Mózes Nagyúr – 7D beavatása

Mózes Nagyúr – 7D beavatása

 


 

Közvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2005. okóber 25

 Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

OoOoOoO

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és hogy elhozzam számotokra a bölcsesség áldásait és a megértés, a nyitottság és az integritás áldásait.

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Fény testvéreim, miközben összegyűlünk veletek ma és minden aspektusotokat az Anya/Atya Isten esszenciájának vibrációjában tartjuk, megidézzük az általatok igényelt összes természet áldásait minden szinten, hogy biztosítsuk az élet új rezgéseinek megfelelő integrálását, amelyeknek befogadására most megnyíltok. Megidézzük azokat az energiákat és rezgéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy testetek újra összehangolódjon, biztosítva azt, hogy az út, amelyen jelenleg haladtok, minden törekvéseteket támogassa.

Miközben ma itt találkozunk, elindítjuk azt a folyamatot, hogy ebbe a létezésbe tudjon lépni isteni énetek sok olyan aspektusa, amelyek egy fajta rezonanciát hordoznak a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsához kapcsolódva. Ezek a kulcsok sok cikluson keresztül szunnyadtak; eljött egy olyan idő, amikor átadtunk némi információt erről. Rövid ideig tartott, és ismét be kellett feküdnötök Mózes Nagyúr szívének csendjébe. Ma lehetőséget ad számotokra, hogy újra összehangolódjatok ezekkel a rezgésekkel, és megnyissátok a szíveteket a felszabadulás kulcsai előtt, amelyek előidézik majd a szeretet és az élet földi és univerzális törvényeinek jobb megértését abból a célból, hogy elősegítsék a felébredés új szintjét mindazok számára, akik a felemelkedés útját választották. Ezért most távozom, és utat engedek Mózesnek, hogy átadja a közvetítését. Legyetek áldottak és békében. Kuthumi vagyok. Adonai.

 

OoOoOoO

 

Mózes vagyok. Üdvözöllek a fény helyén. Fény gyermekei, hosszú utat tettek meg, hogy elnyerjétek az áldást, amelyet mindannyiótoknak elhozok. Közös utazásaink sokféle felszabadulást eredményeztek, olyanokat, amelyek felmentettek titeket a régi idők szerződései alól, amelyek már nem szolgálnak célul a fizikai életetekben. El kell mondanom nektek, hogy az általatok megtett utazások felmentettek benneteket a régi világ (iránti) számos felelősség alól, amelyek most felszabadítanak benneteket, hogy új feladatokat vállaljatok, és meglássátok az Arany Kor új világát a maga teljes megszületésében.

Én, Mózes, különleges áldással jöttem bolygótokra, amely felgyorsítja azt a sebességet, amellyel a szeretet újból beoltható az emberiség szívébe, ami a csend és a béke érzését kelti, ami lehetővé teszi az új világ újjászületését, hogy a lehető legkecsesebb módon jöjjön létre. A világotokban jelenleg zajló változások szükségesek ahhoz, hogy megmutassák az emberiségnek a természet erejét és a minden lélekben önmagán belül rejlő erejét, hogy gyógyulást leljen, és visszaszerezze a sötétség világában elvesztett erejét.

A mai összejövetel célja, hogy elősegítse lényetekben a felszabadulást, amely segít átadni önmagatokat az élet belső erejének, amely megszabadít Egyiptom idejének súlyától, amikor a sötétség borult a Földre, és még inkább megtalálta az útját az emberek szívébe.

Csatlakozz most hozzám, miközben térben és időben elutazunk Egyiptomba azon az idővonalon, ahol a sötétség ennyire elkezdett ráereszkedni a világra, amikor a félelem bevérzett az emberiség szívébe, és megtalálta annak módját, hogy gyökeret verjen. Ez a sötétség az emberek szenvedéséhez vezetett, mert átadták hatalmukat a sötétség tekintélyeinek, erőinek, akik a sötétség hatalmát gyakorolták, és fájdalmat és szenvedést oltottak Isten embereibe, hogy irányítsák őket. A világ tudatlansága az, ami sokukat a pozíciójában tartotta (és tartja a mai napig).

Az önmeghatalmasodás elvesztése mély álmában tartotta az emberiséget; csapdában tartotta őket az ősi világ félelmeinek nyugalmában, és most fel kell emelkednünk a régi világ hamvaiból, és létre kell hoznunk azt a megértést, hogy egy új világ megszületése múlik rajtatok, amely megszabadít a sötét világ bilincseitől, az elveszett emberek tudatlanságától, az elveszett lelkektől, akik a hatalom elvesztésétől való félelmükben megfojtottak másokat, és felemésztették erejüket, életerejükből élve, hogy táplálják az általuk teremtett világot, amelyről tudatlanságukban azt hitték, hogy a világ végezetéig fenntartja őket. Ez bizonyos értelemben igaz, mert a világ vége közeleg; a régi (félelemmel teli) világ vége, hogy úgy mondjam.

Azért jöttem, hogy mindegyikőtökkel együtt álljak az Anya/Atya Isten istenségének jelenlétében és esszenciájában. Megmutatok nektek egy új utat, megmutatom az erőtöket, amellyel felszabadíthatjátok a bennetek lévő erőt, és átprogramozhatjátok elmétek és lényetek szerkezetét, hogy visszaszerezhetitek azokat a fénykulcsokat, amelyekkel az idők kezdetén bekódolták a bolygót, amely elindította a fény sok olyan programját, amely a sötétségre hullott, amely fénnyé változott, amely aztán sötétséggé vált, és most újra fénybe kell emelkednie.

A ti szerepetek ebben az, hogy visszaszerezzétek a sötétség által felemésztett fényt, amely szunnyadt, erőtlenné, félelmetessé, korlátozottá tett és ellehetetlenített titeket. Én, Mózes, a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsának a Királya, felajánlom nektek ezt a lehetőséget, hogy a szeretet legmagasabb pontjára álljatok, és elérjétek a sötétségtől félő és a fénytől félő minden aspektusotokat. Arra kérem a belső éneteket, hogy lépjen elő és álljon az Atya/Anya Isten Fénye elé. Ez az a hely, ahol visszakövetelhetitek az összes isteni jogot, ahol visszakövetelitek az élet célját, és bevezet titeket az igazság csarnokaiba, ahol a visszaszerzett bölcsesség bővében van a kifejezés új világának.

Kezdjünk is bele. Lásd önmagad téren és időn át utazni Egyiptom időszakának ciklusaiba. (szünet) Képzeld el, hogy tested sejtjei az információ szalagjait bogozzák most kifele, amelyek sok ciklushoz kapcsolódnak, olyanokhoz, amelyekben bántalmazást, visszaélést, erőszakot, korlátozást, halált és pusztulást tapasztaltál. (szünet) A régi világ rabszolgája voltál; feláldoztad hatalmadat, erődet, pozíciódat, bölcsességedet és tudásodat. Mindannyian itt, álltatok a Sötétség Nagyurai előtt, és megesküdtetek, hogy felvirrad a nap majd a jövőben, amikor visszaszerzitek az összes kulcsot, és napvilágra hozzátok azokat, ahol az emberiség emlékezni fog, és ezáltal visszanyerheti az elvesztett fényét, elveszett hatalmát, elvesztett bölcsességét és tudását.

Ezeknek az esszenciáknak a visszaszerzése a jelzés a Föld Anya számára, hogy lélegezze ki a végső szülési fájdalmát és nehézségét, miközben életet lehel az új világba, az arany energia gyermekébe, aki előidézi az összes új hullámban születő léleknek, akik hordozzák azokat a jeleket, amellyel az egész emberiséget bekódolják majd, hogy emlékezzenek a hatalmukra, helyzetükre, tudásukra és bölcsességükre.

A szunnyadó csillagmagok újraaktiválása előtérbe kerül, és ti, az új világ szeretett aktivátorai, kiléptek a rabszolgaság, a bántalmazás, az erőszak, a belső démonokkal való fárasztó küzdelem régi világából, amelyek a belső erő felszabadításától való félelemhez kapcsolódnak, mert az emlékezetetek mély fájdalommal társul össze, mivel ennek az erőnek a kifejezése vezetett oda, hogy a Sötétek figyelme rátok összpontosul. Az információforrásai voltatok, és ennek következtében kínzást éltetek át. Az információt a Fény Urai eltávolították a tudatos emlékezetetekből a védelmetek érdekében. Én, Mózes, mindvégig tartottam ezeket a kulcsokat. Most vissza kell adnunk a föld mestereinek, és mindenkit el kell engednünk, hogy az őt megillető pozícióban álljon.

Képzeld el, hogy a fájdalom és szenvedés minden kódolása kihullik a lényedből, és találkozik a földdel, ahol most porrá változik. (szünet) Ismerd el az összes félelem programozásodat; ismerd el az álmaidat, hogy a Fény meghatalmasodott Mestereként állj. (szünet) Képzeld el, hogy az összes önszabotáló elképzelés a földre hullik, ahol porrá válik. (szünet) Képzeld el önmagad, amint rabszolgaként szolgálsz Egyiptom sötét korszakában; képzeld el, hogy a sötétség mesterei tévedéseket, illúziókat vésnek be, áthuzalozzák az energiarendszert az étertestedbe, ami az információ téves magyarázatát és félreértelmezését eredményezi. (szünet) Engedd, hogy megnyíljon az elméd, és lásd a múltad idejét, ahol sötétség borult Egyiptomra. (szünet) Ezt nyugodtan megfigyelheted, mert készen állsz, és ideje látnod. Ideje tudomásul venned, ahogyan a múlt mesterei “bűnöztek/vétkeztek”. Ennek elismerése felszínre hozza azt a tudást, az intellektuális és érzelmi tudást, hogy ami szabotálja a teljes hatalmatokba való helytállásra tett erőfeszítéseiteket, az annak a következménye, amire a mai napon emlékeztek.

Érezd, hogy ezalatt az idő alatt rád ereszkedik a sötétség. (szünet) Engedd, hogy ez az érzés felébressze a belső tudást és megértést, hogy miért féltél a hatalomtól/erőtől, és miért nem bízol a benned lévő spirituális igazságokban. (szünet) Legyen ez a felszabadulás látomása, amely megérti, hogy a világ miért van a sötétség csapdájában, honnan ered ez, mert ezek a lenyomatok más ciklusokba véreztek be, olyanokba, amelyek rátok is hatással voltak. A keresztes hadjáratok a sötétség lenyomatait hordozták, amelyek először Atlantisz pusztulása után érkeztek Egyiptomba.

A jelenlegi földi idővonalatok nagyon hasonló káoszállapotban van, mint amilyen Atlantisz volt a vége előtt. Sokan emlékeztek az akkori pánikra, zavarodottságra és haragra, mert tudtátok, hogy a világ, amelynek részei voltatok, a végéhez közeledik. Tudtátok, hogy Egyiptom egy új lehetőség, ezért amikor a sötétség mélysége rátok zuhant, a mély depresszió állapotába kerültetek, amelyből most kiemelünk; ez olyan, amelyik kiemeli a tudatosságotokat, amelyik a frekvenciátokat azon szinten túlra emeli, ahol még a sötétség beszivároghat. A következő néhány hónapban integrálni fogjátok ezt az erőt; lassan, de biztosan újraaktiválva ezeket az emlékeket. A jelenlegi történések tudatos megértése az, ami átvisz a kaotikus időkön. Az egyik oka annak, hogy Dél-Afrika ilyen szent hely, és sok fénymunkás emlékszik és ébred fel ezen a bizonyos helyen, az az, hogy az univerzális fény ősi szentírásait Gaia testének ezen területén, Dél-Afrikában tárolták. Ti, az Atlantiszi Mesterek, úgy döntöttetek, hogy Dél-Afrikában reinkarnálódtok, hogy jelen legyetek az aktuális idővonalon, hogy a vibráció rezonanciája aktiválódhasson ebben a tökéletes időben.

Üdvözöllek téged a fény kamráiban, ahová azért jöttél, hogy megkapd a szívfény áldását. Én, Mózes, elviszlek a Sínai-hegy szívébe, ahol megkapod a beavatási áldásodat. Fordítsd figyelmedet egy hűvös kamrára a hegy szívében, ahol kristályfény simogatja testedet, ahol a Föld Anya szívverésének vibrációja simogatja a lelkedet, ahol a hegy levegőjének hűvössége mélyen a hegy testében átrendezi energiamezőidet és ahol összehangolt állapotba hozza a csakráidat tökéletes egyensúlyba és összehangolódásban Egyiptom Istennőjével. (szünet)

Most képzeld el Ízisz Istennőt, amint előtted áll; (szünet) kinyitja a karját, és ahogy ezt teszi a fény szárnyai kitárulnak. (szünet) Előrelép, és a fénykarjait köréd fonja, és szárnyai szelíd melegségbe burkolnak. (szünet) Csókot nyom a koronádra, és finoman belehel a koronádba. (szünet) A levegő eleme átmossa testedet, elfújja mindazt, ami szunnyadó, megrekedt; lefújva az illúzió minden pókhálóját, magával sodor minden fátylat, amely megakadályozza, hogy az igazi látásoddal az illúzión túlra láss. (szünet)

A Sínai-hegy a Kilimandzsáró-hegy ikerrezgése. Bolygótok fő hegyei helyreállítják csakrikus vibrációikat. Bolygótok összes főbb hegye tartalmazza a jövő erőteljes kulcsait, hogy az arany- és platinakor egyesülhessen.

Ízisz istennő megsimogatja a gerincedet szárnyas karjával, és a vibrációk reagálnak az általa megtestesített arany energiára - az univerzális nyelv kulcsaira, a csillagfény emlékeire, a csillagszerződéseidre, a csillag énedre, a csillagcsaládodra és az összes csillagcsoportra, akikhez kapcsolódsz. (szünet) Vedd az élet egy mély lélegzetét; és miközben az élet ezen lélegzetét veszed, az egyensúly új szintje áll helyre benned. (szünet) Az energia áramlat mélyen felkavarja magát a gyökércsakrádban. Most megkezdünk egy aktiválást a Földön és benned. Ez az aktiválás összeköti csakráidat bolygó összes főbb hegyével; agyi gerincfolyadékod az élet összes folyójához kapcsolódik, megtestesítve a vizet; lélegzeted eggyé válik a levegő elemével, és a változás szele átfúj rajtad, elsuttogva azt, ami a földön maradt – ami egyszer félelem, egyszer korlátozás volt, az most por lett. (szünet)

Mindannyiótok eggyé válik bolygótok hegyeivel; megkapod isteni kódolásodat, és eljön az időd, hogy a hegyhez utazz, hogy megtaláld az inspiráció egy lelki forrását, az élet új szintjének kulcsát, a bölcsesség aktiválását, amely katapultálja új énedet a kvantumteremtés világába. Miközben aktiváljuk a hegyeket, mélyen belülről felkavarva lélegzetüket, úgy az élet szerkezetei, amelyeken a világok létrejöttek új energia helyreállítást kapnak. A Sínai-hegy a felszabadulás áldását hozza el számodra, amely megszabadít a rabszolgaság minden mintájától és a sötétséghez való bármiféle ragaszkodástól. (szünet)

Ízisz istennő megfordítja a testedet úgy, hogy hátad a mellkasának dőljön. A kamra falára mutat a hegy belsejében, előtted; észreveszed, hogy ez folyékonnyá válik. (szünet) Egy portált látsz most megnyilvánulni magad előtt, egy átjárót az új életbe. Ez az alvilág kilépési pontja, és az új világba való belépési pont. Ez a te megszabadulásod a sötétségből és sötétségtől. Ez a te felszabadulásod a sötét korból, légy üdvözölve a fény Vízöntő korszakában, a szerelem, a csodák, a mágia, a manifesztáció és a bőség új korszakában. (szünet)

Nyitott karokkal, nyitott szívvel, nyitott elmével fogadhatjátok majd az Aranykort teljes megnyilvánulásában. Mindannyian részei vagytok az univerzális törvények kulcsfontosságú részeinek felépítésében, amelyek új életet adnak a Földnek. Mindannyian megtestesítitek ezen törvényeknek az aspektusait, és amikor az isteni időzítésetek tökéletes lesz hozzá, megkapjátok majd azokat az információkat, amelyeket le kell írnotok és meg kell osztanotok másokkal.

A Föld igazi törvényei nem azok, amelyek tele vannak korlátokkal és sötétséggel; ezért olyan létfontosságú most, amit veletek teszünk. Sürgető szükség van arra, hogy az emberiség hitrendszereit/hiedelemrendszereit kiemeljük a szenvedés megnyilvánulásának alacsonyabb rezgésű vágyából, hogy méltónak érezzék magukat Isten szeretetére. Ha ez a hit/hiedelemrendszer folytatódik, az megnehezíti a fénymunkások számára, hogy tovább emeljék a vibrációikat; nehezebb lesz a kollektív tudatosságnak felemelni magát a szenvedésbe, szegénységbe és fájdalomba vetett hit korlátain túlra.

A sötétség 40 napját és 40 éjszakáját át utaztatok, átutaztatok 40 évnyi belső kihíváson, szenvedésen, önvizsgálaton; bejártátok a sivatagot, éreztétek a szárazságot a szátokban, az égést a tüdőtökben, a fáradtságot a csontjaitokban és a testetekben, a jövőből való kiábrándultságot, az Isten iránti haragot, a lázadást, amely mélyen felkavart, hogy más utat találjatok, megforduljatok és visszamenjetek.

Az igazság az, hogy kitartottál, erőlködtél, és most újra elém állsz, és megadom neked a jogos áldásodat, és ez a szabadságod, hogy bármilyen módon használd hatalmadat; a szabadságot, hogy emlékezz az ősi törvényekre, amelyek a földi élet modern törvényeivé válnak majd a jövőben, amelyek felszabadítják világotokat Egyiptom sötét korszakától, amelyek visszaállítják a fény eredeti törvényeit, és teljes mértékben aktiválják a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsának teljes aktiválását. Ahogy minden kulcs aktiválódik, a dimenziók vékonyabbá válnak, és csillagtestvéreid, csillag családtagjaid és fénytársaid előjöhetnek, és érintkezésbe léphetnek veled, ahogy az eredetileg Atlantisz és Egyiptom idejében történt.

Az Egyiptomban elvégzett munka lehetővé tette, hogy ez az idő fizikai élménnyé váljon, ezért amit ma veletek tettem, azt nem lehetett korábban megtenni, és ami ebből a pillanattól fogva elő fog jönni, nem jöhetett volna előbb, mivel az energia nem szabadulhat fel, ha nem tudsz felszabadulni; és mindenki, aki eljön, hogy hallja ezeket a szavakat vagy olvassa ezeket a szavakat, ti sokan az ébredező atlantiszi lények vagytok, és még ha nem is élnétek Dél-Afrikában, az Afrika Anyával való kapcsolat mélyen bennetek van. Az Egyiptommal való kapcsolat mélyen bennetek rejlik.

A hegyen álltatok velem, átkeltettek velem a sivatagon; most megismételjük ezt, de nem lesz fájdalmas, nem fogtok szenvedni, mert ez a hegy megmászásának ünnepe, és a pecsétek feltörésének ideje lesz, amelyek az új élet áldását hozzák el a világotokhoz, ami aktiválja az új nyelv kulcsait, amelyek segítenek a csillagmagoknak felébredni és emlékezni. Ilyen gyorsasággal kell emlékeznetek, mert, ahogy mondtam, a világotok abban a káoszban van, amelyben Atlantisz pusztulása előtt volt; nem úgy, mint Atlantiszban, most cselekednetek kell, beszélnetek kell, lehorgonyoznotok az ismert igazságot, meg kell osztanotok a birtokotokban lévő tudást, és az általatok elsajátított korok bölcsessége szerint kell élnetek.

Ízisz istennő most arra biztat, hogy menjél keresztül a portálon. Mielőtt áthaladnál, megkérdezi, van-e bármiféle kívánságod, bármi, amit magad mögött szeretnél hagyni, vagy bármit szeretnél-e magaddal vinni. Szánj rá egy pillanatot, hogy közöld ezt vele. (nagyon hosszú szünet) Ha készen állsz, hajtsd végre az átkelést. (újabb hosszú szünet) Ízisz istennő újra megjelenik veled együtt a túloldalon; bal kezét a hátadra helyezi a szívcsakrádra, és lezárja a portált. Megnyugtat téged, hogy ez az átkelés az utolsó alkalom, amikor át kell jutnod a sötétség alvilágából a fény világába; biztosít, hogy minden jövőbeli szerződés és küldetés nem követeli már meg öntudatlanul az alvilágba való átjutást, és onnan a tudatosságba való újbóli bejutást, amit ki kéne harcolnod, ahogy az imént tetted. A kihívások még mindig jönnek, mert a lélek szerződésének része a növekedés; de a tudattalanság már nem része az utadnak.

Kézen fog, és megmutatja Egyiptom látképét. Ebben a látomásban Egyiptom él, fénnyel teli, az összes sötétségtől megszabadult, minden korlát eltűnt, minden lélek felszabadult. Megmutatja ezt az energiát, ami eggyé válik a Nílussal. Sok vidéken átáramlik, új energiát visz magával, felszabadít, felébreszt, elenged; fényt tartva. Ebben a látomásban egy újraegyesült, mindent felülmúló világot mutat be, amely az arany tudatosság eredeti lenyomatában és emlékében áll, mert minden isten és istennő egységes és egyenlő, felhatalmazott és isteni. Egy virágzó, élő világ vízióját mutatja be, az építő teremtés állandó állapotában, minden a harmonikus rezgés állapotából él, Gaia istennő teste ép, gyógyult. Megmutatja azt az időszakot, amikor Gaia istennő átmenete és felemelkedése más bolygók sablonjává válik, ami felé azoknak is munkálkodniuk és törekedniük kell. Megmutatja önmagad vízióját, teljesen mesteri, éber, aktív, élő, felemelkedett és egyként valót Istennel.

Érintsd össze a tenyereidet. A szívedben és elmédben adj hálát azért, amit ma kaptál. (szünet) Ahogy áldottál, úgy haladsz tovább a felébredés ciklusain, és most, miközben az Anya/Atya Isten fénye lepecsételi azt, amit kaptál, még egyszer köszönd meg, és mivel most áldást mondtál, áldottnak kell lenned. Add át áldásaidat bárkire és bármire, amit választasz. (szünet)

A ciklus tehát folytatódni fog; ahogy áldást adsz, úgy kapsz áldásokat. Minden alkalommal, amikor áldást kapsz, adj áldást a másiknak; így a bőség körforgása harmonikusan áramlik. Ismerd fel, amit ma tapasztaltál, mint a régi világokon át az új világokba való átmenetet, egy olyan helyet, ahol most felkészíted magad egy újfajta tapasztalásra, ez egy új módja annak, hogy felfedezd az erőd, felismerd és félelem nélkül alkalmazd azt. Ismerd el, hogy az univerzum és a Föld törvényeinek hordozója vagy; te vagy a menny horgonya a Földön, és ahogy az igazságok és a bölcsesség eljutnak hozzád, írd le és oszd meg őket.

Fordulj Ízisz istennőhöz, mondj neki hálát jelenlétéért, könnyítéséért és segítségéért. (szünet) Fordulj a hegy felé, adj hálát neki, adj hálát Föld Anyának és Ég Atyának; ismerd el bolygótok összes hegyét, mint a fény világítótornyát, amely hozzád szól, int neked, azzal a vággyal, hogy megmutassa a benned rejlő erőt. (szünet) Most új magasságokba fogsz szárnyalni, és egy másik helyen találod magad. Lélegezz be mélyen, engedd, hogy éned elhelyezkedjen ebbe az energiába. Tartsd csukva a szemed. Engedd, hogy az én belső aspektusa integrálódjon. (szünet)

Kérlek, ha most van kérdésetek hozzám tegyétek fel számomra. Mindazonáltal arra kérlek titeket, tartsátok csukva a szemeteket, hogy minden kérdés a belső éntől származzon, ami inkább az igazságot keresi, mintsem információra vágyik. A fizikai szemeitek a fizikai világot látják csukva tartásuk azt a célt szolgálja, hogy a belső szemünket nyitva tartsuk, mert ebből a pontból kerestek, kutatok, és így látjátok majd meg az információt. Fizikai szemeitek látják a fizikai világot, amely elvonja a figyelmeteket belső célotoktól, hogy a belső én igazságát keresse. Célja, hogy vezessen titeket a külvilágban végzett tevékenységetekben. Kérlek, folytassátok, ha bármiben segíthetek nektek.

Kérdező(1): Mózes Nagyúr, kérlek, magyarázd el, hogy a Sínai-hegy hogyan lehet a Kilimandzsáró ikertestvére?

Mózes: Az egész bolygónak megvan a kettős rezgése szerkezetében és energiájában. A Sínai-hegy tartja a női vibrációt, amely lehorgonyozza a fényt Afrika Anya számára a szívnek tekinthető csúcson. A Kilimandzsáró-hegy számos, a bolygón lerögzült férfias tulajdonságot rejt magában, hogy támogassa Afrika Anyát. Férfias énjét az általad ismert Kilimandzsáró-hegy testesíti meg. Az állatok, a vadon élő állatok, akik ennek a pontnak a közvetlen közelében vannak, ennek a férfias energiának a lehorgonyzó szálai. Jelenlétük biztosítja a fény kiegyensúlyozott átszűrődését a testén keresztül. Az egyik pont az integráció – vagyis a Sínai-hegy, a másik pedig külsőleg való megnyilvánulása, az energia lehorgonyzása és átirányítása, amit Kilimandzsáró képvisel.

Kérdező(2): Mózes Nagyúr, azt hiszem, a Mount Everestnek sok halottja van, olyan emberek, akik megpróbáltak elérni a legmagasabb pontjáig, de soha nem jutottak el. Ott rekedt a lelkük?

Mózes: Néhányuknak, igen.

Kérdező(3): Mózes Nagyúr, mi a kapcsolat a piramisok, a földönkívüliek és a csillagképek között?

Mózes: Az összes piramis kapcsolódik a csillagképekhez, mindegyikük a csillagnyelv, a csillagfény térképe. A térképek kulcsokat tartalmaznak, amelyek önmagukban is dekódoló mechanizmusok a kvantumtermészetű energia aktiválására, ami nagy változásokat idéz elő a tudatban és a megnyilvánulásban. A világ még nem integrálta a Föld és más dimenziók, más kultúrák és létező (földön lévő és földönkívüli) fajok közötti kapcsolat intellektuális megértését; ezért nehezebb lehet megérteni, amit mondani készülök.

A piramisok más világok lényeinek hazahívó/visszatérő eszközei. A bolygótok számára elérhető technológia, amelyeket ezek a lények hoztak magukkal, ezek az eszközök alvó üzemmódban vannak, mert valójában, ha tudatlanok kezében maradtak volna, bolygótok már nem létezne. Az atombomba ennek a technológiának csak egy nagyon kicsi része. A piramisok önmagukban kulcsok, milliónyi információkulccsal bekódolva. Ezek a kulcsok kombinálva új galaxisokat, új világokat szülnek. Amikor bármely faj magára vállalja egy új galaxis megszületésének felelősségét, az ő felelőssége, hogy biztosítsa mindazok tudatosságának felébredését, akik ezekben a világokban élnek. Minden teremtett új világ lehetőséget teremt a növekedésre, a kreativitásra, a kiterjedésre, a kutatásra. Az univerzum törvénye az, hogy minden, ami létrejön, az Atya/Anya Isten isteni tervének és elméjének konstrukciója által jön létre. Ezt nem tisztelték a sötétség világain, ahol ez megteremtődött. Mivel a kulcsokat a Föld bolygón tartották, ő is belezuhant az ilyen szándék sötétségébe és pusztításába.

A piramisok a világotok ősi harcosainak hazahívó/visszatérő eszközei, akiket felemelkedett mesterekként ismertek, akik tanítani jönnek, és akik azért jönnek, hogy helyreállítsák az életet. A még fel nem fedezett piramisok közül sok olyan hely van, ahol a Mesterek jelenleg is végzik munkájukat, és egy ideig ott tartózkodnak. Azok, akik jelenleg fizikai látótérben kerültek, hogy mindenki láthassa őket, önmagukban multidimenzionálisak, és amit a fizikai szemmel észlelünk, az nem a tényleges létezés teljes valósága. Az összes piramis alatt kamrák vannak, amelyek mélyen a földbe ereszkednek/húzódnak le; itt léteznek a földalatti világok, a belső földiek. Milliárd és milliárdnyi életrendszer működik jelenleg, amelyekről az emberiség semmit sem tud, ezért olyan fontos, ami jelenleg zajlik a bolygótokon, mert nem csak az emberiséget kell figyelembe venni, hanem sok mást rendszert is. Bízom benne, hogy ez a magyarázat választ ad a kérdésedre?

Kérdező(4): Mózes Nagyúr, megbeszéltük annak lehetőségét, hogy Natal észak-keleti partján felállítsunk egy szent helyet gyógyítás és biogazdálkodás, tanítás és sok egyéb cél érdekében, és egy kép, amit néhány hétvégével ezelőtt kaptam, az volt, hogy egy piramisszerkezet, amelyen keresztül foszforeszkáló kék – majdnem üveg – sávok találhatók a piramisszerkezeten, és a piramisszerkezet olyan helyként szolgál, ahol az emberek bemehetnek és befeküdhetnek vagy aludhatnak gyógyulás céljából. Intenzív gyógyító élmény lenne ez azoknak, akik belemennének ebbe?

Mózes: Az lesz, igen.

Kérdező(4): Van valami konkrét szempont vagy méret, amire szükség van?

Mózes: Legyen elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne az ember! Nevetés.

Kérdező(4):  A pontos kialakításban – a piramisok pontos méretei?

Mózes: A piramisok pontos méreteiben igen.

Kérdező(4):  És a foszforeszkáló/lumineszkáló kék üveg, amit a szerkezeten belül látok, annak mi a funkciója?

Mózes: Ez a szín szimbolizálja a Szíriuszt, amelyhez kapcsolódsz, amelyhez a delfinek, az elefántok, a bálnák és az oroszlánok is kapcsolódnak.

Kérdező(5): Mózes Nagyúr, miért van ilyen kapcsolatom az alpakákkal? És úgy érzem, hogy a jövőben velük kell dolgoznom, de nem vagyok biztos az utam irányában?

Mózes: Megtestesítik a folyékony szeretet 6. dimenziós energiáját. Nagy szent energiájú helyeket foglaltak el. Azzal, hogy Dél-Afrikába hozták őket, bizonyos értelemben egy portált hozott létre, amelyen lehorgonyozható a folyékony szeretet, hogy az állatvilág számára integrálódjon a Nagy Mesterek támogatásával, és ahová az emberi birodalom eljöhet, hogy befogadja a szeretetet. Konstrukciójuk minden szála a 6. dimenzióig rezeg, ebből fakad az a mély szeretet, amit érzel, és bárki, aki rászán egy pillanatot, hogy a szemükbe nézzen, érezni fogja ezt.

Kérdező(5): Kapcsolatban álltam velük korábban valahol?

Mózes: Igen, volt kapcsolatod velük. De ezt te tudod!

Kérdező(6): Mózes Nagyúr, van valami üzeneted számomra ma?

Válasz: Ízisz istennő úgy döntött, hogy egy ideig összehangolja rezgését a tiétekkel, hogy segítsen fizikai testetek felkészítésében az elkövetkezendőkre. Tudatosan üdvözöljétek őt mindennap. Most látom Ízisz istennő energiáját mindannyiótok szívcsakráján belül. Ismerjétek el a jelenlététől kapott áldást, mert Mária Úrnő esszenciáját hozza el mindannyiótoknak. Ő előkészíti az utat annak, ami megkönnyíti az eljövendő fény esszenciájának eljövetelét, amelyet Jézus Nagyúr és isteni aspektusa, Hórusz hozott. Ozirisz jön, hogy üdvözöljön mindannyiótokat az alvilágból, és emlékeztet titeket önmagatok azon aspektusaira, amelyek széttöredezetté váltak, és amelyeket vissza kellett szereznetek és felszabadítanotok magatokat a mentális rabszolgaságból, az érzelmi, spirituális és fizikai rabszolgaságból. Az egó rabszolgájának lenni, a csillogás rabszolgájának lenni, a társadalom minden félelmének és korlátjának rabszolgája lenni.

Legyetek békében, isteni beavatottaim. Mózes vagyok, és mélyen és nagyon szeretlek titeket. Folytassátok az utazásotokat azzal bátorsággal és kitartással, amit megtestesítetek. Megkaptátok és meg kapjátok majd a jogos jutalmatokat, és sokan jönnek utánatok. Shalom.

OoOoOoO

Szeretteim, Kuthumi vagyok, és ezen a ponton visszatértem. Szeretteim, hadd tegyek hozzá az áldásokhoz, amelyeket Mózes hozott ma.

És ez így van, szeretteim, hogy átölelünk benneteket minden létező fényében, és bízunk benne, hogy utatok az igazság, a felszabadulás és a mélyebb felébredés irányába vezet majd benneteket. Bízzatok abban a sok láthatatlan karban, amely megtart titeket, és tudjátok, hogy mélyen szeretve vagytok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, Adonai.  

 

Apollón Nagyúr - 7D Beavatás

 Apollón Nagyúr - 7D BeavatásKözvetítette: Michelle Eloff©

2005. október. 22, Dél-Afrika, Johannesburg

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 

 

 

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy elhozzam számotokra az isteni esszencia áldásait, a belső erő, a megerősítés és a bátorság áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.


Szeretteim, a nap felvirradt a hang és a fény új vibrációjának integrálására, olyan vibrációra, amely a lelketek frekvenciáját az ötödik dimenzión túlra emeli. Áthalad a hetedik dimenzió közepén, és megkezdi a bennetek lévő rezgések mozgatásának kiterjesztési folyamatát, hogy elkezdődjön a kapcsolat a hatodik és a nyolcadik dimenzió külső határának területeivel. Összehangolva a hang és a fény ezen folyamatát ezen dimenziók külső határának területeivel, amely egy új felébredés belső felkavarodását hozza létre a sejt szinten. Szintén mély belső felkavarodásokat is okozhat a magasabb bölcsesség birodalmainak megértésében. A megértés, amelyre törekedtek, az amely a prófécia ajándékának teljes erejének megszületését idézi elő, amellyel Apollón ma mindannyiótokat megajándékoz.

Ha úgy döntötök, hogy beléptek a megújult élet ashramjába, nagy ajándékokat fog elhozni, és mindannyian, akik ma itt vagytok, látni fogjátok, hogy a régi bőr pikkelyei fénysebességgel fognak lehullani. Látni fogjátok, hogy életetek új teste megjelenik a szemetek előtt. Némelyikőtök számára elképesztő lehet, hogy ez milyen gyorsan létrejön, ezért könnyű szívvel arra kérlek titeket, hogy kapaszkodjatok meg az ülésetekbe, (nevetés!) és készüljenek fel a fénysebességre! Szeretteim, most búcsúzom, és utat engedek Apollónnak, hogy jelenlétével kegyelmet adjon nektek. Áldás és Adonai.

OoOoOoOo


 

Apollón vagyok, üdvözletem!

Úgy döntöttetek, hogy új perspektívából üdvözlitek a Napot. Életetek most egy új fénysebesség irányába halad. A fénysebességet lényegében nem lehet mérni, mert sok rétegen és dimenzión halad keresztül. A jelenlétetek itt ma az, hogy üdvözöljétek a hang új szintjeit, de szintén, hogy integráljátok az új lelki éneteket is. Én, Apollón, üdvözöllek benneteket a fény templomaiban. Az új lényetekből kiinduló hang az, ami kegyes lesz a bolygóhoz; ez a vibráció, amely minden részetekben felkavarja lényetek minden aspektusát - az új kezdetek rezonanciáját és a belső felébredést, amelyre egész életetekben törekedtetek.

Sok inkarnáció alatt mindannyian szorgalmasan dolgoztatok, hogy megértsétek univerzumotok mechanikáját. A Héliosz Egyetem, amely a Nap istenek bölcsességét hozza el az, amelynek mindannyian részesei vagytok.

Ez az újjászületés nagyszerű időszak volt a bolygótok számára, és mindannyiótoknak sok személyes újjászületésen kellett átesnetek az elmúlt 8 hétben annak érdekében, hogy valóban integrálhassátok a mai napon elhozott előnyöket. Az elmúlt 16 hét során a bolygótok hatalmas újraintegráción és fénykalibráláson esett át, mert Gaia istennő hangja megváltozott. Hónapokkal ezelőtt azt mondta nektek Kuthumi Nagyúr, hogy a Föld változásai (nagymértékben) tőletek függnek. Nem azért éltek, hogy a földi változás eljövetelére várjatok. Ha alaposan megnézitek, felismeritek, hogy az elmúlt évek voltak azok, amikor a legnagyobb földi változások természeti katasztrófák formájában történtek meg, ahogyan ezt nevezitek. Ez tükrözi a nagy változást, amelyen mindannyian keresztülmentetek és mentek.

Gaia istennő, a naprendszeretek anyaenergiája, éppen szül. Üdvözli a születendő fia új fénysugarait. Isten Fia mindannyiótokban ott van, és a Fiú erejének megismeréséhez ismernetek kell önmagatokat, mert aki önmagát nem ismeri, soha nem fogja megismerni Istent. Világotok megértéséhez meg kell értenetek Istent, de nem a teremtésének módszerét. Hanem meg kell értenetek a teremtésének motivációját, mert ez segít megérteni a lelketek motivációját, és ez elvezet minket a múltatok pitonjának megöléséhez - a pitonhoz, amely elődeitek/őseitek összes régi genetikai lenyomatát képviseli és azok a lenyomatok, amelyeket ebbe az inkarnációba hoztatok, amelyek semmissé váltak, és már nem nélkülözhetetlenek a fejlődésetekhez.

Gaia az egyik legnagyobb és legnagyszerűbb lény, akivel valaha is kapcsolatba léphetek. A fénymunkások felismerték, hogy ez a fénylény bennük van, és a felkavaródása felkeveredéseket okozott bennük.

A mai nap nagyon fontos, mert aktiváljuk a fény egy alagútját, amelyen keresztül minden fénymunkás, aki felkészült a Föld Anya növekedésének támogatására, azok ezen az átjárón átutaznak. Ez a fényalagút a következő 88 hónapban is aktív marad. Minden alkalommal, amikor egy új fénymunkást vezetnek át ezen az alagúton, a fény új hangjaiból még több lesz lehorgonyozva a Földön. Ahogy az új vibráció Gaia testének DNS-ébe integrálódik, ezáltal az emberi lények genetikai szerkezetben is tovább gyorsul a metamorfózis ezen folyamaton keresztül és a magasan fejlett lények faja révén, azon egyénnek révén, akik a szemét DNS-üket működő DNS-é alakították, azok számára ez valósággá válik. A valóság, jelenleg az, hogy a földi változások kikényszerítik az emberiség (belső és külső) változásait.

A torokcsakra a legnagyobb hatású terület jelenleg, akárcsak a napfonat. Az elmúlt 6 hónapban ezt szükségessé vált, mert ha az emberiség nem tudja elfogadni az igazság közlésének fontosságát, akkor az autentikus hatalom soha nem születik meg a világban. A mai aktivált fényalagút elhozza az energia integrációjának utolsó szakaszát ebben a ciklusban.

Készen álltok arra, hogy saját magatok kezdjétek meg ezt az integrációt?

Lelkes megerősítések !!!

Akkor kezdjünk is bele!

Kérlek helyezkedj el kényelmesen. Egyenesítsd ki a gerincedet. Csukd be a szemed, és koncentrálj a légzésedre. Miközben lélegzel, fejezd ki a szándékodat a tested számára, hogy megtapasztalja az átrendeződést és az új összehangolódást, és fejezd ki a szándékodat a tested számára, hogy megtapasztaljon bármilyen újrakalibrálást, ami szükséges, ahhoz, hogy a jólét állapotába kerüljön. (szünet) Engedélyezd, hogy elméd ellazuljon. (szünet) Kérd meg egódat, hogy pihenjen egy ideig. (szünet) Kérd meg a lelkedet, hogy lépjen be a jelenlétbe, és emlékeztesd egódat arra, hogy nyugodtan lemondhatsz az irányításról a lélek javára.(szünet)

Most kérheted, hogy bármelyik személyes vezetőd csatlakozzon hozzád. (szünet) Hívd meg Gaiai Istennőt az energiameződbe. (szünet) Ha van olyan állat társad, akit szeretnél, hogy jelen legyen, tedd meg most, hívd be őt, ha többen vannak akkor őket. (szünet) Képzeld el, hogy Gaia Anya egy alakban nyilvánul meg a harmadik szemed látomásában. (szünet) Üdvözöl téged ezen a helyen, és elismeri, hogy úgy döntöttél, hogy meglátogatod a szentélyét, és áldást kapsz tőle.

Elmagyarázza neked, hogy létfontosságú, hogy energiáidat testének megváltozott frekvenciájához igazítsd, hogy biztosítsd a tested energia vibrációi kiegyensúlyozottak maradhassanak, miközben átmegy a jelenlegi változásain.

Elmagyarázza, hogy minden alkalommal, amikor egy földi változás, természeti katasztrófa történik, egyszóval ilyenkor a vibrációja megváltozik. A természete részét képező elemek változást hoznak minden élőlény számára, és amikor ő változik, akkor neked is meg kell változnod, mert ugyanazokat az elemeket testesíted meg, mint ő. A víz eleméből állsz; nagy szükséged van a levegő elemére; megjeleníted a tűz elemét, és szükséged van a föld elemre, hogy földeljen. A föld elem is benned van; ez tükröződik az ásványi anyagokban, amelyekre a szervezetnek szüksége van az egészség megőrzéséhez és a jólét rezgéséhez. Ezért vegyed figyelembe a változó elemek működését.

Jelenleg ez a levegő és a víz eleme. A hurrikánok, amelyek jelenleg érintik Mexikót, átmennek Kubába, egészen Miamiba és ki az óceánba, tükrözik számotokra szív- és torokcsakrátok, valamint szexcsakrátok lélegzetének nagy változását. A következő 6 napban ezek a csakrák teljesen újra beilleszkednek a testedbe, megtestesítve azt az új lélekrezgést, amely az új fénykódot hordozza, amelyet Gaia istennő kivált mindannyiótok számára. Ezeknek az új kódoknak az ellenőrzéséért, szeretteim, ti és Gaia istennő lesztek felelősek. Én, Apollón, felügyelni fogom az egész projektet, melynek célja a fizikai testben lévő lélekrezgés helyreállítása, biztosítva, hogy minden más testetek megtartsa ezt az új frekvenciát.

Továbbra is kapcsolatban maradsz Gaia istennő energiájával, és nagyon óvatosan elkezd behúzni a szentélyébe. (szünet) Ez a különleges utazás minden testedet különböző dimenziókon fogja átvinni. Ez körülbelül 5 percet vesz igénybe. Miközben ezt teszi, elmagyarázom, milyen változásokra számíthattok az elkövetkező 2–4 hónapban annak következtében, amit ma itt tapasztaltok. Ez nyilvánvaló az életetek azon területein, amiről úgy döntöttetek, hogy az életetek alapjainak újra teremtésén/újjáépítésén kell keresztül menniük. Vannak területek, amelyekről úgy döntöttetek, hogy teljesen megváltoztatjátok; néhányan úgy döntöttek, hogy teljesen befejezik életük (bizonyos) ciklusait, és egy teljesen új útra indulnak. Mindannyian rezonáltok a vibrációval, amit Delphoi Jósdaként ismertek. Már összehangoltátok energiáitokat Artemisz Istennővel, és behúztátok a Fénykorongokat, amelyeket én, Apollón, az új élet és fény útjának minden beavatottjához elhozok.

Ezek a lemezek az egyén életének olyan területeire világítanak rá, amelyek nehézségekbe ütköznek, ami vágyat eredményezet az út megváltoztatására, az egyszerűség megteremtésére, hogy felszámolja a küzdelem, a fájdalom, az önszabotázs és a függőség ciklusait. Életetek alapjai már mások; sok új kulcsot integráltok a jövőtökben. Ez hozzájárult azokhoz a változásokhoz, amelyekkel jelenleg mindannyian szembesültök.

A jelenlegi évetek óriási belső gyógyulást tartalmazott. Mindannyiotoknak meg kellett szólítanotok a belső gyermek személyiségének és viselkedési mintázatainak számos aspektusát, és valamint azzal, hogy miként hozza létre újra a konstruktív és destruktív természetű mintáit. Elértettek egy bizonyos mértékű önismeretet; most készen álltok az önismeret egy újabb szintjére. Ezt a bizonyos szintet egyesek önzőnek tarthatják, azon egyszerű oknál fogva, hogy pusztán önmagatokra összpontosítotok; ezért ebben az időszakban az elkövetkező 2-4 hónapban nagy hangsúlyt fogtok fektetni a személyes énetekre, a személyes tapasztalataitokra, és arra, hogyan érzitek magatokat; az emberek hozzáállásával és viselkedésével kapcsolatba veletek szemben, és hogy ez milyen érzéseket kelt bennetek, és hogyan alakulnak a tetteitek, a szavaitok és a gondolataitok - hogyan teremtenek tapasztalatokat, és hogy ez milyen érzéseket kelt bennetek.

Nagy sebességgel változtatjátok meg a világotokat, nem úgy, mint  a múltatok ciklusai alatt; az új energia integrálásának sebessége tovább fog növekedni, ahogyan minden 12 hónapos ciklus befejeződik. Ne felejtsétek el, hogy egyre közelebb kerültök ahhoz az idővonalhoz, ahol a világ átlép az éteri testek teljes megnyilvánulásába, amelyek összeolvadtak a kvantum-energia sok dimenzióján keresztül, amelyek nagyon ismerősek lehetnek, Arany Korként.  

A Vízöntő (kori) Fény átölel téged, és most Gaia szentélyének szívébe állsz, és itt érzed a szívének verését, miközben az a testeden keresztül is pulzál, mert a lényének szívében állsz. Szívében lenni nagyon szent hely; ez az a pont, ahonnan a Mesterek kiterjesztik magukat a világba, és megérintik a világot azzal a sajátos jelenlétükkel. Jelenléted megváltozik; a vibrációd megváltozott. Most meg kell ismerned az új énedet.

Energetikai felépítésed 90 naponként teljesen más lesz. 2 és félévente teljesen új fizikai testet kapsz; a testedben lévő szervek és a test sejtjei megváltoznak, megújulnak. Az oka annak, hogy egy beteg szervet nem cserélnek le egy teljesen újra, az az, hogy alapja, a lényege teljesen szennyezett. Megváltoztatod ezeket az esszenciákat, és ez az alap, amelyről beszélek, az ami változik. Ez a megújult élet, amelyről úgy döntöttél, hogy fizikai létezésbe hozod. Ettől a naptól kezdve lehetőséged meg van arra, hogy újjáépítsd az egész tested, és két és fél év alatt egy teljesen új járművet/eszközt hozhatsz létre magadnak - teljesen mást, mint a mostani.

Az energia olyan erős, hogy teljesen új testet hozhatsz létre anélkül, hogy meg kellene halnod, és új formában kellene újjászületned. Ez az elméd ereje; a benned lévő tudás ereje szül olyan bölcsességet, amelyet lényedben hordozol, teremtésed egészéért. A mai áldásod, amikor megölöd múltad pitonját, az, hogy integrálod azt a tudást, hogy hatalmad van meggyógyítani életed minden beteg területét.

Gaia istennő pontosan ugyanezen a folyamaton megy keresztül, mert teste tele van betegségekkel. Ő is újjáteremti önmagát. Ahhoz, hogy túlélje, muszáj ezt tennie, és már nem tudja tolerálni a beteg sejtek táplálását, mert ez csak még több betegséget okoz neki, egy olyan testet, amely a betegség lenyomatát örökíti tovább. Ezért a mai beavatásod ereje, a tőle kapott áldások, és az önismeret ajándéka az, hogy megtudod, milyen hatalmas vagy, és megszületik a lelked új hangzása, a hang, amit még nem hallottál, egy hang, amely szétszedi benned azt a mátrixot, amely a betegség tudatosságát tartja a helyén.

A kihívásod a választás. A választás az, hogy továbbra is táplálod-e a régi életed energiáit, régi kondicionáltságaidat, és folytatod-e ebből a tervből való töltekezést, amelynek a világ nagy hányada a része. Teljesen más vagy. Diszfunkcionálisnak, kórosnak minősülsz; lázadóknak tartanak, tébolyodottnak tartanak egyesek, sőt démonok által megszállottnak. Az egyetlen démon, aki birtokol téged az amelyik, táplálja a félelmedet, a démonok, akik csapdába estek a régi világ hit/hiedelemrendszereiben. Ez volt az oka annak, amiért úgy döntöttem, hogy késleltetem a Gaia ezen beavatását.

A Gaia a testében az elmúlt 2 hónapban bekövetkezett változásokkal kellően átrendezte a vibrációkat ahhoz, hogy a fénymunkások egyesítsék az energiát az éteri síkon keresztül, és biztosítsák, hogy a világ elég erős legyen ahhoz, hogy megtartsa azt, aminek a felépítési folyamatában vagyunk most mindannyian. Ez a fényalagút éteri fény szerkezete, amelyet a fénymunkásoknak fenn kell tartaniuk. Nem minden fénymunkás rezonál Gaia istennő, Athéné vagy Artemisz istennő, vagy akár az én energiámmal; azonban kapcsolódni fognak az energiáink aspektusához, amelyek más teremtésekben is megnyilvánultak. A formátok itt ma az új élet lélegzetét adja az élet teremtéséhez.

Gondolj egy pillanatra arra, hogy miből állna az életed, ha az összes szabotáló minta teljesen megszűnne. A tested, az elméd, a szíved - minden betegségtől és korláttól mentes lenne; próbáld elképzelni, mit csinálnál, hogyan éreznéd magad. (szünet) Hol lennél, a Földön? (szünet) Az egó, önmagad kondicionált aspektusa, azok az aspektusok, amelyek megpróbálnak meggyőzni arról, hogy amit mondok, az nagyon furcsa és lehetetlen, mert soha életedben nem voltál igazán tanúja annak az erőnek, amiről beszélek. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen. Minden lehetséges, ahol van hit és belső motiváció arra, hogy életre keltsük azt, amiben új fényt találunk. Ez a lehetőségek világa, amelybe beléptek. A fény alagútja, amelyen áthaladsz, a választás, a döntés és az emlékezés nagyon-nagyon mély utazásán visz majd keresztül; talán nem csak ebből az időből, hanem olyanból is, ahol minden alkalommal emlékezni fogsz, amikor minden kétséget kizáróan tudtad, mi az igazság.

Most hogy az energiád megfelelően összpontosult Gaia Istennő szentélyében. Most engedélyt kell kérned, hogy áldást kapj a Fény Orákulumától. (szünet) Nyisd meg az összes csakrádat, hogy megkapd ezt a fényt. (szünet) Lélegezz mélyen a testedbe, és add át magad Isten jelenleg ismeretlen hatalmának/erejének - egy olyan erőnek, amely az isteni jog szerint a tiéd, és amelyet a testének középpontjában kell tartanod. (szünet) Most megkapod a fény azon képeit, amelyeket feléd vetítenek. Lélegezd ezt be mélyen. (szünet) Az energia nagyon felgyorsult sebességgel nyilvánul meg, csakráidon keresztül. A fény egyre gyorsabban áramlik az energiameződbe. (szünet) Lélegezz - nagyon fontos, hogy lélegezz. (szünet) Hagyd, hogy az energia áthaladjon a rendszereden. (szünet)

A következő 2 percben én, Apollón, aktiválok egy konfigurációs rendszert, amely egy korábban megélt idő rekonstrukciójának hatását idézi elő, ahol teljes mértékben összhangban voltál ezzel az erővel. Ez a prófétálás/jövendölés/jóslás emlékét hozza el hozzád, a prófétálás/jövendölés/jóslás erejét, az univerzumotok igazságának megismerését, a hatalom igazságának megismerését, amelyhez hozzáférhettél ( a múltban). Ez újfajta összhangba hoz téged azzal a lénnyel, akit Thothként ismersz, és görög aspektusában Hermésznek. Ez megnyitja a sejtmemóriát az igazság ősi tanításai előtt, amelyet úgy írnak le, amit ti Smaragd Tábláknak ismertek. (szünet)

Most jött el az idő, amikor azok, akik készen állnak, megkapják a fény többi törvényét, azokat a törvényeket, amelyek által az örök ifjúság eggyé válik velük.

A betegségek felszámolása/megsemmisítése eggyé válik mindenkivel. A tudatos emlékezetben eddig nem ismert örök élet a Fény Lények tapasztalatává válik. Ez csak áldás lesz azoknak, akik a fény legmagasabb rezgését testesítik meg. Ez az energia, amely továbbra is átmos téged, megtisztítja lényed legmélyebb magját. (szünet) Ez áldás lesz azoknak, akik a fény legmagasabb vibrációit testesítik meg. Ez az energia, amely továbbra is átmos téged, megtisztítja lényed legmélyebb magját. (szünet)

Képzelj el egy pitont megnyilvánulni a belső látásodba. (szünet) Ez a piton képviseli régi életeidnek összes aspektusát, a régi időket; megtestesíti régi útjaidat, régi hitrendszereidet, a régi hiedelemrendszereidet és hozzáállásaidat. Ez a fő átalakulást is megtestesíti, amelyet készen állsz megtapasztalni. Gaia most átnyújt egy lézerpálcát neked. (szünet) Mielőtt bármit tennél a pitonnal, létesíts telepatikus kommunikációt a múltad e teremtményével, és kérd, hogy közöljön veled bármit, ami nagyon fontos, amit most el kell ismerned, hogy teljesen megszabadulhass befolyásától és energiakapcsolatától. (szünet)

Szánj egy pillanatot arra, hogy elgondolkozz a jelenlegi életed bármely részén, amelyről úgy gondolod, hogy múltbéli energiáiból táplálkozik, és vetítse ki ezt a pitonra.

Képzeld el magad, ahogy a piton mellett állsz, és megjelenik egy tükörkép magadról, és ez a tükörkép a múltbeli éned - az a részed, amely a régi világban élt, amelyet a félelem motivált, és nem hitte, hogy sok mindent elérhetsz az eddigi dolgai közül. (szünet) Figyeld meg most, hogy a piton hogyan kúszik önmagad ezen régi tükörképéhez, és lassan elkezd felkúszni ezen régi részed körül. Eközben emlékezz arra, milyen érzés volt időnként, mintha csapdába estél volna, az életet kiszorították belőled a félelmeid, és úgy érezted, összeszorítanak/összezúznak a másoktól magadra vett a felelősségek. (szünet) Érezd a csonttörés folyamatát, amelyet akkor éreztél, amikor a világ súlya nehezedett rád, és úgy érezted, hogy egy pillanatig sem bírod felemelni magad. Csak figyeld meg, társíts hozzá érzést, de NE kötődj hozzá újra. (szünet)

Most fogd a pálcát amit Gaia adott neked, vetítsd ki ezt tükörképedre, képzeld el azt a részedet, amelyből az élet kipréselődik, és minden csontja összetört, hogy elveszi a pálcát. (szünet) Képzeld el, hogy ez a pálca új élet szikráját lobbantja lángra belül. (szünet) Képzeld el, ahogyan növekszik a fény. (szünet) Lásd, hogy a fény meggyógyítja az összes csontot, és visszahozza az életet a testbe. (szünet) Képzeld el, hogy a test egyre erősödik, és ahogy nő az erő, elkezdi kiszorítani energiáját, és eközben a piton elkezd szétesik/szétporladni, és a fény elkezdi felégetni, megsemmisítve azt az erős tartást, amivel feletted uralkodott , amíg ez a rendkívül erőteljes fénytest le nem állítja azt, amit a piton egykor halálra zúzott, halálra fojtott, és helyettesíti ezt. (szünet)

Továbbra is koncentrálj ennek a testnek az erősségére és erejére, amíg úgy nem érzed, hogy olyan erőteljes, hogy bele akarsz lépni, eggyé szeretnél válni vele. És ha készen állsz, tedd meg ezt. Lépjen előre, lépjen be ebbe az új fénytestbe, ebbe az új erő és erősség testbe. (szünet)

Képzeld el, hogy a fény minden vibrációja ebben a testben átalakít téged, átalakítja a pszichéd felépítését, lebontja a korlátokat a tudatos és a tudatalatti elméd között, eltörli azokat a védelmeket, amelyek megakadályoztak abban, hogy behatolj a tudatalatti éned igazságába és bölcsességébe. (szünet)

Szánj rá egy pillanatot, és nézz le a lábadra, és látni fogod a piton bőrét maga előtt, mert csak ez maradt belőle. Hajolj le, vedd fel, vizsgáld meg a bőrt, nézd meg a pikkelyeket - minden pikkely az élet egy olyan aspektusát jelenti, amelyet az összes inkarnációd ciklusai során elsajátítottál, és aminek mesterévé váltál. Mindez ahhoz a ponthoz vezetett, amikor úgy döntöttél, hogy újra meghatalmasítsd/felhatalmazd magad Delphoi fényével, Gaia erejével, a naprendszer anyjáéval, az univerzum Anyjával benned. (szünet)

Még mindig tartsd a bőrt, és hunyd le a szemed. (szünet) A bőr most fénnyé alakul, és a mindenható új kundalini energiává válik. A beavatási szinted miatt a kundalinid aktív. Ez az új energia növeli az állóképességedet, növeli a kitartásodat, a türelmedet, és ez a kundalini erő égeti át azokat a fátylakat, amelyek blokkolták a látásodat/látomásodat, és világra hozod magadban azt, amit a jóslás/prófétálás/jövendölés ajándékaként ismersz. (szünet)

Világotok prófétái meg tudták mondani a jövőt, mert számukra nincsenek fátylak a dimenziókon között. Ez az a képesség, hogy keresztül utazunk az időben és a térben, megfigyelhetjük a körülöttük lévő világ viselkedését, és megfigyelésünk révén következtetéseket vonhatunk le. Most a jövő prófétái vagytok, és a körülöttetek lévő világ megfigyelései vezetni fognak, megmutatva, mit kell tennetek a fény nagyköveteként, hová kell összpontosítanotok az energiát, hol kell segítenetek másokat, és hol kell segítenetek a Föld Anyának. Mindannyian itt leszerződtetek arra, hogy szolgáljátok őt, segítsetek neki. A fénybe való alakulásának a részei vagytok, és a testének változásai a testeteknek változásai, és ahogy testének elemei átalakulást idéznek elő, úgy a tieitek is.

Gaia Istennő egy ajándékot kíván adni. Kérlek, fordulj most hozzá, nyújtsd a kezed, hogy megkapd az ajándékát. (szünet) A teste gyógyításra szorul. Szüksége van másokra, olyanokra mint te, hogy tudatosítsátok a gyógyulást, amire szüksége van. Azt kéri tőled, hogy tudasd másokkal is, hogy mire van szüksége. Követned kell az útmutatását; követned kell az intuíciódat. Közölni fogja és látomásokat közvetít feléd, hogy megmutassa, merre kell menned, mit kell tenned, és mikor kell megtenned. A legtöbben már dolgoztok a testével, és interdimenzionálisan utaztok a gyógyulás érdekében. Mentőalakulatként is ismertek vagytok, és amikor természeti katasztrófa történik, alvás közben eljutok ezekre a helyekre, és elkezditek egyensúlyba hozni a testét. Amikor az orvosok és a nővérek gondoskodnak az emberekről, ugyanazt a feladatot látjátok el a testével.

Azok közületek, akik kapcsolatban állnak a drágakő- és ásványvilággal - testének sebészei vagytok. Azok közületek, akik gyógyítók - ti vagytok a testének aromaterápiás orvosai, hogy úgy mondjam. Azok, akik intenzíven dolgoznak saját gyógyulásukon, felfedezve, hogy mik vagytok, és mik nem, ti vagytok a terapeuta, minden felfedezésnél, amit magatokról tesztek, ő is felfedezi önmagát, mert ti vagytok a testének sejtjei.

Amit ma itt aktiváltunk, az 22 aktiválási szinten megy keresztül. És minden évbe október 24.-én újabb 22 szinttel gazdagítjuk majd ezt. De ami igazán fontos ma, az amit világra hoztatok. Az új tudatosság, amelyet meg kell testesítenetek, alkalmaznotok kell és élnetek kell, mert egyetlen tanító vagy fényvezető sem nevezheti magát annak, ha nem ugyanazokat a törvényeket és (alap)elveket alkalmazza. Éljétek az élet célját, legyetek a Nap, legyetek a fénysugár, engedjétek meg magatoknak, hogy orákulumok legyetek, amelyen keresztül a fény minden ereje működni fog. Mindannyian látók, csatornák, közvetítők, próféták, tisztánlátók, tisztánhallók, tisztántudók akartatok lenni - mindez a szívetekben van, ezt látjuk. De mennyire, őszintén, mélyen akartok ilyenek lenni, mert az igazi orákulum a fényt éli, anélkül, hogy megkérdőjelezné az Istenbe vetett hitét.

Beavatottak, ez a ti kihívásotok. Nem Isten megkérdőjelezéséről van szó, hanem a hit/hiedelemrendszereitek megkérdőjelezéséről, az életetek feltételeinek megkérdőjelezéséről, az élet alapjának nevezett rost/szál megkérdőjelezéséről. Ez nem kérdőjelezi meg az Istent. Az Istenbe vetett hited az esszencia, amely arra ösztönöz, hogy megtaláld az igazságot, és hadd mondjam el, amit ma tapasztalsz, olyan helyzetekbe hoz, ahol a keresett válaszokat csak az Istennel folytatott kommunikáción keresztül kapod meg, és nem külső forrás fogja majd biztosítani. De készen állsz erre a kihívásra; készen állsz arra, hogy megismerd Isten erejét magadba, és azokat a motiváló erőket, amelyek elvezetnek a jövőbe, amelyet meg akarsz teremteni.

A beavatottak ismerik önmagukat. Legyen válasz ez az imáitokra. Legyél te a próféta, aki megmondja a jövődet. Légy az orákulum, amely betekintést és ötleteket ad. Most te vagy az életed kulcsa. Várnotok kellett erre az időre, néhányan nagyon türelmetlenek vagytok ezzel a beavatással kapcsolatban. Talán most már tudjátok, miért. Volt, amire várnotok kellett, mert sokatok számára azt az időt jelenti, amikor egyetlen választ sem kaptok külső forrásból; mert ez a bennetek lévő Isten forráson keresztül fog eljutni. Sokan még néhány héttel ezelőtt nem voltak készek meghallgatni ezeket a szavakat, mert még mindig túlságosan függtek a külső világtól az útmutatásuk/vezetetésük végett. Itt az ideje, hogy megnézzétek, felnőttetek-e vagy sem.

Gaia istennő az energiameződben marad a következő 88 órában, hogy befejezze ezt az integrációt. Ha van bármi, amit kérnél tőle, szánj időt most arra, hogy kommunikálj vele. (szünet) Készülj fel arra, hogy nagyon mély beavatáson és aktiváláson mész keresztül vele. A szentélyébe leszel tartva ily módon

Az, hogy ilyen módon tartanak a szentélyében az a felépített bölcsesség számos dimenzióján keresztüli utazásról szól, amelyet az előttetek járó Felemelkedett Mesterek határoztak meg. Gyors ütemben fogtok utazni az Amenti csarnokába és kifelé belőle, és hozzáférve majd az információkhoz. Nem lesz idő az ingadozásra/habozásra, kételkedni abban, amit kaptok. Itt az ideje a cselekvésnek. Ez nem mindig vonatkozik másokra. Kezdetben elsősorban önmagatokra, az életetekre fog vonatkozni. Ezeket a változtatásokat végre kell hajtani annak biztosítására, hogy a szerkezetek a helyükön legyenek, és támogassák azt, amire mindannyian felkészültetek, és ahol a jövőtök kifejlődik.

Van bármi kérdésetek?

Kérdező(1): Apollón Nagyúr, mi a legjobb módja annak, hogy leföldeljük testünket, hogy segítsünk a lényünket a beérkező új energiák integrálásában?

Apollón Nagyúr: Dolgozatok együtt Gaiai Istennővel. Ő a földi elemetek. Ápold, tápláld és vigyázz a fizikai testedre. Ezt nagyon fontos megtenni, hogy a megfelelő integráció harmonikusan menjen végbe. Sok ember nehézségekkel találkozik a testében; egészségügyi problémákkal küzdenek, mert az energia ilyen magas frekvenciájáról van szó, és mivel minden egyes frekvencia integrálódik, kiszorítja az összes régi energiatudatrendszert, bármi legyen is az. Amikor ápolod/táplálod/gondozod a fizikai testedet, sokkal gyorsabban dolgozod fel a régi energiát, és sokkal könnyebben tudod majd leföldelve tartani a testedet.

Kérdező(2): Apollón Nagyúr, most estem át olyan egészségügyi problémákon, amelyekből a testem éppen lábadozik, és a kórházban töltött idő alatt tisztában voltam vele, hogy nem csak magamért vagyok ott. Tudnál nekem erről bővebb információt adni?

Apollón Nagyúr: Hallottál már Arkturusz Nagyúrról?

Kérdező(2): Igen.

Apollón Nagyúr: Neki kell köszönetet mondanod!

Kérdező(2): A kórházban való tartózkodásért?

Apollón Nagyúr: Igen.

Kérdező(2): Nevetés!!

Apollón Nagyúr: Arkturusz Nagyúr valóban nagyon elfoglalt fickó volt mostanában, és ő volt a felelős sok új sablon megalapozásáért és leföldeléséért a földi változásokhoz, amelyek megkönnyítenék Gaia istennő testének lakosainak fizikai gyógyulását. Mert te a gyógyító flottájához tartozol… két legyet ütött egy csapásra. Saját személyes gyógyulásod egy nagyon fontos folyamatán mentél keresztül, és ezen keresztül lehorgonyozhattad a gyógyítás számos új kulcsát a jövő számára. Valójában mindenki Arkturusz Nagyúrhoz köthető/kapcsolódó fénymunkás, akinek kórházba vagy klinikai környezetbe kell mennie, legyen az a saját egészsége vagy mások segítése, ők lesznek ezeknek a kulcsoknak a horgonyai, mert az orvosi szakma önmagában is átalakul.

Kérdező(2): Arkturusz Nagyúr 10 nap múlva a Grand Canyonban leszek, van valami munka, bármi, amit meg kell tennem? Magamnak és/vagy Gaiának?

Apollón Nagyúr: Arkturusz Nagyúrat kérdezed vagy engem?

Kérdező(2): Sajnálom! Apollón Nagyúr sajnálom!!! Nevetés.

Apollón Nagyúr: Megtiszteltetés hogy hozzá társítasz engem.

Kérdező(2): Ő is nagyon itt van a jelenlétemben.

Apollón Nagyúr: Látom ezt! A Grand Canyon és sok más kanyon bolygótokon azt hordozza, amit a magzatvízből származó folyadéknak neveztek. Ez a köldökzsinór sok magzat számára a várandósság alatt a Föld Anya testében. Ha lehetséges, hogy a fizikai test 7 csakrájának megfelelő 7 kristályt el tudod helyezni 7 különböző pontra, ahová Arkturusz Nagyúr elvezeti, ez megkönnyíti a születési folyamat beindulását azon a területen, amelyet meglátogatsz. Jobban megértheted a magzat felépítését és a különböző csakrákkal való energiakapcsolatot, a többit pedig rád és Arkturusz Nagyúrra bízom.

Kérdező(2): Felteheteknék még egy kérdést, Apollón Nagyúr? Pillanatnyilag teljesen lesújtanak a függőséggel, kiváltképp a kávéval kapcsolatos problémák. Tudsz valamit javasolni?

Apollón Nagyúr: Még a tested sem akarja, hogy alternatívát találjunk!

Kérdező(2): Miért vágyom rá annyira?

Apollón Nagyúr: A máj folyamatának sablonjához kapcsolódik – férfias erő, kontroll és apafigurák, ….…. és drága lányom. Ez körülbelül annyi, amennyit adni tudok.

Kérdező(2): RENDBEN. Ki fogom találni.

Apollón Nagyúr: Szórakozott nevetés! Élvezed az új beavatást? Mindnyájan élvezitek?

Sok nevetés.

Apollón Nagyúr: Valójában az vagyok(kihívás). Igen!

Megjegyzés: ez nagy kihívás!!

Ízelítőt kaptok abból, mit jelent önmeghatalmasodottnak lenni, és nem kell másoktól függenetek, hogy elmondják nektek, mi történik az életetekben, majd idegesek lesztek rájuk, ha olyasmit mondanak, amit nem szeretek, vagy ha az nem rezonál az életetekkel, vagy nem történik meg!

Kérdező(3): Szóval azt hiszem, nem fog segíteni, ha megkérdezlek… Szörnyű a vízvisszatartásom, és nem tudom, mit csináljak még – sok uborkát eszek, és még víztablettát is bevettem, de nem tudom, mit kell még tennem, hogy… enyhítse ezt. Nem eszek finomított szénhidrátot.

Apollón Nagyúr: A víz az az elem, amely megtartja az energiát, és kommunikál az elemekkel, és támogatja az elemeket a testedben.

Kérdező(4): Apollón Nagyúr, kérlek, mesélnél nekünk még egy kicsit a Héliosz Egyetemről, amelynek mindannyian részei vagyunk? Ez az első alkalom, hogy hallok róla.

Apollón Nagyúr: Biztosan. A Héliosz Egyetem Egyiptom éteri síkján volt található. A Nílus mentén Kairótól egészen Abusimbulig terjedt. Ennek az Egyetemnek a célja a Nap kulcsainak tanítása volt. Ez volt az a folyamat, amelyet Rá Nagyúr eredetileg leföldelt, amikor Egyiptomban megszületett és életre kelt. A felsőoktatásban részt vevő lények hozzáférhettek a Héliosz Egyetemhez, és nagyszerű tudomány tanításait kapták – a mágia tudományát és misztériumát, ahogyan ti hivatkoznátok rá, valamint a világegyetem, a természet tudományát. Ez magában foglalta a különböző dimenziók összes elemét, bemutatva számos más bolygó rendszereit és tanításait és az élet más rendszereinek tanításait a galaxisotokon kívüliről. Ez egy olyan hely is volt, ahol más rendszerek lényei jöttek, hogy megismerjék a fény rendszerét, amely életet ad kiváltképp a Földön. Ez később Misztérium Iskolák néven vált ismertté, amelyet felosztottak a Felemelkedett Mesterek között, és különböző helyeken tartották annak biztosítására, hogy az eredeti tanítások szentek maradjanak. Ekkor történt, amikor a sötétség korszakok jöttek Egyiptomra és Görögországra, Rómára és így tovább. Angliából, Skóciából és Írországból is beszivárgott a nagy sötétség, amely fenyegette ezeket a tanításokat. Tehát a Héliosz Egyetem az, ami a Felemelkedett Mesterek Misztérium Iskolájaként vált ismertté. Most a Felemelkedett Mesterek összegyűjtik fénytanítványaikat, akik a múlt Felemelkedett Mesterei, és akik a jövő Felemelkedett Mestereivé válnak, és újjáalapítják a Héliosz Egyetemet.

Kérdező(4): Köszönöm. Ugyanott áll helyre, mint korábban, mármint fizikailag, Egyiptomban, Kairóban is?

Apollón Nagyúr: Ott fog, igen.

Kérdező(5): Apollón Nagyúr, mi történt két és fél ezer évvel ezelőtt?

Apollón Nagyúr: Konkrétan valamelyik területre gondolsz?

Kérdező(5): Az egyik közvetítésben azt hiszem, hogy St. Germain volt, és azt hiszem, Kuthumi Nagyúr is utalt rá, de következetesen utalnak valamire, ami 2500 évvel ezelőtt történt.

Apollón Nagyúr: Ekkor jöttek elő a sötétség hatalmai, és átvették azoktól hatalmat, akik aktív fénymunkások voltak, és a tudatosság (újabb szintű) bukását okozták. Ez volt az az idő, amikor a nagy félelmet és fájdalmat használták fel, hogy a négy pusztító mátrixot a helyére igazítsák, amelyeket áldozati tudatosságnak, szegénység tudatosságnak, feltételhez kötött szeretetnek és bujaság tudatosságnak ismertek.

 

Itt az ideje most, hogy távozzam tőletek. Gaia istennő megkívánja mindannyiótoktól, ha lehetséges az elkövetkező 6 órában, hogy 30 perc nyugalmi időt szánjatok arra, hogy az általa átadott ajándékot befejezetté tegyétek, és hogy teljessé tegyétek az egyesülést az új fény énnel, amely a múlt pitonjának megölésével jött létre.

Az Isten Napjának fénye és a szeretet összes aspektusa ölelhet magához, a Föld Anya áldásai ölelhetnek át és tarthatnak biztonságban és jól titeket. A béke és fény hordozzon titeket. Ég áldjon.

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...