Mária Magdolna - 2:22 (Szent Sors)

 Michelle Eloff (09.02.10) - Mária Magdolna: 22:2 (Szent Sors)Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.02.10

Hanganyag innen tölthető le Szigeti Antal hangjával: http://www.mediafire.com/download/e1953uxam14yjmm/M%C3%A1ria+Magdolna+22_2+Szent+Sors.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lénnyekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

______________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek benneteket a szeretet jelenlétében, Isten hozott mindenkit.

A mai folyamattal nemcsak azt kezditek el megérteni, hogy mi is az egyensúly, hanem azt is megértitek, hogy valójában mit jelent az, hogy együttműködés. A mai nappal terítékre kerülő energiák mélyen az énbe visznek titeket és felfedik előttetek azt, hogy hogyan is kéne irányítani az életeteket ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljetek, és megérthessétek az együttműködés energiáit.

Megtanultátok, hogy hogyan hagyjatok fel a lélek irányításával, legalábbis egy bizonyos fokig, és ennek kibontakozása folytatódik, mivel mennél inkább felhagytok a lelketek és felsőbb énetek kontrollálásával, annál egyszerűbb lesz fölismernetek az életetek kifinomodását, azáltal, hogy az énetek felsőbb aspektusaival működtök együtt.

Ennek az időpontnak, február 22-nek az energia rezgései is mennyei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az új világ kristály energiáit beépítsétek az életetek alapjába. Amikor az új világot említem, akkor arra az új életre utalok, amelynek megteremtését már javában gyakoroljátok a saját életetekben. Ma azt is megmutatjuk valamennyiőtöknek, hogy milyen a karmából vagy végzetből kivezető út sajátos mintázata, mely végzettel életidőtök legnagyobb részében el voltatok foglalva.

Amikor ehhez hasonló lehetőségek adódnak, akkor gyors változásokra számítotok életetekben, és ezek a változások valóban létrejöhetnek, aminek eredményeként úgy tekinthettek az életetekre, mint amelyben 180 fokos fordulat állt be, mostanra viszont tényleg készen álltok valami olyasféle változásra, ami tudatosan vagy tudat alatt már a szándékotokban állt.

Ez a lehetőség a kikerülés a végzet fennhatósága alól egy bizonyos területen, ahogy azt korábban már említettem, sokkal biztonságosabb helyzetbe hoz benneteket, hogy együttműködhessetek sorsotok magasabb tervezetével. Különbség van sors és végzet között – a végzetetek az, amit azért választotok ebben az életetekben, hogy uraljátok személyiségetek vonatkozásait, és életetek bizonyos területeit, a sorsotok pedig, hogy olyan utat nyissatok, amin járva uralhatjátok a végzeteteket, ami egyben ennek az életfeladatnak az elsajátítási időszakát is jelenti, ezért most már a sors által megnyitott utat járhatjátok, és nem akadtok fönn mindenféle, az utatokba akadó alantas akadályon, pusztán azért, mert akadna egy bizonyos helyzetnek egyetlen aspektusa, amelyet alkalmanként még nem uraltok.

Február 22-e a Mester Építész energiája, és ez a huszonkettedik univerzumhoz kapcsol titeket. Ezen a síkon tartózkodnak az univerzum mennyei Mester Építészei, és az fog történni, hogy néhány ezek közül a Mesterek közül a rendelkezésetekre áll majd egy ideig, hogy segíthesse uralnotok életetek azon aspektusát, amelyre már utaltam, és aztán megmutatják nektek, hogy pontosan hogyan építsétek föl azt, amire éppen szükségetek van annak érdekében, hogy fönnmaradjatok sorsotok ösvényén, és ne szoruljatok vissza bizonyos helyzetekben, amikor megoldatlan feladatok vagy még nem uralt területek kerülnek elétek.

A Fehér Tűz Elem most már energiamezőtök velejáró része. 2008 áprilisától a Fehér Tűz Elem új fajta módon eresztett horgonyt a Földön, ez megerősödött 2008 júliusában, amikor a Szent Tűz Templomok rögzültek Dubai területén. Most valamennyien mélyebbre húzzátok a szívcsakrátokba a Fehér Tűz Elemet, ezáltal megérthetitek lelketek igényét a kommunikációra az énetek tudatos részével. Amikor az alsó egónak dolga akad veletek, olyankor eltérít benneteket a valós igényeitektől, azoktól a kívánalmaktól, melyek lehetővé tennék, hogy megszabaduljatok a végzetetektől, ami jelenleg börtönbe zár titeket, ezért rendkívül fontos az egyensúly és az együttműködés az énen belül, az énnel és önmagatok felsőbb aspektusaival.

Ezért készítsük most elő az energiátokat azon rezgések integrálására, melyek a mai napon jönnek keresztül. Vegyetek mély lélegzetet, és fújjátok ki a szátokon keresztül, hunyjátok be a szemeteket és helyezkedjetek el kényelmesen!

Most szeretném, ha elképzelnétek magatokat a huszonkettedik univerzumban, engedjétek ezt a képet úgy kibontakozni, ahogy épp megjelenik előttetek, és lazuljatok el benne. Nincs helyes vagy helytelen módja ezen hely elképzelésének vagy felidézésének.

A huszonkettedik univerzum a fény olyan összetevőit testesíti meg, amelyekkel a legtöbb emberi lény még nem találkozott, ezek az összetevők most összehangolódnak a testetek DNS-ével és az energia testeitekkel, hogy ezzel fény-részleget hozzanak létre a tudatosságotokon belül. Ez a fény rend egy szabályozó, irányító testet alkot bennetek, egyfajta fény tanácsot, bizottságot, ez az irányító testület kommunikálni tud az esetleg még megtagadott aspektusaitokkal, vagy azokkal a részeitekkel, melyeket elvakítottak a hiedelmek vagy a már céltalan pózok, és ezek a céltalan vonatkozások gyakran képeznek akadályt, melyek tovább éltetik a gátló tényezőket, és meggátolnak benneteket a végzettől történő megszabadulás átjáróinak a fellelésében és abban a folyamatban, ami elhozza szent sorsotok szabadságát.

Lélegezzétek be a testetekbe a huszonkettedik univerzum energiáit és engedjétek, hogy átmosson benneteket és hogy minden fény összetevő kommunikáljon a test DNS-ével s ezzel elkezdődik egy finom újrakalibrálási folyamat, amivel minden, az egyensúlyt nélkülöző részetek, ami nem kész vagy nem hajlandó az együttműködésre, békére talál, és átadja magát az éppen most átnyújtott folyamatnak.

Folytassátok a lazítást és a légzést!

Szeretném, ha most elképzelnétek egy titeket beborító fényt, és ezen fény sugarait, amint megérintik a bőrötöket, a csakráitokat, és feltöltik a testeteket és az energiamezőtöket a különleges gyógyító rezgéseikkel. Lélegezzétek be a testetekbe ezt a fényt! Képzeljétek el olyannak, mint a minden mélyedésbe és hasadékba beömlő vizet, eltávolítva a régi érzelmek törmelékét, áttörve mindenféle mentális blokkot és félelmet, melyek megakadályoztak benneteket az életetek alapvető átalakulásának megtapasztalásában, amit pedig igazából már fölöttébb megtapasztalnátok.

Most képzeljetek el a testetek alatt egy kristály lemezt, de ez a kristály folyékony, ezért kényelmes fekvés esik ezen a kristályos folyadékon, ami megtart titeket, nem merültök el benne, és különféle színek százai fürdenek alattatok, és minden szín közöl valamit a test sejtjeivel, és a sejtek válaszolnak a kristály energiákból a testetekbe áradó különböző fények nyelvén és kezdenek összeolvadni életetek kristály-térképével.

Képzeljétek el ezeket a kristály energiákat belefolyni az általatok az élet alapjaiként tételezett képekbe és mennél több kristály energia járja át ezeket az alapokat, annál jobban apad ezeknek az alapoknak a sűrűsége, míg végül az is különleges kristály folyadékká lesz.

Amíg ti a folyékony kristály ágyon lebegtek, addig huszonkettő Mester Építész lény jön és üdvözöl benneteket a huszonkettedik univerzumban. Kört alkotnak körülöttetek, kézen fogják egymást, és amint a tenyereik összeérnek, azzal fény és szín robban ki a testük csakráiból, és fenséges szín- és fénykavalkádot alkot, és ez a fény zuhatag a ti testetekbe ömlik – a szín és fény minden cseppje átjárja a lényeteket gyógyulást, békét, derűt, megértést és meglátásokat hozva.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, amíg a pompás folyékony fény és szín teljesen össze nem olvad a testetek atomjaival, és finoman kiegyensúlyozott és összeszőtt táncot nem lejt bennetek. Ezzel a huszonkét Mesterrel körülöttetek és a testükből áradó fényekkel apró geometriai formák milliói kezdenek kialakulni az energiamezőtökben. Minden geometriai alakzatnak saját nyelve van, és minden ilyen nyelvnek nagyon különleges célja, ezért képzeljétek el, hogyan nézhet ki milliónyi tűznyelv az energiamezőtökben, mert minden ilyen geometriai alakzat fénnyel és színnel telített, és lássátok ezeket táncra perdülni az energiamezőtökben – mozognak, változnak és újra rendezik magukat, ezért minden energiarezgés tökéletes harmóniában áll a többivel, és ez elkezd mágnesesen bevonzani egy új energia egyensúlyt az energiamezőtökbe, ami bevonzódik a pszichétekbe, majd tovább testetek tudatos és tudatalatti aspektusaiba, az elmétekbe, a szívetekbe és a lelketekbe.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, míg ez a négy aspektus összhangba kerül – az elmétek, a testetek, a szívetek és a lelketek, új szintű együttműködést hozva létre énetek négy vonatkozása között.

A huszonkét Mester most lehetőséget biztosít arra, hogy kiválasszatok egy speciális területet az életetekből, amit tudatosan szeretnétek megváltoztatni, és mostantól segítenek megtartani ennek képét az elmétekben és a szívetekben.

Lélegezzétek be ezt a látomást és meglátjátok, ahogy a geometriai alakzatok feltöltődnek fénnyel, és kezdenek feltöltődni azzal, amit az elmétekbe és a szívetekbe épp az imént helyeztetek be, s egy pillanat alatt egyensúly áll be ebben a látomásban.

A Mesterek most segítenek kialakítani egy folyékony kristály mintázatot, ami annak az élet területnek a kristály alapjává fog válni, amit a leginkább óhajtotok megváltoztatni. Csak figyeljétek, ahogy az összes kristály energia összegyűlik és az új mintázat formát ölt lelketek legmagasabb akaratával összhangban, tökéletes egyensúlyban, sorsotokkal és minden más érintett személy sorsával összhangban, a megváltoztatni szándékozott élet területről.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, engedjétek a csodálatos színeket és energiákat formát és alakot ölteni!

A Mesterek most közelebb lépnek hozzátok, még mindig fogják egymás kezét, és ahogy felétek mozognak, a testetek megnyílik, hogy üdvözölje a közelségüket, ezzel azt is jelképezve, hogy vágyakozik azoknak a látomásoknak, bölcsességnek, tudásnak és tanításoknak a befogadásra, melyeket megtestesítenek, és [vágyik] a velük való együttműködésre. Ezek a Mester Építészek egyben Mester Alkimisták is, és megmutatják nektek, hogy hogyan alakítsátok át azt, amire már nincs szükségetek, olyanná, ami bearanyozza a kívánságaitokat.

Lélegezzetek be, amíg ezt a szándékotokat a szívetekbe emelitek aztán lélegezzetek ki! És lazítsátok el a testeteket!

A Mesterek most elengedik egymás kezét, és egyesével hozzátok lépnek. Az első Mester az egyik kezét a szívcsakrátokra helyezi, és belehelyez egy zafírkék kristályt, ott tartja pár másodpercig, elengedi és odébbáll.

A második lép a helyére, a kezét a gyökércsakrátok fölé helyezi és belehelyez egy szép gránit ékkövet, ott tartja néhány másodpercig, majd elereszti.

Ahogy mindkét drágakő a csakrákba került, lélegezzetek be hálát adva és lélegezzetek ki!

A maradék húsz Mester most előrelép. A folyamat alatt beszélni fogok hozzátok, de ne feledjetek el belélegezni, amikor behelyeznek valamit, és mondjatok köszönetet, amikor kilélegeztek!

A következő jön, és a napfonatra helyezi a kezét, belehelyez egy ragyogó aranysárga gyémántot.

A következő a harmadik szemre helyezi a kezét, és belehelyez egy felséges iolit drágakövet [víz-zafír, ibolyakék, erősen dikroizmikus{kétszínű}]

A következő a koronacsakrára helyezi a kezét, és belehelyez egy szép tiszta, szív alakúra csiszolt kvarc kristályt.

A következő a keresztcsonti/szex/ csakrára helyezi a kezét, és belehelyez egy gyönyörű citrin gömböt.

A következő a torokcsakrára teszi a kezét, és belehelyez egy szép smaragd ékkövet.

A következő a csecsemőmirigy területére teszi a kezét a melleteken, és belehelyez egy pompás herkimer gyémántot. [É. Amerika, New York állambeli híres gyémántbánya]

Egy újabb kéz kerül a napfonatra ismét, és ezúttal egy különleges arany topázt helyez ebbe a csakrába.

És aztán a gyökércsakrátokat is megáldja egy gyönyörű vörös rubin drágakő.

A szívcsakrátok most megkapja egy szép dinnye turmalin áldását.

A koronacsakra elnyeri a tiszta vibráló danburit kristályt.[sárgás, topázra emlékeztető kristály, bórmészszilikát]

A harmadik szemeteké egy nagyon szép lapis lazuli rózsa.[fénylő kék kristály]

A keresztcsonti/szex/ csakrátok is kap egy szép arany topázt.

A torok csakra egy különleges égszínkék topázt kap.

A csecsemőmirigybe a melletek fölött bekerül egy szép kyanit pálca.[szürkéskék szilikát]

A szíveteket most megáldja egy csodaszép rózsakvarc.

És a gyökércsakrátok megkapja a hófehér obszidián gömböt.

A napfonatotoké most a fekete turmalin pálca apró kvarc kristályokkal borítva.

A keresztcsonti/szex/ csakra most megkapja a gyönyörű narancsszín kalcit gömböt.

A koronátok megkapja a szép fehér gyémántot.

És végül, de biztosan nem utolsósorban a szívetek megkapja a mély bíbor rubelit pálcát, amit bíbor turmalinként is ismernek.

Vegyetek egy hosszú, mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, amíg ezeknek a kristályoknak és drágaköveknek a kombinált energiája átszövi a szent nyelvüket és együtt kialakítanak egy szép szín- és fényszövedéket, ami szabadon folyik minden csakrátok között, megerősítve az új alapok mintázatát, amelyet az energiamezőtökbe és a csakráitokba szándékoztok most lehorgonyozni.

Mielőtt a Mesterek búcsút intenének, arra kérnek benneteket, hogy azon ötleteteket, a látomásotokat, az álmotokat vagy akárhogy is nevezzétek, amit megtapasztalni, megváltoztatni választottatok, ennek képét, ezt az álmot és kívánságot helyezzétek egy nagy arany-kristály gömbbe!

Lélegezzetek be mélyen, és amikor kilélegeztek, ez az arany gömb elkezd fölétek emelkedni. Egy csodás arkangyal ereszkedik le a huszonkettedik univerzum mennyeiből, megfogja ezt a gömböt, és belehelyezi egy szent kristály üregbe, ami közvetlenül kapcsolódik az Anya/Atya Isten szívének kamrájához, és biztosítja, hogy amit kértetek, az teljesüljön a nagyon közeli jövőben.

Legyetek folyamatosan fogadókészek, hogy üdvözölhessétek a kérésetek eredményeként bekövetkező változásokat. Lélegezzetek be mélyen, és lazítsatok a kilégzés alatt!

Mondjatok köszönetet a huszonkettő Mesternek a jelenlétükért, és tudjátok, hogy továbbra is jelen lesznek arra az időre, amíg a fizikai valóságban megnyilvánulnak azok az új alapok, amiket kértetek. Ezen időszak alatt segíteni fognak különféle olyan témákkal foglalkozni, olyan blokkokat felszámolni, és olyan látomásokat megnyilvánítani, hogy megláthassátok, hogy mit kell tennetek azon lehetőségek megteremtése érdekében, ami a végzet börtönéből való szabadulás eléréséhez, és a sorsotok szabad útjának bejárásához szükségesek. Ez nagyon gyors, rendkívül rövid életű folyamat lesz, ezért hagyatkozzatok rá, és bízzatok benne, hogy minden rendben lesz ezzel a munkátokkal, amelyet magatoknak teremtettetek.

Folyamatosan benne tartjuk az energiátokat ebben a kristályos folyadékban, emlékeztetőül erre a 22-ei napra, ami után az energiátok teljes egyensúlyba és mennyei összhangba kerül mindazzal, amit megtapasztalni szükséges ahhoz, hogy szabaddá váljatok, hogy a sorsotok beteljesüljön. Adjatok hálát most ezért a tapasztalatért, amelyet magatoknak teremtettetek!

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, lazítsatok a testeteket, földeljétek le magatokat biztosan a jelen pillanatban az itt és most idővonalán, és lazítsatok!

Terjesszétek ki az energiát a koronából le[felé] a gerinc mentén, a gyökércsakrán át a Földanya testének szívébe, biztosítsátok magatokat szilárdan!

Drága Fénymunkások, a mai aktiválás megmutatja nektek a különbséget a végzet börtönélete és a felszabadult lélek táncának sorsszerű élete között. A sorssal van találkozótok, épp a küszöbén álltok, voltak korábban is hasonló időszakok, de ez a mostani hatalmas boldogságot, mérhetetlen örömet és világosságot hoz a szívetekbe, az elmétekbe, a testetekbe és a szellemetekbe. Üdvözöljétek a változás idejét, és ne feledjétek, hogy mindig csak adjátok át magatokat, ússzatok az árral, amit ez a változás idéz elő, és amikor megértitek, hogy mit jelent az együttműködés az élet áramlásával és a lelketekkel, akkor az egyensúly lesz az életeteket igazgató erő. Ez újjáéleszti a testeteket, az elméteket és a lelketeket, és meg fogjátok tapasztalni az örömöt, ami összhangba kerül mennyei sorsotok céljaival.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, lazítsátok a testeteket, hisz tudjátok, hogy biztonságban vagytok, hogy védelem alatt álltok, és bármit tesztek, az tökéletes összhangban van a fény általatok választott tervével. Az energiamezőtökben táncoló valamennyi apró geometriai alakzat biztosítani fogja, hogy a helyes utat kövessétek, biztosítani fogja, hogy ne térítsenek el alantas akadályok és mások ügyletei, akik félnek az olyan változásoktól, amelyeken ti mentek keresztül. Ez rólatok szól, drága szeretteim, nem másokról, akik félnek a ti változásaitoktól, tegyétek ezt magatokért, álljatok a saját lábatokon, és fogadjátok el az új élet fényes ajándékait!

A bölcsesség, ami eljön, az élet, ami áradni fog és az öröm, amelyben fürödni fogtok, megerősíti, hogy a választásotok helyes volt, és mivel a februárt a szeretet hónapjának tartják, mindez a ragyogó, tiszta, folyékony szeretet hatalmas adagjaiban fog hozzátok elérni. Merüljetek bele, éljetek békében, és éljétek az életeteket örömteljesen, mert a pillanat egyedi, és soha nem tér vissza!

Mária Magdolna vagyok és megáldalak benneteket a szeretetemmel, béke veletek! Au revoir.

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7Michelle Eloff©

Forrás: ligthweaver

Dél-Afrika, Johannesburg

Csatornázta 2009. február 3


Előző rész:

 

Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-egyiptom-2009-tuz-kapu-6.html?m=0

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Guinevierre, Camelot Úrnője és megtiszteltetés, hogy itt lehetek most a változás és gyógyulás e dicsőséges időszakában.

Elcsodálkozhattok azon, hogy vajon miért kéne Camelot Királynőjének az egyiptomiak idővonalának Istennővel munkálkodnia, azonban ez létfontosságú, hogy az energiáim jelen legyenek ez idő tájt, mivel sok különböző idővonal számos fény frekvenciáját olvasztjuk egybe abból a célból, hogy egyesítsük a rezgésüket, hogy isteni mintázatokat hozzunk létre, ami szolgálni fogja az emberiséget az évek alatt, ami követni fogja ezeket, amivel és amin jelenleg munkálkodtok.

A hetedik Tűz Kaput a koronacsakrán keresztül aktiváljuk. Ez köt össze benneteket a Mennyel és a Földdel és minden dimenzió portállal, amelyek az Isteni Kozmikus és Szoláris Szeretet és Tudatosság kozmikus felébredésének alternatív és párhuzamos életeivel kapcsolnak össze benneteket.

Ez most igen fontos, létfontosságú időszak valamennyiőtök számára, azon egyszerű okból amit elértetek mostanra és amit most képesek vagytok integrálni és megérteni. Minden alkalommal, amikor önmagatok egy-egy mélyebb szintjén megértitek, akkor drámai módon kiterjesztitek a világotokat és ez viszonzásul meghatalmasít benneteket abban, hogy változásokat tudjatok előidézni és az elmúlt néhány évben éppen ezen fáradoztatok.

Én, Guinevierre kifejezem a Kozmikus Fény egy Szent Kristályát, ami konkrétan a Megszentelt és Isteni Szeretet Cameloti kulcsaihoz kapcsolódik. Ezeket a kulcsokat az emberiség számára megjelenítjük egy ideig és ez részét képezi annak az elvégzett munkatömegnek, amelyet mi, az Istennők idéztünk elő, és amit ti a Kvantum Tantra Alkímiájaként ismertek.

Ez a Tűz Kapu lehetővé teszi számotokra, hogy sok isteni fogalmat megértsetek, amelyeket sok különböző identitástól kaptatok, de teljesen megérteni még nem voltatok képesek az önismeretetek szintje végett. Az egyik ok, amiért állandóan sürgetjük önmagatok mélyebb szintű megismerését éppen az, hogy ezzel az Isten és az Istennő teljesebb megismerésének képességét is megszerzitek és ezzel önmagatoknak is szívességet tesztek és folytathatjátok önmagatok megismerését minden lehetséges szinten.

Ezzel Tűz Kapuval, Ekhnaton Nagyúr elő fogja készíteni a testeteket a Tűz Csakra világra hozására, amelyen az elmúlt néhány napban dolgoztatok. Ez a világrahozatal a következő 24 órában fog bekövetkezni, mely idő alatt meg fogjátok testesíteni a Fehér Tűz egyik erőteljes, új Elemét. Ez az Elem többféle módon is támogatni fog benneteket, de ennek a lángnak az egyik legfontosabb funkciója az, hogy folytassa a fátyoltalanítás folyamatát, más szóval, hogy átégesse az illúzió összes fátylát, amelyekhez még kapcsolódhattok, ami akkor következhet be, amikor összetévesztitek az illuzórikus identitást valami igaz dologgal vagy valami számotokra igazzal. Ennél a pontnál gondosan kell eljárnom, nehogy félreértsétek azt, amit mondok. Gyakran előfordul, hogy az ember abban a helyzetben találja magát, ami a múlt mintázatainak néhány olyan aspektusát testesíti meg, amelyekkel Mária Magdolna dolgozott veletek a hatodik Tűz Kapunál. Amikor ezek a mintázatok kezdenek elmaradozni akkor eljönnek azok az idők, amikor összetéveszthetitek a távozó mintázatok némelyikét az újak igaz részeivel, ezért amikor mélyebbre utaztok az Én birodalmaiban, már egyszerűbb lesz elkerülnötök a téves azonosítások csapdáját mégpedig a Tűz Csakrátok révén, ahogy azt néhány pillanattal korábban mondtam, mert ez biztosítani fogja, hogy a Fehér Tűz Elem folytassa a fátyoltalanítás folyamatát, folytassa az illúzió fátylainak átégetését, ezért túlságosan ne zavartassátok magatokat az előbbiekben vázoltak miatt.

Az egyik módja annak, hogy képesek legyetek felismerni a téves azonosításokat az, ha észreveszitek, hogy kikerültetek a középpontotokból, ha valamiféle egyensúlytalanságot éreztek és egyik részetek azt érzékeli, hogy olyasmin dolgoztok vagy olyan energia befektetést választotok, ami nem teljesen áll összhangban azzal, amit szeretnétek elérni vagy esetleg lehet egy olyan egyszerű dolog mint például egy kényelmetlen érzés: ilyenkor kérem, hogy szakítsatok időt annak megvizsgálására és biztosítására, hogy ténylegesen összhangban vagytok-e a lelketek szándékainak autentikus tervrajzával.

Ezért mielőtt bármilyen további információval folytatnánk, hadd vigyünk be benneteket a Tűz Kapun keresztül vezető vizualizációba, mivel a testetek ezáltal folytathatja a felkészülést a Tűz Csakrátok megszülésére. Kezdjük is bele!

Vegyél tehát mély lélegzetet és lassan lélegezz ki, miközben ellazítod az elmédet és a testedet. Figyelj most fel egy feléd tartó ragyogó fényre, ez az Isteni Kozmikus Anya és az Isteni Kozmikus Atya szeretetének a fénye. Ez az Isteni Szeretet Szoláris Sugarainak a fénye és ez a fény egyenesen feléd tart, hogy átjárja a szívcsakrádat, hogy megnyissa a figyelmedet és a tudatosságodat a szent kozmikus, mennyei és szoláris szeretet összes birodalma előtt.

Folytasd a lazítást míg az elmédet, a testedet és a szellemedet beborítja ez az átható fény, megnyitva a tudatosságodat igazságod mélyebb birodalmai előtt. Ez a fény most átszállít téged Ekhnaton Szent Kristály Templomaiba, ezeken a templomokon belül pompás faragványok találhatóak, szent szimbólumokról az oszlopokra vésve és a kristályfalakon, és miközben áthaladsz ezen templomokból az egyiken ezek a jelképek felfénylenek, miközben felismerik a jelenlétedet és kapcsolódnak az energiádhoz.

Ekhnaton Nagyúr és Nefertiti Istennő üdvözöl téged a szent templomukban és elvezet egy másik kamrába, ami ametiszt kristályból, citrinből, zafirból, rubinból, rózsaszín turmalinból, sárga gyémántból és smaragdból készült. Ezek a színek mind együtt táncolnak, energiájuk úgy vibrál, mint a fény és hang szent gyönyörű tánca és tökéletes energiájuk beburkol téged.

Ekhnaton Nagyúr most egy kristálytrónushoz vezet és megkér, hogy foglal rajta helyet. Amikor tested elhelyezkedik ezen a trónuson akkor az életre kell, a színei és vibrációi beszélnek a tested sejtjeihez és a csakráid megnyílnak, hogy befogadhassák a közléseiket és a mennyei áldásaikat és az összes olyan energiát, ami szolgálni fog az elkövetkező hónapokban és években.

Nefertiti Istennő szembe áll veled, jobb kezének hüvelykujját a harmadikszemedre szorítja és megnyitja a Mennyei Látomás és a Szent Tudás Megszentelt Portáljait. Aztán a bal kezének tenyerét a koronacsakrádra helyezi, megnyitja ezt a csakrát is és a két energiát a harmadikszemből és a koronacsakrából engedi összetalálkozni, és ezek az energiák összeszövődnek. Ennek a két energiának a kombinációja nagyon fontos célt szolgál, mivel a Hetedik Tűz Kapu Magasabb Bölcsessége összeolvad a Hatodik Tűz Kapu megszentelt látomásával és ezzel új látomás, új intelligencia keletkezik, amelyet képes vagy integrálni és, amely irányt mutat az utazásotokhoz, magas fokon kapcsolódik azokhoz a mintázatokhoz, amelyeket megnyilvánítottatok az életetekben és azokhoz az új mintákhoz, amelyeket létre fogtok hozni és ez a Kozmikus Szüleink illetve a Mesteré vált Éned bensőjével összhangban fog bekövetkezni. Ez a bölcsesség fog irányítani téged és emlékeztet az utazásod megszentelt céljára.

Vegyél mély lélegzetet, majd fújd ki teljesen, engedd ellazulni a testedet a kristálytrónuson. Nefertiti Istennő most oldalra lép, ezalatt Ekhnaton most közelebb lép és három napkorongot helyez a melledre, amelyek mindegyike három szakrális átjárót aktivál a szívedben, a csecsemőmirigyedben és a torkodban és ezek hozzáadódnak azon minőségeidhez, amelyeket már integráltál és erősítőként szolgálnak az összes változás és gyógyulás magasabb minőségeihez, amelyeket ez idáig megtapasztaltál.

Miután ő félrelép, én Guinevierre szembefordulok veled. A két kezem között egy szikrázó arany gömböt tartok és ennek a gömbnek a közepén találhatóak Camelot Kulcsai, amelyeket Merlin Nagyúr adott nekünk. A szakrális és mennyei szeretet ezen kulcsait integrálni kell annak érdekében, hogy képes legyél megérteni a kapacitásod kiterjesztését, hogy szeress és megbocsáss nem csak másoknak, de legfőbbképpen önmagadnak.

Azt szeretném, ha kitartóan néznél a gömbbe és úgy fogod találni, hogy annak aranyfénye folyékonnyá válik, betölti az egész teret és megbabonáz a szikrázó, táncoló rezgés és szeretném, hogyha ezt belélegeznéd most a tested minden sejtjébe és aztán lazítanál.

Mindegyik kulcs megtalálja benned a helyét és kinyitja a belső világok kamráit, ha készen állsz erre és ráébreszt arra, hogy az utazás a Tűz Kapukon át nemcsak az isteni szeretet Kozmikus és Szoláris sugarainak a felébresztéséről szól, nemcsak a Nap Papnők napkorongjainak az integrálását és visszaszerzésük megsegítését jelenti, hanem ez jelenti a legmélyebbre hatoló belső utazást is az Én birodalmaiba, amelyre ez idáig elindultatok.

Ezeknek az utazásoknak a hatásai sok-sok évre előre meghatározzák az életeteket és a következő 14 hétben tanúi lesztek annak, amit ezek az energiák nektek hoznak. És ahogy a szolgálatotokba szegődnek és természetesen, ahogyan megváltoztatják a dolgokat a környezetetekben, az elmétekben, a szívetekben, az intellektusotokban és természetesen az anyagi valóságotokban.

Amíg ez az aranyfolyadék továbbra is beborít mindent addig én fogok egy Arany Citrin Kristályt, amelyet Merlin Nagyúrtól kaptam és behelyezem a koronacsakrátokba, egyesítem vele a Mennyei Kozmikus és Szoláris Szeretet megszentelt alapelveit minden idősíkról, ahol mi együtt tevékenykedtünk és munkálkodtunk, biztosítva ezzel, hogy az a mennyei szövet amelynek újrateremtésén oly lelkesen dolgozunk megtalálja a helyét és szilárdan és biztonságosan berendezkedjen az életedben.

Az a szakrális szövet, amelyről beszélek, az az új energia, ami a Tűz Kapun jön át és a ti választásotok, hogy magatokhoz ölelitek-e azt, ami a maihoz hasonló beavatásokat kíséri. Amikor visszaszerzitek a Nap Papnők energiáit és minden szinten integráljátok, akkor feltűnik az élet új illata, ami felékesíti az esszenciátokat és szilárdan beágyazódik az aurátokba. Ez az aurikus energia fogja biztosítani, hogy amivel most dolgoztok és amin munkálkodni fogtok az eljövendő hónapokban az kiegyensúlyozott manifesztációját eredményezze mindannak amit szükséges felépítenetek ahhoz, hogy mindent átható változások történjenek a bolygótokkal a következő 10-12 évben.

Kérlek benneteket, hogy ne feledjétek, hogy ti már túljutottatok az jelenlegi időpontotok idővonalán, a spirituális figyelmetek és a tudatosságotok értelmében, amelyen keresztül és amellyel megtanultatok együtt működni és bár a fizikai testeteknek eddig még nincs tapasztalata ezen későbbi időpontokról a földi idősíkon az Énetek többi részének annál inkább. Ez pedig azt jelenti, hogy a finom testeitek már túlestek rajta és most egyszerűen az a helyzet, hogy azért kell a fizikai Énnel foglalkoznotok, mert az fogja biztosítani, hogy készen álljatok, hogy hajlandóak és képesek legyetek kiállni a változás idejének próbáját, ami még előttetek áll. Bár sok minden fog változni gazdaságilag, politikailag, szellemileg mégis igen biztos helyzetben fogjátok magatokat találni, mivel a munkátokat elvégeztétek, ki tanultátok magatokat, megértettétek az élet sok alapelvét és ez az arany gömb, amelyet elétek tartottam, amelynek folyékony energiája átárad valamennyiünkön szintén megtestesíti az élet arany alapelveinek szent kulcsait, amelyeket pár éve már átadtam az emberiségnek. Ezek az arany alapelvek segíteni fognak emlékezni egyéni életetek céljára és tervére, és ahogy békét leltek lelketekben, minden megleli a maga természetes ritmusát és a vihar szemén belül tartunk benneteket, a káosz középpontjában, ami tulajdonképpen mindig a legnyugalmasabb hely.

Ezért drága fénymunkás, azt kérjük, hogy folytasd a befelé tekintést, engedd meg minden ilyen energiának, hogy felépítsék az új élet mintázatát és hogy ennek megfelelően vezessenek téged.

Vegyél újabb mély lélegzetet, mialatt ez a folyékony energia most aktiválja a végső stádiumot. Aztán lélegezz be és lazíts.

A koronacsakrádba behelyezett Arany Citrin Kristály végig halad lefelé a gyökércsakrában, egyesítve a Mennyet és a Földet, a belső világot és a külső világot, a láthatót és a láthatatlannal, a létezőt a nemlétezővel. És ezzel meglátod önmagadat az isteni világ tükröződéseként és azt, amit emberi életnek nevezel. Ezek a tükröződések emlékeztetnek az eljövendő időkre, amit az ígéretek szerint be fogsz teljesíteni az oldalunkon szolgálva, az Atya/Anya Isten nevében és a szeretet, az igazság és a szabadság nevében.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy add át magad, az életedet elborító változásoknak, azt kérem, hogy ne szegülj ezzel szemben és csak engedd átáramolni magadon az életet és megmutatja neked, hogy mire képes és ezzel azt is fel fogja tárni számodra, hogy biztonságos hinni az Isteni Én magasabb birodalmaiban, és hogy nem vezet majd soha semmi olyan helyzethez, amelyet ne tudnál kezelni. Az emberiség valaha megtapasztalt legnagyobb változásának időszaka: most rajtatok múlik. Legyetek erősek, legyetek tiszták, világosak és összpontosítsatok az önismeretben való jártasságotokra. Temérdek változás várat magára.

Kuthumi már átadta az információkat erről, de most eljött az idő az előkészületekre.

Az elkövetkező 10 órában én, Guinevierre, Ekhnaton Nagyúr és Nefertiti Istennő leszünk jelen veled, amíg a végső Tűz Kapu aktiválódik és az Isteni és Kozmikus Szeretet birodalmaiba kerülsz. 22 órán belül egy utolsó aktiválás fog bekövetkezni, mindenkinél, aki dolgozik ezzel az anyaggal, személyes szinten, amikor is a bolygók és a csillagok mennyei testei összevegyülnek, az elrendezkedésük egyedi energia mintázatot teremt a számodra, ami aztán beprogramozódik a testedbe amíg alszol a csillagok alatt a testeddel érintve a Föld Anyáét és megtörténik a szakrális egyesülés a Menny és a Föld között veled és másokkal is a középpontban, a Fény csatornájában, a leföldelő mechanizmusban, a szállító járműben, ami energiákat csatornáz és oszt meg.

Mikor aludni térsz, összegyűlik 144 Nap Papnő a benső síkokon, minden energiájukat rád összpontosítva. Ez a fókusz fogja biztosítani ezeknek az energiáknak a végső integrálását és végső újrakalibrálását és azt, hogy a Napkorongok megfelelő összhangba kerüljenek a testeddel és ezáltal összhangba kerüljenek a Föld Anya testének éterikus mezejével. A Napkorongok által újjáélesztett kristályalapok a jövőben napfényre kerülhetnek és itt jön a képbe Camelot, ez az amiért én Guinevierre úgy döntöttem, hogy átkelek veletek ezen a végső Tűz Kapun.

A tűz nyelve, amely egyben a szeretet nyelve is, nagymértékben olyan, ami rajtatok is keresztül fog jönni, amennyiben ez az igazság, a hitelesség, az autentikusság és a szeretet nyelve a számotokra. Fordítsátok ezt a nyelvet a saját javatokra, sajátítsátok el tökéletesen minden területen ahol csak képesek vagytok rá és tudjátok hogy ez csak a kezdete az emberiség hatalmas és látványos változásának.

Ez az első alkalmak egyike a Föld spirituális történetében, hogy ekkora tömegben vagyunk képesek együttműködni a tudatosság és éberség fénymunkásaival a leghatalmasabb változás előkészületein, amelyet az emberiség meg fog élni. Ez a változás új emberi lény megszületését eredményezi, új emberét, új életét és mindenféle új módszerét. Így ami összedől az újjáépül, de ti már rengeteg mindent döntöttetek össze és romboltatok le, ezért új módon kell újjáépíteni és újjáteremteni.

Az arany folyadék az arany gömbből tovább úszik körülötted, a trón, amelyen ülsz tovább vibrál rajtad keresztül és ezek az energiák itt maradnak, amíg a következő 10 órában el nem végzik mindazt, ami szükséges. Használd a naplódat, írd le, amit érezel vagy talán nem érezel bármilyen ötletet, csak írj le akármit, ami az eszedbe jut. Kozmikus szüleink fénye és szeretete továbbra is vezessen, míg visszahúzod a tudatosságodat a fizikai testedbe, leföldelve magadat a Földön, miközben továbbra is kapcsolódsz a Mennyhez és megteremted annak lehetőségét, hogy átkeljél a Tűz beavatásokon és a másik oldalon élettel telítve, meghatalmasodottan nagyobb önismerettel és bizalommal kerülj ki.

Minden szükségletetek biztosítva lehet, hogy az utazásotok kegyelemben, tökéletes és harmonikus módon teljesüljön. Leljetek békét, beszélgessetek az Atya Istennel és Anya Istennővel, beszélgessetek a Föld Anyával és az Anya természettel és mindig mindenre választ kaptok.

Én vagyok Guinevierre, Camelot Úrnője és most búcsúzom tőletek.

Soron következő Tűz Kapu:

Michelle Eloff (09.03.24) - Kuthumi: 31:3 - Nyolcadik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-331-nyolcadik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6

 Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6Csatornázta: Michelle Eloff©

Forrás: ligthweaver

Dél-Afrika, Johannesburg

2009. január 30

Előző rész:

Kuthumi: Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 5

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-egyiptom-2009-tuz-kapu-5.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Mária Magdolna és üdvözöllek benneteket, Isten hozott mindenkit a Fény Királyságaiban, üdvözöllek drága szeretteim.

Ma átkísérünk benneteket a Szoláris Papnők hatodik Tűz Kapuján. Ez az utazás lehetővé teszi számotokra, hogy integráljátok a Kozmikus és Szoláris Szeretet szent rezgéseit. Néhányatok eltűnődhet azon, hogy miről szólhat ez a Szoláris Szeretet. Ez a különleges energia, a nagy és hatalmas központi Nap szívéből ered, olyan energia, ami olyan hatalmas erőt foglal magába, ami mindent beborít. A Kozmikus és Szoláris Szeretetnek ezen frekvenciái tartalmazzák azokat a Megszentelt Aláírásokat, amelyeket gyakran neveztem Szakrális Aláírásnak, mint ahogyan Kuthumi és más Mesterek és tanítók is. Ezek az aláírások az energia finom szálai, amik egy erőteljes tudatosságot tartalmaznak, amiket egybe szőnek egy nagyon különleges szövetbe, amelyek egy aláírást formálnak; egy egyedi vibrációt. Most jött el az ideje, hogy ezek a Megszentelt Aláírások a testeteken belül újjá éledjenek és a következő 10-12 évben az emberiség átesik minden idők legnagyobb változásán fizikailag, érzelmileg, mentálisan, technológiailag, gazdaságilag és spirituálisan.

Mialatt beszélünk a Nagy Központi Nap hatalmas Nagy Urai és Úrnői roppant szorosan együttműködnek valamennyiőtökkel, hogy elősegítsék csakráitok fátyoltalítását, hogy képesek legyetek meglátni, megérezni és megtapasztalni ezeket az erőteljes és lélekfelszabadító Megszentelt Aláírásokat. Ezekből az új energia rezgésekből rengeteg van, melyek a legtöbbetek előtt már feltárultak.

A Hatodik Tűz Kapu a harmadikszem csakra mélyébe vezet, erről a csakráról beszélnek a legtöbbet, az ember erre összpontosítania leginkább abban az értelemben, hogy ezen keresztül próbálják meg kiterjeszteni pszichikai tudatosságukat. Igazából a harmadikszem csakra önmagában működés képtelen, a többi csakrával tökéletes harmóniában és egyensúlyban kell lennie önmagában ahhoz, hogy képes kapcsolatba lépni a pszichikai tudás ezen rezgéseivel. Ha csak egyetlen csakra is kiegyensúlyozatlan ez érinti az összes többit is, vagy  megjelenik egy energia többlet vagy kimerültté válsz, ami maga mögött hagyja talán leföldeletlenség, túlérzékenység, esetleg kielemezgetést, intellektualizálás vagy betegség érzetét.

Én, Mária Magdolna valamennyiőtökkel együtt fogok átkelni ezen a Tűz Kapun és azért vagyok felelős, hogy segítselek titeket ennek teljes elérésében. Miközben mindnyájan tanuljátok megérteni a csakráitok nyelvezetét, a testetek, elmétek és szellemetek nyelvét kezditek majd meglátni, hogy más Szent Szövet is elkezd kibontakozik az életetekben, amely létrehoz egy csodálatos és ragyogó szépségű szövetet, amit aztán az Életeteknek fogtok hívni. Mivel az új tudatosság ezen összes szála elrendeződik a DNS-etekben az majd lehetővé teszi a számotokra, hogy befogadóbbá váljatok, és békésebben és kényelmesebben érezzétek magatokat a testetekben és önmagatokban. Azon túlmenően, hogy a harmadikszem csakra a pszichikai tudatosság központja ez olyan csakra is, ami az életetek mintázatát tárolja, ezért azokat a mintákat, amelyeket újra és újra megéltek el kell engednetek vagy pedig újjá kell szerveznetek.

Temérdek munkát fektettünk a harmadikszem csakra mintázatainak megújításába, mégis ez a mostani fázis aktiválja a Szent Kamrákat ezen a csakrán belül és ez új lehetőségeket kínál fel a tanulásra abban az értelemben, hogy egyre többet tanuljatok meg önmagatokról és mélyebb és átfogóbb megértést nyerjetek az életetek mintáiról. Egy minta lehet építő vagy romboló természetű: az építő jellegűek nem fognak lebomlani, valójában megnövekszenek erejükben, olyan mintává válnak, amelyek legyűrik a romboló és a negatív mintákat. De először fontos megállapítani, hogy a minták melyike érint benneteket, ezért amikor visszaszerzitek a Napkorongot e csakra számára, azt további fényt fog magával hozni, további szoláris energiát, ami által képesek lesztek tisztán meglátni, hogy mire álltok készen túllépni. Most akkor kezdjünk bele!

Nos akkor most, hunyd le a szemed, azért, hogy elvigyelek az Isteni Fény birodalmaiba. Vegyél mély lélegzetet, fújd ki teljesen a szádon keresztül, lazítsd el a testedet, az elmédet és a szellemedet. Azt szeretném, ha most elképzelnéd magadat Kozmikus Szüleink Szent Templomán belül, ami egy ragyogóan szép és magas energiájú templom, sok fénnyel megtöltve, számtalan csodálatos, gyönyörű és kényeztető aromájával megnyugtatja az elmédet és békét hoz a testednek és a szellemednek.

A templomban állva hat pávát vehetsz észre feléd sétálni. Ezek a pávák jelképezik a benned lakozó birodalmak páratlan szépségét és elhozzák neked, Jupiternek, a Kiterjedés/Kiterjesztés Nagyurának energiáját. A Kiterjedés/Kiterjesztés Nagyura, akit Jupiteri Energiaként is ismertek kitűnő lehetőséget nyújtanak a növekedésre és mindannak a meghaladására, ami már összezsugorodott és elavult.

A pávák körülvesznek téged és széttárják farktollaikat, körbejárnak körkörösen, legyeznek téged a káprázatos színeik és alakzataik tökéletes látványával. Egyszerűen csak lazíts és hangold rá magad az általuk kibocsátott energiákra. Végül nyugodtan megállnak, valamennyien feléd fordulnak és a farktollaikat legyezőként széttárják.

A farktollukon minden pávaszem a harmadikszemed egy-egy dimenzióját és a bennük tárolt Jupiteri Energiát jelképezik, melyek most elkezdenek lüktetni minden toll közepéből a harmadikszembe hatolva a fejeddel szemben és fejed hátuljánál valamint balról és jobbról is.

Lélegezz be mélyen, majd fújd ki teljesen. Miközben elképzeled ezeket a Jupiteri Frekvenciákat behatolni a harmadikszem egész szerkezetébe, ezek beindítják azoknak a mintázatoknak a lebontási folyamatát, amelyek többé már nem szolgálnak téged, amelyek nem járulnak hozzá többé az utazásodhoz, amelyre most indulsz el. Csak néhány pillanatig legyél tudatában az elmédben felmerülő gondolatoknak, bármiféle olyan mintázatokra, amikre felfigyeltél vagy amelyektől készen állsz megszabadulni.

A pávák nagyon óvatosan újra elkezdik mozgatni farktollaikat és egy igen enyhe szellő érezhető ennek a legyezésnek az eredményeként és ez a legyezés beindít egy vibrációt is, ami növeli a Jupiteri Energia áramlásának a harmadikszemedbe való behatolását, hozzájárulva a kiterjedéshez/kiterjesztéshez, amelyre már készen állsz.

A pávák most elkezdenek az óramutató járásával ellentétes irányba körözni körülötted, a Jupiteri Energiák még mindig átjárják a harmadikszemed. Az óramutató járásával ellentétes mozgás segít eltávolítani azokat az energetikai szálakat, amelyek az elengedésre szánt mintázatokhoz kapcsolódnak és körbejárásukkal a pávák felfejtik ezeket a szálakat, behúzva a testükbe azokat, ahol átalakítják és újra hasznosítják, amíg tiszta fény nem lesz belőlük és minden szem az összes farktollukon tündöklő, ragyogó fénnyé nem válik és ez a fény áthatja a harmadikszemedet kitágítva a látóképességét, kiterjesztve azon képességét, hogy fogadja a (telepatikus) kommunikációt, a teremtő kreatív ötleteket, meglátásokat és gondolatokat, amelyek meghatalmasítanak téged, felszabadítanak téged, megértést és békét hozva a szívedbe és a testedbe, az elmédbe és a szellemedbe.

Folytasd a be és kilégzést, amíg továbbra is körbejárnak felgombolyítva minden régi szálat az ósdi mintázatokból és engedd el mindezeket. Én, Mária Magdolna most meggyújtok egy lángot a harmadikszemedbe, ez jelképezi a hatodik Tűz Kapu tüzét, ez a láng átégeti az illúzió fátylait és ennek számos szintje létezik és mivel az ember nem tudja, az összes szint minden sérülését egy csapásra elengedni, mert az szélsőségesen és sérülékenyen hagyná őt, az embernek fel kell készülnie minden szintje személyes gyógyítására. Éppen úgy, mint ahogy az ember lefejti a hagyma héjait és ez a szint, amellyel készen állsz foglalkozni több békét teremt a minták felismerése miatt melyek a fogantatástól beleszövődtek az egyén személyiségének rácsaiba.

Ez a láng a harmadikszemben áthatja azt a genetikai örökséget is, amelyet megtestesítesz, ez a láng behatol a tested sejtjeibe, behatol a DNS-edbe és elkezdi azoknak az összekuszálódott csomóknak az átégetési folyamatát, amelyek az őseidhez kötődtek és bonyolult helyzetbe hoztak téged. Ez egy kis könnyebbséget hoz azokkal a mintázatokkal összefüggésben, amelyek magadra vettél az őseidtől, és amelyet most már elengedhetsz, és most lazíts.

A pávák most köréd állnak a farktollukat még szélesebbre tárva, és most Ekhnaton Nagyúr lép be, mögéd áll, a kezét két oldalról a fejed fölé helyezi. Nagyon finoman elkezd nyomást gyakorolni a fej speciális nyomáspontjaira. Ahogy minden nyomáspontot megérint, az aktivál egy kommunikációs szövetet az agyadba és ez kommunikál az agysejtjeiddel és a DNS-eddel, ami viszonzásul kommunikál a harmadikszem csakráddal.

Ekhnaton Nagyúr elkezd egy ősi nyelven beszélni, az alkimisták szakrális nyelvén és minden egyes szó elenged egy-egy régi mintát a harmadikszemedből, és a harmadikszem energetikai alkotóelemei elkezdik magukat újra kalibrálni, újra rendezni, új mintázatot, új rendszert találva, amelyen keresztül kifejezheti magát és befogadhatja a közléseket/kommunikációt. Lélegezz be mélyen és lazíts.

Én Mária Magdolna most szembefordulok veled, a kezemben van egy gyönyörű görögdinnye turmalin kristály, amelyet a harmadikszemedhez tartok, és ez megnyitja a harmadikszemed megszentelt dimenzióit, és ezzel most készen állsz elérni azokat a birodalmakat, amelyeken át kell kelned annak érdekében, hogy befejezhesd az átkelést a hatodik Tűz Kapun. A következő pár napban úgy találhatod, hogy nagyon élénkek lesznek az álmaid, talán a gyermekkor emlékei, amelyek sokáig feledésbe merültek most azonban felszínre kerülnek, ahogyan a más időszakokból vagy más akár párhuzamos, vagy alternatív valóságokból és a reinkarnációból származó emlékek is. Egyszerűen csak figyeld ezeket, majd hagyd távozni őket, mivel ezek mind a régi minták részei, amelyek már nem szolgálják azt a személyt, aki manapság vagy, mert már igazából egy új te vagy, túlléptél megannyi régi ciklusodon, temérdek régi mintázatodon, és azt szeretném, ha felismernéd, hogy mennyire messzire jutottál, hogy mennyit fejlődtél és mennyire mélyen szeretünk téged.

Nagyon lassan elkezdem beilleszteni a görögdinnye turmalin kristályt a harmadik szemedbe, ahogy ez lassan halad befelé a harmadikszembe összekapcsolódik a szívcsakráddal is, megnyitva a kommunikáció rendszereit a szeretet és intuíció, a bizalom és a betekintés, a béke és a harmónia, a hit és a megértés között.

Kozmikus Szüleink most elkezdik kibocsátani a Kozmikus Szeretet vibrációit feléd, annak a templomnak az energiáin keresztül, amelyben állsz. Nyisd meg a tested sejtjeit és csakráit és üdvözöld ezt az energiát.

A Nagy Központi Nap nagy Urai és Úrnői szintén a szoláris szeretet frekvenciáit bocsájtják ki rád és azt szeretném, ha a koronacsakrán át belélegeznél le gerincedbe és kilélegeznél a gyökércsakrán át, majd aztán fordítva, belélegeznéd a Föld Anya szeretetét a gyökércsakrán át föl a gerincbe és ki a koronán át. És mialatt a Kozmikus és Szoláris Szeretet ezen energiáit befogadod, a pávák elkezdenek az óramutató járásával megegyező irányba lépkedni körülötted, megteremtve ezzel a szeretet energiáit és tollaik ragyogó fényén keresztül biztosítják, hogy az új szövet, a Kozmikus és Szoláris Szeretet Szent Nyelvezete szilárdan bekódolódjon a harmadikszem csakrádba.

Ekhnaton a bal tenyerét közvetlenül a homlokra és a harmadikszem fölé helyezi, a jobb tenyerét pedig a tarkódra teszi. Újra elkezdi megnyomkodni ezeket a területeket, mialatt az alkímisták szent nyelvén beszél; energia lüktet át mindkét kezének csakráin és nagyon mélyen a harmadikszem csakrádba merül és elkezdi egyre mélyebbre húzni a tudatosságodat mélyen önmagadba, és bevonja a koncentrációdat és a fókuszodat ennek az erőteljes csakrának a belső birodalmaiba, a szent kamrákba, amelyeket korábban soha nem tártál fel és kezdetét veszi a saját magad mélységeibe történő bepillantás felfedező utazása.

A következő 10 óra folyamán továbbra is követni fogod ezt az ösvényt, annak érdekében, hogy keresztül jussál a Tűz Kapun és befejezd ezt a beavatást, ami Kozmikus Szüleink és Szoláris Szüleink szívébe visz el téged.

Csak érezd ezt az energiát magadban.

Két Nap Istennő lép most be, szintén feléd tartanak, az egyikük a jobbodra, a másikuk a balodra áll, ketten együtt képviselik a hatodik Szoláris Korong energiáit.

Lélegezz be, majd ki.

A két papnő szintén elkezd suttogni az alkimisták szent nyelvén. Az energia felerősödik és a fény, az alkímia, a mágia és a kvantum tantra új kódjai beleszivárognak a harmadikszemedbe. És ezeket az aláírásokat most a tested összes többi csakrájába is tovább küldik, amikkel eddig dolgoztál az előző Tűz Kapuknál.

A pávák most megállnak, befejezik a körözést és az energia lenyugszik. A papnők most elkezdenek szent énekeket kántálni és ezek hangjai a nyugalom és biztonság érzését eredményezik a tested sejtjeiben és megbékélnek azzal, ahol most vagy. Add át magad ennek az utazásnak és fogadd el sajátodként és azt, hogy az életed valami új, nagyszerű változás felé tart.

Lélegezz be mélyen és lazíts.

Az utolsó szent szimbólumot én helyezem a harmadikszem csakrádba, lepecsételem vele a görögdinnye turmalin energiáját, amely felszívódott. Az új szent szövet keresztül árad a harmadikszem csakrán és összehozza az életed valamennyi pozitív mintáját és ezzel párhuzamosan nyit egy új ösvényt számodra, hogy többet tanulhass önmagadról, hogy felfedezhesd a saját erődet, igazságodat és azt a csodálatos megvilágosodást, ami az életviteled új erőtől duzzadó módjává válik, melynek révén megtapasztalhatod önmagad és az Atya/Anya Istent és új mintákat teremthetsz.

Lélegezz be mélyen és lazíts.

Ekhnaton most elveszi a kezét a fejedről, egyik kezét a szívcsakra hátsó részére a másikat a vese tájékra helyezi, ezzel biztosítva, hogy az áramlás a gerincben nyitott és tiszta legyen, harmóniában kapcsolódjon egymáshoz a Menny és a Föld, a külső és a belső, az ész és a szív, a test és a lélek, a szeretet és az igazság.

Lélegezz be mélyen, majd lélegezz ki teljesen.

A pávák elindulnak kifelé a szentélyből, melyben most vagyunk, de felfigyelhetsz rá, hogy kifelé menet mindegyikük elhullajt egy-egy farktollat a számodra. Ezek a tollak az emlékeztetők arra, amiről ma úgy döntöttél, hogy megtapasztalod és a harmadikszemed fénye fog kiragyogni a farktollak pávaszemeiből. Közel tartja hozzád a Jupiteri Energiát, emlékeztet téged a jó szerencsédre, a jó szívedre, az isteni természetedre és azon képességedre, hogy tudsz szeretni és megbocsájtani.

A lángok továbbra is fényesen égnek benned, és átégetik az illúziók összes fátylát, eltüntetnek az utadból minden akadályt, amelyek próbáltak megakadályozni téged abban, hogy elérd azt a pontot, ahol éppen most vagy és az eltávolított kihívásokból visszamaradó energia legkisebb morzsáit is eltüntetik, mert már ezt is leküzdötted és mivel itt és most hallod a hangomat, pontosan ott vagy ahol most lenned kell.

Ekhnaton elcsendesül, miközben a Szoláris Papnők is ezt teszik, és feltűnik neked e különös csend és úgy tűnik, mintha maga a csend beszélne hozzád, egy történetet mesélne a világról, a belső világodról, és történeteket mesél, bölcsességet testesít meg és megtestesíti azt a szeretetet, amiből áll. És aztán lazíts.

Az energia a Kozmikus és Szoláris Szüleinktől még mindig áramlik beléd és áradni is fog a következő 10 óra során és a hatodik Tűz Kapu utazásának időtartama alatt. Ekhnaton most hátralép és én, Mária Magdolna egy szimbólumot helyezek a homlokodra, ami úgy néz ki, mint a pávatollán pávaszem és ez jelképezi a látás képességét Jupiter Nagyúr szemén keresztül a kiterjedt/kiterjesztett tudatossággal, bizalommal, örömmel, a világ látomással és tudással, hogy képes vagy túljutni az összes akadályon és a jószerencse a tiéd, amennyiben a szívedben tartod ezt. Annak a képességnek a jelképe is, hogy másképp láss és ezzel új mintázatokat teremthess, olyanokat, amelyek energiákkal látnak el téged, támogatnak téged és beváltják az ígéreteket.

Itt az ideje, hogy köszönetet mondj mindazért, amit ma kaptál, adj hálát a döntésekért és mindazon akadályokért, amelyeken fölül tudtál kerekedni a láthatatlan vezetőid, védelmezőid, tanítóid és segítőid szeretetével, segítségével és támogatásával.

Tudjatok róla, hogy ti vagytok az igazság megtestesítői, ti vagytok a fény oszlopai, mostanában az emberiség által sötétnek tartott korban és az által, hogy szilárdan álltok az erőtökben az új világ szilárd pilléreiként lehetővé teszitek az új világ szent rácsainak, hogy beleszövődjenek a kollektív tudatosságba és ezzel előkészítitek az emberiséget arra, ami a következő 10-12 évben jön el.

Lélegezz be mélyen, majd fújd ki és lazíts. Mondj magadnak köszönetet az itt és most meghozott döntéseidért, azért aki vagy, és hogy ezt az utazást választottad, az utazást emberi lényként élve a Földbolygó 3D-s birodalmaiban. Nagyon óvatosan kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedben, bár még ebben a szent és különleges templomban tartunk téged. Vegyél mély lélegzetet, lehúzva a tudatosságodat a koronacsakrából le a gerincbe, kifelé a gyökéren át, szilárdan lerögzítve a Föld Anya testén és testében majd lazíts. Nyújtóztasd ki a testedet, ha szükséges, győződj meg róla, hogy teljesen leföldelt vagy.

Drága szeretteim, ez a Tűz Kapu egyben olyan is, ami elkezdi majd feltárni mindazt, ami örömet okoz nektek, mindazt amivel önmagatokat és az emberiség többi részét szolgálhatjátok ezekben az időkben, hogy örömet leljetek benne. Ezeket az energiákat örömszerzésre szánták a mindennapi életben a napi elfoglaltságokhoz, hogy örömötöket leljétek bennük, és hogy megláthassátok, hogy az élet egy nagy meditáció. A hála, a tanulás, a győzelmek, az átalakulás, a transzcendencia az átlényegülés hatalmas utazása és olyan kaland, ami annyi mindent tanít meg önmagatokról, ezért öleljétek magatokhoz ezeket az időket, tanuljatok meg önmagatokról mindent, tanuljatok meg annyit, amennyit csak lehet a világotokról, hogy hogyan működik, hogyan hat rátok és ti hogyan hattok rá, és hogy hogyan élhettek nagyobb harmóniában önmagatokkal és a környezetetekkel.

Míg az Anya/Atya Isten szolgálatában álltok, ők is szolgálnak benneteket, mindenki szolgává és szolgálóvá válik az összes többi szolgáló szolgálatában és ezzel magatokat szolgáljátok.

Ez a Tűz Kapu is megerősíti és meghatalmasítja az új csakrákat, amelyek a harmadikszemetekben aktiválódtak néhány hónappal ezelőtt[Mária Magdolna: A béke aranytojása és a 9:9 kulcsdátum aktiválása 2008. augusztus 27: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-beke-aranytojasa-es-99.html?m=0], és ahogy a Tűz Csakra, amit jelenleg valamennyien fejlesztetek megerősödve újjá fog születni a harmadikszem csakrátokon belül, azzal ti is úgy érzitek, hogy kezdtek erősebbé válni. Amikor nincs több rendbe hozandó Tűz Kapu akkor a Menny és a Föld között száguldó energiák rajtatok, mint a villámhárítón rohannak keresztül és ti elnyelitek ezt az erőteljes energiát, ti lesztek ezek, és most fordítsatok arra időt, hogy leírjátok a naplótokba azoknak a mintázatoknak az emlékeit a múltból és a jelenből, amelyeket úgy ismertek föl, hogy többé már nem szolgálnak benneteket. Írjátok le, hogy milyen új mintákkal helyettesítenétek majd ezeket, mivel a pávák elhozták ezt a fényt, beleszőtték azt a testetekbe és a tábla most tisztára törölve várja ezt az állapotot. Vajon mit jegyeznétek föl rá? Válasszátok meg bölcsen, a szeretettől vezérelve, az autentikus énetek által ösztönözve, a Minden Ami Van Kozmikus és Szoláris Szeretetét képviselve.

Veletek lehetnek ezek az energiák a nappal és az éjszaka minden pillanatában kényelembe helyezhetnek, felvidíthatnak, ösztönözhetnek és késztethetnek benneteket arra, hogy egyre erősebbé váljatok és teljesen megismerjétek önmagatokat.

A jelenlétem örök, a szeretetem irántatok mély, itt állok mellettetek. Mindig békében lehetek, mindig örömmel dalolhat a szívetek, még ha kihívásokkal szembesültök is.

Én vagyok Mária Magdolna, au revoir!

Soron következő Tűz Kapu:

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/guinevierre-egyiptom-2009-tuz-kapu-7.html?m=0

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...