Mária Magdolna - Kanadai folyékony rácsok 11-15.

Mária Magdolna: Kanadai folyékony rácsok 11-15.


 

2008. október 23

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

Előző rész:

Mária Magdolna és Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 6-10.

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-es-kuthumi-kanadai.html?m=0

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

Mária Magdolna vagyok, mindenkit üdvözlök, Isten hozott benneteket ezen a megszentelt napon. Szeretett fénymunkásaim, rajtatok a sor, hogy társteremtsetek és biztosítsátok, hogy az a dinamika, ami az emberiség tudatosságának növekedését befolyásolja összhangba kerüljön a magasabb bölcsesség magasabb rácsaival. Az Atya/Anya Isten intelligens gondolatai teljesen és mindig nyitva állnak az egyes emberek előtt, hogy ráhangolódhassanak és vezetést kapjanak tőlük, hogy elérhessék a bölcsességet és alkalmazzák azt a saját életükben.

A mai alkalommal a kozmikus és isteni szeretet szent rácsait aktiváljuk és ezek közül ma a 11-től a 15-ig tartó sorszámú rácsokra összpontosítunk. Most annak van itt az ideje, hogy visszairányítsuk a tudatosságotok energiáját az egységtudatosság folyamára. Az első 5 megalkotott rács, megkönnyítette a kapcsolódást az egységtudatossághoz, melynek révén az a mindennapi életetek szerves részévé vált. Amikor valaki beleszületik a fizikai életbe, akkor gyakran mindent úgy tapasztal meg, mint ami elkülönült az énjétől és kérem, hogy bocsássatok meg, ha ennek a felfogásnak már rég a tudatában vagytok, de fontos hogy újra halljátok ezeket a szavakat.

Az elkülönültség tudatosság a 3. dimenziós élettapasztalatán belüli illúzió, azért mert elkülönültnek érzitek ezeket az energiákat, mert fizikai testben léteztek és rajtatok kívül körülöttetek is mindenki fizikai testben létezik, ami olyannak tűnhet, mintha el lennétek választva egymástól, pedig vannak olyan rendszerek a testetekben, amelyek automatikusan összekapcsolnak benneteket mindenki mással rajtatok kívül, beleértve ebbe az élet összes többi királyságát is, amelyekkel megosztjátok az energiákat, ezért valójában semmi sem különül el, hanem minden összetartozik.

Az emberi test fiziológiája és anatómiája, hozzájárul az elkülönültség ideáljához. Az a tény, hogy önmagatokat egyéniségként érzékelitek, automatikusan ráhangol benneteket az elkülönültség tudatosságra. Egyéniségként létezni azt jelenti, hogy elkülönültök. Individualitásotok, kettős duális vonatkozása adja a férfiasság és a nőiesség felfogását, azt a képességet, hogy minden adott pillanatot duális felfogásban érzékeljetek, mégis az egyéniségeteket úgy teremtették , hogy azonosulni tudjatok személyes utazásotok bizonyos aspektusaival. Olyan aspektusaival, amelyek végigvezetnek az úton, melyet végig járva az életetek duális felfogásán úrrá lehetek. Azon a duális felfogáson, amelyet jobban ismertek azon a néven, hogy választás vagy döntés.

Amikor a választással szembesültök akkor az élet duális aspektusát figyelhetitek meg és ez a dualitás két lehetőséget biztosít számotokra: a választásotok egyrészt azon alapul, hogy milyen helyzetben vagytok éppen jelenleg hogy mit éreztek, másrészt pedig azon, hogy milyen a programozásotok. A pszichológiátok nagymértékben befolyásolja a választásotokat, ez az egyik fő oka annak, hogy miért esik gyakran olyan tapasztalatok csapdájába a kollektív tudatosság, amelyek úgy tűnnek, hogy táplálják az elkülönülést és a dualitást.

A kollektív hiedelemrendszer, amelyik elválaszt Istentől, amelyik leválaszt az életről és a szeretetről csak újabb olaj a tűzre. Ez a tűz az emberek belső hajtóereje, tudatosan arra ösztönzi, arra készteti az érzékelést, hogy szeretetlenek legyetek. Nagyon meglepődnétek, ha tudnátok, hogy mennyi ember él a bolygón, aki nap mint nap, percről percre azt hiszi, hogy nem érdemes az Atya/ Anya Isten szeretetére, mivel tettei, gondolatai, szavai és más megnyilvánulásai megbocsáthatatlanok és szerethetetlenek.

Amikor egyesítitek önmagatokat az énetek szeretetlen és meg nem bocsájtó aspektusaival, amelyeket gyakran árnyékként tüntettek fel, akkor elkezdtek egy új folyékony rácsot teremteni az énetek számára, egy olyat, ami tartalmazza mindazt, amit ahhoz szükséges biztosítanotok , hogy azok a részek, amelyeket leválasztottatok önmagatokról újra összekapcsolódhassanak a tudatosságotokkal.

Az igazat megvallva, ezek soha nem is kapcsolódtak le rólatok csak egyszerűen az életetek hátterébe szorultak. Mindvégig emlékeztettünk benneteket ezekre az árnyékokra, ilyen emlékeztetők nyilvánulnak meg végig, amikor belemerültök mások elítélésébe, minden alkalommal, amikor olyan felfogásokat tesztek magatokévá, amelyeket talán nem szívesen látnátok a saját életetekben. Ha valamit nem szívesen tennétek az energiátok részévé, akkor jusson eszetekbe, hogy ennek oka valamiféle hasonló tapasztalat lehet. Nem feltétlenül a jelenlegi életutatok tapasztalatából,sokkal inkább más utazásokéból és az információ, más szavakkal az emlék még mindig testetek sejtjeiben tárolódik.

Most, mint ahogy említettem, fontos, hogy emlékezzetek a férfias Istenhez fűződő kapcsolatotokra és az Istennő minden további szerepére és hogy a Felsőbb Énetek bölcsessége még mindig bennetek él, megtalálható a sejtjeitekben, és amikor ma, megteremtjük ezeket a rácsokat, akkor valamennyiötöknek segítünk, hogy bánni tudjatok a személyiségetekkel és a függetlenségetekkel. De az érzékelő képességetek is megváltozik, az erőteretekben lévő részeitekkel, kifejeződéseitekkel kapcsolatban.

Azt tanították nektek minden vallásban, hogy Isten képére teremtődtetek, ezért lehetetlen, hogy ne legyen meg ugyanaz a képességetek a szeretetre, a megbocsájtásra, az elfogadásra és annak tudására, hogy mi az isteni igazság, mint Istennek.

A legfontosabb hiedelemrendszerek egyike, amellyel valamennyiötökkel dolgoznunk kell a tudatosság megváltoztatásához, az a hiedelemrendszer , hogy nem vagytok méltóak az Isten és az Istennő szeretetére. Az a hiedelemrendszer, hogy nem áll hatalmatokban közvetlenül kommunikálni az Anya/Atya Istennel, hogy más emberi lénybe kell, hogy helyezzétek hiteteket, bizalmatokat, aki majd helyettetek beszél. Szeretteim, de ez képtelenség, semmi értelme azon részetek számára, aki ismeri a kapcsolatát Istennel és az autentikus énetek része.

A felemelkedés második hullámával ami 2008.12.21-én lehorgonyozza fényét a bolygón, az általunk most teremtett rácsok legalább 64%-kal erősíteni fogják a felemelkedési hullám energiáit és a rácsokban tárolt energia legalább a 100-szorosára gyorsítja föl azt a képességet, hogy keresztül folyjon az emberiség tudatosságán. Ez azt jelenti, hogy azok a Fénymunkások, akik nyitottak ennek az energiának a befogadására, hatalmas fellendülést fognak megtapasztalni saját energiaszintjükben , más szavakkal az életerejükben valamint teremtő késztetéseikben. Mindannyiotok számára létfontosságú, hogy tudatában legyetek az elkülönültség illúzió voltának és hogy az Anya/Atya Istentől való lekapcsolódottságotok is csak illúzió. Ezért mielőtt tovább haladnánk bármilyen információ átadásával, hadd helyezzünk bele benneteket egy olyan energiamezőbe, ami segíteni fog megteremteni ezeket a folyékony rácsokat.

Arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg és összpontosítsatok a lényetek belsejére, koncentráljatok a szívcsakrára, lélegezzetek be mélyen majd lélegezzetek ki teljesen, csendesítsétek el az elméteket és lazítsátok el a testeteket. Érezzétek meg az Atya/Anya Isten szeretetét, a szívcsakrátokon keresztül hozzátok kapcsolódni és képzeljétek el magatokat ennek a szeretetnek és ennek a fénynek a részeként, fogadjátok el magatokat belső szerves részeként. Hívhatjátok ezt a részeteket énetek tisztán tudó részének is, aki ismer minden igazságot, aki tudja, hogy a kétség árnyékán túl egyek vagytok minden élettel, az Atya/Anya Istennel, minden elemmel és mindazzal, ami a földön létezik, mindazzal, ami a föld és a kozmosz között és a kozmoszon belül található. Az éjszakai égen minden csillag jelképezi belsőtök fényének egy-egy sejtjét. Minden alkalommal, amikor a nap felkel, emlékeztet benneteket a bennetek lévő aranyfényre és amikor a nap lenyugszik és a holdat észlelitek akkor emlékeztetőt kaptok erős megérző képességetekről és ahogyan az éjszaka jelképezi az elcsendesedést, befelé fordulást és azoknak az aspektusoknak a megfigyelését, amelyek a sötétben húzódnak meg, úgy az éjszakai égbolt és a csillagok emlékeztetnek benneteket arra, hogy mi rejtőzik az elme, a szív, a lélek és a szellemetek árnyékában.

Próbáljátok meg elképzelni az élet minden királyságát a bolygótokon, beleértve az emberi lényeket is, amelyek mind egy finom energia lévén kapcsolódnak össze, és ahogy valamennyi egybekapcsolódik, az egy rácsot képez, az energia olyan hálózatát, ami összeköti az összes emberi lényt, az összes állatot, az összes növényt, minden kristályt, ásványt és drágakövet, minden láthatót és láthatatlant. Ahogy ezt a rácsot szemlélitek, figyeljétek meg, hogy a minden élő, létezőben benne rejlő dolgok átkerülnek a többiekhez ezen a rácson keresztül és azt is megfigyelhetitek, hogy ennek energiáját a csakrák éltetik. Csakrái mindennek vannak, minden élőlénynek, energiamezeje valamennyi tudatossággal bíró dolognak van, továbbá van olyan rendszere, amelyen keresztül kommunikál és ez a kommunikációs rendszer az, kedveseim, amelyet most kiigazítunk a 11-től 15-ig tartó folyékony rácsokon keresztül.

Azt szeretném most, ha elképzelnétek, amint összekapcsolódtok azzal a lénnyel, akit Rá nagyúrként ismertek és ő az aki a fény 11-ik szálát tartja, ami a 11-ik folyékony rácsot alkotja meg. Ez a folyékony rács tartalmazza, a szoláris tudatosság folyékony arany energiáját. A szoláris tudatosság arany tudatosság is. Engedjétek meg ennek a szoláris energiának, hogy áthassa a testetek sejtjeit, hogy felszívódjon a DNS-tekben és hogy áramoljon a test csakrái között. Ez a rács tiszta nap energiát tartalmaz és igazából érintetlen marad a hiedelemrendszereitektől, késztetéseitektől vagy a felfogásoktól.

Alkossatok magatoknak képet arról, ahogy ez a naprács a szívcsakrátokon keresztül összekapcsolódik az élet összes látható és láthatatlan formájával.

Emlékeztessétek magatokat arra, hogy folyékony, ezért bármit és mindent képes áthatni a szoláris energia tulajdonságai miatt. Most terjesszétek ki ezt a folyékony rácsot önmagatok összes olyan részére, amelyeket az alternatív vagy párhuzamos valóságokként értelmeztek és aztán terjesszétek ki az élet összes királyságára ezekben az alternatív és párhuzamos valóságokban, amíg ezek az energiák folytatják áramlásukat. Én Mária Magdolna elkezdem a 12-dik rács aktiválását. Ez a bizonyos rács lunáris energiát tartalmaz, a Hold Anya energiáját, azt az energiát, ami az élet titkait nyilvánítja meg, felfedi az illúziót és megvilágítja a sötétben rejtőzködő ént, a csalást, a megtévesztést, s minden olyan elképzelést, ami a félelmeiteket és illúziótokat táplálja. Érezzétek ezt a holdenergiát belépni a testetek sejtjeibe, belépni a DNS-be és átszőni az összes csakrátokat és ezt az energiát sem képes megérinteni semmiféle hiedelemrendszer, késztetés és vélekedés vagy bármi féle programozás, amelyet megtestesítetek. Terjesszétek ezt ki a lunáris folyékony rácsot minden élő létezőre, terjesszétek ki az összes Én részetekre párhuzamos és alternatív valóságokban és az élet összes királyságára ezekben párhuzamos és alternatív valóságokban. Most Guinevierre úrnő érkezik meg és a platina fény folyékony rácsát hozza magával, ami a megtestesíti a Camelot kódokat. Miközben aktiválja ezt a szívcsakrátokban, engedjétek az energiáját ugyanúgy áramlani, ahogy a nap és a holdrácsoknál tettétek, bele a sejtjeitekbe és a DNS-be, átszőve a csakrákat és engedjétek kiterjedni minden lényre, a tudatosság minden megtestesülésére a bolygótokon. Terjesszétek ki ezt az összes Én részetekre, alternatív és párhuzamos valóságotokban is és terjesszétek ki az összes életformára ezekben a valóságokban. Amíg ez az energia folyamatosan egybeolvad a nap és a holdrácsokkal, Jezabel istennő lép elő, érzékelhetitek a jelenlétét, miközben aktiválja a 14-dik rácsot. Ez a rács zúzza szét az összes olyan előítéletszerű vélekedést, ami lekapcsolt benneteket az életről és az Anya/Atya Istenről. Érezzétek ezt a rácsot belépni most a sejtjeitekbe és DNS-be, átszőni a csakrákat, szem előtt tartva, hogy ezen rácsok egyike sem befolyásolható a aktuális hiedelemrendszerekkel, késztetésekkel és vélekedésekkel.Terjesszétek ezt ki az élet valamennyi többi királyságára, az Én részeitekre az alternatív és párhuzamos valóságokban és az élet összes királyságára is ezekben a valóságokban. Végül Ízisz Istennő jön elő, ő aktiválja a 15-dik folyékony rácsot és ő a szeretet mágiáján keresztül, arra tanít benneteket, ami majd vezet és támogat benneteket a fény megtartásában, az elmétek, a testetek, a szellemetek és a lelketek csillagfényének megőrzésében, az intellektusotokban, a tudatosságotokban, a tudatalattitokban és a tudattalanotokban. Érezzétek ezeknek az energiáknak a belépését a testetek sejtjeibe és DNS-be, átszőve a csakrákat, vigyétek ezt keresztül a bolygótok minden tudatosságán valamennyi királyság valamennyi élő létezőjén. Aztán terjesszétek ki az énetek összes aspektusára, a párhuzamos és alternatív valóságokban és az élet összes királyságában is ezekben a valóságokban.

Vegyetek mély lélegzetet, miközben az az öt rács egy szakrális geometriai formát szül a szívcsakrában és ennek a geometriai formációnak szakrális nyelvezete van. Ez a nyelv kommunikál a testetek DNS-ével ami pedig kommunikál az élet összes többi birodalmának összes élőlényével, minden elemével és mindazzal ami életet jelent és biztosít. Ezek a rácsok folytatják a növekedésüket, fokozatosan egyre több fényt tartanak meg és esszenciájuk egyre erősödik. Ez az esszencia folyamatosan az Atya/Anya Isten, a Föld Anya, a kozmosz, a föld és a menny belső-külső és köztes fényének igazságával táplálja a tudatosságotokat és biztosítja a jó közérzeteteket.

Kedves Fénymunkások, ezek a folyékony rácsok azért vannak itt, hogy szolgálják a létezés összes létformáját. Sokan vannak, akik nem reagálnak a folyékony rácsok fényére, mégis azt kérem tőletek, hogy ez ne hátráltasson benneteket és ne okozzon csüggedtséget és kiábrándulást. Mindennek megvan a maga útja és célja és bár mindenkinek megadatott az a lehetőség, hogy az öntudatosság magasabb szintjeire és az Atya/Anya Istennel való tudatos kapcsolatra lépjen, néhányan fogják csak ennek az előnyeit kihasználni. De ti, akik ezt kihasználjátok éppen ti fogjátok kikövezni az utat azok számára, akik sokkal később követnek majd benneteket. A folyékony rácsok teremtik meg azokat a jól járható utakat, amelyeken a tudatosság különböző szintjein közlekedhetnek és megtapasztalhatják a megvilágosodást bármilyen formában, amelyet a lélek a legmegfelelőbbnek ítél arra, hogy kapcsolatokat teremtsen és beteljesítse utazását. Az ok és okozat törvénye volt a biztosíték és marad is a biztosíték arra, hogy minden összekapcsolódik, amit magatokkal és másokkal tesztek az mindig visszahat rátok. Ez mutatja meg nektek, hogy minden összekapcsolódik.

Az emberi érzelmek egy további megerősítés arra, hogy minden összekapcsolódik. A testetek információt tárol, belső rendszeretek magas fokon kifinomult, bár több része szétkapcsolódott abban az értelemben, hogy nincs meg vele, nincs meg hozzá a tudatos kapcsolat képessége és hiányos ennek a kifinomult technológiának a használhatósága. A rácsok amelyeket valamennyiötökkel együtt és rajtatok keresztül és számotokra teremtünk hatalmas mértékben járulnak hozzá ehhez a mostani újrakapcsolódáshoz. Azt kérjük tőletek, hogy legyetek még jobban tudatában annak, hogy amit tesztek, amit mondtok és amit éreztek az minden másra is hatással lesz körülöttetek és ez egyszerűen már önmagában is a tudatosság egy másfajta állapota. Ez a tudatossági állapot közelebb hozza a jelen pillanatot, ami segít nektek az életet az adott pillanathoz kötve élni, ezáltal lesztek képesek nagyobb figyelmet szentelni a közvetített információknak, hogy azok a saját lelketek, a Felsőbb Énetek és a tágasabb bölcsességetek javát szolgálják.

A szabadsághoz vezető út a bennetek meglévő belső bölcsességben rejlik és az Anya/Atya Isten bölcsességében, melyre képesek vagytok ráhangolódni.

Az emberiség tudatosságának újbóli összeköttetése az egységtudatossággal, az elkülönülés számos sebét fogja begyógyítani, különösen azokat a sérüléseket, amelyeket az elkülönült vallások okoztak. Az Anya/Atya Isten igazsága, szeretet igazsága egy ezeknek a megtestesülésével. Az emberi elme, az emberi félelmek és az alsó egó az, amelyik az elkülönülést megteremtette, ami aztán rengeteg szélsőséges vallásban nyilvánult meg, amelyeknek az emberiség nagyon hosszú ideje kiteszi magát.

Mi bizonyosan nem alapítunk új vallást, ezeknek a rácsoknak nem az a szándéka, ezeknek a rácsoknak a célja az egységtudatosság, az a fajta tudatos figyelem, amelyben az egység létezik, ez pedig újabb lépés az egyetlen szív felé.

Az összes ember, minden lény, valamennyi teremtmény, minden válaszol a szeretetre, még ha a saját kultúráján, saját faján és saját irodalmán belül érzékeli is ezt a szeretetet. Sok kísérletet végeztek mind az állatokkal mind a növényi királyságokkal és a kristály birodalmakkal is, amelyek bizonyítják, hogy ezeknek a királyságoknak az energiái, válaszolnak a pozitivitásra, a szeretetre és azokra az energia kivetítésekre amelyek felemelő energiákat, gondolatokat és szándékokat fejeznek ki. Dr. Emoto ennek a területnek az egyik vezetője, bizonyítva az energetikai kapcsolatok létezését, nos ha egy edényi vizet meg lehet változtatni a derűs szándékon keresztül, akkor ugyanez megtehető az emberiség tudatosságát hordozó edényeivel is és ugyanez átszivároghat a bolygótok valamennyi királyságának tudatosságát hordozó edényekbe is. Néhány éve Kuthumi arról beszélt, hogy az állati birodalmat befolyásolja, érinti az emberi királyság és hogy az emberi negativítás, aggodalom, düh és félelem hatással van az állati királyságra is és ez ugyanígy igaz a többi királyságra is. Ezért ha van valami, amit kiemelnétek a mai közvetítésünkből akkor az legyen, annak a tudása, hogy egyek vagytok az Atya/Anya Istennel, hogy a szeretet fizikai megnyilvánulása vagytok és ezen egységtudatosság átfogóbb érzékét kifejlesztve magatokban egyesítitek az élet összes királyságát.

Eleinte az fog tudatosulni bennetek, amint ezek az energiák köztetek és a hozzátok legközelebb állók között folynak, köztetek és akiket ismertek azok között áramlanak és az élet minden királysága, amelyek érintenek benneteket és befolyásolnak és köztetek áradnak, nos ezek az energiaáramlások egyre harmonikusabbá válnak. Ez segít majd magasabb egyensúlyi szinteket megtapasztalni a saját életetekben, ez az egyensúly hozzájárul ahhoz a képességetekhez, hogy egyre inkább tudatos figyelmetek előterébe kerüljön a bennetek és az univerzumban élő magasabb intelligencia amint információt közvetít számotokra, ihletettség, megoldások, megnyilvánulások és intuíciók formájában. Ez újra csak megerősíti azt, hogy minden veletek kezdődik és veletek végződik.

Azok a rácsok, amelyeket megalkottunk drága fénymunkások, segítenek megnövelni a bolygótok összes egocentrikus rendszerének vibrációit, ami alatt azt értjük, hogy az energia szintje folyamatosan emelkedik a tudatosságban nagyon lassan mozogva kifelé tart az alsó egóra alapuló szándékokból és a késztetésekből. A magasabb intelligencia a felső egó és a magasabb bölcsesség felé véve az irányt. Nagyon hosszú ideje az egó helyesebben az alsó egó úgyszólván nyomás alatt van és ez az alsó egó hanyatlását mutatja, és ez átjáróként szolgál a felső egó felé. Amikor a hanyatlás bekövetkezik, akkor az egyéniségnek, vagyis az egyes embereknek meg kell nevezniük, rá kell világítaniuk, hogy mi vezetett a hanyatláshoz és ebben a percben jön el az intuíció ideje, amikor a fény megnyilvánul. Az egyes emberek vagy azt választják, hogy megemelik vibrációjukat a felső egó szintjére vagy pedig azt, hogy nem. Ez nem olyasmi, amit garantálhatnánk, ez személyes választás kérdése, de legalább most már megvan az eszközötök, az utazás folytatásához.

Drága szeretteim, ha nincs többé elválasztva egymástól a szív és az elme, akkor emlékezni fogtok arra, hogy a szív és az elme mindig is egy testet alkottak, ha mondhatom így, egységben működő energiaformát, ami teljesen tisztában volt a férfiasság és a nőiesség duális felfogásával. Ahogy egyre közelebb kerültök ennek megtestesítéséhez, ez egyre jobban megvilágosodik bennetek és javaslom azt, hogy vezessetek naplót ezekről a felismerésekről, a tudatosság kiszélesedéséről, ami elkezd bennetek kifejlődni. Azt is egyre egyszerűbbnek találjátok majd, hogy kommunikálni tudjatok környezetetek minden más életformájával. Ezt is jegyezzétek fel, tudatosuljon bennetek, ahogyan az élet válaszol vagy reagál. Megfigyelhetitek, ahogyan az állatok válaszolnak vagy a gyerekek reagálnak vagy a természet úgy általában. Beszéljetek az elemekhez, szólítsátok meg a Föld Anyát és ha úgy hozza a szükség, hogy nagy csoportot alkotva kommunikáljatok az elemekkel, akkor alakítsatok ki közös szándékot. Ha esne az eső, akkor gyűljetek össze a természet tiszta égisze alatt szeretetben és tudatosan figyelve és kommunikáljatok a víz elemével és kérjétek, hogy csillapítsa a Föld Anya és a föld népeinek szomját az égi áldás segítségével. Legyetek állhatatosak, ahogyan kifejlesztitek személyes képességeteket, hogy tudatosan összekapcsolódjatok újra az elemekkel, a Föld Anyával és az élet összes királyságával. Ők a ti részeitek és sohasem különíthetők el. Hadd emlékeztessek gyorsan,hogy a gyökércsakrátok a föld elem, a szexcsakrátok a víz elem, a napfonat a tűz elem, a szívcsakrátok a levegő elem, kifejezetten ez a 4 csakra kapcsol össze benneteket leginkább a földel. A torokcsakrátok a hang elem, a harmadikszem a fény elem és valójában a koronacsakrátok a folyékony szeretet elem, mivel ez kapcsolódik a gyökércsakrához és rögzíti bennetek ezt az elemet a földi tudatosságotokhoz.

Bízom abban, hogy ez a közvetítés tudatosította bennetek annak a felismerésnek a fontosságát, hogy az életben minden összekapcsolódik és egyetlen egységet alkot. Ez reményem szerint mindannyiotoknak segít még inkább az egyetlen szív részévé válni, újraértelmezni viszonyotokat az énhez és az élet többi királyságához és az Anya/Atya Istenhez.

Az utazásotok teljesen új témát vet most fel, kötelességetek ezt magatokká tenni, mivel megígértétek magatoknak, hogy a valaha élt legjobb életet fogjátok élni és még a kihívásokkal szembesülve is képesek lesztek használni a bölcsességnek és a kommunikációnak ezt a megerősödött egyesített rendszerét, hogy az segítsen benneteket. Ez csökkenteni fogja a stresszt a testetekben, az elmétekben és a szívetekben, a zavarodottság veszít az intenzitásából, a kétségeitek elsorvadnak és első kézből fogjátok megtapasztalni, hogy mit jelent egynek lenni az élettel.

Egynek lenni az énetek fejlettebb – ha nevezhetem ezt így – aspektusával és meglátjátok, hogyan teremtitek meg a változást azáltal, hogy ti magatok vagytok a változás.

Vegyetek mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki, miközben a 11-től a 15-ig tartó sorszámú rácsok megtelepszenek a testetek csakráiban, berendezkednek a DNS-be, megerősítve a kommunikációs rendszereket köztetek és az élet minden formája között kinyilvánítva az emberiségnek benneteket is beleértve, hogy az elkülönültség hiedelme elszigetel benneteket, eltávolít mindattól, ami támogat és táplál benneteket.

Tehát ajándékozzátok meg magatokat az egységrácsaival, kozmikus és isteni szeretettel, térjetek vissza az énetekhez, térjetek vissza a belső érzékeitekhez, a belső gyermekhez, azokhoz a belső részeitekhez, amelyek a megszentelt alkímiatudatosság szövetét tartalmazzák és engedjétek meg az alkímiatudatosságnak, hogy inspiráljon benneteket, hogy behegessze a repedéseket, hogy újjászője a tudatosság hálóit, ami által a kollektív tudatosság összeszedheti magát igazságában. És ezzel a kollektív tudatosság fényének autentikus megtestesülése a létezésbe léphet. Tegyétek napi gyakorlatotokká az elkülönülés, az elkülönültség eszméinek gyógyítását, azon hiedelmek gyógyítását, amelyek elválasztottak benneteket a szeretettől, írjátok le a naplótokba és legyen belőle olyan új történet, amelyet a történelem majd igazol a maga idején.

Köszönöm a részvételeteket, köszönöm a segítségeteket és azon döntéseteket, hogy részesei lettetek mindennek. Áradjon minden harmonikusan az életeteken belül és azon keresztül és adassék meg nektek mindaz, ami a legnagyobb örömet, békét, beteljesülést és harmóniát jeleníti meg most a szívetek számára önmagatokon belül és a környezetekben és így legyen.

Én vagyok Mária Magdolna, nagyon szeretlek benneteket. Adonai.

Soron következő rész:

Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 16-20.

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-16-20.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...