Kuthumi - Kanadai folyékony rácsok 16-20.

Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 16-20.


 

2008. október 24

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

 

Előző rész:

Kanadai folyékony rácsok 11-15. 2008. október 23
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-kanadai-folyekony-racsok.html?m=0

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

__________________________________________________________________

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és a bölcsesség sugarain jövök el hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra az átalakulás, az alkímia, az Isteni fény és a kvantumszeretet áldásait. Üdvözlet szeretteim, nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, olyan időben jövünk össze, amikor valamennyien megnyíltatok azon energiák befogadására, amelyek mai napig a földre behozottak között a legmagasabb rezgésűek. Minden Fénymunkás, aki megnyitotta a szívét ezeknek az energiáknak az isteni felerősítésére, az fogadja szeretettel az új világ megszentelt ajándékait, amelyekkel mind együtt dolgoztok a társteremtés során. A létfontosságú lépések egyike, amelyet meg kell tennünk ezek behozásához, hogy a manifesztáció bizonyos szintjeit elérhessék, az hogy ti mind külön-külön, egyesével és együttesen is integráljátok és összhangba hozzátok ezt az ősi spirituális bölcsességgel és minden ősi fényhagyománnyal, de különösen a spiritualitás tanításaival.

Az egyik olyan dolog, amely az elkülönültség tudatossághoz vezetett, az az egyes ember elkülönültségének hiedelme. Ez a mostani utazásunk mindegyikötökkel, az emberiség tudatosságának egyesítéséről szól, és mindannyiótokat összehoz a fény megszentelt hullámában, ami egyesít benneteket az egyetlen szívvel. Az alsó egó az elkülönültség szerelmese, ez a szenvedély tartja életben és az emberiség többsége jelentős mértékben rabja a fájdalmainak, a szenvedésének, a betegségeinek és siralmas állapotának csupán azért, mert éreznek valamit. A legtöbb ember nem érti, hogy mi a szeretet és milyen érzést kelt, de erről már sokszor beszéltem, most viszont eljött annak az ideje, hogy integráljátok ezt, hogy kilépjetek az értelmezgetésből és belépjetek a szívetekbe és ennek módja az, hogy magatokévá teszitek ezt a szeretet energiát és hogy megtapasztaljátok abban a számtalan formájában ahogyan megjeleníti magát előttetek. Valamennyien nekiindultok megszentelt utazásotok megszentelt szintjére és a következő 12 hónapban hihetetlen változást tapasztaltok majd meg az energia dinamikájában, különösen a szeretet dinamikájában, és mindent megtanultok a szeretet lényegéről. A szeretet eszenciája olyan kristályenergia, amelyik folyékony, ez a folyadék az, ami végig halad a lényetek minden egyes részén, áthat minden létező sűrűséget a létezésben. Ennek okán azt kérjük tőletek, hogy szeressétek az életetek minden sűrűségét halálra, öleljétek át a bennetek élő erőt azzal, hogy meghozzátok döntéseteket a fény elfogadásáról és a fájdalom és a szenvedés elutasításáról, amelyek eddig meghatározták a létezéseteket, hozzatok döntést arról, hogy elvetítek azokat a legyengítő rendszereket, amelyek ez idáig motiváló érzéseiteket alkották.

Az emberek milliárdjai a bolygótokon, belehalnak az életbe, szószerint meghalnak érte, most viszont itt a lehetőség az újfajta tapasztalásra, hogy másként éljétek az életeteket és fejezzétek ki a szeretet energiáját. Igen fontos megértenetek, hogy amikor a szeretetről beszélek, akkor nem a romantikus szerelemről vagy arról a szeretetről beszélek, amelyet a barátok vagy a gyermekek iránt éreztek. Amilyen szeretetről én beszélek, az ennél sokkal hatalmasabb, az a mindent elemésztő szeretet, amelyik felrobban bennetek, áthatol a létezés minden védelmén és minden akadályán és ez az szeretteim, amit el kell fogadnotok és be kell engednetek és integrálnotok az energiamezőtökbe. Azáltal, hogy felkészítjük a testeteket a második felemelkedési hullámra, áthangoljuk a testetek sejtszintű jelzéseit olyan új rezgésszámra amely a DNS-nek lehetővé teszi, hogy összeolvadjon azzal a kristállyal, amit mi hálózatnak nevezünk és ami olyan univerzumokból jön át hozzátok, amelyek túl vannak az emberi énetekre hatással bíró paradigmákon. Ezáltal a gondolkodás, az intellektus, az érzelmeitek, a félelmeitek, a hiedelemrendszereitek, amelyeket a társadalom alkotott meg mind gyökeresen megváltoznak majd és egynél többféle módon.

Néhányan felfigyelhettek arra a tényre , amit a 2008.08.08-i  aktiváláson a gazdaságban bekövetkező változásokról mondtam és ez folytatódni fog és a Föld Anya fizikai lényként szintén hatalmas változáson megy keresztül, a következő 12 hónap folyamán. A ti testetek az ő testének tükörképe és ahogy a tektonikus lemezek elmozdulnak azzal a ti testetek is változik. A ti koponyalemezeitek olyanok, mint az ő tektonikus lemezei, a ti testetekben található ásványok az ő testének is az ásványai és ha ti bizalommal viseltettek az élet e királysága iránt, akkor szorosabban működtök vele együtt. További javaslatom, hogy keressetek fel egy homeopatát vagy természetgyógyászt vagy bárki mást, aki segíthet nektek biztosítani, hogy a testetek ásványi rendszere egyensúlyba kerüljön. Azáltal, hogy a környezetetek változik, betegségek bukkannak fel a múltból, ezek a rendellenességek a bennük megtalálható régi energia miatt kerülnek a felszínre és a szeretet olyan hulláma érkezik, amelyik keresztülhatol a földbolygón, hogy feloldja a régi kapcsolódást ezekhez a betegségekhez. Betegség akkor jelentkezik, ha valamelyik részetek nincs egyensúlyba vagy nem áll összhangba azzal az igazsággal, akik vagytok. Viszont ezt állítva azt is el kell mondanom, hogy sokan vannak olyanok a föld őrzői közül, akik betegségeket tapasztalnak meg a testükben, mivel éppen az a szolgálatuk, az a szerződésük a Föld Anyával, hogy átalakítsák ezeket az energiákat, hogy feldolgozzák a betegségeket a testünkben. A betegségek kezdeti stádiumai lehetőséget biztosítanak számukra, hogy szembenézzenek a mostani és talán korábbi inkarnáció gyötrelmeivel, de ezek az emberek elérhetik azt a pontot, ahol béke honol, ahol az érzelmek gyógyulása megtörténik, mégha a test azt is választja, hogy keresztül megy azon a folyamaton, amelyet a betegség jelenít meg, bár a lélek nem kötődik a fizikai test folyamataihoz. A test, mint olyan átszellemítése szükségszerű, mivel ahogyan azt már említettem, egyéni szerződések vonatkoznak arra, hogy megtapasztaljátok ezt az utazást, amikor elengeditek az emberiséget a neki teret biztosító formából.

A DNS önmagában nem csak egy, hanem milliárdnyi univerzumot tartalmaz bennetek, és ahogy növekedtek és egyre másra szerelembe estek önmagatokkal és az élettel, azzal aktiváljátok az emlékeiteket és megnyitjátok az utat a kommunikáció előtt. Az ember nem képes elérni a kommunikáció ezen univerzumait, amíg nincs teljesen felkészülve arra, amit ezek majd elhoznak. Olyasmi ez, mintha golyózáporba lépnétek be, védekezésként ökörbe szorított kézzel, hát nem sok esélyetek lenne, ugye?! Ezért aztán valamennyiőtök számára létfontosságú tisztában lenni azzal, hogy ha a tudatosság kiterjedt birodalmait választjátok, akkor nagyobb felelősséget is kell vállalnotok önmagatokkal szemben. Megkérdezhetitek most : mi az ördögöt kezdhetünk az ősi spirituális tanításokkal és hagyományokkal ?! Abszolút mindent, mert minden ilyen tanításban benne van az igazság és bár ezek az igazságok más és más eszmékben, felfogásokban, más és más szavakban különböző nyelveken jelennek meg azért ugyanazt a gondolati szálat követik és ez pedig a szeretet. És ha a szeretet az egyetlen szál, ami mindent egyesít, akkor nem sok ész kell hozzá, hogy belássátok, hogy mi mind egyek vagyunk.

Az elkülönülés, amelyet kivétel nélkül valamennyien mind megtapasztaltatok, beavatás volt, lehetőség arra, hogy megismerjétek az alsó ént, az énetek mesteri elkülönítő részét és amit ez a részetek tett, azt a hatást amelyet keltett és mivel első kézből kaptátok ezt a tapasztalatot, ezáltal lezárhatjátok ezt a fejezetet és tudatosan választhatjátok valami egészen másnak a megtapasztalását.

No és itt kezdődik az érdekes szakasz, mivel az ősi tanítások értékes igazságokat tartalmaznak ugyan viszont ahol most tartotok az teljesen más idővonal és az általatok most megélt tudatossági szint is teljesen más. Azért kérjük, hogy hasznosítsátok ezeknek az ősi eredeti tanításoknak az energetikai lényegét, de ne a szavakhoz ragaszkodjatok, hanem azokhoz a jellemzőkhöz, ahogyan megjelennek és ahhoz a módozathoz, ahogy ezek a szavak képzeteket és látomásokat alkotnak. Azért mondom ezt, mert ahol a föld tart, az nem volt előre látható, azoknak az időknek a kezdetekor, mert igazából senki nem tudta, hogy az emberiség tudatossága melyik pontnál változik meg. Nos, a Maya tanítások mégis közel kerültek hozzá, hogy előre lássák ezt, de még mindig nem volt bizonyosság arról a kritikus tömegről, amely elérte volna a tudatosság azon szintjét, ami biztosíthatta volna ezeknek a hihetetlen aktiválásoknak a megtörténtét. Abszolút semmiféle garancia nem volt arra, hogy az emberiség olyan szinten megnyissa szívét a szeretetnek, ahogyan azt ti valamennyien megtettétek, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk ilyen nagy csoportokat, mint amilyen ti is vagytok elvinni a bölcsesség birodalmaiba és engedélyt kaptunk a fény univerzális tanácsától, hogy ezt megoszthassuk veletek, abból az egyszerű okból, hogy kiérdemeltétek ezt a jogot. Minden elhullatott könnycseppetek, a levertség minden megélt pillanata volt az, ami eljuttatott benneteket eddig a pontig, ez most az egyik jutalmatok az állhatatosságért, azért hogy szembenéztetek a félelmeitekkel és kiáltatok az igazságotokért. Ma 5 kulcsot nyújtunk át nektek, ezek a kulcsok visznek át benneteket a múlt, a jelen, a jövő portáljain keresztül, olyan birodalmakba, amelyek megnyitják a szívcsakráitokat a kristályesszencia mélyének. Zeusz Nagyúr segíti utatokat és miközben majd átutaztok téren és időn, a régi energia rétegei eltávolodnak tőletek és azáltal, hogy a DNS felel ezekre a magasabb frekvenciákra, nagyobb tisztánlátáshoz és mélyebb megértéshez juttok az egység tudatosságról. Néhányan erőteljes újrakapcsolódást fognak érezni a lélekcsaládjuk tagjaihoz, nagyon bizalmas kapcsolatot, és ahogy ezeket az energiákat megosztjátok, azzal mi is képesek leszünk a szeretet még magasabb rezgéseit megteremteni. Vannak idők, amikor egyedül dolgoztok az energiákkal, más alkalmakkor csoportban kell lennetek ahhoz, hogy megerősítsétek az energiát. Amint közelebb vonunk benneteket, úgy fogjátok találni, hogy az életeteken végig húzódik egy olyan szál, amely mágnesesen odavonz benneteket ezekhez az egyénekhez és csoportokhoz, hogy biztosítsa a mindenható frekvenciák visszatérését a földre, azok számára, akik ennek a tapasztalatnak a jogát kiérdemelték. A bolygótokon emberek milliárdjai nem hozzák meg azt a döntést, amelyet ti megtettetek, mégis élvezni fogják az eljövendő változások gyümölcseit, sőt már most is élvezik ezeket a változásokat, ahogyan ti is. Az állatvilág királyságában hatalmas gyógyulás áll be és a bolygótok gyermekeit magához öleli ez a vibráció és amit ez kivált megerősíti a tobozmirigy energiáit úgy, hogy a pubertás korában nem következik be oly gyorsan a tobozmirigy összezsugorodása, mint a korábbi generációknál. Vannak esetek, amikor az agyalapi mirigy megmarad teljes energiájában, a tobozmirigy kiterjeszti energiáit, ami által lehetővé válik a csodák elképesztő tényeinek az integrálása ezeknél a gyermekeknél, ezért figyeljétek ámulattal ezeket a gyermekeket, mert ők hordozzák a tiszta, autentikus, feltétel nélküli szeretet igazi Arany Fonalát. Valahányszor egy kisded belép a világotokba, a szeretet új rezgése a legtisztább formájában horgonyzódik le, függetlenül az ő elmúlt életeinek történetétől. Ez az a pillanat, amikor a szellem tiszta esszenciája üdvözli a világot, és amikor gyermek születik, valójában csendnek kellene lennie, mindkét szülő és a gyermek a teljes és tökéletes csend szent terében zárva kellene, hogy legyen és körülöttük három férfi megbízott és három női megbízott kellene, hogy szolgáljon, gondoskodjon és a biztonsággal törődjön. Ebben az időszakban a gyermek csakrarendszere képes összeolvadni mindkét szülőjével és mindegy, hogy az apa jelen van-e vagy sem, lemondás vagy örökbefogadás esetén a megbízottak kell, hogy eltartsák a gyermeket és az eltávozott szülő helyébe lépjenek.

Nos szeretteim, ez az egyik oka, amiért az elkülönültség tudatosság annyira elterjedt, mivel ezek az ősi igazságok nem ismertek. A halál 7 napos ünnep kellene, hogy legyen, mindegyik nap ünnepelne egy-egy energia centrumot vagy csakrát más szavakkal, mindegyik napot az egyik csakrának szentelve. Ez támogatná a távozást választó lelket, útján a másik világ felé, elengedve kapcsolatait a fizikai világhoz és meghagyná az átkelő lélek részeként a megünnepelt számos igazságot földi utazásából és az ünneplés miatt meg is érthetné azokat, melyek ezáltal ajándékokká válnának az összes az ünneplésben résztvevő személy számára.

Az elemek megbecsülése az egyik legfontosabb dolog lehetne, amit magatok számára megtesztek, mivel minden egyes elem, ahogyan a külső világban, ugyanúgy bennetek is él. Nincs a külső világban semmi olyan, ami bennetek ne tükröződne, nincs semmi olyan, ami nem ti lennétek, szóval szeretteim az isteni szeretet folyékony rácsai a 16-tól a 20-ig a szeretet kupoláját alkotják meg a bolygótok körül. Olyat, ami összeköti a keletet és a nyugatot, az északot és a délt és ennek magvából kiemelkedik az egyetlen szív egység tudatosságának ősi igazsága. Itt az ideje, hogy türelmet gyakoroljatok azokkal szemben, akik nem értik a ti választásotokat, türelmet és tiszteletet minden vallással szemben, különösen az üzenetük lényegét tekintve. Most nem az ezeket megjelenítő emberekről és intézményekről beszélek, hanem ezeknek az ősi bölcsességeknek a magváról, amelyet valamennyien elérhettek kivétel nélkül. Valamennyien kapcsolatba kerültetek minden egyes vallással, minden kulturális hagyományon keresztül utaztatok, ezért ezek semmi újat nem jelentenek nektek, és amikor ennek a szeretetnek és ennek a türelemnek az isteni szövete gyökeret tud ereszteni a földön ugyanúgy miként a menyben is, akkor tesztek egy óriási lépést az emberiség tudatosságának az egyesítése felé az Isteni, Istennői elmével és nem számít az, hogy hány lélek fogadja ezt el és hány nem.

Azért vagytok itt, mert ti vagytok a kulcs a jövő szent ajtóinak isteni hálózatához. A személyes utazásotok elszakíthatatlan kapcsolatot képez az élet láncolatához, az a kapcsolódás, amelyet készek vagytok létrehozni, teljesen át fogja alakítani az életeteket és 18 hónapnyi idő elteltével úgy fogjátok érezni, hogy amit most éreztek az egy inkarnációval korábban történt. Ennek az utazásnak az egyik legfontosabb része, azt megtanulnotok, hogy az idő meghaladható, megtanulnotok megérteni, hogy az idő ahogyan azt ti a 3-dik dimenzióban megélitek szükségszerű annak érdekében, hogy az emberiség megérthesse az univerzum működését, hogy a kozmosz, az idő mérhetetlenül nagy őrzője a föld számára, hogy a 3. dimenzión túlmenően nem létezik az idő. Amikor kiléptek az időből, akkor képesek vagytok árasztani a megszentelt szeretet frekvenciáit. Tekintsetek a világra visszafele az időben és meglátjátok, hogy ezeknek a frekvenciáknak a kiárasztásához az szükséges, hogy az időn kívül legyetek.

Most tehát szeretteink, szeretnénk elvinni benneteket az időn túli birodalmakban, miközben elviszünk benneteket ezekbe a birodalmakba, a testeteken belüli rendszerek rengeteg változáson esnek át, az a célunk, hogy energiával töltsük fel a testeteket és így a most következő 7-10 napban a testetek inkább elengedni fogja a sűrűséget. A DNS-tek első két szála elkezd válaszolni arra a kristály kommunikációra, amelyet korábban említettem, ez sejtszintű elengedést indít el a régi paradigmához kötődő emlékek között, abból az időből, amikor még az idő csapdájában vergődtetek, amikor úgy érzékeltétek, hogy kifuttok az időből és amikor arra gondolva haltatok meg, hogy valamit nem vittetek véghez, amit kellett volna. De most mindezt elengedhetitek az energiamezőtökből. Ennek eredményeként, úgy fogjátok érezni, hogy az idővonalatok felgyorsul és minél inkább gyorsul annál inkább úgy tűnik, hogy nincs idő még akkor is, ha még mindig a 3-dik dimenzió lineáris felfogásában vagytok. Különösen erre a csoportra vonatkozóan és mindenki másra, aki ezekkel a rácsokkal foglalkozik igaz az, hogy olyan információkat és lehetőségeket vonzotok magatokhoz, amelyek  25 évnyire fekszenek előttetek az időben. Amint ezeket bevonzzátok a valóságotokba, tulajdonképpen egy új inkarnációt vonzotok be anélkül, hogy fizikai értelemben eldobnátok a testeteket és újra inkarnálódnátok. A Galaktikus tanács hozzájárult ennek megvalósításához, mivel az idő egyetemes törvényei szerint alkalmasok vagytok rá. Ez nagyban érinti a teremtő képességeteket, az álmaitok, látomásaitok, ötleteitek, reményeitek keresztülhatolnak az idő minden akadályán, ezért csak rajtatok múlik, hogy megnyissátok az elméteket és szívesen foglalkozzatok akár nevetséges, nem evilági és teljes mértékben fantasztikus dolgokkal. Ti most a tudatosság teljesen más szintjére léptek és onnan, abból a perspektívából szemlélitek a világot, amelyet teremtetek és abból a magasabb nézőpontból képesek lesztek hozzájárulni olyan megoldások manifesztálásához, amelyek a világotokat összhangba hozzák a minden létező magasabb igazságaival, a Mindenható vagyok, aki Vagyok-kal. Akkor hát kezdjük el.

Csukjátok be a szemeteket és helyezzétek kényelembe a testeteket, lélegezzetek be mélyen az orrotokon keresztül majd fújjátok ki a szátokon át. Mély belégzés és miközben kilélegeztek lazítsátok el a testeteket. Miközben így lélegeztek, mélyen be, aztán teljesen kilélegezve találjatok magatoknak egy kényelmes, mély állandó ritmust a légzésre. Figyeljétek meg, ahogy a test hőmérséklete megemelkedik, amint egyre több oxigént engedtek be a testetekbe. Képzeljétek el az energiátokat, minden lélegzettel, mind jobban kiterjedni, betöltve a helyiséget, majd túláradva rajta és még tovább terjeszkedve, amíg az energiátok túljut az időn. Képzeljétek el magatokat egy masszív kristálykupola belsejében. Előttetek fekszik egy 12 kvarckristály alkotta csoport, melyből mindegyik kristály a DNS egyik szálát képviseli, a kristályok kapcsolódnak, az igazságotok szent, egyedi, isteni jellemzőéhez és az általuk alkotott mátrix része a szeretet és igazság isteni esszenciájának, ezért ez az az energia, amely élteti és fenntartja ezeknek a kristályoknak az életerejét.

Ahogy erre a kristálycsoportra fókuszáltok, képzeljétek el a kristályokat folyékonnyá válni, de mindeközben a formájukat még megtartva és azt szeretném ha elindulnátok a kristályok felé és közéjük lépnétek. Amikor ennek a kristályfolyadéknak a közepén álltok, a DNS-tek válaszol a szent vibrációra és ezzel minden univerzum igaz, spirituális princípiumának ősi emlékei felkavarodnak a bensőtök mélyén. Ez az emlék eszetekbe juttatja a bölcsesség valamennyi bennetek élő gyöngyszemét.

Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen. Most képzeljétek el az energiarendszeretek mind a 12 csakráját megnyílni, hogy azok befogadhassák ezt a folyékony kristályfényt, ami feltölti a testeteket, az elméteket, a szíveteket és a szellemeteket. Az Isteni Kozmikus Anya belép a kristály energiátokba, nézzetek a szemébe és érezzétek meg tiszta, feltétel nélküli szeretetét, amint az beárad a lelketekbe. Az anya kinyújtja a kezét, és ahogy a kezetek csakrái összeérnek az övéivel, azzal új tudatosság elektromágneses mezeje aktiválódik az energiamezőtökben. Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen.

Miközben Metatron arkangyal elkezdi új képességekkel megáldani csakráitokat és az összes testeteket. Finoman húzzátok hátra a vállatokat és egyenesítsétek ki a gerinceteket, miközben a kristályenergia ezen áramlatai föl-le mozognak eltávolítva minden blokkot, mindazt ami akadályozta a szeretetet a teljes esszenciájában hatni, mindazt ami gátolta a szeretetet minden formájában a részetekké válni, az életetek részévé válni. Az Isteni Anya egy szent dallamot kezd el énekelni és ahogy a hangok elhagyják ajkait, belefolynak a szívcsakrátokba és most azt szeretném , ha olyanok lennétek mint a kisgyermekek, átadva magatokat az Isteni Anyának, függetlenül a saját anya történetetektől. Fogadjátok el, hogy ő az anyja minden anyának. Azért jött, hogy gondoskodjon rólatok, hogy vissza babusgasson az élethez, hogy lemossa a múlt sebeit, hogy lemossa a jelenkor sérüléseit, hogy segítsen nektek lemosni a jövőtök sérüléseit is, amelyeket már kivetítettetek erre az idővonalra és segít nektek ezeket megfordítani, behozni azokat az itt és mostba, teljesen átalakítani és újra kezdeni.

Most ő behúz benneteket a saját energiamezejébe, a testéhez szorítva és érezhetitek szívének dobbanását, ahogy szívének minden dobbanása megérinti a belső fényetek rendszerét egy új nap virrad és új élet születik. Az az új élet amelyik megszületik a ti isteni gyermeketek, a tisztaság, az ártatlanság és az ősi bölcsesség belső gyermeke. És három napra elviszünk benneteket Shamballa szent templomaiba, ahol 6 lélekvigyázó lesz veletek, akik újra összekapcsolják szakrális ősmintázatotokat az ősi spirituális törvénnyel, az igazság és a szeretet eredeti magjának isteni hálózatával.

Nyissátok meg a szíveteket és engedjétek a fájdalmatok, a bánatotok, a szomorúságotok, a félelmetek és a panaszaitok minden egyes cseppjét az Isteni Anya testébe áradni. Neki megvan az a képessége, hogy elnyelje ezt, ezért bátran átadhatjátok neki. Ha még bármilyen vonakodást éreznétek magatokban, akkor vegyetek egy mély levegőt és mondjátok

azt: Isteni Anya, neked adom a bánatomat, neked adom a szomorúságomat és folytassátok... Terjesszétek ki ezt az energiát, Metatron arkangyal fokozza a frekvenciátokat. Zeusz Nagyúr most egy arany fényoszlopot horgonyoz le, ennek a térnek a közepében , amelyen keresztül átadunk minden igazságot, a szeretet eredeti igazságait. Ugyanez az energia horgonyzódik le a gerincetekben, az életek tengelyeként, központi stabilizáló erőjeként szolgálva, amelyből kiindulva cselekedhettek, az energiátok ezen tengely körül fog forogni.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen.144.000 arkangyal lép most be ebbe az energiamezőbe és tovább növeli a vibrációt és így még tovább vihetünk benneteket az ősi bölcsesség, a spirituális tudás és az isteni igazság magasabb univerzális dimenzióiba.

Engedjétek el magatokat és csak hagyjátok megtörténni azt, aminek meg kell történnie. Én Kuthumi most elkezdek kibocsájtani 12 arany vibrációt, amelyek az isteni szeretet és bölcsesség sugarain érkeznek, mind a szeretet és bölcsesség arany sugarának chohánja, valamennyiötöknek átadom ezeket az áldásokat, nyissátok meg az energiátokat, hogy befogadhassátok azokat. Azért vagyok itt, hogy ezt átadhassam nektek, mert kiérdemeltétek, a tiétek. Ez is annak az ősi bölcsességnek a 12 magja, amit ti a fény isteni lényeiként horgonyoztatok le a földön, még azokban az időkben, amikor lélekőrzőként, lélekvigyázóként jártatok itt. Azokban az időkben amikor szerződésetek volt arra, hogy a földbe plántáljátok az ősi igazság ezen magvait. Eljött az idő, hogy visszaszerezzétek ezeket, hogy a szívetekbe integráljátok, az elmétekbe, a testetekbe, a szellemetekbe, az esszenciátokba, az életetekbe és beintegráljátok összes létező kifejeződésetekbe.

Lélegezzetek be mélyen, utána teljesen kilélegezve. Az energia újabb szintre emelkedett és egyre jobban behúzunk benneteket az összes olyan megszentelt igazság és ősmintázat isteni tervének kozmikus fényébe, amelyeket az emberiség tudatossága valaha is megérintett. Tovább visszük most az energiátokat időn és téren keresztül, hogy megmutathassuk nektek ezeket az igazságokat, nyíljatok meg arra, hogy befogadhassátok. Nem számít az, ha semmit sem éreztek vagy láttok, egyszerűen csak tudjatok róla, hogy ez megtörténik és mindegy, hogy az elmétek mit mond. Összpontosítsatok most a szívcsakrára, mélyen belélegezve és amikor kilélegeztek Gaia Istennő a tenyerét a szívcsakrátokra helyezi és ezzel újabb mágneses frekvencia születik, mialatt üdvözli ezeknek az ősi igazságoknak a visszatértét, a tudás és bölcsesség tudatosságának mezőiben. Most Ariel arkangyal lép elő, egy gyémántot tart a csecsemőmirigyetek fölé, aktiválva az isteni rezonancia 12 ősi szent szálát, amelyen keresztül utaztatok, amikor inkarnálódtatok ebben az idővonalban. Ezek azok az isteni rezonancia szálak, amelyek ide vezettek benneteket, ebbe a térbe és időbe és most megkapjátok azt az arany, platina, réz, gyémánt, smaragd, zafír és tanzanit csillagtetraédert, amelyet Metatron Nagyúr hozott létre! Metatron Nagyúr segítségével és ezt a tetraédert lehorgonyozzuk itt és most, ezen a helyen és ez átalakul az egyik szent portállá, hogy az isteni rezonancia kulcsai beléphessenek és közvetíthetők legyenek azon lelkek számára, akik készen állnak ennek meghallására és megválaszolására. Ti most előre léptek abban a személyes képességetekben, hogy lehorgonyozhassátok ezeket a szent magvakat, mivel a fény vezetői vagytok, tanítók és tanítványai, az erő hatalmas családja vagytok és elérkezett az az idő, hogy kormányozzátok ezt az erőt, hogy az isteni férfias elme és az Istennői tudatosság egyesített csoportjaként működjetek és felszabadítsátok magatokat. Valamennyien megkapjátok a felszabadulás kódjait és ahogyan az emberekkel dolgoztok, ahogy együttműködtök, kapcsolatba léptek és foglalkoztok velük azzal ez a szent rezonancia, megérinti a lelküket, kopogtat a Felsőbb Énjük ajtaján, sürgetve a szellemi felszabadulás hívásának megerősödését.

Vegyetek újabb mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen, miközben  most elkezdjük összevonni a létrehozott szent rácsokat. A kristálykupola, amelyben álltok, most behúzódik a csillagtetraéderbe, majd elkezd kiterjedni és még tovább terjed, egészen addig, amíg a föld bolygó a közepébe nem kerül. Elkezdjük megszőni az összes ősi igazság és a spiritualitás, a szellem és a minden létező esszenciájának szent szövetét. Alkossatok képet arról, ahogy az összes ősi hagyomány eggyé olvad a világotok összes vallásával, felizzítva, fellobbantva a tudatos figyelmet  és megértést arról, hogy az Isten hangja egy szó : a szeretet, hogy az Istennő hangja egy szó : a szeretet, és hogy egyetlen küldetésetek van ebben az inkarnációban és ez az egyesülés a szeretettel, az egyetlen szív esszenciájában élni és itt mondunk meghajolva köszönetet Kanada Istennői energiájának, Kanada Isteni férfi energiájának és annak a kollektív eszenciának, amely Kanadaként ismert, mivel ez a lény tartja meg a felső egó igaz esszenciáját belsejében és most kinyílik, mint egy isteni rózsa, hogy átadhassa ezt népének és a világ népeinek ezen ajándék szent áldásait.

Ebből az alkalomból szeretnénk köszönetet mondani Kanada népének, hogy megtartják ezt a tiszta esszenciát a szívükben és köszönetet mondunk minden más személynek is, akik különböző földrajzi helyekről jöttek, amiért válaszoltak erre a hívásra és elviszik ezt az esszenciát arra a földrajzi helyre, ahol élnek és így szőjük a fényt és ezért hívnak minket fényszövőknek.

A fény bennetek van, mindig is ott volt, a tudatlanság az, ami kioltotta a fényt, de ez többé már nem gond és amint kiléptek a tagadás bénító börtönéből a felgyorsult felébredés következő szintjét választjátok és így kinyílik Mária Magdolna isteni szent rózsája szívetekben. Ennek  a rózsának a közepében folyik Krisztus vére és ahogy ez a vér, ez az energia. Ez a fény kifolyik a rózsa közepéből, tovább folyik az alsó egó összes aspektusába, az összes félelem alapú felépítmény ledől, amint ez a folyékony szeretet keresztül folyik rajta. 360 szent fény átjáró létezik Mária Magdolna energiájához kapcsolódva, ő ennek az idővonalnak az esszenciális Istennője, ő teremti meg a szeretet és a bensőségesség megszentelt energiáját és ő tér vissza a földre, hogy teljesen lehorgonyozza a Kvantum Tantra Alkímiáját, a tantráét, ami a szeret lényegét alkotó fény szövését jelenti. Amikor felfedezitek a bennetek lévő tantra erejét, az arany kundalini felemelkedik, keresztül a 7 csakrán és tovább a 12-ik univerzum világába, amelyen keresztül haladtok az előttetek álló 12 hónap alatt.

Minden hónap egy-egy szent ajándékot nyújt át nektek, egy-egy ősi bölcsességet nyilvánítva meg számotokra, ami a férfias és a nőies, a férfi és a nő, a nő és a nő, a férfi és a férfi összeolvadásával létezik, mert minden egy, semmi sem különül el tőle.

Lesznek idők, amikor hárman jönnek össze és amikor hárman összejönnek, akkor a szent háromság egyesül a tantrikus energiák szent aktusában és ahogy a szenthármasság újra lehorgonyozza magát, azáltal tükröződik az Atyában, a Napban és a nap szellemében, illetve az Anyában, a Holdban és a hold szellemében és így isteni választás és igazi szabad akarat integrálódik be az életetekbe. A 360 Magdolna oszlop, amelyek aktiválódnak óriási elengedést hoznak, isteni gyógyítást és közülük 122 Kanadában ereszt gyökeret.

Vegyetek most még egy mély lélegzetet, nyissátok meg az energiátokat Mária Magdolnának miközben hoz nektek egy platina rózsát, amelyet beletűz a csecsemő mirigyetekbe, e rózsa szára kiterjed a szívcsakrába és ott gyökeret ereszt és Krisztus vére örökké folyni fog ennek a rózsának mélyéből és amint Krisztus vére keresztül folyik rajtatok, elmossa a félelmeiteket, a bizonytalanságotokat, a kétségeket és a tagadásokat. Ha készen álltok elfogadni ezt az újfajta módszert, ha hajlandóak vagytok az ősi bölcsesség ösvényét járni egy teljesen új paradigma szerint, akkor tartsatok velem. Amikor most a legelső alkalommal belépünk szeretteim a 122-dik dimenzióba, nyissátok meg az energiátokat, lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen. Most kapjátok meg az az öt kulcsot, amelyek csak a tieitek és amelyek azokat az ajtókat nyitják, amelyeken készen áltok átmenni. Ennél a pontnál Metatron arkangyal és Zeusz Nagyúr átvisznek benneteket a jelen, múlt és jövő idővonalain, hogy egyesüljetek a levált részeitekkel, egyesítsétek az egész éneteket és újra lehorgonyozzátok ezt az erőteljes esszenciát önmagatokban, a földön és minden egyéb világban. Érezzétek most a platina rózsát kiterjeszkedni az alsó csakrák felé, egészen le a gyökércsakráig és onnan továbbterjedni a Föld Anya testébe, legyökereztetve az isteni szent nőiesség platina sugarát, ami összeolvadt az isteni szent férfiassággal. Ezzel képesek vagyunk megteremteni a mindenható tudatosság androgün lényének mintázatát és ez az az aspektusa a lényeteknek, amelynek életet adtok a következő 12 hónapban.

Én Kuthumi, elkezdek aktiválni körülöttetek egy aranyspirált, az óramutató járásával ellenkező irányba forogva, ez a spirál fog megtartani benneteket Shamballa templomában, ahol hozzáférhettek az Arany Templom tanításaihoz, további 22 fehér lángot aktiválunk bennetek, ezek a lángok fogják biztosítani, hogy a tudatosság alkímiája és az alkímia tudatossága vezessen benneteket a jövőben, amelyeket tekinthettek úgy, mint amelyek megalapozzák, megszilárdítják és átformálják, átalakítják a jövőt arany energiává mindenható Isten, Istennő lényetek magasabb tudatosságává. Fordítsátok most felfelé a tenyereteket, Zeusz most bekódolja a bal kezetek csakráját szent szimbólummal, Metatron bekódolja a jobb kezetek csakráját szent szimbólummal, ezek 33 új csakrát nyitnak meg mindkét tenyereteken, amelyek lehetővé teszik, hogy az adás és elfogadás mágneses frekvenciáit teljesen új módon használhassátok. Ez kiterjeszti azon képességeteket, hogy adjatok és kapjatok a 3-dik dimenziós világ időkorlátozásán túl is és ezáltal fogjátok megérteni, hogy az adás ténye épp olyan fontos, mint az elfogadás ténye.

Mária Magdolna létrehoz most körülöttetek egy platina spirált, az óramutató járásával megegyező irányba forogva és ezzel az arany és a platina spirál jelképezi az adást és az elfogadást. Engedjétek meg magatoknak, hogy elfogadjatok és hogy adjatok.

Adjatok hálát, azért amit kaptok és köszönjétek meg, amit adni tudtok. Egyszer már mondtam ennek a csatornának, amikor nehézségei voltak az elfogadással, hogy nem tudunk addig nagy dolgokat adni, amíg képtelenek vagytok elfogadni a parányikat vagyis ne várjátok a nagy dolgokat érkezni, amíg képtelenek vagytok magatokhoz ölelni az apróságokat, hiszen ezek az apróságok hozzák majd  össze a nagyokat.

Hilarion Nagyúr most új energiákat aktivál, a könyök, a térd, a láb és a váll területein. Lélegezzétek be ezeket az újonnan aktivált energiákat, ezek is támogatják az adás és az elfogadás képességeit, teremtést és társteremtést és azt, hogy tudjatok szeretni és szeretve lenni.

Lélegezzetek be mélyen majd lélegezzetek ki teljesen. Mihály arkangyal aktiválja most az igazság új kardját, amelyet most behelyezünk a földbe, ennek a csillagtetraédernek a közepébe, és ahogy a kard átjárja a földet, ezzel meg is nyitja a földet, hogy az befogadhassa és átadhassa a szellem igaz törvényének ősi bölcsességét, a spiritualitás igaz törvényét és mindenekfelett a szeretet igaz törvényét.

Most helyezzétek kezeteket a szívcsakrátok fölé és lélegezzétek be önmagatokat a saját lényetekbe és adjatok hálát, köszönjétek meg az Istennek és az Istennőnek, hogy vagytok magatoknak, hogy hála az Istennek vagytok, hogy hála az Istennőnek, hogy vagytok, mondjatok köszönetet mindenért, amik vagytok, köszönjetek meg mindent, amit érzékeltek és azt is, amit nem, mert annak, akik és amik vagytok annak célja van. Egyediek vagytok az egyetemes szeretet kollektív rácsának isteni és szent kifejeződése vagytok, ezért azt kérdezem most tőletek, hogy miért próbálkoztok olyan keményen valami olyasmihez illeszkedni, amit nem számotokra teremtettek. A ti küldetésetek nem az, hogy a falka tagjai legyetek, hanem az a küldetésetek, hogy ebből kilépjetek, hogy világítótornyok legyetek, hogy a sötétben a jobbért kiáltó hang legyetek, szóval rajta, legyetek mások, legyetek azok, akivé teremtődtetek és semmivel sem kevesebbek. És ez az az energia szeretteim, ami egyesít minden fénymunkást, egyesíti a hasonló gondolkodásúakat, a hasonló felfogásúakat és a hasonló szellemiségűeket, a hasonló eszenciájúakat, a hasonló szándékúakat és ez az energia, ami beáramlik az alacsony szintű önazonosulásokba, amelyeket az alsó egó teremtett, amelyek magukat a fájdalomhoz és a szenvedéshez kapcsolják, mert ettől érzik magukat élőnek.

Ti akkor fogjátok magatokat élőnek érezni, amikor azok vagytok, akik vagytok, adjátok át ezt az ajándékot az emberiség többi részének, adjátok át azt, hogy hitelesen éljenek soha sem hígítva fel önmagukat, soha sem hígítva fel az igazságot, megosztva, kifejezve, átadva és elfogadva a szeretetet a maga teljességében, kikötések nélkül, kifogások nélkül és szabadkozás nélkül.

Eljött annak az ideje, hogy lepecsételjük az aktivált rácsokat. Vegyetek mély lélegzetet és amint kilélegeztek összegyűlünk mindannyiotok körül és bekódoljuk azokat a szimbólumokat, amelyek lepecsételik ezt az energiát, amelyik megtart benneteket ebben  az eszenciában, amelybe ma örökre beléptetek. Most kaptátok vissza a mindegyikőtök körül ott köröző szent szimbólumokat, azokat a jellemzőket, amelyek elárulják a világnak, hogy ti az isteni szeretet kifejeződése és megnyilvánulása vagytok, túl az emberi ész felfogó képességén, az emberi szív által valaha megtapasztalt dolgokon túl és ez így van és így lesz mindörökre.

Finoman kezdjétek el most visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe, lélegezzetek be mélyen, hogy érezhessétek a koronacsakrán át belépő energiákat, amelyek lefelé keresztül haladnak a harmadikszemen, a torokcsakrán. Egy pillanatra lebegjetek a szívcsakrában, miközben köszönetet mondtok a minden létezőnek a mai utazásért.

Haladjatok lefelé tovább, a napfonat felé, aztán lefelé a szexcsakrában és tovább bele a gyökércsakrába és le, bele a Föld Anyába, hogy újra leföldeljétek magatokat a testetekben, de még mindig kapcsolódva mindahhoz, amit megtapasztaltatok.

Vegyetek még egy mély levegőt, majd lélegezzetek ki teljesen, nyújtóztassátok ki a karotokat, körözzetek a vállatokkal, nyújtsátok ki a lábatokat, körözzetek a bokátokkal, körözzetek a vállatokkal és a nyakatokkal, engedjétek újra leföldelődni a testeteket.

Szeretteim, szeretném nektek megköszönni a részvételeteket a kozmikus energiák e mai rendkívül erőteljes aktiválásában. Érthetetlen az, hogy néhányan még nem értik teljes mértékben azt, ami ma történt, de idővel ráfogtok jönni, hogy milyen hatással lesz ez az életetekre és ez a hatás a teljes életetekre kiterjed. Áldás volt, megtiszteltetés és kiváltság ma itt lenni veletek és átadni ezt a közvetítést ezekről az energiákról. Legmélyebb hálám és szeretetem valamennyiőtöknek.

És így van ez szeretteim, továbbra is megtartunk benneteket az új energia ezen isteni elegyében, amivel ma valamennyien szembesültetek ezen a napon, az az isteni ősmintázat, egészen új megértéséhez vezet. Amint azt tudjátok, az isteni ősmintázat minden egyes szála megnyilvánít számotokra egy-egy teremtési mintát, amelyet közelebb érezhettek magatokhoz és ami az önfelismerés formájában nyilvánul meg  a saját mintáitok megértésével, a reakciók a válaszok értelmével és fordítva abban ahogy magatokat szabotáljátok, ahogy felhígitjátok az energiátokat, a személyiségeteket, a teremtőképességeteket és minden más aspektusotokat. Ez arra vonatkozik, amit korábban említettem arról, hogy miért akartok olyan keményen beilleszkedni, amikor ti különbözőnek teremtettetek. Tartsátok ezt észben.

Valamennyiőtök felett örvendezünk, mivel amit ma átadtunk és amit befogadtatok az eszenciátokon keresztül a mai napon, az az egész világotoknak elhozza a szeretet nagy ajándékát, elhozza a létezés következő szintjét és erejét, ezért bízzatok továbbra is a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak benneteket, a sok láthatatlan szívben, amelyek szeretnek benneteket, tudva, hogy az igazság mindig jelen van, tudván, hogy az igazságnak nincs szüksége védelemre, mivel mindig megmutatja magát, néha még akkor is, amikor a legkevésbé várnátok.

Tudjátok azt, hogy mi mind egyek vagyunk és együtt járjuk az utunkat.

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség arany sugarának chohánja, üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

Soron következő anyag:

Kanadai folyékony rácsok 21-25. 2008. október 25
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-21-25.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...