Kuthumi Nagyúr - Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás

Kuthumi Nagyúr: Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás


Csatornázta: Michelle Eloff

Johannesburg, Dél-Afrika, 2009. április 8

Forrás: thelightweaver

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.

Ne aggódj a channelling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Az előző rész:

Michelle Eloff (09.04.03) - Kuthumi: 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-44-kilencedik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

__________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az átalakulás, a megérzés, a bizalom és az énetek új meghatározásának áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, ahogy most valamennyien összegyűlünk a Fény Atyjának jelenlétében, ezzel magunkhoz ölelünk benneteket a Fény Központi Sugarának magjában, amihez a legtöbben már hozzáigazodtatok, és ami a Szíriusz esszenciájának legmélyéről nyúlik ki hozzátok.

Minden alkalommal, amikor az utazásotok egy új szintjének indultok neki, akkor önmagatok egyre mélyebb kincseit fedezitek föl, ezek az új kincsek az igazság azon vonatkozásait nyilvánítják meg, melyeket már készen álltok magatokévá tenni, és amikor az autentikus én sok aspektusából egyre többet rendeztek egységbe, akkor a személyes utazás egyre több ösvényét fedezitek föl, melyek a további átalakulás, a mélyebb betekintés és a nagyobb tisztaság tapasztalataihoz vezetnek arra az igazságra vonatkozóan, hogy kik is vagytok és miről szól az életetek.

A húsvét ünneplésének ezen különleges időszakában én, Kuthumi foglak segíteni titeket a Szíriusz nagyura(Syra), leányai, Alchemaya és Karushka által, valamint az Igazság és a Tűz Kapuk istenei és istennői kíséretében. Ez egy 'halál' folyamat, hogy úgy mondjam, és annak az ideje, hogy belemerüljetek az énetek azon részeinek elmúlásába/halálába, melyek már nem szolgálják azokat a tudatossági szinteket, amelyeket elértetek.

Minden alkalommal, amikor teljesítetek egy ciklust, akkor továbbléptek a felemelkedés spirálján, amire mi gyakran úgy utalunk, mint a Mennyekbe vezető Lépcsőre. A Menny a teljesen megvilágosodott autentikus én birodalma. Az énnek ez a mester aspektusa mutatja meg nektek, hogy az élet egy játék, a régire való meghalás folyamata és az újban való megszületéséé, és a húsvétnak és a Tizedik Tűz Kapunak ez a mostani időszaka ezen erő mélységét tárja fel előttetek.

A régi módozatok elmúlása része az átalakulás utazásának, mivel az átalakulás minden szegletében vannak olyan rátok váró én-részek, melyeket tekinthettek az eljövendő én részeinek, a jövőbeli én eljön, hogy találkozzon veletek olyan időkben, amikor segíthet összehangolódni az előttetek az úton feltáruló energia rendszerekkel. Sokan közületek gyakran érzik meg ezeknek a változásoknak az eljövetelét, amikor is rendkívül meghatalmasító helyzetben találjátok magatokat. Az a javaslatom, hogy amikor érzitek a változásokat bekövetkezni, akkor összpontosítsátok az energiátokat erre az érzésre, és öleljétek magatokhoz a bekövetkező eseményeket, még ha nem is igazán értitek, hogy mi az, vagy ha lenne is elképzelésetek róla, de lényegtelennek gondolnátok, mert ami fontos, az az, hogy képesek legyetek felhasználni ez az energiát, és új célok felé irányítani, ezért, drága szeretteim, azt kérjük, hogy nyissátok meg a szíveteket erre a húsvéti ünnepségre, hogy öleljétek magatokhoz a Fény Atyját, és engedjétek meg ennek a támogató és védelmező energiának, hogy keresztülvezessen ezen a Tűz Kapun, és megmutassa nektek az énetek azon vonatkozásait, melyekkel még nem voltatok képesek szembenézni.

A halál folyamatában igenis ki lesztek téve az úgynevezett sötét vagy árnyék én aspektusainak, mégis nagyon fontos, hogy megértsétek ezeket a sötét vagy árnyék aspektusok nem feltétlenül gonoszak vagy rosszak, ezek az én-részek a figyelmeteket keresik, ezek a részek nem kaptak engedélyt arra, hogy kifejezzék magukat a biztonság és veszély nélküliség birodalmában, és nagyon gyakran bizonytalanságot és veszélyt éreznek, mert nem akarjátok elfogadni őket a saját részetekként. Mennél inkább elutasítjátok az éneteket, mennél inkább elnyomjátok az árnyékot és ellenálltok neki, az annál inkább vadászni fog rátok, kísért és üldöz benneteket, viszont az eggyé válás az autentikus énnel azt jelenti, hogy ezen én-részek kísértése elmúlik, mivel lehetővé teszitek, hogy megnyilvánítsák felétek a céljaikat, és azokat a szeretet minőségeket, amelyet megtestesítenek.

Beszéltem már korábban az árnyékról, de azok kedvéért, akiknek ez nem ismerős, röviden hadd magyarázzam el – az árnyék nagyon gyakran olyan én rész, amit úgy címkéztek fel, nos, hogy is nevezzük? El nem fogadott én rész, ami a társadalom, a barátok vagy a család számára kényelmetlen, s ez általában az élet első hét évében következik be és ezen hét év alatt kikristályosodás történik, ami vagy megdermeszti ezt az én-részt, vagy engedi teljesen kifejeződni. Mármost azok az én-részek, amelyek a megdermedt keretekbe kerültek, most a felszínre kell, hogy emelkedjenek, hogy le tudjátok 'állítani' az ellenállást, és 'újjászülethessen' annak a megértésnek az új birodalmában, hogy kik is vagytok, és hogy melyek ezek az aspektusok. Sok ember elfeledkezik arról, hogy az árnyék értékes én rész, hogy az árnyék követ titeket, bármerre is mennétek, és amikor megtanultok táncolni az árnyékkal, akkor többé nem féltek az erejétől vagy az én aspektusától, s utána már beléphettek a fényetekbe és hasznosíthatjátok ezt az erőt, integrálhatjátok és a boldogulásotokra, előnyötökre fordíthatjátok.

Most itt az idő szeretteim, hogy vak tekintettel és süket fülekkel forduljatok az autentikus én részeket kritizálók felé. A leggyakrabban ez a fajta ítélkezés és bírálgatás olyanok részéről nyilvánul meg, akik maguk nem ítélik meg kellemesnek, nem találják örvendetesnek azt az aspektust, amit a ti hitelességetek tükröz vissza rájuk vagy amit az árnyékotoknak címkéznek fel. Mennél inkább hitelt adtok az ítélkezésnek és bírálgatásnak, annál inkább megtagadjátok önmagatok igazságát, ami további elidegenedést eredményez az autentikus énetektől.

Ezért kedveseim, most ideje táncra kelni az árnyékotokkal, romantikázni vele és teljesen átengedni magatokat neki, hogy megmutathassa valódi mibenlétét. Ennek a résznek a lényege, a magja kincset tartogat, és arra ösztökélünk titeket, hogy merüljetek el ebben a kincsben, fedezzétek föl, szerezzétek vissza! Ez az utazás vagy inkább visszanyerés forradalmat idéz elő, a sors kerekének átfordulását, ami lehetővé teszi, hogy megértsétek és elismerjétek az igazi sorsotokat. Tudjátok, ha bedőltök mások bírálgatásának és kritizálásának, akkor megtagadjátok a saját sorsotokat, és mint a saját farkát kergető kutya, ahogy azt már többször említettem korábban, tovább forgatjátok a sors taposómalmának kerekét, a karma kerekét. Fontos megértenetek a különbséget a sors és a végzet között. A sorsotok az, hogy elérjétek az ön-uralást, és csak ti tudjátok meghozni ezt a döntést és megvalósítani az életetekben, ebben senki nem állíthat meg benneteket, egyetlen ember sem tagadhatja meg a sorsotokat helyettetek, csak ti magatok, és ezt elmondva szeretteim, most elviszünk benneteket a fény birodalmaiba, az ismeretlen és láthatatlan én világába, és elkezdjük az átlépést a 'halálból' az 'újjászületésbe'.

Most tehát vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen és lazítsátok el a testeteket, az elméteket és egyszerűen összpontosítsatok a szavakra, az érzésekre és a képekre, melyek az elmétekbe ötlenek és tudatosuljon az, amit a testetek érez!

Mennél inkább ellazultok, annál egyszerűbb a test sejtjeinek az energiát fölszívni. Nyissátok meg a szív csakrát, és engedjétek a Fény Központi Sugarát, ami a Szíriusz Arany Piramisán keresztül érkezik, mélyen behatol énetek magjába, és fényt vet arra, amit ti az árnyékotokként érzékeltek!

Amint ezek az energiák összeolvadnak veletek, szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy káprázatos templomban, amelyet kristályok öveznek, gyönyörű színek és megnyugtató illatok.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen és adjátok át magatokat a pillanatnak, az energiának és a szeretet és fény jelenlétének, ami bennetek és körülöttetek van.

Amíg ti ebben a káprázatos templomban álltok, a Fény Atyja felétek lép. Szeretet árad a tekintetéből, a szívéből és lényének minden részéből, és ez az energia, ez a fény eltölt benneteket elcsendesítve a csakrák energiáit és kiegyensúlyozva azokat, újrakalibrálva bennetek és körülöttetek minden energiát. Ez hihetetlenül alkalmas idő a gyógyulásra, és a visszaemlékezés ideje arra, hogy kik is vagytok.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, azt szeretném, ha meghívnátok az összes személyes Vezetőtöket, minden Gyógyító Angyalotokat, akik veletek dolgoznak és bármely más fény lényt az összes királyságból, amivel rezonáltok, lehetővé téve a számukra, hogy támogassanak titeket a húsvéti ünnepség időszakának és a Tizedik Tűz Kapu különleges minőségeinek a hasznosításában.

A Fény Atyja elétek áll, a jobb kezét a szív csakrátok fölé helyezi és megnyitja a mennyei bepillantás és látomás birodalmait. Ez áthatja a Monádotok legmélyét és aktiválja a Tizedik Tűz Kapu vibrációit.

Most szeretném, ha vizualizálnátok száz apró tűzlabdát a Monádotok szívéből előlépni, és a szív csakrátokba hatolni belülről, majd kitörni a szív csakrátokból, hogy egyesüljenek a Fény Atyjával.

Ezek a tűz energiák különös táncba kezdenek köztetek és a Fény Atyja között, ez a tánc a végtelen szimbólumát alkotja meg, és a magasabb tudás és mélyebb tudatosság átalakító energiájának békés és kiegyensúlyozott áramlata születik meg bennetek.

Lélegezzetek be mélyen, engedjétek ki teljesen, adjátok át magatokat egészen a pillanatnak, amíg ezek az energiák átalakítanak, átformálnak és kiegyensúlyoznak titeket!

Miközben a tűz energiák átváltozása folytatódik, feltárul az árnyék énetek minden aspektusa és fényt fogad be. Ezek a tűz energiák a helyéről való kimozdulás energiáját aktiválják, ez a helyből való kimozdulás érzelemként manifesztálódik, és arra kérünk mindenkit, hogy engedje át magát ezeknek az érzelmeknek, mert ez fogja lehetővé tenni, hogy ösztönözve érezzétek magatokat átölelni az eddig megtagadott, elutasított énjeiteket, részeiteket és hogy ezek felismerjék a szeretet, az igazság és az erő minőségeit, melyek az igazi lényetekben testesülnek meg.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen!

Most szeretném, ha elképzelnétek az árnyék ént összeolvadni veletek, hogy aztán ez a lény állhasson a Fény Atyja elé! A Fény Atyja most biztosít benneteket arról, hogy ő, mint a Tizedik Tűz Kapu Őrzője lesz jelen, ő fog védelmezni titeket és biztosít arról, hogy a tér, amelyben most vagytok, biztonságos és tökéletes környezet ahhoz, hogy veszélytelenül alászállhassatok és feltárhassátok ezt a birodalmat.

Most azt szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy kristály lépcső kezdeténél, és ez a lépcső lefelé tart. Most vizualizáljátok, amint a Fény Atyja elveszi a kezét a szív csakrátokról, és kézen fog benneteket, és mindketten elkezdtek leereszkedni a kristály lépcsőn az árnyékotok magjába.

Számoljatok tíztől visszafelé egyig, mely idő alatt árnyék énetek magjának birodalmában találjátok magatokat. (szünet – számlálás)

Nézzetek körül és figyeljétek meg a környezetet! Nézzetek előre, oldalra, majd forduljatok meg és tekintsetek hátra is, és egyszerűen engedjétek a képzeleteteket áradni!

Ha semmit sem láttok, az sem számít, csak tudatosuljon, hogy mit éreztek és adjátok át magatokat ennek teljesen!

A Fény Atyja most egy tűz spirált aktivál a testetek körül, ennek lángjai szolgálnak energiául, hogy keresztülégessék az illúzió fátylait, ami megakadályozta annak az erőnek a fölismerését, ami ahhoz a hiedelemhez vezetett, hogy ezek az aspektusok gyengék, elfogadhatatlanok, nem kívánatosak vagy szerethetetlenek. Adjátok át magatokat ennek a tűznek, nyissátok meg minden csakrátokat és hadd menjen!

Lélegezzetek be mélyen, és amikor kilélegeztek, a lángok kiterjednek és erejükben megnövekednek. Amikor erejük megnövekedett, egyre mélyebbre és mélyebbre képesek hatolni az árnyékotokban, átégetve az illúzió egyre több fátylát.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és a kilégzéssel a tűz még erősebbé válik. Lazítsatok!

A Fény Atyja most elkezd egyedi szimbólumokat bekódolni ebbe a tűz spirálba körülöttetek, összesen harminchárom jelképet, melyeket a következő három nap folyamán fogtok integrálni és a negyedik napon ezek a szimbólumok egyfajta szülőcsatornát képeznek, amelyen keresztül fogtok utazni, és a másik oldalon terül el az árnyékotok mélyebb megértésének és teljesebb elfogadásának ezen új birodalma.

Az utazás ezzel nem fejeződik be, kedveseim, mivel a következő hat–nyolc hétben tovább folytatjátok találkáitokat az árnyék énetekkel, hogy igazából megismerjétek ezt az én részeteket, és lehetőséget kapjatok ajándékainak kinyerésére. Mennél inkább átadjátok magatokat ennek, és teret biztosítotok magatokban az úgynevezett nem kívánatos én-részeknek, annál inkább egyszerűnek fogjátok találni beintegrálni az életetekbe a bekövetkező új változásokat. Minden alkalommal, amikor ítélkezésen, kritizáláson, tagadáson, elutasításon vagy a részeitek elfojtásán kapjátok magatokat, akkor állítsátok le magatokat abban a pillanatban és csak figyeljetek! Kérdezzétek meg magatoktól, hogy mitől olyan kellemetlen ez a részetek!

Azt javaslom, hogy tartsatok tollat és papírt a kezetek ügyében, hátha rá tudtok hangolódni erre a részetekre és kérjétek meg, hogy rajtatok keresztül szóljon és cenzúrázatlanul írjátok le, ami az eszetekbe ötlik, ne elemezzétek, amit leírtok! Amikor hangot adtok ennek a részeteknek, akkor a személyiség mélyebb megértést nyerhet arról, hogy ez az aspektus mit próbál elmondani, és ezt képtelen megtenni addig, amíg tagadásban él. El fogtok ámulni, micsoda segítséget jelent ez az én rész, miket képes elmondani arról, hogy mi az igazság - ha tetszik nektek, ha nem - szem előtt tartva, hogy semmilyen körülmények között nem ítélhetitek el, kritizálhatjátok vagy utasíthatjátok el, amit ez a rész kinyilvánított és közölt veletek.

A Fény Atyja ebben a tűz spirálban tart benneteket a következő három napban. Ez idő alatt javasoljuk, hogy vezessetek naplót, amikor csak tehetitek, és összpontosítsátok a figyelmeteket azokra az én-részekre, melyek most örvendeznek, mert tudatosan teret biztosítotok nekik, melyen keresztül kifejezhetik magukat és a felszínre törhetnek. Valószínűleg találkoztok majd a naplóírás során olyan részekkel, melyek valójában a múltból előköszönő emberek, de ne álljatok le amiatt, ha egy ismerősötök köszön be. Ne feledjétek, amikor dolgokat vetítenek rátok, melyek aztán kikristályosodnak a tudatosságotokban, s amit aztán elfogadtok a saját én részetekként, akkor ezek gyakran öltik olyan emberek vagy személyek álruháját, akik eredetileg odahelyezték a mintát, szóval engedjétek, hogy ezek szóljanak hozzátok, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos!

Nos, amikor ez az energia elkezd felemelkedni a szív csakra felé, akkor az a csakra, ezen a csakrán keresztültörténik meg az újjászületés, az alsó négy csakrában változást fogtok érzékelni – melyek a gyökércsakra, a szexcsakra, a napfonat és a szívcsakra. Ezek az energia és fény ezen központjai és átjárói aztán olyan helyzetbe kerülnek, hogy befogadhassák és továbbíthassák azokat a közléseket, melyekhez korábban nem volt hozzáférésetek, nem abból az okból kifolyólag volt megtagadva az elérésük, hogy rosszak vagytok, vagy képtelenek lettetek volna a kezelésére, hanem mert olyan szűrők voltak a helyükön, melyeket az illúzió fátylainak neveztünk, ezért a mostani Tizedik Tűz Kapu egy újabb, fátylaitól szintén megszabadított kapu, ezért adjátok át magatokat neki, adjatok hangot önmagatoknak és az énetek valamennyi aspektusának. Megvan a jogotok ahhoz, hogy hallassátok ezt a hangot, ezért ismerjétek el és biztosítsátok ezt a jogot énetek minden vonatkozásának, mert ha ezt megtagadjátok és elutasítjátok, akkor tudnotok kell, hogy ugyanez elutasításra és megtagadásra talál a külső világban is. Hallassátok az igazságotok hangját, és biztosítsatok időt napi rendszerességgel a belső gyermeketek és tudatosságotok minden egyéb aspektusa számára, mivel ez visz el benneteket autentikus énetek fényébe. A legtöbb embert megrettenti az autentikusok látványa, akik bizalommal telinek tűnnek, és akik hangot adnak az igazságuknak, és őszintén beszélnek, mert az emberek nem értik meg őket saját magukon belül sem. Ez tehát egy másik módja a tudatos bizalom erősítésének, azaz hogy bizalommal és tudatosan öleljétek magatokhoz azokat a részeiteket, melyek olyan jártasságot és erőt testesítenek meg, amitől mindezidáig meg voltatok fosztva.

Vegyetek egy újabb mély lélegzetet, teljesen kilélegezve adjátok át magatokat a tűznek, nyissátok meg a csakrákat még jobban, és üdvözöljétek a Tizedik Tűz kapu fényét lényetek valamennyi aspektusában.

A Fény Atyja most belép a tűz spiráljába és mögétek áll, rendkívül finoman átkarol benneteket, és újból emlékeztet állandó jelenlétére, osztatlan figyelmére és feltétlen szeretetére irántatok és biztosít titeket arról, hogy biztonságban keltek át ezen a folyamaton.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, mialatt elkezditek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testbe, az itt és most idővonalára!

Lélegezzetek be még egyszer mélyen, lélegezzetek ki teljesen, lazítsatok és földeljétek le magatokat teljesen a testeteken belül, bár még mindig kapcsolódtok a folyamatban lévő aktiváláshoz és lazuljatok el egy kissé még jobban!

Nos, kedveseim, a következő három éjszakára igen aktív álmokra készüljetek, rendkívül esetleges forgatókönyvű álombeli történésekre – de ne zavartassátok magatokat ezektől, egyszerűen csak ússzatok velük, írjátok le azokat, ha akarjátok, mivel van egy olyan birodalma a tudatalattinak, ami most nyílik meg, és beleönti a teljes tartalmát a tudatos elmébe, ami az álom állapotában játszódik le. Néhányotoknál ez nem korlátozódik erre a három éjszakára, folytatódhat akár további hat-nyolc hétig is. Ezek értékes üzeneteket foglalhatnak magukba, és ha figyelmet szenteltek magatoknak, akkor hatalmas látomásokra és megértésre tehettek szert olyan dinamikákról, melyek életetekben egy egész élet tartamra kiterjedve nyilvánulnak most meg és a kösd-össze-a-pontokat rajzolós játék mintájára bizonyos területeket az életetekből kezdtek megérteni, hogy miért volt elkülönülés az életetekben, miért vonzódtatok bizonyos életterületek felé, vagy megérthettek olyan tapasztalatokat, amelyek folyamatosan tovább erősítettek megtagadott dolgokat, és amelyekkel kapcsolatban ti is tagadásban voltatok.

Ünnepeljétek meg ezt az időszakot, amikor energiát húztok be a Tizedik Univerzumból, a mester energiák egy birodalmából, melyek elvezetnek titeket annak mélyére, aki vagytok és nagyszerű új utat nyilvánítanak meg nektek önmagatok megtapasztalására. Ne feledjétek, drága szeretteim, hogy az új változások egységbe rendezése behozza az életetekbe az árnyékotok megbecsülését, ápolását és meghallgatását. Ezek a magasabb bölcsesség és mélyebb megértés ékkövei. Mennél többet értetek meg önmagatokból, annál egyszerűbb lesz megértenetek az életet, annál jobban képesek lesztek kapcsolatba kerülni olyan tapasztalatokkal, amelyek inkább a megfigyelő szempontjából biztosítanak tapasztalást az áldozat tapasztalás birodalmai helyett. Fejletté és éretté váltatok, készen álltok erre, mi pedig azt kérjük tőletek, hogy tegyétek magatokévá és öleljétek át ezt!

Újjászületésetek napján töltsetek sok időt a természetben vagy nyugalomban egy olyan helyen, ami a meghittség és biztonság érzetét kelti bennetek! Összpontosítsatok a szívcsakrára, kapcsolódjatok össze a Fény Atyjával és lássátok magatokat a tűz spiráljában állni és tudatosan újra járjátok be a szívcsakra birodalmaiba vezető kristály lépcsőt és engedjétek meg magatoknak az újjászületést!

A születés ünnep, ahogy a halál is, mivel a halál egyben születés, a születés pedig egyben halál is. Minden ciklusnak van kezdete, közepe és vége, és amikor képesek vagytok magatokhoz ölelni a ciklusoknak e három szakaszát, az a hasznotokra válik, megélhetitek és elmerülhettek benne, és messze több, vagy inkább hadd mondjam így, magasabb minőségű élettapasztalatot nyerhettek és ez, szeretteim, ami a Tizedik Tűz Kapu és a húsvét ünnepének energiájának összesített ajándéka, amit a Tűz Kapu energia erősít fel és szabaddá tesz titeket.

Bízzatok továbbra is a sok láthatatlan karban, melyek védelmeznek titeket, és tudjátok, hogy ez az utazás az egységbe olyan, ami az energia testeként való létezésetek hátralévő részére szolgál titeket. Az energia soha nem pusztulhat el, ezért fektessetek be bátran ebbe az energiába, ez egy minőségi befektetés lesz, kedveseim! Legyetek állhatatosak a fényetekben, álljatok ki az igazságotokért és járjátok velünk a táncot!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket! Adonai.

Soron következő Tűz Kapu:

4:14 - Tizenegyedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 11

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-414-tizenegyedik-tuz.html?m=0

Kuthumi - 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás

Michelle Eloff (09.04.03) - Kuthumi: 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás
Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.04.03

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/yl2dilac5ql789v/4_4+Kilencedik+Tuz+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.

Ne aggódj a channelling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Az előző rész:

Michelle Eloff (09.03.24) - Kuthumi: 3:31 - Nyolcadik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-331-nyolcadik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

___________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a felszabadulás, a szabadság, az integrálódás és a megértés áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, sok önmagát gyorsan beteljesítő cikluson belüli ciklust éltek át éppen. Mivel valamennyien integráltátok a Tűz Kapukat, már sokkal több lehetőségetek van a megvilágosodás utazásának felgyorsítására, mint amit [eddig] választottatok. Ahogy ezen ciklusok mindegyike tovább fejlődik abbeli képességében, hogy segítse a tudás magasabb szintjeinek integrálását és annak megértését, hogy magatokat abba helyzetbe hozzátok, hogy képesek legyetek túljutni számos régi megszorító konstrukción, amelyekben korábban növekedtetek, kialakítottátok azon tulajdonságaitok és hiedelmeitek zömét, melyek aztán az életeteket irányító mechanizmussá váltak.

A mai különleges 4:4 kulcs dátum aktiválás egyben a Kilencedik Tűz Kapu aktiválása is. Elértetek ahhoz a ponthoz, amikor új struktúra/szerkezet születik, ami a négy alsó testen keresztül integrálódik, melyekről tudjátok, hogy azok a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális énetek. Amikor energiát integráltok, és rögzítetek ezen a négy én aspektuson keresztül, akkor kezditek megtanulni, hogy mennyire eltérő mechanizmusokon keresztül hat az élet, és hogy a sors milyen gyakran befolyásolja az életetek irányultságát, de nem azért, mintha nem lenne beleszólásotok, hanem mivel megértésetek ezen dinamikákat illetően még nem lépett a következő szintre.

Amikor leragadtok a megértés bizonyos szintjén, akkor olyanok vagytok, mint a farkát kergető kutya, ugyanazt az elképzelést hajszolva körbe-körbe, ugyanazokkal az ideákkal, erkölcsiséggel, értékekkel, igazságokkal és előítéletekkel, mint amiről az egész életetek szól.

Most viszont emlékezzetek arra, amit legutóbb mondtam nektek arról, hogy változtassátok meg a vonzás törvényének dinamikáját, ami úgy tűnik, mintha [sokkal inkább] úgy működne, hogy ti vonzódtok oda valamihez, semmint hogy ti vonzanátok magatokhoz valamit. Ez a folyamat felgyorsítja azt a képességeteket, hogy kikerüljetek az áldozati tudatosságból és elnyerjétek a győztesek tudatosságát, hogy magatokévá tegyétek az ön-meghatalmasítás olyan szintjét, amelyet eddig még nem integráltatok annak ellenére, hogy dolgoztok vele, és roppant tevékenyen és gyorsan helyezitek ezen részeiteket a helyükre.

Ami ezt a mostani Tűz Kapu és kulcsdátum aktiválást illeti, temérdek gondolat kívánkozik ahhoz, ahol jelenleg az utazásotokon tartotok. Azok az új struktúrák, melyek most jönnek szóba a jelen idők és energiák kapcsán, és melyekről azt kérjük tőletek, hogy fordítsatok energiát ezek mintázatának, szokásainak, hiedelmeinek és jellemzőinek vizsgálatára, azokat a jelen időszakban elsősorban férfias aspektusok elfogadásával hoztátok [be] az életetekbe – apátok, fivéretek, férjetek, férfi kollégák, férfi főnökök, nagyapák, vagy bármely apát vagy férfi archetípust jelképező figura elfogadásával, beleértve a tekintélyt megtestesítő figurákat az életetekben. Időbe fog telni, míg azok az aspektusok kihalnak, melyek többé már nem szolgálják a felemelkedés spirálját, amelyeken ti [éppen] most dolgoztok, hogy úgymond a kutya tovább már ne kergesse a farkát.

Mindenekelőtt, amikor ezeket a tulajdonságokat, hiedelmeket, elképzeléseket veszitek célba és megértitek, hogy azt az életet élitek, melyet ti kértetek, akkor kérdezzétek meg, hogy mi a gondolataitok, az elképzeléseitek, a hiedelmeitek és a tulajdonságaitok alapja! Vajon abból a belső képességből fakadnak-e, hogy érzékelni tudjátok az igazságotokat vagy valami olyasmi, amit [kívülről] elfogadtatok, és a sajátotokként vittetek tovább? Most persze néhányan azt mondhatjátok: 'De Kuthumi, ezzel már foglalkoztunk!' Persze, szeretteim, egy bizonyos fokig, most viszont az én olyan mélységeibe ereszkedünk, ami eddig még nem volt belátható. Először meg kellett változtatnotok a felfogásotokat a vonzás törvényéről ahhoz, hogy az én megértésének erre a szintjére léphessetek, hogy aztán kezdhessétek megérteni, hogy mihez vonzódtok, és miért vonzódtok hozzá, ezzel hatalmasítva meg magatokat az új ideákban, az öntudatosság új kilátásaiban és olyan életben, ami eddig nem volt a gondolkozási folyamat része. Talán voltak olyan pillanatok, amikor egy futó pillanatra betekintést nyertetek az igazságotokat megélő életbe, a hiteles éneteket kifejező létbe, de nem voltak meg az eszközeitek arra, hogy megéljétek. Ez a Kilencedik Tűz Kapu most biztosítja ezeket az eszközöket azáltal, hogy bezárja az ajtót a végzet olyan szintje előtt, vagy a végzet olyan területe előtt, ami többé már nem szükséges ahhoz, hogy belekényszerítsen benneteket olyan helyzetekbe, hogy [így] sajátítsatok el bizonyos leckéket, vagy a saját személyiségetek [bizonyos] aspektusait.

Kezdetben létfontosságú lesz megértenetek, hogy aki az apátok volt vagy bárki, aki az apa szerepét játszotta az életetekben, amíg felnőttetek, akár férfi, akár nő lett légyen az illető, aki ezt a szerepet játszotta, az befolyásolta az elképzeléseteket [ön]magatokról, az elképzeléseteket az életről, az erkölcsiségetekről, az érték-érzékelésetekről és értékelő rendszeretekről, és el kell most döntenetek, hogy ők támogattak-e benneteket az igazságotokban vagy pedig az igazságotokat a társadalom alkotta meg, melyben az emberek 'biztonságban' érezhetik magukat, tekintve, hogy ez a komfort zóna biztonsága, ami nem feltétlenül támogatja és fejleszti a lélek növekedési képességét, és nagyon gyakran már lejárt szavatosságú. Ez persze nem azt jelenti, hogy elveszítenétek a belső értékek iránti magszintű érzékenységeteket, a saját rendszereteket arról, amit igaznak, helyesnek vagy tévesnek gondoltok.

Amit kérünk, hogy megtegyetek, az az, hogy értsétek meg, hogy hol kezdődtök és hol végződtök, és hogy a rajtatok kívüli világ és annak hatása hol kezdődik és végződik, ezért, szeretteim, a Kilencedik Tűz Kapu olyan utat tár fel előttetek, hogy hogyan éljétek az életetek az igazságotok belső felismerésére alapozva, és hogyan fejezzétek ki azt hitelesen, ellentétben azzal, ami ma közkeletű. Ez az én felfogás megváltoztatja a csakrák energiáinak áramlását olyannyira, amennyire az eddig még nem volt lehetséges, a kommunikáció olyan rendszere mentén, ami az igazi én és értékei felismerésének rendszere.

Egy bizonyos területen az élet komoly kihívások elé fog nézni mostanában, ahol bizonyos erkölcsi és értékrendszerek, melyeket a társadalomra erőltettek az intézményes szabályozás keretében, és egy olyasfajta életmód nevében, ami az egyetlen módja lett volna az élet élésének. Nem fogok részleteket megnevezni, mivel mindenki igazsága más és más, és nektek magatoknak kell felfedezni, hogy a ti esetetekben ez micsoda. Ez az új fény lehorgonyzási folyamatának, a régi módszerek 'kihalásának' része, azt célozva, ahogyan magatokat gyötritek a maszkulin azonosulások szereplőiként egy életen át, és talán még másokat is, és hogy hogyan tudnátok megérteni, hogy mik vagytok és mik nem [vagytok], hogy hagynátok távozni a régit, és szilárdan kiállnátok az igazságotok mellett, és tudatosítanátok az igazságotokat. Bizonyos értékek néhány embernél működnek, másoknál nem. Tudjátok, szeretteim, akkora hangsúlyt helyeztetek a címkézésre és kategorizálásra, hogy minden vagy jónak vagy rossznak, elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak minősíttetett, hogy ez az értékrendszer az, ha nevezhetem így ezt a furcsa tanítást, amit célba kell vennetek! Amit ti értéknek tekintetek, és amit egy másik ember tekint annak, az két teljesen eltérő dolog lehet, ezért amit ti elfogadhatatlan cselekedetnek tekintetek, az mások felfogásában éppen nem az, ami azt jelenti, hogy minden visszatér hozzátok, a saját rendszereteket minősíti, a saját határaitokat és megértéseteket, ami a saját igazságotok, addig eljutva, hogy tiszteletben tartjátok [azt] a tényt, hogy körülöttetek mindenkinek eltérő [lehet] a vélekedése az életről, más a felfogása a kölcsönhatásairól, és milliónyi szintje létezik az élet kifejeződésének.

A mostanság leggyorsabban felmorzsolódó dolgok egyike az emberek által alkotott törvény, amit az egyének elméje, szíve és szelleme alkotott meg és intézményesített, ami azt jelenti, hogy hatásukra rengeteg terület telt meg szégyennel, hibáztatással, bűntudattal, elutasítással, nehezteléssel, keserűséggel és gyűlölettel mások iránt. Ez visszavezet annak megértéséhez, hogy miben áll a ti értékrendszeretek, hogy mi a ti igazságotok, mik az élet ideáljaitok és igazságaitok, és az igazságot úgy értem, hogy felismerni és megragadni, hogy az vajon a saját igazságotok-e, vagy pedig az atyák vagy bármilyen más apafigura hitelessége az életetekben.

Egyszer eléritek azt az állapotot, amikor elnyeritek a felsőbb én új struktúrái kifejezésében rejlő vonatkozásokat, kifejezitek a tűz energiáját – a tűz kaputokat. Abban a pillanatban, hogy ez bekövetkezik, drága szeretteim, képessé váltok cselekedni, érzitek, hogy kezdeményezőek vagytok, készek vagytok és át tudtok kelni a halál mostani időszakán, ami a Húsvéti ünnepek időszaka és a következő néhány kulcsdátum aktiválás és Tűz Kapu, amit veletek teljesítünk, e körül az időszak körül, mint a halál és feltámadás [időszaka] körül fog keringeni.

Ezért hasznosítsátok most a támogató energiákat, mert megmutatják nektek, hogy mi az, ami már nem szolgál tovább benneteket, és mi az én új felfogása és a felemelkedési folyamat erről szól és minden tanítás, amit átadtunk, szeretteim, arról szól, hogy közelebb hozzon magatokhoz és ti megfigyelhetitek magatokon, különösen azok, akik már évek óta foglalkoznak a tanításaimmal, hogy önmagában olyan folyamat, ami úgy nyilvánul meg, mint [ahogy] sosem gondoltátok vagy álmodtátok volna, és mégis bekövetkezett.

Ez a folyamat most folytatódik, és a dolgok kezdenek valóban izgalmassá válni, mivel olyan dinamikákat mutatunk meg nektek, amelyekre korábban még nem álltatok készen meglátni, mert képtelenek lettetek volna teljesen megragadni a koncepciót, amíg a lélek bizonyos kellően kifinomult aspektusait el nem értétek, különösen autentikus énetek vonatkozásait, mert ez az a részetek, aki megmutatja az igazságotokat, és hogy azt hogyan integráljátok. Amit ez a halál folyamat meg fog tenni értetek az az, hogy nagyon gyors időintervallumban – egészen pontosan négy nap alatt – [hogy] mi az, amihez ragaszkodnotok kell, mert tovább szolgál életetek ezen új rendszerének részeként, hiszen ne feledjétek, hogy ez most a 4:4 átjárója!

Most a Kilencedik Tűz Kapu energiája elhozza nektek a befejezést, a beteljesülést és az újrakezdést, ami 2009(-es anyagok) témájához kötődik – az Új Élet Ígéretéhez. Ezt az ígéretet mi tettük nektek, hogy új utat mutassunk az életben, és ez a mi feladatunk, de nektek, szeretteim, el kell jönnötök erre az összejövetelre, velünk együtt kell tevékenykednetek, hajlandónak kell mutatkoznotok szembesülni a legsötétebb én vonatkozásokkal, és birtokba kell vennetek azokat, és erről szól ez az egész húsvéti időszak, az energiák ezt testesítik meg, ezért ahelyett, hogy [most] egy vizualizáción vinnénk keresztül benneteket, azt kérjük, hogy hosszabb időre üljetek le magatokkal, amíg csak szükségét érzitek, és rögzítsétek írásban a mag-értékrendszereteket, a tulajdonságaitokat, a hiedelmeiteket, mindazt, amit úgy ítéltek meg, hogy úgynevezett 'jó emberré' tesznek titeket, mivel bizonyos módon viselkedtek, bizonyos módon felfogjátok a dolgokat, elvártok magatoktól és másoktól bizonyos viselkedést, de miért? Mi célból? Ki mondta [meg], hogy mi [az] elfogadható és mi nem? Most nem azokról az emberekről beszélek, akik másokkal vagy egymással gyalázkodnak, az általában kivetített elvárásokról beszélek, amelyeket egymásra kivetítetek, mint ahogy azokról a kivetítésekről is, amelyeket önmagatokra vonatkoztattok, és azért említem a kivetítést, mert nem feltétlenül tőletek ered, származhat akár az igazi énetektől is, de inkább az apák, a fivérek, a nagyapák, a férfi tanárok vagy olyan nők vélekedése ez, akik férfias energiákat hordoznak, ami olyan mértékig befolyásolt benneteket, hogy most már felnőttként nem is tudtok róla, és nem tudatosult a tény, hogy a létezés, az élet, a cselekvés bizonyos fajtája nemcsak, hogy hatással van az élet-, érzés,- kifejezés-, és látásmódotokra, hanem ez a lényege annak, amit szeretnénk átadni, kedveseim.

Azért olyan fontos ez, mert aztán beléptek egy olyan térbe, ami a tudatos bizalom tereként ismert és akkor szeretteim, a Nap energiáját húzzátok befelé egy egészen újfajta módszerrel, és a Nap az élet energiája, ami barátságos, ami pezsgő és ami az egó energiája. Hosszú időn keresztül dolgoztatok az alsó egóval, hogy kezelni tudjátok, és most itt az ideje, hogy megbarátkozzatok a felső egóval, az egóval, hogy a barátja legyetek, hogy támogasson benneteket. Röviden már említettem ezt néhány tanításomban, de előbb annak megértésére kell összpontosítanunk, hogy mi a különbség a szeretet motiválta egó és a félelem motiválta egó között – a félelem, úgymond, az alsó egót motiválja, a szeretet [pedig] a felső egót. Hadd tisztázzak most valamit rajtatok keresztül, szeretteim, az egón keresztül élni nem feltétlenül rossz, amennyiben megértitek, hogy az egó a bennetek élő Nap, és [vajon] tudtátok-e, hogy a Nap energiája az egyik legerőteljesebb energia, ami a szív csakrát táplálja? Kiterjedt munkálatokat végzünk sokatokkal, hogy fejlesszük a Nap Csakrátokat, ami már 2003-ban kezdetét vette, a Nap Csakra a felső egó otthona, az autentikus én igazságának otthona, ami az új egótokká válik, hogy bizalommal telibb életet élhessetek, ami tudatosan teszi lehetővé, hogy kifejezhessétek énetek egoisztikus vonatkozását egészen újfajta módon. A Nap energiája másként lát el titeket tápanyaggal és amikor bizalommal telten léptek elő, akkor jelet hagytok a világon, ahol minden megváltozik – a dinamika köztetek és a világ többi része között is megváltozik. Már nem függtök annyira bizonyos vonatkozásban az élettől mint korábban, már nem éreztek vonzódást bizonyos fajta emberek felé, akik felé a múltban még vonzódtatok, sőt sértő helyzetekről találjátok úgy, hogy nagyon gyorsan végük lesz, mivel átlátjátok a hiedelmeket, a tulajdonságokat, az erkölcsiséget vagy akár az értékrendet, ami kihangsúlyozza, hogy mi ösztönözte azt, amihez odavonzódtatok.

Szóval készüljetek föl a teljes átalakulásra az életetekben ezen a Húsvéton, kedveseim! Május hónapjától egészen szeptemberig nagyon fontos dolgok történnek mindannyiótokkal. Ez az energia, amit ma aktiválunk, a kommunikáció ösvényeit tárja fel az én eddig közlésképtelen aspektusai között egy sokkal tudatosabb módon, most már tényleg kapcsolatba léphettek a valódi énetekkel.

Amikor a saját tulajdonságaitok felől érdeklődtök, a saját hiedelmeitekről és elképzeléseitekről az életben és a társadalomban, akkor kezditek meglátni, hogy az vezetett egymás hibáztatásához, hogy mindent a társadalomra hárítottatok, önmagatokat is beleértve. Ne feledjétek, mindenki igazsága más és más, és ebben a pillanatban most nem is szólok azokról az egyénekről, akik szándékosan gyalázkodnak és sértegetnek másokat, az élet alapvető koncepciójáról beszélek, és a pletyka és a botrányok végéről, melyek tönkreteszik az embereket, az ítélkezés rendszerén keresztül. Mi az eredménye azoknak a helyzeteknek, amikor rosszként és jóként, helyesként és hamisként látjuk azokat? Ne feledjétek, hogy az élet azon vonatkozásaira figyelünk most, melyek a reagáló viselkedéshez vezettek, nem a negatív helyzetekről, a negatív, becsmérlő, sértő viselkedésről beszélünk, lépjünk ezen túl, hogy megérthessétek a különbséget ahhoz képest, amivel ma foglalkoztunk.

Ha egyszer időt fordítotok ezen kérdések megvizsgálására, és őszintén válaszoltok, szeretteim, akkor teljesebb megértésetek lesz arról, hogy mi motiválja az ítélkezést, a gondolkodásotokat, a vélekedéseteket, a reakcióitokat, az érzékeléseteket, az elvárásaitokat és a szándékaitokat, melyek az életetekké válnak.

Remélem belátjátok, hogy ez a folyamat mennyire fontos, kedveseim, és hogy az igazság integrálásával és a felső egó beengedésével ezeken az új módokon, és nem félve énetek egó aspektusának megnyilvánításától, megláthatjátok a nap energia káprázatos erejét, és ez az az energia, aminek ereje felerősíti a magnetikus mező vonzerejét körülöttetek, ezért amit magatokhoz vonzotok, annak másfajta jellemzői lesznek, másfajta dinamikája, és az elvárások és szabályok más rendje vonatkozik rájuk, mert mindig olyasmivel fogtok szembesülni, függetlenül attól, hogy milyen szinten álltok, amely vibrációk a ti szinteken megerősödnek a megértésetek által, a különböző elgyengítő elvárások, illetve a felszabadító elvárások eredőjeként.

Ezért, szeretteim, váljatok a folyamat részesévé és bízzatok benne, hogy elhozza a változás dinamikáját, ami jelenleg roppant fontos a számotokra. Ez az a Tűz Kapu, ami átjárót nyit a tudatosság magasabb szintjei felé, ami segít meglátni magatokat a Megvilágosodottak szemén keresztül, az Autentikus Én szemén keresztül, és minden új módon és új kifejeződésben kel életre.

Bízzatok továbbra is a sok láthatatlan karban, drága szeretteim, melyek védelmeznek benneteket, és tudjátok, hogy új világ felé tartotok, új dimenziók felé, az én egyetemes kifejezésének új szintjei felé, és eljött az élet ünneplésének ideje. Szálljatok alá a 'halálba', és 'szülessetek újjá', tudva, hogy ami táplál titeket, hogy ami ösztönöz titeket, az az autentikus igazságotok legmélyéről ered ebben a percben, és legyetek szabadok!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Soron következő Tűz Kapu:

Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 8

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-nagyur-husvet-unnepe-tizedik.html?m=0

Kuthumi - 3:31 - Nyolcadik Tűz Kapu Aktiválás

Michelle Eloff (09.03.24) - Kuthumi: 3:31 - Nyolcadik Tűz Kapu AktiválásForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika

2009.03.24

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/83m5f23836m6p8k/Kuthumi+-+31_3+Nyolcadik+T%C5%B1z+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

 

Előző rész:

Guinevierre: Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7 - 2009. február 3

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/guinevierre-egyiptom-2009-tuz-kapu-7.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Az előző rész: 

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7

https://www.szívtánc.hu/2022/11/guinevierre-egyiptom-2009-tuz-kapu-7.html?m=0

_______________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az intuíció, a béke, a nyugodtság áldásait és az egyediség áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Drága szeretteim, rengeteg változás van kialakulóban ebben a pillanatban is, és ez tagadhatatlanul, sok szinten átalakulást idéz elő. A Tűz Kapuk egészen új szinten nyitottak utat a Hitelesek előtt és ezek az új dimenziók, melyekben megtanultok élni és keresztülmenni rajtuk, számos új lehetőséget nyújtanak nektek új rendszerek beintegrálására az életetekbe, mely új rendszereknek mind a négy alsóbb testet integrálniuk kell és sok ember úgy találja, hogy a fizikai testük szorosan hozzásimul ezen új energia-rezgésekhez.

Amikor a Földanya teste körüli, és testén belüli elektromágneses mező átmegy ezeken a változásokon, akkor ezáltal minden más is érintve lesz. A napéjegyenlőség, amit most éltünk meg, igen ingatag energiákkal volt teli, melyekre gyakran úgy utalunk, mint rejtett átjárókra vagy eddig figyelmen kívül hagyott portálokra, s melyek bizonyos mértékű rombolást idéztek elő. A sötét energia ezen bizonyos átjárói olyan lényekhez kapcsolódnak, melyek rendkívül alacsony frekvencián rezegnek, nagyon fejletlenek érzelmi szinten, és most valamennyiük számára lehetőség nyílik arra, hogy felülemelkedjenek ezen a paradigmán, mi azonban nem kockáztathatjuk meg, hogy az ezen energiákkal dolgozó emberek még több tűz energiának legyenek kitéve a labilitás jelenléte miatt, ez olaj lenne a tűzre az alacsony szintű lények esetében, és pontosan ez az, amit szeretnénk elkerülni.

Az energiák mostanra kezdenek el lecsendesedni. Vénusz istennő, aki jelenleg az alvilágban tartózkodik, segíteni fog valamennyiőtöknek, hogy saját magatok alvilágába leereszkedhessetek, az énetek legsötétebb bugyraiba, és hogy megragadhassátok azt, ami elidegenített benneteket a Kozmikus Fény Sugarától, ami a Szíriuszon át érkezik, s ami által integrálhatjátok a Bőség és Boldogulás Piramisának energiáit, amelyekkel már dolgoztunk, és amiről mindannyian megtanultátok, hogy hogyan egyesítsétek az energia rendszeretekkel.

Ennek a Nyolcadik Tűz Kapunak az energiái nagyon fontosak, s azért mondom ezt, mivel meg fogunk kérni benneteket arra, hogy változtassátok meg a gondolkodásotok dinamikáját, mert ez összefüggésben van a jelenleg végbemenő változásokkal, és illeszkedik azokhoz a változásokhoz, melyek az elektromágneses mezőben állnak be.

Évekkel ezelőtt már dolgoztatok azzal, hogy bevonzzatok dolgokat az életetekbe, és ahogy azt a legtöbben tudjátok, amikor a dolgok rosszabbra fordulnak, akkor azonnal azt kérditek magatoktól: 'mit tettem, amivel az életembe vonzottam ezeket?' Most itt az ideje, hogy más nézőpontból közelítsük meg ezt a kérdést, ez pedig a beavatás következő fázisa az erőtök visszaszerzésének folyamatában, és az életetekért [való] felelősség vállalásában. Most olyan dolgokkal fogtok szembesülni, amelyek annak ellenére kerültek hozzátok, hogy bevonzottátok volna azokat.

Teljes mértékben magatokévá tettétek azt az ideát, hogy dolgokat vonzotok az életetekbe, most, hogy már uraljátok ezt a vonatkozást, már ismeritek azt az érzést, hogy milyen ebben a paradigmában élni, ezen hozzáállással és hiedelemmel élni. Most pedig egyre közvetlenebbé és mélyebbé válik ez a tapasztalás, és egyre inkább áthatja az ént, amikor azt szemlélitek, hogy Ti mihez vonzódtok.

Attól olyan erőteljes ez, kedveseim, hogy az összes felelősséget magatokra veszitek, ami segít újraértelmezni azt, amihez vonzódtok. Létezik egy dinamika, ami köztetek és a teljes környezetetek között, valamint a bennetek eltárolt sablonok között árad, ami rezgéseket bocsát ki, s abban a pillanatban, amikor egy személy vagy egy helyzet jelenlétében találjátok magatokat, ezernyi rendszer fog kommunikálni veletek, aminek akár még a tudatában sem lesztek, ami alapulhat tudatos és tudatalatti mintázatokon is, és a múlt programozására alapozva vonzódni fogtok bizonyos dolgokhoz.

Amikor pedig felismeritek, hogy vonzódtok valamihez, megkérdezhetitek, hogy 'jó nekem az, ha ehhez vonzódom?', vagy esetleg valami olyan lenne, ami potenciálisan romboló, elgyöngítő vagy bénító hatású? Vagy akadályoz valamiben? Ezek fontos kérdések.

A Nyolcadik Tűz Kapun át vezet az az út, ami átvezet benneteket a fizikai test energia kapuinak erőteljes meghaladásán a rajta és az összes Tűz Kapun túl elterülő világba és ami ezután következik, az egyre mélyebbre visz benneteket az én aspektusaiba. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk jobban összekapcsolódni a tudatossággal és megtanulni elérni a tudattalant és tudatosítani azt és ennek teljesítéséhez ez lenne az egyik mód – szembesülni azokkal a dolgokkal, amelyekhez vonzódtatok és ellentétesek azzal, amit szerettetek volna bevonzani. Remélek értitek a különbséget. Nagyon jó!

Ez az energia most azt fogja előidézni, hogy megnyitja a teljes csakra rendszert a fizikai testetekben a Nyolcadik Tűz Csakra és a Nyolcadik Tűz Kapu előtt. Alchemaya istennő atyjával, Syra nagyúrral a Szíriuszról, a nővérével, Karushkával, aki a magasabb tudatosság fénysugarain közlekedik, most elétek állnak.

Ezért most szeretném, ha elképzelnétek magatokat a Boldogulás és Bőség Arany Piramisának közepébe állni. Ez a piramis végtelen bölcsességet tartalmaz, a fény, a színek rendkívül erőteljes energiáit és rezgéseit és olyan hangokat, melyek mindegyike a test sejtjeinek DNS-ével kommunikál. Elértétek azt a pontot, ahol teljesen más szinten és teljesen másként vagytok képesek tárolni az energiát, ezt az energiát tárolva megerősítitek belső mag éneteket, megerősítitek azt a képességeteket, hogy megértsétek az élet-folyamatotokat és az életre adott válaszaitokat. Ez most, kedveseim, az ahhoz illeszkedő tökéletes idő, amikor megtanulhatjátok, hogy hogyan vigyétek át az energiátokat az önkifejezés más dimenziójába és kezditek könnyebben és tisztábban meglátni a sors és a végzet közötti különbséget.

Megértve a vonzalmatokat mindennel szemben az életben, úgy ki fogtok teljesedni, mint egy különleges virág, új illat ébred és az én mélyebb megértése, s ez szilárdan rögzít benneteket a kollektív lélekben. Amikor megtestesítitek ezeket az energiákat, úgy fogjátok találni, hogy a különböző helyzetekben adódó áttekintő képességetek kézzelfoghatóan megerősödik. Ez pedig felszámol számos olyan helyzetet, aminek megtapasztalásába bele kellett kerülnötök, hogy egy idő után elnyerjetek [annak] megértését, hogy miért is kerültetek abba a helyzetbe, miért sérültetek meg benne az úgynevezett negatív tapasztalatok megélése miatt. Szeretteim, ti most már a Tizenkettedik Dimenzió tudatosságában tevékenykedtek. Elmondtuk már korábban is nektek, hogy túljutottatok az 5 évvel későbbi életetek paradigmáján és úgy döntöttetek, hogy a 'nagy halakkal' úsztok tovább, hogy úgy mondjam, ami azt jelenti, hogy tökéletesen elsajátítottátok a vonzalmaitok uralását.

Próbáljátok meg elképzelni vagy érezni vagy érzékelni azt az erőt, hogy teljesen annak tudásában vagytok jelen, amikor minden vonzódásotok az életben olyan erőt képez, amelyet már uraltok, olyan lehetőséget, hogy magatokra teljesen más módon nézhettek. Elakad a lélegzetem az izgalomtól, amikor ezt megosztom veletek, mivel ti ebből még semmit nem láttok! Ez a legfontosabb beavatás, amit a Hitelesek Ösvényén járva kaptok.

Szeretném, ha most elképzelnétek Alchemaya istennőt mögétek állni, ahogy a jobb kezét a derék hajlatotokra helyezi. A nővére, Karushka, elétek áll és bal tenyerét a szív csakrátokra teszi.

Csak érezzétek az energia áradását a testetekbe, amikor Syra nagyúr aktiválja a Fény Központi Sugarának energiáit és ezek a fénysugarak a Nyolcadik Tűz Csakrán át áradnak be a koronátokba és végigjárják a testeteket átitatva minden sejtet, feltöltve azokat új energiával, újjáélesztve, újrakalibrálva és helyreállítva a mag-erőtöket.

A Fény ezen Központi Sugara most a gerincoszlopotok köré szövődik.

Ennek a fénysugárnak a közepén és a gerincetek körül található a pránavezeték. Ezek az energiák összeolvadnak és egy hihetetlen új rezgés születik bennetek és a következő tizenkét nap folyamán a testetek újrarendeződik, hogy képes legyen befogadni ezeket az energiákat. Ezalatt a tizenkét nap alatt legyetek fölöttébb tudatosak arról, hogy mit vonzotok magatokhoz, tudatosuljon a folyamat, hogy megérthessétek ennek a dinamikának a működését, és [azt,] ahogy az energiák változnak. Más lények lesztek ahhoz képest, akik pár hete voltatok, olyan módon integráljátok ezeket a Tűz energiákat, ami azelőtt soha nem történt meg, egyszerűen azért, mert a Tűz Kapu energiák beleszövődnek az emberi test csakráiba, felszívódnak az emberi test atomjaiba, és beleszövődnek a Földanya testének megszentelt energiáiba, és ez egyesíti a Mennyet a Földdel és az élet összes királyságát egy teljesen új szinten – a Földanyán és a Mennyekben honos élet királyságait.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen!

Tudatosuljon bennetek egy szép színes spirális alakzat a testetek körül, és [az] ahogy ez táncra kel körülöttetek, fény-üzeneteket ad át a belső és környező energiamezőiteknek.

A következő tizenkét napra a Bőség és Boldogulás Piramisában tartunk benneteket és a Szíriusz Központi Fénysugara tovább szűrődik a testetekbe, ez további szinteket tisztít meg az éberségetekben és a tudatosságotokban előkészítve az utat arra, hogy átdolgozzátok a tudatalattit és információt vonjatok ki belőle, illetve hogy tudatosítsátok azt.

Lélegezzetek be mélyen, légezzetek ki teljesen és lazítsatok!

Szeretném, ha most elképzelnétek egy hatalmas Tűz Kaput megjelenni előttetek. Ez a Tűz Kapu a piramison belül található, a piramis az átjáró azokon a dimenziókból, amelyekben most vagytok, azokba, amelyek a Tűz Kapu túloldalán találhatók.

Karushka istennő most félreáll. Alchemaya hátralép és észrevehetitek egyik vezetőtöket, amint rátok néz a Tűz Kapu másik oldaláról, és ez a lény integet, hogy menjetek közelebb. De még ne lépjetek át, csak várjatok!

A Tűz Kapu lángjainak energiája olyan nyelvet szólaltat meg, ami az összes többi Tűz Csakrához szól a testeteken belül, és amikor ezek az energiák felkavarodnak, akkor egy új dimenzió kel életre. Ebben a percben megváltoztatjátok a dinamikát – az energia-jellemzőitek megváltoznak.

Szeretném, ha vennétek egy mély lélegzetet és kilélegeznétek a szátokon keresztül.

A következő belélegzéssel szívjátok be a Tűz Kapu lángjait és toljátok le a gyökércsakrába, és lélegezzetek ki a gerincen át és a szájon keresztül!

Még egyszer!

A vezetőtök most kinyújtja felétek a karját, ti pedig vesztek egy utolsó mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, lépjetek át a Tűz Kapun és fogjátok meg a vezetőtök kezét! Ez a vezető üdvözöl benneteket ebben az új világotokban, abban a világban, ahol megtanuljátok, hogy hogyan működtessétek más nézőpontból az energia újabb dinamikáit.

Ez a lény segíteni fog elsajátítani ezt az aspektust. Dolgozzatok vele nap mint nap! Egyszerűen csak hívjátok be a saját teretekbe minden nap, kérjétek, hogy vezessen, támogasson és védelmezzen! Ha összezavarodtok, kérjétek a segítségét, hogy tisztasághoz és megértéshez juthassatok és mindezt meg fogjátok kapni. Néhányan talán kételkedtek abban, hogy információt fogtok kapni tőle, de legalább adjatok neki egy esélyt!

Vezetőtök most fog egy arany gömböt és belehelyezi a szív csakrátokba. Ez az arany gömb tartalmazza a Nyolcadik Tűz Kapu és Tűz Csakra energia rezgéseit, a gömbben tárolt energia segít megnövelni a ti energia szinteteket, hogy foglalkozhassatok ezekkel a dinamikákkal és integrálhassátok a tudatosság és éberség új dimenzióit, amit most fogtok megtapasztalni.

Mondjatok köszönetet Syra nagyúrnak. Alchemaya és Karushka istennőnek! Ők veletek maradnak a következő tizenkét napban.

Adjatok hálát a vezetőtöknek és magatoknak a döntésetekért, hogy ezt az utat választottátok!

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, hozzátok vissza tudatosságotokat a fizikai testetekbe, tudva, hogy az energiátok összeköttetésben marad a piramissal.

Vegyetek még egy mély levegőt, amikor leföldelitek magatokat szilárdan a testetekben a Földanyához kapcsolódva figyelmesen és tudatosan az anyagi környezetre, a fizikai testetekre és mindarra, ami az életetek része. És lazítsatok!

Most pedig szeretteim, sok finom dimenzió adódik, melyekben valamennyiőtökkel dolgozni fogunk, ezek a finom világok egyre nyilvánvalóbbakká válnak az idő múltával, ezért fontos, hogy tudatosak és éberek legyetek az érzéseitek felől, a gondolati folyamataitokról, az ötleteitekről, a reakcióitokról, a válaszaitokról, a félelmeitekről és az indítékaitokról.

Ha egyszer már integráltátok a Nyolcadik Tűz Kapu minden szintjét, akkor kezditek megérteni, hogy miért olyan fontos ez a beavatás. Nagyon nehéz szavakba öntenem, hogy ez mit ad nektek, hogy mit adtok magatoknak és milyen meghatalmasító megtapasztalni az életet abból a nézőpontból, ahová vonzódtok. Ez az életetek sok területét meg fogja változtatni, mivel felismeritek, hogy mihez vonzódtok, és úgy döntötök, hogy ezt megváltoztatjátok, mert sokkal egyszerűbb lekapcsolódni és megszabadulni az érzelmi drámáktól és az energia kötelékeitől, melyek gúzsba kötöttek, és tudatos döntéseket hoztok arról, hogy valami mást vonzotok magatokhoz, és ez önműködően meg fog történni, mert a frekvencia megváltozik.

Tehát, szeretteim, ez az utazás, ez az új dinamika, az én ezen új dimenziója valóban hihetetlen ajándék, amit föl kell fedezni, és bízunk benne, hogy kivétel nélkül valamennyien éltek vele, felfedezitek [azt] az erőt, amelyet energiátok, erőtök részeként nyertetek el, és minden figyelmetekkel vágytok rá. El fogtok ámulni, hogy mit lesztek képesek elérni ennek segítségével.

Kedveseim, továbbra is bízzatok a sok láthatatlan karban, melyek óvnak benneteket, tudjátok, hogy minden lépéseteket velünk együtt teszitek meg, hogy szeretünk, vezetünk és védelmezünk titeket. A minden létező fénye legyen veletek, és váljon igazzá a számotokra, és legyen mindig minden rendben a világotokban!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Soron következő Tűz Kapu:

Michelle Eloff (09.04.03) - Kuthumi: 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-44-kilencedik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0 


Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...