatban levést, az áramlattal haladást, az ’itt és most’-ba vetett bizalmat. Ez az, amiért minden egyes közvetítés át lett hozva, minden egyszerű tanítás, melyeket átadtam – ezeket mindig magasabb célból adtam át. A tanításaim mindig egymásra épülnek. [Ilyen] utazás ez. Az egyik lépést tehát követi a rákövetkező. Soha nem fogok csak azért átadni egy közvetítést, hogy egyszerűen kitöltsem az időt és a teret. Abszolúte nem vágyakozom arra, hogy ilyesmit tegyek.

Ez a napforduló tehát, a téli napforduló a déli féltekén, a nyári napforduló az északi féltekén olyan [alkalom] amikor a világ dualitásai egyesülnek, tél és nyár, férfias és nőies, jin/jang, fény/sötétség, az összes dualitás egymás mellett áll. Számos új híd teremtődik a dualitások között. Ezek a hidak automatikusan megteremtődnek a tested összes csakrája között, és bármely két duális aspektusod között, így a folyékony energia, a szeretet, igazság, fény, integritás és a fény és szeretet összes egyéb minősége áramolhat közötted és a duális aspektusod között. Az én ezen aspektusai közötti harmónia manifesztálásának céljából teremtődött ez meg. Időnként szeretteim, adott helyzetben valaki harmóniát teremthet egyszerűen azzal, hogy mindkét féllel megegyezik abban, hogy nem értenek egyet, és biztos vagyok benne, hogy ezt korábban már sokszor hallottátok. A Te duális aspektusaid különböző perspektívákat mutatnak neked, lehetőséget kínálva számodra, hogy különböző szögekből lásd az életet. Te, aki most vagy, lehet, hogy nem értesz egyet egyes ilyen aspektusaiddal, de ettől azok még a részeid. Nem számít, hogyan manifesztál[ód]nak a duális aspektusaid, vagy hogy néznek ki, vagy miből vannak, mindössze az számít, hogy e részeid léteznek. Közületek sokan duális aspektusukat ténylegesen társ formájában tapasztalták meg egy kapcsolatban, vagy testvérként, vagy gyermekként, vagy valami olyan formában, ami kihívást jelent az életükben. Ezek a hidak most azok, amelyek a látomásodban behozzák mindkét aspektus fényét. Ez az, amiben felismered az élet folyékonyságát.

Ez a napforduló elhozza neked - létezésed összességének révén - azon tudás átölelésének hatalmas ajándékát, hogy a dualitás rendjénvaló. Néhányan közületek most talán azt mondják: „Kuthumi ellentmondasz magadnak, amit korábban mondtál a dualitásról, nem az, amit most mondasz”. Ez igaz, [és] tartsátok észben, hogy korábban mit mondtam, a tanításaim egymásra épülnek. Abból a célból, hogy megértsd a dualitást, látnod kellett, hogy a dualitás fény és sötétség – az úgynevezett ellentétpárok. Dolgoztál a saját ellentétpárjaiddal. Megvontad a határokat a saját ellentétpárjaiddal, visszavetted az erődet, és nagyon szükségszerű beavatásokon mentél keresztül ezekkel kapcsolatban. Most már készen állsz a tudatosságodban a dualitás következő szintjének uralására. Ahogy mondtam, ez a lecke megmutatja neked, bizonyosságot szerzel arról, hogy a duális aspektusok valóban a Te részeid, és ez az, ami tovább tol téged a megfigyelő természetedbe, mert a megfigyelőnek van meg [hozzá] az ereje, hogy az összes aspektust dualitásként fogja fel, és képes meglátni a történet mindkét oldalát, az összes értelmezést, az összes perspektívát. Ez az, amikor madártávlatból látod az élet perspektíváját, a sajátodat és általában az életét.

Azok a folyékony energiák, amelyekről beszélünk, automatikusan végigvisznek a feltétel nélküli szeretet, tolerancia, elfogadás és bölcsesség hőforrásai [eredetiben: thermals] mentén, és amikor végigvitetsz e források mellett és lenézel az életre a mester szemén, a szívén, elméjén és szellemén keresztül, ekkor szeretteim, igazán meg fogjátok érteni, hogy igazából semmi sem jó vagy rossz. Semmi sem igazán világos vagy sötét, férfias vagy nőies, hosszú vagy rövid. Minden, ami van, egyszerűen csak az, ami, és ebben a pillanatban megtalálod a további univerzumokat, és robbanásszerűen megnyílnak a további univerzumokat a további univerzumokban, és keresztülmész rajtuk.

Az emberiség többségének intenzív kihívásban van része, ami ugyan számodra nem valami nagy újdonság, hiszen felismerted, hogy létfontosságú az, hogy hogyan kezeled a kihívásokat. Létfontosságú azon energiák megértése, amelyekkel most foglalkozol, ez az, amiért ez az üzenet annyira fontos, és ez a különleges napfordulós ünneplés ennyire fontos, mert a folyékonyság univerzális tudatosságába érkezel, keresztülmenve a világokban lévő világokon. A folyékonyságban megvan a szabadság, hogy bármelyik általad választott irányba mehess, és ha bármiféle módon blokkolt ennek útja, a folyadék körbefolyja, aláfolyik, ellepi, vagy keresztülfolyik rajta, ha arra vezet az útja. Ez a Te időd a folyékonyság uralására, az életed folyékonyan élésére; húzni, amikor tolnak, tolni, amikor húznak – semmi ellenállás. Fölé- és túlmenni azon, amit magadban fogsz tapasztalni, meg fogod érteni, hogyan akadályoz és korlátoz téged az ellenállás. A kifogásaid az egó mentségei, amely ellenáll valaminek, amikor változtatni kell. Nagy különbség van aközött, amikor meghozol egy döntést, és nemet mondasz, és aközött, hogy egyszerűen megveted a sarkadat és nemet mondasz, mert félsz valamitől, vagy mert nem akarsz valamit, anélkül, hogy tekintetbe vennéd azokat az ajándékokat, amelyek azon a világon túl rejlenek, amelyben éppen vagy.

Mindaz, amit jelenleg tapasztalsz, és amit folytatólagosan tapasztalni fogsz, erősödni fog. Nagyon rövid időszak alatt sok beavatást és leckét zsúfolsz be. Sokakban közületek a tesztelés, kihívások és beavatások pár hónapja alatt szinte három vagy négy naponként [történik valami]. Vannak olyanok közületek, akik egyetlen hónap alatt többet tapasztalnak, mint a felkészülés tíz éve alatt. Nem arról van szó, hogy verd szét az egódat, hogy ezáltal érezd úgy, [hogy] képesnek kell lenned keresztülmenni valami nagyon különlegesen. Keresztülmész ezen, mert úgy döntöttél, hogy megteszed. Keresztülmész, mert azt csinálod. Mindannyian azt csináljuk, itt van a lehetőség, mert ilyen a Föld bolygó jelenlegi idővonala. Szükségszerű, hogy ez  végbe menjen, része ez a nagyobb képnek, úgy tárul fel ez a folyamat, mint egy utazás, [amelynek során] egyik lépést követi a másik. Így tehát miközben minden változik a Föld bolygón, automatikusan következik az újabb lépés, és minél több ember választja azt, hogy él ezen energiák lehetőségeivel, biztosítva, hogy a labda továbbgördüljön, annál több és több [lehetőség] jön felszínre. Minél jobban méregteleníted a testedet, minél jobban elengedsz, annál tisztábbá válsz. Ugyanez van ezekkel az energiákkal. Vagyis behúzódsz az energia magasabb vibrációiba, a magasabb fény-hányadosokba, és a magasabb fény-hányadosok bevonódnak a tudatosságodba, tudatosabbá válsz ezekre, amelyek elöl kitértél a múltban.

Sose becsüld alá a jelenlegi idővonal erejét. Sose becsüld alá a most felbukkanó tanításokat. Az általunk bemutatott tanítás egyre inkább, hogy is mondhatnánk, azonnalivá válik. Jelen van a sürgetés érzete abban, amit átadunk, van egyfajta nyomás mindannyiótok felé, hogy felébredjetek, hogy meglássátok [azt, hogy] hol tartotok, mert nem maradt több idő az önelégültségre, a halogatásra. Azok a napok elmúltak, ahogy korábban mondtam. Tartsátok észben, hogy ez a végső nekifeszülés, és engedélyünk van most arra, hogy mindent teljes erejében elhozzunk, hogy biztosítsuk, hogy azok, akik meghozták a döntést, megkapják az összes általuk kiérdemelt lehetőséget, mert ők magukhoz hívták ezt, és beleegyeztünk, hogy ilyen módon szolgáljuk őket, és így ezt kell tennünk.

A testetek csakrái most hat óránként újrakalibráláson mennek keresztül. A csakráitok által kibocsátott frekvenciák geometriai struktúrája most tizenkét naponként változik. Az általatok a folyékony univerzumból bevonzott kódok, amelyeket a csakrákba vonzotok, amelyek belépnek a testetek sejtjeibe és átjárják a DNS-eteket, és még azon is túl mennek, nagyon gyorsan vibrálnak, és hetvenkét óránként eltolódásokat hoznak létre. Ez már önmagában is a nagy előrelépések elme-tivornyája, ezért mondom azt, hogy közületek nagyon kevesen tudják ténylegesen, valójában, hogy mi megy végbe azon túl, ami látható, hallható, érezhető, ízlelhető vagy szagolható. A világotok nagyon gyors tempóban fejlődik, és ez az, amiért létfontosságú, hogy ne ragaszkodj az egó elvárásaihoz a végeredményeket illetően, mert tízből nyolcszor teljesen más lesz a végeredmény, mint amit vártál. Tehát bármiféle végeredményhez ragaszkodni azt jelenti, hogy belehelyezkedsz a rögzült tudatosságba. Most a folyékony tudatosságban vagy, és mindannyiótok számára az a legjobb, ha megszokottá válik, hogy a folyékonyságban éljetek. Szeretteim, ez a tudatosság, az elme, a szellem, a szándék és a teremtőképesség folyékonysága, ami biztosítani fogja, hogy keresztülmenjetek a világokon, keresztül a dimenziókon, és a kegyelem, a könnyedség és gyorsaság univerzális átjáróin.

Békülj hát meg ezzel az általad választott élettel, hiszen eleddig példátlan lehetőségeket kaptál. Ez a napforduló megnyitja most az univerzális kapukat a szeretet folyékony univerzumába, előhozva a folyékony megvilágosultság, a folyékony megvilágosodás, és az éned lényként való folyékony megértésének utazásait. Ezek a kapuk bolygószerte különleges helyeken nyílnak meg, amelyek tartani fogják az energiát június 21-től augusztus 22-ig. Ezek különleges kapuk ott lesznek a bolygó minden nagyvárosában. A nagyvárosokban lakó fénymunkások intenzív vonzást fognak érezni, hogy egyszerűen csak átadják magukat, és rábízzák magukat arra, amit a pillanat kínál.

Arra kérünk, hogy ez alatt az idő alatt hadd vezessen téged az élet, engedd, hadd mutassák az utat teljesebben megvilágosult, folyékony, meghatalmasodott éned láthatatlan erői, ez esetben teljesen lemondva a rögzült kontrollról a lélek folyékony aspektusainak javára, a felsőbb éned, a legmeghatalmasodottabb éned javára, megengedve, hogy vezessen téged, hogy ráhelyezzen az élet tökéletes utazására. Azért vagy itt, hogy megtapasztald a kegyelemben rejlő erőt, azt, ahogy ez feltárul előtted, feltárul kegyelemmel és könnyedén. A folyékony tudatosság, a folyékony éberség és a folyékony szándék alkalmazása lehetővé teszi, hogy együtt gördülj a lökésekkel, együtt mozdulj minden csavarással és fordulattal, minden süllyedéssel, minden elfordulással melyeket az élet produkál; és mert bizalommal vagy, nem fogsz bekerülni az örvénybe, mert automatikusan vezettetést kapsz, hogy elkerüld az örvényt. Védve leszel a fűrészfogú szikláktól, és bármi mástól, ami alant lesben áll, ami árthat neked, aminek fizikai meglátására nincs lehetőséged. A folyékonyság tehát a bizalomról szól minden szinten, amelyeket meg tudsz látni és amelyeket lehetetlen meglátni, amelyek a felszínen vannak, és amelyek a mélyben, amelyek belül vannak és kívül, fenn és lenn. Elkezdted hihetetlenül fontos, megvilágosító és felszabadító utazásod következő fázisát.

Az ezt követő kulcs-dátum aktiválások sokat hozzá fognak tenni az intenzitáshoz és a sebességhez, melyek behozzák az összes fény-hányadosokat, és folytatódni fog a lehetőségek ablakainak [az életedbe való] berobbanása, így megtehetsz egy lépést, tovább mehetsz, cselekedhetsz, változhatsz, tehetsz, és mindazzá lehetsz amire vágysz. A legfontosabb dolog számodra mindezeken keresztül, hogy légy folyékony, hogy áramolj, hogy emlékezz rá: húzz, amikor tolnak és tolj, amikor húznak, felejtsd el az ellenállást és add át magad. Ez esetleg szembemehet az ösztöneiddel. Ez azért van, mert a programozásodon keresztül így lettél betanítva, és minden egyebet tudsz már erről. Emlékeztesd magad [arra], hogy kiléptél a régi paradigmából, és ez, amit most tapasztalsz, az valami teljesen új, ezen a módon korábban a tömegtudatosság által sohasem tapasztalt [dolog]. Nincsenek olyan történelemkönyvek, amelyek megadhatnák neked ezt az információt. Vadonatúj ez az egész, és 2012-től nem létezik olyan történelem, melyet követhetnél, tanulmányozhatnál, tanulhatnál belőle, vagy megjósolhatnád belőle a jövőt. Mindaz, amid van, [csak] Te vagy, a benned belül lévő erő, a világban rajtad kívül létező erő, és használd e két energiát egyként, arra használva a dualitásokat, hogy szolgálják egymást, játékba hozva az összes perspektívát, felismerve minden téren az összes lehetséges perspektívát, és az mind rendjénvaló lesz. Egyetlen perspektíva sem örökre az egyetlen. A világod túl multidimenziós ehhez, és csak a multi-univerzumok befolyása most az egyetlen, ami növekedni fog saját multi-energia formájában. Ti, mint egyedi lények, megcsapoljátok ezeket a multi-univerzumokat és a mögöttük rejlő lehetőségeket. Nem érthetitek meg ezt, és igen, sokszor nagyon zavaros lesz, de csak menjetek vele, hadd mutassa meg nektek, hogy mi ez, és hogyan dolgozhattok vele.

Ezen ablakok megnyílásával június 21-e és augusztus 22-e között elkezdenek áramlani az energiák a déli és az északi félteke között; [kezdetét veszi] a fény és energia cserélődése, a magasabb fény-hányadosok áramlása a korona és a gyökér között, a fej és a láb között, ég és Föld között, de ez az áramlás folyamatos állapota marad, nem válik pangássá. És így ezen energiák összeszövődése meg fog növekedni erejében, megteremtve a spirituális/metafizikai természet ezen előrehaladott technológiáinak folyékony hálózatát, ezek az előrehaladott technológiák a kvantumtudományon keresztül érkeznek, annak tapasztalásán keresztül, ami a rögzült univerzumon kívül létezik, a rögzült elmén, a rögzült hozzáállásokon és hiedelemrendszereken kívül, és az élet rögzült elvárásain kívül. Akik a folyékony világot választják, maguk mögött fogják hagyni a rögzült világot.

2008. december 21-e óta az eltolódás a rögzült és a folyékony között észrevehető változássá vált, amikor sokan tapasztalják közületek a szakadékot rögzült tudatosság és a folyékony tudatosság között, és azok között az emberek között, akik a rögzült világban élést választják és akik a folyékony világban élést választják. Megosztjátok [egymással] a teret, de a világaitok radikálisan eltérőek, és ez csak folytatni fogja a változást, [a szétválást] még tovább és tovább. Vannak lehetőségek a rögzült világokból a folyékony tudatosságba való átlépésre, mindig vannak, de azok, akik már beléptek a folyékonyságba, mind jobban és jobban el fognak távolodni a rögzülttől, és ez végül is úgy lesz érzékelhető, mint a világok elkülönülése. A tapasztalás két eltérő állapota, két elkülönült „föld”, és az a világ, amelyet most ismertek, nem fog azután létezni a számotokra. Tehát szeretteim, azért, hogy kihasználhassátok ezen energiák összes előnyét, gyakoroljátok a folyékonyságot, kísérletezzetek vele, hogy mit jelent folyékonynak lenni, figyeljetek rá, hogy a [különböző] helyzetekben és emberekkel kapcsolatban milyen elvárásaitok vannak, és húzzátok vissza ezt az energiát magatokhoz, és csak engedjétek azt, aminek lennie kell, anélkül, hogy átadnátok a hatalmatokat, csak megtartva szándékotokat, céljaitokat és látomásotokat, az álmaitokat – ez nem az, amit feladtok magatokból, amit feladtok, azok a kivetített rögzült hozzáállásaitok, elvárásaitok; és a kivetítésekért cserébe [jön] valami folyékonyabb, valami sokkal grandiózusabb, mint amit az egó próbál megteremteni saját felfogása és korlátozott perspektívái alapján, a múltbeli tapasztalatokra alapozva. Emlékezz rá, hogy ez új, és csak Te magad adhatsz lehetőséget magadnak, hogy megérezd annak ízét, hogy egyáltalán mi is ez az új.

Hadd menjen hát, hadd menjen az áramlással, és engedd, hogy ezek az új világok megmutassák neked, hogy mi rejlik az általad gondolt azon határok mögött, melyek a legtávolibbak voltak, ameddig kitolhattad azokat, a legtávolibbak, ameddig el tudtál menni, széttörve azokat [is] és meglátva az összes többi világot, amelyek ezeken túl léteznek. És el fog jönni az idő, amikor további határokon fogsz keresztültolódni, és így tovább, és így tovább, de most fókuszálj arra, ami közel van, ami elvezet augusztus 22-éig. Az alkímia hatalma megtapasztalásának remek utazása lesz, amikor elengeded azt, ami rögzült, a közönségesnek tekintett tudatosságot, és aztán az átalakul folyékonnyá, azzá, amit mi arany tudatosságnak fogunk nevezni.

Légy tudatában annak, hogy hol vagy: a rögzült világban vagy a folyékony világban, és annak, hogyan fókuszálsz valamire, a rögzült vagy a folyékony világot befolyásolva. Öleld át ezt az időszakot, menj át a lehetőségek ezen ablakain, amelyek felbukkannak, és tudd, hogy azért vannak itt, mert kiérdemelted azokat. Kiérdemelted, hogy keresztülmenj ezeken, [belépve] valami grandiózusabba és hatalmasabba, hiszen tökéletesen új történet teremtődik.

Szeretteim, emlékezzetek arra, hogy a jelenlétünk örök, az irántatok táplált szeretetünk állandó és feltétel nélküli. Karjaink mindig tartanak benneteket. Együtt megyünk veletek, együtt ülünk veletek, és időnként még együtt [is] sírunk veletek, mert mi örökké jelen vagyunk és veletek vagyunk mindig, minden módon, de az a legjobb, hogy mindig együtt nevetünk veletek, mindig együtt örvendezünk veletek, mindig együtt ünneplünk veletek, és mindig tudjuk, hogy a szívetek csücskében szándékaitok mindig a legnemesebbek, a legnagyobb [dolgok] megvalósítására irányulnak, és ezt nagyra becsüljük. A fényetek tisztasága mutassa meg nektek a folyékony univerzumokba vezető lehetőségek ablakait, melyekben a megvilágosultság és a megvilágosodás utazásai olyan világokba visznek benneteket, amelyeket most még képtelenek vagytok felfogni, és e csodálatos felfedezések utazásai vezessenek benneteket [még] mélyebben önmagatokba, saját jogotokon felfedve számotokra önmagatok kiterjedéseit mint univerzumot.

Én vagyok Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai

Kuthumi - Grand Canyon Aktiválás 3

Michelle Eloff (08.06.10) - Kuthumi: Grand Canyon Aktiválás 3


Forrás: thelightweaver

Fordította: Szigeti Antal

Michelle Eloff ©közvetítése által

Johannesburg – 2008. június 10.

Az első két rész:

Michelle Eloff (08.05.22) - Kuthumi: Grand Canyon aktiválás 1

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-1.html?m=0


Michelle Eloff (08.05.26) - Kuthumi: Grand Canyon Aktiválás 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-2.html?m=0


Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.


Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.


Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a béke, a derű, az éleslátás és az előrelátás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, ma a Grand Canyonhoz kapcsolódó utolsó aktiválás energia rácsában ölelünk magunkhoz titeket. Ennek az energiának a megtestesülése biztosít nektek egy lehetőséget arra, hogy autentikus énetekbe léphessetek. Ezen részetek átölelése nemcsak arra ad lehetőséget, hogy múlt és jelenlegi felfogásotokon túl is lássátok magatokat, hanem arra is, hogy szembesüljetek azon részeitekkel, melyek az egyébként szemétbe való hiedelem rendszereiteket idézték elő számotokra.

Magában a Grand Canyonban tárolt energia üregek rezgéseket bocsátanak ki, melyek kommunikálnak a test sejtjeivel, amik pedig az autentikus énetekkel tökéletes egységben rezonálnak. Elképzelhetitek autentikus éneteket a törmelék egymásra rakódott rétegei alá temetve. Azt az időt is elképzelhetitek életetekben, amikor igazságotok teljesen darabjaira hullott földrengés-szerűen és a széthulló igazság borította be énetek ezen fontos részét. Említettem már és még sokszor el fogom mondani, hogy addig nem ölelhetitek át magatokat mesterként, amíg teljesen át nem öleltétek saját hitelességeteket. Hitelességetek a saját igazságotok, a valódi önmagatok, az az önvalótok, amely leporolta a régi paradigma és a külső valóság kivetített pókhálóit, ezáltal a megismerő én fényébe tett különleges utazásotok olyan irányba fordít benneteket, ami az autentikus én egy másik birodalmába vezet. Egy bizonyos fokig terelgetve lesztek, amíg szilárdan nem álltok igazságotokban és amíg föl nem ismeritek a magatok igazát. Ez azt jelenti, hogy látjátok majd a körülöttetek kibontakozó dinamikát, ahogy az emberek bánnak veletek, hogy hogyan érzékelitek magatokat ennek a bánásmódnak az eredményeként és az ennek hozadékaként megjelenő érzelmeket. Magatokra néztek és ezt kérdezitek: 'Amit látok, az tényleg én volnék?' Azon kapjátok magatokat, hogy életetek több területét megcélozva megkérdőjelezitek annak hitelességét. Több nézete van annak, ahogy az illúzió különböző tükörképei a magatokról alkotott hiedelmeitekhez vezettek, így aztán amikor lényetek mélyebb igazságaihoz kapcsolódtok, ezek a különféle nézetek önmaguktól széthullanak, néhány pedig akár egy szívdobbanásnyi idő alatt esik darabjaira.
Sok hónapja készítitek már föl magatokat erre az időre. Tulajdonképpen nincs mitől tartanotok, mivel a fölébredési folyamat legnehezebb aspektusain már keresztül jutottatok, melyek egyébként a hitelesség világába vagy más szavakkal az autentikus én világába való beavatások voltak. Talán most már kezditek megérteni az 'igazság szabaddá tesz' mélyebb értelmét. Idáig már sok ember értette meg, hogy ami látszólagos, annak értelmében, hogy az emberek őszinték-e veletek, hogy igazat mondanak-e nektek – az csak a jéghegy csúcsa. A Kvantum Ugrás Éve óta hozzátok érkező energiák olyan szintek elérésére ösztökéltek titeket, ahonnan igazából magatokra tekinthettetek, és ha nem akartatok magatokra nézni, akkor a külső környezetetek bombázni kezdett olyan energiákkal, amelyek további szintekre kényszerítettek benneteket, ahonnan láthattátok, kik is vagytok, ahonnan megláthattátok, mi is elégít ki testileg, érzelmileg, értelmileg és szellemileg.

Az aktiválások sorozatának ez az utolsó fázisa kifejezetten Sedonában horgonyzódik le, de még kapcsolódik a Grand Canyon-beli energia üregekhez is. Kiterjesztjük az energia karjait a földgolyó számos különböző pontja felé, abból a célból, hogy biztosítsuk a hitelesség folyékony hálózatának áthatolását minden olyan porondon, melyek képesek felszívni és megtartani a fényt. Az autentikus én elhozása a három dimenziós valóságba egyike annak a sok és fontos utazásnak, amit a tömeg tudatosság felszabadításáért kell megtenni. Minél több ember él hitelesen, annál nagyobb az esélye hatásai továbbhullámzásának. Nincs szükségetek, megismétlem, nincs szükségetek igazából a hamis én további gyámolítására.

Kérdezhetitek, hogy miből is áll a hamis én. A hamis én azokból az igazként elfogadott, magatokról alkotott tévképzetekből áll, melyeket a külső realitásba vetítettek ki azok, akiknek nem kényelmes az igazságotok. Ennek klasszikus példája lehet olyas valaki, aki magából fakadóan vonzódik a saját neméhez, ez a személy hazugságban él, tagadva homoszexualitását, valami egészen mást mutatva a világ felé, elrejtve autentikus énjét a sok különböző fájdalmas és traumatikus tapasztalattól való félelmébe. A hamis én túlsúlyba kerül életükben, az autentikus én pedig csak néha tud egy kis időt csenni magának. Aztán vagy az történik, hogy a személy egy testi betegséget jelenít meg rejtett énje haragja és fájdalma eredményeként, vagy pedig valami olyan történik, ami arra kényszeríti, hogy kinyíljon, vagy befejezzen valamit, ami jellemével szöges ellentétben áll, mert a hiteles én talált egy járható utat, amin kifejezheti magát, függetlenül attól, hogy a hamis én mihez ragaszkodik. Abban a percben, ahogy ez a személy 'kijött a WC-ről', ahogy mondani szokás, mázsás kövek gurulnak le a vállairól, lénye megkönnyebbül, élete új fordulatot vesz. Ez csak egy példa. Számtalan területe van életeteknek hasonló frekvenciákkal. Ne tagadjátok meg igazságotok egyetlen aspektusát sem, akármilyen csekély is, mert az én minden apró aspektusa, ami egységben rezeg kollektív autentikus énetek igazságával, hozzájárul ahhoz, hogy meghatalmasodott lényekként élhessetek a harmadik dimenzióban.

Eljött az idő, hogy akcióba szólítsunk benneteket. Arra kérünk fel, hogy tevékenyen éljétek a hiteles emberi lény életét. Kedveseim, itt az ideje, hogy ebbe a fénybe álljatok, szeretném remélni, hogy saját fejlődésetekben elértetek egy olyan pontot, ahol nem sokat adtok az olyan huhogásra, hogy ki mit gondol valójában kik és mik vagytok, mit csináltok, elég beavatáson mentetek keresztül ahhoz, hogy fölfogjátok ezt. A hiteles én olyan részetek, aki olyan helyre visz, ahol lennetek kell, nem azokhoz, akik külső világotokban üldögélnek ítélkezve fölöttetek, kritizálva vagy elutasítva titeket. Fordítsatok hátat nekik és válasszátok a hiteles utat! Ne rémítsen meg, hogy kit és mit hagytok magatok mögött, mivel akik nem fogadják el hitelességeteket, azok hamis énetek részei, a hamis valóságé, amiben éltetek, és biztosíthatlak benneteket a mai napon, hogy hiteles éneteket választva áldást és ajándékot adományoz nektek, olyan beteljesülést és ihletettséget, mint soha azelőtt. Most és mindörökre megérdemlitek választásotokért.

Most arról lesz szó, hogy a Grand Canyon első két aktiválása energiái a július 15. és 17. közti időszakban tetőznek. Az energia tetőzése a szintén július 17-i kulcs aktiválás eredményeként fokozódik és felerősödik. Merlin Nagyút és százhuszonkettőezer (122000) Mester alkimista gyűlik egybe. Ott helyezkednek el, vagy másként, energiájukat azokon a pontokon horgonyozzák le, ahová ez a fény kiterjed és az autentikus világ folyékony lenyomata véglegesen lehorgonyzódik. Voltak korábban szilárd és rögzített rácsok, melyek bizonyos folyamatokat tartottak a helyükön, de most már világra segíthetjük folyékony természetüket. Ez azt jelenti, hogy a külső világ változásai is fölerősödnek, tanúi lesztek sok változásnak, tanúi lesztek a fölébredések új hullámának, olyan emberek részéről, akikkel drámai és drasztikus változások történnek azáltal, hogy magasabb énjük úgyszólván átlódítja az alsó egót a valóságba és amikor a valóságról beszélek, akkor ez alatt a hiteles én valóságát értem, mivel rengeteg roppant erős Fénymunkás még mindig mélyen alszik vagy menekül saját fénye elől. Márpedig nekik föl kell ébredniük, mivel egy nagyobb terv részesei.

Ezek a folyékony energia hálózatok, amint azt tudjátok is, áthatják a birodalmakat, melyeket a rögzült energia képtelen volt és tanúi lesztek, amint olyan emberek, akikről sosem gondoltátok volna, hogy megteszik ezt a lépést, megnyílnak fényük felé és nagy arányú átalakulások történnek velük. Ez egy áldás, egy ajándék a Földanya számára, mivel sejtmemóriája felébredésének mélyebb szintjeit képviseli, és ahogy a hiteles én ezen mélyebb szintjei elmozdulnak az új nap fénye felé, úgy teste sejtmemóriája elkezd vibrálni, áthatva a törmelék azon szintjeit, melyek elfedik, ami az eredeti igazság volt egykor, ami most is az eredeti igazság és mindig is úgy lesz ismert, mint az eredeti igazság. Ezeknek az igazságoknak az értelmezése egyedi, de a hiteles vezérfonal soha nem veszik el, ami által ezen különleges időtartamra, a lehetőségek szelének szárnyán, egyesülhettek autentikus énetekkel, megtapasztalva az isteni kegyelem csodálatos új útjait, a kegyelem erejét, melyek felfedik előttetek ezeket az aspektusaitokat.

Ez a tektonikus lemezek elmozdulását idézi elő. Előidézi továbbá a koponya lemezek elmozdulását is, mivel az agyba bevonzott energia mindkét agyféltekét érinti és az agystruktúrákban tárolt tudatossági szintek egyfajta kiterjedésen mennek keresztül. Amint ez a terjeszkedés végbemegy, egy hatalmas, gejzír-szerű energia kieresztés megy végbe és egy erőteljes új energia behúzása is, egy korszerű, új ízlésnek megfelelő energiáé, amely a kristálytiszta víz áttetszőségét mutatja. Nevezzük ezt (bocsánat), de nehézségek támadtak a megfelelő szó kiválasztásával, mivel igazából nincs megfelelő szó a leírására. Megpróbálok inkább egy képet festeni róla. Ha el tudnátok képzelni ablak táblákat kopás és karcolás mentes tiszta üvegből, de képlékenynek és folyékonynak képzelve el, ahogy az agyatokba jön egy lap egyszerre, de nagyon gyors ütemben, ez lenne az eredménye, ha a továbbiakban már szükségtelen energiák a korábbiakban gejzír-szerűnek leírt módon távoznának. Ez a tudatosság különböző szeleteibe csusszan belem, ami a megértés tiszta eszközeiként szolgál arról, hogy mi célotok következő szintje, hogy pontosan mire van szükségetek ahhoz, hogy biztosítsátok a felébredés következő hulláma által érintett és megáldott új világ teljesen lehorgonyzását. Ennek ti vagytok a horgonyai, minden alkalommal, amikor azon fáradoztok, hogy alávessétek magatokat ilyen intenzív változásoknak, akkor horgonyozzátok le az energiát, ti váltok a fény világítótornyaivá.

Néhányan a végletekig merészkedtek, és el fogjátok érni azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút és lezuhantok a peremről, ahonnan egy új világba estek, ahol majd úgy találjátok, hogy azon a ponton túl minden sokkal erőteljesebb, felszabadítóbb és ígéret-teljesebb, mint amit valaha is el tudtatok képzelni még azon a ponton állva. Megismétlem, ne féljetek ettől a folyamattól! Az emberi természet olyan, hogy fél az ismeretlentől és ellenáll neki, de most azt mondom nektek, hogy csak két választásotok van: leesni vagy maradni a hamis én rémálmában. Ha az utóbbit választjátok, elárulhatom, hogy az életetek borzalom lesz, magasabb énetek folyton csak noszogat, noszogat és noszogat, míg végül el nem szakad a cérna és a szakadékba taszíttattok. Melyiket szeretnétek inkább? Hajlotok inkább arra, hogy bizalmat szavaztok az ugrásnak vagy a szakadékba taszíttatást választjátok magasabb énetek részéről? Valamennyien tudjuk, ki nevet a végén. Mégis azt kérném inkább, hogy tekintsétek a mélyebb rétegek tapasztalatának. Amit most átnyújtunk nektek, az energiák, amikbe beavatunk titeket, és az energiák, amik a Földanya testébe horgonyzódnak, az energiák, amiket testébe húz és amiket ti is a testetekbe húztok, az olyan birodalmakba visz, amit ember még nem tapasztalt meg soha fizikailag, így most teljesen új területre léptek. Ezért aztán lehetetlen megjósolni, hogy hol találjátok magatokat. Arról biztosíthatlak benneteket, hogy nem a félelem mezsgyéin, ezek olyan helyek, ahová képesek lesztek kiterjeszteni énetek tudatosságát, énetek kifejező képességét, és az én harmadik dimenzióban élésének paradigmáján túli aspektusait, egyszersmind hihetetlen beteljesüléseket tapasztalva meg a harmadik dimenzión belül.

A lehetőségek számtalan átjáróját nyitjuk meg azok számára, akik bátran szembeszállnak a veszéllyel, szembenéznek démonaikkal és rászánják magukat a bizalomra. Itt az ideje, hogy úgy bízzatok bennünk, mint még soha, hogy úgy bízzatok magasabb énetekben, mint még soha és oda tegyétek be a lábatokat, ahova az Angyalok féltek betenni. Ez, kedveseim, a leginkább felüdítő része annak az időnek, mellyel a Föld mostanában szembesül. Ez felderítetlen terület az emberi lény számára és akkor most követni akartok vagy vezetni? Úsztok az árral vagy ellenálltok? Magatokra öltitek az igazi szellemi harcos hatalmát vagy maradtok az áldozatiság kényelmi zónájában?

A következő harminchat órában ennek a három aktiválásnak a kollektív rezgése átpulzál a fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi testeteken. Megváltoztatja annak frekvenciáját és ütemét, ahogy a fényt testetekbe fogadjátok. Ahogy a fény hányadosai növekednek, egyre könnyebbé válik számotokra a tisztánlátás és az igazság érzékelése. Megérzéseitek véglegesen kifinomulnak és érzékennyé válnak és ahol csalás, illúzió vagy bármilyen hamis érvelés mutatkozna meg, azt egy szempillantás alatt felfogjátok és szándékotok szerint bánhattok vele, de vigyázzatok, mert megérzésetek már rendkívül kifinomult és egyre erősebbé válik, ahogy mind jobban megtestesítitek autentikus éneteket, mivel a megismerő én, az a részetek, amelyik ismer minden, a kétkedés árnyain túli igazságot, már egy fejlett tudatossági szinten egyesül veletek, és uram isten, amit így látni, hallani és megérezni fogtok, az sokaknál kiveri a biztosítékot. Igen, világgá mennének érzékeitek precizitásától, de az is csontig hatoló lesz, amikor tudatjátok velük, hogy az illúzió milyen szintjeiből vásároltak be. Annak képessége, hogy igazságotokat ilyen nyíltan és egyenesen tudjátok megnyilvánítani, sokak illúzióinak világát rombolja szét, és onnantól már az ő döntésük, hogy mit kezdenek vele.

Szeretteim, köszönjük, hogy velünk együtt védelmezitek ezt az energiát és hogy hajlandók vagytok az autentikus én utazására elindulni. Köszönjük, hogy megnyitjátok magatokat isteni igazságotoknak és hogy hajlandók vagytok oldalunkon szolgálni, a Földanyát és az emberiséget szolgálni. Azok élére állni, akik már fölébredtek, és mutatni az utat azoknak, akik már megkóstolták az igazságot, de félnek az időnkénti kihívásoktól, de ha egyszer már elsajátítottátok a beavatásokat, a jutalom annyival nagyobb, mint a lélek sötét éjszakája által képviselt energiák, és ez jelenti a mennyekbe vezető lépcsőket, a lélek dimenzióin keresztül felemelkedni, a hamis én világából a hiteles én világába emelkedni. És ha autentikus énetek hallatja hangját, ha kész kifejezni magát, akkor nincs szükségetek szerepek játszására, ha mondhatjuk így, nincs szükségetek, hogy olyan helyzeteket vonzzatok magatokhoz, melyek láttatják hiteles éneteket, mivel az látható, hallható és már kifejeződött.

Bízzatok mindvégig a benneteket őrző láthatatlan karokban, tudva, hogy minden megtett lépésetek a hiteles énetek igazságával áll kapcsolatban. Képzeljétek el, ahogy ennek a nagyon tiszta energiának az ereje beszivárog a Földanya testébe Sedonánál, július 15. és 17. között és a Földanya ezen fizikai helyén annak forrásává válik, hogy áthathassa a ti testeteket és kiterjedjen a világ többi része felé. Legyetek tudatában, legyetek résen és várjátok békében, hogy még több minden fog megnyilvánulni és eljönni, de ti mát készen álltok.

A Sedonánál belépő energia kapcsolódik két másik különleges ponthoz, melyek az energia kiegyensúlyozó horgonyaiként szolgálnak: Vietnam és Namíbia. Vietnam az emberiség sérült tudatosságát tükrözi, Namíbia pedig az emberiség vad, hiteles tudatosságát. Központi rácsként Sedona felel a folyékony energia áramlásáért ezen két pont között tartva fenn önmagát. Figyeljetek ezekre a területekre, óriási változások várhatók itt a következő három évben. Ahogy az energia egyre több ponton csatlakozik ma Földanya testéhez, szemtanúi lesztek, ahogy a nagyobb történet kibontakozik és ahogy minden összekapcsolódik.

Ahogy a Vietnamra és Namíbiára vonatkozó információk aktiválása felé mozdulunk el, ugyanezen az utazások fogtok átmenni. Képesek lesztek megkülönböztetni energiátok fókuszát, vagy a sérült énre vagy a hitelesre, és ez segít tisztább képet kapnotok arról, hogy hogyan kezeljétek energiátokat belső nézőpontból, ahelyett, hogy megmondanák nektek, hogy mit gyógyítsatok vagy figyeljetek meg.

Annak reményében hagyunk most el titeket, hogy átfogóbb képetek van már az autentikus én mibenlétéről, hogy milyen fontos ennek a részeteknek a magatokhoz ölelése, és hogy melyek hamis énetek mostani életetekben megjelenő aspektusai. Tudjatok róla, hogy ez az utazás időtlenül bontakozik ki, de amint valami újat fedeztek fel, az azonnal mester alkimista hatalmatok növekedéséhez vezet, és énetek hamis aspektusainak alapjait az autentikus én arany tudatosságává változtatja. Hozza el nektek ez az utazás az igazságot, a szabadságot és az oly régen keresett békét gondolataitokban, szívetekben, testetekben és szellemetekben!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak titeket.

Adonai.

Kuthumi - Fehér Tűz beavatása II

Michelle Eloff (08.06.07) - Kuthumi: Fehér Tűz beavatása II

 


  Kép: Gárdi Marianna

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária
Az első rész: 

Az Arany Kapu az Egy-ségbe aktiválás: 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-arany-kapu-az-egy-segben.html?m=0

Michelle Eloff© közvetítése által
Johannesburg – 2008. június 7.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy üdvözöljem ez alkalommal mindannyiótokat és elhozzam nektek az átalakulás, béke, bizalom, és bepillantás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, az az utazás, amelyet jelenleg napról napra megtapasztaltok, felfedi számotokra annak esszenciáját, amivé váltok; nem annak az útja ez, amivé váltok majd, hanem azé, amivé már most változtok, és ez fontos. Mindaz, amit megtapasztaltatok, mindaz, amit megtapasztaltok, és mindaz, amit majd meg fogtok tapasztalni, alkotja annak az iránynak a nagyobb képét, amerre a kollektív tudatosság tart. Mindannyian kihívásokkal szembesültök számos szinten, néhányan közületek talán úgy érzik, hogy az életetek jelenleg minden szinten ostrom alatt áll, és bizonyos mértékig ez lehet, hogy tényleg így is van, ám legyetek tudatában annak, hogy mind annak, ami nem része a ti nagyobb képeteknek, annak vagy eltávolításra kell kerülnie, vagy egyensúlyba kell hoznotok, hogy teljesen meghatalmasodva állhassatok autentikus énetek erejében.

A mai közvetítés a Fehér Tűz elem beavatásának újabb szintje. Ez a második, az Egy-ségbe vezető Arany Kapu után. Mindannyian, akik jelen vagytok, és mindazok, akik dolgoznak majd a jövőben ezzel a tanítással, ti vagytok azok, akik mindenki más előtt jártok. Ti vállaltátok magatokra, hogy bemocskoljátok a kezeteket és a lábatokat, és lemerültök abba, ami megbénít benneteket, ami korlátoz és elkülönít benneteket a bennetek lakozó autentikusságtól. Ma aktiváljuk a Fehér Tűz elemet a Föld Anya testének összes gyökércsakra pontjában. Ugyanez az aktiválás lezajlik a Ti gyökércsakrátokban [is], és ez segít majd jobban megértenetek, hogy hogyan illetek [bele] az életetekbe, hogyan illetek [bele] abba a forgatókönyvbe, amelyet magatok számára alkottatok. Néhányan igencsak meglepődhettek azon, hogy valójában nem illetek bele abba az életbe, amelyet ti annak az életnek érzékeltek, amit élnetek kellene, és valójában autentikus énetek próbálja egészen más útra terelni a figyelmeteket, egyszerűen azért, mert igazságotok legnagyszerűbb kifejeződése és legnagyobb lehetősége egy másik ösvény mentén létezik.

A boldogság születési előjogotok, ahogyan az öröm, és a lelki béke is az. A szükségleteitek kielégítése születési előjogotok, és ez a gyökércsakra születési előjoga. Mindannyian tisztában vagytok azzal, hogy az energiákat manipulálják, gyakorlatilag az élet minden területén. Mindannyiótokat elvezettek már számos olyan ösvényre, amelyik arról győzött meg benneteket, hogy nem vagytok elég jók, nem érdemlitek meg a dolgokat, nem lehet benneteket szeretni, és így tovább - mindannyian ismeritek a történetet. De eljött az az idő, már működésbe kezdett, amikor minderről bebizonyosodik, hogy manipuláció, olyan terv, amellyel az áldozati tudatosságban lehet benneteket tartani. Néhányotoknak ez talán újdonság, de a legtöbben már hallottatok erről korábban, mégis megismétlem, hogy olyan perspektívából láthassátok, ahonnan könnyebb megérteni fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan, és hogy a jelenleg kihívásokkal küszködő aspektusaitok megérthessék, miben rejlik a kihívás. Vizsgáljátok meg az élet összes olyan területét, ami megakadályoz benneteket abban, hogy jól érezzétek magatokat. Ez nap, mint nap megtörténik, és a legtöbb ember egyszerűen ráfogja a balszerencsére, a rossz karmára, vagy arra, hogy ez Isten büntetése azért amit tettél, vagy amit nem tettél, talán nem volt elég tiszta a szándékotok, belopódzott a kétség, meg ráfogja az összes többi mentségre, ami ezekkel jár. Egyedül az történt, hogy bevettetek valamit, ami sikeresen meggyőzött benneteket arról, hogy nincs hatalmatok arra, hogy abba az irányba tereljétek az életeteket, amelyikről úgy gondoljátok, hogy megérdemlitek - és amivel kezdenetek kell a folyamatot, az szeretteim, az a gyökércsakra.

A Szenvedély Fehér Lángjai ott vannak mindenben. Minden egyes csakrában ott van a szenvedély ezernégyszáznegyvennégy fehér lángja. A bolygótokon most aktivált gyökércsakrákban is 1444 fehér lángot lobbantunk fel, mindegyik csakrában, és bennetek is. Ez a tűz, ez a Fehér Tűz, minden lángok legintenzívebbike, az útja során folytatja mindannak elhamvasztását, ami elkülönít benneteket és az emberiséget az autentikus éntől. Meg fogtok döbbeni attól, amit autentikus énetekként ismertek majd fel. Legtöbben talán nem ismertétek fel, hogy valójában a legsötétebb aspektusaitok alkotják az autentikus éneteket, azok a részeitek, amelyeket a leginkább az árnyékotoknak éreztek, a legveszélyesebb részeteknek, azon részeteknek, ami elöl a leginkább menekültök, nos valójában, ez a legerőteljesebb aspektusotok. Olyan pontot értetek el, ahol készenálltok, és képesek vagytok az autentikus én szemébe nézni a gyökércsakrában, és vissza tudjátok követelni önmagatok meghatalmasodott részét, amelyről tévesen elhitették veletek, hogy megfoszt benneteket az erőtöktől, vagy Ti megfosztotok vele másokat a hatalmuktól, akik elutasították ezeket a részeiteket, ami végül azt eredményezte, hogy tévesen azt hittétek, hogy ezek a részeitek rosszak.

Az emberiség érzelmileg, mentálisan és spirituálisan működésképtelen, hogy udvariasan fogalmazzak. Rengeteg a téves kommunikáció és a félreértelmezés a legnagyobb erőitekkel kapcsolatban. Erősítsétek meg magatokat a rendkívüli változásokra, és az egyenként rajtatok múlik, hogy erősek legyetek ebben az autentikus hatalomban, és ne engedjétek, hogy a régi paradigmás programok és kivetítések és a félelemalapú hozzáállások lesodorjanak benneteket az autentikus én ösvényéről. Ez olyan folyamat, amelynek során képessé váltok felismerni, hogy mi is a ti úgynevezett sötét énetek; melyek azok a részeitek, amelyek súlyos sebeket kaptak, amelyeknek leginkább szükségük van a szeretetre, amelyek átalakíthatóak Arany Tudatossággá. És ekkor lép be az alkímia, és a sötét éned ezen részei, amelyek valójában legnagyobb erősségeid, amelyeknek nincs szükségük gyógyításra, hanem egyszerűen csak át kell ölelnetek ezeket, egyszerűen csak meg kell engednetek, hogy gyökeret verjenek bennetek.

A gyökércsakra a gyökereid otthona, nem csak emberi születésed, felnevelkedésed helyének gyökereié, hanem autentikus éned gyökereié is, annak otthona, aki valójában vagy, az az esszencia, ami fellobbantja a szenvedély lángjait, és életben tartja azokat. Egy átlagos emberi lényben, ha szerencséje van, három fehér láng aktív teljesen, és ezek igencsak takaréklángon égnek, és ne feledjétek, azt mondtam, hogy minden csakrában 1444 láng van, és egy átlagos emberben ebből összesen három teljesen aktív. Ugyanekkora százalékát használjátok az agyatoknak, és ugyanekkora százalékát használjátok a DNS-eteknek. Számoljatok kicsit szeretteim, mennyit használtok most a hatalmatokból? Lehettek akár huszonöt éve is az úton, lényegtelen, még mindig nem használjátok az összes fényt, amihez hozzáfértek. Emiatt ne legyenek álmatlan éjszakáitok, csak annyit kell tennetek, hogy aktívan egyre többet és többet húzzatok be ebből az erőből, fogadjátok el jobban azt, akik vagytok, és töltsetek kevesebb időt azzal, hogy elszórjátok külső erőknek a hatalmatokat, akik vagy elutasítják, vagy kihívás elé állítják azt, amit autentikusnak éreztek önmagatokkal és általában az élettel kapcsolatban.

Az erre a beavatásra való tudatossá válás első lépése, ha már átöleltétek gyökereiteket, hogy elismeritek, autentikus lények vagytok, akik egy olyan világban élnek, amiben nagy mennyiségű autentikusság van, mondjuk úgy egy világban, amin sok-sok lencsét helyeztek el. Annak felismerése, hogy mindez autentikus énetek része lehetővé teszi számotokra, hogy megtegyétek a következő lépést, hogy kilépjetek az árnyékból, kilépjetek a rejteketekből, és félelem, bűntudat és szégyen nélkül megmutassátok a világnak az autentikus éneteket. A gyökércsakra őrzi a szégyent, a bűntudatot, a félelmet, önmagatok elutasítását és az áldozat tudatosságot. Hogy gyökerestül kiirthassátok az összes hamis hiedelemrendszert, teljes mértékben el kell ismernetek, hogy kik vagytok valójában, túl az összes kivetítésen, hogy kiknek kéne lennetek, és hogy mit gondol mindenki más arról, hogy kik vagytok ti, és talán sokkot kaptok attól, amit, és akit találni fogtok a folyamat végén. Biztosíthatlak afelől mindannyiótokat, hogy e részetek felfedezésének következtében egy hihetetlen erőhullám áramlik majd át a testeken, amint a szenvedély lángjai újra fellobbannak. Amikor megtagadjátok az igazságotokat, más szavakkal, amikor megtagadjátok az autentikus éneteket, akkor a fényetek ereje csökken, a szenvedély elhalványul, a láng kialszik.

Számos tanítást, és közvetítések ezreit adtam már át az utatokkal kapcsolatban, és azok, akik most itt vannak, és azok, akik a jövőben dolgoznak majd ezzel, nos ők azok, akik az autentikus én esszenciájának lényege által ösztönözve és inspirálva járják az utat. Ez nem csak az éterben keringő fogalom, amelyet meg akartok érteni, be akartok integrálni az életetekbe és megpróbáltok aszerint élni, mert ha ez lenne a helyzet, akkor most nem lennétek itt. Ez az autentikusság ösvénye. Ez az ösvény megkövetel némi „tökösséget”, ha mondhatom így, és ezt nem sértésnek szánom hölgyeim. Életbevágóan fontos, hogy megértsétek azt, hogy miről beszélek most. Hadd mondjam el azt is, hogy semmiképp sem akarom azt mondani, hogy amit ma tanítok nektek, az az autentikus énhez vezető egyetlen út. Számos út létezik. Ami számít az az, hogy úgy döntöttetek átölelitek az autentikus ént, kiszálltok mindabból az értelmetlenségből, amit mások vetítenek ki rátok, amire a társadalom azt mondja, hogy elfogadható vagy elfogadhatatlan. Most jön a következő rész, és talán nem elhamarkodott kijelentenem, sőt remélhetőleg szívességet teszek ennek a csatornának azzal, hogy elárulom, ez talán egyike a legnagyobb kihívásoknak, amelyekkel most szembe kell néznie, de ez felkészítette őt arra, amit most veletek, többiekkel fogunk csinálni, már ha úgy döntötök, akkor el is jön természetes módon, saját természetes ciklusában.

Amikor az emberiség hajlandó lesz teljesen magáévá tenni az autentikus énjét, és visszatérni a gyökércsakra gyökereihez, szilárdan leföldelni magát a Földön, felismerni a fizikai világ autentikusságát és azt, hogy a harmadik dimenziós világ nem egy elutasítandó hely, nem olyan hely, ahonnan menekülni kell, hanem igazából a hihetetlen fény és erő oázisa, akkor lesztek készek arra, hogy teljes beavatást nyerjetek a saját szexuális erőtökbe, abba az energiába, ami az alkímia és a manifesztáció legnagyszerűbb eszközeit testesíti meg. Már korábban is mondtam, hogy ha nem vagytok leföldelve a testetekben, akkor teljességgel képtelenek vagytok a szükségleteitek kielégítéséhez szükséges dolgokat manifesztálni. Mi a legjobb módja annak, hogy valakit hatalmától megfosztott állapotban tartsunk? Hitessük el vele, hogy nem áll hatalmában kielégíteni a szükségleteit. Bárki, akinek már volt orgazmusa tudja mekkora intenzitása van ennek az energiának abban a pillanatban, ha neked még nem volt, nos akkor, ebből kimaradtál. A legjobb, ha módot találsz rá, hogy megtapasztald, és ezt nagyon is konkrét céllal mondom, mert ha ezt az alapvető életerőt manifesztálod, és a gyökércsakrában a szenvedély mind az 1444 fehér lángja kigyúl, akkor békében kell légy, és teljesen összhangban kell lenned saját szexualitásoddal, a saját szexuális erőddel és érzékiségeddel, légy bár nő vagy férfi, békében kell légy az isteni nőiség érzéki énjével a fizikai férfiasban, és az isteni férfias érzéki énjével a fizikai nőiesben. Hiszitek-e vagy sem, elegendően készenálltok ennek megtapasztalására, ez olyan út a felemelkedés újabb szintjére, ami eljuttat benneteket a korlátozottság paradigmáján túlra, a bűntudat, a félelem, a szégyen és a nélkülözés paradigmáin túlra.

A szexuális energiát manipulálták és manipulálják, visszaélnek vele, és helytelen a vele kapcsolatos kommunikáció. Néhányan visszahőköltök, ha meghalljátok a szex szót, és oda se neki, hogy arra kértelek, hogy intézzétek el, hogy legyen orgazmusotok, ha még nem volt. Az összes kellemetlen érzés bennetek egyszerűen csak program, olyan dolgok, amelyeket egy külső erő mondott nektek, és ami miatt azt hittétek, hogy amit tapasztaltatok, az rossz. A konfliktus az előidézett intenzitás körül támad, mert amit megtapasztaltatok, az kellemes volt, miközben nektek azt mondták, hogy helytelen. A szenvedélyed lángjai valami olyasminek a megtapasztalásához juttattak el, amiről elhitették, hogy ezért Isten haragja lesújt majd rátok, néhány férfival azt próbálták elhitetni, hogy valamijük le is eshet, ha oda se bagóznak a rájuk lesújtó Isten haragjára! Néhány lánnyal pedig azt hitették el, hogy Isten kegyelmezzen nekik, ha hozzáérnek egy férfihoz, mert teherbe fognak esni. Férfiaknak és nőknek távolítják el a nemi szerveit, hogy biztosítsák azt, hogy ezt az erőt sohasem fedezik fel, és ez még csak a jéghegy csúcsa az ezzel kapcsolatos kizsákmányolásban. Az emberiséggel elhitették, hogy a szexuális erő olyan eszköz, amelyet egymás elpusztítására, mások életének elpusztítására használható. Szeretteim, ez az erő az egyik legnagyszerűbb gyógyító és teremtő eszköz.

Ezek a lángok segítenek megmutatni az emberiségnek, hogy a szerelem azon ereje, amelyet a szeretkezésen keresztül fejeztek ki, azért van, hogy gyógyítson, nem azért, hogy pusztítson, vagy hogy manipuláljon. Ez az Istennő egyik legnagyszerűbb ajándéka. Ezt nem a [férfi] Isten adományozta nektek, hanem az Istennő, mert ő ennek a fénynek és erőnek a gyűjtőedénye. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy megengeditek, hogy a külső fény belétek hatoljon. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy kértek, kéritek azt, ami táplálhat, megerősíthet benneteket az énetekben, ami gondoskodhat rólatok. Ebben a pillanatban abba a helyzetbe kerültök, hogy viszonozhatjátok és visszaadhatjátok, és ez csak jottányi a Kvantum Tantra alkímiájának tanításaiból, amelyeket az Istennők a nem túl távoli jövőben átadnak majd nektek, amikor az emberek összegyűlnek és az elképesztő, feltétel nélküli szeretet, a tiszta szándék, a fény és az Arany Tudatosság gyűjtőedényeiként tekintenek egymásra.

Amint a szenvedély lángjai egyesülnek egymással, a lángok erejének kapacitása megnövekszik, a kreatív energiát fizikai formába tudják önteni, és így dolgoztok együtt a csoport tudatosságban, hogy materializáljátok azt, amire szükségetek van. Ha áldozatok maradtok a gyökércsakrában, akkor bénultak, gyengék és gyökértelenek maradtok. A gyökereitekhez való visszatérésnek szeretteim most az a lényege, hogy leföldeljétek magatokat az autentikus énetekben. Amikor ebben a térben tartózkodtok, akkor meglátjátok, akkor felismeritek, hogy senki nem hagyott el benneteket, senki nem foszt meg benneteket semmitől, egyszerűen azért, mert minden bennetek létezik, és amikor harmonikus az energiaáramlás két vagy több ember között, akkor kötés jön létre. Ez a kötés szent teret hoz létre, ahol mindenki megtapasztalja a folyékony szeretet hatalmas erejét, ami a feltétel nélküli fény és szeretet végtelen forrásából származik és a (kreatív) teremtő erő végtelen forrásából, ami lehetővé teszi számotokra, hogy minden egyes valódi szükségleteteket kielégítsétek, ami azt jelenti, hogy a legvadabb elképzeléseiteket meghaladó módon rendelkezhettek hatalommal és gazdagsággal. Ez nagyon is lehetséges. A legvadabb elképzeléseiteken túli módon megtapasztalhatjátok a szeretetet, az örömöt és a gyönyört. Ez születési előjogotok. Mindössze annyit kérünk tőletek, hogy használjátok ezt az energiát, ezt az erőt, ezt a bölcsességet, és használjátok a rendelkezésetekre álló eszközöket bölcsen, használjátok arra, hogy a meghatalmasodás áramlatát fenntartsátok, hogy sose emeljetek gátat a forrásoknak, és sose fosszátok meg életetek egyetlen aspektusát sem, sem pedig az életet általában ettől az áramlástól, a Forrásból érkező végtelen áramlástól, és drága lelkek, itt adódik egy nagyobbacska probléma. Hirtelen az emberek felismerték, hogy ez az energia olyan erőteljes, hogy talán elhagyja őket, a korlátozottság működésbe lép, és abban a pillanatban, mikor felbukkan az a hiedelem, hogy a forrás korlátozott, a manipuláció, az ellenőrzés és az áldozatiság felüti a fejét, mert amiből korlátozott mennyiség van, azt meg kell őrizni a kevés kiváltságosnak, és ez a kevés kiváltságos, aki fél saját hatalmától, és nem érti meg ennek végtelen forrását, részese volt annak a folyamatnak, ami úgymond elhozta a Sötétség Korszakát a fényre.

A Sötét Korszakainak vége. A tudatosságotok egy bizonyos mértékig még benne él. A tömegtudatosság nagymértékben csapdába esett a Sötét Korszakban, de ezen mindannyiótoknak hatalmában áll változtatni, mégpedig úgy, hogy megengeditek magatoknak, hogy hűek legyetek önmagatokhoz, megengeditek magatoknak, hogy hasznosítsátok a gyökércsakra energiáit és konstruktívan, kreatívan együttdolgoztok ezekkel sebeitek begyógyítása érdekében. Ez felgyorsított ütemben formálja át az emberiséget, mi pedig most aktívan üzembe helyezzük azt, aminek működnie kell ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ez munkánk következő szakasza és az Arany Templom tanítások kulcs fontosságú területe; az Arany Templomon keresztül érkező istennői tanítások. Az Istennő egy szeretet-erő, amit csak nagyon-nagyon kevesen tapasztaltak meg. Még a nők sem ismerik az Istennő erejét, és amikor egy nő teljesen lehorgonyozza saját istennőségének erejét, akkor te jó ég!, semmi sem állíthatja meg a fényét. Senki sem tagadhatja azt a fényt, mert bármennyire akarják kritizálni, elutasítani, elítélni vagy nevetségesség tenni, ennek a fénynek az esszenciája belülről kifelé fedi fel az igazságot, és ezt azt ajándékot mindannyian megkaphatjátok.

Az isteni társsal az énben való egyesülés teszi lehetővé azt, hogy ez megtörténjen. Isteni társaitok külsőleg egyesülnek veletek. Fazettáik eljönnek és integrálódnak. Ami most nagyon lényeges, hogy az emberiség fel kell ismerje, hogy a túlélés nem az egyetlen útja az életnek, hogy létezik egy erő, egy hatalom, amihez minden egyes ember hozzájuthat, és ami számos új világot nyithat meg számukra, de előbb be kell gyógyítani a sebeket, hogy ennek az erőnek az ismeretét újra követelhessétek, és használhassátok ennek igazságában.

A Templom papnői ébredeznek. Egyesek nagyobb mértékben felébredtek, mint mások. Az Alkímia istenei és istennői teljesen aktívvá váltak szerepükben és kapcsolatba lépnek azokkal, akik erre készen állnak. Az Alkímia Tudatosság meghatalmasít benneteket. Az alkímiában rejlő tudatosság meghatalmasít benneteket. Az azonban a ti feladatotok, hogy integráljátok oly módon, amit ismertek, értetek és ennek megfelelően használjátok. Egyedi tapasztalat ez, amit meg kell értenetek, és amihez tudnotok kell valamilyen módon kapcsolódni. Szóval a bolygótokon élő prűdek nagy része most kihívások elé néz. Ja igen, és a prűd aspektusaitok is, mert ha nem szedtétek atomjaira, és nem raktátok össze az igazságotokban ezeket az aspektusokat, akkor sosem szabadulhattok meg igazán a régi paradigmás kivetítésektől, hogy minden szükségleteket kielégítsétek; és ismétlem, a kulcs a saját szexualitásotokban rejlik. Ha nem így lenne, akkor miért vonzódnának ennyire hozzá az emberek, miért nyűgözné le ennyire őket, miért válnának a rabjává, miért válnának függővé tőle? Miért büntették olyan sokáig az embereket azért, mert elmerültek benne, miért hitették el veletek, hogy beteges? Miért zúznák szét bűntudatból az emberek a lelküket, ha ez nem jelente valami valóban hatalmas dolgot számukra? Valójában nem tudjátok, hogy mit is jelent ez igazán, de egy részetek tudja, máskülönben ez a szégyen, a bűntudat, a fájdalom és a félelem nem lenne ilyen mély, ugyanezt érzitek, amikor megfosztanak benneteket a szeretettől, amikor egy állatot, egy gyermeket, egy embert megfosztanak a szeretettől, ekkor nem csak a lélek hal meg, hanem a test is, ugyanez a helyzet a szexuális erőtökkel.

A szex és a szerelem egy és ugyanaz, csak emlékeznetek kell arra, hogy hogyan dolgozik a kettő együtt, teljesen polarizálódtak az emberi világban, teljesen. A szerelemről azt gondoljátok, az a fény, a szexről, hogy az a sötétség, a férfiról, hogy ő a jó, a nőről pedig, hogy ő a rossz. Ádám hatalmas volt, erős, Éva pedig gonosz, a fehér jó, a fekete rossz. Most hidat vertek a dezinformáció hatalmas kanyonja fölé. Most eljuttok oda és megmentitek az áldozatot, és megmutatjátok neki az igazságot. Az összes fátyol eltávolításra kerül, a fehér lángok keresztüllobognak rajtuk. Figyelmeztetlek benneteket, hogy lesznek időszakok, amikor talán nem lesznek túl kellemesek az énnel kapcsolatos felismeréseitek és revelációitok, de ne adjátok fel, fedezzétek fel, és ismerjétek meg mi rejlik benne. Ismétlem, ebben rejlenek a szabadságotokhoz vezető kulcsok, és ha nem akartok belemenni, és nem akarjátok bemocskolni a kezeteket, akkor a szabadság továbbra is elkerül benneteket, és ha meg akarjátok gyógyítani a szexualitás kollektív testét, akkor meg kell gyógyítanotok önmagatokat, foglalkoznotok kell a témával kapcsolatos hiedelmeitekkel, tévhiteitekkel. Hogy meggyógyíthassátok a gyökércsakrát, és a bolygótokon lévő összes gyökérközpontot, meg kell ezt csinálnotok, össze kell gyűlnötök, és segítenetek kell egymásnak, mi biztosítjuk majd az ehhez szükséges eszközöket, nektek csak el kell jönnötök a buliba.

A gyökércsakrátok összeköt benneteket a Föld Anyával, ahogy összeköt benneteket a mennyországgal is. Olyan alap ez, amelyben ott lakozik az összes kód a szabadsághoz, a teljes és abszolút megvilágosodáshoz, és a lélek felszabadulásához. Olyan információt adunk most át, amit ti magatok kértetek. Sok-sok titkos szekta létezik, amelyek földalatti tevékenységet folytattak évszázadokig, ők tudatában vannak mindennek. Most ezt a tudást átadjuk nektek, és néhányan talán azt mondják: „Édes istenem, de azt mondják, hogy ezek a titkos szekták nagy orgiákat és szex-szertartásokat tartottak. Ez pedig azt fogja bizonyítani, hogy igazuk volt, és ez nem helyes!” Ó, az Isten szerelmére, törődjetek végre a saját életetekkel és ébredjetek fel a létező erőre! Megint elmondom, ez a fény ereje, nem a sötétségé! Közeledhettek hozzá mindenféle negatív és közönséges motivációval, nem fogja megadni nektek a kulcsot, amit kerestek. Csak akkor férhettek hozzá a kulcshoz, amiről beszélek, ha az alázat, a feltétel nélküli szeretet és a spiritualitás szempontjából közelítetek. Csak így nyerhettek bebocsátást az Istennő szent oázisába. Semmit nem fog felfedni erejéből olyanoknak, akik rossz szándékkal közelítenek feléje.

Nos, szeretteim, itt a lehetőség, hogy túllépjetek a gyökércsakra alsó formáján, az alapok alapján, az összes negativitáson és kizsákmányoláson, ami vele járt, és ezáltal az energia felhúzza az összes gyökérenergiát az Arany Tudatosságba. Ha legyőzni nem tudod, csatlakozz hozzá, ti azonban más perspektívából közelítetek, és ez szeretteim, olyan információ, amit részletesen átadtam az aktiválásokban, amelyeket a Grand Canyonban végzünk majd el, és arra kértük ezt a csatornát, hogy minél hamarabb tegye elérhetővé ezt az információt, mert mind készenálltok arra, hogy dolgozzatok vele és dolgoznotok is kell vele.

Az Istennők egyre gyakrabban dolgoznak majd együtt azokkal, akik hajlandóak ezt az utat járni, de biztosíthatlak benneteket afelől, amit felfedeztek magatokkal kapcsolatban, a végbemenő gyógyulás, és revelációitok nem csak az áldozatokat és autentikus énetek rabságba esett aspektusait szabadítja fel, hanem sok másikat is, mert akkor olyan helyzetben lesztek, hogy a gyökércsakrában lévő szenvedély Fehér Lángjainak fényét újabb szintekre juttathatjátok, ami mélyebb megértést eredményez majd. A puding próbája az evés. Bizonyítsátok be magatoknak, nem fogtok csalódni. Így van ez, szeretteim, hagyom most ezt a témát, emésszétek meg, integráljátok, és kezdjetek el ráérezni, hogy mit is jelenthet ez számotokra.

Írjátok le a bepillantásotokat, amelyeket kaptok. Talán sebek emlékeit találjátok, és sebek bukkannak fel – írjátok le ezeket. Ne fojtsatok el semmit! Ne hunyjatok szemet semmi felett, ami feljön. Foglalkozzatok mindennel, nem számít mennyire szégyellitek magatokat attól, ami feljön, nem számít milyen bűnösnek, mocskosnak érzitek magatokat. Vizsgáljatok meg mindent, mert amit tagadtok, annak az áldozatává váltok, annak hatalma van felettetek, mert bűntudatot tud kelteni bennetek, szégyenérzetet, vagy félelmet, és ez a félelem tévesen vetül rátok, ezt sose feledjétek.

Én, Kuthumi, átölellek mindannyiótokat az Istennő befogadó erejével. Én, mint úgynevezett férfias energia, az elkövetkezendő rövid időszakban háttérbe vonulok kicsit, míg az Istennők átadják ezt a fényt, mert az Istennők vezetik ezt a munkát, nem az Istenek. Az Istennők a szexuális energia vezetői, mert ők a befogadóak, a gyűjtőedények. Egyedül nekik áll hatalmukban beengedni és megosztani ezt az energiát. Mit gondoltok, miért történik nemi erőszak? Mert belül az isten tudja, hogy az istennő erejét csak akkor tapasztalhatja meg, ha az istennő hajlandó adni neki belőle, és amikor az istennő kap az istentől, és az isten sérült és teli van sebekkel, akkor megjelenik az erő, ami arra kényszeríti az istent, hogy elvegye az istennőtől az erőt, hogy megpróbálja meggyógyítani saját fájdalmát, saját sebeit és ezért olyan erőteljes gyógyító az istennő, ezért olyan erőteljes gyógyító eszköz a szeretkezés, mikor a megfelelő térben végzik, és olyan módon segítik elő, ami lehetővé teszi ennek a forrásnak a megtapasztalását. Azt akarom, hogy megértsétek a különbséget a régi paradigmás szex és aközött, amit most adunk át számotokra.

A gyógyulásotok már megkezdődött, csupán azáltal, amit ma itt elmondtam. És a gyógyulás folytatódni is fog, mivel most ezek a szenvedélylángok kérdéseket indukálnak bennetek, új ötleteitek támadnak, új perspektívák nyílnak meg, és mielőtt észrevennétek már egy meghatalmasítóbb ösvényen jártok majd, ami saját fényetek átöleléséhez vezet majd. Szabadságot, és teljesen nyilvánvaló módon örömöt hoz számotokra, és garantálom, hogy elhozza számotokra annak felismerését is, hogy milyen hatalmasok vagytok, és hogy hogyan használhatjátok ezt arra, hogy manifesztáljátok mindazt, ami szükségleteitek kielégítéséhez szükséges.

Ily módon a fiatalok, akik hamarosan szexuálisan éretté válnak, megtanulhatják a szex szentséges, autentikus művészetét, és nem a pusztító - nem is tudom, minek nevezzem - aktust, ami a szex jelenleg. Meghatalmasítjátok a jövő generációit, ami véget vet annak a módszernek, ahogy a szexet jelenleg megtapasztaljátok és kifejezitek a modern világban. Ez a férfiak és nők közötti tisztelet egy újabb szintjét hozza létre, újabb szintű tiszteletet az azonos neműek kapcsolatában, ahol egymás közt a férfias és a nőies is kifejezésre jut, mert az egyik fél befogadó, és így ő lesz abban a helyzetben, hogy befogadjon és adjon, míg a másik pedig, aki ad, abban a helyzetben lesz, hogy igazán adhat és befogadhat és felismerhetik, hogy miért illenek össze ők ketten. Értitek ezt mindannyian?

Szeretteim, ahogy mondtam ez az időszak arról szól, hogy megértsétek mit jelent ez számotokra. Legyetek tudatában annak, hogy mit éreztek, mit érzékeltek, milyen gondolatok fordulnak meg az elmétekben, és csak jegyezzétek fel őket. Inkább írjátok le az összeset, minthogy megtagadjátok bármelyiket is, még akkor is, ha bűntudatot vagy szégyenérzetet kelt bennetek, mint arról korábban beszéltem. Azzal, ha megengeditek, hogy felszínre jöjjön, hangot adtok neki, és mikor nem adtok hangot autentikus éneteknek, akkor végül úgynevezett „rossz” dolgokat kezdtek csinálni, amit ti elfogadhatatlanként értelmeztek. Adjatok hát neki hangot, és így nem kell általatok rossznak vagy negatívnak minősülő magatartásformákhoz folyamodnotok. Hallgassátok meg a szavaimat újra! Az üzenetemnek számos rétege van.

Fedje fel gyökércsakrátok szenvedélye fehér lángjainak fénye a szabadságba vezető utat, ami bennetek rejlik ezen az erőn keresztül. Autentikus énetek fénye fedje fel számotokra, hogy miben rejlenek az erősségeitek, és ez az erő hatalmasítson meg benneteket, hogy túl tudjatok jutni, és túl tudjatok lépni a gyökércsakrátokban rejlő sebeken, a sebeken, amelyek elhitették veletek, hogy elhagyott benneteket az Isten, a Lélek, a család és barátok, vagy bárki más, hogy magatokra hagytak benneteket a hidegben, és hogy senki sem törődik veletek. Ez a gyógyulás jutasson el benneteket érzelmi, mentális és spirituális fejlődésetek következő szintjére, és váljon minden jóra a világotokban azon túl is, amit most látni tudtok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Adonai.

Kérdések és válaszok:

Van-e valakinek kérdése a mai közvetítésemmel kapcsolatban?

Kérdező(1): Próbálom megérteni, hogy miért kötődik olyan szorosan a társadalomban a HIV fertőzés a szexhez és nem értem, hogy hogyan jött létre ez a kapcsolat a betegséggel összefüggésben.

Kuthumi: Szeretett nővérem, a HIV fertőzés és az AIDS betegség szexuális aktushoz való kapcsolódásának okai a beteg gondolatok és a mögöttük rejlő beteges szándék. Gondolj csak bele! Például nem csak a homoszexuális kapcsolatokra korlátozódik, ma akárki elkaphatja a kórt. Gondolj a mögötte lévő energiára, az energiára, amivel az emberiség együtt él – ez valami rossz, valami elfogadhatatlan, valami mocskos. Minden szexszel kapcsolatos dolog negatív. Érted? Minden érzés, ami a témával kapcsolatban támad nagyon sötét, nagyon mély és nagyon intenzív érzés, nemde? Mindegyik beteges, ugye? Ezért öltött testet egy ilyen sötét betegség, ha nevezhetem annak. A betegség egyszerűen ezeknek az elgyöngítő, lélekpusztító, bénító asszociációknak az eredménye. A szex csak akkor elfogadható, ha házasok vagytok, vagy elkötelezett kapcsolatban éltek, és még akkor is felmerül egy csomó probléma. Érted?

Kérdező(1): Helyes-e ebből arra következtetnem, hogy ha arra használjuk ezt az erőt a feltétel nélküli szeretet energiájában, hogy megváltoztassuk azt, ahogy az emberek a szexet látják, akkor ezzel alapjaiban kiirthatjuk a betegséget?

Kuthumi: Abszolút! És ez az a munkaanyag, amit most átadunk az emberiségnek az Istennő tanításain keresztül, amit valójában ez a csatorna nem is olyan rég meg is kapott – a Kvantum Tantra alkímiája ez, amiről az istennők már említették, hogy átadják majd, és ez még csak a kezdet. Sokan mások is rácsatlakoztak már erre, de a bolygón emberek milliárdjai élnek, úgyhogy nem hagyhatjuk az egészet egyetlen istennőre, érted?

Kérdező: Nagyon köszönöm.

Kuthumi: Nagyon szívesen, béke és áldás legyen veled.

Más kérdés?

Kérdező(2): Kuthumi nagyúr, szeretnék valamit tisztázni mostani tanításaid időkeretével és az összes gyökércsakrával és a csakrarendszerrel a múltban végzett munkánkkal, és a ma manifesztált eltérő aspektussal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy most mindent felszínre hozunk, amit eddig elnyomatunk, elfojtottunk magunkban. Mi olyan fontos a mostani időkeretben, különösen annak tükrében, amivel most dolgozunk?

Kuthumi: Ebben a mostani időszakban, hogy is fogalmazzak? Tökéletesen, kozmikusan össze tudunk úgy rendeződni, hogy ez a nagyszerű kapu nyitva maradhasson. Számos új kapu aktiválódott az emberiség döntésének köszönhetően, hogy meg akarjátok tapasztalni a mély gyógyulást, hogy valóban megérthessétek mi gyengíti el az emberiséget, mint egészet. Az Arany Szívcsakra aktiválások és mindaz a munka, amit a Fénymunkások kollektíven végeznek hozzájárult ahhoz az áttöréshez, ami megnyitotta a világot, amiben az Arany Tudatosság lakozik, megnyitotta az Arany Szívcsakrát az egyénekben, ami lehetővé tette a Fehér Tűz eleme számára, hogy gyökeret eresszen a Földön. Amint ezeknek a tisztításoknak mindegyike lezajlott, a kozmológia képessé vált összerendezni magát a nagyobb terv számos egyéb aspektusával, és tulajdonképpen felgyorsította az utazást. A mai fontos nap tehát, különösen azért, mert behozza a hetes szám Merlin energiáját, ami a mágia, a csodák, és a csodák és mágia létrehozásának száma. A június a harmónia életre keltésének hónapja. Ez a szent nász, a szent egyesülés, az öröm, az isteniség. 2008 az új kezdetek éve volt és az új fényé is úgymond. Érted? Mindezek az energiák most összeálltak és egy nagyon különleges energia konfigurációt hoztak létre, más szavakkal nagyon támogató jellegűt. Megválaszoltam ezzel a kérdésed?

Kérdező: Igen, köszönöm.

Kuthumi: Szívesen, béke és áldás legyen veled!

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...