Mária Magdolna - Androgün rácsok - Napfonatcsakra (Harmadik csakra)

 Androgün rácsok - Napfonatcsakra (Harmadik csakra)


Michelle Eloff-on keresztül

2007. 10. 12., Merrion Square, Írország

Előző anyag:

Androgün rácsok - Szexcsakra(Második csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Én vagyok Mária Magdolna, és azért jövök ebbe a jelenlétbe, hogy mindannyiótokat átöleljelek, egyedi lélekrezgésetek isteni tervének isteni vibrációiban.

Üdvözletem.

A fény, ami az erőben létezik egy olyan minőség amelyet az emberiség most kezd megérteni és integrálni személyes szinten, ami által teljesen integrálhatóvá válik az a közös planetáris szinten is. Sokszor hallhattátok már a régi paradigma és az új paradigma szavait. A Halak Kor a régi paradigma és a Vízöntő Kor az új paradigma. A régi paradigma volt az az idővonal, amelynek mentén azt tapasztaltátok meg, hogy milyen erőtöktől megfosztva lenni. Megtapasztaltátok a fény hiányát, a szeretetnélküliséget, és megtapasztaltátok az elkülönültség fájdalmát. Belső zavarodottságon, sérüléseken és rémületen estek át, amikor az énetek valamelyik része hiányzik. Az Isteni Nőiesség az amelyik ilyenkor elszakad a lényetektől. Az Isteni Anya szakad ki a szellemetekből. Legtöbbetekben azt az érzést keltve, hogy ellenséges viszonyba kerültök életetek és a hatóságok bizonyos vonatkozásaival. Ellentétbe kerültök a hatóságokkal és a hatalommal, lázadtok ellene, ellenálltok neki, míg mások teljesen alárendelik ennek magukat. Teljesen mindegy hogy melyik módszerről van szó, ami most számít az az, hogy visszakövetelitek a hatalmatokat, hogy az egyensúlyba kerüljön, és hogy a hatalomban rejlő fény minden férfi, nő, és gyermek tudatosságában újra alapozódjon. És hogy ez a fény megvilágítsa az egység tudatosság isteni tervét, hogy valamennyien egyként lélegezzünk, a szívünk egyként dobogjon, és a fényünk egy legyen.

Az emberiség ezen a módon való egyesítése semmilyen formában sem jelenti egyéniségetek vagy a függetlenségetek megszűnését, csak annyit jelent, hogy a hasonló gondolatok és a hasonló szívek egyesítsék fényüket, hogy erősítsék ezt a fényt, erősítsék hatalmukat, hogy kiterjesszék erejüket úgy, hogy azok akik még nem indultak el az úton amelyet ti már teljesítettetek, azok is elérhessék, megtalálhassák a lábnyomaitokat, a szíveteket, és az igazságotokat. A hatalom visszakövetelése és a fény erőinek egyesítése nem a szabadság felélését jelenti, hanem a szabadság megszilárdítását. Az isteni szabadság megszilárdítását jelenti abban az értelemben, hogy minden lélek felismeri öröktől fogva meglévő erejét, isteni célját, és az igazi szabadság segít abban hogy a lények együtt dolgozzanak ennek a tervnek megvalósításán úgy, hogy szabadon szolgálnak, szeretnek, növekednek, és egyként léteznek. Egyként létezni annyi, hogy Mindaz Vagyok Ami Vagyok, Egy Vagyok a Mindennel, ennél fogva megérdemlem azt hogy minden lehessek, hogy megnyilváníthassam a lehetőségeimet, és hogy egyé válhassak a lehetőségeimmel. Ezek a szavak a napfonatcsakra kulcsai.

Sok sérülés, seb emléke raktározódott el a napfonatban, a hatalommal való visszaélés eredményeként. A visszaélések amelyeket a napfonaton keresztül tapasztaltatok meg kihatással vannak a szex- és a gyökércsakrára is. Az erővel való visszaélés traumája néhányotoknál erőszakként nyilvánul meg, amelyek befolyásolták a szexcsakrát. A szexuális elhajlások összes formája, az elfojtás, az Isteni Nőiesség formájában megnyilvánuló fény jelenlétének elnyomása és tagadása okozta ezt a fájdalmat, ezeket a sérüléseket és traumákat a szexcsakrában.

A gyökércsakrába beszivárgott hatalommal való visszaélés hatásai tagadásként nyilvánulnak meg. Az emberiesség tagadásában, az arra vonatkozó tudás tagadásában, hogy hatalmatokban áll a szükségleteitek kielégítése. Azon isteni jogotok tagadása, hogy minden igényetek teljesüljön, ez egyszerűen lekapcsolta a gyökércsakrát. Ez olyan világban nyilvánult meg, ahol az egyének nem tudják hogy hová tartoznak. Az emberek elkülönültnek, oda nem illőnek, másnak érzik magukat. A család fekete bárányának, lekapcsolódottnak, és ez csak ízelítő a gyökércsakra hibás működéséből.

Ahogy ez a trauma egyesült a szexcsakráéval,  a Bukás/Mélybe zuhanás, a hatalomtól való megfosztottság egy olyan világot manifesztált, ahol a szeretet és a szexualitás szentsége elveszett, emellett a szexualitásban rejlő erő a gyökér- és a szexcsakrában rejlő erő törlődött. Ez volt az, ami megteremtette az alsó és a felső csakrák közötti elkülönülést.

A gyökércsakrátok egységben van, összeköttetésben áll a koronacsakrátokkal, a szexcsakrátok pedig a harmadikszemmel, és a napfonat a torokcsakrával. Amikor a napfonat lekapcsolódik, akkor képtelenek vagytok hangot adni az igazságotoknak, nem tudjátok kifejezni hogy mi az amire szükségetek van az igényeitek kielégítéséhez. Az érzelmi test egy még újabb szinten kapcsolódik le, mert az ÉLNI AKARÁSOTOK leáll.

A napfonat a tűz elemetek. Ezen a helyen ég a szenvedély tüze. Sokan azt hiszik, hogy ez a gyökércsakrában helyezkedik el. Ott is vannak ugyan lángok, de a szenvedélyetek tüze, az erőtök lángjai a napfonatotokon belül találhatóak. Minden személy én-érzékelése kihatással van rátok. Ha beléptek egy fizikai helyre, összeütköztök minden jelenlévő eltorzult én-érzékelésével. Mivel az én-érzékelésük, ami rátok néz és néhány másodperc alatt megítél benneteket, és az én-érzékelésetek fogja meghatározni, hogy minek lát titeket annak eredményeként, ahogyan ők érzékelnek titeket, és fordítva is.

Nos hát itt álltok a szenvedély tüzének, a hatalom lángjainak jelenlétében, és arra kérünk benneteket, hogy nézzetek magatokba, hogy lássátok meg magatokat Isten szemén keresztül, hogy tekintsetek túl a testi létezéseteken, és lássátok a bennetek élő hatalom fényét, amely az akaratotokra cselekszik. Hat a harmadik személyre, vagy az énre, az én cselekvésére. Amikor a harmadikszem vagy énből, kiindulva cselekszik. Amikor ti is ebből kiindulva cselekedtek, akkor válaszoltok az egyetlenből, a Mindenható Énetekből eredő ösztönzésekre és késztetésekre.

A Mindenható Én a bennetek élő én meghatalmasodott aspektusa, aki azért van ott, hogy vezessen, hogy irányítson benneteket, és olyan irányba tereljen, ami elősegíti a meghatalmasodás utazását éppúgy, ahogy előmozdítja mások utazását is a meghatalmasodásba. A hatalmatok székhelye, a napfonatcsakra, az érzelmeitek székhelye is. Nagyon változékony/illékony csakra ez, mivel a testetekbe éppen erre a csakrára akaszkodnak rá mások. Amikor erőtlenek vagytok, az erőtöket nem lopták el, hanem ti adtátok át, és akiknek átadtátok, azok a napfonaton keresztül akaszkodnak rátok, és szívják le az erőtöket. Így tartják fenn az érzelmi manipuláció, a mentális manipuláció, és a szellemi manipuláció számos szintjét a bűntudat különféle formái által, és olyan dolgok vagy helyek iránti elkötelezettségek révén, amelyek iránt amúgy nem éreznétek vonzódást.

Tehát itt az ideje áttekinteni az életetek összes aspektusát, és felismerni azt, hogy mely aspektusotokat motiválják a hamis benyomások, azáltal hogy milyenek a saját céljaitok, és hogyan használjátok az erőtöket. Megnevezve ezeket a területeket, erőteljes helyzetbe kerültök ahhoz, hogy visszaköveteljétek az erőtöket, hogy meghúzzátok a határaitokat, és eldöntsétek azt, hogy melyik irányba haladtok, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, hogyan reagálnak, vagy éppen nem reagálnak.

A napfonat egy bizonyos módon megszólít titeket, arra ösztönözve, hogy álljatok az Élet Lángjának közepébe, és amikor az Élet Lángjának közepében álltok, ez a láng elhamvasztja az illúzió fátylait, amelyek az energiamezőtökben csüngnek.

Ez egy újabb szint az egó motiválta függőségektől való leválás, az erő hiánya, a visszaélések, és a régi paradigma mintázatainak függőségeihez való ragaszkodás leválása, azokról ahol megmondták, hogy mit, mikor, és hogyan kell tenni. Amikor keresztülmentek bármiféle érzelmi, mentális vagy spirituális átalakuláson önmagatokban, nem foglalkoztok a külvilággal és lehetővé téve ennek a birodalomnak, hogy keresztülmenjen az átalakulás ugyan olyan szintjén, blokkoljátok  a manifesztáció folyamatát, azért mert nem hoztatok létre egy helyet/teret az új életetek részére, hogy eggyé váljon veletek.

Csukjátok be a szemeteket ha eddig még nem tettétek volna meg és fordítsátok a figyelmeteket a belső énetekre! Miközben a figyelmeteket a napfonatotokra irányítjátok, képzeljétek el a bölcsesség fenséges sárga lángját. A bölcsesség lángja az általatok már uralt dolgok eredményeképp előállt hatalom. Ez a bölcsesség fogja pontosan megmutatni az életetek következő lépését. Ez a bölcsesség fog az igazságotok következő szintjének irányába vezetni.

Képzeljétek el ezt a lángot addig terjedni, amíg be nem borítja az egész testeteket, és ez a láng még tovább fog terjedni minden lélegzetetekkel amelyet vesztek és kiengedtek. Az erő lángja indította el azt a folyamatot, amelyik elégeti az energiamezőtökben megbúvó fátylakat, különösen a napfonathoz kapcsolódóakat. Szóval ha figyelmen kívül hagytátok az erővel/hatalommal való visszaélés folyamatainak szintjeit az életetekben, akkor most bemutatót kaphattok abból, hogy miért olyan fontos felismerni a kimerítő, leszívó energiákat, és visszaszerezni az erőtöket. Meg fogjátok látni, hogy milyen az erőtlenség állandósult érzésének rabjának lenni és segíteni fogunk olyan eszközöket teremteni, amelyekkel visszaszerezhetitek az erőtöket.

Ez a folyamat a következő kilenc napban nyilvánul meg. Ez idő alatt én Mária Magdolna vezetni foglak benneteket, keresztül az Isteni Nőiesség hatalma visszakövetelésének kilenc szintjén, és ezzel egy időben ennek egyenlő megfelelő párja/kiegészítője, az Isteni Férfiasság erejének [kilenc szintjének visszakövetelése] és manifesztálja az Ikerláng Iker Szívét napfonatcsakrában. A kilenc nap végeztével amikor az Ikerláng már harmonikusan és erőteljesen lángol a napfonatban, újra kapcsolódtok az Androgün Én isteni erejéhez, kapcsolódtok a Mindenható Én Vagyok jelenléthez, az egyetlenhez amelyet ti és az kiegészítőtök, isteni ellentétpárotok alkottok. Az Erőtök Lángja szó szerint új ösvényt perzsel ki nektek a jövőtökben, és ne lepődjetek meg ha az életetek és az irányotok felgyorsult változásokon megy keresztül a következő kilenc nap során. Eleinte nem biztos hogy testi tapasztalatként megjelenve, de belül már mindent érezni fogtok, elmozdulni és változni.

Most tehát nyissátok meg a napfonatcsakrátok lángját, hogy befogadhassátok az erőtök megtapasztalásának, kifejezésének, és cselekvésének új paradigmáját. Képzeljétek el a hangotokat végigvisszhangzani minden dimenzión, minden párhuzamos és alternatív valóságon keresztül, miközben visszahívjátok hatalmatok aspektusait, amelyet föláldoztatok és átadtatok, mindegy hogy milyen szándékkal.

Küldjetek ki egy kiáltást a darabokra tört erőtök visszaszerzéséért. Vetítsétek ki kiáltásotok visszhangjait a naprendszeren túlra, a galaxison túlra, az univerzumon túlra, az összes univerzum szívébe, hadd tudja meg mindenki hogy tudatosan visszatértek az Egyhez, az Egységhez, a Mindenható Énhez.

Amint ez a kiáltás elhangzott és a visszhangja visszaverődött minden szinten, kérem azt, hogy képzeljétek el ezt a kiáltást behatolni a Föld Anya testébe is, mert ez a kiáltás aktiválja a teste összes napfonat pontját, és az ő kiáltásának hangja hallatszik most amint visszaköveteli a hatalmát, amint szólítja minden szétszóródott erejét. Ez a ti erőtök visszatérése, szeretteim. Itt egyesül Krisztus Isteni Nőiességének és Krisztus Isteni Férfiasságának összes aspektusa a béke megszentelt aranytojásában, és mindez egyé válik. Ahogy az erő minden új szintje lángra lobban az androgünitás harmadik mintázatában, úgy a meghatalmasodott élet megélésének lehetősége kiterjed a bolygón lévő valamennyi csecsemő, karonülő kisgyermek, és kamasz napfonatcsakrájába. A legfontosabb emberek a bolygón, szeretteim, a gyermekek. Ezért mondta az én szeretett egyetleneim, hogy legyetek olyanok mint a kisdedek, mert így léphettek be a mennyek királyságába.

Ez az ártatlanság visszatérése. Visszatért a lehetőség hogy szólítsátok az erőtöket, azt az erőt mely aktiválja a szeretet és bölcsesség emlékeit. Ezért amikor a szeretetben és a bölcsességben álltok, akkor visszatértek az ártatlansághoz. Visszatértek a tisztasághoz, és az ártatlansághoz való visszatérésetek egyben a belső érzékelésetekhez való visszatérés is. Ahhoz a képességetekhez, hogy használhassátok belső felismeréseiteket és az Isteni Gyermek erejének megszentelt tisztaságát. Azt ami bennetek él és ismeri a minden létező igazságát. Mivel a gyermek az aki egy a kozmikus szüleinkkel, aki ismeri a minden létező isteni tervét, és ez az emlék érintetlen marad három éves koráig, de ez után a felejtés már beszedi vámját, és akkor elfelejtitek, hogy kik vagytok. Elfelejtitek azt hogy miért jöttetek, mivel az ártatlanság elveszett. Az erőtök tisztaságát felülírta a felnőtt világ félelme, mivel az ártatlanságot nem támogatták és ápolták saját erejében.

Hangolódjatok rá a belső erőtökre, a megszentelt isteni Krisztus fényre, és terjesszétek ki ezt a fényt a bolygótok összes gyermekére és engedjétek az isteni rezonanciát lelketek hangjából a szeretet hullámain át tovább terjedni, hogy emlékeztesse gyermekeiteket, hogy ne felejtsenek. Mondjátok meg a gyermekeiteknek, hogy ti emlékeztek, hogy úgy döntöttetek, hogy visszakövetelitek szétszórt erőtöket és hogy ígéretet tesztek nekik, hogy a belső érzékekhez visszatérve, az erejükhöz visszatérve ti biztosítjátok, hogy az erő a legtisztább ártatlan formájában térjen vissza a Földre. És így van ez, szeretteim.

Most aktiváljuk egy új feladat/tervezet lángját a napfonatotokon belül. Olyan feladatét/tervezetét, amely ápolja, segíti és támogatja a gyermekeket a bolygón. Olyan eszközt aktiválunk, amellyel ezek a szent isteni lények emlékezhetnek a Krisztusi Isteni Nőiességre, és a Krisztusi Isteni Férfiasságra. Más szavakkal, olyan eszközre amely segíti a napfonatcsakrájukban az ikerláng ragyogását.

Mindenki aki ma hallotta ezeket a szavakat, mindannyiótoknak része a saját terveteknek, hogy a gyermekekhez visszajuttassátok az erejüket, hogy ti is visszatérjetek az ártatlansághoz, hogy a személyes életetekben átöleljétek közösségetek gyermekeit, a nemzetetek gyermekeit, a világ gyermekeit, hogy őrizzétek őket, és megmutassátok nekik saját erejüket.

A mai napon szeretett Isteni Kiegészítőm, Yeshua arra kér, hogy mondjam el, hogy nincs többé olyan dolog hogy karmikus szerződés már egyetlen gyermek számára sem. Nem kell hogy visszaélést tapasztaljon vagy elszenvedjen, a felelősség egyedül a felnőtteké, hogy ők eldöntsék, mit is kezdenek a hatalmukkal. Most érkezett el Krisztus földi visszatérésének az ideje. A 9.9.9 megünneplésével Krisztus visszatért a bolygóra. Krisztus valamennyiőtöket átölel a fény összes dimenziójában és a mi kötelességünk átnyújtani ezt a fényt mindenkinek. Mindazoknak, akik hajlandók meglátni azt, és azoknak akik nem hajlandóak meglátni de mégis lehetőséget kell nekik adni erre, hogy érvényesülhessen a szabad akarat. A visszaélések minden egyes szerződése teljesen érvénytelen, töröltetett, és mostantól nem létezik. Ez felgyorsítja a felébredés isteni utazását a bolygó számára és a gyermekek most igazi hatalmukba emelkednek. Ezek a megszentelt lények a szülőket eddig soha nem látott mértékben állítják kihívások elé, különösen azokat a szülőket, akik úgy döntenek, hogy továbbra is a felejtés mély szendergésében maradnak. Sok gyermek érkezik a világra, aki egy szülővel, vagy szülő nélkül nő fel. Mesterek hulláma érkezik, akik inkább árván nőnek fel, minthogy újra álomba essenek. Az amit ezek a gyermekek formájában most belépő mesterek tesznek, azt kéri tőletek, a tudatos lényektől, hogy biztosítsatok eszközöket amelyeken keresztül megérkezhetnek és fejlődhetnek. Szóval cselekvésre szólítanak benneteket, és itt az ideje, hogy tiszteljétek a kapott sugalmazást. Néhányan kételkedtek, nem értve, hogy mit is kellene tennetek. Ne aggódjatok amiatt, hogy miként fog végbemenni, csak tegyétek azt amire késztetést éreztek, és megígérhetem, hogy a szellemeteknek gondja lesz a többire. Csak tegyétek azt, amire ihletést éreztek, és az eszközök majd megjelennek, hiszen tudjátok, ha készen áll a tanítvány, megjelenik a mester. Közületek azok, akiknek saját gyermekeik vannak, ők majd segítenek nektek, vezetnek titeket, inspirálnak benneteket. Engedjétek őket veletek együtt szolgálni, mivel ők a fény hatalmas isteni feladatának igen jelentős részét képezik. 

Én Mária Magdolna ezt a feladatot a „Visszatérés az ártatlansághoz” címmel láttam el. Kiválasztottam a fénymunkások önkénteseit, hogy ennek a rácsnak az első szintjeit horgonyozzák le, és ők sikerrel jártak. Ti valamennyien megkaptátok vagy megkapjátok a saját utasításaitokat ezt a projektet illetően. Ahogy lehorgonyzom a „Visszatérés az ártatlansághoz” projekt energiáját, így nevezzük a fény ezen projektjét, ennek az isteni feladatnak egy szálát mindegyikőtökhöz kiterjesztem és ezáltal szőjük meg a komfortos környezet takaróját, a biztonság hálóját, és a minden növekedésnek védelmet nyújtó isteni fészket.

Amint ez az energia megtelepszik a napfonatotokban, az összes királyság táncra perdül és örvendezik, mivel a visszatérés az ártatlansághoz most már hivatalos horgonyt vetett úgy a Földön, ahogy a Mennyben is, és a menny teljesen megnyilvánul a földön.

Azt kérem, hogy egy pillanatra gondoljatok abba bele, hogy mire kaptatok felkérést. Figyeljetek és bízzatok a szellemben, hogy felfedje előttetek, mert egyszer már elvezetett titeket idáig. És most inkább, mint valaha, arra kér benneteket, hogy energiát és erőt jelenítsetek meg.

Cselekvésre szólítunk benneteket. Megismétlem: cselekvésre hívunk fel benneteket.

Eljött az idő, és a legjobb, amit tehettek, hogy munkához láttok.

Amit tennetek kell, az annyi, hogy megerősítitek az elkötelezettségeteket, hogy elfogadjátok, amihez a szellem vezetett benneteket, hogy megtegyétek, más szavakkal, hogy határozott igent mondjatok és kérjétek a szellemet, hogy minden szint minden eszközének az összes aspektusát hozza el nektek ennek megvalósításához, beleértve ebbe azt is, hogy mindez kegyelemben, tökéletesen, harmonikusan és csodálatosan menjenek végbe. Ünnepeljük mind a visszatérést az ártatlansághoz, a visszatérést a hatalomhoz, ünnepeljük mind a visszatérést a Krisztushoz. Ez a rezgés a harmadik androgün mintázaton belül található. Ez a gyermekek hatalmába való visszatérés platformja, hogy emlékezzetek. Ez a belső gyermeketek programja is.

Itt az ideje hogy búcsút vegyek, de azt szeretném ha tudnátok, hogy örökké jelen vagyok hogy vezesselek, ösztönözzelek titeket, hogy a helyes irányba fordítsalak benneteket és mindvégig higgyek bennetek. És azt kérem, hogy ti is cselekedjetek így magatokkal és a fény mozgalmának többi sorstársával.

Mindazokkal akik a szabadságba való visszatérést választották, akik a szabadság vándorai, és akikkel kéz a kézben jártok. Hajítsátok el a fegyvereiteket, felejtsétek el a sebeiteket, ragadjátok meg a hatalmatokat és ragyogtassátok fel a fényeteket. Áradjon béke a szívetekre, az elmétekre, a testetekre, és a szellemetekre.

Én vagyok Mária Magdolna. Au Revoir.

A következő anyag itt található:

Androgün rácsok - Szívcsakra(Negyedik csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-es-az-isteni-anya-androgun.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...