Mária Magdolna és Kuthumi - 9. Dimenziós Szent Újjászületési Beavatás

Michelle Eloff (07.07.18) - Mária Magdolna és Kuthumi: 9. Dimenziós Szent Újjászületési Beavatás


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2007.07.18

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok. Isten hozott benneteket a mai összejövetelünkön.

Jelenlétem számos lehetőséget manifesztál valamennyiőtök számára. A jelenlétem különleges vibrációkat rögzít, amelyek beindítják mágneses mezőtök magnetikus emlékeit, melyek jelenleg ahhoz a kollektív mágneses mezőhöz kapcsolódnak, ami kozmikus szüleink és a fény [azon] kozmikus nagyurainak és nagyasszonyainak magasabb intelligenciájú testeihez kapcsolódik, akik jelenleg igyekeznek biztosítani az összes, szabadságot választó fénymunkást vágyaik megvalósításában nemcsak az anyagi világban, hanem minden szinten.

Ezért én adom át ezt a mai üzenetet, és aktiválom bennetek azokat a mágneses energia szálakat, melyek biztosítani hivatottak a szabadságba tartó utazásotok beteljesülését, és ezzel [be]teljesítve androgün lénnyé újjáéledésetek számos aspektusát [is].

Az 'androgün tanítások' jelenleg igen fontosak, azon egyszerű okból, hogy az alaprajzát képezik mindannak, amiből információt szerezhettek és energiát szívhattok fel, s ezzel fölkészülhettek a jövőre. Tudok róla, hogy Kuthumi Mester és Saint Germain már beszélt néhányotoknak a 2011-et és 2012-őt követő élet irányáról. Mégis nagyon fontosnak tartom megértetni veletek, hogy ez mit is jelent. Ennek igazi értelme az, hogy ti valamennyien saját kezetekkel írjátok azt, [éppen] most is. Olyan lehetőségek tárulnak föl most a földi síkon, amilyenek soha azelőtt. Hatalmi pozícióban vagytok, meghatalmasító helyzetben, ami fölvértez benneteket a tudással és a tudatossággal, hogy a meghatalmasodást választhassátok.

Mindannyian magatokba szívjátok a fény szálait, a Vízöntő Kor bölcsességének tudását, és intelligenciájának szálait, egyenesen fizikai, érzelmi, mentális és spirituális testetekbe. Ez ráadásul óriási változást idéz elő testetek fiziológiájában. Emiatt aztán a testfunkcióitok [is] változáson esnek át. A testetek anatómiája megváltozik, ebből kifolyólag az életetek szerkezete is megváltozik. A pszichológiátok megváltozik, ebből kifolyólag a viselkedésetek, az érzékelésetek és a hiedelmeitek is megváltoznak. Ez egy kollektív átváltozás és átalakulás együttese.

A mai szent ceremónia újra egyesíti belső látásotok erejét, ami a harmadik szemben manifesztálódik, belső látomásaitok hatalmával életetek irányának mintázatairól, melyek szintén a harmadik szemben tárolódnak.

A keresztcsontotok tárolja intuíciótok hangját. Ez az a gyűjtőedény, ahol a teremtő természetetek nőies intelligenciáját tároljátok. Itt nyugszik Isteni Nőiességetek, és erről a trónról szól hozzátok, vezet benneteket, ad bepillantást és válaszokat a föltett kérdéseitekre. Mindaz az energia, ami jelenleg a rendszeretekbe integrálódott, azt a célt szolgálja, hogy megsemmisítse azt a kiindulási alapot, amiből idáig jobbára éltetek. És ez megváltoztatja az emberiségnek az életre adott válaszait. Bizonyára tudatában vagytok annak, ahogy az emberiség alapjában véve reagál. Ti a szabadság eredeti isteni mintái szerint reagáltok és a szabadságnak rengeteg megközelítése akad, és ezek közül valamennyi a kifejezőkészség valamelyik formája, és ezért olyan fontos manapság a harmadik szem és a keresztcsonti csakra[szexcsakra], különösképpen a most megejtendő kilencedik dimenziós aktiválással összefüggésben.

A harmadik szem csakrával visszaéltek, ahogy persze a többivel is, de az a visszaélés, aminek a harmadik szem csakra áldozatául esett, olyan mély szintű sejtemlékezet károsodást okozott, ami belső félelmet kelt olyan helyzetekben, amikor pedig bízni kellene a belső megérzésekben vagy a láthatatlan világokra kéne ráhangolódni. Ez a ceremónia, amin ma keresztül vezetünk benneteket, növelni fogja bennetek a kilencedik dimenziós energia vibrációit és kapcsolódni fog [azokhoz] a Mihály és Mária ley-vonalakhoz, amelyek keresztülfutnak egy speciális ponton Glastonburyben, Angliában. Kehely Forrás a neve. Állítólag itt temették el a Szent Grált. Az emberiségnek viszont föl kéne ismernie, hogy a Szent Grál valójában a keresztcsonti csakra/szexcsakra. Ez az élet gyűjtőedénye.

A keresztcsonti csakrátok az energia arany gömbje, ami erőt szív fel abból a forrásból, ami energiával látja el a felséges Istennőt, a felséges nőiességet. Azért tekintik a keresztcsonti csakrát a Szent Grálnak, mert ez a csakra táplálja a méhet, és az isteni nőiesség, a nő az, aki a méhet, az uterust hordozza, amiért is az Istennő a Szent Grál. Amikor az Istennő (és az Istennő a férfiakban és nőkben egyaránt), amikor ez az Istennő és a keresztcsonti csakra tökéletesen kiegyensúlyozott és isteni összhangban áll az isteniség magasabb vibrációival, akkor az inspiráció áramlása akadálytalan. Ez egy folyamatos, bőséges áradat, és ezzel az áradattal folyamatosan töltődik fel a gyűjtőedény és egy rendkívüli csodálatos helyzet bontakozik ki. Ez a helyzet energiát csatornáz az élet minden területére és ez hozzájárul ahhoz a képességetekhez, hogy meghatalmasító döntéseket hozzatok és újra belétek nevelődjön az egyensúly tudatossága. Vagyis ha csordultig van az élet kelyhe, [akkor] minden élet szárba szökken. Ha a kehely üres, az egyetlen lehetőség a túlélés.

Emiatt mutatják a ti mintáitok a túlélést, és ez okozta a változást a harmadik szem csakrátokban, és [ez] akadályozza meg, hogy megbízzatok a belső tisztánlátásotokban, és [gátolja] hogy ráhangolódjatok a bepillantásaitokra, amelyek kiterjedtebb képet mutathatnának, amikor azt kellene meglátnotok.

Ez az egyik oka, de talán a legfajsúlyosabb a sok ok közül, amiért közületek annyian zavarodottságtól, kiábrándultságtól és félelemtől szenvedtek, mivel ezt a két csakrát nem használtátok teljes kapacitással. Valójában nem is használtátok azokat igazi céljuknak megfelelően. Így bízom benne, hogy az az energia, amelyet ma aktiválunk, új életet ad a keresztcsonti csakra és a harmadik szem csakra eredeti céljának.

Pontosan ugyanez az energia szűrődik át a bolygó minden keresztcsonti és harmadik szem csakrájába és minden készen álló lélekbe, akik szeretnék megváltoztatni az életük mintáit. Ez mind része és összetevője az Arany Kor (Templom) Tanításainak, amelyet mi, a mesterek, valamennyiőtök számára hozzáférhetővé teszünk. Keresztcsonti és harmadik szem csakrátoknak a Mihály és Mária ley-vonalakhoz kapcsolása révén a Földanya teste meghatalmasító meridiánjának előnyeit élvezhetitek. Ez azt jelenti, hogy mind több fénymunkás választja az egyensúlyt életében, választja önmaga meghatalmasodását a mind nagyobb öntudat utazásának részeseként, s ezzel a meridiánokon átfolyó energia megnövekszik és ugyanez történik veletek is, így a meridiánok a testetekben megerősödnek. Ez eleinte némi méregtelenítési tünetet okozhat a testben, mivel a blokkolt meridiánok energiát fognak fölszívni, és ezáltal engedik az energia jótékony áramlását a testen harmóniában keresztülhatolni, és ugyanez a harmonikus áramlás következik be a Földanya testén keresztül is. Amikor már minden harmonikusan áramlik, akkor semmi ok az aggodalomra. A test önműködően átesik egy teljes fiziológiai[élettani] és pszichológiai[lélektani] beszabályozáson és a testi funkciók a legkellemesebb harmonikus frekvenciákat veszik fel. Ez beszivárog a mágneses mezőtökbe is és magához vonzza az ugyanilyen kellemes harmóniákat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne nyernétek további öntudatosságot. Ezek a lehetőségek mindig fönnállnak. De ahogy az már régen megmondatott, a ti felelősségetek a minél kiterjedtebb ön-tudatosság elérése, ami meghatározza e tapasztalat minőségét.

Itt az ideje, hogy az energia aspektusokkal folytassuk közvetítésünket. Ezért meg kell, [hogy] kérjelek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek meg, hogy töltsétek fel a testeteket a lélegzetetekkel, és amint kilélegeztek, lazítsátok el az izmokat a testetekben és találjátok meg az elcsendesülés pontját magatokban. Ez a pont mindazt jelképezi, ami békés. Ha nem érzitek, akkor képzeljetek el egy pontot magatokban, ami olyan, mint a hatalmatok hangja, de egyben a kifinomultság hangja is, ami biztosít benneteket arról, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell és minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Ha eléggé figyelmesen hallgattok, akkor kezditek meghallani belső nyugalmatok hangját. Kezditek meghallani ösztönös megérzésetek belső hangját, ami mindig akkor bátorít benneteket, amikor a legnagyobb szükségetek van rá.

Az a lecke, ami a mai szertartás keretében fedi fel magát, az az [oda]hallgatás, [az odafigyelés] leckéje. Hallgassatok arra az ismerős hangra, ami sokszor talált nálatok süket fülekre, szándékosan nem akartátok meghallani, mivel nem azt mondta nektek, amit hallani akartatok. De most [van] itt az ideje, és most ráadásul biztonságos rá hallgatni, mert ezzel az odafigyeléssel fölgyorsítjátok az utazásotokat, lerövidítitek azt az időtartamot, ami bármilyen okból odafigyelést igényel. Számtalanszor azért futottatok ki az időből, mert nem akartatok odafigyelni. Féltetek az igazságtól, bár az igazság fölismerése tesz szabaddá benneteket. Az igazság minden oldala.

Képzeljétek el most magatokat a Kehely Forrás kertjében állni. (Nem számít, ha nem tudjátok, milyen, csak képzeljétek el). Ebben a kertben rengeteg tarka virág nyílik. Két szent fa áll egymás mellett és egy harmadik, amihez jelenleg kapcsolódik az energiátok. A háttérben a Kehely Forrás szent vízének csobogása hallatszik. A kert közepén a víz kiszélesedése, [egy medence] található.

Most kérlek [benneteket, hogy] menjetek [oda] ehhez a sekély medencéhez, és merüljetek [bele] a vízbe, álljatok a közepébe. Én, Mária Magdolna veletek lépek be a vízbe. Személyes vezetőitek, őrző és védelmező angyalaitok és a fény szent Istenei és Istennői, akik rajtatok keresztül dolgoznak, mind összegyűlnek, hogy tanúi legyenek ennek a megszentelt szertartásnak.

Mihály arkangyal áll a vízben mögétek és szélesre tárja szárnyait. Kiterjesztett szárnyaival erőteljes pajzsot alkot körülöttetek. Erre a pajzsra azért van szükség, hogy nyugodtan fölszívhassátok a ley vonalakból kilépő energiákat, melyek most beszűrődnek a testetekbe a talp csakráin keresztül, föl a lábon és a gerincen át egészen az agyig. Ez az energia tovább fog lüktetni a testetekben. Minden lüktetése egy-egy lehorgonyzás a test csakráiban, a sejtekben, a DNS-ben, a test molekuláiban és atomjaiban. Ez a mágneses energia elengedési folyamatot indít el a harmadik szem minden félelem(mel teli) kötődésétől, és [ugyanígy] a keresztcsonti csakrátokban is. És amíg ez történik, addig én, Mária Magdolna fogok egy arany serleget, és vizet merítek a mederből és elkezdem a testetekre önteni. Ahogy a hűvös víz lemossa a testeteket, a szent Istennők, akik veletek dolgoznak, belépnek a vízbe. Kristályokat kezdenek elhelyezni a lábatok köré a vízben, és kialakítanak egy-egy szép szimbólumot - csak a számodra. Ahogy a kristályok csillognak a vízben a napfénytől, elkezdenek energia vibrációkat kibocsátani, amelyek megtöltik a vizet, de áthatják a fizikai testedet is. Miközben én tovább mosdatlak ezzel a vízzel, ezzel párhuzamosan az érzelmi tested is tisztuláson esik át.

Mihály arkangyal megnyitja a szív csakráját és kibocsát belőle egy pompás kék fényt, amelyet [meg]érezhettek, amint hátulról áthatja a ti szív csakrátokat, és az ő szív csakrája fényének melege kezdi fölmelegíteni a testeteket, feltölteni a testeteket ezzel a pazar kék energiával. Ez a kék energia olyan, mint egy gyógyító balzsam, ami enyhíti a testetek minden gyulladását, energetikailag és másképpen is, és nyugalmat és csendet érezhettek magatok körül. (Hosszú szünet)

Az Istennők mostanra befejezték a kristályok elhelyezését körülöttetek, és most balról és jobbról mellétek állnak, és kókusz olajjal elkezdik masszírozni a törzseteket, és minden érintéssel a testetek [még inkább] elnyeli a kókusz energiáját, és a test kezd elernyedni. Ez az elernyedési folyamat nagyon fontos, mivel része a bizalom folyamatának. A kókusz olaj áthatja a bizonytalanságtól és félénkségtől való félelem gátjait. Nagyon különleges energiája van, ami képes áthatni a sűrűség szintjét. Ezek az energiák most egyenesen a keresztcsonti/szex és a harmadik szem csakrába lépnek be. Amint a kókusz áthatja a testetek [azon] sejtjeit, melyek a belső én hangjában való bizalom képességével szembeni gátakat tartalmazzák, azzal az olyan mintákat teremtő képességetek, ami örömet, élvezetet és szabadságot hoz, most kezd átalakulni fénnyé. A félelem átalakul bizalommá.

Mihály arkangyal szíve kék fényének lüktetése tovább árad bele a testetekbe és ennek a kék fénynek és a törzseteken elvégzett kókusz olajos masszázsnak az együttese megnöveli az energia vibrációk fölszívását a keresztcsonti és a harmadik szem csakrátokba, és most egy kilencedik dimenziós átjáró nyílik meg körülöttünk a Kehely Forrás kiszélesedése fölött és a kilencedik dimenzió valamennyi arkangyala kiterjeszti szárnyát és finoman felborzolja és ezzel a szárnyak hangjának frekvenciája lesz az, ami elkezd még mélyebb változásokat teremteni a keresztcsonti és harmadik szem csakra atomi szerkezetében és ahogy az energia rezgése növekszik, az megnyilvánít egy azonos folyamatot a Földanya testében is. (Szünet)

Én, Mária Magdolna, most a jobb tenyeremet a keresztcsonti csakrátok fölé helyezem és a bal tenyeremet a harmadik szem csakrátok fölé, és a következő belégzéseteknél elkezdem az új energiák lüktetését ezekbe a csakrákba irányítani, elhozva ezzel nektek a kilencedik dimenzió frekvenciáit és a szabadságot – a szabadság kifejezését, a bizalommal telt [oda]hallgatás szabadságának megteremtését, és életetek mintáiban a mind nagyobb tudatos ön-figyelem választásának szabadságát. Most ezekbe a csakrákba bevések egy-egy szimbólumot valamennyiőtök számára. Ez a szimbólum fogja fenntartani az energia áradását ezekbe a csakrákba, amelyek kapcsolódnak a tenyereim csakráihoz. Ez fogja fenntartani a következő hetvenkét óra áramlásait, mely idő alatt a keresztcsonti és a harmadik szem csakra méregtelenítési folyamaton megy keresztül, valamint teljes elmélyedésen és újrakalibráláson, amit a Mihály és Mária ley vonalak magnetikus energiái hoznak el beléjük.

A ti jelenlétetekkel és valamennyi körülöttünk lévő fénylény jelenlétével ez az itteni földrajzi helyszín most elkezd kilencedik dimenziós szent helyként aktiválódni, az Isteni Anya felségének és a Szent Grálnak az átjárójaként. Szükségem van a mély belégzésetekre és a teljes kilégzésetekre ahhoz, hogy figyelmeteket a keresztcsonti csakrátokra irányítsam.

A szád a méh és a keresztcsonti csakra tükör-pontja függetlenül a nemedtől és ez az az energia központ, amelynek a legtöbb szeretetre és figyelemre van éppen most szüksége tőled, mivel a következő hetvenkét órában minden [olyan] elgondolásod, fogalmad, hiedelemrendszered és viselkedésformád, amelyről úgy gondoltad, hogy a keresztcsonti csakrán belül nincs összhangban az utazásod céljával, hogy úgy mondjam, elvetél. Néhányan kellemetlenséget érezhettek ezen a területen, különösen azok a nők, akik a következő hetvenkét órában menstruálnának. Férfiak, ti az emésztő rendszerrel kapcsolatban érezhetitek úgy, hogy nem olyan barátságos, mint általában. De ez a tisztulás része. Szó szerint kitisztítjátok ezt a szakrális edényt, a Szent Grált, s így töltekezhet fel élettel, fénnyel, a forrás energiájával, mert mi haszna lenne energiát önteni egy koszos edénybe? Minden mást bemocskolna. És amint a keresztcsonti csakrátok szakít a régi utakkal, azzal kezditek megtapasztalni a harmadik szem megtisztulását is. Ez olyan, mintha különböző szemeken keresztül néznétek, mivel a harmadik szem nézőpontja újjáéleszti az igazi érzékelést, a helyes nézőpontotokat, az igazságot az igazságotokról és így hallhatóvá válik megismerő énetek hangja. És ez a hang energiát és információt táplál a harmadik szem csakrába, és a harmadik szem csakra ezt viszonozza, és ez a két csakra [olyan] hatalmas erőt egyesít, hogy időnként fogalmatok sincs, hogy minek a megteremtésében van részetek és még amikor csodáknak vagytok is tanúi az életetekben, a bekövetkező változásokról még ilyeneket is mondhattok, hogy 'nem hiszem el'. De kérlek [benneteket], hogy higgyétek el, mivel a gyűjtőedény várja az új energiát, a szent víz áradását, hogy érezzétek, mivel csordultig van ösztönzéssel, élettel, ötletekkel, elképzelésekkel, olyan beállítottsággal és képekkel, melyek tökéletesen együtt rezegnek veletek, és amelyeket tisztán-tudó énetek nyújt át nektek. A tisztán-tudó én most az isteni férfias és az isteni nőies teljes összeolvadása.

Az Istennők most a lábatokat és a karotokat kezdik masszírozni a kókusz olajjal, amelyeken álltok, illetve melyekkel adtok és elfogadtok, melyek ezzel szintén elengedik a félelmet, és ezért bizalommal állhattok és járhattok a talajon, és bizalommal, félelem nélkül adhattok és félelem nélkül el is fogadhattok. Bőséggel adni és rengeteget kapni, ismerni azt az alapot, amin álltok, megtermékenyítő és tartós állapot.

Én, Mária Magdolna, fogok [most] egy százszorszépből font koszorút, csodálatos fehér, sárga közepű százszorszépekből és a nyakatok köré rendezem, ami aztán a testetek előtt a gerincetekkel és a csakrákkal egy vonalban hull alá. A százszorszép a bátorságot jelképezi, tehát a bátorság áldását viselitek most a nyakatok körül. Nem teherként, hanem az energia forrásaként, emlékeztetőül igazi lényegetekre – a bátor teremtőre. Szeretném, ha tudatosulna most bennetek ennek a százszorszép energiának a folyékonnyá válása, és ennek a koszorúnak a beszívódása a testetekbe és a csakráitokba. (Szünet)

Biztosítsatok a testeteknek elegendő oxigént. Minden energia megfelelő feldolgozásához oxigén kell. (Szünet)

Mihály arkangyal most előrelép, mialatt az Istennők visszahúzódnak és körétek teríti angyali szárnyait, az óriási szárnyak beborítanak és védelmeznek benneteket és ekkor elkezd maga felé húzni titeket, és ti elkezditek megérezni egész testének lüktetését tökéletes egységben a szívdobbanásotokkal, és minden lüktetés egy-egy üzenet a testeteknek, amelyet intellektuálisan nem tudtok fölfogni és megérteni, de a testetek sejtjei és a DNS-etek fölismeri ezt a nyelvet. Csak engedjétek, csak fürödjetek Mihály arkangyal energiájában.

A kilencedik dimenzió arkangyalai most szintén lüktetéseket kezdenek kibocsátani, melyek újabb energia szintet nyitnak meg a kilencedik univerzumban és az Egyetemes Feltétel Nélküli Szeretet beleárad a korona csakrátokba, majd leszűrődik a gerinc mentén a keresztcsonti csakra gyűjtőedényébe. Amint a gyűjtőedény túlcsordul vele, belefolyik a gyökércsakrába, leföldelve az isteni ihletettséget és továbbfolyik a láb meridiánjain, a talpak csakráin és a Földanya testébe horgonyzódik le. A kilencedik dimenzió hatalmas lényei elkezdik kibocsátani a Szellemi Világosság egyetemes energiáit, és ez szintén beleárad a korona csakrátokba, föltöltve a keresztcsonti csakra gyűjtőedényét, és ezután ez is tovább folyik [lefelé].

Ennek az áradatnak soha nem lesz vége, amíg elfogadjátok a magasabb öntudatosságot, amíg folyamatosan a szabadságot választjátok, és amíg eggyé váltok a Vízöntő paradigma Arany Tudatosságával, biztosítunk benneteket, hogy az áramlás nem szakad meg, erre számíthattok. És most az Isteni Forrás összeolvad veletek, és a testetek emlékezik rá, hogy soha nem volt elkülönülve a forrástól. Beleszülettetek az elkülönültség tudatosságba, és annak a trükkös hiedelemnek az áldozatai lettetek, hogy elváltatok az Istentől, elkülönültetek az Istennőtől, és hogy a Szent Grál kiapadt. Isteni anyátok és isteni atyátok hangja a meg/felismerő én formájában egyre gyengébb és vékonyabb lett, és a félelmetek hangja vette át a szerepét, de most elhozzuk a jelenkor ajándékát az emberiségnek – a félelem hangját megsemmisítő szabadság hangját. Ez az az ajándék, amit a Kvantum Gyorsító Rácsokkal Saint Germain és Kuthumi Mester lehorgonyzott július 17-én.

Ez a bolygó-szintű keresztcsonti és harmadik szem csakra szertartás számos változást fog előidézni a vízen és a tűzön keresztül, és ahogy a Földanya szakít keresztcsonti csakrájának minden régi energiájával, a Föld továbblép. Továbblép, hogy örömmel fogadhassa az új energiát, hogy üdvözölhesse a régit elmosó vizeket, az illúzió fátylait átégető tüzet.

Most szeretném, ha csendben maradnátok. Az Istennő most arany port hint a vízbe. Ez az arany por jelképezi az Arany Kor energiáját. Magától beszívódik a lábatok körüli kristályokba, és ez a kristály energia most fölszívódik a testetekbe.

A következő hetvenkét órára Mihály arkangyal szárnyai közt maradtok, mialatt a ley-vonalak energiáinak integrációja befejeződik, és a gyógyulás a keresztcsonti és a harmadik szem csakrában eléri a teljes szintet. Én, Mária Magdolna, mindörökké jelen leszek, hogy biztosítsam a testetek harmonikus állapotának fennmaradását, és ki fogom egyensúlyozni az energiákat minden [olyan] alkalommal, amikor a fizikai testetekben feszültség keletkezik. Bízzatok ebben az isteni időszakban, adjátok [meg] ma magatoknak ezt az ajándékot, az önbizalom ajándékát, ami a szabadság ajándékává válik, szabaddá tesz azáltal, hogy fölszabadítja a lelketeket. Örömet és extázist fogtok megtapasztalni, amelyet ennek a hangnak a meghallása hoz [el], és tudjátok, hogy bízhattok benne, tudjátok, hogy ez a ti igazságotok, tudjátok, hogy ez olyan részetek, ami mindent tud rólatok és ismeri mindazt, ami a legjobb nektek.

És ezzel szeretteim, fölszívjátok az androgün mintázatok újabb szintjét a déli félteke számára. Az északi félteke androgün mintázatai október hónaptól horgonyzódnak le, de először délen rögzülnek. Ezért szeretném megköszönni a részvételeteket a mai szertartáson, és az előkészületeket az északiak részéről, hogy befogadhassák ezeket az energiákat, és köszönöm a délieknek, hogy leföldelték.

Igazságotok rengeteg szintjét fogjátok fölfedezni ennek a választásnak az eredményeként, amelyet ma a csakráitokba engedtetek. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy hagyjatok elég teret és időt, hogy fölszámolhassátok a régit, és hogy a jövő irányait választhassátok, melyek életetek minőségét fogják uralni. Engedjétek ezeket életetek ösztönző mintáivá válni. Minden nap, hacsak egy kis időre is, kapcsolódjatok össze a Szent Grállal, a forrással és kérjétek, hogy kelyhetek legyen csordultig egy újabb napig és mindaz, amivel telve van, ösztönözzön benneteket. Ez néha lehet tevékeny ösztönzés, máskor passzív sugalmazás és ezzel fogjátok megtapasztalni az egyensúly hatalmát az életetek egyik újabb területén.

A Kehely Forrás vize összekapcsolódott az energia mezőtökkel és az érzelmi testetekkel. Ez a megszentelt víz keresztül fog folyni az érzelmi testeteken a következő hetvenkét órában, tisztulást és újra energetizálást lefolytatva a testetekben az általa megtestesített energiákkal. Mihály arkangyal enyhén kitárja szárnyait, épp csak annyira, hogy a jobb kezem tenyerét a keresztcsonti csakrátok fölé helyezhessem és a keresztcsonti csakrátokba helyezem a Vesica Pisces [mandorla, két azonos sugarú, egymás középpontján áthaladó kör – a ford.] szimbólumát. Ez az Isten és az Istennő közötti tökéletes isteni harmonikus egyensúly jelképe.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, mialatt Mihály arkangyal összezárja körülöttetek a szárnyait. Merlin nagyúr egy ragyogó ibolyaszín fényt teremt a hely körül. Ez az ibolyaszín energia nagyon hasonló a mély bíbor színű ametiszt kristályhoz és a védelem újabb szintjeként szolgál, míg keresztülmentek ezen a nagyon erőteljes gyógyuláson, a réginek újjá [való] átalakításán és átformálásán. Köszönöm a türelmeteket és az időtöket. Köszönöm a bátorságotokat és a kitartásotokat.

Mária Magdolna vagyok. Au revoir.

Kuthumi vagyok, üdvözöllek benneteket, szeretteim.

Most azért lépek elő, hogy biztosítsam az energiáitok lerögzítését. Fontos, hogy leföldeltek legyetek, még ha ilyen intenzív beavatáson mentetek is keresztül. Nagyon gyakran Mária Magdolna és az Istennők energiái az embert egészen könnyűvé teszik, higgyétek el, hogy tudok róla valamit. Annak érdekében, hogy az anyagi világban is működőképesek legyetek, azt javasoljuk, hogy képzeljetek el horgonyköteleket kilépni a csípőtök tájékáról a Földanya testének mélyébe. Ez megfelelően leföldelten tart benneteket, hogy megtehessétek, amit meg kell tennetek minden szinten. Világos? Nagyon jó.

Kedveseim, az a csakra munka, amit jelenleg a Földdel végzünk, létfontosságú feladat, nemcsak a Föld számára, de minden egyes emberi lény számára is. A csakrák olyanok, mint a szent könyvtárak, információval telve, melyek kulcsokat és nyomokat őriznek életetek számos aspektusához. Tehát ezeknek a könyvtáraknak a meglátogatásával, a bennük őrzött anyagok tanulmányozása révén nagyobb ön-tudatosságra tehettek szert, és ez a fölemelkedés útjának a célja – a nagyobb ön-tudatosság. A tudatlanság az, ami fájdalmat hoz a megnyilvánulásba. A tudatos figyelem tudást hoz a megnyilvánulásba és a tudás hatalom, meghatalmasodás. Szóval, amit mondtak nektek, és amit így tanítottak, hogy 'boldogok a tudatlanok' , az higgyétek el nekem, szeretteim, hogy nem igaz!

Eljön az idő, amikor minden léleknek rá kell ébrednie saját igaz énjére. Ez az inkarnációs folyamat természete különösen a Földön. Tehát igen, annyi alkalommal jöhettek vissza, ahányszor csak akartok, de elértek egy olyan ponthoz, ahonnan már a fény következik. Eljön az idő, amikor a szemellenzőknek le kell kerülniük, és az átlépés a Halak korából a Vízöntőébe az idővonalak felgyorsulását hozza a tömegtudatosságban, hogy kihasználhassátok az alkalmat a fölébredésre. Ezért vagyunk annyira hálásak mindannyiótoknak, akik a Földön jártok, akik kihasználjátok az alkalmat, akik meghallották a hívást, akik válaszoltak a noszogatásra és bökdösésre, és a továbblépésre buzdító lökdösésre, és a bátorságotok az, amit a leginkább becsülünk és ezért állunk mellettetek. Megígértük, hogy veletek leszünk, ha önkéntesen visszatértek, és ti már megvilágosodottakként választottátok a visszatérést abba a világba, ahol mindent elfedtek, de már újra emlékeztek, s ez már önmagában ok az ünneplésre.

Ahogy a Földanya testének a csakrái is fölszívják ezt a fényt, ő is ugyanazon a föltámadáson megy keresztül, mint amit ti is megtapasztaltok. És ahogy a ti testeteknek is át kell esnie változásokon és elmozdulásokon, néha kényelmetlenségeken, amikor a régi, elfojtott, nehézkes, kikristályosodott energia elillan, [ugyan]úgy ő is átmegy ezeken. De ti tudjátok, hogy megéri, ahogy ő is tudja, és ahogy a teste átesik a változáson, a tisztuláson, a megszabaduláson, az újrakalibráláson, a lelkek kihasználják ezeket a változásokat arra, hogy hazatérhessenek. És azok a lelkek, akik úgy döntenek, hogy tovább próbálkoznak, azoknak ez az idő most nem a fölébredés ideje. Úgy dönthetnek, hogy átsiklanak a lehetőség fölött. Ezért ne aggódjatok vagy nyugtalankodjatok, vagy féljetek, amikor annak vagytok tanúi, hogy bizonyos emberek újra csak a tömegben maradnak. Ez önmagában pusztán egy újabb tükröződése a tisztulási folyamatnak. Annak elengedése, ami többé már nem támogatja a jelenlegi folyamatokat, a jelenlegi célokat. Emiatt az ő céljuk a visszamaradás, az energiák kiegészítése, és a visszatérés, és akkor fognak visszatérni, amikor a Vízöntő kor már jobban meggyökeresedett, amikor ők már biztonságosabban emlékezhetnek. Világos ez? Nagyon jó.

És így van ez, kedveseim, hogy folyamatosan magunkhoz ölelünk benneteket ebben a fényben, ami a legfőbb javatokat szolgálja, és minden olyan célt szolgál, ami a szabadsághoz és a teljes ön-beteljesítéshez és éberséghez vezet titeket. Bízzatok a sok láthatatlan karban, amelyek mindig megtartanak benneteket, vezetnek, ha kell és felvidítanak, ha arra lenne szükségetek. Tudjátok, hogy mindig veletek vagyunk, minden módon, és hogy minden rendben van a világotokban.

Kuthumi vagyok a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

Szeretteim, erre a csoportra nézni egészen kivételes élmény ma reggel, ha mondhatjuk így, van-e a témához kapcsolódó kérdésetek, amivel bármiben segíthetnénk?

Kérdés: 'Igen, Kuthumi nagyúr. A Földanya, a vizek és a tűz tisztításával várhatók-e további nagyobb szerencsétlenségek?'

Kuthumi: Igen. De véssétek az eszetekbe, hogy ez az ő folyamatának a része, ahogy a ti saját testi folyamataitok tapasztalatának is. Víz- vagy tűz-katasztrófák. A tűz-katasztrófák a düh és az aggodalom formáit öltik és a víz-katasztrófák, amelyek megjelenhetnek akár könnyek formájában is, a test vizes rendszereinek gyulladásává válhatnak, érted?

Kérdező: 'Igen'.

Kuthumi: Ahol gyulladás keletkezik, ott hőség van, ami a tűz energiája. És ahol tűz van a testben, ha gyulladás van a testben, akkor az a kifejeződés útját keresi. Ez válik túlfűtöttséggé a testben. Ezért a váratlan düh, szenvedély vagy harag érzelmei túlfűtöttséget eredményeznek a testben és utat kell találni az elengedéshez, ki kell húzni a dugót. A vesék és a hólyag vagy más testrészek begyulladhatnak. Érted? Néhány ember a fizikai környezetében nyilvánítja meg ezeket áradással vagy csőtöréssel, vízvezeték dugulással. Világos?

Kérdező: 'Értem, amikor düh ébred a testben, akkor létezik szóbeli vagy gyógyászati segítség?'

Kuthumi: Azt hiszem, egész jártasan használod azt a szókincset, amivel levezetheted a dühödet.

(A csoport nevet.)

Semmi bajt nem okoz, ha használod ezeket a szavakat, egész addig, amíg másokat nem bántasz velük, érted, ugye?

Kérdező: 'Persze.'

Kuthumi: Szóval a párna kiváló hely, ahová az arcotokat temethetitek és használhatjátok ezt az igen színes nyelvet a matracot püfölve, ahogy az imént mondtam, amúgy is nagyon jó barát, akivel jó együtt üldögélni és az elengedéshez is egész kényelmes és megértő. A dolgoknak ki kell fejeződnie. Van úgy, hogy magatokban tartjátok, olyankor a gondok fizikailag, pszichológiailag, anatómiailag, biológiailag jelentkeznek, az egész test válaszol és természetesen mély pszichológiai hatásokkal számolhattok. Ez ugye világos?

Kérdező: 'Világos, nagyon szépen köszönöm.'

Kuthumi: Nagyon szívesen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...