Kuthumi - Kanadai folyékony rácsok 36-40.

 Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 36-40.

aid71506-v4-728px-embrace-your-inner-child-step-10.jpg

 2008. november 28

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

Előző rész:

Kanadai folyékony rácsok 31-35. 2008. október 27
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-kanadai-folyekony-racsok_22.html?m=0

 Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

_______________________________________________________________

Én vagyok Kuthumi és a szeretet és bölcsesség sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra az új látomás, az Isteni vezettetés, a derű és a szinkronicitás áldásait.

Üdvözlet szeretteim! És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, abból a célból gyűlünk most össze, hogy megalkossuk azt az öt rácsot, amelyek a középpontba állítják és megjelenítik az "Isteni gyermek" energiáit. És amelyek megáldják mindannyiótok életét. Amint az Isteni gyermek köszöntésének energiái előtérbe kerülnek, valamennyien megkezditek az újrakapcsolódás utazását, az Énetek ezen Isteni aspektusához.

Ez az ártatlanság visszaszerzése utazásának újabb szintje. És az ártatlansághoz vezető ösvény az ember belső érzékelése megismerésének útja. Az elkülönültség tudatosság nemcsak az Istentől való elváláshoz vezetett, hanem az Éntől való elváláshoz is. És most az új Fény szent szövete teljesen új jelentést kap, amikor valamennyien keresztül mentek az "Arany Korona" beavatáson.

Ami az Isteni Fény Univerzális Tanácsa elé állít benneteket. Ahol az Isteni Anya és az Isteni Atya a magasabb tudatosság 144 ezer rejtett csakrájának kivirágzása fölött tartja a kezét, mely csakrák a testetek ágyéki tájékán találhatóak. Most persze megkérdezhetnétek, hogy Isten szép bolygója lényei testének ezen a területén hogyan férhet el 144 ezer ezekből.

Hiszitek vagy sem, elfér. Ezeknek a csakráknak ugyanis rengeteg dimenziója létezik.

És meg kell értenetek, hogy nem a fizikai test az, ami helyet biztosít ezeknek a csakráknak.

Mivel az energia testetek az, szóval ne gátoljátok az energiát azzal, hogy megpróbáltok a fizikai testben képet alkotni róla. Ezek a csakrák a magasabb tudatosság központi univerzumban található kamráihoz kapcsolódnak, amelyeken keresztül hatoltok az "Arany Korona" beavatás alkalmából.

Ahogy az Isteni szeretet központi kamrájába kerültök, az Univerzális Anyával és Atyával Isteni gyermeketek újjá születik. És azáltal, hogy ez az Isteni Lény újjáéled, ti csoportként aktiváljátok a kollektív Isteni gyermeket, aki újra alapítja a bizalom és az ártatlanság rácsait a bolygótok, mint egész számára. Ezáltal tudjátok megjavítani a bizalom megrongálódott rácsait.

És mi kifejezetten arra az időszakra fogunk összpontosítani - persze csak egy kis ideig – amikor 2 éves kornak megfelelő az Isteni Gyermek tudatossága. 2 éves kor körül a gyermek

leföldeli az akaratát a fizikai valóságban. Ez az az időszak, amikor a szülőknek és az őrzőknek, gondozóknak és azoknak, akik gyermekekkel dolgoznak nehézségeik adódnak, hogy összhangban tartsák az energiáikat és a tudatosságukat a gyermekével. És gyakran úgy emlegetik ezt mint a borzalmas 2 évest. Valójában ez még rémisztőbb a gyermekek számára,

mint amennyire a gondozóiknak az, mivel megpróbálják ezeknek a gyermekeknek az Isten és Istennő általi szent akaratát megragadni és lehorgonyozni egy olyan valóságban, ami nagyon korlátolt és korlátozott a magasabb tudatosság hatalmán belül. Ezért minél jobban ellenáll a környezet az ő erejüknek, annál rémisztőbbnek tűnik ez a 2 éves számára.

Szóval a mi célunk most az, hogy aktiváljuk a kollektív 2 éves Isteni akaratát. És átöblítsük vele az energia teljes mátrixát, eltávolítva az információ és programozás tudatalatti üregeit és átszállítva ezeket az Isteni Fény univerzális kamráiba és ezzel ezek az energiák és a tieitek is átesnek egy mély gyógyuláson, lekapcsolva minden dühöt és félelmet, ami a gyermeki érzékeléshez kapcsolódott. És nem volt képes megbízni a környezetében, csupán azért mivel ez a környezet nem értette meg az őáltala képviselt energiát. A bolygótok legtöbb emberi lénye megállt a fejlődésében. És érzelmi fejlettsége megrekedt. a 2 és 5 évesek szintje között. Amint megnyitjuk ezeket a rácsokat, hogy energiát vonjanak be az Én ezen elszigetelt aspektusai újjáéledésen mennek keresztül. És vissza fogjátok kapni ezeket a részeiteket amelyek növekedésükben elsatnyultak pusztán azért, mert ebben az életkorban csalódottságot és elfojtást kellett átélnetek.

Mert senki sem fogta fel, hogy mit is próbáltok tenni és ahelyett, hogy támogató környezetben lettetek volna, hogy leföldelhessétek a szándékaitokat, inkább harc bontakozott ki közöttetek és a szüleitek vagy gondozóitok között. Ez azt jelenti, hogy minden gyermek a születésétől úgy 5 éves koráig most áteshet ezen a felgyorsult elengedésen és ez hozza el a mélyebb tudatosság és a nagyobb megértés Fényét annak, hogy mit jelent önmagatokat szeretni. Az egyik oka annak amiért nem tudjátok, hogy hogyan szeressétek önmagatokat az, hogy nem szerettek benneteket úgy, ahogyan ti szerettétek volna, ha szeretnek az életeteknek ezekben az életbevágóan fontos éveiben. Ez nemcsak a fizikai és az érzelmi fejlődésetekben volt életbevágóan fontos, de kiemelkedően fontos volt a szellemi fejlődésetekben is. Ez az az időszak, amikor az összes energia egybeszövődik. Amikor a tudatosság minden szintje összeolvad az Univerzális Atya és Anya Fényében és amikor nemcsak egy szinten a magasabb tudatosságba emelkedtek és ezért valamennyiőtök megkapja a lehetőséget, hogy átkelhessen a magasabb szintű felébredés 33 szintjén a következő 8 hónapban. Ezért olyan fontos, hogy tiszteletben tartsátok a Belső Gyermeketek szükségleteit. Néhányan megkérdezhetitek: ugyan honnan tudhatnám, hogy melyek a Belső Gyermekem szükségletei? Onnan, hogy figyeltek, hogy válaszoltok arra, amit szükségesnek éreztek megtenni az adott pillanatban. Így ha pl. mondjuk azt éreznétek, hogy pucérra kell vetkőznötök és rohanni a hóban, torkotok szakadtából kiabálva, akkor ezt mindenáron tegyétek meg. Úgysem juthattok elég messzire ahhoz, hogy megfagyjatok, mielőtt visszaérnétek. Csak azt akarjuk megmutatni és elmagyarázni nektek, hogy a Belső Gyermek szükségletei nem különböznek attól, amit felnőttként éreztek szükségesnek. Mivel valójában a Belső Gyermek szükségleteire válaszoltok. A Belső Gyermek mindig a részetek lesz. Ahogy a Belső Kamasz és a Belső fiatal felnőtt is. Ezek mind a tudatosságotok aspektusai, a fejlődésetek részei, amelyeket még mindig képesek vagytok kiaknázni, mivel ezek közül a folyamatok közül rengetegnek a kifejlődése még nem fejeződött be. Más szavakkal még nem uraljátok. És most van itt az ideje, hogy visszatérjetek és visszaköveteljétek az ártatlanságot. Tudva, hogy az ártatlanság a ti belső érzékenységetek. Amelyet nevezhetünk intuíciónak is. Azáltal, hogy előtérbe lép az Isteni Gyermek új energiák áradnak be, melyek a bolygó gyermekeire összpontosulnak. Mivel ők a ti jövőtök és ők azok akiket most a magasabb tudatosság arany és platina spiráljaiban kell tartani. Azért, hogy ők is átessenek ezeken a felgyorsult aktiválásokon. Miért vesztegetnénk az időt arra, hogy megvárjuk, amíg öregebbek lesznek. Amikor valójában a most a legjobb időpont erre.

Most pedig azt kérjük, hogy csukjátok be a szemeteket és lélegezzetek be mélyen a szívcsakrátokba és lélegezzetek ki a gyökércsakrátokon keresztül. Terjesszétek ki az energiátokat a Föld Anya testébe. Hálát adva neki összes szeretetéért és támogatásáért.

Vegyetek újabb mély levegőt a szíveteken keresztül és most lélegezzetek ki a koronán át, amivel behívhatjátok az Univerzális Anya és Atya teljes esszenciáját, hogy lehorgonyozzák az energiájukat a szívcsakrátok mélyén. Érezzétek meg a fényük végtelenségét. Amint feltölti a testeteket, belép minden sejtetekbe, amíg be nem szívódik a DNS-etek magjába. Mialatt ez az energia végighalad rajtatok az Univerzális Anya és Atya első alkalommal az elmúlt 200 ezer év során megengedi egy Fénymunkás csoportnak emberi formában, hogy összekapcsolódjon az Isteni Arany Gyermekkel. Ez soha ezelőtt nem történt meg így a Földön.

Most nyissátok meg az energiamezőtöket. Nyissátok meg a szíveteket, az elméteket, a testeteket, és a szellemeteket, hogy befogadhassátok az Isteni Arany Gyermek jelenlétét, annak a lénynek a jelenlétét, aki azért jött, hogy elvezesse a világotokat a létezés teljesen új állapotába. Ez a gyermek megnyitja nektek a szívét. És saját energiájának részeként üdvözöl benneteket. És ezzel felkínálja nektek azt a lehetőséget, hogy az Isteni Arany Gyermek energiájának horgonyaként szolgáljatok. Ami által a ti gyermeketek is Arany Gyermeknek kereszteltetik.

Ti magatok pedig az arany bölcsesség energiájának csatornájává váltok. Amit az Univerzális Arany Gyermek hirdetett meg az élet új hajnalaként. Ez a gyermek felbecsülhetetlen értékű ajándékot hoz magával, melyhez mindannyiótoknak hozzáférése lesz. Ez pedig az a lehetőség, hogy tiszta lappal kezdhessetek teljesen új életet. Ez a Gyermek ennek a helynek a közepén energetikailag manifesztálódik a Nagy Buddhához hasonló kinézettel. Ennek a szeretetnek a tisztasága megnyitja a szívcsakrátokat az Univerzális Szeretet még tágasabb dimenziói felé. És megnyitja azon képességeteket. hogy kiterjesszétek ezt az Univerzális Szeretetet azok felé, akik a környezetetekben fejlődnek és ezzel a ti Én-szeretetek is növekszik.

Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen, miközben az Isteni Arany Gyermek kiterjeszti energiáit egészen addig, amíg az energia teste teljesen magába nem fogad valamennyiőtöket. A bolygó összes Fénymunkását és végül a bolygótokat is mint egészet. Nagyon sokáig vártunk, hogy megtegye ezt. Hatalmas mennyiségű gyógyulásnak kellett bekövetkeznie ehhez a Fénymunkások szívében. Mert elegendő számú Fénymunkás kellett ahhoz, elegendő edény, hogy képesek legyetek megtartani az Isteni tudatosságot, amelyet előhoz ez az Isteni gyermek. Ez az Arany Gyermek közvetlenül a ti Belső Gyermeketekhez szól és ez a módja, ahogyan újjá fogjuk építeni a világotokat, ami tartalmazza a bizalom, az Isteni akarat és az ártatlanság esszenciáját. Ezek a rácsok a tudatosságotokba húzzák be a magasabb világokat, mint ahogy azt tudjátok, a teremtő képességek következő szintjére, hogy magasabb bölcsességet és tudást közvetítsenek azok számára, akik a lélek felszabadításának igaz ösvényét követik. Ez automatikusan átjárókat nyit meg az alsó tudatosság részére, amelyen annak át kell kelnie. De az egyetlen módja annak, hogy az alsó tudatosság átkelhessen ezen az átjárón éppen az, ha őszinte a vágyakozásotok az Én Belső Fényére és az Univerzális Anya és Atya Fényének megismerésére. Ti azért vagytok itt, mert túl vagytok számos beavatáson. Ti vagytok a kulcs őrzői. A kulcs gondviselői és annak az energiának az aktiválói, amelyet az Isteni Arany Gyermek teremtett meg. Ti vagytok az ő új napközije. Ennek a csöppségnek a gondozói és remélem, hogy felkészültetek erre. Ez a lény, habár úgy utaltam rá az imént, hogy csöppség teljhatalmú. Olyan, aki szavahihetően taníthat benneteket. Aki hitelesen képes az élen járni. És aki elvezethet benneteket azokhoz a gyermekekhez, akik a jövő Aranyfényének igazi őrzői. Ezeknek a gyermekeknek szükségük van a ti védelmetekre és támogatásotokra, a gondoskodásotokra és a szeretetekre, még ha pusztán az energetikai is. Mert az útjaitok kereszteződnek és fel fogjátok ismerni őket.

Kommunikáljatok velük telepatikusan, mert meg fogják érteni ezt a fajta kommunikációt. És mindig a szívcsakrán keresztül szóljatok hozzájuk. Tehát most amint ez a Hatalmas Lény a szívét egyre szélesebbre tárja, nektek is ugyanezt kell tennetek. És fogadjátok be az új tudatosság, a szélesebb megértés és a mélyebb figyelem ezen kozmikus és Isteni szeretet kollektív rácsai Isteni céljának arany zuhatagát, amelyet a Fénymunkások juttatnak el eddig a pontig, eddig az időpontig, ahol mind egy testként összegyűlve üdvözlünk benneteket a Fény azon birodalmaiban, amelyeken keresztül áteshettek az Arany Korona beavatásokon.

Vegyetek mély lélegzetet, miközben üdvözöljük a Béke és Harmónia Elohimját. Nyissátok meg az energiátokat, hogy üdvözölhessétek a bizalom és ártatlanság univerzális rácsainak Arkangyali régióit. Üdvözöljétek a kollektív lelketek Isteni Fényét. Szólítsátok a mindenható "Vagyok Aki Vagyok" jelenléteteket és érezzétek magatokat biztonságban és lerögzítve ebben az Isteni aspektusban.

Metatron Nagyúr, Maitreya Nagyúr és Melchizedek Nagyúr elkezdik a csakráitok aktiválását az alsó hátsó területeken. És így Nada Úrnő, Quan Yin Úrnő, Mária Úrnő és Mária Magdolna elkezdi megteremteni a gondoskodás és az Isteni elfogadás energiáit és átadni ezeket a Belső Gyermeketeknek. Lazítsatok és nyissátok meg a testeteket, hogy a Belső Gyermek aspektusotok befogadhassa ezt az energiát és a szerencse újból megfordul.

Ti valamennyien tagjai vagytok a Fény Nagy Tanácsának. Ez a Nagy Tanács 333 millió lélekből áll. Akik megegyeztek, hogy irányítják és biztosítják, hogy amikor eljön az ideje, akkor az emberiség, a Föld Anya és mindazok, akik készen állnak és hajlandóak rá, azok átkelhessenek az új élet Arany Rácsába. És így van ez, hogy ennek a Tanácsnak mi minden egyes tagját összekapcsoljuk a szívcsakra energiáján keresztül és ez az energia táplálja az Isteni Arany Gyermek szívét és az Univerzális Anya és Atya kiterjeszti szeretetét mindannyiótok felé egy folyékony kristályrácsot alakítva ki körülöttetek, amelyik a helyükön tartja személyes ismertető jegyeitek szent kódjait és Isteni sorozatait. Amelyek biztosítják, hogy az Arany Fény minden dimenzióján akadálytalanul, ellentmondások és korlátozottság nélkül juthassatok át egészen addig, amíg el nem éritek azokat az univerzális szinteket, amelyek véglegesítik mesteri utazásotokat emberi formában.

Hilarion Nagyúr most szent hangot kezd el hallatni az energia vibrációk emelésére, amelyet valamennyiőtökbe betáplálunk. Nada Úrnő a színek vibrációit használja, hogy segítse megnövelni ezeket az energiákat és ezzel a csakráitok frekvenciái most kiterjednek egy magasabb dimenzióba a folyékony szeretet, az Isteni bizalom az Isteni akarat és az Atya és Anya Isten egyetemes elméjének birodalmaival kommunikálva.

Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen, miközben kiterjesztik ezeket az energiákat bolygótok minden lelke felé. Áldást, enyhülést, elengedést, szeretet és gyógyulást hozva el számukra és persze ugyanezt mindannyiótok számára is. Nem számít az, hogy minden egyes személy a bolygótokon tudja-e vagy sem, hogy mit nyújtunk át. Vagy tudja -e, hogy mire kínálunk most lehetőséget, ami számít az a szándék és az a tény, hogy ez a cselekedet megtörtént. Semmilyen energia nem vész kárba, semmilyen áldás nem marad figyelmen kívül, mivel az áldásokat az emberiség kapja és így a Föld Anya elnyeli minden cseppjét ennek a minden kívánnivalótól mentes ténynek. Mennél inkább tudatában vagytok ezeknek az áldásoknak, annál egyszerűbb lesz számotokra élvezni ezeknek az Isteni áldásoknak a jótéteményeit. És most kifejezetten néhányotokhoz beszélek, hogy elmondhassam, hogy elérkeztetek az életetekben egy nagyon fontos utazás végére. Befejeztetek egy könyvet. Nemcsak egy fejezetet. Becsuktatok egy ajtót és eljött az ideje, hogy olyan birodalmakba lépjetek be, amelyeket kiérdemeltetek. Olyan birodalmakba, ahol valóra válthatjátok életetek összes reményét. Itt az idő és ti tudjátok, kik vagytok. Már napok óta hozzátok beszélünk. Néhányotokhoz már hetek óta. Hagyjátok el a vágyakozást olyasmire, ami ismerős. Ne törődjetek a védekezéssel és engedjétek az Énetek magasabb, mindent tudó aspektusait, hogy a létezés új állapotába vezessenek és irányítsanak benneteket. Újfajta életmódhoz, mert ezzel kezdjük el uralni a bizalom művészetét és gyakorolni az Isteni akaratotok használatát, azét az akaratét, ami egy az Atya/Anya Istennővel.

Vegyetek mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen. Zadkiel, Uriel és Ariel Arkangyal belép most. Három kulcsfontosságú kristályt hoznak magukkal. Ezek a kristályok nyitják valamennyiőtök univerzális Akasha feljegyzéseit. Hogy megkaphassátok most Isteni Arany lenyomatotok teljes kódját. Adjátok át magatokat ennek az energiának. Lazítsatok és egyszerűen csak engedjétek megtörténni. Lélegezzetek be mélyen.

Zadkiel Arkangyal lép elő és beilleszti az első kulcskristályt a szívcsakrátokba. És az óramutató járásával megegyező irányba fordítja el. Aktiválja ezzel az integráció első szintjét.

Ez támogatni fogja a fizikai és az érzelmi testet. Lélegezzetek be mélyen és lazítsatok. Ha bármilyen kényelmetlenséget éreznétek a Szív vagy a Napfonat tájékán csak lélegezzetek és lazítsatok. Semmi szükség a kontrollra vagy a félelemre a történtekkel kapcsolatban.

Most Uriel Arkangyal lép elő és behelyezi a második kulcskristályt a napfonat csakrátokba és elfordítja az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezzel aktiválja a letöltés következő szintjét és ez összekapcsol az új csakrákkal, amelyeket Metatron, Melchizedek és Maitreya aktiváltak. Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen.

Ariel Arkangyal jön most elő és a harmadik kulcskristályt a szexcsakrához helyezi, és elfordítja egyszer az óramutató járásával megegyező irányba, egyszer ellenkező irányba és benyomja teljesen a szexcsakrába és ez lehetővé teszi Arany lenyomatotok letöltésének végső fázisát bekövetkezni. És aktiválja bennetek az Isteni Belső Gyermek újraébredésének végső fázisát is.

Hilarion Nagyúr megnöveli ezeknek az energiáknak a vibrációját. Miközben belép Seraphis Bey mester, aki magával hoz 14 geometriai alakzatú kristályt. Amint ezek a geometriai energiák belépnek az energiamezőtökbe különböző irányokba kezdenek el forogni. Isteni jellemzőket hozva létre, amelyek összekötnek benneteket az Univerzális Anyával és Atyával, a Béke és Harmónia Elohimjával, és az Arkangyalok légiójával, akik most jelen vannak velünk. És ez köt benneteket össze a Nagyobb Tanács szent kódjaival, akik felelősek a Föld irányításáért és értetek a 333 millióért, akik a Föld őrzőiként és kozmikus dárdaként állnak helyt azokért, akik keresik a felszabadulást. Amint valamennyien a szabadság ösvényét választjátok, amint valamennyien azt választjátok, hogy békével, örömmel, harmóniával és gyönyörűséggel töltekeztek fel akkor teljesen, tökéletesen és végleg elengedtek minden földi karmát. Minden olyan karmát, ami a családotokhoz, a társadalmatokhoz, az országotokhoz és bármely más nemzethez kötött a Földön. Ez egy nagyon erőteljes, magasan fejlett, felgyorsult felébredést eredményez azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok, hogy mi a célotok és hogyan szolgáltok. Semmilyen körülmények között semmilyen egó sem lehet ennek része.

Valamennyiőtökkel közöljük most ezt a felelősséget, mivel bízunk abban, hogy tudjátok, hogyan tartsátok ellenőrzésetek alatt az egótokat, mert megértitek az ítélkezés, a kritizálás dinamikája és az irigység, a féltékenység és a hibáztatás kivetítését másokra. Ha ezeket az energiákat gyakorolnátok miközben ezekben a nagyon-nagyon szent rácsokban tartózkodtok, akkor tudjátok, hogy olyan ostorozás lesz, amit nem fogtok elfelejteni. Az egyetlen ok szeretteim amiért ezt mondjuk, az az, hogy még jobban tisztában legyetek vele. Az a kristály, amelyet Uriel helyezett be, támogatja a mentális testet. Ezen nagyon magas szintű közvetítések energiáinak befogadására, ami azt jelenti, hogy ugyancsak a tudatában kell, hogy legyetek annak, hogy mire gondoltok. Hogy mit vetítetek ki és hogy hogyan bántok a kollektív elmével és a kollektív mentális testtel. A tanításokat már átadtuk, használjátok hát azokat. Az a kristály, amelyet Ariel hozott, a spirituális testet támogatja az Arany Korona dimenzióinak átszelésével. Ezáltal fogadhatjátok a királyi ismertetőjegyeket, amelyek magasabb céljaitok jeleit tartalmazza. A következő 12 hónap életbevágóan fontos és akik most részesei vagytok annak, amit teszünk.

Valójában ti vagytok azok, akik bevezetik a többieket. Ti vagytok a bölcs mesterek, a megvilágosult lélek tudók. Ezt tehát a való világban kell gyakorolnotok. És ezt úgy értem, hogy abban a világban, amelyben a ti emberi valóságotok létezik.

Vegyetek mély lélegzetet, miközben behúzzátok az energiát a gerincetekbe. Végig a tobozmirigyen és az agyalapi mirigyen keresztül és a koronacsakrán át. Metatron Arkangyal most bekódolja a gerincoszlopotokat. Lélegezzétek ezt be. Mialatt Metatron folytatja a kódolást, Mihály Arkangyal a védelem pajzsát teremti meg körülöttetek.

Vegyetek mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen. Most Maitreya Nagyúr veszi fel a Belső Gyermeketeket és a karjában tartva a szemébe néz és most azt szeretném, ha ennek a gyermeknek a szemén keresztül ti pedig az Ő szemébe néznétek. És Ő elmondja nektek, hogy egészek vagytok, hogy tökéletesek vagytok, hogy Isteniek vagytok, hogy egyek vagytok, hogy ti vagytok a béke, ti vagytok a szeretet megnyilvánulása. És most másként fogja a gyermeket és a mellkasánál és a szívtájékánál megnyomva új életet lehel beléje. Új életet lehel belétek is. Egyszerűen csak engedjétek be ezt az energiát és tudjátok, hogy amikor az életetek minden pillanatát elfogadjátok az igazságotok Isteni megnyilvánulásaként, akkor azzal megerősítitek ezt a rácsot, amelyet létrehoztunk. Minden alkalommal amikor használjátok a belső érzékenységeteket, mindig, amikor bíztok magatokban és amikor figyelmet, szeretetet, támogatást és elismerést szenteltek a Belső Gyermeketeknek akkor a jutalmatok a rácsok megerősödése a kollektív számára. Szeretteim, ez csak a kezdete a változás legnagyobb ciklusának, amelynek manapság a tanúi vagytok.

Gigantikus méretű ünneplés veszi kezdetét, amikor a Világegyetem Angyalai megszólaltatják

trombitáikat. Jelezve az összes univerzumnak, hogy a kritikus tömegnek sikerült átkelnie, hogy a Fénymunkások, akik megígérték, hogy egymásra találnak, most megtettétek ezt. Mi pedig végbevittünk egy fontos mozzanatot, visszahoztuk a Földre az Arany Gyermeket.

Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen, és lazítsátok el a testeteket.

Maitreya Nagyúr visszahelyezi a belső gyermeketeket az energia testetek belsejébe és mialatt ezt teszi, egy arany tollat ad át neki. Ez az Arany Főnix egyik tolla. Ti most kiemelkedtek a régi világ hamvaiból. Üdvözölve az új világot, szilárdan állva az igazságotokban, függetlenül attól, hogy mi bontakozik ki körülöttetek a világban ti soha ne adjátok fel a hiteteket, soha ne mondjatok le. Soha ne térjetek el attól, amit az igazságotoknak ismertek és minden rendben lesz. Ezt megígérem.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, majd fújjátok ki teljesen. Ahogy az Arany Gyermek most mély lélegzetet vett - kilélegezve - energiát enged ki a nevetés energiáját és a nevetés vibrációja pecsételi le a fényt, a bölcsességet, a szeretetet és a belső érzékelést azokon a rácsokon belül, amelyeket megteremtettünk. És így van ez, hogy az alsó egó és a felső egó találkozik és ezeknek az energiáknak a szent násza végbemehet a kollektív tudatosság számára. A kollektív tudatosság mentális teste felemelkedik a felsőbb birodalmakba. Ezt a felemelkedést mostantól, november 13-ig érezhetitek meg.

Könnyebbnek, tisztábbnak és összeszedetebbnek érezhetitek magatokat és ahogy a világosság is megérkezik azzal nagyon egyszerű lesz meghozni az életetekben a szükséges intézkedéseket és változásokat, így ezzel a lehetséges legjobb életet élhetitek. Lesznek olyan emberek, akikkel egyesültök. Lesznek olyan emberek, akikkel újra összejöttök és emberek, akikről úgy érzitek majd, hogy a részeitek. Üdvözöljétek őket a szívetekből. Az otthonotokban, a világotokban, mert ezzel erősödik az energia, növekszik a rács és ne feledjétek a számokban az erőt. Gyűljetek össze egyetlen szívként, egyetlen elmeként, egyetlen kollektív lélekként, minden lélek felszabadítása a küldetésetek. Az emberiség megszabadítása a tudatlanság kötelékeitől és a bolygó minden lelke számára biztosítani azt a lehetőséget, hogy meghatalmasíthassák önmagukat, önmaguk megismerésének Isteni utazása révén.

Az ember ismerje meg önmagát, mert így cselekedve az igazság szabaddá tesz.

Ünnepelünk benneteket, a Fény vezetőit, a Szeretet vezetőit. A nagyok eljövetelére számítottatok, hogy megváltoztassák a világot ugye? Tudjátok mit, ti vagytok azok, akiknek az eljövetelére számítottatok. Szóval nincs több vesztegetni való idő. Ideje elindulni és megtenni amiért idejöttetek. Magatok mögött tudhatjátok az összes univerzum teljes Elohimjának támogatását. Támogat benneteket a Fény összes Arkangyalja és Angyala, a Fény valamennyi Istene és Istennője. Mellettetek áll a mindenható Univerzális Anya/Atya Isten, nincs olyan lénye a Fénynek, aki ne támogatná a küldetéseteket, az utazásotokat, az útkereséseteket.

Szabadon cselekedhettek most, hogy élvezitek az autentikus szeretet fényét, vegyetek

mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen miközben befejezzük az energia

integrálás utolsó fázisát. Lassan kezdjétek el visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe. Érezzétek a kapcsolatot a Belső Gyermeketek és az Isteni Arany Gyermek között. És tudva, hogy amint az emberiség üdvözli az Isteni Gyermeket azzal óriási gyógyulás következik be a Föld Anya számára és ő maga is megszüli az Isteni Gyermek egyik aspektusát. Vegyetek mély lélegzetet, majd fújjátok ki teljesen, lazítsátok el a testeteket, hálát adva minden jelenlévőnek, ahogyan mi is köszönetet mondunk valamennyiőtöknek a jelenlétetekért.

Vegyetek még egy mély lélegzetet és amint kilélegeztek földeljétek le magatokat a Föld Anyához. Tudva, hogy még mindig jelen van mindenki veletek. Védelmezve benneteket, vezetve és őrizve és tudjátok, hogy minden rendben van a világotokban.

Szeretteim! Döbbenetes ideje ez most ezen energiák előbukkanásának. Különösen azokénak, amelyek már nagyon-nagyon hosszú ideje nem kerültek a Földetekre. Nem tudjuk eléggé kifejezni mennyire hatalmas ennek kiterjedése, és hogy milyen óriási hatása lesz a bolygótok spirituális tudatosságára. Ez mindent megváltoztathat. És amint egyre több ember választja a békét és a harmóniát a szívében, így ez hólabdaként fog növekedni. És ezért van jelen a béke és harmónia Elohimja átszőve az energiáit valamennyiőtökön keresztül, mivel ti vagytok azok, akik lehorgonyozzák és aktiváljátok. Bízom benne, hogy mindahányan élvezni fogjátok az utazást és örömmel néztek elébe mindannak, amit magatokhoz vonzotok. És így van ez, szeretteim. Örömöt érzünk a mostani hatalmas változások felett. Egyfajta szeplőtlen fogantatást tapasztaltok. És tanúsítjátok azt, ahogy most a bolygótok kollektív teste befogadja ezt a magasabb Fényt, a magasabb bölcsességet és a Fénymunkások most be tudják fogadni a fejlettebb tanításokat is, amelyek teljesen új dimenziót adnak hozzá ahhoz a világhoz, amelyet ti a valóságotokként ismertek.

Hatalmas változások közepette álltok, amelyek mind csodálatosak lesznek és ti készen álltok rájuk, még ha vannak is közületek olyanok, akik félreálltak bizonyos forgatókönyvek miatt és akik továbbállnak bizonyos emberek miatt de ti jól fogjátok érezni magatokat ezt megígérem és minden lépéseteket végig kísérem az úton. Most pedig búcsút veszek tőletek. A lelkem szívébe helyezlek benneteket. Valamennyiőtöknek egy-egy arany rózsát nyújtok át, hogy emlékeztessen a jelenlétemre és szűnni nem akaró támogatásomra. Tudjátok, hogy mélyen szeretünk benneteket és hogy soha nem jártok egyedül. Bízzatok a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak benneteket.

Bízzatok a belső hangban és mindent meg fogtok találni ott belül, amit tudnotok kell. Én vagyok Kuthumi a szeretet és bölcsesség arany sugarának chohánja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

A sorozat befejező része:

Michelle Eloff (08.11.01) - Kuthumi: Kanada rács negyvenegytől negyvennégyig

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanada-racs-negyvenegytol.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...