Mária Magdolna - 1:11 Tűz Elem Channelling

Michelle Eloff (08.12.27) - Mária Magdolna: 1:11 Tűz Elem Channelling

il_570xn.435826396_sau7.jpgForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/dqyka4h1exc4d69/11_1+M%C3%A1ria+Magdolna+T%C5%B1z+Elem+channellingje.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika

0oooo0oooo0

Mária Magdolna vagyok és azért érkezem az isteni fény és az isteni szeretet jelenlétébe, hogy mindannyiótokat beborítsalak a békesség, a derű és az összes isteni szeretet energiájával.

A mai szertartás olyan utazás nagyon fontos kezdő szakasza, ami a magasabb tudatosság dimenzióin vezet keresztül. Az emberi én megszentelt aspektusaiba [való] érkezés éppen annyi dimenziót nyit [meg] az igazságra, mint amennyit azokra az illúziókra, melyekhez az ember ragaszkodik. Nevezhetjük ezt a 'lekapcsolódás utazásának', másképpen kifejezve leválásnak azokról az illúziókról, melyek árnyékot vetnek a látásotokra és a szívetekre, nem is beszélve az emlékeitekről.

2009. január 11-én átadott közvetítés megnyitja a DNS-etekbe kódolt Új Élet Ígérete belső dimenzióinak átjáróit, ami összpontosítást követel tőletek a szándékaitokat, a késztetéseiteket illetően, és azt, hogy ráébredjetek a cselekvésetek irányára. Ezzel azt akarom mondani, hogy legyen bizonyos mértékű tudomásotok arról, hogy melyek a cselekedetek mögötti szándékaitok, vagy más szavakkal mi motiválja a viselkedéseteket? Azáltal, hogy megnyitjátok magatokat az én ezen dimenziói előtt, olyan világokba juttok el, melyek kollektív lelketek párhuzamos és alternatív aspektusaiban léteznek. Azáltal, hogy kezditek hozzászoktatni magatokat ezekhez az aspektusokhoz, a hatalmatok aspektusait szerzitek vissza, melyek pompásan hozzátok idomulnak, további meghatalmasító minőségeket adnak hozzátok, és biztosítják, hogy a szándékaitok olyan cselekedetekre ösztönözzenek, melyek végkifejlete támogatja az én és mások nagyobb javát.

Valamennyien beléptetek a Folyékony Szeretet Univerzuma hatalmas világának Mester Dimenzióiba. A nagyobb tudatosság szintjein járva és munkálkodva a Mesterek elvezetnek benneteket a Beavatás Templomaiba, a tanulás felsőbb 'iskoláiba' és a Mester-lét Világaiba. Minden ilyen utazás közelebb visz titeket annak megértéséhez, hogy miről 'szól' egy alkimista, mégis, mielőtt elkezdenétek igazából praktizálni mester-alkimistaként, meg kell értenetek a tudatosságban, az energiában, a figyelemben rejlő dinamikát, és ezeknek az energiáknak azon kivetítését, amelyet ti szándéknak neveztek. Most jött el az ideje, hogy olyan világba lépjetek, ami számos ösvényt tár fel előttetek, meghaladva a félrevezetett lelkek, a karma által kötött és a fizikai világra kárhoztatott lelkek anyagi végzetét. Ez a saját guru állapototokba vezet benneteket. Amikor képesek vagytok saját gurutokként dolgozni és élni, akkor egyfajta módon ténylegesen meghatalmasodtok, ami lehetővé teszi számotokra annak a dinamikának a megértését, ami messze túl van mindazon, amit valaha megéltetek, és ami az életetek része volt. Ez majd megmutatja nektek, hogy a Mesterek hogyan oldották meg saját utazásuk bizonyos aspektusainak vezérlését. Egyetlen Mester sem érte el az általatok érzékelt mester státuszát úgy, hogy kibújt a felelősség alól, tagadva saját gyengeségeit, és kivetítve másokra saját félelmét vagy barátságtalanságát, vagy élete bármely [más] aspektusát. Ez ugyanis az a folyamat, amikor mélyen befelé fordulva pártfogásba veszitek azokat a részeiteket, melyeket talán éretlennek vagy kevésbé fejlettnek mondhatnánk. Meg kell értenetek, hogy a hatalom a tiétek, és bár vannak olyan részeitek, melyek még mindig híján vannak az ahhoz szükséges erőnek, ami a hőn áhított uralást hozza létre, mégis látni fogjátok ezen én-részek megszületését, s ez lehetővé teszi, hogy eltüntessétek azokat az elerőtlenítő mintázatokat, amelyek a tudatalattiból áradtak be.

Amikor beléptek az alaposabb tanulmányok és magasabb iskolák jóval kiterjedtebb világába, akkor átkeltek a Tűz Átjáróin, ezek a Tűz Átjárók feloldják azokat az illúziókat, amelyekről az előbb beszéltem. Ezeknek az illúzióknak a feloldásához olyan helyzetben kell lennetek, ahol teljesen készen álltok és hajlandóak vagytok visszaszerezni a hatalmatokat, visszakövetelni az énetek legsötétebb zugaiból, bemerészkedni az elme, a szív, a lélek és a szellem ezen sötét zugaiba és biztosítani ezek napvilágra hozatalát, ezért ez a mai kulcsdátum aktiválás olyan mélységekbe visz benneteket, melyek mélyen a napvilág alatt találhatóak, melyeket még soha nem érintett meg a szeretet, melyeket magnetizáltatok és fölnagyítottatok, és egyre mélyebbre húztatok a DNS-be.

Ahogy ezek a kiterjedt dimenziók egyre aktívabbak lesznek a DNS-etekben, tanúi lesztek a saját változásotoknak, abban az értelemben, hogy képesek lesztek más szemszögből érzékelni a saját életeteket. A megfigyelés meghatalmasít benneteket, mert amikor megfigyelitek az ént és a cselekedeteit és másokéit is és aztán cselekszetek, akkor az energiát a mag szinteteken tartjátok, de amikor szétszórjátok vagy egyszerűen csak reagáltok életetek ezen részeinek tárgyilagos megközelítése nélkül, akkor a régi paradigma reagálási mintáit veszitek elő újra.

Figyelmeztessétek magatokat, amikor bosszúságot éreztek, amikor bármiféle negatív érzelmet éreztek, és különösen akkor, ha dühöt, hogy minimum húsz percbe telik lenyugodni és a középpontotokba visszakerülni, ezért arra buzdítalak benneteket, hogy adjatok magatoknak legalább húsz percet azt megelőzően, hogy bármilyen további helyzettel foglalkoznátok, ami dühöt válthatna ki belőletek – ez fontos része a beavatásotoknak, mivel egy Mester teljes figyelme tudatában néz a várható cselekedetek elébe.

A reagáló/válaszoló energia nagyon veszélyes és gyakran vezet lemondáshoz, bánathoz, fájdalomhoz és szomorúsághoz. Azt a húsz percet biztosítva magatoknak elkezditek meglátni, hogy ez tulajdonképpen csak hatalmi játszma, megtanuljátok, hogy a tudatalatti felpörgeti azokat a cselekedeteket, melyeknek nincs igazságalapjuk, mert elsődlegesen régi programokon alapulnak. Ha valaki úgy gondolná, hogy az elvégzett feladataitoknál fogva titeket már többé nem érintenek a múlt programjai, hát ez nem teljesen így működik. A dolgok jelenlegi állása szerint azokon a szinteken, melyekkel mostanában foglalkoztok, még nem léphettek bele egy fortyogó üst közepébe, ez lehetetlen azon a figyelem- és tudatossági szinten, amelyet jelenleg megtestesítetek. Az alkimista viszont átsétálhat a poklon is, mivel az alkimista uralja a saját Tűz Elemét, és ezt a Tűz Elemet a legnehezebb magunkba fogadni és uralni, ezért kezdtük meg a kiképzéseteket.

Létfontosságú részt vennetek olyan tevékenységekben, melyek a Tűz Elemeteknek teret adnak a kifejeződésre.

Létfontosságú megmozgatni a testeteket egyszerűen azért, mert a test izomzata sok változáson fog átmenni ez idő alatt, s mert ez jelképezi életetekben a támogatást. Ha valaki nem fejleszti a testét, az elméjét, a lelkét és a szellemét, akkor minden elkezd lelassulni, nincs jelen az az erő, ami jelen lehetne, ha a szükségleteit táplálnák. A düh nagyon elgyengítő energia, és hatalmas mennyiségű savasságot okoz a testben, ami fizikai betegséghez vezethet, fizikai fájdalomhoz és kényelmetlenséghez.

Vagyis tudatosuljon bennetek az, ahogyan a Tűz Elem a bensőtökben hat. 2009. február 14-től 2009. február 28-ig terjedő időszakban egy csoport Egyiptomba utazott, melynek tagjai átkeltek a Tűz Átjáróin, és a csakráik ugyanazon a Tűz Beavatáson mentek keresztül. Valamennyiőtöket arra bátorítunk, hogy dolgozzatok ugyanezzel az energiával, akkor amikor megcsináljátok ezt az aktiválást, még ha fizikai személyetekben nem is tudtok elmenni Egyiptomba, mégis dolgozzatok ezekkel az energiákkal, el fogtok ámulni, mennyire mélyen kezditek majd megérteni a saját dühötöket, meglátjátok, hogy mi bőszít fel benneteket, és hogy mit csinál a harag a testetekkel, az elmétekkel és a szellemetekkel, milyen hatással van a környezetetekre, és hogyan hajthatjátok az uralmatok alá. Tartsátok észben, hogy a Tűz Elem uralása nem nyilvánítja meg magát számotokra néhány rövid óra, vagy néhány kurta nap alatt, ezt csak azért mondom, mert a tudatosság annyi különböző szintjével foglalkoztok, és hogy megértsétek miről is van szó, hogy milyen célt szolgál ez az energia, és hogy hogyan hasznosítsátok a dühötöket és haragotokat pozitív eredmények elérésére. Ez nem azt jelenti, hogy le kellene nyelnetek a fájdalmatokat, vagy hogy fojtsátok el, vagy tiporjátok el a haragotokat, a Tűz Elem kezeléséről beszélünk, annak elsajátításáról, hogy ez bennetek van, a nyelvezetéről, a táncáról és az üzenetéről. Biztosíthatlak benneteket, hogy amikor képesek lesztek táncra perdülni a bennetek lobogó tűzzel, akkor rendkívül fontos szintet értek el Mester Alkimistaként.

Miközben a Harmadik Felemelkedési Hullám energiája fölépül, minden harag-energiával teli üreget, minden helyet, ahol düh esett fogságba, fel kell szabadítani, legyen az akár egy emberi lény, akár a Földanya testében, ezért a következő tizennyolc hónap folyamán azon fogunk munkálkodni, hogy kiürítsük a nagyon romboló, igen sötét, és elerőtlenítő harag-energiával teli üregeket. [Megjegyzés: Ha egy későbbi időpontban olvasod, akkor nálad a személyes utazásodnak megfelelően történek meg ezek a dolgok]. A Tűz Elem növelni fogja a maga tekervényes összpontosító és teremtő mintázatát mindannyiótokban és a következő három évben a Tűz Elem lesz az, amit mindazoknak uralnia kell, akik a Felemelkedés Második Kapuján átkeltek.

Mikor készen álltok rá meg fogjátok tapasztalni magatokban az Alkímiai Nászt a Tűz Mesterével, melynek része egy Isten és egy Istennő. Az én ezen 'tűz aspektusa' össze fog vegyülni a Föld Elemmel, és azzal az Istennel és Istennővel, aki az általunk a ti Föld Elemeteknek nevezett elemben lakozik, s ahogy tűz és föld egyesülnek, meg fogjátok látni a kristály világokat, melyek isteni jellemzőitek [egyedi energia-elegyetek] részei, ahogy elkezdik megnyilvánítani magukat számotokra, és az átjárás képessége ezekbe a világokba egyszerűbbé és egyre tudatosabbá válik. Ezek a Kristály Városok már sok ezer éve a létezés részei, de mindössze maréknyi ember jutott el valaha ilyen kristály városokba. A Mester Alkimisták számos átjárót nyitnak meg, hogy sokkal többen jöhessetek át, de ugyancsak valóságos szinten kell uralnotok a Tűz Elemeteket ahhoz, hogy bejussatok ezekbe a városokba.

A kvarckristály jelfogó és közvetítő, és egyben erősítő is az energiák számára, ezért ha elhamarkodott az utazás a Kristály Városokba, és ha az uralmatokat nélkülöző, gyógyulatlan, kezeletlen, vad Tűz Elemetekkel érkeztek oda, akkor a Kristály Városok fölerősítik és fogadják és közvetítik ezeket az én aspektusokat, tehát remélem, hogy megértitek, hogy miért ilyen fontos ez.

Január 21-én az egyik Szíriuszi Istennő, név szerint Alchemaya közelebb jön azon Lények hálózatához, akik közületek azokkal dolgoznak, akik bevonzották az általunk átnyújtott tanításokat és beavatásokat. Alchemaya egyike a Szíriusz Kék Tüze belső Tűz Istennőinek, a Fehér Tűz [pedig]a kék lángnak, a Kék Tűznek a kiegészítője és amikor a kék láng és a fehér láng egyesül, olyankor áthatoltok más dimenziókon és univerzális átjárókon, melyeket azelőtt nem érhettetek el, a felemelkedést a 'Mennyekbe vezető Lépcsőn' való felemelkedés értelmében éritek el, hogy úgy mondjam.

Én, Mária Magdolna, leszek jelen, hogy megkönnyítsem és elősegítsem valamennyiőtök dolgát önmagatok meghatalmasításának ebben az igen különleges időszakában, és abból a hihetetlen alkalomból, hogy visszaszerzitek a tüzeteket.

A tűz energiáknak növelniük kell a saját sebességüket a mostani időkben ahhoz, hogy ez az energia együttes át tudja égetni azokat az akadályokat, melyeket ti teremtettetek a külső világban az elmétekkel, a tudatalattitokkal, a szívetekkel és a lelketekkel – ezek az énetek sötét aspektusának a teremtményei. Szeretném, ha semmiféle bűntudatot vagy szégyent nem éreznétek ezekkel a sötét aspektusokkal kapcsolatban. Lássátok annak azokat, amik, és használjátok a Tűz elemet, hogy napvilágra hozzátok azokat, és ezen részeiteket uralva átalakítsátok a közönséges aspektusokat Arany Tudatossággá. Nagyon keveset fogtok elérni azzal, ha megadjátok magatokat a bűntudatnak és a szégyennek, a hatalmatok a félelemmel való szembenézésben rejtőzik, annak meglelésében, hogy mi okozta a szégyent, és hogy foglalkozni tudtok a bűntudatotokkal és hogy kivonjátok magatokat alóla olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges akár egyetlen rész elveszítése nélkül. Ha túl gyorsan haladnátok, és ezzel megtagadnátok a sötét én bármely részét, akkor a fény és a szeretet egyszerűen azt követelné, hogy forduljatok vissza, olyan érzésetek támadna, hogy meg kell fordulnotok, visszahátrálnotok és olyan célokat kell követnetek, melyek minden cél fénybe érkezését biztosítják.

Ez elképesztő időszak most arra, hogy az emberek megnyissák magukat a meghatalmasodás előtt, hogy együttműködhessenek a fénnyel és az Anya/Atya Isten kegyelmével valódi fényük meglátása érdekében, más szavakkal, hogy észrevegyétek fényetek kiterjedt látványát, hogy megtapasztalhassátok hatalmatok határait, és azt, hogy mire használhatjátok, ezért használjátok ezt a Kulcs Dátum Aktiválást bölcsen és szeretettel.

Kérdezzétek meg magatoktól, hogy milyen lehet a Tűz Elemetek, ha lehetséges, rajzoljátok le vagy keressetek képeket vagy szavakat vagy bármi mást a természetben, ami a leginkább alkalmas a Tűz Elemetek jellemzésére, és minden hónapban tegyétek föl ugyanezt a kérdést, és figyeljétek meg a változást – a Tűz Elemetek megjelenésében, ahogy meghatározzátok, ahogy megtapasztaljátok és ahogy kifejezitek, ez mind változni fog és ez nagyon jó módszer arra, hogy fölmérjétek és kézzelfoghatóvá tegyétek. Ha valamilyen más módon szeretnétek ugyanezt elérni, feltétlenül csináljátok azt, csak az a fontos ebben az esetben, hogy megértsétek a bennetek rejlő 'tüzet'. Ez azt jelenti, hogy a napfonat, a keresztcsonti - más néven szexcsakra - a napcsakrátok és a gyökércsakrátok tüneményes változáson fog keresztülmenni. Életetek ezen aspektusainak számos átalakulását fogjátok megtapasztalni. Javaslom, hogy írjátok le az életetekben bekövetkező összes változást ezen idő alatt, mindazt, ami az eszetekbe jut, és tegyétek félre és a következő évben ugyanezen a napon vegyétek elő, amit most leírtatok, és figyeljétek meg, mennyit változtatok, mennyi hatalmat szereztetek vissza, és meg fogjátok látni, hogy az Új Élet Ígérete elérkezett hozzátok, ezért örvendezzetek, miközben most belépünk a Tűz Világaiba a Tűz Átjáróin keresztül, uralva a bennetek élő isteni lángokat, és valamennyien tanúi leszünk a Szellemmel való egyesülés hihetetlen időszakának, a fényetekkel való elvegyülésnek és az Istennel/Istennővel való összeolvadásnak.

Végig jelen leszek, mint mindig. Az az én ajándékom mindazok számára, akik ma ezzel az energiával dolgoztak, és akik közületek az átkelést választották a Tűz Átjáróin, és akik teljesítették a Tűz Beavatását, hogy egy kristály Magdolna Rózsát helyezek a szívcsakrátokba, ami a ti hozzáférési kódotok lesz a kristály városokhoz, amikor majd szükségetek lesz rá. Ünnepeljétek az utazásotokat, és legyen az megáldva sok örömmel, felfedezéssel, intuícióval és szabadsággal.

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Az közvetítéshez kapcsolódó aktiválások:

Magdolna Láng Aktiválás és Tűz Ceremónia 2006. január 20

https://szivtanc.blogspot.com/2022/10/maria-magdolna-magdolna-lang-aktivalas.html

Tűz Kapuk:

Michelle Eloff (09.01.15) - Kuthumi: Egyiptom 2009 Tűz Kapu Első Rész

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-egyiptom-2009-tuz-kapu-elso-resz.html?m=0

 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...