Kuthumi - 12:21 A Második Felemelkedési Hullám

Michelle Eloff (08.12.03) - Kuthumi: 12:21 A Második Felemelkedési Hullám

 

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika, 2008.12.03

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/wcvgcsd91rk21fe/21_12+A+felemelked%C3%A9s+m%C3%A1sodik+hull%C3%A1ma.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OooooooO

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az új éleslátás, az isteni világosság, az Isten szent akaratának jelenléte és a feltétel nélküli szeretet áldásait. Üdvözlet, szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretett Fénymunkásaim, ahogy most így állunk a megvilágosodás egy új kora születésének hatalmas energiájában, üdvözlünk benneteket az isteni szeretet, az isteni fény és a [szellemi] világosság megszentelt ösvényei legmagasabb rendjeinek jelenlétében, melyek elvezetik az embert az igazság mélyéhez, a szív belső dimenzióihoz és az isteni bölcsesség belső forrásának legmélyére.

Egyetlen lényként, egyetlen szívként, egy fényként, egy szeretetként, egy lélegzetként és az Anya/Atya Isten hangjának egyetlen kifejeződéseként állunk itt együtt. Egy a mi jelenlétünk és a tiétek, egyesíti ezen különleges alkalommal az átkelést a téren és az időn, amikor belépünk most Teremtőnk kifejeződésének ebbe az új tapasztalásába.

A Második Felemelkedési Hullám egyfajta újjászületés, egy újabb lépcsőfok fölfelé a felemelkedés létráján, ahonnan valamennyien újra fogjátok értelmezni az életcélotokat, a kilátásaitokat és az én megértését. Innen fogjátok megtapasztalni kollektív énetek szélesebb világának mélyebb dimenzióit, a magasabb intelligencia, az isteni intellektus magasabb dimenzióiba léptek, ami a lelketek isteniségén keresztül fog kifejeződni.

A Második Felemelkedési Hullám a belső Atya Isten és Anya Istennő sokkal kézzelfoghatóbb élményét és kifejeződését hozza [be] az életetekbe. Mária Magdolna előkészítette az energiátokat erre a napra, és így gyűlhetünk össze a Hatodik Univerzum Folyékony Szeretete Kozmikus Templomainak Szent Szív Kápolnájában, és ölelhetünk át valamennyiőtöket, amint jelen vagytok itt, Teremtőnk isteni palotájában.

Szeretteim, most már készen álltok, hogy felfedezzétek az Anya/Atya Isten hangja igaz kinyilatkoztatásának magasabb oktávjait. Most jött el annak ideje, hogy Isten igéje magasabb szinten fejeződhessen ki. Ezt úgy értem, hogy létezik egy hang bennetek, ami [egyre] hangosabbá válik, Isten szeme tisztábban lát, Isten teste megerősödik, és amint jobban megértitek az élet megnyilvánulásait, rá fogtok jönni, hogy az ezidáig megélt romboló mintázat és tapasztalat szükséges volt ahhoz, hogy elindulhassatok utazásotok következő szintje felé.

Ahogy valamennyien kollektív énünk magasabb szintű kifejezései felé tartunk, új kihívásokkal szembesülünk, ezek a kihívások azonban lehetőségek is egyben, nem pedig elgyöngítő tapasztalatok, amelyek az életerő elszívásaként jelennek meg. E mostani újabb állapototokba már Felemelkedett Mesterekként léptek be, ha nevezhetem ezt így. Ennek abszolúte semmi köze az egó táplálásához, viszont annál több köze van a bennetek élő szellem meghatalmasításához, a bennetek rejlő szentséges Isten és felséges Istennő természetének felöltéséhez, és ennek a természetnek a kifejezéséhez, a külső világ természetével való összepárosításához, és ki kell alakítanotok ezen természetek együttműködési megnyilvánulásainak tapasztalatait és ezzel életetek élésének új módja lép a létezésbe. Ez olyan, mint egy teljes újrakezdés, a kezdet kezdetétől újra elindulni, mégis ez a kezdet olyan, ahonnan már nem távozhattok tudás nélkül, hatalom nélkül, bölcsesség nélkül, ide tartotok a 'tizenkét évnyi alap[ozó] oktatás' végeztével, az 'oktatás' egy magasabb nívójára. Itt lép közelebb a Monádotok, [Monád: a teozófiában az embernek az abszolút szintjéhez legközebbi része – „A lélek lelke”] jobban, mint korábban bármikor, és iránymutatást kaptok ettől az én-részetektől. Tanítóvá válik, olyan részetekké, ami egyenesen veletek kommunikál valamilyen módon és kérlek [benneteket, hogy] véssétek az eszetekbe, hogy ez csak egy szófordulat, egy képszerű leírás arról, amit használni szeretnék, de a Monád időnként valósággal felülírja, figyelmen kívül hagyja a felsőbb ént, és kifejezetten csak veletek kommunikál, ahogy néhanapján Isten beszél hozzátok közvetlenül, és nem egy angyalon, arkangyalon, a Mestereken, Isteneken és Istennőkön, és így tovább, és a többin keresztül.

Időbe telik, amíg elsajátítjátok ezt a [fajta] felfogást, [ezeket a fogalmakat,] miközben elkezditek megérteni a tapasztalatok tágasabb univerzumán belüli számos dimenziót, meg fogjátok érteni, hogy azok az aspektusaitok, melyek eddig a pontig elbizonytalanítottak benneteket, most a jelenlétetekbe lépnek – és miért? Azért, mert most már készen álltok foglalkozni ezekkel az aspektusokkal, megvan a képességetek megérteni ezt a fejlettebb nyelvezetet, ezt a fejlettebb technológiát, amelyben a lelketek [már] részesíteni tud benneteket. Az a magasabb intelligencia, ami eddig a pontig távol állt tőletek, most a tudatos megértés képességének a birodalmába röpíti e hatalmas fogalmakat, s mint ahogy már sok ezer évvel ezelőtt is voltak olyan szavak, melyek akkor nem léteztek a szótárban, most pedig igen, úgy az időben idáig voltak olyan fogalmak, amelyek nem lehettek jelen, mivel nem léteztek a leírásukra alkalmas szavak. Pontosan ugyanez a helyzet jelenleg is, most már meg tudjátok érteni az ilyesféle fölfogást[, ezeket a fogalmakat], mivel teljesítettétek azokat a beavatásokat, melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy megnyithassátok a belső dimenziókat, hogy megnyithassátok lényetek belső átjáróit, amik hozzáférést biztosítanak a bölcsesség Akasha Feljegyzéseihez, és szeretteim, most keresztülsétáltok Amenti Termein, [Amenti: a Holtak Birodalma az egyiptomi mitológiában, azt elhunyt ezen halad keresztül halála után, itt kerül Ozírisz elé, aki itt ítélkezik felettük] egyfajta 'halálon' és 'újjászületésen' estek át a magasabb öntudatosság ezen új világában, az én intelligencia megértésének új fölfogásán, közvetlen összeköttetésként látva ezeket az Anya/Atya Isten magasabb intelligenciájával és amint ez a megértés, ez az otthonosság megtelepszik a szívetekben, nemcsak az intellektusban tárolódva, azzal a tudás, a tapasztalás és a kölcsönhatás új világa kibontakozásának lehettek tanúi énetek magasabb aspektusaival.

Most, hogy a Monád párbeszédbe bocsátkozik veletek ennyire közvetlen szinten, változások várhatók. Persze most néhányan azt mondhatjátok: ' Óh, Kuthumi, az Isten szerelmére, még mennyi változás várható?' - nos, híreim vannak a számotokra, még rengeteg változás várat magára és soha nem lesz végük. Ez a változás fogja megnyilvánítani nektek hogy valójában kik vagytok, hogy miből lettetek, és ezen keresztül fejezhetik ki magukat az Atya Isten és az Anya Istennő teremtő aspektusai, és a forma kiterjedhet, a forma magába integrálhatja a forma nélkülit és az intelligencia, az ige, ami az intelligenciából ered, szintén formát találhat és az ige forma nélkül semmi, mivel az csak egy forma nélküli jelenlét, valamilyen formát kell öltenie ahhoz, hogy kifejeződhessen és teljesen megtapasztalható legyen minden kiterjedésében, összes természetében.

Tudjátok jól, hogy a fizikai én csupán egy aspektus a sok közül. Tudjátok, hogy a látható és láthatatlan elemek részei vagytok. Most egy olyan ciklus felé tartotok, ahol teljesen új módon újítjátok meg és kristályosítjátok ki kapcsolatotokat az Anya/Atya Istennel. Ez az újrakapcsolódás nagyon személyes és mélyreható. Az új élet ígérete nem korlátozódik Utópia megtapasztalásának fantazmagóriájára, nem [is] beszélve arról, hogy az egy valótlan képzelődés volt, ezek az eszmék viszont most életre kelnek, de mielőtt még bárki valamiféle Utópiában szeretne megtelepedni, annak szövetkeznie kell az én bizonyos nagyon fontos aspektusaival, ezért az ezt a Felemelkedési Hullámot követő Új Kor első ciklusa annak a legmélyére visz el benneteket, akik vagytok. Ez az új világ túljuttat benneteket a rombolást, káoszt kivetítő egó félelem alapú világán, mert az tovább már nem motivál benneteket, végigutaztatok a változás spirálján az objektivitás terébe, ahol az életet madártávlatból szemlélitek, s most hogy ebből a magasabb nézőpontból szemlélődtök, többet láthattok magatokból, és ez a legfontosabb része ennek a Második Felemelkedési Hullámnak, szeretteim.

Jelenleg kettőszázhuszonkettő millió kisebb átjáró aktiválódik világszerte, ezek fele magának a Földanyának a testén belül, a másik fele a testének felszínén. Ahogy ezek az energia örvények találkoznak, azzal az új energia hullámai fölrobbannak, nem bele-robbannak, [hanem] úgy mondtam, hogy fölrobbannak vagy kitörnek egy bizonyos célból a Földanya éterikus mezejében, [és] ez áthatja a bolygó valamennyi emberi lényének és az élet mindahány királyságának a mágneses mezejét. Ez a hullám életre kelt mindent az új energia mintázata szerint. Ha egyszer valaki hozzákapcsolódott ehhez a rácshoz, utána már egyéni választás kérdése, hogy az illető együtt úszik-e ezzel az árral, meglovagolja-e az új világ hullámainak a tarajait, az öntudatosság új dimenzióit vagy megmarad a régi paradigmánál, amit már korábban leírtam.

Akik úgy döntenek, hogy maradnak a régi paradigmában, úgy fogják találni, hogy a változások, az akadályok és az egó olyan intenzitást mutatnak, ami már időnként elviselhetetlen. Azért válnak majdhogynem elviselhetetlenné, mert repedések keletkeznek a Földanya testének energetikai mezőjében. Ekkor hegesedés történik a testén, olyan, mint egy óriási varasodás egy seb fölött. A Második Felemelkedési Hullámmal a Földanya elengedi a sérülés hegesedését, ami által képes befogadni a gyógyító balzsamot, így tudja kitárni a sebeit a Kozmosz előtt és megkapni azt a gyógyítást, amire most már készen áll, amit megérdemelt és amit ti is valamennyien kiérdemeltetek. Ezek a sérülések, amelyek most megnyílnak, hogy befogadhassák a gyógyítást, földi idő szerint százharminchárom millió évre mennek vissza és magukba foglalják az összes párhuzamos és alternatív valóságot. Amint ezek a létezések összegyűlnek, számtalan szintet fogtok látni a felszínre emelkedni, ami persze nem azt jelenti, hogy szembesülnötök kéne az összes ilyen alkalom minden megoldatlan kérdésével, mindössze annyit jelent, hogy ennek a bizonyos időszaknak a kollektív sérülései most meggyógyulhatnak, és ez a fajta sérülés a hatalom elvesztéséhez kapcsolódik, a hatalmi visszaélésekhez a pénz hatalmán, a szex erején, az elemekkel történő manipuláción keresztül, a természettel (az emberi természettel és a természet minden egyéb vonatkozásával) történő mesterkedésen és visszaélésen keresztül. Emiatt kell áthatnia az alternatív és a párhuzamos valóságokat is. Ez felgyorsult változást jelent a romboló tudatosságban, ami elidegenítve tartotta az embereket a Monád[juk]tól egészen Lemúria és Atlantisz idejéig visszamenően, sőt még korábbra is, olyan világokig bezárólag, melyekről még csak nem is hallottatok.

Most a csillagképek energiája az Ökörhajcsárból és a Kassziopeiából [egy alak a görög mitológiából] és az Androméda galaxison belülről körbeveszi a Földanya testét. Ezek a Földanya testét átható vibrációk magukkal hozzák a Szent Mintázatokat [Sacred Signatures]. E Mintázatok egyedi [összetételű] energia vibrációk, melyeket kristály pecsétbe foglaltak, [és[ ezek pedig örvényekben találhatóak. Ezekben az örvényekben fény atomok találhatóak, s ahogy ezek az energiák a ti energia mezőtökbe érnek, elkezd aktiválódni mindaz, ami [eddig a] sötétségben raboskodott, s ezzel minden újra mozgásba lendül, minél ragyogóbb a fény, annál nagyobb a lehetőségetek, hogy megérthessétek a saját céljaitokat, és [azt,] hogy mi motiválja ezeket a célokat. Amikor tudjátok, hogy mi motivál benneteket, a cselekedeteiteket, az elhatározásaitokat, a gondolataitokat és a szavaitokat, akkor a tisztaság megvilágosít benneteket, megalapozott döntéseket hozhattok, mint ahogy képessé váltok mások motivációját is átlátni, és amikor képesek vagytok mások motivációját átlátni, akkor meghatalmasodottak vagytok az adott helyzetben, és a döntéseitek az egész nagyobb javára válhatnak.

Ez nagyon jó hír azoknak, akik teljes felelősséget vállaltak életük kialakításáért, s azoknak közületek, akik teljes felelősséget vállalnak azokért a döntéseikért, amelyek motiválják őket, még ha embert próbáló percekkel kell is szembesülnötök. Fontos, hogy valamennyien megértsétek, hogy az energia, amivel december 22-től fogtok dolgozni, teljesen más jellegű, mint amilyennel eddig volt dolgotok. Az Istennő energiája föl fog erősödni, ami nem jelenti azt, hogy ez önmagában a nőies energia lenne, ez a lélek titkos bölcsességének a hangja, ez a legnagyobb átalakulás, amin a tudatalatti egyáltalán átmehet, ez az, amikor a tudatalatti magasabb szintre lép, ami azt jelenti, hogy azok a magasabb intelligenciájú lények, akik eddig a tudatalatti által el nem érhető szinten vibráltak, most elérhetőkké válnak. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb esélyetek van átalakítani [azokat] a gyöngítő, ön-szabotáló programokat, amelyek a tudatalattihoz kötődnek, s amelyek folyamatosan gátló és ön-pusztító utakként nyilvánultak meg.

Most ezeket az ön-pusztító utakat hátrahagyjátok a régi paradigmában. Néha újra előbukkanhatnak ezek a minták, de nem azért, hogy megakadályozzanak benneteket az előrejutásban, hanem mindig azért kerülnek előtérbe, hogy emlékeztessenek benneteket arra, hogy honnan jöttetek, hogy mit értetek el és hogy merre tartotok. Az is nagyon fontos valamennyiőtök számára, hogy megértsetek egyetlen dolgot, ami miatt a magasabb birodalmakba léptek. Azt is nagyon fontos valamennyiőtöknek megérteni, hogy a tapasztalatok magasabb birodalmába lépés nem jelenti azt, hogy elfogadtok egy ön-igazoló, szenteskedő, önelégült magatartást, mivel ez a Felemelkedési Hullám éppenséggel nem erről szól, és ti teljes mértékben ebbe az irányba tartotok, abban az értelemben, amikor kapcsolatba léptek az emberiség maradék részével. Ez itt az emberiség színtere és mennél inkább elmerültök a birodalmában, annál kevesebb tér marad ezeknek a szenteskedő viselkedéseknek, és úgy találjátok, hogy az ilyen hozzáállást elfogadó embereknek még az alsó régióit is nagyon gyorsan meg fogjátok látni, remélem, értitek mire célzok, ugye?

Most megértve tehát, hogy ennek a magasabb birodalmakba lépésnek semmi köze az elitista magatartás formákhoz, viszont annál több [köze van] a bölcsesség és fény legmagasabb rendjeinek közösségeihez való kapcsolódáshoz, megérthetitek annak igazi esszenciáját, amit ez az új birodalom képes nektek előteremteni. Ahogy én, Kuthumi, St. Germain és Jézus Mester belépünk az isteni fény egyre gyorsabb [vibrációjú] kifejeződésébe, ennek ti is élvezni fogjátok a jótékony hatásait, mivel a mi mágneses energiáink önműködően behúznak benneteket ebbe a birodalomba. Még egyszer, ez azt jelenti, hogy még közvetlenebb kapcsolatotok lesz a Szellemhez, az én magasabb bölcsességéhez, a kollektív lelketekhez, minél fogva az autentikus én hangja hangosabbá válik, Isten hangja, Isten igéje, amiről korábban már szóltam, hangosabbá válik, ami kevesebb helyet enged a kifogásoknak, és amint azt tudjátok, már évek óta ezen dolgozunk valamennyiőtökkel, s az utóbbi tizennyolc – huszonnégy hónapban többet, mint korábban bármikor.

Ez tényleg a lehető legalkalmasabb idő[pont] az ünneplésre, mert most kerültök ki az egó ösztönözte alapokon nyugvó birodalomból és beléptek a Monádotok birodalmába, ezért nemcsak hogy közelebb kerültök Istenhez, de önmagatokhoz is, és bár a Harmadik Dimenziós Világon belül kell munkálkodnotok emberi lényekként föltalálva magatokat, ünnepeljétek azt a tényt, hogy megleltétek az énetek sok aspektusát, és hogy amit készen álltok megtalálni, az a Szellem [azon] mélyebb kiterjedéseit fogja megnyilvánítani, ami bennetek található, és ami életet önt belétek, ami túlvisz benneteket az emberi személyiségen és annak megértésén, hogy kik vagytok, más szavakkal, hogy megmutassa a lényetek mélyebb dimenzióit, nem az ebben az inkarnációtokban elfogadott ön-azonosításaitokat, nem azt az azonosságot, amelyet a nevetek sugall, vagy amit a pozíciótok, a nemetek, a pénzügyi helyzetetek nyújt, ezek egyikét sem, ez az érték legmerészebb elképzeléseiteken is túlmutat, ez a befektetés a lelketeket érinti, ahogy azt még sosem tapasztaltátok meg ezelőtt, és ez olyasvalami, ami az örökkévalóságig veletek marad.

Ezzel most szeretteim, egyesítsük az energiáinkat, miközben átvezetünk benneteket a dimenzió átjárókon, keresztül az energián és egyenesen a Felemelkedési Hullám közepébe, ezért kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, ha eddig még nem tettétek volna meg. Egyenesítsétek ki a gerinceteket, a vállatokat kissé húzzátok hátra, nyissátok meg a szív csakrátokat. Vegyetek mély lélegzetet az orrotokon keresztül, lélegezzetek ki a szátokon át, vegyetek még egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki a szátokon keresztül, lazítsátok el a testeteket.

Képzeljetek el az energia erőteljes arany és vörös lángjait a gerincoszlopban föl és alá száguldani, ez az életerőtök, az a meghatalmasító energia, ami mindig is létezett bennetek. Ez az energia egyre inkább kézzelfoghatóvá válik most, ti pedig egyre tudatosabbakká váltok róla, mivel egy sor fátyol már lehullott, számos idejétmúlt hiedelmet, magatartást és érzékletet már elengedtetek. Vannak már olyan fölismert én aspektusaitok, melyekről soha nem tudtátok, hogy léteznek és ez nem is volt olyan régen.

Most szeretném, ha egy percre hálát adnátok mindazon kihívásért, amit valaha megtapasztaltatok, minden elejtett könnycseppetekért, minden keserű pillanatért, a bánatért és a szomorúságért. Mondjatok köszönetet a lélek összes sötét éjszakájáért, amelyet elviseltetek, mivel ezek mind azok a tapasztalatok, melyek réseket ütöttek a védelem falain, melyek átégették az illúzió fátylait és ledöntötték a tudatlanság építményeit, majd megnyilvánították nektek a belső bölcsességet, megmutatták nektek a belső tanítót, feltárták az isteni énetek fejlettebb aspektusainak magasabb intelligenciáját, [azt,] ami vezetett benneteket, védelmezett és megjutalmazott.

A Föld útjait járni a legkalandosabb [dolog] minden lélek számára, amin csak a lélek keresztülmehet. Ez a legszigorúbb iskola, ahol tanulni lehet, olyan hely, ahol a lélek lemeztelenedik, s nem marad más számára, mint az a lehetőség, hogy bármit az előnyére fordítson. Nyitva áll előttetek az út, hogy visszaköveteljétek a szeretetben és bölcsességben rejlő kincseket, melyek meghatalmasítanak benneteket szellemként, a fény lényeiként, nem azt állítva ezzel, hogy eddig már ne tettétek volna meg ezt, de most itt az idő, hogy 'a nagy halakkal ússzatok', hogy átjussatok a gátakon, hogy keresztül ússzatok a folyókon, folyamokon, tavakon és most itt az ideje, hogy belépjetek az élet, a Szellem hatalmas óceánjába és mélyen belemerüljetek az Anya/Atya Isten esszenciájába.

Érezzétek az energiátokat, ahogy az halad a folyamok, folyók és tavak gátjai mentén, és érezzétek az energiátokat belépni a nagy óceánokba, eggyé válni az isteni bölcsesség és szeretet hatalmas testével, amit a tengerek és óceánok vize jelképez a bolygón.

Ezek olyan világok, melyek a vizek alatt léteznek, amelyeket még senki sem fedezett föl. Vannak olyan dolgok, melyeket a Földanya testének vízzel borított mélye rejt, melyek valósággal észbontóak és ebből az okból még nem fedezhették föl a létezésüket. Ti, drága egyetlenek, ezen mélységek felé tartotok.

Szeretném, ha most elképzelnétek magatokat az óceán mély vizébe ereszkedni, tudva, hogy a testetek képes elviselni a nyomást, nem lesztek kitéve azon mélység hatásának, amelybe most belemerültök. Tegyétek ezt óvatosan, álljatok meg, ha szükséges.

Amíg ti ezekbe a mélységekbe merültök, kettőszázhuszonkettő kardszárnyú delfin csatlakozik hozzátok, háromszázharminchárom palackorrú delfin, négyszáznegyvennégy púpos bálna, ötszázötvenöt fehér fogú bálna és hatszázhatvanhat manta rája.

Lélegezzetek be mélyen, ahogy ezek a lények összekötik az energia mezejüket a tiétekkel. Ezek a tengeri teremtmények olyan tiszta, áttetsző vibrációkat tárolnak az energia jellemzőikben, amelyek képesek áthatni az én legsűrűbb, ember egó által motivált és aljas, tudatlan és sötét részeit is. Érezzétek ezeket az energiákat áthatolni ezeken a részeiteken és most úgy fogjátok találni, hogy lebegtek a vízben ezektől az energiáktól övezve, melyek fölerősítik a bennetek élő fény jelenlétét.

Ezek az energia lüktetések áthatják az énetek összes alternatív és párhuzamos aspektusát, az énetek legsötétebb részét, a leggonoszabb tetteket, melyeket valaha is elkövettetek bármelyik életetekben, e tapasztalatok most átitatódnak a tiszta, feltétel nélküli szeretet, a fény, a bölcsesség és intelligencia áttetsző energiáival.

Poszeidón nagyúr most belép ebbe az energia mezőbe és előttetek lebeg, tizenkét sellő kíséri őt. Ezek a lények is hangrezgéseket kezdenek kibocsátani, melyek csak a víz tömegén keresztül érzékelhetők, s ez megnyitja bennetek az érzelmi testet, és megengedi azokat a sötét aspektusokat megérinteni és átitatni ezzel a szeretettel.

Száztizenegy csikóhal kezd táncba körülöttetek, a táncuk újabb szép energia mintát teremt, és ez a minta olyan kommunikációs rendszer, amelyet a ti Monádotok adott nekik. Ez az első alkalom, hogy ezt a mintát bekódolták az energia mezőtökbe, és ez teszi lehetővé az érzelmi test számára, hogy túljuthasson a régi világ paradigmáján, különösen a Halak Koráén, és amint ez a folyékony testetek belép a tudás biztonságos síkjára, ami amúgy benneteket motivál, ez a részetek, ami egy az Istennel, [és] a védelem fala leomlik. Azzal, hogy ez a fal ledől, nem lesztek betegesek és sérülékenyek, erősek maradtok, meghatalmasodottak, élettel teliek, energiával újratöltöttek és újra kapcsolódtok ehhez a hatalmas részetekhez – a Monádhoz.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen.

Most szeretném, ha észrevennétek, ahogy a víz mélyének legmélyéről fény kezd fellobbanni, arany fény, és a tengeri teremtmények körülöttetek valamennyien elkezdenek energetikailag behúzni benneteket ennek a víznek a mélyébe, Poszeidón nagyúr és a sellők követnek titeket, a csikóhalak még mindig körülöttetek táncolnak. Miközben a mélybe ragadtattok, azzal egyre mélyebbre juttok legintelligensebb énetek birodalmába [is], az emberi egón túli szeretet mélységeibe, túl az emberi személyiségen és azonosuláson, túl az emberi természeten, a Ti szent energiátokba, ami az emberi formán is túl van. Szeretteim, a rendkívüli fény világába léptek be, ami a legbőségesebb szeretettel és bölcsességgel van telve, amit valaha megtapasztalhattatok, amit a tudatos elme képtelen földolgozni teljes mivoltában, ezért csak képzeljétek el, merüljetek bele a víz alatti fantasztikus világ legvadabb álomképeibe, és lépjetek bele, és ebben a világban olyan lényekkel találkozhattok, melyek nem hasonlíthatók semmi eddig látotthoz, olyan energiák, melyeket soha azelőtt nem érezhettetek, és még a képzeletetek sem képes teljesen kiterjedésében megtapasztalni azt, ahol jelenleg energetikailag tartózkodtok.

Ez az energia már beleszűrődött az érzelmi testetekbe, és a következő negyvennyolc órában nagyon finoman belefecskendezitek a DNS magasabb intelligenciájában tárolt bekódolt energia mintákba. Ezek a világok azért tárultak föl most számotokra, mert készen álltok meghaladni azokat a korlátokat, melyeket eddig a világból megismertetek.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen. Mialatt a Második Felemelkedési Hullám elhozza nektek az érzelmi test legbehatóbb gyógyulását egész eddigi élet tapasztalatotokból, és sok további életből, a Földanya teste is átmegy ugyanezen a beható érzelmi testi gyógyuláson ,és ez a hullám átmossa az összes élőlény legsötétebb birodalmát.

Szeretném, ha átkelnétek ezen az óceán mélyén lévő szent világon. Én, Kuthumi, elkísérlek benneteket, ahogy St. Germain és Jézus Mester is. Mária Magdolna, Guinevierre Istennő és Jezabel Istennő is jelen vannak. Most ennek a világnak a közepébe viszünk [be] benneteket. Ennek a világnak a közepén van egy arany energia örvény, méghozzá olyan örvény, amelynek a közepébe állhattok anélkül, hogy beleesnétek, mi pedig elkísérünk benneteket ennek az örvénynek a közepébe. A vízi lények mind jelen vannak, ahogy a tizenkét sellő, Poszeidón nagyúr és a csikóhalak is.

Miközben az örvény fölött lebegve tartunk titeket, csukjátok be a szemeteket és kezdjetek el érezni egy erőteljes energia hullámot felétek tartani az örvény közepe felől, áthatva a talpak csakráit, fölfelé haladva a lábon, berobbanva a gyökércsakrátokba, felfelé száguldva az összes többi csakra felé és kirobbanni a korona csakrán át.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, ahogy egy újabb energia roham tart fölfelé. Ez még kétszer fog megtörténni.

Az örvényből kiemelkedik a bölcsesség egyik mindenható lénye. Ez a lény olyan meghatalmasító bölcsességgel és fénnyel telített, amitől eláll a lélegzetetek. Szeretném, ha átéreznétek ennek a lénynek az erejét, próbáljátok [meg] a képzeleteteket használni arra, hogy valamiféle kapcsolatot teremtsetek [vele] pusztán azáltal, hogy mennyire erőteljes ez a lény, és teljesen engedjétek át magatokat ennek a bölcsességnek és szeretetnek. Ennek a lénynek az energiája áthatol a testeteken, a testetek körül, [és] a testetekbe lépve beburkol esszenciájába.

Kiérdemeltétek a jogot, hogy összevegyülhessetek a bölcsesség és szeretet ezen erőteljes, nagyon fejlett és mély esszenciájával, mivel a bölcsesség és szeretet válik az életetek témájává, miután átkeltek a Második Felemelkedési Hullámon. Bölcsességen és szereteten keresztül, szereteten és bölcsességen keresztül fogjátok uralni azt a tervet, ami előttetek fekszik. Ezen a két energián keresztül integráljátok a mester alkimista mind több minőségét, és kiszabadítjátok magatokat a tudatlanság börtönéből.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki, miközben ellazítjátok a testeteket, és maradjatok nyugodtan. Amíg még mindig az örvény fölött lebegtek, a delfinek és a különböző bálna fajok elkezdenek énekelni a sajátos hangjukon. Amint hangjuk rezgéseit kibocsátják, súlyos rázkódás kezdődik, és ez a rázkódás, kedveseim, annak az energia mátrixnak a rázkódása, ami évezredeken át kapcsolódott hozzátok, ennek a mátrixnak az összetörése csak most történhet meg, mert ti teljesen előkészültetek rá.

Ezeknek az emlősöknek a hangja kiküld egy üzenetet a vízi világon belüli valamennyi világ felé és a vízi világon túl lévő világokba is, melyekről úgy döntöttetek, hogy átjáróikon keresztülhaladtok a Második Felemelkedési Hullám során. Ahogy a különleges hangzások hangjai növekednek és erősödnek, szeretném, ha tudatosulna bennetek egy fény leereszkedése fölülről, mintha a Mennyek nyílnának meg, hogy üdvözöljenek benneteket. Közben ez a fény egyre ragyogóbb lesz, összekapcsolódik a korona csakrátokkal és elindul a szív csakra felé, aztán le a gyökércsakrába és le végig az örvény legmélyére, ami fölött lebegtek.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen.

Szeretteim, ez a fény most elkezd fölemelni benneteket, felemel egyre magasabbra és magasabbra. A tengeri lények hangja elkísér benneteket, az Anya/Atya Isten megtart titeket abban a szent esszenciában, ahová tartotok, és ahonnan jöttetek. Érezzétek az energiátokat mind magasabbra emelkedni, miközben a szellemetek visszatér a csillagokhoz – arra a helyre, ahonnan hajdanában jöttetek.

A fény teljesen elnyel benneteket és most egy folyékony arany tojásba zárva találjátok magatokat, ez az a hajó, amelyik az idő és tér dimenzióin át tovaszállít benneteket, és a felemelkedési átjáró túloldalán lévő új világba helyez. Ebben az arany tojásban fejlődtök negyvennyolc órán át, és azután léptek be ebbe az új világba, egy belső világba, ami vissza fog tükröződni számotokra a külső világban.

Vegyetek mély lélegzetet, és ahogy kilélegeztek, szeretném, ha elhelyezkednétek ennek az arany tojásnak a melegében és kényelmében, és ha teljesen átadnátok magatokat a bölcsesség és szeretet hatalmának, ami körbevesz benneteket, és ezalatt a negyvennyolc óra alatt mi valamennyien átesünk az Arany Templomok beavatásain, melyeket Maitreya nagyúr, Metatron nagyúr és Melchizedek nagyúr készített elő a számunkra. A Minden Létező Elohimja felügyeli ezt a folyamatot, és a Monádotok ünnepli a visszatéréseteket az ártatlansághoz, [ünnepli] a mindentudó, mindenható ÉN Vagyok Jelenlét belső érzékeléséhez történő visszatérés újabb szintjét.

Amíg folytatom a közvetítésemet, azt kérem, hogy maradjatok [benne] ebben az arany folyadékban. Az óceán teremtményei folytatják éneküket, hangjuk szakrális kódokat, kulcsokat testesít meg, olyan ősi szent nyelvek betűit, melyek még soha nem kerültek a Föld energia mezejébe ezelőtt. Első alkalommal ezek akkor kerülnek a testetekbe, amikor majd tanultok róluk, amikor majd földi tapasztalatotokon keresztül fogjátok elsajátítani azokat, és akkor és csakis akkor kerülnek a fizikai világba. Ez rajtatok keresztül történik meg, hogy ezek az egyedi kódok, ezek az isteni betűk, szent nevek és kulcsok kiszabadítják a lelket a tudatlanság börtönéből. Kiérdemeltétek ezt a jogot, a kitartásotok és a türelmetek meghozta gyümölcsét, ti vagytok azok, akik elhozzátok az Arany Kort a megnyilvánulás mostani szintjére. Ti őrzitek ezeket a kulcsokat és a ti földi utazásotokon keresztül, a vesszőfutáson keresztül, a tűzön, a sűrűségen, a sötétségen átvivő utazásotokon keresztül képviselitek [azt], amit gyakran gonosznak minősítenek, amin rajta hagyjátok a jeleteket, hogy a fény lenyomata eleméssze a sötétséget átalakítva azt, átitatva azt, hogy meggyógyulhasson és a sötétség birodalmai, melyeknek joguk van létezni, nem lesznek többé részei a [Ti] létezéseteknek és ez, szeretteim, a kezdete annak, amit a két Földnek neveznek, a két létezés elkülönülésének, a benneteket ösztönző tudatosság értelmében, azon irányelvek értelmében, melyeket attól az intelligenciától kaptok, ami helyettesíti az emberi természetet, a földi azonosulást és érzékelést, hiedelmeket és tulajdonságokat és eszméket, melyek az emberi lényt alkotják, s amit nevetekként, helyzetetekként, nemetekként és élettapasztalatotokként azonosítotok.

Ahogy ez a hullám kiterjed túl minden földi dolgon, fogalmon és eszmén, fölfedezitek azt az új világot, amelyről beszéltünk, és miközben a világok elkülönülnek és az új világ a régivel összeütközik (pozitív értelemben), meg fogjátok látni, hogy a szakadék a régi életetek és az új életetek között egyre nagyobbra nyílik, és ez nem a tagadásról szól, ennek semmi köze a meneküléshez, arról van szó, kedveseim, hogy a távolság a régi és az új között tovább nő és [mind] tovább terjeszkedik.

Nagy alkalom ez a Föld spirituális történetében, nagyszerű időszak az emberi lélek fölébredésére és ez az egyik legjelentősebb utazás a szabadságba, mivel most olyan ponthoz érkeztetek, ahol tényleg megérthetitek a szeretet és bölcsesség alkalmazásában rejlő erőt, bármilyen módot is válasszatok annak megtapasztalására. Azt is meg fogjátok érteni, hogy mindaz, ami van, mindaz, ami valaha volt és mindaz, ami lesz, a szeretetnek és esszenciájának megannyi fazettája.

Az előttetek álló hónapok alatt nagy felfedezéseket fogtok tenni belső világotokat illetően, és hogy az hogyan mutatkozik meg a külső világban. Egyre távolabb kerültök a régi paradigma drámáitól. Időnként úgy érezhetitek majd, hogy már egyre inkább lekapcsolódtatok a régi világról, ahogy a 'Mennyben' üldögéltek, úgyszólván, lefelé figyelve, vizsgálva a lenti világ káoszát, az emberi dráma kapkodását és őrültségét olyan lelkek részéről, akikre rázárult ez a játék, bebörtönözte őket a tudatlanság, s akkor fogjátok csak észrevenni, hogy mennyire meghatalmasodottakká váltatok. Hálásak lesztek, igazán hálásak, hogy úgy mondjam, az új helyzetetekért. Soha ne feledjétek, hogy ezt a helyzeteteket az alázat és nem a hatalom kormányozza, fennhatóságotok van azok fölött, akik azon a szinten nem tudják, amit ti tudtok, és nem értik az élet játékát úgy, ahogy ti, ezért új kódok jönnek át, meg fogjátok látni, hogy ez új helyzetbe, a szeretet és bölcsesség és az alázatos szívvel szolgálás pozíciójába helyez benneteket.

Szeretteim, ez az időszak rendkívüli, a világ, amelybe beléptetek, meg fogja mutatni, mennyire is rendkívüli, és mennyire rendkívüliek vagytok ti [is], túl az emberi formán, és meg fogjátok tanulni, hogy miért olyan fontos a Monád energiáját formába önteni, a világ formájába a ti emberi formátokon keresztül. Sokkal kevésbé érthető meg ez a koncepció, minthogy azt én el tudnám mondani, de föl fogjátok fogni, miközben látjátok kibontakozni.

És így van ez, szeretteim, hogy ennél a pontnál befejezzük. Azok az energiák, amelyekbe most be vagytok gubózva, nagyon magas frekvenciájúak. Az álmaitok kivételesen erőteljesek lehetnek, s talán nagyon világosak is, néhányotok viszont lehet, hogy nem emlékszik semmire – ez nem számít, ami a fontos, az az, hogy megtettétek ezt, hogy készen álltok az utatok következő lépésére.

Szeretetem és védelmem veletek van, és én, St. Germain és Jézus Mester oldalán most következő szintünk felé sétálok és mi is keresztülmegyünk azon a gubón, amit ti most tapasztaltok meg. Kapcsolatban maradunk veletek, mint mindig, és üdvözlünk benneteket a mi világunkban, az új világban, és veletek együtt örvendezünk.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...