Mária Magdolna - Kanadai folyékony rácsok 31-35.

 Mária Magdolna: Kanadai folyékony rácsok 31-35.

f43aed4b72d178eb32cba719c805babf.jpg2008. október 27

Csatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

Előző rész:

Kanadai folyékony rácsok 26-30.

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-26-30.html?m=0

 

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

 

Én vagyok Mária Magdolna, üdvözletem mindenkinek és Isten hozott benneteket.

Örömteli időszak ez a számunkra, hogy mind összegyűlhetünk veletek a Fény jelenlétében, hogy folytassuk az egyetlen szív, valamint az Isteni és világméretű szeretet kozmikus vibrációi általi folyékony rácsának megteremtését.

Ez a mi közös utazásunk a szív, a lélek, a szellem és a kollektív emberi lélek meghatalmasítására. Valamennyien szembe kellett, hogy nézzünk és nektek is most szembe kell néznetek az árnyékotok számos aspektusával ebben a mostani igen fontos időszakban.

És bármilyen tünékenynek is látszanak mostanság az energiák, azért valójában ez csodálatra méltó időszak a lélek utazásához.

A 31-35.-ig tartó folyékony rácsok fény vibrációi segítenek benneteket egyéni szinten

személyes utatok befejezetlen ügyeit lerendezni épp úgy, mint ahogy a kollektív lélek bevégezetlen ügyeit is segítenek kordában tartani. Annak érdekében, hogy lezárhassátok a múltatok ciklusait, el kell metszeni a hozzájuk fűződő dolgok kötelékeit és ez az 5 rács pontosan ezt teszi.

Ez az utazás a csend szintjeire visz benneteket, ami aztán elvezet a következő rácshoz, ami az önelfogadás 32-es száma volna. A 33. rács az önfelismerést hozza el nektek, a 34. az önfegyelem rácsa, a 35. pedig az önmeghatalmasításé. Az egyes ember útja mindig hatással van a kollektív utazásra. És ami kivetül a kollektívre, az hatással van az egyénire is. És ez az egyik ok, amiért olyan fontos felelősséget vállalnotok a saját életetekért.

Az az igazság, hogy minden egyes embernek megvan a maga saját útja. Ez az ösvény olyan lélekcsoporthoz kapcsolódik, amelyet hívhatunk kollektív léleknek is. És minden lélekcsoportnak külön küldetése van. A lélekcsoportok létszáma különböző és ezeknek a csoportoknak minden szintje különféle feladatokhoz rendelődik.

A fénymunkások kollektív lélekcsoportjának energiája velünk együtt azon dolgozik, hogy megteremtse a mostani időszak folyékony rácsait, amelyek felelősek az egység tudatosság fényének lehorgonyzásáért az egyetlen szíven keresztül az emberi én Isteni szövetén belül.

Ez energiabevonását jelenti a felsőbb testekből és annak lehorgonyzását a fizikai testben és a fizikai testi élet anyagi megnyilvánítását. Más szavakkal a ti saját életeteket. Ennek a lehorgonyzásnak az egyik legfontosabb aspektusa az árnyékok megszólításának folyamata.

Az árnyékkal végzett munka rendkívül erőteljes. Mindenekelőtt annak fogalmát lényeges megértenetek, hogy az árnyékotok a legnagyobb szövetségesetek. Hogy mitől lesz a szövetségesetek? Egyszerűen azért, mert az árnyékotok sok olyan aspektusotokat hordozza, amelyeket a sötétbe száműztetek. Ezek az aspektusok gyakran az énetek meghatalmasodott részei, amelyek a külső világ által lettek elutasítva. Éppen az erejük, az egyediségük, az egyéni hatalmuk és azon képességük miatt, hogy kataklizmák előidézésére alkalmasak.

Valamennyien önmagatok is katalizátorok vagytok. És amikor eszméket manifesztáltok vagy olyan tapasztalatokat katalizáltok, amelyek változást hoznak más emberek életében, akkor nagy esélyetek van arra, hogy elutasítsák azt, mivel kényelmetlenséget okozhatnak.

Biztos vagyok benne, hogy valamennyien pontosan tudjátok, milyen is azt érezni, amikor összetűzésbe kerültök valakivel az olyan aspektusaitok miatt amelyeket kényelmetlennek éreztek. Amelyeket talán nem is értetek meg, pedig ezek az aspektusok csak akkor érthetők meg ha magatokévá teszitek azokat, amikor időt szenteltek nekik. Vagy más szavakkal kifejezve Fényt irányítotok rájuk, ami által jobban megismerhetitek ezeket az aspektusokat.

És éppen ennél a pontnál válik oly fontossá a csend. Az élet dolgai, az elme és az egó figyelme félrevezet. Eltérít benneteket attól, ami valójában történik a bensőtökben.

És amikor olyan dolgok nyilvánulnak meg a külső környezetben, amelyek az én ezen aspektusaira irányítják a figyelmet, akkor a normális reakció az, hogy az egó nem vesz róla tudomást, legalábbis nem azonmód.

A ma mindegyikőtökben aktiválandó öt rács támogatni fog benneteket, hogy az öt ösvény mentén haladva hasznosítani tudjátok az egyéni fényeteket és erőtöket, az énetek valamennyi

aspektusát úgy elfogadva, hogy közben nem panaszkodtok. Nem váltok védekezővé, dühössé,

bűntudatossá és önmagatokkal szemben elítélővé. Itt a lehetőség, hogy magatokhoz öleljétek az énetek ezen aspektusát, szeressétek azokat, amelyek közülük kihunytak és föltámasszátok azokat, amelyek halottnak tűnnek. Minden emberi lény kényelmetlenséget érez, amikor szembesülnie kell az árnyékával. De amikor elfogadjátok azt, hogy az árnyék nem minden aspektusa rossz, akkor mindez az önfelfedezés izgalmas utazásává válik, mivel az árnyékotok aspektusai közül a néhány leginkább meghatalmasodott is ott rejtőzik.

Ezért a rácsoknak ez a bizonyos mostani idővonala visszavisz benneteket abba az időbe, amikor a meghatalmasodott aspektusaitokat a sötétségbe taszítottátok. Amikor aztán az árnyékotok részévé váltak és itt fellelhető néhány bevégezetlen ügyetek. Azért bevégezetlen ügyek ezek, mert ezek a részeitek létfontosságú aspektusaitokat képezik. Amelyek segítenek elnyerni azt a felismerést, hogy mire van szükségetek az önfegyelem alkalmazásához és az önmeghatalmasodottá váláshoz.

Mielőtt tovább mennék nagyon fontos lenne megértenetek, hogy lesznek olyan én részeitek,

amelyeket nem fogtok kedvelni. Mégis ezekkel szembe kell néznetek, magatokévá kell őket tennetek és halálra szeretnetek. Egészen addig vannak olyan én-aspektusok, amelyeket életre kell keltenetek szeretettel feltöltve és engednetek szövetséges erővé válni, hogy ösztönözzenek benneteket és arra késztessenek, hogy az egyetlen szívvel egyesüljetek.

A kollektív árnyék tartalmazza az összes elutasított én-részt és amikor ezeket az elutasított részeket visszaadjátok a mindennapoknak és vagy úgy, hogy halálra szeretitek őket vagy úgy, hogy visszaédesgetitek őket az életbe, szemtanúi lesztek a harmónia új szintjei felé történő elmozdulásnak és ezeken az új harmonikus szinteken számos elvarratlan szál végkifejletszerű feloldozást nyer, majd ezt követően kezdhetitek el megnyerni az új élet ígéretét.

Sok fénymunkás átmeneti állapotban van mostanában. Úgy érezhetitek, mintha a senki földjén

a pokol tornácán lennétek. Úgy haladtok keresztül a téren és az időn, hogy sem alattatok, sem felettetek, sem előttetek, sem mögöttetek, sem balról, sem jobbról nincs semmi.

Pedig valójában ez az a hely, ahol lenni akartatok. Világok között vagytok. Paradigmák között és tulajdonképpen rendkívül meghatalmasító helyzetben. Mennél inkább lekapcsolódottnak érzitek magatokat, annál inkább jó ez nektek, mert nem kapcsolódtok a múlthoz, nem kapcsolódtok a jövőtökhöz, nincs elvárás. Ami van, az csak a pillanat amelyben vagytok.

És valójában a szétkapcsolódottság érzése az, hogy nem egészen vagytok tisztában vele, hogy most éppen jöttök vagy mentek. Ez olyan elmeállapot, ami segít megteremteni az előítéletektől mentes nézőpontot. Az energiátoknak van olyan része, amelyik képtelen a régi paradigma régi energiájának múltbeli üregeihez csatlakozni. És az énetek emelkedőben lévő új részei még mindig érzik a sötétségen keresztül vezető utat - ha mondhatom így. Ezért ezek a részek a Fényt annak megértésében fogják megtalálni, ami a ti igazságotok és ami a ti erősségeitek. De ezek az új Én részek csak akkor rögzülhetnek a Fényben, ha rájöttök, hogy mi képezi a ti Fényeteket. Mi az erősségetek és hogy mennyire egyediek és valójában milyen bámulatba ejtőek vagytok. Amikor azt mondom nektek, az biztosan nem dédelgeti vagy cirógatja az egót. Azért adom át ezeket a szavakat, hogy újjá élesszem a meghatalmasodott részeiteket. Újjá élesszem azokat addig a pontig, ahol magukhoz vonzhatják a figyelmeteket és megmutathatják nektek Énetek Isteni aspektusainak hasznát.

Ez hozza napvilágra a befejezetlent, a be nem teljesített részeiteket ebben a folyamatban, amelyben visszakövetelitek az Énetek levált aspektusait, mert amikor a Fény gyönyörű kollektív rácsa széttört körülöttetek, ez általában az életetek első három évében történt.

Ami vagy súlyosabbá vált, vagy felerősödött, vagy más szintekre került 12 éves korotokra. 12-től 24 éves korig megszilárdítottátok ezeket a vonásaitokat, ezeket a sérüléseket és ezeket az illúziókat az élet számos más területén és ez vált az életetek témájává a 24-dik év betöltése után. Így tehát kedveseim itt az ideje, hogy magatokhoz öleljétek a nyugalmat, hogy elcsendesedjetek, hogy engedjétek magatoknak mindent csak úgy elfogadni. Függetlenül attól, hogy mennyire rossznak vagy éppen mennyire jónak tűnik az. Ezt persze mondanunk sem kell ugye? Mert az életetek elég jó ahhoz, hogy mentesüljetek a nyugalomhoz fordulás alól a csendhez a nyugalomhoz fordulással, amelynek állapotában ti most benne vagytok.

Sok mindent felfedeztek majd. Ez kiegészíti azt, hogy mennyire erősnek érzitek önmagatokat éppen most. A nyugalom lehetővé teszi, hogy elfogadjátok magatokat úgy, ahogy vagytok. Aggodalom, félelem, bűntudat és az én feletti ítélkezés nélkül. És minden elvárás nélkül afelől, hogy mi fog, vagy mi nem fog megtörténni, manifesztálódni.

Ha megengeditek magatoknak hogy elfogadjátok az éneteket és mindent az életetekből úgy, ahogy van, az nem jelenti azt, hogy beéritek a legjobbnál kevesebbel. Az önelfogadás az én felismeréséhez vezet. Segít hajszálpontosan megérteni a meghatalmasodott ént melynek eddig az életetekben úgymond tagadtátok az őt megillető helyét. Segít rávilágítani a múltatokban azokra a területekre, ahol különböző egyének kényelmetlenül érezték magukat a ti erőteretekben és ezáltal elfogadhatjátok és újra felismerhetitek az énetek ezen aspektusainak fontosságát és azt, hogy ez mennyire hozzájárul az önfegyelemhez és az önmeghatalmasításhoz. Az önfegyelem, mint ahogy arra már rájöttetek, önmagatok tanításának művészete. Ezért visszautaztok a fejlődőképes éveitekbe és most már mint felnőttek oktatjátok magatokat, átalakítjátok magatokat és vezetitek a belső gyermek elerőtlenedett részeit és megmutatjátok neki, hogy hogyan szabadíthatja ki a csapdába esett részeket. Hogyan teljesítheti be a megoldatlan feladatokat és hogyan állíthatja össze újra az Ént. És az Én meghatalmasodott részeinek újra összeállításával a kollektív lélek az egyéni lélek újra összeállt kifejeződésének részévé válik. Isteni harmóniát képez az egy szíven belül és az egység tudatosság kiterjedt tudatosságát alkotja meg.

Nincs semmi olyan, amit különösképpen tennetek kellene, hogy egy-kettőre hasznotokra váljanak ezek a rácsok. Az a tény, hogy éppen most csatlakoztok ehhez az energiához, hogy most hallgatjátok a szavaimat és megtapasztaljátok azokat a rezgéseket, amelyeket kibocsátok felétek, a testetek DNS-e válaszol, felismeri ennek az energiának a mintázatát és már örömmel fogadja a folyékony rácsokat az életetek teremtő folyamataiban egyéni szinten is és a kollektív élet részeként is. Az árnyék már a Fény sugara felé mozdult el. Ami az Én meghatalmasodott aspektusait vetíti ki és azok az Én részek, melyek már ismerősek, amelyeket az erősségeiteknek és a saját Fényeteknek tartotok, vezetni fognak benneteket és elkísérnek ezen az úton, a visszatérés útján a belső érzékeléshez, hogy érzékelni tudjátok azokat az erősségeiteket, amelyek az árnyékban rejtőzködtek. És hogy képessé tudjatok válni megmenteni azokat. Visszahozni azokat az életbe és az Isteni hatalmatok Fényében gyarapítani azokat.

Az önmegismerés módfelett felszabadító. Megváltoztatja az én szemlélésének módját.

És ez az új dinamika szép új teret alkot. Ahol új alapokat lehet lefektetni. És az új alapok lefektetésének folyamatával elvarrhatjátok az elvarratlan szálakat. És a befejezetlen ügyek befejezettekké válnak és ezzel a teendők kezelése megpihenhet. Békét lelhet. Az Én tanítása

az öntisztelet elnyerésének utazása. Annak felismerése, hogy mennyire értékesek az idő-ráfordításaitok, az erőfeszítéseitek, és a szeretetetek és ezzel a tőletek telhető legjobbat nyújtjátok a saját életeteknek és ekképpen eljárva mindez túlcsordul tovább az élet minden más területére is, mivel ez folyékony folyamat.

Az önfegyelem utazása megerősít benneteket. Táplálja az energiátokat. Erősíti az életerőtöket, a gondolatok tisztaságát és békéjét nyeritek el általa.

És mélyebb belső nyugalom szilárdul meg a lényetekben és a kétségek árnyékán túl tudjátok,

hogy mindaz amire szükségetek lehet már rendelkezésre áll. Mindössze annyi történt, hogy eltávolodtatok attól, ami mindig is jelen volt és azáltal lettetek eltávolítva tőle, amit rátok vetítettek ki számtalan formában. Ami aztán ahhoz az elsődleges hiedelemhez vezetett, hogy értéktelenek vagytok és hogy a legnagyobb erősségetek és hatalmatok fájdalmat okoz, elutasítást, elkülönülést, ellenségeskedést és rengeteg más sérülést és összeütközést hozhat létre.

Eljött annak az ideje, hogy megváltoztassátok az elméteket és a szíveteket és a viselkedéseteket és hogy felhagyjatok a külső világ félelemmel való táplálásával.

Szerezzétek vissza az energiátokat és tápláljátok magatokat a saját Fényetekkel.

Bármit is gondoltok, akármit is hisztek tudjátok jól, hogy az tapasztalatot hoz létre a külső világban.

Rávettek benneteket és nyomatékosítom a "rávettek" szót arra, hogy azt higgyétek, hogy tökéletlenek vagytok. Hogy vannak olyan részeitek, amelyek rosszak. Szeretném egy kicsit kiterjeszteni a felfogásotokat és segítek megragadni azokat a részeiteket, amelyeket rossznak tekintetek és megfordítani az energiát és arra használni, hogy az ösztönözzön benneteket. Ezt az első öt rács célozta meg, amikor az öt fogyatékossággal foglalkoztatok.

Abban a közvetítésben azt a javaslatot kaptátok, hogy használjátok fel a dühötöket, hogy az ösztönözzön benneteket és én valami nagyon hasonlót szeretnék most tenni ebben az esetben. Olyan gyakorlatot javaslok, melynek során leírjátok mindazt, amit bárki mondott valaha nektek. Arról, hogy elfogadhatatlanok, negatívak, szerethetetlenek vagy rosszak vagytok. Szeretném, ha egyesével végigvennétek ebből minden ilyen szót és megkérdeznétek önmagatoktól, hogy vajon igaz-e és ha igaz, akkor hogyan fordíthatnátok a visszájára, az előnyötökre. Hogyan használhatnátok fel arra, hogy Fényt hozzon. Az alkímia tudatosságot használva, az alkímia tudatossága átfordítja az életeteket a sötétségből a Fénybe. Lehetséges lesz a nyugalmat, a békét arra használni, hogy amit leírtok azt elfogadjátok az Énetek aspektusaiként a saját részeitekként, amelyek benneteket alkotnak. Függetlenül attól, hogy jónak vagy rossznak tartják-e azokat, mert ezek csak úgy vannak.

És ezek a ti részeitek. Amikor ezt elfogadjátok, az önfelismerés elkezd kiterjedni. Lehet, hogy nem éppen egy pillanatig fog tartani, amíg elfogadjátok, amit leírtatok. De ahogy a napok múlnak az önelfogadás állapotában úgy egyre inkább észreveszitek, hogy a bűnök vagy az értékek valójában átformálódnak azzá, aki ti vagytok. És az élettapasztalatotok részét képezi.

És éppen ez volt velük a szándék.

Nem fogunk ítélkezni vagy korholni, neheztelni vagy bűntudatot ébreszteni, panaszkodni vagy bármilyen más negatív érzelmet kelteni. Ez csak a jelen pillanatért van. Se nem többért, se nem kevesebbért csak, hogy elfogadjátok. Az önelfogadási folyamat abban hatalmasít meg benneteket, hogy másképpen tanítsátok önmagatokat és itt lép be a képbe az alkímia. Használjátok arra a Felsőbb Éneteket, hogy valami újat tanítson nektek. És bizonyos esetekben tanácsos egy tanárral, trénerrel, tanácsadóval, gyógyítóval vagy egy baráttal együtt dolgozni, aki segít kezelni a nézőpontokat, beazonosítani a szükséges változtatásokat és aki bátorít benneteket, javaslatokat tesz, de tartsátok szem előtt azt, hogy csak azt fogadjátok el, ami jó érzést kelt bennetek. Ha ellenállást éreztek valamivel szemben, amit valaki javasolt, akkor mielőtt elutasítanátok ezt, előbb kérdezzétek meg magatoktól: vajon azért vonakodom-e elfogadni ezt, mert ez olyan részem amiről úgy döntöttem, hogy nem fogadom el, vagy pedig azért mert tényleg nem vagyunk egy hullámhosszon. És ettől meghatalmasodtok, mivel új utakat találtok önmagatok tanítására, új módszereket és ez drága fénymunkások, amikor teljesen a kvantum energia jelenlétében álltok és úgy élitek az életeteket mint egy alkimista, a mennybe vezető spirális lépcső útját a Felemelkedés tudatosságának ösvényét követve és uraljátok az életeteket az énetek részeit, a személyiségeteket és mindazokat a jellemvonásokat, amelyeket az alsó egó befolyásolt az az alsó egó részetek, amelyik rávett benneteket arra a hiedelemre, hogy tökéletlenek, rosszak és szeretetlenek vagytok, ezt a részeteket egyedül csak ti tudjátok megváltoztatni. Legelőször ezt a folyamatot végrehajtva a saját életetekben.

Ne próbáljátok meg ráerőltetni bárki másra azt, amit ti tesztek. Ezek a rácsok egyedül és kizárólagosan csak rátok összpontosulnak. Amint ez az új energia kigyöngyözik a csakráitokból és az energiamezőtökből, meg fogja érinteni azoknak az életét, akik megosztják életüket a tiétekkel. És be fog következni a természetes átalakulás és ezáltal az én és a kollektív lélek befejezetlen ügyeinek egyesített befejezése teljesen aktiválódik. És minden apró rész újra egyesül és íme az új alapjaitok már meg is jelennek és a kétség minden árnyékán túl megértitek, hogy mit hajtottatok végre az elmúlt 36 hónapban. Meg fogjátok érteni, hogy azért voltak az elmúlt 12-18 hónap energiái olyan intenzívek, mert keresztül mentetek a tűz beavatásán. És amikor a lángok elhamvasztották körülöttetek az illúzió fátylait, ezáltal bekerültetek a saját erőtök fényébe.

Az Isteni Énetek, a kozmikus szeretet fényébe és tudni fogjátok, hogy igaz részeiteket teljesen megtaláltátok. És hogy az bennetek található. Az önbizalmatok erős lesz, az önszeretetek erős lesz és úgy fogjátok érezni, hogy az új világ mágneses energiái egyre mélyebben és mélyebben húznak bele a társteremtés, a manifesztáció folyékony univerzumaiba és be fogtok lépni a Mennyek Királyságának szintjeire, ahol rendelkezésetekre áll majd néhány a legnagyobb erősségeitek közül. Ezek közül az erősségeitek közül jó néhánnyal nem találkozhattatok teljes erejében ebben az inkarnációban. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy ünnepeljétek meg ezt a mostani utazást. A belemerülést a nyugalomba. Lehet, hogy növelni fogja a félelmet vagy az ingerültséget, de emlékezzetek majd arra, hogy ha túlteszitek magatokat a félelmen, ha keresztüljuttok az ingerültségen, akkor egy nagyon értékes kincs fog várni rátok. Ha éreznétek felébredni az ingerültséget, dühöt vagy a zaklatottságot és a szétszórtságot megnyilvánulni mialatt próbáljátok végbevinni ezt a folyamatot, akkor kell eltökéltnek lennetek. Mert az egó nem ezt akarja és meg fog próbálni eltéríteni benneteket, hogy ne juthassatok el odáig, de ekkor nektek rugalmasnak, találékonynak és erősnek kell lennetek önmagatok irányába és amit ilyenkor magatokért tesztek azt az emberiség többi részének érdekében is teszitek. Minden egyes erősségetek, amelyet visszaszereztek azt a kollektív lélek is visszaszerzi. Tehát nemcsak a saját életeteket gyógyítjátok meg, de a bolygótok valamennyi lelke számára is lehetőséget biztosítotok, hogy megtegye ugyanezt. Még ha milliárdnyian is lesznek olyanok, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, a különbség abban merül majd ki, hogy a fiatalabb lelkeknek derengeni fog, hogy lehet valami a világ szokványos látképén túl is, ami kiterjeszti a látómezejüket, az éleslátásukat és képessé válnak elindulni a maguk választotta úton.

Köszönöm, hogy szembenéztek a félelmeitekkel és igent mondtok önmagatoknak, hogy beleegyeztek, hogy összeszedjétek, hogy újra összeállítsátok magatokat és egy új tervezetet alkossatok meg. Újra feltaláljátok magatokat a folyékony világban. És igazából a folyékony világ a ti osztrigátok és a bölcsesség igazgyöngye, és amelyet inkarnációtok eddig eltelt része alatt gyűjtöttetek össze az örökké ott lesz benne.

Vegyétek át a múltból mindazt, ami szolgál benneteket. A bölcsesség összes nézőpontját, és úgy fogjátok találni, hogy az új életetek, az új világ már jelen van és meg fogjátok érteni, hogy mit értünk az új világ alatt. Meg fogjátok érteni, hogy ez azt jelenti, hogy a harmadik dimenziós valóságban kell élni ebben a világban, de nem a részeként, nem kapcsolódva hozzá és biztosan nem általa vezettetve. Ti vagytok az életetek vezetői, a példa erejénél fogva vezettek, emlékeztek az utazásra, a szabadságba vezető útra, visszakövetelve a Fényeteket, visszatérve belső érzékelésetek erejéhez, megengedve magatoknak az élet iránti felelősség képességét, hogy egyike legyetek legnagyobb ösztönző erőiteknek. És ahogy az életerőtök feltöltődik a Fényetekkel és a hatalmatokkal, le lesztek nyűgözve, hogy mi mindent vagytok képesek megteremteni és megtapasztalni és ez az életetek ajándéka. És ez az, amikor az új élet ígérete átölel benneteket és megértitek, hogy a külső világ igazából mit mond nektek. Az embernek át kell törnie az árnyék akadályait annak érdekében, hogy igazából megérezhesse és megtapasztalhassa a Fény szavait, amelyek a Szellemtől erednek.

Én Mária Magdolna veletek tartok majd, ahogy mindig is tettem. Együtt teremtünk, együtt szeretünk és az egyetlen szív lüktetése kiterjed, és ez a lüktetés emlékeztet benneteket arra, hogy van egy olyan szív, amelyik bennetek dobog. Ami egységben dobog kozmikus és Isteni szüleink egyetlen szívével, amikor benne vagytok az életfolyamatok egyetlen szívének ritmusában.

A szeretet folyékony, - amikor félelemben éltek, akkor az élet megszilárdul, ha viszont szeretetben éltek, akkor az élet folyékonnyá válik. A szeretet nyugalom, elfogadás, felismerés, fegyelem és meghatalmasodás. Annak érdekében, hogy kifejezhessétek ezt az öt energiát - szeretnetek kell önmagatokat, de hiszen ezt is teszitek, ez csak egy bátorítás a másik irányból.

Ez alkalommal meg kell köszönnöm azt a hajlandóságotokat, hogy előtérbe léptetek és részesei vagytok ennek a csodálatos alkímiai időszaknak. Hogy átszövitek a szeretet fényét és megmutatjátok, hogy kik vagytok valójában.

Ihlessenek meg benneteket rejtett Énetek minőségei, amelyek az árnyékotokat alkotják a legnagyobb művészi munka végzésére. Megérdemlitek és képesek vagytok rá. Ha halljátok vagy olvassátok ezeket a szavakat, akkor részesei vagytok ennek az energiarácsnak és beíródik az életetek naplójába, ami az Akasha feljegyzésekben található, hogy elértétek azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút és összetalálkoztatok a végzetetekkel, hogy teljesen megváltoztassátok az életeteket.

Elértétek azt a pontot, ahol megkapjátok azt a megerősítést, hogy készen álltok megtapasztalni a Felemelkedést és amikor a Felemelkedés szót használom azt úgy értem, hogy megtapasztaltátok az önuralás egyik nagyon fontos részét.

A most következő szint már érkezik és ti készen álltok. Tehát csatlakoztok-e hozzá? Táncoljunk együtt a folyékony Fény hullámain, osszuk meg a folyékony szeretetet és szerezzük vissza az Isteni részek hatalmát, gyógyítsuk meg a kollektív lelket.

Biztosítsuk mindenki számára a lehetőséget, hogy táncolhasson a saját árnyékával, hogy táncolhasson az élettel és megáldassék.

Én vagyok Mária Magdolna és veletek van a szeretetem. Au revoir.

Soron következő anyag:

Kuthumi: Kanadai folyékony rácsok 36-40. 2008. október 28
 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-kanadai-folyekony-racsok-36-40.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...