Kuthumi - Androgün rácsok - Gyökércsakra(Első csakra)

Androgün rácsok - Gyökércsakra(Első csakra)

90eeb4ac057e57284ff688718e6cc0c3.jpgMichelle Eloff-on keresztül
2007.10.10. Tara dombja, Írország

Forrás: lightweaver

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Én vagyok Kuthumi, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam Nektek az átalakulás, az egyéniség, a függetlenség és az isteni ihletettség áldásait.

Üdvözlet Szeretteim, és nagy örömünkre szolgál, hogy fényt vetíthetünk mindarra, amelyet az a folyékony fény itat át bennetek, ami áldásként jött el hozzátok, és örömünkre szolgál, hogy ez még tovább bevonjon benneteket a minden tudó Én isteni jelenlétébe.

Szeretteim! Én, Kuthumi, azért jelenek most meg itt ezen a helyen, hogy aktiváljam az Androgün Rács férfias energiájának első szintjét, amellyel jelenleg valamennyien dolgoztok. Az androgünitás rácsai szerves részei az Arany Tervnek, a tudatosság rendszereinek, amelyek segíteni fognak minden arra hajlandó lelket, hogy integrálhassa isteni alkotórészébe az androgünitás fényének sablonjait. Amíg nem teljesen biztosított az egyensúly az emberiség tudatosságán belül, addig fáradtságos lesz az utazás azok számára, akik hajlamosak figyelmen kívül hagyni az életükbe belépő dolgokat, és hajlamosak figyelmen kívül hagyni azt, hogy hajlamosak figyelmen kívül hagyni ezt egy cél végett. Szándékosan mondtam ezt így! Mindenki a lényeget keresi! Sokan vannak mégis, akik nem értik, hogy miben merül ki a fény keresésének utazása és vannak olyanok, mint ti, akik hozzájárulnak, hogy ez az utazás megnyilvánuljon azok számára is, akik hajlamosak elfelejteni azt, hogy mit is keresnek mostanság.

A gyökércsakra, közvetlenül együttműködik a koronacsakrával. Ezt jelképezi a Dél és az Észak, a Föld és a Menny, az „Amint fent, úgy lent”. Nagyon Isteni az okból történik, amiért az Északi-féltekén aktiváljuk ezt az energiát. Mivel az északi-félteke jelképezi a koronát, a déli-félteke jelképezi az alapot, a gyökeret, és valamennyien részei vagytok e fény elterjesztésének. Eljött az ideje, hogy valamennyien átöleljétek az Androgün tudatosságot. Ez már önmagában is annak a lehetőségét jelenti, hogy mélyebb megértést nyerjetek a céljaitokról, és nem csak az Isten és Istennő, hanem a saját énetek felé nyújtott szolgálatotokról az utazásotok során.

Az Én-t szolgálni, épp olyan fontos, mint a Férfiisten, Istennő szolgálatának szerepe. Mivel a férfi,- és női Isten bennetek van, ezért az Én-t becsülni, tisztelni, és szeretni a legfontosabb azok közül, amiket tennetek kell. Mert ha tudjátok, hogyan becsüljétek, tiszteljétek és szeressétek az Éneteket, akkor azt is tudni fogjátok, hogyan becsüljétek, tiszteljétek és szeressétek teljesen és egészen a Föld Anyát, az Ég Atyát, az Istennőt, a Férfiistent, és a Mindenható Androgün Lény összes aspektusát.

Ma meg fogtok ismerkedni egy másik Fény Lény, Jesabell Istennő energiáival, akinek energiáit, identitását, személyiségét nagyon félre értelmezték. Amit Ő képvisel, az a Nők felszabadításának hatalma. Egyszersmint az Isteni Nő felszabadítása, mind a férfiakban, mind a nőkben, és itt, ezen a szent helyen ti, mind valamennyien mélyebb megértéssel felfedezitek a bennetek élő Istennőt, a lényt, aki az Androgün tudatosságot minden szemszögből jelképezi.

A mai nap jelenti az Én kezdetét. Figyelmetek befelé fordítását, ráhangolódást a gyökércsakra magasabb rezgéseire, a koronacsakra magasabb rezgéseire, és annak felismerésére, hogy ezek a magasabb rezgések magukba húzzák a Földi tudatosságot, ami az emberi egó félreértésein alapszik, és jelenti a ráhangolódást az Egység tudatosság magasabb világaira éppúgy, mint ahogy az Isteni Bölcsesség, Tudás, Szeretet, és Szándékok kiterjedt birodalmaira. Valamennyien szent magvak vagytok! A magotok a megnyílás folyamatát éli, termékeny talajt keresve, amelyben gyökeret ereszthet, hogy növekedésnek indulhasson az életetek, tudásotok és bölcsességetek isteni fája, amíg az el nem éri saját teljességét, és meg nem termi a gyümölcseit.

Most aktiváljuk a Fény 12 rendszerét, a Magasabb Tudás 10 kristályát, és a Tevékenység/Cselekvés 12 magját, amelyek a csakrákban helyezkednek el, és azt a 12 magot, amelyeket a várandósság állapotában tartunk, annak jelképeként, hogy miként integráljátok az új fényt, az ősi bölcsességet, és hogy megértettétek azt a tudást és azon szándékokat, amelyek a jövőtöket fogják létrehozni. Arra kérlek most benneteket, hogy koncentráljatok a belső fényetekre.

Érezzétek a gyökércsakrában lévő életerőt, érezzétek a Föld elemeteket, ami önmagatok részeként, a Földhöz horgonyoz benneteket. Azt a részeteket, amelyik biztosítja a fizikai szükségleteiteket. Ez, az a részetek, amelyik a szükségleteitek materializálódásait nyújtja. Lélegezzetek fényt ebbe a csakrába. Amíg e csakrába való légzésre összpontosítotok, én távozom, helyet adva Jesabell-nek, hogy megjelenhessen, és tovább vigye az aktiválás folyamatát. A Minden Létező Fénye legyen örökké bennetek és körülöttetek, és vezessen benneteket mindörökké. Adonai.

Én vagyok Jesabell, a Nők Felszabadítója, és üdvözöllek Benneteket abban a szent jelenlétben, amelyet a Fény Nagyura és Nagyúrnője hozott ma el Nektek.

Üdvözlünk Benneteket az Istenség jelenlétében, amelyet most készen álltok saját testetek energiaörvényeibe felszívni. Ezek az örvények erőteljes átjárók a Tudás dimenzióiba, a Teremtés Világaiba, amelyeket feltétlenül Isteni alkotórészeitekbe kell befogadnotok. A Világ felszabadítása a Magasságos Istennő szabaddá tétele nem egy nő, vagy egy férfi önálló utazása. Nem egyéni feladat a Fény átnyújtása a többieknek. Mindegyikőtök része, az EGY-nek. Mindegyikőtök a Nagy EGY! Együtt alkottok egy hatalmas és Isteni tudatosságot, és az nem az egyének számára lett kitalálva. Ez az energia nem egy elitista csoporté, ez olyan fajta tudatosság, ami elválaszt benneteket az emberiségre váró nagyobb tervtől. Nem mindenki kész ezt elfogadni. Ami aztán olyan érzetet teremtett, hogy van egy olyan energia, amelyik csak néhány kiválasztotté. Arra kérlek Benneteket, hogy változtassátok meg ilyenfajta gondolatmintáitokat, és öleljétek magatokhoz azt a tényt, hogy készen álltok erre.

Ti vagytok a Csillag Magok.

Azok, akik ezt a vibrációt hordozzák. Ti nyújtjátok át az embereknek, bárhol is vagytok. Ti álltok az Ő környezetükben. Ti biztosítjátok annak lehetőségét, hogy üdvözöljék magukat. Ezért tartanak Benneteket Katalizátor Angyaloknak. Sokan vannak ma ebben a csoportban, és sokan lesznek, akik hallják, vagy olvassák ezeket a szavakat a jövőben, akik békét találnak abban a tudatban, hogy másmilyennek születtek, és hogy feláldozzák isteniségüket minden alkalommal, amikor próbálkoznak és beteljesítenek valamit, amire eredetileg nem voltak hivatva. Itt az idő elfogadni és megünnepelni azt a tényt, hogy mind egyediek vagytok, hogy mind különböztök egymástól.

A gyökércsakra minden lélekben összefogja az életet. Hatalmas erő kincses ládája ez. Itt a gyökérben húzhattok hasznot abból a világból, amelyik felfedi előttetek, hogy hogyan dolgozhattok a Föld Anyával teljes egységben, és így cselekedve, Ő a Föld Anya, felfedi előttetek, hogy pontosan mit kell tennetek annak érdekében, hogy biztosíthassátok az összes szükségletetek kielégítését. Jogotok van ahhoz, hogy minden egyes anyagi és fizikai szükségletetek teljesüljön.

Ahhoz, hogy mesterekké váljatok, uralnotok kell anyagi világot!

Az anyag, nem uralhat titeket!

Az anyag mesterei vagytok, és mostanában ez számít! Mert ha folytatjátok erőtök átadását, valamiféle hiány, vagy szegénységszerűségnek, akkor mit fogtok mutatni a világnak? Azt fogjátok mutatni, hogy a harmadik dimenziónak hatalma van fölöttetek.

Ti vagytok a hatalom!  Ami meghatározza, hogy mi támogat az életetekben.

A gyökércsakrátok ennek a kulcsa, és eljött az idő, amikor az emberiségnek be kell lépnie a gyökércsakra hatalmába. Különösen a spiritualitás útját járók részéről, és aki elutasítja ezt a csakrát, aki úgy gondol rá, mint valami ördögire, ami a bujaság csapdájába ejti őt. NEM, NEM, NEM!!!

A bujaság, a veszteségtől, hiánytól való félelem. A bujaság tudatosság olyan, ami az asztrális tudatosság mezején tart titeket, ami táplálja a hiedelmeiteket, a meg nem érdemlésről és a szenvedés szükségességéről. Valamennyiőtök számára nagyon tisztává kell most tennem, hogy amikor az Androgün sablont befogadjátok a lényetekbe, akkor az energia továbbra már nem tolerálja a szegénység tudatosságot. Nem tűri el félelmeitek hosszú távú pátyolgatását, mivel ez a régi paradigma. Már kifelé jöttök a Halak-tudatosságból. Ez már történelem és a testetek minden sejtje jól kijön már ezzel a ténnyel. Az egyetlen dolog, ami közöttetek és a teljes szabadság között áll, az a saját életfelfogásotok, ami a hiedelemrendszereiteken alapszik. Az az energia, amit most aktiválunk, azt jelenti, hogy mélyebbre ástok a gazdátlan kincsekben, és kihajíthatjátok azt, ami nem hiteles, ami nem autentikus kincs azon a helyen, bennetek.

Csatlakozik most hozzánk az Arkangyalok Szövetsége. Ők felügyelik az Egység tudatosság lehorgonyzását, az androgün-rács manifesztálásának ideje alatt. És arra kérünk benneteket, hogy üdvözöljétek férfias ellentétpárotok fényét, üdvözöljétek nőies ellentétpárotok fényét, és hogy helyezzétek ezt a két energiát a lényetek középpontjába, a szívcsakrába.

A szívcsakrátok a híd, a Menny, és a Föld között. Ez az a hely, ahol fogadjátok és üdvözlitek az isteni világ összes fényét. Mindazt, ami isteni énetek felsőbb aspektusaiból érkezik, a felszabadulás irányába vezetve benneteket. Azon részetek magatokhoz ölelése felé vezetve benneteket, amelyik megérdemli, hogy a Földön legyen, és hogy minden egyes szükséglete kielégüljön.

Megismétlem!

Hogyha félelemben éltek, akkor ezzel azt az üzenetet külditek az Univerzumnak, hogy nem érdemlitek meg. Meg, hogy elfogadható úgy élni az életet, hogy megtapasztalunk egy kis hiányt, a veszteség egyik formáját, és a hiány rezgése, a félelem rezgése, akadályt emel közétek, és Mindenható Énetek közé. És a következő 21 napban, meg fogjátok tapasztalni, a Mindenható Én egészének integrációját, ami teljes békességben él, és egy isteni hullámhosszon rezeg a megemelkedett rezgésű gyökércsakrával. Ez, új vibrációt hoz a Föld Anya testébe és testének minden gyökércsakra pontjába.

Azt kérem most, hogy nyissátok meg a gyökércsakrátokat a Föld Anya Fényének befogadására, hogy érezzétek meg ennek az átjárónak a megnyílását, és a magasabb dimenziókat, amint beáradnak oda, arra a helyre, amelyet a fizikai testetek gyökércsakrájaként vizualizáltok.

Miközben behozzátok ezt a fényt ebbe a csakrába, üdvözöljétek Michael[Mihály] Arkangyalt.

Ez a Hatalmas Lény előttetek áll, Excalibour kardjával, az Igazság Kardjának, a hitelesség, az autentikusság eszközének jelképével. Használjátok hozzá belső szemeteket, hogy kapcsolódhassatok Michael Arkangyal tekintetéhez, és érezzétek az Isteni Mindenható Jelenlét tisztaságát belefolyni a lelketekbe. Onnan a testetekbe, a gerincetek mentén lefelé, a gyökércsakrába. Michael Arkangyal jelképezi Mindenható Androgün Éneteket. Ti, akik teljesen a Földhöz kötődtök, teljesen kinyílva, befogadóan és készen, hogy üdvözöljétek a Föld ajándékait, a Mennyek ajándékait, és lehorgonyozzátok ezeket a Földre. Azt kérem most, hogy álljatok meg egy pillanatra és gondoljatok bele, hogy mi lenne a legnagyobb ajándék számotokra, éppen most, és ez az ajándék hogyan gazdagíthatná a Föld Anyát, hogyan gazdagíthatná az egész életeteket. (szünet)

És most, fogjátok ezt a látomást és képzeljétek el, hogy belehelyezitek egy arany tojásba. Fogjátok meg ezt a tojást képzeletben, a két kezetek közé, a bal tenyeretek fölfelé néz, a jobb tenyeretek lefelé, és képzeljétek el az arany tojást, a két tenyeretek között. Miközben belélegeztek, húzzatok be energiát a Föld Anya testéből, a lábatokon keresztül, a gyökércsakrába. A következő belégzésnél húzzatok be energiát a koronacsakrán keresztül. Majd, amikor újra belélegeztek, húzzátok egyszerre az energiát a gyökér - és a koronacsakrából a szívcsakrába, és most engedjétek ezt az energiát a szívcsakrából tovább folyni az arany tojásba.

Isteni Akaratotok, Isteni Erőtök, Szent Lenyomatotok, és az Androgün tudatosságotok szent szövetének energiáival ellátva ezt a tojást.

Ez a ti Szent Krisztus tojásotok.

Nagyon óvatosan fordítsátok meg a kezeteket, még mindig tartva a tojást úgy, hogy a jobb tenyér kerül alulra, és a bal, fölülre. Folytassátok a légzést, amíg az energia, amely szívetekből kiárad, fel nem tölti teljesen a tojást. (szünet)

Amint készen vagytok, helyezzétek el ezt Arany Tojást, a gyökércsakrátokba.

Érezzétek a fényt a gyökércsakrából kiterjedni a gerinc mentén fel, a koronacsakrába, összekötve e két csakrát, biztosítva, hogy, „Ahogy fent, úgy lent” legyen, és ez beengedi majd a Fény, a Bölcsesség, a Szeretet, a Tudás legmagasabb ajándékait, és ezek a szándékok lesznek a mozgatói a ti összes szándékotoknak. Minden rajtatok keresztül megnyilvánuló ihlet magán viseli a Szent Lenyomatot. Helyezzétek most a tenyereteket a szívcsakrátokra. Mondjunk együtt köszönetet a Föld Anyának, a szeretetéért, feltétel nélküli támogatásáért, azokért az energiákért, amelyekkel nap, mint nap megáld benneteket.

Nyissátok meg a szíveteket, a szeretet folyékony dimenzióinak energiáira, és öntsétek ezt az energiát az Ő testébe, a magatokén keresztül, hogy a folyékony Isteni Szeretet áldásai elárasszák teste összes sejtjét. Ezek az androgün-kristályok keresztül folynak testének szent mágneses mezőin, a Föld minden sarkába. Ezeknek a kristályoknak a rezgései, minden arra hajlandó léleknek megadják a lehetőséget, hogy üdvözöljék saját szent lenyomatuk rezgéseit, hogy átvegyék az Androgün tudatosság kristályait és útra keljenek életük utazására.

Az Egység tudatosság Istennői most kört alkotnak körülöttetek. Üdvözöljétek e kör közepén, Melchizedek Nagyurat. A Nagy Fehér Testvériség, a Nagy Fehér Nővériség, Istár Istennő, és Ízisz Istennő, Diána Istennő, Brigit Istennő, Szekhmet Istennő valamennyien felkennek benneteket az Androgün tudatosság szent olajával. Valamennyien egy-egy egyedi szimbólumot jelképeznek az életetekben. Rátok nézve egyedit. Tárjátok ki a karjaitokat, tenyereteket az ég felé, a Menny felé, hogy befogadhassátok ezt. Ahogy felkentek benneteket szent szimbólumaitokkal, lélegezzetek be, és csak engedjétek, hogy ezek a rezgések keresztül hassák a testeteket, és éppen ott állapodjanak meg, ahol kell. (szünet) Melchizedek Nagyúr átjön most a körön, egyenesen eléd áll, és szakrális geometriai szimbólumot helyez a koronacsakrádba, amely leszivárog a gyökércsakrádba. Ennek a szakrális geometriai szimbólumnak a vibrációja bevésődik a gerinced összes csigolyájába, és ezáltal, a gerincedben tárolt szakrális tudás aktiválódik, és a tudás és bölcsesség isteni kulcsai hozzáférhetőkké válnak számodra.

Ezek a kulcsok feltárják a bolygón jelenleg szükséges bölcsességet, hogy megérthessétek a bőség tudatosság igazi erejét, hogy megérthessétek az egység tudatosság szükségességét, és magatokévá tegyétek a bennük rejlő hatalmat, egyként, együtt dolgozva. Ellentétben a verseny eredményeként megmutatkozó elkülönülés tudatossággal.

Nem azért vagytok itt, hogy versengjetek egymással! Azért vagytok itt, hogy az elveszett lelkeket egyesítő vibrációként együtt dolgozzatok! Azokért az elfelejtett lelkekért vagytok itt, akik mély álomba szenderültek, akik felsőbb aspektusa szabadulásért kiált.

Mária Magdolna lép most be a körbe.

Behelyez egy kristályt a szívcsakrákba, emlékeztetőül, a mindig jelenlévő szeretetre, a már, teremtésetekkor is jelenlévő szeretetre, és arra a szeretetre, ami minden teremtéskor jelen van.

Aztán, Éva Istennő lép be a szakrális körbe. Ő a csecsemőmirigynél érint meg benneteket. Aktiválva lelketek hatalmas rendszerének magasabb rezgéseit, és ezzel az energetikai impulzussal a Halak tudatosság méregtelenítése elhagyja az éteri mezőt.  Amint ez kilép az éteri mezőtökből, ugyanakkor lekapcsolódik a testetek sejtjeiről is. A DNS-etekről, a molekuláitokról, és az atomjaitokról egyaránt, és az eredeti terv minden igazságának szent emlékei újra napvilágra kerülnek az emlékezetetekben, és felismeritek a saját szerepeteket Krisztus minden Isteni szent vonatkozását egyesítő utazásotokban, mely vonatkozások vibrációinak mindegyike megtalálható a Földön élő valamennyi ember lelkében. Krisztus már visszatért!

Felismeritek-e?

Fel fogjátok ismerni, ha a megfelelő helyen keresitek. Helyezzétek most vissza a kezeteket a szívetekre. Lélegezzétek be a hála energiáit.

Mi, közben kikristályosítjuk az Androgün Sablon energiáit. Minden jelenlévő lény, az Istenek, az Istennők, az Arkangyalok, mind Veletek maradnak. Biztosítva az energia aktiválás befejeződését, amíg az összes mágneses energia összerendeződik, és kapcsolódik minden földi helyszínhez. Adjatok hálát mindazoknak, akik ma eljöttek. Adjatok hálát, a ma kapott ajándékokért. Mondjatok köszönetet a Föld Anyának, az Ég Atyának.

Mondjatok köszönetet a saját Éneteknek, hogy az válaszolt az Egység tudatosság hívására, az Isteni egyesítő feladaton keresztül, amely a Szabadságba vezet, és az androgünitás szent lényével erőteljes bevezetéséhez vezet benneteket. Valamennyiőtöknek köszönjük a részvételeteket, a szereteteteket, a bátorságotokat és azt, hogy megbecsülitek az Isteni Igazságotokat, és hogy ekként cselekedve velünk tartottatok a mai napon. Szeressétek, becsüljétek és öleljétek át a gyökércsakrátokat, akárcsak a koronacsakrátokat. Öleljétek magatokhoz az árnyékaitokat éppen annyira, mint a fényeteket. Az árny oldalatok, nem az ellenségetek. Valójában, éppen az árnyékotok a legnagyszerűbb szövetségesetek, mivel az árnyék énetek tartotta meg összes isteni ajándékotokat, összes isteni aspektusotokat, amelyeket ti elutasítottatok, és figyelmen kívül hagytatok az életetekben. Az árnyékotok türelmesen követett benneteket, arra várva, hogy azt mondjátok neki, kész vagyok vissza venni, újra magamba integrálni mind azt, amit egykor gyengeségnek, elfogadhatatlannak tekintettem, pusztán azért, mert mások még nem álltak rá készen.

Zárásként, csak annyit kérdezek.

Készen álltok-e önmagatokra?

És ezzel búcsúzom! Én vagyok Jesabell. Szeretet és Bölcsesség, Isteniség és Igazság, Béke és Őszinteség legyen veletek!

Isten Veletek!

A sorozat következő anyaga:

Androgün rácsok - Szexcsakra(Második csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...