Kuthumi - Kanadai folyékony rácsok 21-25.

Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 21-25.


2008. október 25

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

 

Előző rész:

Kanadai folyékony rácsok 16-20. 2008. október 24 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-16-20.html?m=0 

 

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

 

Én vagyok Kuthumi és a szeretet és bölcsesség sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra az új fény, az új éra hajnala, a mélyebb megértés és a világosság áldásait a belső én bölcsességén keresztül.

Üdvözlet szeretteim, nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben jövünk ma össze mindannyiotokkal , miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk ma benneteket.

Szeretteim, ahogy összegyűlünk, az isteni kozmikus egyetlen szív jelenlétében, valamennyiötöket arra kérünk, hogy ragadjátok meg a meghatalmasodás általatok megtestesített spirituális eszközeit. Azok a rácsok, amelyeket jelenleg aktiválunk, lehetővé teszik az emberiség számára, hogy nekiinduljon annak az utazásnak, ami az egység eszközeihez kapcsolja, és ami nemcsak a gondolkodást, de a lelket is felszabadítja. Ahogy a paradigmaváltás felgyorsult tempóban folytatódik, valamennyien az új tudatosság sok letöltődését fogjátok megtapasztalni, ha nevezhetjük ezt így. Minden alkalommal, amikor letöltötök ilyen új információkat, az annak megerősítése, hogy újabb állomást értetek el a személyes fejlődésetekben. Azáltal, hogy valamennyien fejlődtök, függetlenítitek magatokat a kollektív tudatosságtól, csakúgy mint a kollektív tudattalantól és a mai napon azon dolgozunk, hogy aktiváljuk azt a 12. dimenziós átjárót, amely olyan geometriai portálokat nyit meg a magasabb tudatosság dimenzióihoz, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy magukévá tegyék a tökéletességet, hogy felismerjék önmagukat olyan lélekként, aki emberi formában indult neki az útnak és ezáltal uralják az emberi formát, nemcsak tökéletesnek, hanem egésznek is látva azt.

Ahogyan azt már tudjátok, az alsó egó folyton állandósítani akarja az elkülönültség tudatosság eszméjét. A dualitás nem rossz, a dualitás azért van, hogy megmutassa az energiában lévő különbségeket és annak fontosságát, hogy képesek vagytok dolgozni, mind a férfiassággal, mind a nőiességgel, a Nap Atya és a Hold Anya energiáival. Az éjszakai és a nappali folyamatok, amelyekkel valamennyien találkoztok, azok a ti részeitek, ezért az éjszakai utazás befelé történik a nappali utazás pedig kifelé, és ahogy ez a kettő integrálódik, azzal megértitek, hogy a bennetek élő szellem az emberi énen keresztül fejeződik ki, ami ellenállást tapasztal meg a külső világban. Most, a mai naptól számos új út nyílik majd meg arra, hogy a bölcsesség spirituális eszközeit integráljátok.

Ezek a spirituális eszközök azt a célt szolgálják, hogy egyesítsétek magatokat a saját fennhatóságotokkal, a saját önrendelkezési jogotokkal, mert az önrendelkezésetek az, ami egy az isteni akarattal és az isteni akarat az Isten és az Istennő azon akarata, amelyik bennetek is megtalálható, az az akarat ami a szövetségesetek a tudatosság kiterjedtebb tervében. Ezen a terven keresztül kaptok közléseket és az Isteni és az Istennői Elmétől, ami abba az irányba vezet benneteket, hogy betöltsétek jelenlegi földi célotokat. Most valóban fontos lenne megértenetek, hogy a ti célotok nem teljesen egy aspektusú küldetés, a célotoknak számos szintje létezik, a fejlődésetek minden stádiuma megtestesít egy-egy különleges célt és így ma megtapasztalhatjátok bezárulni azon ciklus bizonyos átjáróit, amelyet beteljesítettetek és megtapasztalhatjátok az új utazás megkezdődését.

Miközben még mindig folyik Krisztus vérének energiája, annak a rózsának a mélyéről, amelyet tegnap Mária Magdolna helyezett el bennetek, ezek az energiák tovább szivárognak a tudatosság minden birodalmába és igen lényeges lesz megértenetek a bolygótokon létező eltérő tudatossági szintek közötti különbséget, amelyek a kollektív tudatosság ötvöző elemei.

A mai folyamat, a negatív energiájú asztrális sík számos szintjének kitisztításáról szól, ami befolyásolta az emberek képességét önfennhatóságuk, önrendelkezésük fejlődésében és szakrális életük isteni lenyomatának isteni akarata általi vezettetésében. A szakrális életet speciális okból említem, mert amikor valaki képes, minden életet megszenteltként tisztelni akkor megértheti, hogy az életutazása önmagában is szent, hogy önmagában is megnyilvánítja nektek, hogy van isteni akarat, isteni terv és hogy ennek a tervnek célja van, nagyon sajátos célja, de minden tudatossági szint egyedi, különleges célokhoz igazodik.

Nektek, csoportként, a jelenlegi célotok átjutni ezeken a geometriai portálokon, a 12. dimenzión és megteremteni az önfennhatóságotok fényét és összhangba hozni tudatos figyelmeteket a kiterjedtebb terv isteni akaratával, szemelőtt tartva, hogy amint az mondtam, az isteni akarat a bennetek lakozó Isten akarata, aki cselekvésre és társteremtésre ösztönöz benneteket. Az általunk megteremtett energia közvetlenül kapcsolódik a Niagara vízeséshez és roppant erőteljes  vibrációkat hordoz, amelyeket átszivárogtatunk Zimbabwe földjére. Ebben a bizonyos országban nagyon sok az asztrális energia, ahogyan azt korábban mondtam, a világotok ezen részének a kollektív tudatosságában tárolódik és ez az a rész, ami azokat a leginkább aktív hozzáférési pontokat tartalmazza, amelyeken keresztül  hat a negatív és sötét energia. Ez volt, az ország kormányát irányító erő és az ebből a kormányból kinyúló csápok, elértek más kormányokat is a világotokban.

Nem fogom külön megemlíteni, hogy melyik kormányokat, a legtöbbeteknek igen jó meglátása van arról, hogy melyekre célzunk és nem szándékozunk neveket említeni, mivel nem célunk energiával feltölteni e nevek hordozóit, inkább arra a fényre összpontosítunk, amely elvágni hivatott ezeknek a csápoknak a nyúlványait a tudatlan lelkekhez ezeken a helyeken. Ezért most azt kérem, nyissátok meg a szíveteket, csukjátok be a szemeteket és egyesítsétek az isteni szeretet erejét a szíveteken keresztül és kapcsolódjatok össze az egyetlen szívvel, a szent megvilágosodás arany sugarával, a feltétel nélküli szeretet bíbor sugarával, a feltétel nélküli fény platina sugarával és a minden létező szivárványszínű frekvenciájával.

Vegyetek mély lélegzetet, miközben behúzzátok az energiát a csoport közepére, miközben mélyen belélegeztek és teljesen kilélegeztek valamennyiőtök Küszöb Őre belép az energiamezőtökbe egy-egy geometriai mintázatot hozva létre körülöttetek, amelyik közvetlenül összeköt benneteket a fény geometriai portáljaival, amelyeket mint mondtam éppen most aktiváltunk. Ezen a helyen csatlakozik hozzánk a fény 1440 Arkangyala, a fény 12 Nap Istennője és a fény Nap Istenei. Üdvözöljétek Metatron Nagyurat, üdvözöljétek Ekhnaton Nagyurat, Rá Nagyurat, Zeuszt, Hóruszt, Szekhmet Istennőt. Üdvözöljétek Vénusz Istennőt, Arkturusz Nagyurat és az isteni aktiválás flottájának összes arkturuszi lényét a smaragd sugár erőteljes gyógyító energiáin keresztül. Üdvözöljétek a Plejádok 7 nővérét, a

Szíriusziak arkangyali szövetségét, és ők most rendkívül egyedi, geometriai alakzatot hoznak létre, amelyet ezen a helyen horgonyzunk le. Ez a geometriai mintázat, olyan frekvenciákat hordoz, amilyet a földetek ezelőtt még nem láthatott és valamennyiőtök kifejez egyet-egyet ezekből a frekvenciákból. Ezek a hang rezgésein és a fény rezgésein keresztül jönnek létre.

Fordítsátok most a figyelmeteket a szívcsakrátokra és figyeljétek most az energia lüktetését a gyökércsakrában, miközben a Föld Anya kiterjeszti a fény rubintvörös sugarát lényének közepéből és összeolvad ez a ti gyökércsakrátokkal. És ez a rubintvörös sugár átalakul egy lánggá, ami fellobbantja az isteni szenvedélyt, hogy teljesen beizzítsa az önfennhatóságotokat és egybeolvassza azt az isteni akarattal. A lélegzésetekkel emeljétek föl ezt az energiát a szexcsakrátokba, majd a napfonatba és tovább a szívcsakrába, tartsátok itt, amíg Ekhnaton Nagyúr elkezdi aktiválni az ősi tudás, 7 ősi napkorongjának Szent Kódjait. Ennél a pontnál mellé áll Thoth Nagyúr is és az egység spirituális eszközeinek ősi bölcsessége átkerül a ti szívcsakrátok tudatosságába.

Miután ez megtörtént, Zeusz Nagyúr hozzátok lép és egy páratlan kristályt helyez a nyakatok elé. Ez a kristály kifejezetten számotokra lett előkészítve és nemcsak a manifesztáció kulcsa, hanem annak spirituális eszközei is. Itt az ideje, hogy valamennyien alaposan megértsétek a manifesztálás szent művészetét, ahogyan működik, és ahogyan használni tudjátok az önfennhatóságotokon, az önrendelkezéseteken keresztül és a minden létező isteni akarata szakrális bölcsességet hoz létre az egész nagyobb javára és mindezen keresztül az én számára, ami kiterjed a teljes egész nagyobb magasabb javára.

Lélegezzetek be és ki mélyen, miközben Thoth Nagyúr most aktiválja a fényjelző tüzét ebben a kristályban, ami önműködően felerősíti a személyes energiamezőtök energiáját és ez most összeköttetésbe kerül azzal a 12. dimenziós átjáróval, ami ezen a helyen lett aktiválva. Arkturusz Nagyúr és az arkturuszi flotta most beborít benneteket egy moldavit, egy speciális meteoritkristály gubójával. Ez a gubó helybe tartja az energiátokat, amíg átadjuk ezeket az energiákat és hozzákapcsoljuk a portálhoz, ahhoz amelyiket most aktiváltunk a Viktória vízesésnél. Képzeljétek el magatokat egy tiszta, nyitott és szűzies hajóban, amelyen keresztül az Atya/Anya Isten szent isteni akarata átkelhet. Ez nem belőletek jön, egyszerűen csak átkel rajtatok, lássátok úgy magatokat, mint egy folyékony szerkezetet, amelyen keresztül a felső ego isteni akarata belép az alsó ego világába, a tudatosság és a figyelem összes szintjén és azok, akik készek felébredni a régi paradigma mély álmából, mindazokat megérinti az a fény.

Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki mélyen miközben ez az energia átkel rajtatok. Merlin Nagyúr, a mester mágus, most szemben áll veletek, és amíg folyékony az energiátok, behelyez egy kétcsúcsú ametrin kristályt. Az ametrin az ametiszt és a citrin kombinációja, ez a kétcsúcsú kristály a testetek szegycsonti területére kerül.

Lélegezzetek be mélyen és lazítsatok, ez a két csúcsban végződő kristály, az egység spirituális eszközei ősi bölcsességének adóvevő készülékei, amelynek ti segítettetek horgonyt ereszteni itt a földön a mennybéli mintájára. Ez kapcsolódik egyben a smaragd táblákhoz is és ahogy az önfennhatóságotok erősödik, ahogyan az isteni akaratotok tovább vezet a kozmikus és isteni szeretet egyetlen szívének fényébe, azzal hozzáférést nyertek a magasabb bölcsességet rejtő Akasha feljegyzésekhez, a smaragdtáblákban őrzött mélyebb megértéshez és a kiterjedt tudatossághoz.

Valamennyien 222 geometriai portálon keltek át, ami keresztül visz benneteket a 12. dimenziós portál 222-két szintjén, amint valamennyien keresztül juttok ezen, akkor a szeretet vibrációjának új frekvenciájába nyertek beavatást, ami beavatóként avat be benneteket a meghatalmasodás ösvényén az Én fennhatóságának teljes visszaszerzésén át. Lélegezzétek be ezt az energiát, utána teljesen kilélegezve. Quan Yin Úrnő most ennek a körnek a közepébe lép, fellobbant 12 szent lángot, ezek a lángok tartalmazzák a teljesen meghatalmasodott Én isteni elméjének tudatos figyelmét. Ezek kapcsolnak össze benneteket a napfonatban található tűz csakrával. Ez új életet ad a szenvedély ezen lángjainak, az illúzió fátylainak átégetését eredményező további utazást, mert ezek a fátylak akadályozták a tovább jutásotokat az önfennhatóságotokba és a teljes bizalmatokba a magasabb terv isteni akaratához. Lélegezzétek be ezt az energiát és engedjétek megtelepedni a napfonatcsakrátokban. És most El Morya Nagyúr az akarat első sugarának ura lép be ide, magával hoz egy vibrálóan vörös  és egy igen szép, elektromos acélkék energiát ötvöző kettős energia kombinációt. Amint ez a két energia összevegyül, azzal aktiválódik is a gerincetek mentén, mintha egy Hermész botot, egy caduceuszt, ez a szárnyas botot két kígyó öleli körbe. A vörös energia jelképezi a romboló energiát, a kék jelképezi az új teremtés, a gyógyítás és regenerálódás energiáját, ezért amint felfedezitek az önfennhatóságotokat szeretteim és az Isten és Istennő szent akaratát az életeteken keresztül haladni. El Morya keresztül segít benneteket a rombolás hatalmas vörös sugarán ami tovább már nem része  a valóságotoknak, de egyidejűleg segít megteremteni a támogatásotokat is. Ez nagyon gyors, fürge energia lesz, igen sebes folyamat és úgy találhatjátok, hogy az érzelmeitek szó szerint az egyik percről a másikra megváltoznak. Ettől ne riadjatok meg, mivel most engeditek el azokat az asztrális kötödéseket az alsó paradigmás tudatossághoz, amelyek kitisztultak a Föld tudatosságának kollektív rácsából, és amit megkönnyített az itt ma aktivált, 12. dimenziós portál. Amint ez a 12-dik dimenziós portál erejében és hatalmában növekszik, azzal mindannyian úgy fogjátok érezni, hogy a saját energiátok is növekszik erejében és életrevalóságában. És most Nada Úrnő érkezik, hogy mögétek álljon. Szaturnuszi ujját, azaz a jobb keze középső ujját a koronacsakrátok fölé helyezi. Amikor megérinti ezt a pontot, a koronacsakrátok megnyílik, hogy befogadjon egy szent fehér lángot, lélegezzétek be a testetekbe ezt a lángot és kövessétek, ahogy a középső vezetékben a pránikus energiacsőben végig halad most már betáplálódik az agyalapi mirigybe, a tobozmirigybe is és továbbhalad lefele a gerincvezetékben végig a gyökércsakráig. Ez a pránikus cső teszi lehetővé hogy még több életerőt vonzzatok be. Fordítsátok most a figyelmeteket a forrásra, a minden létező végtelen isteni forrására és most azt szeretném, ha elképzelnétek azt, ahogy ebből a forrásból lélegeztek be. Vizualizáljátok az összes csakrátokat, ehhez a forráshoz kapcsolódni, képzeljétek el a testetek összes sejtjét megnyílni a forrás fényének befogadására és ez nemcsak újra kalibrálni, hanem újra teremteni is elkezdi azt, ami eggyé válik a személyes energiamezőtök mintázatával. Ez kezdi el aktiválni az új geometriai átjárókat, amelyekről korábban már beszéltünk a ti energiamezőtökön belül. Ezek az új geometriai átjárók helyettesítik azokat a hozzáférési pontokat, amelyeket valaha a sötét energiáknak hozzáférést biztosítottak a legmélyebb és a legsötétebb félelmeitekhez, fölerősítve ezeket az energiákat, felnagyítva ezeket a félelmeket és táplálva a gyengítő, bénító hiedelemrendszereket és a múlt paradigmájának magatartását, ami viszont még sérülékenyebbé tett benneteket és még fogékonyabbá tett a negatív kollektív tudatossággal, szemben ami az alsó asztrális síkon át jött be.

Vegyetek mély lélegzetet szeretteim, majd lélegezzetek ki teljesen, miközben elhatározzátok, hogy az energiátokat teljes mértékben hozzákötitek az isteni forráshoz és parancsoljátok meg, hogy a fennhatóságotok, az önrendelkezésetek teljesen belépjen a létezésetekbe. Parancsoljátok meg azt is, hogy az isteni forrás legyen a végtelen örök forrásotok, amelyik ösztökél, amelyik arra motivál benneteket, ami rajtatok keresztül működik, veletek együtt és az emberi létezésetek minden földi pillanatában mellettetek. Ezen a folyamaton keresztül szeretteim tágasabb megértést nyerhettek arról, hogy mit jelent tökéletes emberi lénynek lenni. Rá fogtok jönni, hogy semmit sem kell tennetek a tökéletes otthonért, a tökéletes testért, a tökéletes arcért, a tonnányi pénzért a bankban vagy bármi ilyesmiért. És hogy mindent meg kell tennetek a szív jó tulajdonságaiért, a szándékotok jó minőségéért és azért ahogyan ezt az életet élitek. Fontos hogy soha ne ítéljetek el senki mást a cselekedetei miatt, inkább kapcsolódjatok a szívükhöz, a bennük élő esszenciához, ami ösztönzi őket. Tekintsetek a félelmeiken túl, nézzetek túl a programozásukon, a sebeiken túlra és találjátok meg bennük a fény forrását. És ekkor fogjátok meglátni a tökéletes ember igazi szépségét és megfogjátok érteni, hogy minden emberi lény, minden emberi teremtmény tökéletes. Tökéletes a környezetében, tökéletes azon a tudatossági szinten, ahol éppen van, mivel minden úgy van, ahogyan lennie kell, minden annak a lehetőségét adja meg, hogy valami újat tanuljatok, hogy megértsétek azt, ahogyan az élet működik és megmutatkozik az is, ahogyan az élet megreked és leépül.

Az előző nap azt mondtam nektek, hogy már elsajátítottátok a szenvedés folyamatát, megértettétek azt, hogy hogyan nem kellene cselekednünk, ha mondhatom ezt így, ezért most itt az idő arra a mechanizmusra összpontosítani, amelyik támogat benneteket, mint egyéneket a tudatosság magasabb szintjével dolgozni. És így az isteni akarat és az Én önmagára irányuló hatalma járhat az élen és alkalmassá válik másokat is vezetni.

Vegyetek újabb mély levegőt, majd lélegezzetek ki teljesen és a kétcsúcsú ametrin kristály a szegycsont területe fölött elkezd forogni az óramutató járásával ellentétes irányban és elkezdi bevonzani a 12. dimenziós portál energiáját és ez gyökeret ereszt a testetek DNS-ébe, a testetek összes sejtjébe és így az önfennhatóságotok mintázata elkezdi összefonni magát bensőtök tudatos tudatosságával. Folytassátok a mély belégzést és a teljes kilégzést és most mindenkit arra kérek, hogy vizualizáljátok a smaragd sugarat, keresztül haladni a szívcsakrátokon, megalkotva egy szent és isteni gyógyító szövetet a Föld regenerációjához és megfiatalításához. Ez a smaragd energia alkotja a 12. dimenziós portált és ma az áldásunkat adjuk a világotoknak, lehetőséget biztosítunk a mélyen alvóknak, hogy ráébredjenek a szabadság és a felszabadulás mostani megszentelt időszakára. Lélegezzétek be ezt a smaragd energiát az összes csakrátokba, érezzétek, ahogy körbejár az egész csoporton, ez létrehoz egy folyékony rácsot a bolygótok minden tudatlan lelke számára, akik még frissek az utazásukon, akik újak még az emberi tapasztalatban, hogy nekik is segítsen visszaszerezni az önfennhatóságukat, segítsen megérteniük, hogy az isteni akaratuk az Atya/Anya Isten akarata.

És most vizualizáljátok azt, amint ez a folyékony smaragd rács kiárad a világba és befolyik a bolygó minden emberi lényének szívcsakrájába és beárad a Föld Anya összes szívcsakra pontjába. Folytassátok a smaragd energia belégzését a testetekbe. Hilarion Nagyúr most manifesztál egy kristály energia halmazt ezzel a smaragd vibrációval feltöltve, beleértve ebbe a halmazba magukat, a smaragd kristályokat is. Ez lesz az a hely, ahol a smaragd sugarat fogjuk tartani szeretteim. Lélegezzétek be ezt az energiát.

És így van ez, hogy a Niagara vízesés területe a középpontja a smaragd sugárnak, innen történik az, hogy ez a folyékony rács táplálja az emberiséget és ez az energia kiterjed a tükörképéig, a hasonmásáig, a Viktória vízesésig ahol ugyanez az energia tárolódik és így a Menny és a Föld energiája összekapcsolódik. Összekapcsolódik Észak és Dél, Kelet és Nyugat. Itt lép be a megvilágosodás fénye a világba, itt lép be a tudatlanság sötét világába és abban a pillanatban, ahogy a fény belép, elillan a sötétség és az az kedveseim, amit ma megcselekedtetek, megteremtettetek a mai napon és a mai nap eredményeként. Ahogy közeledünk az éjfélhez ez az energia folyamatosan tovább fog rezegni, a gyámolításotok folytán minden emberi lény energiamezejébe, akivel csak összeakadtok, a vonzáskörötökbe

tartozó összes személy, a mai napon eggyé válik a legnagyobb energetikai átvitellel, amelyet eddig levezényeltünk, mivel ti most az energiamezőtökben tudhatjátok Zeusz, Hórusz Ekhnaton és Rá Nagyúr, Toth Nagyúr valamint a 12 Nap Istennő, Metatron arkangyal jelenlétét és Maitreya Nagyúr áll az egyik oldalatokon, Szekhmet Istennő áll előttetek, Vénusz Istennő mögöttetek, Quan Yin Úrnő megvilágosít benneteket a Szent Sárkánnyal és bennetek él a teljesen uralt Krisztus Énetek fényének hatalma.

És ez az az energia, amelyet ma kibocsájtotok, ez az energia fogja üdvözölni az emberiség többi részét, akárhová is mentek ma. Szóval vigyázz világ, mert elindultunk. Hozzon békét ez a változás a szívetekben és a kollektív rács elméjében. Mindazok találják meg belső igazságuk fényét, akik erőtlenek és bénultak a félelemtől és a tudatlanságtól.

Amint most a közvetítésem végéhez érek, szeretteim, azt kérem, hogy ennek befejeztével maradjatok csendben 2-3 percig, a szemeteket még lecsukva, a szeretet lüktetésére figyelve, ami ezen a smaragd folyékony rácson keresztül árad. El Morya Nagyúr is veletek marad, hogy megtartsa a vörös és kék energiát a gerincoszlopotok körül. Ezalatt a 2-3 perc alatt, fordítsátok a figyelmeteket önmagatokra, kérjetek gyógyítást, kérjetek tisztánlátást vagy vezettetést vagy akármi mást, amire vágytok és terjesszétek ki ezt az energiát az emberiség többi részére is. Még egyszer a legnagyobb és a legmélyebb hálánkat fejezzük ki, külön-külön mindegyikőtöknek, hogy összegyűltetek itt és tudjuk, hogy minden ember, aki a jövőben erre a helyre látogat, azt megérinti az, amit ma itt megteremtettünk, aminek a lehorgonyzásában részt vettetek.

Tartson meg benneteket a Forrás Fényében énetek hatalmának isteni akarata és tudjátok azt, hogy tökéletesek vagytok, hogy gyönyörűek vagytok, és hogy mélyen szeretünk benneteket.

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség arany sugarának chohánja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket,

Adonai

Soron következő anyag:

Kanadai folyékony rácsok 26-30. 2008. október 26

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-26-30.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...