Mária Magdolna - Androgün rácsok/Koronacsakra(Hetedik csakra)

 Androgün rácsok/Koronacsakra(Hetedik csakra)Michelle Eloff-on keresztül

2007. 10. 19., Chalice Well(magyarul: Kehely Kert) Glastonbury, Anglia

Forrás: lightweaver

Előző anyagok:

Androgün rácsok - Gyökércsakra(Első csakra) 2007. október 10

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/androgun-racsok-gyokercsakraelso-csakra.html?m=0

Androgün rácsok - Szexcsakra(Második csakra) 2007. október 11

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok.html?m=0

Androgün rácsok - Napfonatcsakra (Harmadik csakra)2007. október 12

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_13.html?m=0

Androgün rácsok - Szívcsakra(Negyedik csakra)2007. október 15

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-es-az-isteni-anya-androgun.html?m=0

Androgün rácsok - Torokcsakra(Ötödik csakra) 2007. október 16

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_99.html?m=0

Androgün rácsok/Harmadikszem csakra(Hatodik csakra) 2007. október 17

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-androgun-racsokharmadikszem.html?m=0


Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

 OoooOoooO

Mária Magdolna vagyok. Üdvözletem. Isten hozott ma az Újjászületés Isteni Napján benneteket. A Minden Létező Szent Isteni jelenlétében gyűltünk ma össze. A legmagasabb isteni lenyomatban és a Lélek isteni lenyomatának mindenható, hatalmas jelenlétében, a Szent Én isteni lenyomatában.

Az Egységbe való utazásotok most teljesen új irányt vesz. És biztos vagyok benne, hogy legalább egy szinten ezt már valamennyien érzékeltétek. Ahogy érzitek a lépteiteket a fény isteni ösvénye által a Szent Énetek isteniségébe hívogatni, meg fogjátok tapasztalni az Isteni Kifejeződés új szintjének megnyilvánulását, amint az szent ígéretet tesz nektek, az Új Élet Isteni Esküjét. A mai napon elhozzuk mindannyiótok számára 9-es szám szent rezgéseinek áldásait. Ennek a számnak a rezgései aktiválnak egy dimenziók közötti[interdimenzionális] átjárót a koronacsakrátokba, amely tovább terjed a gerinc oszlop szakrális aranyszálán keresztül a gyökér csakrába. És így van az, hogy az észak és a dél, kelet és nyugat egymást az Isteni Ellentetként ismeri fel, de a fény szent fivéreiként és nővéreiként is.

A menny találkozik a Földdel és ti a Szellemi Megvilágosodás 9. dimenziójának újabb szintjére vezettettek. Új dolgok ígéretei jönnek el. Dolgok, események, kifejezések egy teljesen új dimenzióból. Az is a mai nap áldása, hogy a 9. és a 10. dimenzió egymáshoz simul. Beléptek a 9. dimenzió kapujába, de a 10 dimenzió Szent Terébe is beteszitek a lábatokat. Ez azt jelenti, hogy beléptek az önuralásotok következő szintjére.

Ahogy a fény mesterei összegyűlnek ma velünk lehorgonyozzuk a koronacsakra 7. androgün rácsát. Ez a menny és a föld beavatása. A szív és az elme egyé válnak. A fény találkozik a fénnyel. A szeretet felismeri a szeretetet. Az igazság rátalál az igazságra. És a bolygótok egy új szabadságba vezető utat kap ajándékba.

E két dimenzió energiáinak egyé válása eredményeként megnyilvánuló energiák megkönnyítik a csakrákba kódolt tudás mélyebb fölismerését, a szám Szakrális Igazságok egy számának a  felbukkanását. Nagyon fontos, hogy mindenki engedje megnyílni az énjét, elméjében és szívében, mert amit valóságként ismertetek a múltban az kezd elmozdulni, megváltozni. És amit örökül hagytok az egy új világ, új dimenzió. Tehát a mai napon a 9. és a 10. dimenzió megnyílik, hogy befogadja a Föld Anyát, befogadja az emberiséget és üdvözöljön minden útra kész lelket.

Mindazokat, akik az új életet választják, akik a Spirituális/Szellemi Megvilágosodást választják, az új élet ígéretét és akik a régi paradigma tudatosság befolyásának végét választják, azok az önismeret és önuralás új szintjére lépnek. Ők mind magukhoz ölelhetik az átnyújtott ajándékokat.

Arra kérek mindenkit, hogy összpontosítsa energiáját és fókuszálja figyelmét az Énjére.

Figyelmetek középpontját az Énre helyezve elvezetünk benneteket a káoszon belül lévő nyugalomba.

Arra kérünk, hogy nyissátok meg belső fületeket, hogy meghalljátok a bennetek élő Isteniség Hangját. Képzeljétek el magatokat a Kozmikus Teremtők jelenlétében állni. Ennek a fénynek a lüktető energia rezgései a ti tudatosságotoknak még egyenlőre szokatlanok, de a Lényetek Magja azonnal felismeri ezeket. És ezek az ismerős lények/esszenciák beszélnek a Lényetek Magjához, ami aktiválja a koronacsakrátok és a gyökércsakrátok megnyílását.

Aktiválja az egység tudatosság megszentelt fonalát a menny és a föld között, észak és dél, kelet és nyugat között. Ezen a napon nyújtja át a Szellem a szakrális Szövedék egy új szintjét, ami az új élet Szövetét/Faliszőnyegét adja nektek.

Olyan új életét, amelyik becsüli az egyensúlyt, becsüli az igazságot és ami a legfontosabb tiszteli a szeretetet. A szeretet teszi képessé a világot a fejlődésre. A szeretet nélkül a világotok stagnálna és a stagnálás mezőiben betegségek és zűrzavarok teremtődnek.

Érezzétek Lényetek edényét feltöltődni a folyékony szeretet isteni folyadékával, amely a 6. univerzumból ered. Engedjétek a Szeretet Szent Vizeit átfolyni a testeteken, miközben megérinti lényetek összes vonatkozását, mindazt ami pangóvá, stagnálóvá vált, eltávolítja az akadályokat, és megnyilvánítva bennetek az élet új folyamát, áradatát. Ez azután a rugalmasság új szintjeit követeli tőletek. Ráadásul még azt is, hogy ássatok mélyebbre az énetekben és az igazságotokban.

Minden olyan dolog, amelyik megtalálja az útját hozzátok, már az új paradigmából érkezik. Valamennyiőtökkel és valamennyiőtökön azon dolgozunk, ami olyasmi mint egy új Morfogenetikus Mező. Azonban ezek az újabb Mezők már nemcsak információval lettek beprogramozva, hanem energiával is.

Általában a Morfogenetikus Mezők nem tartalmaznak energiát csak információt és ez az információ soha nem gyengül, soha nem veszíti el az intenzitását, amivel eredetileg beprogramozták azt tartalmazza, azt működteti. Amint magasabb frekvenciákba léptek együtt képesek vagytok Morfogenetikus Mezőket teremteni,de már olyanokat amelyek energiát és információt egyaránt megtestesítenek és tartalmaznak.

És az energia képes folytatni az energiával való feltöltődést és növelni azt a képességet, hogy mágneses frekvenciákat bocsásson ki, ami a régi paradigma asztrális tudatosságán túl tud terjedni. És ez képes kapcsolódni a régi paradigma fogékony lelkeihez, akik úgy döntenek, hogy túl lépnek a régi világ leckéin. Itt az ideje, hogy beismerjétek, hogy a régi paradigmát már elsajátítottátok. Itt az ideje, hogy elismerjétek, hogy a fájdalom mesterei vagytok. Mesterei vagytok a fájdalom meghaladásának, uraljátok a szenvedés, az elutasítás és a mellőzöttség világát. Mesterei vagytok a nélkülözésnek is. Mindabban mesterek vagytok, ami korlátozottság, veszteség és hiány. De most összegyűltök és átalakítjátok a régi paradigmát.

Ahol szegénység tudatosság mutatkozott, ott most a boldogulás, jólét ereszt gyökeret. Ahol áldozati tudatosság volt, ott a győzelem tudatosság tér vissza és helyettesíti azt. Ahol a feltételekhez kötött szeretet volt jelen, ott az isteni nőiesség fénye lecseréli azt a feltétel nélküli szeretettel, a 9-es szám vibrációjának egyik ajándékával.

Ahol bujaság tudatosság volt található, ott a szent férfiasság lép be és lecseréli isteni szeretetre és ez a 10-es szám ajándéka. Amint a 9-es szám egyesül a 10-essel, visszatértek a 10-hez. És ez aktiválja bennetek az 1 numerológiai értékét. És itt léptek be az új világba, a fény vezetőiként, olyanként aki csak egy módon vezet és ez egyedül a példa által történik.

Néhány percre lesz szükségetek, amíg vizualizáljátok a Prána Vetetéket, ami a koronacsakrátokon lép be, keresztül halad az agyatok közepén, le végig a gerinceteken, a gyökércsakrán át kilép a Föld Anya testébe.

A Prána Vezeték az amelyen keresztül egykor lélegeztetek és nem a tüdőtökön keresztül, hanem ezen a fény vezetéken keresztül. Érezzétek újra magatokban ennek jelenlétét. Ahogy a fény továbbra is beletöltődik a Prána Vezetéken keresztül, a benne rejlő életerő felkavarja az ősi emlékeik szunnyadó sejtjeit az életre.

Ez ráébreszt benneteket az új élet isteni ígéretére. Megnyit benneteket a Szellemi/Spirituális Megvilágosodás befogadására, ami csak megnyilvánulásra vár. És most ebben a pillanatban az Androgünitás Isteni Lénye megjelenik előtted, kezébe veszi a kezedet és arra kér, hogy nézz az Igazság Szemeibe és engedd életed egyedi, szakrális szövetét újra rendeződni az eredeti lenyomatod isteni és tiszta tervével összhangban. Ez a Szent Szövedék minden lélegzet vétellel megerősödik.

A következő 99 órában valamennyiőtöket átölelnek az Isteni Androgün fényében. Testetek mind a 7 csakrájának dimenzióit keresztül visszük a 9. dimenzió szent beavatásán, és utána a 10 dimenzió megszentelt beavatásán is. A beavatások végeztével egy egészen új univerzum szakrális utazására indultok. Ez az univerzum teljes mértékben együtt rezeg azzal az új energiával, amelyet a rácsrendszeretekbe beengedtetek. Ez a rácsrendszer magnetikusan hozzátok vonzza azt, ami az egység tudatosság társteremtésének folytatását teszi lehetővé , és együtt fogjuk manifesztálni az Új Földet.

A következő évek radikális változásokat hoznak. Hiedelemrendszeretek kihívásoknak néz elébe, ahogyan az életfelfogásotok is. Mivel az igazság valójában sokkal furcsább, mint amit ki tudnátok találni. És ha majd rádöbbentek, hogy az igazság mindvégig a szemetek előtt volt, de a programozásátok miatt nem vettetek róla tudomást, akkor majd zokogni fogtok. Mert rájöttök, hogy az Isten, az Istennő mindvégig jelen volt, mindvégig körülöttetek voltak, de egy aprócska fátyol megakadályozta, hogy meglássátok őket. De ez drága fénylények, gyorsan eltűnik. Jezabel Istennő tette fel a kérdést pár napja, de most én is szeretném feltenni ugyanezeket:

Készen álltok-e önmagatokra? Készek vagytok meglátni a fényt? Készen álltok-e az Éneteknek megengedni, hogy úgy szeressétek magatokat, ahogy még soha senki nem szeretett? És így cselekedve észre venni azt, hogy ez a fajta önszeretet annyira mennyei, és olyan erőteljes, mint az Atya/Anya Isten szeretete, amely bennetek él és sohasem különült el tőletek. Készek vagytok-e fölismerni, hogy amit ti elkülönülésként érzékeltek, az nem más mint egy nevetséges gondolat.

Valójában készen álltok ezeket a szavakat meghallani, hiszen különben nem lennétek itt és nem figyelnétek erre. Arra bátorítok mindenkit, hogy tápláljátok ezeket az érzelmeket. Valójában provokállak benneteket. Azt kérem, hogy szálljatok ki az önelégültségetek karosszékéből, lépjetek ki kényelmetek világából és hogy hagyjátok el a járatlan útért a jártat. Azt kérem, hogy lépjetek be abba a birodalomba, ahová az angyalok sem mernek. Nem mintha nem így lett volna mindig is.

Most pedig azt kérem, hogy ne az énetek keresésére induljatok, hanem a szemek befelé fordításának kalandjára és annak felkutatására, ami mindig is ott volt. És amikor meglátjátok, akkor engem is észre vehettek odabent és észreveszitek az én szeretett Yeshuámat is önmagatokban, és megértitek azt, hogy ti vagytok a Szent Nőiesség, hogy ti vagytok a Szent Férfiasság, hogy ti vagytok az Isteni Adrogün Lény.

Ezek a felismerések hozzák el a Szent Nászt, a Megszentelt Újraegyesülést az Egység Tudatossággal. És az ősi rácsok feltámadnak, a lelkek életre kelnek és a szent igazságok újra előbukkannak. Engedjétek néhány pillanatra a 6. univerzum folyékony szeretetét keresztül áradni a testetek sejtjein, mialatt mi a koronacsakrátokba előidézzük a 7. androgün rács újabb rezgéseit. Ez a fény kiárad a Föld Anya testének összes koronacsakra pontjába. És amint a korona megkapja ezt a fényt, a gyökércsakra aktiválódik a 9. dimenzión keresztül, és egy szülő csatorna képződik, helyet biztosítva újjászületéseteknek az isteni anya szent fény alagútján keresztül, abba az új életbe, amelyet éppen most teremtetek.

A Föld Anya most áldását kívánja adni, érezzétek a lábatok, a talpatok csakráiban a belépő energiákat. Engedjétek ezeket a testetekbe folyni. Miközben ez az energia belefolyik a testetekbe, aktiválódik a vesica piscis szimbóluma, - a két egymást metsző kör, középen a mandorlával, - fizikai testetek mind a 7 csakrájában.

Ez a szimbólum kiterjed, hogy összeolvadjon a testetek többi részével érzelmi szinten és összeolvadjon az érzelmi test összes csakrájával. Onnan tovább terjed a mentális testetekbe, és a mentális testetek összes csakrájába. Majd még tovább a spirituális testetekbe és a spirituális testetek összes csakrájába.

Az élet ezen tökéletes szálai, amelyek az összes csakrát összekötik, a kapcsolódás hálózatát egybeszövik, és ez az amelyik elkezdi megalkotni a ti személyes Morfogenetikus Mezőtöket, amely az eljövendő új életetek új tervrajzaként szolgál.

És a jövőtök itt és most megkezdődik. A jövőtök magvai mindig a jelen pillanatban vannak. Ezáltal amit az itt és mostban megcselekszetek az meghatározza eljövendő életetek minőségét. Mindig emlékezzetek erre, mivel a hatalmatok jó része éppen ebben rejlik.

Mielőtt befejeznénk ezt az aktiválást Vénusz Istennő lép be a kör közepébe, átnyújtja a tudatosság 12 új kulcsát, amelyek a szexcsakrába vetítődnek bele. Kryon Nagyúr, aki a gyökércsakra energiáit biztosítja, a Mars energiájához kapcsolódik, szintén átad 12 tudatosság kulcsot, és ezek a kulcsok a gyökércsakrába vetítődnek bele.

Ezek a Tudatosság ezen Kulcsai a földi mennyország kapuinak kinyitásához kapcsolódnak. Kinyitják a fény szent könyvtárait, ami a szexcsakrában helyezkedik el és elindítják a harmadikszem csakra új látomását. A mai nap ajándékai töltsenek el örömmel benneteket. A mai tapasztalatok hálára fakasszanak. Legyetek hálásak az Éneteknek, mert ma kész volt befogadni az isteni kegyelmet.

Fontos, hogy a következő 99 órában tudatosuljon bennetek az elengedéseiteket. Akár a gondolatok, akár a szándékok, akár a fecsegés vagy a késztetések vonatkozásában, bármi olyan dologgal összefüggésben, aminek csak a figyelmetek révén energiát adtok.

Azért van erre szükség, mert ez lesz az, ami belepréselődik a Morfogenetikus Mezőtökbe. Olyan energia ez, amelyik a jövőtöket befolyásolja. Ügyeljetek magatokra, ügyeljetek az Énetekre. De mielőtt távoznék, had emlékeztesselek benneteket arra, hogy mesterek vagytok, olyan mesterek, akik meghaladták a régi paradigmát. Akik készen állnak az új útra az önuralás következő szintjére.

Legyetek mind áldottak új utatokat járva, tudván, hogy minden lépéseteknél veletek vagyunk. Béke és öröm töltse el a szíveteket, az elméteket, a lelketeket és a lényetek összes részét. És az egyensúly szent kódjai ihlessék társ teremtéseiteket.

Én vagyok Mária Magdolna a fény úrnője, Yesua jegyese.

Au Revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...