Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7

Guinevierre - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 7Michelle Eloff©

Forrás: ligthweaver

Dél-Afrika, Johannesburg

Csatornázta 2009. február 3


Előző rész:

 

Mária Magdolna - Egyiptom 2009 - Tűz Kapu 6

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-egyiptom-2009-tuz-kapu-6.html?m=0

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Guinevierre, Camelot Úrnője és megtiszteltetés, hogy itt lehetek most a változás és gyógyulás e dicsőséges időszakában.

Elcsodálkozhattok azon, hogy vajon miért kéne Camelot Királynőjének az egyiptomiak idővonalának Istennővel munkálkodnia, azonban ez létfontosságú, hogy az energiáim jelen legyenek ez idő tájt, mivel sok különböző idővonal számos fény frekvenciáját olvasztjuk egybe abból a célból, hogy egyesítsük a rezgésüket, hogy isteni mintázatokat hozzunk létre, ami szolgálni fogja az emberiséget az évek alatt, ami követni fogja ezeket, amivel és amin jelenleg munkálkodtok.

A hetedik Tűz Kaput a koronacsakrán keresztül aktiváljuk. Ez köt össze benneteket a Mennyel és a Földdel és minden dimenzió portállal, amelyek az Isteni Kozmikus és Szoláris Szeretet és Tudatosság kozmikus felébredésének alternatív és párhuzamos életeivel kapcsolnak össze benneteket.

Ez most igen fontos, létfontosságú időszak valamennyiőtök számára, azon egyszerű okból amit elértetek mostanra és amit most képesek vagytok integrálni és megérteni. Minden alkalommal, amikor önmagatok egy-egy mélyebb szintjén megértitek, akkor drámai módon kiterjesztitek a világotokat és ez viszonzásul meghatalmasít benneteket abban, hogy változásokat tudjatok előidézni és az elmúlt néhány évben éppen ezen fáradoztatok.

Én, Guinevierre kifejezem a Kozmikus Fény egy Szent Kristályát, ami konkrétan a Megszentelt és Isteni Szeretet Cameloti kulcsaihoz kapcsolódik. Ezeket a kulcsokat az emberiség számára megjelenítjük egy ideig és ez részét képezi annak az elvégzett munkatömegnek, amelyet mi, az Istennők idéztünk elő, és amit ti a Kvantum Tantra Alkímiájaként ismertek.

Ez a Tűz Kapu lehetővé teszi számotokra, hogy sok isteni fogalmat megértsetek, amelyeket sok különböző identitástól kaptatok, de teljesen megérteni még nem voltatok képesek az önismeretetek szintje végett. Az egyik ok, amiért állandóan sürgetjük önmagatok mélyebb szintű megismerését éppen az, hogy ezzel az Isten és az Istennő teljesebb megismerésének képességét is megszerzitek és ezzel önmagatoknak is szívességet tesztek és folytathatjátok önmagatok megismerését minden lehetséges szinten.

Ezzel Tűz Kapuval, Ekhnaton Nagyúr elő fogja készíteni a testeteket a Tűz Csakra világra hozására, amelyen az elmúlt néhány napban dolgoztatok. Ez a világrahozatal a következő 24 órában fog bekövetkezni, mely idő alatt meg fogjátok testesíteni a Fehér Tűz egyik erőteljes, új Elemét. Ez az Elem többféle módon is támogatni fog benneteket, de ennek a lángnak az egyik legfontosabb funkciója az, hogy folytassa a fátyoltalanítás folyamatát, más szóval, hogy átégesse az illúzió összes fátylát, amelyekhez még kapcsolódhattok, ami akkor következhet be, amikor összetévesztitek az illuzórikus identitást valami igaz dologgal vagy valami számotokra igazzal. Ennél a pontnál gondosan kell eljárnom, nehogy félreértsétek azt, amit mondok. Gyakran előfordul, hogy az ember abban a helyzetben találja magát, ami a múlt mintázatainak néhány olyan aspektusát testesíti meg, amelyekkel Mária Magdolna dolgozott veletek a hatodik Tűz Kapunál. Amikor ezek a mintázatok kezdenek elmaradozni akkor eljönnek azok az idők, amikor összetéveszthetitek a távozó mintázatok némelyikét az újak igaz részeivel, ezért amikor mélyebbre utaztok az Én birodalmaiban, már egyszerűbb lesz elkerülnötök a téves azonosítások csapdáját mégpedig a Tűz Csakrátok révén, ahogy azt néhány pillanattal korábban mondtam, mert ez biztosítani fogja, hogy a Fehér Tűz Elem folytassa a fátyoltalanítás folyamatát, folytassa az illúzió fátylainak átégetését, ezért túlságosan ne zavartassátok magatokat az előbbiekben vázoltak miatt.

Az egyik módja annak, hogy képesek legyetek felismerni a téves azonosításokat az, ha észreveszitek, hogy kikerültetek a középpontotokból, ha valamiféle egyensúlytalanságot éreztek és egyik részetek azt érzékeli, hogy olyasmin dolgoztok vagy olyan energia befektetést választotok, ami nem teljesen áll összhangban azzal, amit szeretnétek elérni vagy esetleg lehet egy olyan egyszerű dolog mint például egy kényelmetlen érzés: ilyenkor kérem, hogy szakítsatok időt annak megvizsgálására és biztosítására, hogy ténylegesen összhangban vagytok-e a lelketek szándékainak autentikus tervrajzával.

Ezért mielőtt bármilyen további információval folytatnánk, hadd vigyünk be benneteket a Tűz Kapun keresztül vezető vizualizációba, mivel a testetek ezáltal folytathatja a felkészülést a Tűz Csakrátok megszülésére. Kezdjük is bele!

Vegyél tehát mély lélegzetet és lassan lélegezz ki, miközben ellazítod az elmédet és a testedet. Figyelj most fel egy feléd tartó ragyogó fényre, ez az Isteni Kozmikus Anya és az Isteni Kozmikus Atya szeretetének a fénye. Ez az Isteni Szeretet Szoláris Sugarainak a fénye és ez a fény egyenesen feléd tart, hogy átjárja a szívcsakrádat, hogy megnyissa a figyelmedet és a tudatosságodat a szent kozmikus, mennyei és szoláris szeretet összes birodalma előtt.

Folytasd a lazítást míg az elmédet, a testedet és a szellemedet beborítja ez az átható fény, megnyitva a tudatosságodat igazságod mélyebb birodalmai előtt. Ez a fény most átszállít téged Ekhnaton Szent Kristály Templomaiba, ezeken a templomokon belül pompás faragványok találhatóak, szent szimbólumokról az oszlopokra vésve és a kristályfalakon, és miközben áthaladsz ezen templomokból az egyiken ezek a jelképek felfénylenek, miközben felismerik a jelenlétedet és kapcsolódnak az energiádhoz.

Ekhnaton Nagyúr és Nefertiti Istennő üdvözöl téged a szent templomukban és elvezet egy másik kamrába, ami ametiszt kristályból, citrinből, zafirból, rubinból, rózsaszín turmalinból, sárga gyémántból és smaragdból készült. Ezek a színek mind együtt táncolnak, energiájuk úgy vibrál, mint a fény és hang szent gyönyörű tánca és tökéletes energiájuk beburkol téged.

Ekhnaton Nagyúr most egy kristálytrónushoz vezet és megkér, hogy foglal rajta helyet. Amikor tested elhelyezkedik ezen a trónuson akkor az életre kell, a színei és vibrációi beszélnek a tested sejtjeihez és a csakráid megnyílnak, hogy befogadhassák a közléseiket és a mennyei áldásaikat és az összes olyan energiát, ami szolgálni fog az elkövetkező hónapokban és években.

Nefertiti Istennő szembe áll veled, jobb kezének hüvelykujját a harmadikszemedre szorítja és megnyitja a Mennyei Látomás és a Szent Tudás Megszentelt Portáljait. Aztán a bal kezének tenyerét a koronacsakrádra helyezi, megnyitja ezt a csakrát is és a két energiát a harmadikszemből és a koronacsakrából engedi összetalálkozni, és ezek az energiák összeszövődnek. Ennek a két energiának a kombinációja nagyon fontos célt szolgál, mivel a Hetedik Tűz Kapu Magasabb Bölcsessége összeolvad a Hatodik Tűz Kapu megszentelt látomásával és ezzel új látomás, új intelligencia keletkezik, amelyet képes vagy integrálni és, amely irányt mutat az utazásotokhoz, magas fokon kapcsolódik azokhoz a mintázatokhoz, amelyeket megnyilvánítottatok az életetekben és azokhoz az új mintákhoz, amelyeket létre fogtok hozni és ez a Kozmikus Szüleink illetve a Mesteré vált Éned bensőjével összhangban fog bekövetkezni. Ez a bölcsesség fog irányítani téged és emlékeztet az utazásod megszentelt céljára.

Vegyél mély lélegzetet, majd fújd ki teljesen, engedd ellazulni a testedet a kristálytrónuson. Nefertiti Istennő most oldalra lép, ezalatt Ekhnaton most közelebb lép és három napkorongot helyez a melledre, amelyek mindegyike három szakrális átjárót aktivál a szívedben, a csecsemőmirigyedben és a torkodban és ezek hozzáadódnak azon minőségeidhez, amelyeket már integráltál és erősítőként szolgálnak az összes változás és gyógyulás magasabb minőségeihez, amelyeket ez idáig megtapasztaltál.

Miután ő félrelép, én Guinevierre szembefordulok veled. A két kezem között egy szikrázó arany gömböt tartok és ennek a gömbnek a közepén találhatóak Camelot Kulcsai, amelyeket Merlin Nagyúr adott nekünk. A szakrális és mennyei szeretet ezen kulcsait integrálni kell annak érdekében, hogy képes legyél megérteni a kapacitásod kiterjesztését, hogy szeress és megbocsáss nem csak másoknak, de legfőbbképpen önmagadnak.

Azt szeretném, ha kitartóan néznél a gömbbe és úgy fogod találni, hogy annak aranyfénye folyékonnyá válik, betölti az egész teret és megbabonáz a szikrázó, táncoló rezgés és szeretném, hogyha ezt belélegeznéd most a tested minden sejtjébe és aztán lazítanál.

Mindegyik kulcs megtalálja benned a helyét és kinyitja a belső világok kamráit, ha készen állsz erre és ráébreszt arra, hogy az utazás a Tűz Kapukon át nemcsak az isteni szeretet Kozmikus és Szoláris sugarainak a felébresztéséről szól, nemcsak a Nap Papnők napkorongjainak az integrálását és visszaszerzésük megsegítését jelenti, hanem ez jelenti a legmélyebbre hatoló belső utazást is az Én birodalmaiba, amelyre ez idáig elindultatok.

Ezeknek az utazásoknak a hatásai sok-sok évre előre meghatározzák az életeteket és a következő 14 hétben tanúi lesztek annak, amit ezek az energiák nektek hoznak. És ahogy a szolgálatotokba szegődnek és természetesen, ahogyan megváltoztatják a dolgokat a környezetetekben, az elmétekben, a szívetekben, az intellektusotokban és természetesen az anyagi valóságotokban.

Amíg ez az aranyfolyadék továbbra is beborít mindent addig én fogok egy Arany Citrin Kristályt, amelyet Merlin Nagyúrtól kaptam és behelyezem a koronacsakrátokba, egyesítem vele a Mennyei Kozmikus és Szoláris Szeretet megszentelt alapelveit minden idősíkról, ahol mi együtt tevékenykedtünk és munkálkodtunk, biztosítva ezzel, hogy az a mennyei szövet amelynek újrateremtésén oly lelkesen dolgozunk megtalálja a helyét és szilárdan és biztonságosan berendezkedjen az életedben.

Az a szakrális szövet, amelyről beszélek, az az új energia, ami a Tűz Kapun jön át és a ti választásotok, hogy magatokhoz ölelitek-e azt, ami a maihoz hasonló beavatásokat kíséri. Amikor visszaszerzitek a Nap Papnők energiáit és minden szinten integráljátok, akkor feltűnik az élet új illata, ami felékesíti az esszenciátokat és szilárdan beágyazódik az aurátokba. Ez az aurikus energia fogja biztosítani, hogy amivel most dolgoztok és amin munkálkodni fogtok az eljövendő hónapokban az kiegyensúlyozott manifesztációját eredményezze mindannak amit szükséges felépítenetek ahhoz, hogy mindent átható változások történjenek a bolygótokkal a következő 10-12 évben.

Kérlek benneteket, hogy ne feledjétek, hogy ti már túljutottatok az jelenlegi időpontotok idővonalán, a spirituális figyelmetek és a tudatosságotok értelmében, amelyen keresztül és amellyel megtanultatok együtt működni és bár a fizikai testeteknek eddig még nincs tapasztalata ezen későbbi időpontokról a földi idősíkon az Énetek többi részének annál inkább. Ez pedig azt jelenti, hogy a finom testeitek már túlestek rajta és most egyszerűen az a helyzet, hogy azért kell a fizikai Énnel foglalkoznotok, mert az fogja biztosítani, hogy készen álljatok, hogy hajlandóak és képesek legyetek kiállni a változás idejének próbáját, ami még előttetek áll. Bár sok minden fog változni gazdaságilag, politikailag, szellemileg mégis igen biztos helyzetben fogjátok magatokat találni, mivel a munkátokat elvégeztétek, ki tanultátok magatokat, megértettétek az élet sok alapelvét és ez az arany gömb, amelyet elétek tartottam, amelynek folyékony energiája átárad valamennyiünkön szintén megtestesíti az élet arany alapelveinek szent kulcsait, amelyeket pár éve már átadtam az emberiségnek. Ezek az arany alapelvek segíteni fognak emlékezni egyéni életetek céljára és tervére, és ahogy békét leltek lelketekben, minden megleli a maga természetes ritmusát és a vihar szemén belül tartunk benneteket, a káosz középpontjában, ami tulajdonképpen mindig a legnyugalmasabb hely.

Ezért drága fénymunkás, azt kérjük, hogy folytasd a befelé tekintést, engedd meg minden ilyen energiának, hogy felépítsék az új élet mintázatát és hogy ennek megfelelően vezessenek téged.

Vegyél újabb mély lélegzetet, mialatt ez a folyékony energia most aktiválja a végső stádiumot. Aztán lélegezz be és lazíts.

A koronacsakrádba behelyezett Arany Citrin Kristály végig halad lefelé a gyökércsakrában, egyesítve a Mennyet és a Földet, a belső világot és a külső világot, a láthatót és a láthatatlannal, a létezőt a nemlétezővel. És ezzel meglátod önmagadat az isteni világ tükröződéseként és azt, amit emberi életnek nevezel. Ezek a tükröződések emlékeztetnek az eljövendő időkre, amit az ígéretek szerint be fogsz teljesíteni az oldalunkon szolgálva, az Atya/Anya Isten nevében és a szeretet, az igazság és a szabadság nevében.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy add át magad, az életedet elborító változásoknak, azt kérem, hogy ne szegülj ezzel szemben és csak engedd átáramolni magadon az életet és megmutatja neked, hogy mire képes és ezzel azt is fel fogja tárni számodra, hogy biztonságos hinni az Isteni Én magasabb birodalmaiban, és hogy nem vezet majd soha semmi olyan helyzethez, amelyet ne tudnál kezelni. Az emberiség valaha megtapasztalt legnagyobb változásának időszaka: most rajtatok múlik. Legyetek erősek, legyetek tiszták, világosak és összpontosítsatok az önismeretben való jártasságotokra. Temérdek változás várat magára.

Kuthumi már átadta az információkat erről, de most eljött az idő az előkészületekre.

Az elkövetkező 10 órában én, Guinevierre, Ekhnaton Nagyúr és Nefertiti Istennő leszünk jelen veled, amíg a végső Tűz Kapu aktiválódik és az Isteni és Kozmikus Szeretet birodalmaiba kerülsz. 22 órán belül egy utolsó aktiválás fog bekövetkezni, mindenkinél, aki dolgozik ezzel az anyaggal, személyes szinten, amikor is a bolygók és a csillagok mennyei testei összevegyülnek, az elrendezkedésük egyedi energia mintázatot teremt a számodra, ami aztán beprogramozódik a testedbe amíg alszol a csillagok alatt a testeddel érintve a Föld Anyáét és megtörténik a szakrális egyesülés a Menny és a Föld között veled és másokkal is a középpontban, a Fény csatornájában, a leföldelő mechanizmusban, a szállító járműben, ami energiákat csatornáz és oszt meg.

Mikor aludni térsz, összegyűlik 144 Nap Papnő a benső síkokon, minden energiájukat rád összpontosítva. Ez a fókusz fogja biztosítani ezeknek az energiáknak a végső integrálását és végső újrakalibrálását és azt, hogy a Napkorongok megfelelő összhangba kerüljenek a testeddel és ezáltal összhangba kerüljenek a Föld Anya testének éterikus mezejével. A Napkorongok által újjáélesztett kristályalapok a jövőben napfényre kerülhetnek és itt jön a képbe Camelot, ez az amiért én Guinevierre úgy döntöttem, hogy átkelek veletek ezen a végső Tűz Kapun.

A tűz nyelve, amely egyben a szeretet nyelve is, nagymértékben olyan, ami rajtatok is keresztül fog jönni, amennyiben ez az igazság, a hitelesség, az autentikusság és a szeretet nyelve a számotokra. Fordítsátok ezt a nyelvet a saját javatokra, sajátítsátok el tökéletesen minden területen ahol csak képesek vagytok rá és tudjátok hogy ez csak a kezdete az emberiség hatalmas és látványos változásának.

Ez az első alkalmak egyike a Föld spirituális történetében, hogy ekkora tömegben vagyunk képesek együttműködni a tudatosság és éberség fénymunkásaival a leghatalmasabb változás előkészületein, amelyet az emberiség meg fog élni. Ez a változás új emberi lény megszületését eredményezi, új emberét, új életét és mindenféle új módszerét. Így ami összedől az újjáépül, de ti már rengeteg mindent döntöttetek össze és romboltatok le, ezért új módon kell újjáépíteni és újjáteremteni.

Az arany folyadék az arany gömbből tovább úszik körülötted, a trón, amelyen ülsz tovább vibrál rajtad keresztül és ezek az energiák itt maradnak, amíg a következő 10 órában el nem végzik mindazt, ami szükséges. Használd a naplódat, írd le, amit érezel vagy talán nem érezel bármilyen ötletet, csak írj le akármit, ami az eszedbe jut. Kozmikus szüleink fénye és szeretete továbbra is vezessen, míg visszahúzod a tudatosságodat a fizikai testedbe, leföldelve magadat a Földön, miközben továbbra is kapcsolódsz a Mennyhez és megteremted annak lehetőségét, hogy átkeljél a Tűz beavatásokon és a másik oldalon élettel telítve, meghatalmasodottan nagyobb önismerettel és bizalommal kerülj ki.

Minden szükségletetek biztosítva lehet, hogy az utazásotok kegyelemben, tökéletes és harmonikus módon teljesüljön. Leljetek békét, beszélgessetek az Atya Istennel és Anya Istennővel, beszélgessetek a Föld Anyával és az Anya természettel és mindig mindenre választ kaptok.

Én vagyok Guinevierre, Camelot Úrnője és most búcsúzom tőletek.

Soron következő Tűz Kapu:

Michelle Eloff (09.03.24) - Kuthumi: 31:3 - Nyolcadik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-331-nyolcadik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...