Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6

 Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6Csatornázta: Michelle Eloff©

Forrás: ligthweaver

Dél-Afrika, Johannesburg

2009. január 30

Előző rész:

Kuthumi: Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 5

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-egyiptom-2009-tuz-kapu-5.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Mária Magdolna és üdvözöllek benneteket, Isten hozott mindenkit a Fény Királyságaiban, üdvözöllek drága szeretteim.

Ma átkísérünk benneteket a Szoláris Papnők hatodik Tűz Kapuján. Ez az utazás lehetővé teszi számotokra, hogy integráljátok a Kozmikus és Szoláris Szeretet szent rezgéseit. Néhányatok eltűnődhet azon, hogy miről szólhat ez a Szoláris Szeretet. Ez a különleges energia, a nagy és hatalmas központi Nap szívéből ered, olyan energia, ami olyan hatalmas erőt foglal magába, ami mindent beborít. A Kozmikus és Szoláris Szeretetnek ezen frekvenciái tartalmazzák azokat a Megszentelt Aláírásokat, amelyeket gyakran neveztem Szakrális Aláírásnak, mint ahogyan Kuthumi és más Mesterek és tanítók is. Ezek az aláírások az energia finom szálai, amik egy erőteljes tudatosságot tartalmaznak, amiket egybe szőnek egy nagyon különleges szövetbe, amelyek egy aláírást formálnak; egy egyedi vibrációt. Most jött el az ideje, hogy ezek a Megszentelt Aláírások a testeteken belül újjá éledjenek és a következő 10-12 évben az emberiség átesik minden idők legnagyobb változásán fizikailag, érzelmileg, mentálisan, technológiailag, gazdaságilag és spirituálisan.

Mialatt beszélünk a Nagy Központi Nap hatalmas Nagy Urai és Úrnői roppant szorosan együttműködnek valamennyiőtökkel, hogy elősegítsék csakráitok fátyoltalítását, hogy képesek legyetek meglátni, megérezni és megtapasztalni ezeket az erőteljes és lélekfelszabadító Megszentelt Aláírásokat. Ezekből az új energia rezgésekből rengeteg van, melyek a legtöbbetek előtt már feltárultak.

A Hatodik Tűz Kapu a harmadikszem csakra mélyébe vezet, erről a csakráról beszélnek a legtöbbet, az ember erre összpontosítania leginkább abban az értelemben, hogy ezen keresztül próbálják meg kiterjeszteni pszichikai tudatosságukat. Igazából a harmadikszem csakra önmagában működés képtelen, a többi csakrával tökéletes harmóniában és egyensúlyban kell lennie önmagában ahhoz, hogy képes kapcsolatba lépni a pszichikai tudás ezen rezgéseivel. Ha csak egyetlen csakra is kiegyensúlyozatlan ez érinti az összes többit is, vagy  megjelenik egy energia többlet vagy kimerültté válsz, ami maga mögött hagyja talán leföldeletlenség, túlérzékenység, esetleg kielemezgetést, intellektualizálás vagy betegség érzetét.

Én, Mária Magdolna valamennyiőtökkel együtt fogok átkelni ezen a Tűz Kapun és azért vagyok felelős, hogy segítselek titeket ennek teljes elérésében. Miközben mindnyájan tanuljátok megérteni a csakráitok nyelvezetét, a testetek, elmétek és szellemetek nyelvét kezditek majd meglátni, hogy más Szent Szövet is elkezd kibontakozik az életetekben, amely létrehoz egy csodálatos és ragyogó szépségű szövetet, amit aztán az Életeteknek fogtok hívni. Mivel az új tudatosság ezen összes szála elrendeződik a DNS-etekben az majd lehetővé teszi a számotokra, hogy befogadóbbá váljatok, és békésebben és kényelmesebben érezzétek magatokat a testetekben és önmagatokban. Azon túlmenően, hogy a harmadikszem csakra a pszichikai tudatosság központja ez olyan csakra is, ami az életetek mintázatát tárolja, ezért azokat a mintákat, amelyeket újra és újra megéltek el kell engednetek vagy pedig újjá kell szerveznetek.

Temérdek munkát fektettünk a harmadikszem csakra mintázatainak megújításába, mégis ez a mostani fázis aktiválja a Szent Kamrákat ezen a csakrán belül és ez új lehetőségeket kínál fel a tanulásra abban az értelemben, hogy egyre többet tanuljatok meg önmagatokról és mélyebb és átfogóbb megértést nyerjetek az életetek mintáiról. Egy minta lehet építő vagy romboló természetű: az építő jellegűek nem fognak lebomlani, valójában megnövekszenek erejükben, olyan mintává válnak, amelyek legyűrik a romboló és a negatív mintákat. De először fontos megállapítani, hogy a minták melyike érint benneteket, ezért amikor visszaszerzitek a Napkorongot e csakra számára, azt további fényt fog magával hozni, további szoláris energiát, ami által képesek lesztek tisztán meglátni, hogy mire álltok készen túllépni. Most akkor kezdjünk bele!

Nos akkor most, hunyd le a szemed, azért, hogy elvigyelek az Isteni Fény birodalmaiba. Vegyél mély lélegzetet, fújd ki teljesen a szádon keresztül, lazítsd el a testedet, az elmédet és a szellemedet. Azt szeretném, ha most elképzelnéd magadat Kozmikus Szüleink Szent Templomán belül, ami egy ragyogóan szép és magas energiájú templom, sok fénnyel megtöltve, számtalan csodálatos, gyönyörű és kényeztető aromájával megnyugtatja az elmédet és békét hoz a testednek és a szellemednek.

A templomban állva hat pávát vehetsz észre feléd sétálni. Ezek a pávák jelképezik a benned lakozó birodalmak páratlan szépségét és elhozzák neked, Jupiternek, a Kiterjedés/Kiterjesztés Nagyurának energiáját. A Kiterjedés/Kiterjesztés Nagyura, akit Jupiteri Energiaként is ismertek kitűnő lehetőséget nyújtanak a növekedésre és mindannak a meghaladására, ami már összezsugorodott és elavult.

A pávák körülvesznek téged és széttárják farktollaikat, körbejárnak körkörösen, legyeznek téged a káprázatos színeik és alakzataik tökéletes látványával. Egyszerűen csak lazíts és hangold rá magad az általuk kibocsátott energiákra. Végül nyugodtan megállnak, valamennyien feléd fordulnak és a farktollaikat legyezőként széttárják.

A farktollukon minden pávaszem a harmadikszemed egy-egy dimenzióját és a bennük tárolt Jupiteri Energiát jelképezik, melyek most elkezdenek lüktetni minden toll közepéből a harmadikszembe hatolva a fejeddel szemben és fejed hátuljánál valamint balról és jobbról is.

Lélegezz be mélyen, majd fújd ki teljesen. Miközben elképzeled ezeket a Jupiteri Frekvenciákat behatolni a harmadikszem egész szerkezetébe, ezek beindítják azoknak a mintázatoknak a lebontási folyamatát, amelyek többé már nem szolgálnak téged, amelyek nem járulnak hozzá többé az utazásodhoz, amelyre most indulsz el. Csak néhány pillanatig legyél tudatában az elmédben felmerülő gondolatoknak, bármiféle olyan mintázatokra, amikre felfigyeltél vagy amelyektől készen állsz megszabadulni.

A pávák nagyon óvatosan újra elkezdik mozgatni farktollaikat és egy igen enyhe szellő érezhető ennek a legyezésnek az eredményeként és ez a legyezés beindít egy vibrációt is, ami növeli a Jupiteri Energia áramlásának a harmadikszemedbe való behatolását, hozzájárulva a kiterjedéshez/kiterjesztéshez, amelyre már készen állsz.

A pávák most elkezdenek az óramutató járásával ellentétes irányba körözni körülötted, a Jupiteri Energiák még mindig átjárják a harmadikszemed. Az óramutató járásával ellentétes mozgás segít eltávolítani azokat az energetikai szálakat, amelyek az elengedésre szánt mintázatokhoz kapcsolódnak és körbejárásukkal a pávák felfejtik ezeket a szálakat, behúzva a testükbe azokat, ahol átalakítják és újra hasznosítják, amíg tiszta fény nem lesz belőlük és minden szem az összes farktollukon tündöklő, ragyogó fénnyé nem válik és ez a fény áthatja a harmadikszemedet kitágítva a látóképességét, kiterjesztve azon képességét, hogy fogadja a (telepatikus) kommunikációt, a teremtő kreatív ötleteket, meglátásokat és gondolatokat, amelyek meghatalmasítanak téged, felszabadítanak téged, megértést és békét hozva a szívedbe és a testedbe, az elmédbe és a szellemedbe.

Folytasd a be és kilégzést, amíg továbbra is körbejárnak felgombolyítva minden régi szálat az ósdi mintázatokból és engedd el mindezeket. Én, Mária Magdolna most meggyújtok egy lángot a harmadikszemedbe, ez jelképezi a hatodik Tűz Kapu tüzét, ez a láng átégeti az illúzió fátylait és ennek számos szintje létezik és mivel az ember nem tudja, az összes szint minden sérülését egy csapásra elengedni, mert az szélsőségesen és sérülékenyen hagyná őt, az embernek fel kell készülnie minden szintje személyes gyógyítására. Éppen úgy, mint ahogy az ember lefejti a hagyma héjait és ez a szint, amellyel készen állsz foglalkozni több békét teremt a minták felismerése miatt melyek a fogantatástól beleszövődtek az egyén személyiségének rácsaiba.

Ez a láng a harmadikszemben áthatja azt a genetikai örökséget is, amelyet megtestesítesz, ez a láng behatol a tested sejtjeibe, behatol a DNS-edbe és elkezdi azoknak az összekuszálódott csomóknak az átégetési folyamatát, amelyek az őseidhez kötődtek és bonyolult helyzetbe hoztak téged. Ez egy kis könnyebbséget hoz azokkal a mintázatokkal összefüggésben, amelyek magadra vettél az őseidtől, és amelyet most már elengedhetsz, és most lazíts.

A pávák most köréd állnak a farktollukat még szélesebbre tárva, és most Ekhnaton Nagyúr lép be, mögéd áll, a kezét két oldalról a fejed fölé helyezi. Nagyon finoman elkezd nyomást gyakorolni a fej speciális nyomáspontjaira. Ahogy minden nyomáspontot megérint, az aktivál egy kommunikációs szövetet az agyadba és ez kommunikál az agysejtjeiddel és a DNS-eddel, ami viszonzásul kommunikál a harmadikszem csakráddal.

Ekhnaton Nagyúr elkezd egy ősi nyelven beszélni, az alkimisták szakrális nyelvén és minden egyes szó elenged egy-egy régi mintát a harmadikszemedből, és a harmadikszem energetikai alkotóelemei elkezdik magukat újra kalibrálni, újra rendezni, új mintázatot, új rendszert találva, amelyen keresztül kifejezheti magát és befogadhatja a közléseket/kommunikációt. Lélegezz be mélyen és lazíts.

Én Mária Magdolna most szembefordulok veled, a kezemben van egy gyönyörű görögdinnye turmalin kristály, amelyet a harmadikszemedhez tartok, és ez megnyitja a harmadikszemed megszentelt dimenzióit, és ezzel most készen állsz elérni azokat a birodalmakat, amelyeken át kell kelned annak érdekében, hogy befejezhesd az átkelést a hatodik Tűz Kapun. A következő pár napban úgy találhatod, hogy nagyon élénkek lesznek az álmaid, talán a gyermekkor emlékei, amelyek sokáig feledésbe merültek most azonban felszínre kerülnek, ahogyan a más időszakokból vagy más akár párhuzamos, vagy alternatív valóságokból és a reinkarnációból származó emlékek is. Egyszerűen csak figyeld ezeket, majd hagyd távozni őket, mivel ezek mind a régi minták részei, amelyek már nem szolgálják azt a személyt, aki manapság vagy, mert már igazából egy új te vagy, túlléptél megannyi régi ciklusodon, temérdek régi mintázatodon, és azt szeretném, ha felismernéd, hogy mennyire messzire jutottál, hogy mennyit fejlődtél és mennyire mélyen szeretünk téged.

Nagyon lassan elkezdem beilleszteni a görögdinnye turmalin kristályt a harmadik szemedbe, ahogy ez lassan halad befelé a harmadikszembe összekapcsolódik a szívcsakráddal is, megnyitva a kommunikáció rendszereit a szeretet és intuíció, a bizalom és a betekintés, a béke és a harmónia, a hit és a megértés között.

Kozmikus Szüleink most elkezdik kibocsátani a Kozmikus Szeretet vibrációit feléd, annak a templomnak az energiáin keresztül, amelyben állsz. Nyisd meg a tested sejtjeit és csakráit és üdvözöld ezt az energiát.

A Nagy Központi Nap nagy Urai és Úrnői szintén a szoláris szeretet frekvenciáit bocsájtják ki rád és azt szeretném, ha a koronacsakrán át belélegeznél le gerincedbe és kilélegeznél a gyökércsakrán át, majd aztán fordítva, belélegeznéd a Föld Anya szeretetét a gyökércsakrán át föl a gerincbe és ki a koronán át. És mialatt a Kozmikus és Szoláris Szeretet ezen energiáit befogadod, a pávák elkezdenek az óramutató járásával megegyező irányba lépkedni körülötted, megteremtve ezzel a szeretet energiáit és tollaik ragyogó fényén keresztül biztosítják, hogy az új szövet, a Kozmikus és Szoláris Szeretet Szent Nyelvezete szilárdan bekódolódjon a harmadikszem csakrádba.

Ekhnaton a bal tenyerét közvetlenül a homlokra és a harmadikszem fölé helyezi, a jobb tenyerét pedig a tarkódra teszi. Újra elkezdi megnyomkodni ezeket a területeket, mialatt az alkímisták szent nyelvén beszél; energia lüktet át mindkét kezének csakráin és nagyon mélyen a harmadikszem csakrádba merül és elkezdi egyre mélyebbre húzni a tudatosságodat mélyen önmagadba, és bevonja a koncentrációdat és a fókuszodat ennek az erőteljes csakrának a belső birodalmaiba, a szent kamrákba, amelyeket korábban soha nem tártál fel és kezdetét veszi a saját magad mélységeibe történő bepillantás felfedező utazása.

A következő 10 óra folyamán továbbra is követni fogod ezt az ösvényt, annak érdekében, hogy keresztül jussál a Tűz Kapun és befejezd ezt a beavatást, ami Kozmikus Szüleink és Szoláris Szüleink szívébe visz el téged.

Csak érezd ezt az energiát magadban.

Két Nap Istennő lép most be, szintén feléd tartanak, az egyikük a jobbodra, a másikuk a balodra áll, ketten együtt képviselik a hatodik Szoláris Korong energiáit.

Lélegezz be, majd ki.

A két papnő szintén elkezd suttogni az alkimisták szent nyelvén. Az energia felerősödik és a fény, az alkímia, a mágia és a kvantum tantra új kódjai beleszivárognak a harmadikszemedbe. És ezeket az aláírásokat most a tested összes többi csakrájába is tovább küldik, amikkel eddig dolgoztál az előző Tűz Kapuknál.

A pávák most megállnak, befejezik a körözést és az energia lenyugszik. A papnők most elkezdenek szent énekeket kántálni és ezek hangjai a nyugalom és biztonság érzését eredményezik a tested sejtjeiben és megbékélnek azzal, ahol most vagy. Add át magad ennek az utazásnak és fogadd el sajátodként és azt, hogy az életed valami új, nagyszerű változás felé tart.

Lélegezz be mélyen és lazíts.

Az utolsó szent szimbólumot én helyezem a harmadikszem csakrádba, lepecsételem vele a görögdinnye turmalin energiáját, amely felszívódott. Az új szent szövet keresztül árad a harmadikszem csakrán és összehozza az életed valamennyi pozitív mintáját és ezzel párhuzamosan nyit egy új ösvényt számodra, hogy többet tanulhass önmagadról, hogy felfedezhesd a saját erődet, igazságodat és azt a csodálatos megvilágosodást, ami az életviteled új erőtől duzzadó módjává válik, melynek révén megtapasztalhatod önmagad és az Atya/Anya Istent és új mintákat teremthetsz.

Lélegezz be mélyen és lazíts.

Ekhnaton most elveszi a kezét a fejedről, egyik kezét a szívcsakra hátsó részére a másikat a vese tájékra helyezi, ezzel biztosítva, hogy az áramlás a gerincben nyitott és tiszta legyen, harmóniában kapcsolódjon egymáshoz a Menny és a Föld, a külső és a belső, az ész és a szív, a test és a lélek, a szeretet és az igazság.

Lélegezz be mélyen, majd lélegezz ki teljesen.

A pávák elindulnak kifelé a szentélyből, melyben most vagyunk, de felfigyelhetsz rá, hogy kifelé menet mindegyikük elhullajt egy-egy farktollat a számodra. Ezek a tollak az emlékeztetők arra, amiről ma úgy döntöttél, hogy megtapasztalod és a harmadikszemed fénye fog kiragyogni a farktollak pávaszemeiből. Közel tartja hozzád a Jupiteri Energiát, emlékeztet téged a jó szerencsédre, a jó szívedre, az isteni természetedre és azon képességedre, hogy tudsz szeretni és megbocsájtani.

A lángok továbbra is fényesen égnek benned, és átégetik az illúziók összes fátylát, eltüntetnek az utadból minden akadályt, amelyek próbáltak megakadályozni téged abban, hogy elérd azt a pontot, ahol éppen most vagy és az eltávolított kihívásokból visszamaradó energia legkisebb morzsáit is eltüntetik, mert már ezt is leküzdötted és mivel itt és most hallod a hangomat, pontosan ott vagy ahol most lenned kell.

Ekhnaton elcsendesül, miközben a Szoláris Papnők is ezt teszik, és feltűnik neked e különös csend és úgy tűnik, mintha maga a csend beszélne hozzád, egy történetet mesélne a világról, a belső világodról, és történeteket mesél, bölcsességet testesít meg és megtestesíti azt a szeretetet, amiből áll. És aztán lazíts.

Az energia a Kozmikus és Szoláris Szüleinktől még mindig áramlik beléd és áradni is fog a következő 10 óra során és a hatodik Tűz Kapu utazásának időtartama alatt. Ekhnaton most hátralép és én, Mária Magdolna egy szimbólumot helyezek a homlokodra, ami úgy néz ki, mint a pávatollán pávaszem és ez jelképezi a látás képességét Jupiter Nagyúr szemén keresztül a kiterjedt/kiterjesztett tudatossággal, bizalommal, örömmel, a világ látomással és tudással, hogy képes vagy túljutni az összes akadályon és a jószerencse a tiéd, amennyiben a szívedben tartod ezt. Annak a képességnek a jelképe is, hogy másképp láss és ezzel új mintázatokat teremthess, olyanokat, amelyek energiákkal látnak el téged, támogatnak téged és beváltják az ígéreteket.

Itt az ideje, hogy köszönetet mondj mindazért, amit ma kaptál, adj hálát a döntésekért és mindazon akadályokért, amelyeken fölül tudtál kerekedni a láthatatlan vezetőid, védelmezőid, tanítóid és segítőid szeretetével, segítségével és támogatásával.

Tudjatok róla, hogy ti vagytok az igazság megtestesítői, ti vagytok a fény oszlopai, mostanában az emberiség által sötétnek tartott korban és az által, hogy szilárdan álltok az erőtökben az új világ szilárd pilléreiként lehetővé teszitek az új világ szent rácsainak, hogy beleszövődjenek a kollektív tudatosságba és ezzel előkészítitek az emberiséget arra, ami a következő 10-12 évben jön el.

Lélegezz be mélyen, majd fújd ki és lazíts. Mondj magadnak köszönetet az itt és most meghozott döntéseidért, azért aki vagy, és hogy ezt az utazást választottad, az utazást emberi lényként élve a Földbolygó 3D-s birodalmaiban. Nagyon óvatosan kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedben, bár még ebben a szent és különleges templomban tartunk téged. Vegyél mély lélegzetet, lehúzva a tudatosságodat a koronacsakrából le a gerincbe, kifelé a gyökéren át, szilárdan lerögzítve a Föld Anya testén és testében majd lazíts. Nyújtóztasd ki a testedet, ha szükséges, győződj meg róla, hogy teljesen leföldelt vagy.

Drága szeretteim, ez a Tűz Kapu egyben olyan is, ami elkezdi majd feltárni mindazt, ami örömet okoz nektek, mindazt amivel önmagatokat és az emberiség többi részét szolgálhatjátok ezekben az időkben, hogy örömet leljetek benne. Ezeket az energiákat örömszerzésre szánták a mindennapi életben a napi elfoglaltságokhoz, hogy örömötöket leljétek bennük, és hogy megláthassátok, hogy az élet egy nagy meditáció. A hála, a tanulás, a győzelmek, az átalakulás, a transzcendencia az átlényegülés hatalmas utazása és olyan kaland, ami annyi mindent tanít meg önmagatokról, ezért öleljétek magatokhoz ezeket az időket, tanuljatok meg önmagatokról mindent, tanuljatok meg annyit, amennyit csak lehet a világotokról, hogy hogyan működik, hogyan hat rátok és ti hogyan hattok rá, és hogy hogyan élhettek nagyobb harmóniában önmagatokkal és a környezetetekkel.

Míg az Anya/Atya Isten szolgálatában álltok, ők is szolgálnak benneteket, mindenki szolgává és szolgálóvá válik az összes többi szolgáló szolgálatában és ezzel magatokat szolgáljátok.

Ez a Tűz Kapu is megerősíti és meghatalmasítja az új csakrákat, amelyek a harmadikszemetekben aktiválódtak néhány hónappal ezelőtt[Mária Magdolna: A béke aranytojása és a 9:9 kulcsdátum aktiválása 2008. augusztus 27: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-beke-aranytojasa-es-99.html?m=0], és ahogy a Tűz Csakra, amit jelenleg valamennyien fejlesztetek megerősödve újjá fog születni a harmadikszem csakrátokon belül, azzal ti is úgy érzitek, hogy kezdtek erősebbé válni. Amikor nincs több rendbe hozandó Tűz Kapu akkor a Menny és a Föld között száguldó energiák rajtatok, mint a villámhárítón rohannak keresztül és ti elnyelitek ezt az erőteljes energiát, ti lesztek ezek, és most fordítsatok arra időt, hogy leírjátok a naplótokba azoknak a mintázatoknak az emlékeit a múltból és a jelenből, amelyeket úgy ismertek föl, hogy többé már nem szolgálnak benneteket. Írjátok le, hogy milyen új mintákkal helyettesítenétek majd ezeket, mivel a pávák elhozták ezt a fényt, beleszőtték azt a testetekbe és a tábla most tisztára törölve várja ezt az állapotot. Vajon mit jegyeznétek föl rá? Válasszátok meg bölcsen, a szeretettől vezérelve, az autentikus énetek által ösztönözve, a Minden Ami Van Kozmikus és Szoláris Szeretetét képviselve.

Veletek lehetnek ezek az energiák a nappal és az éjszaka minden pillanatában kényelembe helyezhetnek, felvidíthatnak, ösztönözhetnek és késztethetnek benneteket arra, hogy egyre erősebbé váljatok és teljesen megismerjétek önmagatokat.

A jelenlétem örök, a szeretetem irántatok mély, itt állok mellettetek. Mindig békében lehetek, mindig örömmel dalolhat a szívetek, még ha kihívásokkal szembesültök is.

Én vagyok Mária Magdolna, au revoir!

Soron következő Tűz Kapu:

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/guinevierre-egyiptom-2009-tuz-kapu-7.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...