Mária Magdolna - 12:12 Univerzális Napforduló channellingje

Michelle Eloff (08.11.25) - Mária Magdolna: 12:12 Univerzális Napforduló channellingje


 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika 2008.11.25

Hanganyag letöltésének helye(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/jv8n2wkz8wp54jg/12_12+M%C3%A1ria+Magdolna+Univerz%C3%A1lis+Napfordul%C3%B3+channellingje.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül. Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és mindannyiótokat üdvözlöm a szent fény és a szent szeretet jelenlétében, valamint Kozmikus Szüleink isteni esszenciájának jelenlétében. Üdv mindannyiótoknak!

Hosszú út volt ez az emberiség számára az elmúlt 50 évben, és most az emberiség a régi idők végéhez ért, és készen áll egy új nap hajnalának, az új élet ígéretének ünneplésére. Az univerzális napforduló, ami minden évben december 12-ére esik, hatalmas ünneplés, ekkor Atya Istenünk, és Anya Istennőnk beburkol bennünket az új fény köpenyébe, minden egyes lélek a bolygón feltöltődik tiszta, feltétel nélküli szeretettel. A legtöbb ember ezt egyáltalán nem érzi, ám minél jobban megnyitjátok a szíveteket, az elméteket, és a lelketeket az Atya/Anya Isten isteni esszenciájára, annál inkább felismeritek, hogy [mind]az, ami testet ölt a fizikai világotokban, tartalmazza teremtőink szent kézjegyét.

Mindaz, amit csak láttok, a feltétel nélküli szeretet fizikai megtestesülése. Minden emberi lény elméjének, szívének és személyes tapasztalatainak szűrőin keresztül tekint a külső világra. Azért mondom ezt most, mert azok közületek, akik átestek a tűz beavatásain, készen állnak arra, hogy megváltoztassák ezt a szűrőt, sőt [készek arra], hogy valóban eltávolítsák [azt], és hogy [meg]lássák, hogy körülöttük minden, beleértve önmagukat is, valójában a tiszta, feltétel nélküli szeretet egy-egy megtestesülése.

A feltétel nélküli szeretet nem definiálható egyetlen mondatban vagy bekezdésben, ez kollektív, univerzális, kozmikus tapasztalat, teli végtelen minőségekkel, és ez az drága lelkek, amit hamarosan felfedeztek – a minőségeket, amelyek a feltétel nélküli szeretetet tartalmazzák.

Az Univerzális Napforduló megszentelt napján én, Mária Magdolna teljesen átveszem a fény Istennőjeként vállalt szerepemet. Isteni társam, Yeshua, akit legtöbben Jézus mesterként ismertek, új szerepet kap, és én pedig belépek a Világtanító női aspektusának fényébe, így mindannyian sokkal könnyebben rá tudtok csatlakozni a folyékony szeretet női energiájára, és így könnyebbnek találjátok majd ennek a szeretetnek a kifejezését annak [összes,] végtelen értelmében.

Még mindig sok minden van, ami majd megváltozik; a világotok is átmegy azon a számos változáson, amelyekkel ti szembenéztek, de sokkal könnyebben megértitek majd azt, ami ezeket a változásokat motiválja. Már korábban elhangzott, hogy a Föld Anya a vajúdás állapotában van, már nagyon régóta vajúdik, és most, hogy az Isteni Arany Gyermek feje kibukkan, [ugyan]úgy tapasztaljátok meg ti is mind az új világba történő újraszületést. Ennek a ciklusnak a vége nem korlátozódik csupán az emberi tapasztalásra, a változás univerzális időszaka ez, és isteni vágyunk mindannyiótok számára, hogy az új világba lépés tapasztalata tárja fel előttetek a szeretet szent erejét. Ezalatt azt értem, hogy ti, mint egyének most olyan útra léptek, amely megtanítja, [hogy] milyen erő rejlik a szeretetben, nem feledve azt, hogy az általunk említett szeretet nem korlátozódik a romantikus szerelemre, vagy a gyermeketek és más családtagjaitok, valamint a hozzátok közelállók iránt érzett szeretetre, ez a szeretet kiragad benneteket a kollektív tudatosságból, és feltesz benneteket az isteni fény trónusára. Ez a fény az energia végtelen forrása, ami közvetlenül az Univerzum szívének középpontjából érkezik, és megmutatja nektek, megtanítja nektek, irányt mutat nektek, hogy hogyan integráljátok, hogyan fejezzétek ki, és hogyan alkalmazzátok a [saját] életetekben.

Minden fénymunkás az autentikus én kifejezésének újabb szintjét éli meg most e felgyorsult mozgásban. Az autentikus énetek magasabb oktávra lép [saját] autentikusságának kifejezőképességében. December 21-én az autentikus én belép a felsőbb birodalmakba, és többé nem lesz szüksége arra, hogy megtalálja a módját, hogy kifejezze magát a harmadik, negyedik, ötödik dimenziós tudatosságokon keresztül. Azok közületek, akik átlépnek ezen az átjárón, fel fogják ismerni, hogy azt, ahogy kifejezitek magatokat, azt, ahogy használjátok önmagatokat, és azt ahogyan éltek, valójában egy felsőbb erő irányítja. Bizonyos értelemben a Felemelkedés második hulláma egy lépéssel közelebb visz Istenhez, lehetővé teszi, hogy könnyebben integráljátok azt a képességeteket, amivel meghalljátok az Istent és az Istennőt.

Ebben az időszakban a Kegyelem Elohimja, az Erő Elohimja, a Feltétel nélküli Szeretet Elohimja, és az Isteni Teremtőképesség Elohimja fénygyűrűt formálnak a bolygótok körül. Egy kilencnapos periódus alatt ezeket a minőségeket betáplálják a bolygótokba, mint egészbe, és mivel mindannyian feltöltődtök ezekkel az energiákkal, ti is megtapasztaljátok a mély integráció és a felgyorsult megnyílás kilenc napos periódusát, és annak felismerését, hogy mi által szeretnétek motiváltak lenni. Sokan tapasztaltátok a régi ciklusok hirtelen befejeződését, személyiségetek régi típusú létezésének, életének, kifejezésének és kommunikációjának hirtelen végét: az archetípus energiák most feljebb lépnek egy fokozattal, ezért ahelyett, hogy ezek az archetípusok irányítanák a viselkedéseteket, képessé váltok rácsatlakozni az archetípusok energiáira, és eldönthetitek [azt], hogy hogyan hasznosítjátok ezeket az energiákat a saját javatokra, kerüljetek bármilyen helyzetbe is.

Az ezalatt az időszak alatt jelenlévő Elohimok elősegítik a tizenkét átjáró, más néven fényportál megnyílását. Ezek a fényportálok közvetlenül Teremtőink szívcsakrájára összpontosulnak. Ezeket az energiákat keresztülvezetik az Andromédán, az Arkturuszon, a Vénuszon, a Jupiteren, a Napon, a Holdon és a Szíriuszon is. Ezek az energiák összekapcsolódnak, hogy elhozhassák egy új elektromágneses energia hatalmas erejét; ez az energia megváltoztatja majd az összes csakrátokban a bennük található egyedi energiaelegyet, és ennek eredményeképpen megváltoztatja az aurátokban és a felsőbb testeitekben hordozott lenyomatokat is. A monádotok is átmegy egy energia-kiterjedésen, aminek eredménye olyan időszak lesz, amelynek során újra összegyűjtitek kollektív lelketek [szét]töredezett aspektusait, más szavakkal összegyűlik az összes [olyan] aspektusotok, amelyek jelenleg inkarnációban vannak, megerősítik kollektív lelketek tervezetét, ezért mindannyian úgy találjátok majd, hogy az életetek alapja megerősödött, és tudatosabbá váltok, jobban tudatára ébredtek a saját erőtöknek és az életetek alapjaiban rejlő erőnek. Ez azt jelenti, hogy felerősödnek tisztántudó képességeitek.

Tisztántudásotok az a részetek, amelyik anélkül ismeri az összes igazságot, hogy el kéne magyarázni, vagy meg kéne tanítani neki. Ez a veletek kommunikáló belső Atya Isten és Anya Istennő, akik az igazság irányába terelgetnek benneteket. Mivel a változásokkal kapcsolatos világesemények felgyorsulnak, nagyon fontos, hogy kapcsolatban maradjatok ezzel az isteni hanggal. Fontos, hogy összehangolódjatok ezzel a tudatossággal, hogy tudjátok, mit tegyetek, mikor tegyétek, és hogyan kell megtennetek. Bizonyos értelemben ez nagyon hasonló az állatokban élő ösztönhöz; az állatok tudják, mikor közeleg veszély, tudják mikor mozduljanak, és merre mozduljanak, ezért használjuk az „állati ösztön” kifejezést arra, amit most próbálunk közvetíteni nektek.

Ez a konkrét frekvencia azért van, hogy védelmi struktúrákat[szerkezet] hozzon létre körülöttetek és bennetek, és miközben ünnepeljük az élet megtapasztalásának új dimenziójába való belépést, ami új dimenziókat ad majd életetek minőségéhez, elkezditek újradefiniálni azt, hogy mi is a szeretet és [mi] a feltétel nélküli szeretet lényege. Sokan úgy találjátok majd, hogy új fontossági sorrendet állítotok fel az életetekben, és sokan azt is belátjátok majd, hogy elképesztően leegyszerűsödik a képességetek az anyagi világról való leválásra. Azt is felismeritek majd, hogy milyen fontos lekapcsolódnotok az anyagi világról, abban az értelemben, hogy ne azzal határozzátok meg önmagatokat, hogy milyen dolgokat birtokoltok az anyagi világban. Nos, ezt a témát már korábban hosszasan taglaltuk, azért hozom fel most ezt, hogy megérthessétek miről szól valójában az új energia. Utazás ez a nőiségbe, [azokba] az aspektusokba, amelyeket az Atya Isten és az Anya Istennő csatornáznak. Az Istennő felveszi világtanítói hatalmát, és a [férfi] Isten megtartja világtanítói hatalmát, ez [olyan] hatalmas erő, amivel számolni kell. Ragyogó fénnyé váltatok, és miközben haladtok az életetekben, és ez a fény rávetül az életetek összes területére, azonnal képessé váltok meglátni, hogy hol van csalás, csalárdság, hogy hol van egyensúlytalanság, hogy mikor ér véget egy ciklus, és ahelyett, hogy a zavartság és ön-kételkedés sötétségében küszködnétek, világosság lesz, csak annyit kell tennetek, hogy középpontban maradtok és Teremtőink energiájára összpontosítotok, akik az életeteket belőletek teremtik.

Képzeljétek hát most el a Szent Háromságot. A Szent Háromság olyan háromszög, amire Kuthumi gyakran utal három-csúcsú csillagként, és valójában a háromszög minden élet alapja. Ennek a három-csúcsú csillagnak az alapvonala az Atya Isten és az Anya Istennő, a háromszög csúcsán ti vagytok, a kollektív lélek, és annak kollektív esszenciája, akik valójában vagytok. Amikor az energia kiegyensúlyozott módon áramlik keresztül ezen a rácson, látni fogjátok, hogy milyen könnyen juttok túl a kihívásaitokon, milyen könnyű megvizsgálni az akadályaitok mibenlétét, és ennek fényében irányt váltanotok, meghozni a szükséges változtatásokat, és könnyedén, kecsesen megkezdeni személyes utad következő fázisát. Eddig a pontig az emberiség nem értette meg, hogyan működnek ezek az energiák, az emberiség nem értette meg, [hogy] mit jelent az Atya Istennel és az Anya Istennővel való kapcsolat, sőt mivel az Anya Istennőt sok-sok ciklusra eltávolították a képből, valójában lyuk tátongott az élet alapjában. Ahogy [ez] a lyuk feltöltődik saját istennői erőtökkel, és kibékültök saját [férfias] Isteni hatalmatokkal, és így kibékültök önmagatokkal, mint isteni kifejeződéssel, látni fogjátok, hogy a három-csúcsú csillag nyílhoz hasonlatosan tiszta fókuszt biztosít számotokra, és mindig a megfelelő irányba terelget benneteket. Amikor a Szent Háromság bármelyik része nincs egyensúlyi állapotban, a háromszög elkezd pörögni saját tengelye körül, minden irányba szétszórva ezzel az energiát. Emlékezzetek rá, hogy ahhoz, hogy egy piramis egyensúlyban legyen, a földön kell lennie mind a négy sarkának, tökéletes összhangban; így van ez a ti életetekben is, az életetek négy sarka az élet négy elemével van kapcsolatban, tökéletes egyensúlyban lévő fizikai testetek, érzelmi testetek, mentál testetek és spirituális testetek tartja szilárdan az alapot, és onnan kezdhettek munkálkodni a csúcs felé.

Az egyensúly megértése személyes tapasztalat, mert az emberek prioritásai és szükségletei nagyon különbözőek, ezért a jelenlévő Elohim segít majd nektek a következő kilenc napban tisztábban látni ezzel kapcsolatban.

Nos, szeretteim, szeretnélek röviden bevonni benneteket egy energiaaktiválásba, ezért arra kérlek benneteket, hogy helyezkedjetek el, hunyjátok le a szemeteket és hangoljátok össze magatokat az Atya Isten erőteljes fényével és az Anya Istennő erőteljes szeretetével.

Érezd, amint jelenlétük szilárd alapot formál az életedben, és képzeld el, amint ez az alap kiterjed, óriási fénytéglalapot formálva. Képzeld el, hogy ez a téglalap kvarckristályból készül, azért említjük a kvarckristályt, mert ez energia-befogadó és -közvetítő és felerősíti azt, amire összpontosítasz.

Most képzeld el, hogy az Atya Isten és Anya Istennő ennek a téglalapnak egy-egy csúcsán állnak, egymással szemben, átnéznek egymásra, a másik két csúcson pedig Mihály arkangyal és Rafael arkangyal foglal helyet. Ezek az arkangyalok segítenek neked annak biztosításában, hogy ez az alap szilárd, biztonságos [legyen], és most képzeld el magad, amint ennek az alapnak a középpontjában állsz.

Végy mély lélegzetet, és érezd, hogy energiát vetít feléd mind a négy jelenlévő. A tőlük érkező energiák megnyitják szívcsakrádat az emberi egón, az emberi személyiségen, minden emberi szűrőn, érzékelésen, véleményen, attitűdön és hiedelmen túli feltétel nélküli és isteni szeretet dimenziói számára. Ez az eredeti, ősi energia bejut a tested minden egyes sejtjébe, és behatol a DNS-ed kellős közepébe.

Az elkövetkezendő kilenc napban ez a tiszta energia sok struktúrát[szerkezet] megváltoztat majd a tudatosságodban, ez pedig felkészít téged a Felemelkedés Második Hullámának Kapuján történő belépésre.

Ha van bármilyen konkrét óhajod, valami, amit szeretnél, ha tisztázódna december 21. előtt, javaslom, hogy add most elő az Atya/Anya Istennek, Mihály és Rafael arkangyalnak, így erre összpontosíthatsz és elengedheted DNS-edből.

Végy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, engedd, hogy az összes ilyen energia kiáramoljon belőled és lazíts.

A négy lény által kivetített energiasugarak kezdik felemelni lábaidat a kvarckristály alapról, nagyon gyengéden felemelkedsz a levegőbe a régi földi tudatosságon keresztül, fel egészen a csúcsig és létrejön egy energetikai piramis, ami koronacsakrátokkal sarokkövet formál. Amint eléred ezt a csúcsot, a Végtelen Forrás energiasugarat küld koronacsakrádba, ez belép agyi [és] gerincfolyadékodba, le egészen a gyökércsakrádba, majd onnan ki a testedből a kvarckristály tábla kellős közepébe, majd le egészen a Föld Anya középpontjába. Miközben ebben a fényben lebegsz, Mihály arkangyal elkezd a harmadikszemén keresztül geometriai alakzatokat kivetíteni, és így tesz Rafael arkangyal is, ezek pedig együttesen szent hangot hoznak létre a tested körül. Ez a szent hang szólítja a kollektív lelkedet, és a lényed minden kifejeződésének összes [szét]töredezett aspektusát – ez a monádod hangja, amint összehívja, hazainvitálja minden részedet.

Végy újabb mély lélegzetet, majd fújd ki az összes levegőt. Az Atya Isten most kinyújtja jobb kezét, és így vetíti az Univerzum szent törvényeit szívcsakrádba; ez pedig felerősíti mindentudó éned hangját. Az Anya Istennő most kinyújtja bal kezét, és ugyanígy tesz.

Most azt szeretném, ha vizualizálnál két magzatot a testedben, és lásd, hogy amint a tested behúzza ezt az energiát, ezt a fényt, ezeket a szent kódokat, a magzatok növekedni kezdenek. Lásd, hogy méretük hasonló a megszületendő csecsemőéhez. Most képzeld el, amint megszületnek, a testük megnyílik, akárcsak az új napot üdvözlő, szirmait bontó virág.

Folytasd ezt a vizualizációt, amíg e két rész két felnőtt lénnyé válik benned, az egyik az Atya Istent, a másik az Anya Istennőt jelképezi. Képzeld el tested jobb oldalát Atya Istenként, bal oldalát pedig Anya Istennőként. Most kulcsold össze a kezeid, ujjaid összefonva, ezzel jelképezendő az Atya Isten és az Anya Istennő egyesülését. Képzeld el, amint szívcsakrádban is lejátszódik ugyanez, az ujjak összefonódása. Most hajtsd végre ugyanezt a másik hat csakrádban [is].

Így hát szeretteim, ez az Univerzális Napforduló jelképezi az összes mennyei és meghatalmasodott [férfi] Isten és Istennő én között létrejövő Szent Frigyet. Mondhatjuk, hogy az elkövetkezendő 9 napban ünneplitek a „mézesheteket” [honeymoon angolul, ennek kifejtése következik – a ford.], és így a méz aspektus édessége eljuttat benneteket a Hold aspektus nőiségébe, és így a Hold Anya pszichikai energiátokon keresztül feltárja számotokra azt, ami eddig a felszín alatt rejtőzött, amit eddig a szűrőitek, a tapasztalataitok, a hiedelmeitek miatt képtelenek voltatok meglátni, a méz energiáján keresztül pedig a Nap Atya érkezik, elhozva az édességet, és így új világ bontakozik ki előttetek.

Lélegezzétek be ezt a fényt, lazuljatok bele ebbe a térbe és adjátok át magatokat annak, amit most nektek adományoztak ennek a szent fénynek a formájában.

Amint az összes energia összefonódik, látjátok majd, hogy a külső valóságotokban is ugyanez a folyamat bontakozik ki, szent házasságban egyesítve titeket életetek összes szent és tökéletes aspektusával. Ez a szent házasság a szent frigy, ami erősíti az életedet, ami táplálja és meghatalmasítja az életedet és téged magadat is. Ez az energia aztán kiterjed a fizikai világotok nagyobb közösségébe, és más [olyan] világokéiba is, amelyekben ti részt vesztek, az arkangyalok légiói pedig megszólaltatják harsonáikat, jelezve az Univerzumnak, hogy megérkeztetek, az új világ, az új föld, az új szeretet és az új fény szent kapui előtt álltok, és miközben magatok mögött hagyjátok az óvilágot, tökéletesen és biztonságban tartanak meg benneteket, mint életetek szent piramisának csúcsát.

Az Atya/Anya Isten mindig egymással szemben állnak, Mihály arkangyal és Rafael is mindig egymással szemben állnak, ez a négy energia pedig megtart benneteket odafönn, így felülről vizsgálhatjátok azt, ami odalenn történik, a látomás és a magasabb szintű bölcsesség, a nagyobb tudás, a felsőbb szintű intelligencia és leginkább a felsőbb szintű szeretet perspektívájából/nézőpontjából.

Mély belégzés, kilégzés, lazítsatok.

Én, Mária Magdolna, egy kristályrózsát helyezek a koronaközpontodba. Ez a kristályrózsa a feltétel nélküli szeretet rezgéseit bocsátja ki, kisugározza a Kozmosz középpontjába, a Föld Anya középpontjába, kiterjesztve energiájának minden szálát tested minden egyes sejtjébe, így DNS-ed a felgyorsult fejlődés újabb szakaszába kezd, több bölcsességet, magasabb szintű tudást, szeretetet és megértést eredményezve, amit az Atya/Anya Isten képvisel a tudatosságodban, tisztántudó éned hangja pedig felerősödik, és az terelget, mutat irányt és ad tanácsot az életed minden területén.

Az energia ezen új[fajta] összetétele biztosítja, hogy azokat vonzod magadhoz, akik leginkább a javadat szolgálják. Lélegezd be ezt az energiát és lazíts!

Most egy másik kristályrózsát helyezek a keresztcsonti/szex csakrádba. Ennek a kristályrózsának az energiája biztosítja, hogy a folyékony szeretet szent áramlata mindig kifejezésre jusson a teremtőképességeden keresztül. A Szent Grál, ami a napfonatodban helyezkedik el, mindig túlcsordul majd szeretettel, kreativitással, felsőbb szintű tudással és bölcsességgel arról, hogy ki vagy, mi a célod az Anya/Atya Isten melletti szolgálatod során. Minden Fénymunkás annak lehet most tanúja, hogy a szolgálatban betöltött szerepük felgyorsul, és az, amit az Isten és az Istennő szolgálatára végeztek, sokkal nagyobb hatással lesz azokra, akiket szolgáltok, és az energia, ami feltétel nélküli szolgálatotok eredményeképp visszatér hozzátok, felerősödik, így gazdagítva életeteket gazdagítva a szellemeteket és a lelketeket, és így a végtelenség energiája harmonikusan [tovább]áramlik majd az életetekből, hogy megérintse mások életét. Nem kell erőfeszítéseket tennetek a szolgálatért, teljesen természetes, kecses és spontán folyamat lesz majd.

Végy újabb mély lélegzetet, teljes kilégzés, miközben az energiák elrendeződnek a testedben.

Mondjunk köszönetet az Atya/Anya Istennek. Mondjunk köszönetet Mihály és Rafael arkangyaloknak. Mondj köszönetet összes isteni aspektusodnak ezért a csodálatos lehetőségért. Amint Atyánk és Anyánk palotájában egyre felsőbb dimenziókba értek, látjátok majd, hogy a felsőbb szintű bölcsességnek, tudásnak, intelligenciának és szeretetnek ez a világa, végtelen lehetőségekkel telt világ, a végtelen szeretet, fény, kreativitás és energia forrása, és ti drága lelkek, most ráléptek arra az útra, ahol felfedezitek, hogy hogyan hasznosíthatjátok ezeket a magasabb rezgésű energiákat, hogyan válhattok mestereivé, és hogyan fejezhetitek ki önmagatokat mester alkimistaként Teremtőink mellett szolgálva.

Én, Mária Magdolna, fontos szerepet játszom majd mindannyiótok életében, ahogy egyre több Magdolna Oszlopot horgonyzunk le, és a Feltétel nélküli Szeretet Rózsái közül is egyre többet aktiválunk, tanúi lehettek majd, hogyan talál az életetek teljesen újfajta támogatásra, és hogyan bukkan fel egy teljesen új élet, ha az Isten/Istennő tudatosság kódja szerinti élet mellett döntötök, ezért hát mindannyiótok számára harmonikusan áldás ez a fény, amit azért választottatok, hogy az összes aspektusotokat integráljátok. Legyen áldott minden lélek, akit ez a fény megérint, és térjenek vissza ezek az áldások százezerszeresen.

Nagyon gyöngéden kezd el visszahúzni tudatosságodat a testedbe, és válj tudatossá a fizikalitásodra, a környezetedre, érezd magad a testedben. Végy még egy mély lélegzetet, miközben kiterjeszted energiagyökereidet a Föld Anya középpontjába, szilárdan lehorgonyozva önmagadat a testedben, mégis fenntartva a kapcsolatot mindazzal, amit most megtapasztaltál.

Végy mély lélegzetet, kilégzés - most már kinyithatjátok a szemeteket, ha akarjátok.

Teremtőink drága kifejeződései, hallgassatok figyelmesen! Okkal vagytok életben, mindannyian az élet láncának nélkülözhetetlen [lánc]szemei vagytok. Kuthumi korábban már elmondta, [hogy] ha nem vagytok itt, a lánc elszakad, ha az önpusztítás mellett döntötök, a lánc meggyengül, ezért ezen az Univerzális Napfordulón arra kérünk benneteket, hogy szeressétek önmagatokat, lássátok be, hogy ez a lánc fontos, [fontos,] hogy épségben megőrizhessétek az erejét. A Fénymunkásoknak egyesülniük kell a szent házasságban, a szent frigyben, hogy erőt nyerjetek a sokaságból is, mert ekkor éritek el az igazi felszabadulást. Amikor engedtek a sötétségnek, más szavakkal megengeditek, hogy a tudatlanság, a félelem és a gyűlölet irányítsa az életeteket, [akkor] összezúzzátok a lánc szemeit, elhidegültök egymástól, és ekkor elveszítitek az erőtöket.

A sötét energiák, nevezzük ezeket most Sötét Erőknek együtt dolgoznak, összetartanak, mert értik az összegyűlés erejének fizikáját, ezért nagyon fontos, hogy ti [is], akiket Teremtőink fénye és szeretete motivál, megértsék ugyanezt a fizikát, és azt, hogy azáltal, hogy egyfelé húztok, beteljesíthetitek a szerepeteket, elérhetitek a szerződésetekben vállaltakat, és jobban szolgálhatjátok önmagatokat, az emberiséget és az Anya/Atya Istent. Ne dőljetek be a negatív energiáknak, amelyek szándékosan kivetítik önmagukat elétek, hogy összezavarjanak benneteket, hogy kétséget ébresszenek bennetek, és rávesznek benneteket, hogy elutasítsátok önmagatokat, lerombolják azt, aminek a megteremtésén oly sokat fáradoztatok, ezért győződjetek meg róla, hogy olyan emberekkel és [olyan] helyszíneken társultok, akik és amelyek támogatják a szíved és a lelked szándékát és tervét. Tartsatok össze, dolgozzatok egymással, és ha olyanokkal találkoztok, akik negativitást vetítenek ki, menjetek el, tartsatok össze, és tartsatok ki önmagatok mellett, és emlékezzetek mindig arra a hatalomra és erőre, ami a nagy számotokban rejlik. Nem tesztek jót azzal, ha elkülönítitek magatokat attól a fénytől és Szeretettől, amelyet az Anya/Atya Isten nektek szánt, hogy ott legyen az életetekben, hogy megoszthassátok másokkal, és hogy kifejezhessétek.

Ez az Univerzális Napforduló biztosítja a fény alapzatát a Fénymunkások számára, hogy összegyűlhessenek, összetarthassanak, ahogy a szent frigyben tesszük, és hogy valóban olyan erővé válhassanak, amellyel számolni kell. A Sötét Úr óvilágába vezető kapuk bezárultak; az a világ többé nem része a valóságotoknak, és ezalatt azt értem, hogy nem kell, hogy annak a világnak az áldozatai legyetek. Magasabb szintű módszereket sajátítotok el, megtanuljátok az alkimista mester és a teljes én mesterének módszereit, és ezek a módszerek kedveseim, az új élet alapelvei, amelyeket majd megtanítotok egymásnak, megosztotok egymással, és ezek lesznek [azok] az alapelvek és kódok, melyek alapján a saját életeket élitek majd.

Őszintén megtiszteltetek azzal, hogy ma itt lehettem, és átadhattam ezt az üzenetet. Nagy megtiszteltetés, hogy ennek a nagyszerű projektnek a része lehetek, és itt állhatok teremtőink jelenlétében, veletek tartva és együttműködve, rajtatok keresztül, mellettetek. Emlékezzetek a kristálypiramisotokra, amikor kimerültnek, kiábrándultnak, fáradtnak vagy negatívnak érzitek magatokat, vizualizáljátok az energia négy sugarát, amint behatol a szívetekbe és újra energetizálja a testeteket. Emlékezzetek a korona- és keresztcsonti/szex központban elhelyezett kristályrózsákra, és arra a fénysugárra, ami a Végtelen Forrásból érkezik, és ettől jobban középpontotokban érzitek majd magatokat, nagyobb biztonságban, célotokkal összehangolva.

Mindaz jöjjön el hozzátok, amit a legnagyszerűbb életetek megéléséhez szükségesnek találtok kegyelemmel telt, tökéletes, isteni, harmonikus és csodálatos módokon. Szívetek mindig fejezze ki Teremtőink hangját és béke legyen veletek!

Mária Magdolna vagyok. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...