Kuthumi - Kanadai folyékony rácsok 26-30.

Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 26-30.

 

2008. október 26

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

Előző rész:

Kanadai folyékony rácsok 21-25. 2008. október 25

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-21-25.html?m=0

 Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.


Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.Én vagyok Kuthumi és a szeretet és bölcsesség sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra az isteni fény, az isteni igazság, az isteni szeretet és az isteni bölcsesség áldásait.

Üdvözlet szeretteim és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiotokkal miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, üdvözlünk benneteket a Shamballa Arany Templomainak jelenlétében, szeretnénk most ebben a jelenlétben üdvözölni Ashtar parancsnokot és 244.000 fényformában jelen lévő kulcsrésztvevő lény flottáját, akik azért gyűltek össze, hogy lehorgonyozzák az álom valóra válásának rácsait. A mostani időben kell megértenie az emberiségnek, hogy ami benne rejlik, az az álom, ami alatt azt értem, hogy az emberiség közel került egy fontos fordulóponthoz, a minden létező teremtésében, a harmadik dimenzión belül és ennek ti mind részesei vagytok, de mielőtt folytatnám a közvetítést, azt kérem, hogy nyissátok meg az energiátokat Ashtar parancsnok és segítőinek fogadására.

Üdvözöljétek Quan Yin-t ebben az energiában, Zeusz Nagyúr Szent hálót sző a szívcsakrátok köré, ami lehetővé teszi, hogy a szívetek kiterjedjen azokon a kivetítéseken túlra, amelyeket a tudatalattitokban kristályosítottatok ki. Üdvözöljétek Sananda Nagyurat, üdvözöljétek Serapis Beyt üdvözöljétek az isteni fény Univerzális Tanácsát és a koordinátorok csapatát, akik segítik megváltoztatni az emberiség által a DNS-be felszívott mintákat, amelyeket a mai napon eleresztésre kerülnek. Nyissátok meg a szíveteket mindazon lények üdvözlésére, akik a Karma Tanácsának Tagjai. És belépnek most a térbe a Fény Galaktikus Tanácsának Képviselői valamint Hilarion Nagyúr, Nada Úrnő és mindazok a mestertanítók, akikkel kapcsolatba léptetek az elmúlt 100. 000 évben. Vegyetek mély levegőt, miközben megnyitjátok az energiátokat, hogy befogadhassátok a fény és szeretet áldásait, amelyeket ma a magasabb tudatosság arany és platina sugarai hoznak el számotokra.

Valamennyien kaptok ma egy-egy meghatározott lényt, aki az energiamezőtökön fog dolgozni, egyszersmind az energiamezőtökön belül is, a testetek minden csakráját átvizsgálják és átrendezik az isteni alapelvet és a lehető legmagasabb és legtisztább univerzális szeretet alapelvek Szent Kódjainak megfelelően. Mindannyian a gyógyuláson estek át a mai napon, a programozásotokon keresztül a tudatosságotokhoz és az alsó egotokhoz kötődő energiamezőtök is szétkapcsolódáson megy keresztül, mert az a régi paradigmához kötött benneteket, amelyből a mai nap folyamán kiléptek. Mihály arkangyal most körétek, mint csoport köré terjeszti a szárnyait, üdvözöljétek még Uriel arkangyalt, Zadkiel arkangyalt, Rafael arkangyalt, Gabrielt és Gabriellát, a hatalmas Sandalphon arkangyalt és Arielt.

Lélegezzétek be az ő energiáikat is.

Szeretteim, a ma aktiválandó rácsok nem csak, hogy egyszerűen kihúznak benneteket a régimódi paradigmából, abból a paradigmából, ami az alsó egó idejétmúlt álmait tartja fogva. Ti ma beléptek az új álmok magasabb világába is, a teremtés új világába és megértitek azt, hogy miről szól az új élet, az egyik az új leckék közül, amelyet az emberiségnek meg kell értenie az, hogy az álmok nem a dolgok birtoklásáról szólnak, nem a fizikai tárgyak megszerzéséről, hanem a béke útjának választásáról, az örömről, a beteljesülésről és a megelégedettségről spirituális utazásotok értelmében és az emberi formában létezés álmának beteljesítéséről. Aki a Föld Anya testének és a saját testének elemeivel összhangban él és megérti azt, hogy a fény testeként a szeretet testeként és a bátorság megtestesüléseként élni annyit tesz, hogy a feltétel nélküli szeretet tárolói és hordozói vagytok. Emlékezzetek most vissza arra, amit a szeretet energiájáról mondtunk és amit most manifesztálunk. Ez ugyanis nem az a szeretet, amelyet ti romantikus szerelemnek ismertek vagy az a szeretet, amit a gyermekek vagy szülők iránt éreztek, hanem ez az álom megértésének egészen új szintje. Szeretném, ha ráhangolódnátok a szívcsakrátokra és ha elfogadnátok azt, hogy ha a szeretetet, az örömöt és a beteljesülést választjátok mindenek felett, akkor minden egyéb, amire még szükségetek van önműködően, automatikusan megjelenik. Az egyik dolog, ami az emberiséget elkülönítette az igazságtól az a vágyakozása, a kifelé fordulási szándéka és a külső világ fizikai kacatjainak gyűjtögetése. Azt mondták az emberiségnek, hogy szabad akarata van, nos hát kedves emberiség, olyan híreim vannak, hogy ebben tárgykörben félre lettetek vezetve, mármint ha azt hittétek, hogy ha a fizikai világban lenne a tiétek a szabad akarat, akkor jobb lenne az életetek. Ez nagy átverés, ez eltávolít benneteket a valódi álom igazságától. Egyfelől az álom ugyanaz az illúzió, amelyben éltetek, másfelől az álom az az új élet, amely felé haladtok és biztosíthatlak benneteket, hogy ha megértitek, hogy ha igazából érzitek a lényetekben ezt a békét, örömöt, szeretetet, derűt és spirituális beteljesülést, ami most itt van és ez alatt azt értem, hogy mindazt amit az életetekben szeretnétek elérni, amit szeretnétek, ha motiválna és lelkesítene benneteket, akkor megkaptok minden külső dolgot, még ha az nem is érdekel benneteket, abszolút mindent amire szükségetek van.

Jogotokban áll bőségben és kényelemben élni és ma megteremtjük azt a lehetőséget, hogy megértsétek, mitől más ez, mi az az apró különbség, ami irányítja az életeteket és egy percig gondolkodjatok el ezen. Az embereket nap mint nap propagandával bombázzák, folyamatosan arra buzdítják, hogy menjenek és szerezzék be azt a sok vackot, az emberi élet ennek eredményeként telítődik stresszes elfoglaltságokkal, pénzsóvársággal, félelemmel, frusztrációval és betegségekkel. Az emberek egyre több lim-lomot akarnak, mert ez határozza meg, hogy kik ők, hogy mennyire sikeresek, mennyire több a jó cucc, annál jobban érzik magukat, de aztán a félelem berúgja az ajtót, az attól való félelem, hogy elveszítik az összes holmit, az attól való félelem, hogy jön valaki vagy valami és mindent elvisz és mennél inkább a földi javaitokkal definiáljátok magatokat, annál több földi tulajdont akartok birtokolni és ezzel tudatalatti szinten felismeritek, hogy azért növekedtek, mert egyre több a motyó, a nagyobb ház, a még drágább autó és a többi szamárság. Kérlek benneteket, hogy fontoljátok meg azt, amit mondok: én nem azt állítom, hogy a nagy ház és a drága autó rossz lenne, én az energiáról beszélek, hogy mihez kötitek hozzá. Nagyon fontos lenne megértenetek ezt a különbséget.

Ma olyan rácsokat teremtünk meg, amelyek visszahúzzák az energiátokat az igazság birodalmaiba, minek folytán nem a földi javaitokkal fogjátok magatokat azonosítani, hanem a szeretet és tudatosság minőségével fogjátok magatokat meghatározni, ami bennetek él, létezik, ami a cselekedeteitek, a gondolataitok, a tetteitek ösztönzője és ez az szeretteim amikor képesek vagytok igazán manifesztálni az élet legfontosabb minőségeit. Egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem lehet igazán szabad, amíg nem engedi el ragaszkodását a földi javakhoz, amíg le nem mond a földi tulajdonlás általi meghatározottságáról és én képéről. Ezek azért vannak itt, hogy kényelmessé tegyék ezt az utazást, de nem azért, hogy sóvárogjanak utánuk az emberek és újra megismétlem, hogy félrevezető az az üzenet, hogy földi javakat kellene felhalmozni, mert ez eltéríti az embereket az igazságtól. Azt kérem most tőletek, hogy egyesítsétek a színenergiátokat az arkangyalokkal, vizualizáljátok azt, amint egymásba fonódnak karjaitok, ezekkel a hatalmas fénylényekkel és az új tudatosság erőteljes arany és platina rácsát alakítjuk ki valamennyiötökben és ez betáplálódik a Földanya testébe is ezen a helyen.

Lélegezzetek be mélyen és lélegezzetek ki teljesen miközben a Föld Anya megnyitja a testét, hogy befogadja a szeretetet és befogadja a tudatosság új szintjeit, amelyek annak megértésén keresztül fognak eljutni az emberiséghez, hogy mi a különbség az álmok és a lélek igazi tápláléka között.

Én Kuthumi, most valamennyiőtöknek átnyújtok egy szabályos geometriai formát, pontosabban egy ikozaédert, tiszta aranyból és ezt behelyezem a szívcsakrátokba. Az ikozaéder energiájának vibrációja képes áthatolni teljesen a régi paradigmákhoz kapcsolódó idegpályákon, a kollektív tudatossághoz kapcsolódó globális elme is keresztülmegy egy szétkapcsolódási folyamaton, ezért tudatosodjon bennetek, hogy meg fog növekedni az alsó asztrális szintek félelme és mindazoké, akik az alsó asztrális szinteken keresztül munkálkodnak, mivel attól félnek, hogy elveszítik befolyásukat az élet felett, hogy elveszítik a tulajdonukat. A gazdasági változások eredményeként sok ember, aki csupán ezen a rendszeren keresztül tevékenykedett el fogja veszíteni földi javait, egyszerűen azért, mert nem ez az, ami meghatározza az igazságukat. Fontos az, hogy ti mind, akik a fény magasabb birodalmain keresztül tevékenykedtek beárasszátok a szeretetet az alsó birodalmakba, hogy azok, akik óriási változásokon mennek keresztül, akik megkapták az ébresztő felhívást, megérthessék az igazságot abban az értelemben, hogy mi tölti ki a lelket, hogy mit végez a lélek és hogy az hogyan ismerhető fel és azért, hogy átkelhessenek a magasabb birodalmak kapuin. A mostani időponttól 5 hónapnyi periódusig között súlyos változás következik be, fajsúlyos nyomás annak érdekében, hogy megérthessétek az igazságot abban az értelemben, hogy az ember hogyan határozza meg a maga igazságát, hogy az ember hogyan érti meg, hogy ő a szeretet és hogy ő nem egy a földi javaival és amikor az emberiség belép abba az energia rácsba, amelyik lehetővé teszi a valódi szabad akarat gyakorlását, akkor készen álljatok. Amíg bármely emberi lényt kötik a földi javai, addig nem lesz képes gyakorolni a szabad akaratot, ez csak akkor lehetséges, amikor az igazi szeretetbe léptek, amikor tiétek a béke, és amikor azt kérdezik, hogy mi lenne az, amit a világnak kívánnátok, hogy mi lenne az, amit azonnal kívánnátok, akkor azt felelnétek, hogy eggyé lenni a szeretettel, a békével, a harmóniával és az igazsággal. Szeretteim, csak akkor álltok készen megérteni azt a felelősséget ami a szabad akarat gyakorlásával jár, egészen addig a pontig, mindenki börtönben vergődik, zsinóron rángatott bábú és ez a lényeg. Metatron arkangyal most mögétek áll, a mutatóujját a harmadik nyaki csigolyára helyezi és megnyit egy dimenzió átjárót, egy portált, egy kaput, ami behozza a föld elemeinek igazi eszenciáját, amely elemek túlterjednek az asztrális síkon, átlépnek a 4-dik, 5-dik, 6-dik és 7-dik dimenzióba, egy Aranykaput kitárva a 8-dik dimenzió felé, ami aztán végigterjed tovább, egészen a 44-dik univerzumig. Ez az, amelyen ti valamennyien átkeltek és azok a rácsok, amelyeket ma aktiváltunk, azok tartalmazzák az energia lenyomatokat, ehhez a bizonyos átjáróhoz és az átkeléshez, amelyet mindannyian véghez fogtok vinni. Annak érdekében,hogy megvalósíthassátok az álmokat, fel kell ébrednetek a régiből és látnotok kell az új álmot, az álom az újraébredés vágya és azt, hogy igazából magatokévá tegyétek a mágiát. Ez a ti emlékezésetek ideje, itt az ideje, hogy valamennyien ráébredjetek annak megértésére, hogy az a földi élet, amelyet ti teremtettetek, csak egy része a játéknak, ezek csak kellékek, ez nem ti vagytok és ezt nem győzőm eléggé hangsúlyozni.

Vegyetek mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen. Van itt 44 pegazus lényünk, akiknek energiája kört alkot a csoport körül, maga a hatalmas Pegazus lény a szabadság új szárnyait adja át nektek. A pegazus jelképezi a bátorság erejét, a fürge mozgás képességét a dimenziókon át angyali szárnyakon, a ti szabadságotok igazi szárnyain. A ti lóerőtök a bátorságotok, a ti képességetek az, hogy mérföldes léptekkel haladjatok előre, erélyesen, bátran és határozottan.

Lélegezzetek be mélyen, majd engedjétek ki teljesen. Zeusz Nagyúr a jobb keze tenyér csakráját a ti szívcsakrátok fölé helyezi, ezzel megnyit egy újabb dimenzió kaput, ami hozzáférést biztosít számotokra a folyékony univerzumhoz és ez a folyékony univerzum még mélyebb dimenziókat nyit meg a saját szívetekben és ezzel ti is megérthetitek a szeretet magasabb frekvenciáit, annak célját és erejét. Az ember csak akkor képes hasznosítani bizonyos szintek erejét, ha képes megérteni a saját erejét és az ember addig nem képes megérteni és használatba venni a saját erejét, amíg ki nem lép a régi álomból és meg nem tanulja, hogy hogyan használja a szeretet elemeit, amelyek a föld elemeiben tárolódnak, az elme, a test és a szellem elemeiben és aztán isteni nász köttetik és új fényt láttok meggyulladni, az új élet új látványát és megnyílik előttetek az új ösvény.

Zeusz Nagyúr a magasabb tudatosság 44 gyűrűjét adja a szívcsakrátokhoz, a magasabb tudatosság ezen gyűrűi keresztül visznek benneteket az alsó birodalmak leválasztásának számos folyamatán. A Karmikus Tanács Tagjai most előlépnek és ők is egy-egy arany és platina energiát alakítanak ki valamennyiőtök körül és ehhez még Quan Yin Úrnő egy fenséges gyöngyház vibrációt jelenít meg, ami elkezd átfolyni mindannyiotok szívcsakráján és ha még bármiféle régi karmához lennétek hozzákapcsolódva azt kimossa a csakráitokból

Lélegezzetek ki mélyen, majd lélegezzetek be teljesen és engedjétek meg a gyógyító angyalotoknak és az arkangyaloknak, hogy visszavigyék ezt az energiát a fénybe, hogy átalakítsák igaz énetek erejévé és utána visszaszállítsák hozzátok a magasabb bölcsesség formájában. Lélegezzetek be mélyen, majd lélegezzetek ki teljesen. Mialatt ez történik, azt szeretném, ha a saját szavaitokkal a szívetek csendjéből előhívnátok a hatalmatok azon magasabb aspektusait, amelyek készen állnak arra, hogy összeolvadjanak veletek, és hogy elvezessenek benneteket az új hajnalhoz, az új élethez, hogy igazából megvalósíthassátok az igazán szabad emberi lény álmait. Fordítsatok most erre egy kis időt.

Vegyetek újabb mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen és csak úgy adjátok át magatokat ezeknek az energiáknak, mialatt Metatron arkangyal elkezdi megemelni a rezgésszámot. Metatron most megnyitja a koronacsakrátokat, kiterjeszti kezét a koronacsakrába és az agyatok energiahálójába és eltávolítja onnan a régi paradigma összes mintázatát, amelyek még mindig azokhoz a félrevezető hiedelmekhez kötnek benneteket, hogy ti a földi javaitok vagytok, hogy azok az emberek határoznak meg benneteket, akik ismernek, akiket szerettek, akikkel megosztjátok az életeteket.

Lélegezzetek be mélyen, néhányan akár úgy is érezhetitek, hogy nagyon könnyű a fejetek, érezzétek a lábatokat a Föld Anya testén és csak engedjétek megtörténni ezt a tisztulást. Párhuzamosan Metatron arkangyal ugyanezt a folyamatot elvégzi a bolygó elméjében is.

Lélegezzetek és engedjétek el. Az arkangyalok most egy szent mantrát kezdenek el énekelni, ezek a vibrációk átterjednek a ti koronacsakrátokra. Maitreya Nagyúr lép most elő és szent folyadékot önt a koronacsakrátokba, ez a folyadék végig folyik az egész agyon és belép a gerincfolyadékba és aktivál egy lendületes gerincáramot, ami kitisztít onnan minden olyan információt, ami a gerincetek szent könyvtárában tárolódott és kitisztít minden visszamaradt energiát az elmúlt életekből, amelyekről úgy érezhettétek, hogy gátolják azon képességeteket, hogy igazán a békét válasszátok, a harmóniát, a szeretetet, az örömöt és hogy minden ilyen áldott minőséget válasszatok, amelyek valóban szabaddá tesznek benneteket. Mialatt ez végbemegy, azt szeretném, ha összekapcsolódnátok a Föld Anya elemeivel, a széllel, a tűzzel, a földdel és a vízzel, az éterrel, a fénnyel és a hanggal. Amíg ez megtörténik azalatt 22 vízlény emelkedik ki a szent folyadékból, a szent vízből akik valamennyiőtökkel összekapcsolódnak, összekötik a rácsenergiákat, amelyeket megalkottunk, felszívják a fény kódjait és a szeretet kódjait és aztán ezekkel visszatérnek a vízbe és így a víz eggyé válik velük.

Vegyetek mély lélegzetet majd lélegezzetek ki teljesen. Most pedig két hatalmas oroszlán lép be ebbe a térbe, az egyik arany oroszlán, a másik fehér oroszlán, az arany és a platina energiákat képviselik, a két oldalatokon ülnek le. Hangolódjatok most rá a szívverésükre, az energiájukra és ez bevonz benneteket a Shamballa szívenergiájának mélyébe. És ezen a helyen beborít benneteket Sananda Nagyúr és a kollektív Krisztus energia és a személyes gyógyulásotok újabb szintje veszi kezdetét.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, miközben Maitreya Nagyúr és Melchizédek Nagyúr aktiválja most azokat a kódokat, amelyek leválasztják a DNS-teket a földi tudatosság régi paradigmás kollektív rácsáról, arról a földi tudatosságról, ami a téves azonosulások börtönéhez kötött benneteket, és amelyet ti elfogadtatok és minden egyes lélegzettel, amelyet vesztek azt szeretném, ha belélegeznétek ezt a Krisztus energiát.

Nada Úrnő lép most hozzátok és egy kristályos folyadékot borít a koronacsakrátokba és ez a kristályos folyadék hozza el azt a tisztaságot, amelyre ahhoz van szükségetek, hogy ezek a leválasztások megtörténjenek.

Az a rács, amelyet megalkotunk a magasabb dimenziókban tárolódik és onnan energiaszálakat ereszt le az alsó dimenziókba. Ezek a szálak azért vannak ott, hogy segítsék azokat, akik most és a jövő március közötti időszakban ébrednek fel, de semmiféle alantos erő vagy tudatosság nem tud hatni ezekre a szálakra. Minden nap kérjétek, hogy megtestesítsetek valamit, legyen az a béke, az energia, a szeretet, az öröm és a szellemetek igaz beteljesülése, mert ezzel a kéréssel valamennyi földi szükségletetek kielégül és ez szeretteim maga a fizikai birodalom uralásának művészete. Ha teljesen benne tudtok élni a harmadik dimenzió dinamikáiban, tudva, hogy mindaz, ami történik a béke, a szeretet és az igazság, akkor semmi sem téríthet el benneteket az utatokról.

Az ajándékok eljönnek hozzátok, felkínálják magukat, támogató rendszerhez juttok a szeretetért, a támogatásért és a gondoskodásért cserében, amiért ugyanezt teszitek önmagatokkal. Ilyen egyszerű és ilyen hatékony ez az egész. Mindezek a lények, akik ma itt jelen vannak, biztosítani fogják, hogy emlékezzetek ezekre az igazságokra és ezzel ti lesztek azok, akik tényleg, valóban megérthetik a szabad akarat mibenlétét és azt, hogy hogyan valósul meg az álom, hogyan kell a szabad életet élni, az öröm, a szeretet és a béke életét összhangba hozni az isteni szeretet krisztusi energiájával és ti vagytok azok, akik képesek lesznek ezt megosztani másokkal és megtanítani másoknak nagyon kevés ráfordítással, mivel valamennyien ezt ebben élve fogjátok megtenni ezt. És akik látják, hogy ti mit tesztek, azok jönnek és megkérdeznek benneteket, de nem mindenki lesz hajlandó megtenni, vállalni ennek a megvalósítását, mivel sokan túl mélyen beágyazódtak a földi tárgyak illúziójába, a földi javak vezetik még őket a békéhez és a harmóniához. Nincs a bolygótokon az a pénzmennyiség, ami elegendő lenne a boldogság megvásárlására, amennyiért megvehetnétek a békét és az örömöt bármikor is. Tudom, hogy sokan állítják azt, hogy ha a bankszámlájuk szép kövér, akkor biztosan nyugodtan alszanak és tényleg békésebbnek is érzik magukat, de ez mesterséges béke és bizonyosan nem az a béke, amelyről mi beszélünk, mert az a béke, amelyről mi beszélünk örökké jelen van és mindenféleképpen hatalommal telt, függetlenül attól, hogy mitek van vagy mitek nincs.

Vegyetek most még egy mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen, miközben elkezdjük lepecsételni ezeknek a rácsoknak az energiáját. Fordítsátok a tenyér csakrátokat az ég, a mennyek felé, miközben Metatron Nagyúr, Melchizédek Nagyúr, Zeusz Nagyúr és Ariel arkangyal bekódolja a testetekbe azokat a kulcskódokat, amelyek hozzáférést biztosítanak azokhoz a világokhoz, ahol igaz megértést nyertek el azon világokról, amelyeket ma megosztottunk veletek. A következő 24 órában az elengedés sok szintjén fogtok keresztül menni és a Karma Tanácsa segíteni fog benneteket ebben Quan Yin Úrnő és Portia Úrnő vezetésével. Engedjétek, hogy vezessenek benneteket, engedjétek őket magatokhoz és bízzatok abban, amit ők képesek látni, de ti nem és biztonságosan és harmóniában segíteni fognak nektek ezekben az elengedésekben, ha tényleg ez az amire valójában vágytok.

Miközben most kristálykupolát emelünk azon kristályrácsok fölé, amelyeket ma megteremtettünk, az energiák beszűrődnek a Föld Anya testének elemeibe, ezek az energiák most beleáradnak az alsó asztrális síkokba. Ez folyékony kristály, folyékony arany és platina lehetőséget biztosít a kollektív tudatosságnak, egy újfajta életszerződésre, egy második esélyt ad annak felismerésében, hogy mi is valójában a szabadság. Tehát ha az lenne a szándékotok, hogy valóban szabadon éljetek, menjetek tovább, hívjátok be a békét a szívetekbe minden nap és kérjétek, hogy mutatkozzanak meg nektek a szabad akarat igazi frekvenciái, a társteremtés igazi törvényei a szabad akaraton keresztül és mutatkozzon meg az az erő, ami a megvalósítás művészetében található. Amikor megértitek a szabad akarat igazságában rejlő bölcsességet és amikor egyre jobban lekapcsolódtok a fölösleges földi javakról, akkor fogjátok meglátni, hogy mennyire növekedtek, gazdagodtok önmagatokon belül és gazdagodtok az életetekben és igen, magatokhoz fogjátok vonzani az igazi bőséget, nagy gazdagságot és ez fog segíteni másokat, akik ennek szükségét látják és akik meglelik az útjukat a régi világ és sötétségén keresztül. Ti vagytok a mester emlékezők, ti vagytok a fény és a teremtés isteni lényei, akik megelevenedtek, akik újjáéledtek, feltámadtak és átirányították önmagukat az igaz élet felé, a mennyeknek itt a földön való megélése igazi értelme felé.

Vegyetek mély lélegzetet, utána teljesen kilélegezve, miközben Ashtar parancsnok most egy aranykorongot helyez a napfonatotok területére. Ez az aranykorong a hozzáférési kód egy hatalmas hajóhoz. A következő 72 órában vissza és előre lesztek szállítva ezen a hajón, számos szent templomba lesztek elszállítva, amelyekben keresztül estek bizonyos műtéteken, amelyek rendkívül kiegyensúlyozó és kiegyenlítő hatásúak, ezek felgyorsult változást eredményeznek az energia ősmintázatotok dinamikájába és a körülöttetek, bennetek, előttetek, alattatok, fölöttetek lévő energia egész kollektív anatómiájában és ez megváltoztatja teljes mértékben a Föld Anya testének isteni ősmintázatát is. Ez olyan nagy ajándék, amelyet valamennyien megkaptok és ti gyorsítjátok fel ennek az isteni ajándéknak a hatalmas megnyilvánulását az egész emberiség számára, mindazok számára, akik sóvárognak a fény után, akik keresik a szeretetet, akik kutatnak a támogatás után, de nem tudják, hogy hová menjenek, hová menjenek akik félre lettek vezetve, azok akik azt hitték hogy a szeretettel dolgoznak, de csupán az illúzió pókhálója volt előttük.

Mi most széthúzzuk ezt a szövetet és Metatron fénye lesz az, ami keresztül vágja, ami eltávolítja és megsemmisíti az illúziónak ezen szövedékeit megszabadítva a lelketeket, hogy az a fénybirodalmaiba léphessen ahol lehetnek olyan emberek, akiket ismertek, akik a családotok vagy egy szűk társaság tagjai, akik átestek az illúzió ezen szövedékének lebontásán. Ők itt vannak, fényben és szeretetben megtartva, mivel ez számukra nagyon fontos időszak a változásra.

Én Kuthumi, most manifesztálok egy folyékony citrin kristályt mindannyiotok köré, ez a bőség kristálya, ez az Isteni Atya szent szeretete Arany Energiájának kristálya. Az Isteni Anya tegnap kapcsolódott hozzátok, ma az isteni Atya ölel át benneteket biztonságban megtartva az erőtökben, megnyugtat benneteket a jelenléte, a védelme és képes benneteket emlékeztetni a belső szépségetekre és az erőtökre, emlékeztet benneteket a vezetői képességetekre és arra, hogy minden egyes alkalommal, amikor szükségetek lenne rá, csak annyit kell tennetek, hogy bíztok és békében, szeretetben és örömben gondoltok rá és aztán a többit rá bízzátok.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki teljesen. Quan Yin Úrnő érkezik most és egy fenséges gyöngyöt helyez a napfonatotokba, a bölcsesség gyöngyét, amelyen keresztül új keletű erőtök kifejeződhet. Kifejeződhetnek a bölcsesség új szintjei és megnyilvánulhat a késztetés, a vágyakozás a megértésre és arra hogy eggyé lehessetek azzal, ami a régi paradigmás álmok illúzióján túl rejlik. Ezért kedveseim, a személyes reményeitek, a személyes kívánságaitok, céljaitok és mindaz, amit szeretnétek megteremteni és megvalósítani az életetekben, az most új dimenzióba kerül és valójában ezek az energiák százezerszeresen meglesznek áldva Metatron fényével és megmutatkozik nektek, hogyan valósítsátok ezt meg és ennek megteremtésén keresztül megáldódik az emberiség többi része, és amit ti elértek az átjáróvá alakul ezekbe a más világokba.

Adjatok ezért hálát és azért amiért ezt az utazást választottátok, mondjatok köszönetet azért a szeretetért, erőért és fényért, akik vagytok és azért amiben jelen vagytok. Mindazok a lények, akik most jelen vannak, veletek maradnak az energiamezőtökben, hogy megtartsák ezeket a rácsokat a következő 26 órában és aztán tovább álltok, tovább léptek az előkészületek következő szintjére, a néhány napon belül esedékes rácsok megalkotására.

Szeretteim, azt kérjük, hogy amikor befejeztük ezt a közvetítést, akkor maradjatok még csendben ülve néhány percig, amíg összhangba kerülnek a csakráitok a béke energiájával és az isteni harmóniával, örömmel és isteni áldással és majd a következő közvetítésünk alkalmával megnyitjuk az energiát a kérdéseitek előtt, de most arra kell összpontosítanunk, amit ma teremtettünk.

Úszkáljatok valamennyien a béke folyóiban, engedjétek a szeretetet áradni, ami az isteni Atyától és Anyától ered és igazából ébredjetek rá a szeretet, az isteni szeretet eszenciájára és arra, hogy milyen érzés lehet igazából, ösztönözve és megilletve lenni a Forrás által.

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség arany sugarának chohánja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

A sorozat következő része:

Kanadai folyékony rácsok 31-35. 2008. október 27

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-kanadai-folyekony-racsok_22.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...