Kuthumi - 5:25 kulcs aktiválása, a Krisztus Fény channelling

Michelle Eloff (08.05.13) - Kuthumi: 25:5 kulcs aktiválása, a Krisztus Fény channelling


Forrás: lightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. május 13.

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antaltól): http://www.mediafire.com/download/v3igei452fmsh59/25_5+Krisztus+F%C3%A9ny+channelling.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

______________________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a bizalom, igazság, és teljesség áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, nem titok, hogy a világ minden idők legnagyobb változásán megy most át. Az emberiség fejlődése egy teljesen más nagyítóüveg alá került. Elérkezett az idő, mikor az emberiség fejlődése egy másik irányból közelíthető meg, így az emberek igazán megláthatják, hogy érzelmi énjük, az ember, mint érző lény valójában igen csekély fejlődésen ment keresztül a fejlődési részlegen. Világotok növekedett technikailag, tudományosan, a külső világ egyidejűleg fejlődött és hanyatlott, és ezalatt azt értjük, hogy az általatok tapasztalt technikai áttörések és tudományos felfedezések ellenére, a Földetek még mindig óriási megterhelésnek van kitéve.

Ez a mostani aktiválás elviszi az emberiség magját annak szívébe, amit mi Krisztus Fénynek nevezünk. A legtöbben hallottatok már a Krisztus Fényről és arról, hogy mi is ez - ez az Igazság esszenciája, a Szeretet esszenciája, ami a teremtésben testesül meg, ami segíti azokat, akik ezt keresik a belső én, a belső igazság felfedezésén keresztül. Ez a folyamat az érzelmi fejlődés felgyorsult folyamatát váltja ki. Azok az áttörések, amelyeket a múltban elértetek bizonyítékul szolgálnak arra, amiről beszélek, mindazonáltal az emberiség nagy részének még át kell élnie ezt a felfedezést, és szükségtelen említenem, hogy sokan nem fogják átélni, és ezt ti már most tudjátok.

A földi változásokkal kapcsolatos tisztítások egyre nagyobb mértékben manifesztálódnak, ahogy azt ti is tapasztalhatjátok. Ahogy a Fehér Láng és a szeretet tűz eleme keresztültör a sötétségen, és a Fény átsüt az Arany Szív Csakrán, aktiválja az illúzió régi világa régi alapjainak feltörését és ledöntését. Néhányan közületek, akik követték az egyiptomi alkímia körút üzeneteit, ismerősnek fogják találni a szavaimat. Azt állítottam, hogy Ázsia óriási változáson megy majd keresztül, és ezen a ponton keresztül fogják világotok gyermekei visszakövetelni hatalmukat. Vessetek egy pillantást arra, hogy mi történik most Ázsiában. Vessetek egy pillantást arra, hogy mi történt ott az elmúlt néhány napban. Szeretteink, ezek az energiák valóságosak és amikor a várható változásokról beszélünk, az is nagyon valóságos. A külső rombolás, a külső pusztítás a belső változások manifesztációja, a Föld Anya megtisztítja magát azoktól a dolgoktól, amelyek többé nem szolgálják őt, ahogy ti sokan ezt már megtettétek, vagy éppen teszik, vagy ahogy néhányan hamarosan belekezdenek.

Amint ez a gyermektudatosság felszabadul, és mindannyian visszakövetelitek arany gyermeketek igazságát, a szabadság újabb szintjét tapasztaljátok meg és azt [is], hogy mit jelent kifejezni ártatlanságotok hangját. Az autentikus hang lerombolja a gátakat és eltolja az akadályokat, amelyek korábban beragadtnak, mozdíthatatlannak tűntek, és mindannyian megtaláljátok a módját annak, hogy ezt a változást létrehozzátok.

Néhány katalizátor tűnt fel a horizonton és nem csak a fizikai Föld számára, hanem általában véve az embereknek is. Egyéni szinten az emberek úgy találják majd, hogy a szomorúság időnként elborítja őket, egy olyan szomorúság, ami egyszerűen leírhatatlan. Ez a szomorúság a kibontakozó gyászfolyamat, a felszínre kerülő gyászé, az afeletti gyászé, hogy búcsút intetek a régi világnak, tudatosságotok összes régi paradigmájának. Az én idejétmúlt és korlátozott aspektusai, akik a tudatlanság ösvényét járták, leszolgálták idejüket és ciklusuk befejeződött. A gyász e mély érzése és a szomorúság folyamatotok részét képezi, engedjétek meg magatoknak, hogy megtapasztaljátok. Mások fizikailag csaknem elviselhetetlennek fogják találni, hogy bizonyos szituációkban maradjanak, legyen az egy kapcsolat, egy karrier, egy gondolkodásmód, egy filozófia – ezek csak a nagyobb változás aspektusai. Szükségszerű a finomságokkal kezdeni, de ahogy a napok múlnak, a folyamat felgyorsul és felerősödik, mert minden egyes nap közelebb visz benneteket a végső célhoz, amit jelenlegi inkarnációtok előtt jelöltetek ki magatoknak.

Mindannyian egy-egy utazáson vesztek részt, és nem csak az önmagatok felfedezésének útján, hanem a kollektív megértés [utazásán] is. Minél jobban megértitek, hogy hogyan működik a kollektív tudatosság, annál könnyebben tudjátok magatokat leakasztani erről a rácsról. Nagyon könnyen visszaszív benneteket a kollektív tudatosság rácsa, valamint a kollektív tudatosság tudattalan és tudatalatti aspektusai. A ti dolgotok [az], hogy informálódjatok saját szükségleteitek tekintetében, hogy mindazt, ami a hatalmatokban áll, megtehessétek azért, hogy előidézzétek a változást, ami majd segít megértenetek, hogy mi az, ami befolyásol benneteket. Mivel az energiák most elképesztően megváltoztak, és mivel legtöbben hiperérzékenyek vagytok, hajlamossá váltok magatokra venni a kollektív tudatosság által kibocsátott negatív érzelmeket és kivetítéseket. Életbevágóan fontos, hogy napi szinten megvédjétek magatokat, és ezáltal mindenható ÉN VAGYOK jelenlétetekben maradjatok, és képesek legyetek középpontotokban maradni. Onnan képesek vagytok megfigyelni azt, ami a kollektív tudatosságban bontakozik ki és tudatos énetek erőt ad hozzá, hogy megértsétek mit kell tennetek, ha egyáltalán kell bármit is [tenni], és hogyan kell kezelnetek azt, amivel szembenéztek.

A kommunikációt számos módon eltorzították, [és] ezek az aktiválások igencsak a kommunikáció körül forognak. A mai az érzelmi testből érkező finom kommunikáció, [azok az] energia projekciók, amelyek az éteri közvetítő közegen keresztül kommunikálnak, az éteri hálón keresztül, ami mindenre és mindenkire hatással van a környezetében. Az az atmoszféra, amelyben éltek, hordozza ezeket a finom információszálakat. Az érzelmi testet meg kell erősíteni, ennek pedig az a módja, hogy egyre inkább autentikus énetek hatalmába léptek, észbentartva, hogy az autentikus én az a részetek, amelyet nem lehet elhallgattatni, az a részetek, amelyik ismeri az igazságot, és hatalmas különbség van az alsóbb egó és az autentikus én között. Autentikus éned nem fog úgy cselekedni vagy gondolkodni, hogy azzal bárkinek is ártson, és nem fog semmi olyasmit tenni, hogy azzal bárkit szándékosan megfosszon bármitől, bármely manipulatív módszerrel. Az autentikus én mindig az integritást tartja listájának élén. Az autentikus én magabiztos abban, hogy képes arra, és elég erős ahhoz, hogy szilárd határokat vonjon, [elég erős] ahhoz, hogy feltétel nélkül szeressen, és hogy tiszteletben tartsa az én igazságát. Az autentikus én nem áldozza fel igazságát, sőt semmit és senkit nem tűr meg, [ami, vagy] aki ezt követelné tőle.

Szeretteim, most arra kérlek benneteket, hogy képzeljétek el magatokat, amint ragyogó fény fog körbe benneteket, a színét megválaszthatjátok, és képzeljétek el, amint ez a fény megtölti az érzelmi testeteket, és kiterjeszti autentikus énetek energiáit a körülöttetek lévő világba. Képzeljétek el az autentikus éneteket, [hogy] százezernyi apró, finom, nagyon érzékeny energiakiterjesztéssel bír, olyanok ezek, mint a csápok, és ezen finom, érzékeny energiaszálak képesek információt befogadni és továbbítani. Ezeket az energiakiterjesztéseket a korábbi években már elmetszették, ami egyfajta eltompultságot okozott az érzelmi testben. Ez megváltoztatta a gondolkodásmintátokat, és azon képességeteket, hogy megfigyeljétek és érzékeljétek a körülöttetek lévő világot, és e folyamat során érzelmileg egyre tompábbá és érzéketlenebbé váltatok, amíg meg nem rekedtetek a meggátolt fejlődés állapotában. A fizikai testetek és intellektusotok fejlődött, de érzelmileg nem igazán terjedtetek ki azon túlra, ahol megfagytatok az időben. Ahogy az egyes csápokat elmetszették, egy-egy részetek mindig visszahúzódott, egyeseknél pedig teljesen le is állt [a működésük], és ez az utazás most nem csak az emlékezés utazása, hanem igazából a feltámadás ideje is. Eljött [annak] az ideje, hogy felülemelkedjetek mindazon, ami letör benneteket, ami elvág benneteket, mindazon, ami elfojtja a hangotokat, ami semmibe veszi a szükségleteiteket, nem vesz tudomást kérdéseitekről, kéréseitektől, és segítségért, támogatásért való könyörgésetekről, vagy bármiről, amire szükségetek van.

Az elkövetkezendő tizenhat hétben ezen energiák elképesztő újraaktiválódási időszakán mentek keresztül, és az, ami eddig ebben az alvó állapotban leledzett újraéled, és Istar istennő és Hilarion nagyúr továbbra is segít benneteket és támogatja ennek a csodálatos folyamatnak a kibontakozását.

Amint az Arany Templom tanításai újra felbukkannak, a bennetek lévő Arany Fény is újra felbukkan és június hónapja alatt [meg]érzitek majd a Nap Atya melegét, amint fényesen felragyog bennetek. A Fehér Tűz elem számos módon megismerteti magát veletek. A június 21-i napfordulótól június 26-ig egy aktiválás-sorozat zajlik majd, ami nem csak a bolygótok és minden rajta élő egyén érzelmi testét támogatja majd, hanem felgyorsítja a jéghegyek feltörésének folyamatát is, amelyek az emberiség kollektív érzelmi tudatosságát, mint kollektív rácsot megfagyasztották az időben. Amint a jég elolvad, és az érzés visszatér, sok víz áramlik majd, ne tartsátok vissza a könnyeiteket. Hogy ezek [inkább] örömkönnyek, mint a bánat könnyei lesznek-e, nem számít, most az a fontos, hogy ne fojtsátok el a feltámadó érzelmet. Ebben az időszakban az a leckétek, hogy emlékezzetek rá, hogy hogyan kell kezelni az érzelmek energiáját, és hogyan kell hasznosítani az érzelmi test erejét, hogy kommunikáljon környezetével.

Irányítsd [úgy] az érzelmeidet, ahogy az életedet irányítanád, és ha most nem igazán megy az életed irányítása, akkor egész jó elképzelésed van arról, hogy hol kell kezdened a változtatások terén, így a legjobb módon irányíthatod azt, ami a részed, ami hatással van az életedre és a körülötted lévő világra. Az emberiségnek egyszerűen muszáj érzelmileg megérnie ahhoz, hogy készen álljon a beözönlő változás szintjeire. Az érzelmileg éretlen vagy tudatlan embernek nagy nehézségei támadnak majd azzal, hogy megértse mi bontakozik ki az életében, ha úgy dönt, hogy nem vesz tudomást a változás ezen időszakáról, és ezek a változások nem korlátozódnak csupán a Fénymunkások életére gyakorolt hatásokra, ezek a változások minden egyes Földön élő emberre hatással vannak. Világotok eltolódik dualitásában, növekedtek bölcsességben, erőteljes leckéket kaptok, leckéket a megkülönböztetésről, leckéket a bizalomról, és ami a legfontosabb, lehetőségetek nyílik mindent megtanulni önmagatokról. Ha nem ismeritek önmagatokat, akkor sosem ismeritek majd meg az életet annak teljességében. Legyetek hát tudatában, hogy ahogy ezek az energia kiterjesztések körbetapogatják a környezetet az energiamezőtökben és a külső világban, információt kaptok és továbbítotok, és minden alkalommal, amikor információt továbbítotok, az megváltoztatja e rezgéseket a környezetetekben, és minden alkalommal, amikor információt kaptok, az megváltoztatja a bennetek létező rezgéseket, ezért alapvető fontosságú, hogy megkülönböztessétek azt, amit kaptok és azt, amit továbbítotok.

Még mindig tart a folyamat, melynek során az Arany Templom tanításai fényének alapjait rakjuk le, már majdnem készen vagyunk, még három nap, és befejezzük. Ezután óriási mennyiségű új fény szűrődik majd be. Ez a fény a Fehér Tűzelem számos tulajdonságát testesíti majd meg, és újabb dózist hoz az illúziókat kitisztító erőből, a szív és a szex csakra körüli jeget felolvasztó erőből, így a szeretet, a kreativitás, az intuíció, és a bennetek létező női minőségű szeretet áramolhat, ez [pedig] megnyitja számotokra a teret a rátok váró újdonság befogadására és ennek az újdonságnak a megfoganására. Emlékezzetek rá szeretteim, hogy mindaz, ami az utatokba akad, egy-egy lehetőség arra, hogy bölcsebbé váljatok. Ne adjátok át magatokat az önvádnak, és ne vetítsétek ki vádjaitokat másokra. Minden egyszerűen úgy van, ahogy van, az ok nem mindig fontos, [mind]annak, amivel találkoztok a valódi értéke abban rejlik, hogy mit szűrtök le a tapasztalatból, hogy mit nyertek belőle, hogy mit tanultok belőle. Lássátok az életet kétirányú utcának, az élet tánc, és a tangóhoz mindig két ember kell, szeretteim, ezért aztán emlékezzetek rá, hogy az élet mindig félúton találkozik veletek, és bármit is tartotok az életetek [fókuszában], az élet félúton randevúzik veletek [éppen annál], amire fókuszáltok. És ez lehet egy másik emlékeztető is, hogy tisztábban lássatok azzal a témakörrel kapcsolatban, amire [éppen] összpontosítotok, hogy megengedjétek magatoknak, hogy megnyíljatok, és befogadhassátok a bátorságot, a szépséget, hogy befogadhassátok még azt is, ami túl jónak és túl igaznak tűnik. Nagyon fontos időszak ez, hogy foglalkozzatok a standardjaitokkal, [„belső szabványaitokkal”] és életetek értékével, és magasabb szintre emeljétek ezeket, azt illetően, hogy mit érdemeltek meg, és lépjetek feljebb egy fokkal.

Az a szín, amelyet behúztatok az érzelmi testetekbe, az elkövetkezendő 16 hétben a helyén marad. Ez az a szín, amelyik leginkább táplálja az érzelmi testedet. Ez a szín horgonyozza le és csillapítja le leginkább az érzelmi testedet. Bízz a megújulás ezen időszakában, és lásd a benned zajló forradalmat, lásd, ahogy felkelést robbant ki Arany Gyermekedből, az autentikus énedből, és mindazon részeidből, amelyeket elhallgattattak, elzártak, és amelyek türelmesen vártak arra, hogy ez az idő eljöjjön.

Én, Kuthumi, együtt járom veletek az utat, védelmezlek benneteket, segítelek benneteket, és a számotokra legmegfelelőbb módszerrel mutatom nektek az utat. Bízzatok benne, hogy mindannak, ami az utatokba kerül, célja van, [hogy] isteni célt szolgál. Kincsként becsüljétek meg ezt az aktiválást, a felfedezett bölcsesség ajándékaként. Ez a bölcsesség adja nektek azt a szabadságot, aminek köszönhetően a jövőben képesek lesztek más döntéseket hozni; a bölcsesség felszabadít a bűntudat, az ítélkezés, a félelem és a harag alól; a bölcsesség megmutatja nektek a megkülönböztetés erejét, a türelem és a cselekvés erejét, egész választott életetekben, sőt azon is túl eszközként szolgál benneteket. Legyen a bölcsesség a legközelebbi szövetségesetek, mert a szeretet és bölcsesség egymással kombinálva a legnagyobb erő a Földön, és ez szeretteink az Arany Templom tanításainak esszenciája, ez a kollektív energiája mindannak, ami én vagyok, és ezért szolgálok én a Szeretet és Bölcsesség aranysugarának chohanjaként. Ezért jöttem el világtanítóként, és ezért tanítom nektek a szeretet és bölcsesség mesteri szintű művészetét. Elhozom számotokra a Földön létező legnagyobb gazdagság formuláját – [ez a] szeretet és bölcsesség, és elhozom nektek a kulcsot a szabadsághoz, a kulcsot az Univerzumhoz – [ez a] szeretet és bölcsesség. Legyen ez a lényege a tanulnivalónak, és tanítsatok a szereteten és a bölcsességen keresztül mindabban, amit tesztek.

Szeretteim, legyen a szeretet és bölcsesség ereje mindig a Ti oldalatokon, legyen mindig bennetek, előttetek, mögöttetek, felettetek, alattatok, mert ezek a minőségek mutatják meg az emberiségnek minden dolgok igazságát, a szeretet és bölcsesség sugarán keresztül fedezhetitek fel az igazság kulcsát, ami mindenkit szabaddá tesz. Amint beléptek a mennyek királyságába, öleljétek át a leckéket, amelyeket kaptatok, fogadjátok el a lehetőségeket, hogy tanítóként járhassatok, katalizátorként, tanítványként és mesterként, és legyetek tudatában, hogy sikeresen megváltoztatjátok [mind]azt, amit meg akartok változtatni, és az általatok választott ösvény beteljesíti [azt] a sorsot, amelyet választottatok. Ennek az igazságnak a fénye tápláljon, ösztönözzön és inspiráljon benneteket, ezért szeretteim, legyetek tudatában, hogy a benneteket megtöltő inspiráció és ösztönzés a minden létező Legfőbb Végtelen Lényének esszenciájából érkezik, ami maga a Forrás és legyen ez a forrás késztetéseitek forrása. Találjatok [rá a] békére és nyugalomra, és tudjatok róla, hogy soha nem vagytok egyedül, [hiszen] mindig védelmezünk és segítünk benneteket. Veletek vagyunk mindig, mindenképp.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség aranysugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...