Kuthumi - Shamballa Sugár

 Kuthumi: Shamballa Sugár 
 
 
 
Michelle Eloff közvetítésében
Johannesburg 2007. 07. 26.
A fordítója számomra ismeretlen.
 
Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channellingen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

...................................................................

Én vagyok Kuthumi és a szeretet és a bölcsesség sugarain keresztül érkezem hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra szélesebb látókör, a tisztább átláthatóság és a mélyebb megértés áldásait.

Üdvözlet szeretteim, és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiotokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket. Szeretteim a Shamballa Sugár olyasvalami, ami az Isteni Ka-ként ismert dolgot aktiválja. Ez a  különleges energia egy az agyalapi mirigyben tárolt vibráció, és ez a vibráció az amely aktiválja a kollektív elme, ha nevezhetjük így, univerzális/egyetemes receptorait. A kollektív elme szintén a tudatosság egyik megtestesülése, amelyet kollektív tudatosságként ismertek. Ez a fajta szerv magában foglalja az agyalapi mirigyet, ezáltal a kollektív agyalapi mirigy és benne a Ka is a tudatosság egyik újabb megtestesülése, ami az intelligencia magasabb világaihoz igazodik, csakúgy, mint a tevékenységek és a technológia magasabb birodalmaihoz.

Ez az intelligencia különbözik a mi általunk ismerttől. Mivel a technológiája egy eszköz amit az azt használó intelligencia különböző aspektusai alatt értenek. Az intelligencia egy bizonyos szintjét el kell érni ahhoz, hogy képesek legyetek használatba venni a bemutatásra kerülő eszközöket.

Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy kisgyermeket engedtek valamilyen veszélyes berendezéssel játszani. Nem tudják, hogy mit is használnak és az mire is való, és ez bármi másnál veszélyesebb.  Ez pontosan így igaz a magasabb birodalmak technológiai rendszereivel is. Az Isteni Ka aktiválásával együtt aktiváljuk bennetek, az érzelmi testetekben lévő csakrákban tárolt Shamballa aktivátorokat is. És mostanában az érzelmi test az, ami sok figyelmet kap Shamballa Mestereitől, azért mert, segíteni kell a kollektív tudatosság vibrációit megnövelni oly mértékig, hogy használni tudja a Shamballa aktivátorokat teljes kapacitásukban.

Az érzelmi test felfokozott és felgyorsított átalakuláson megy keresztül. Az érzelmi intelligencia lehorgonyzása megköveteli ezen aktivátorok használatát.

Világotok a felgyorsult átalakulás kollektív utazásán megy keresztül és már tanúi lehetek az ilyen történések különböző variációinak. Sok szint alkotja ezeket az aktiválásokat, és senki sem képes addig teljesíteni, amíg valamennyi szintet nem uralja. Ha már minden szintet elsajátítottatok, akkor álltok készen a következőre.

A Shamballa Sugár előkészíti az emberiséget a kozmikus fény koronacsakrájában rögzítésének a következő szintjének befogadására, ami az emberi fiziológiát magasabb szintre emeli, hogy képes legyen befogadni azokat az új energiákat, amelyek a tobozmirigy vibrációit aktiválják. Amely azután az érzelmi testen belüli Shamballa aktivátorok behangolódásához vezet, hogy képesek  legyetek befogadni a Shamballa Sugár technológiáit, csakúgy, mint az Isteni KA technológiáit. Az Isteni KA nemcsak egy a tobozmirigyben tárolt testi technológia, hanem a fénytestként ismert testen belüli test. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy hasonló módon együttműködve dolgoznak az isteni férfiason és az isteni nőiesen.

Ahogy ezek a vibrációk kicserélődnek a két mirigyben, ugyanez a csere történik az én férfias és nőies aspektusai között. Ez még kifinomultabb cserévé válik a tudatos elme, a férfias énje és a tudatalatti elme, nőies énje között. Ezek az információ cserék rendkívül fontosak valamennyiőtök számára, hogy jobban megérthessétek, mit akar ez a technológia tőletek, hogy mivel jár együtt és hogyan kell teljes hatékonysággal működtetni az intelligenciátok jelenlegi szintjét.

Az érzelmi testen belüli Shamballa aktivátorok 122 energia központból állnak össze. Minden ilyen központ egy-egy energia örvény. Miközben ezek az örvények aktiválódnak - egyszerre egy- mint az energia húrjai úgy mentek keresztül az intelligencia különböző szintjével való megbarátkozás folyamatán.

Amikor elsajátítjátok az energia első szintjét, az utazásotok a legkülönlegesebb változáson megy keresztül, amelyet úgy érzékeltek, mint egy sorsforduló. Ezeket a fordulókat Isteni beavatkozásként  értelmezitek, amely olyan irányokba vezet, amit magasabb intelligenciátok kollektív teste kíván meg.

Itt már a fizikaiságba, az anyagi világon belül nyilvánul meg a szinkronicitás mágiája és csodája, mert azt mutatja nektek, hogy az isteni utat követitek, melynek magasabb céljait a legfejlettebb intelligens énetek felsőbb szintjei vezérlik. És ezek a legfejlettebb intelligens énjeitek szabják meg az energiátok irányát az életetekben, melynek révén ráébredhettek belső lényetek direktíváira [útmutatás, irányelv], utasításaira, amelyik ismeri az igazságot és tudja a választ minden kérdésetekre.

Ez az oka, hogy néhány ember azt kérdezheti: „ nos, ha így állunk, akkor hol lép be a szabad akarat egyáltalán az egyenletbe?” A szabad akarat annyit tesz, hogy hasznosítjuk Isten akaratát, hogy hasznot húzunk legfejlettebb énünk akaratából és követjük az ösvényünket, hogy beteljesítjük a szabadságot. A szabad akarat elé akadály gördült, amint a tudatosság elkülönült az Isten tudatosságtól, amely az Isteni Én és az Istennői Én intelligenciájává vált. Amint ez a dualitás létrejött a szabad akarat használatának képessége eltorzult. Nagy része szétvált az élettapasztalat két paradigmájára.

Ez az egyik oka, amiért annyira sürgetjük, hogy fordítsatok nagyobb figyelmet a belső hangra, hogy fejlesszetek ki erős köteléket az intuíciótokkal, amellyel kezditek kitisztítani az utat a Megismerő Én előtt, amely azután kommunikálhat veletek, hogy erősítsétek kötelékeiteket a vezetőitekkel és az énetek felsőbb aspektusaival.

Ekként cselekedve tudatosul bennetek a tervetek mibenléte. Megértitek majd, hogy bizonyos lépéseket meg kell tennetek, a kollektív én magasabb akaratát tiszteletben tartva, jelenlegi működésetek birodalmában végig játszva azt, annak érdekében, hogy a kiterjedtebb isteni terv teljesülhessen. Az elkülönülés, az isteni akarat éretlen felfogásához vezetett, ami nem olyasmi, amit ebben az életben meg lehetne tapasztalni.  Ahhoz az éretlen felfogáshoz is elvezetett, hogy az egyénnek nem áll hatalmában a valódi szabad akarat használata.

Az éretlen kifejezést nem lekezelő értelemben használom. Éretlent mondok pusztán azért, hogy segítsem, hogy megértsétek, az érettségnek vannak szintjei, amelyek hiányoznak az istenitől való elkülönülés miatt. Az érettség valaminek a teljes, kész, megérlelt állapotát jelenti. Az éretlenség olyasmi, ami még nincsen kész.

Ezáltal, ha valaki nem áll készen, hogy megértsen bizonyos aspektusokat, az elkülönülésnek az egyének hiedelemrendszerére gyakorolt hatása eredményeként, ahogy a kisgyermeket sem hagynánk magára veszélyes berendezésekkel, úgy ti sem kaphatjátok meg azt, amire még nem álltok készen. Mégis folyamatosan felkészítünk rá benneteket.

Úgy tekintetek a tudatosságotok egy-egy megjelenő szintjére, mintha ezt mondanátok: „de hiszen én ezt mindig is tudtam...” Most viszont tényleg felfogjátok, hogy a szabad akarat soha nem hiányzott, csak az elkülönült tudatosság létezett.

Az a tudatosság, az az ismeret, hogy létezik egy kormányzó erő, amellyel éppen nem tudtok kommunikálni, kapcsolatban lépni, ha használhatom ezt a kifejezést. Ezek az erők szintén a részeitek, egy nagyobb intelligencia felsőbb aspektusai, abban az értelemben, hogy képesek hozzáférni nagyobb tervetek mérhetetlen aspektusaihoz. Azon a munkán keresztül, amelyet végeztek, hozzáféréshez juttok isteni tervetek mérhetetlen aspektusaihoz. A látómezőtök kiszélesedik és használatba veszitek azokat az erőforrásokat, amelyek a bennetek szunnyadó kiterjedtebb lehetőségeket fedik fel.

Mindegyik Shamballa aktivátor felsőbb akaratotok szintjeinek integrálásán visz keresztül. Mindegyik Shamballa aktivátor egy-egy kristályhoz kapcsolódik. Ezek a kristályok eredetileg a bolygótok Namíbiai nevű helyén lettek elültetve.

Namíbia hatalmas erejű hely, ahogy tükörképe, isteni hasonmása. Egyiptom is az. Mégis Namíbia energiái messze jobban elkülönültek, mondhatjuk így, mint Egyiptomé.

Kevesebb figyelem vetül Namíbiára, mint Egyiptomra és ez már évezredekkel ezelőtt is így volt, amikor az energiák fenyegetésnek lettek kitéve. Ekkor a Shamballa mesterek elővették a tudásukat, az intelligenciájukat és bekódolták azt olyan kristályok testébe, amelyeket azután Namíbiába rejtettek el és ott biztonságba tartottak mindvégig.  Most, hogy ez az új intelligencia a felszínre jön, a felszínre tör, ezek a kristályok is a felszínre kerülnek. Némelyiküket brandberg kristályokként ismerik. A brandberg kristályokba azonban nem a teljes intelligencia került bele. Három aspektusra osztották azokat. Az egyiket a  brandberg kristályok tárolják, a másikat a turmalinok családja, megint másikat pedig a kvarc kristályok. Egyszerre nem az összes jelenik meg, mivel ahogy azt már elmagyaráztuk, az érettség és az intelligencia szintjei parancsolóak ezen információ tisztaságának kezelésével kapcsolatban. Így azután kedveseim a mai Shamballa Sugár aktiválást, az Isteni KA aktiválását úgy vezetjük elő az agyalapi mirigyben és tükörképében a tobozmirigyben, hogy egyidejűleg előidézze megnyilvánulásait a tudatosban és a tudatalattiban, és Namíbia és Egyiptom között is.

Ahogyan az Isteni KA energiái felkiáltanak az agyalapi mirigyben, annak hullámzó hatásai keletkeznek a tobozmirigyben is. Ahogy az energiák felkiáltanak a tudatalattiban, az hullámokat vet  a tudatosban is. Mindazt ami felszínre kerül Namíbiában, azt az arany energia szent kupolájában tároljuk, amelyet én Kuthumi, isteni női társammal együtt tartunk a helyén.

Most Nada Istennő, Soltec Nagyúr, Serapis Bey Mester és Egyiptom Istennői, akiknek bölcsője eredetileg Namíbia volt, és egy sereg más csillag lény, csillag létező, akiket nem igazán ismertek, biztosítják azt, hogy ez a kupola mindaddig a helyén maradjon, amíg szólítjuk a Fénymunkásokat, akik készek átvenni ezt az energiát és összegyűjteni. Fizikailag összegyűjteni néhányat a többi kristály közül, amelyek kódolása erre az időre már kész.

Ha eljött az idő, energia árasztja el Namíbiát, az izgatottság formáját öltve, ahogy az új energia átjárja Namíbiát és tisztulás következik be, amelynek jótékony hatásai lesznek a növényi és állatvilági namíbiai energiáira és a bennszülött népek energiáira is. Ez valamennyiőtök számára fontos, mivel ez a bennetek tárolt bennszülött magok megtisztulásához is vezet, még akkor is, ha nem vagytok őshonosak a Földön. Ahogy minden Fénymunkás elnyeri a Shamballa Sugár energiáit és az Isteni KA kapcsolódik mindegyikőtökhöz a tobozmirigyen és az agyalapi mirigyen keresztül, azaz a tudatalattin és a tudatoson keresztül. Namíbia és Egyiptom energiáinak egyesülésén keresztül, a magasabb intelligencia új hullámai kapacitásukban megnövekednek, hogy összekapcsolódhassanak a fény munkásaival.

Még azok is, akiket nem tekinthetünk Fénymunkásnak, a szó azon értelmében, hogy gyógyítóként, sámánként vagy médiumként tevékenykednek, mégis fénymunkások, és jelen vannak az élet összes arénájában. Így azután, ha Fénymunkásokról beszélünk, akkor a bolygó minden olyan lelkére utalunk, akik az isteni fény, az isteni szeretet behozásán dolgoznak, hogy biztosítsák, hogy az integritás legyen az élet céljának mozgató rugója. Tehát a Shamballa energia, ez a sugár áthatja a Fénymunkásokat, ahogy azt éppen most elmagyaráztam.

Azt is fontos tudnotok, hogy a Shamballa aktivátorok az érzelmi testetekben elkezdik kiemelni érzelmi intelligenciátok már elsajátított aspektusait. Elkezdenek megnyílni az életetek azon területeit, amelyekben már elértétek az érzelmi érettséget és az érettséget használatba véve látjátok, hogyan nyitja meg tudatos figyelmetek az én magasabb intelligenciájú aspektusait. Ez azután egy még különlegesebb utazást hoz magával.

Amit ez veletek tehet, mondjuk úgy mellékhatásként, az a rövid távú memória bizonyos gondjai.

Ez azért van, mert az agy szinapszisai a szó legszorosabb értelmében áthuzalozódnak. Azok, akik rész vettek a 7:7:7 ünnepén emlékezhetnek, hogy beszéltem a neokortexről, az új agykéregről, és hogy ez az agykéreg olyan huzalozásból áll, amit ésszel felfogni lehetetlen, legalábbis az összegzett méretét. Az az energia, amelyet akkor Merlin Nagyúr és Szaturnusz Nagyúr lehorgonyzott, részben felelős a most bekövetkező nagyon erőteljes újra huzalozásért. Ez az újrahuzalozás szükséges, hogy az agykéreg folytathassa kiterjedését, ami által az érzelmi intelligencia helyettesítheti a régi paradigma sok programját, amelyek még honosak, de már akadályozzák a mentális folyamatokat, mivel képtelenek a rátok váró utazás mibenlétének a megértésére. Ez azután letarol bármilyen programozást vagy hiedelemrendszert, ami hátráltatná a további fejlődéseteket, ami habozásként jelenne meg vagy bármilyen másfajta kétségként, ami lassítaná az előre való haladásotokat.

Mivel ezután az agykéreg felelős az emberiség intelligenciájának fejlődéséért, ennek a huzalozásnak tökéletesen kell végbemennie, hogy biztosíthassa az energiák harmonikus együttműködését, nehogy bárki is zárlatos legyen. No, azt nagyon utálnánk, ugye? Ahogy az áramkörök a helyükre kerültek, amely a test működtetésért felelősek, a test fiziológiája hatalmas változáson megy keresztül. Ezért van az, hogy az emberek sokkal jobban, mint eddig bármikor a hormonrendszerük változásával küzdenek. Viszont ezt nagyon egyszerű módon újra egyensúlyba lehet hozni.

A megoldásra bárki rálelhet, aki követi az intuícióját, a lélekhangját, a szellemhangját vagy mindazon kollektív létező hangját, akik ti vagytok, akik elhozzák a megoldást. Kiemelkedően fontos a túlélésetek szempontjából, hogy megbecsüljétek ezeket a hangokat, ezeket mondva: hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy amit csináltok az már az egyensúly irányába hat. Figyeltek és már kezditek egyengetni az utat az isteni aspektusaitokkal való kapcsolatra.

Kedveseim, a Shamballa Sugár már teljesen ráhangolódott az energiátokra, és folytathatjuk most az energia munkával.

Kezdjétek el vizualizálni a Shamballa Sugarat bármilyen tetszőleges formában. Képzeljétek el azt, ahogy a vibrációja feltölt energiájával – bármiféle vibrációt is képzeltek el – és közben frekvenciája fellobbantja a 122 Shamballa aktivátor lángját. Ezek az aktivátorok az érzelmi testetekben tárolt tudatosság testek. És minden lélegzet, amelyet belélegeztek üzemanyaggal látja el a Shamballa aktivátoraitokat.

Ezek a lángok ragyogó fények, amelyek kiterjedtebb intelligenciát és kiterjedtebb tudatosságot nyújtanak az érzelmi testeteknek, annak a részeteknek, amelyik a leginkább ki van téve a régi paradigmás egó programozásának. Minden láng bennetek élő és létező, és minden aktivátor énetek egy-egy aspektusához kapcsolódik. Egyesítik vibrációjukat az Isteni KA-val az énetek magasabb intelligenciájú fény aspektusával. Amint ennek az energiának a mágneses frekvenciája keresztül szűrődik a ti energia rendszeretek mágneses frekvenciáiba, akként a kollektív tudatosság mágneses frekvenciáiba is átszűrődik és az aktiválás egy hasonló folyamatát nyilvánítja meg a kollektív tudatosság számára is.

Amint a Shamballa Sugár rezgése átszűrődik minden belső és környező rendszereteken, tovább halad az agyalapi mirigy és a tobozmirigy mágneses mezői felé és ezeken belül minden mágneses rezgés magához vonzza a velük azonos rezgésű intelligenciát az énetek felsőbb aspektusaiból. Az intelligencia lassú megnyílásával, ahogyan a virág üdvözli a Napot, a teljes energia rendszeretek, mely érinti a 4 alsóbb testeteket[fizikai, érzelmi, mentális és spirituális], amelyből energiát és információt vontok ki, tehát a teljes energia rendszeretek elkezd megváltozni. Ez a változás befolyásolja a fizikai valóságotokat, az anyagi világot is, amelyben éppen most tartózkodtok, s amelynek színpadát most arra rendezik be, hogy megtapasztalhassátok a magasabb intelligenciákkal való kapcsolatot az anyagi világon belül. Minden magasabb intelligenciával, akik a fejlettebb technológiák megnyilvánításának világát hozzák létre.

Ez a technológia nem az a technológia, amelyik ügyes kis bigyókkal jön elő. Ez a technológia olyan ötleteket sugall, amelyek segíthetnek a fizikai világot a helyéből kimozdító energiákat előteremteni. Olyan eszméket, amelyek átírják az anyagi világot, inspirációkat, amelyek kivitelezik a régit az újra való cserélés formáit. Ezért arra kérünk benneteket, hogy ne korlátozzátok az elképzeléseiteket, a magasabb intelligenciáról valamiféle időben létező anyagi intelligenciára. Néha éppen ti váltok az intelligencia kelyheivé, ami által a technológia biztosítja a változások megvalósulását, végbevitelét. Most azt kérem, hogy nyissátok meg a lényeteket, nyissátok meg fizikai, érzelmi, mentális és spirituális éneteket, hogy befogadhassátok a Shamballa intelligencia teljes hatását. Azt a sugarat, amely előállítja a képességet, hogy emlékezni tudjatok a stádiumokra[fejlődési szakaszokra], azokra amelyek az intelligenciátok minden aspektusát és a technológiátok összes aspektusát megtestesítik. Azon kiterjedtebb aspektusaitokon, megnyilvánulásaitokon belül, amelyek már készek, érettek és arra várakoznak, hogy a materiális világotok részévé váljanak, hogy az intelligenciátok részévé váljanak és azon eszközeitek rendszerévé váljanak, ha ti is szeretnétek, amelyek végrehajtják a változásokat. Amelyek a legfejlettebb énetek igényeit hajtják végre.

Amint ez mind végbe megy a mágneses mezőtökben, ezzel egy időben ugyanez a folyamat lejátszódik a kollektív tudatosságotokban. Az Isteni KA most elektromos impulzusokat táplál a bolygószintű kollektív tudatosságba és az egyedi szintű kollektív tudatosságotokba.

Egyedi kollektív tudatosságotok az énetek testi, érzelmi, értelmi és szellemi megjelenéseiből tevődik össze. És azokból a programozásokból, amelyek a megjelenési formákban tárolódnak. És amint egyedi kollektív tudatosságotok kezd átmenni a mágneses rezgések változásán, úgy elkezdenek kitisztulni az énetek fejlettebb aspektusaihoz vezető kommunikációs kapuk.

A tisztulás szintjei még az előtettek álló napok, hetek, hónapok bekövetkezésére várnak. De ahogy az egyes szintek kitisztulnak, úgy fogjátok találni, hogy egyre nagyobb hatalmatok van a szabad akarat használatára, mivel tisztábban halljátok és válaszoltok az énetek felsőbb aspektusainak igényeire.

És úgy fogjátok találni, hogy automatikusan ráhangolódtok a következő irányokra. És ahelyett, hogy a sötétben tapogatóznátok vagy letérnétek az ösvényről a helyes cselekvés irányai nyílnak meg előtettek. Felfénylik előtettek az ösvény. Ez pedig megspórol nektek egy csomó időt. És amiért ezt képesek vagytok megcselekedni, az az a rengeteg munka, amit elvégeztetek önmagatokon. Ez pedig a választásotok miatt alakult így. És az intelligenciátok más szinten mozog azokéhoz képest, akik még mindig sebeket, a félelmet és az életük megtagadását választják. A mágneses energiák, amelyeket a választásotok eredményeként összegyűlt technológiák kombinációi hoztak létre, hogy a Shamballa energiát a létezésetekbe hozzák annak érdekében, hogy aktiválják a Shamballa aktivátorokat. Ezek az energiák keresztül száguldanak a kollektív tudatosságon, és amit ez megtesz az annyi, hogy elkezdi szabadon engedni azokat az újra megszólaló belső hangokat, amelyek mindenkit emlékeztetnek, hogy nincs menekvés a gyógyító folyamatok elől. Nem menekülhettek el az éntől vagy az árnyéktól, de itt az ideje megállni, szembe fordulni az énnel és megkezdeni az utazásotokat a szabadságba, az igazi szabadságba.

Szeretteim, a belsőtökben felemelkedő és megváltozó energiákkal, én Kuthumi Nagyúr női társammal együtt aktiváljuk bennetek a brandbergként ismert energetikai lenyomatot. A brandberg lenyomat olyan kristályrezgés, ami a brandbergben tárolódik. Ami az intelligenciát tároló odatelepített kristályok otthona, és amit most készen álltok befogadni. A brandberg afrikaansz nyelven égő hegyet jelent.

A lemenő Nap sugaraiban vörösen fénylő, lecsupaszodott óriási hegy, tele archaikus szikla rajzokkal, és a világ legtisztább és csakra tisztításra kiválóan alkalmas kristályaival. Ezek készítik elő az éteribe szűrődő energiákat, amelyek eredményeként képesek leszünk eldönteni, hogy 2008 vagy 2009 legyen e a soron következő turmalin család születési dátuma, és a  kristály családé, leginkább a kvarcoké, amelyek a felszínre kerülnek és szabadon bocsátják az intelligencia következő két fázisát.

Azt kérjük, hogy mindegyikötők szerezzen be egy brandberg kristályt, mert az tartalmazza ezeket a magokat és mert ez a kristály lesz a Shamballa magotok. (Persze, csak ha késztetést éreztek rá, vagy ha nem tudtok beszerezni ilyet, akkor el is képzelhetek egy ilyen kristályt a kezetekben, amikor csak akartok.) Olyasvalami, ami az energia mezőtökhöz hangolódik, és olyan edényként működik, amelyen keresztül az intelligenciához hangolódhattok.

Úgy képzelhetitek ezt el, mint egy kulcsot. A Shamballa Sugár is szólítja ezeket a magoknak az őrzőit. Az őrzők emberi lények. Ezeknek a lényeknek némelyike szorosan kötődik magához Namíbiához, és dönthet úgy, hogy állandóan ott marad, és néhányan már ott is tartózkodnak. Más őrzők, pedig rendszeres utazásokat tesznek Namíbiába, egészen azokig az időkig, amíg az összes energiával bekódolt mag már nem került az őrzők kezébe.

Az intelligencia, ahogy mi most hívjuk, helyet teremt az energiáknak, mely a magasabb világok kifejeződésének alapját teremti meg, ami azután egyesül a fizikai világgal 2017-ig. 2010 és 2017 között a Namíbiában rejlő piramisok, amelyek közvetlen tükörképei Egyiptomi piramisainak, fel fognak tárulni és a tudomány képes lesz bizonyítani, hogy Namíbia és Egyiptom egymás kiegészítő párjai.

Azután eljön a fizikai energiák olyan egybeesése az ég és a föld között, ami erre a helyre kerül, és kinyit egy fizikai dimenziókaput, amin keresztül mindaz a magasabb intelligencia kapcsolatba léphet az emberiséggel, amit a Fény Szíriuszi Mesterei, a Fény Vénuszi Mesterei, az Antaresz, az Arkturusz és az Androméda fénylényei hordoznak. Lesz egy olyan fizikai kapu is, amin keresztül emberek lesznek képesek utazni és kapcsolatokat megtapasztalni ezekkel a lényekkel. De mielőtt ez fizikai valósággá válna, még hatalmas mennyiségű munka elvégzése várat magára. De már nem sokáig tart, nem sokáig!

Szeretteim, ti mind tanúi vagytok, ahogy az élet változásai felgyorsulnak, ezért tartsátok a szívetekben annak tudását, hogy bár még egy kis időbe beletelik, míg a lehetőség ténnyé válik, de lehetséges. Szóval 2017 hajnalán az átjárók megnyílnak. Szeretteim, vegyetek még egy mély levegőt. Összpontosítsatok a csakráitokra, hogy azok kinyíljanak, és miközben kinyílnak, befogadják mind a Shamballa Sugár rezgéseit, mind a Shamballa aktivátorok frekvenciáit, miközben az érzelmi testetekben hozzákapcsolódnak a fizikai testetek 7 csakrájához.

Én Kuthumi, most a 122 namíbiai brandberg kristály kódjainak lenyomatát behelyezem a koronacsakrátokba. Ez támogatni fogja a 122 Shamballa aktivátort az érzelmi testetekben. Ezek a Shamballa aktivátorok kezelik az érzelmi testetek csakráinak mélyén tárolt frekvenciát. Ezek mindegyike biztosítja a kollektív tudatosság intelligenciája egyik szintjének érési folyamatát. Fénytestek részeként kapcsolatba maradtok a Namíbiában elterülő Brandberg heggyel. Az Isteni KA-tok kért erre. Azért kell ezt biztosítani, mivel az agyalapi és a tobozmirigy, vagyis az én tudatalatti és tudatos aspektusa a szent rácson belülre került. Ami az intelligencia fejlett eszközeit tartja meg Namíbia és Egyiptom között.

Ez olyan információ, amelyet Thot hozott a Föld bolygóra, és ez nem Atlantiszról jött. Ez egy teljesen más univerzumból jött. Thot Nagyúr csatlakozni fog a fénytestetekhez Brandberg szent kápolnájában, ahol keresztül fogtok menni 12 egymást követő nap és éjszaka, az érzelmi testetek egy nagyon magas szintű átdolgozásán. Ami az érzelmi testetek csakráiba fog programozódni és azután át fog szivárogni a többi rendszeretekben is, a Shamballa aktivátoraitokon keresztül. Ne zavarjon, ha nem tudjátok visszaidézni éjszakai álmaitokat, vagy ha túlságosan esetlegesek lennének, értelmetlenek, vagy a ti világotokon kívüli. Ez mind része annak, amit Thot nagyúr veletek tesz. Annak a 12 nappalnak és éjszakának a teljesítése során az Isteni KA-tok ahhoz megfelelő helyen lesz, hogy segítsen aktiválni azokat a következő szinteket, amelyek mindenható intelligenciátok behozásának megkezdéséhez kellenek. Minél többször horgonyzódik le a mindenható intelligencia egy-egy ember fizikai lényében, és létrejön a Fénymunkások közötti rács, minden ilyen alkalommal a kollektív tudatosság automatikusan hasonló aktiváláson megy keresztül, ami valamilyen módon megerősíti a bolygó szintű energiát.

A bolygószintű energia elmélyítése, arra készteti az egyedeket, hogy döntsenek, mennek vagy maradnak. Ez az élet-halál döntés nem azért van, hogy szándékosan ártson bárkinek is. Ez mindössze a dolgok természetének megnyilvánulása manapság, Gaia Istennő legmagasabb intelligenciájának eszközeként. Ő ezt kérte és a világ maradék részének ezt tiszteletben kell tartania.

Ezeket az energiákat tisztító energiákként is értelmezhetitek, és a tisztítás ezen ciklusai ahhoz szükségesek, hogy egyensúlyba kerüljön a manifesztáció. A nem túl távoli jövőben le fogunk horgonyozni egy egyetemes szimbólumot a Föld bolygón. Azt amit eredetileg Mózes kapott, amikor átvette a 99 szent táblát.

Ez a 9. tábla. Ez a tábla jelképezi Gaia Istennőt, és ez a különleges csillag kód az a jel, amit várt, ami az Ő kulcsa ahhoz, hogy teljesen elengedhesse magát. Más szavakkal: ez az Ő tisztulásának legerőteljesebb szakasza. Mint ahogy a víz áttör mielőtt még az újszülött a világra jön, a Föld vizei is áttörnek és az új mindent eláraszt, és ez az áradat kimossa a régit. A 9. tábla a Föld átalakulásának táblája, ez a cselekvés elindításának a jelképe, vagyis inkább a cselekvés felgyorsításának a jele. Ez a jel bennetek is elindít valamit, ami ugyanazokat a változásokat eredményezi.

Miközben az új beárad, automatikusan kiszorítja a régit.

Szóval, kedveseim, ez csak egy bevezető az új energiák intenzitásába, ahogy a változás sebességéből is csak egyfajta ízelítő. Lassan hozzászoktok ezekhez az energiákhoz látva, hogy milyen gyorsan robognak keresztül az életeteken, milyen gyorsan változnak a dolgok. Ne kérdőjelezzétek meg ezt a változást! Azért mondom ezt, mert ez csak energia pocsékolás lenne. Elkerülhetetlen a gyorsulás és egyre gyorsul, egyre mélyebbre hatol, egyre terjed az általa átmosott területek (nagysága is). De ti mindenre készen álltok.

Szeretteim, az Isteni KA-tok energiája most a gerinccsatornátokba helyeződik. Gyökeret ereszt a gerinccsatornában és az energiát bocsát ki a központi idegrendszeren keresztül. Ez tulajdonképpen felfokozza az érzékeiteket, olyan értelemben, hogy fokozottan érzékenyek lesztek azokra a dolgokra, amelyek már idejét múltak és többé nem szolgálnak benneteket. 

Egy példa erre: ha mondjuk olyan munkátok van, amit semmibe se vesztek, akkor olyan érzékenyek lesztek az ottani környezetre, hogy szinte elviselhetetlen lesz ottmaradnotok.

Ha olyan kapcsolat csapdájába kerültetek, amelyből féltek kilépni, higgyétek el, hogy a partneretek ki fog „bosszantani” belőle. Ez azt jelenti, hogy az energiátok érzékennyé válnak.

Ha vannak olyan hiedelemrendszereitek és késztetéseitek, amelyek már nem szolgálnak titeket, a fizikai világotok tükröződései, majd felébresztenek benneteket ezeken a bosszantó effektusokon keresztül, hogy túlléphessen rajtuk.

Még egyszer elmondom, hogy készen álltok.

Szeretteim, nyissátok most meg az energiátokat, hogy befogadhassátok a Brandberg kollektív lényének magasabb intelligencia mezőit. Energiátok már a Brandberg hegyén elterülő szent kápolnán belül van. A Shamballa mesterek veletek maradnak ott, hogy befejezzék ezt a munkát, amíg én Kuthumi női párommal együtt gondoskodunk rólatok a fizikai világotokban. Biztosítva az energiák magas szintjét és azt, hogy ne térjetek le az utatokról.

Vegyetek egy mély lélegzetet, miközben visszahozzátok a tudatosságotokat a fizikai síkra, és földeljétek le magatokat. Ezt megtehetitek például úgy, hogy képzeletben mindenfelé gyökereket eresztetek, a gyökér csakrátok közepéből a Földanya testének mélyébe.

Nyújtóztassátok ki a lábatokat, körözzetek a bokátokkal, nyújtóztassátok ki a karotokat, a csuklótokat és körözzetek a vállatokkal, forgassátok körbe nyakatokat. Ez engedi szabadon folyni az energiát az ízületekben, ami hozzáadódik a földelés hatásaihoz.

Nos hát drága szeretteim,  ahogy már említettem, a Brandberg hegy energiái Namíbiában rendkívül tiszta rezgésekből áll, bár már sok kristály előkerült arról a fizikai helyről. A fény mesterei mégis képesek kezelni ezen rezgések tisztaságát. Fizikailag dolgozni a brandberg kristályokkal segít nektek újra belétek hozni ezt a tisztaságot, ami az intelligencia testéhez kapcsolódik. Úgy fogjátok találni, hogy automatikusan vonzódtok olyan területekhez, amelyek őrzik ezt a megtisztított energiát. Annak is szükségét érzitek majd, hogy megtisztítsátok a környezeteteket, beleértve a saját testeteket. Hallgassatok ezekre a hangokra és folytassátok e tisztításokat. Ezek mind a már felétek tartó új intelligencia és technológia befogadó szintjeit készítik elő.

A következő évek, olyan tapasztalatokkal lesznek telve, amelyeket nehéz lenne szavakba önteni.

Ezek a tapasztalatok az én fejlett aspektusainak formáihoz kapcsolódnak.

Az emlékezés utazásának is hívhatjátok ezeket, amelyeken keresztül megtaláljátok az utat azokhoz az emberekhez, akikkel a leginkább békében éltek. Legyen az szerető vagy baráti kapcsolat, az emberek akikkel együttműködtök eljönnek hozzátok, hogy közösségeket alkothassatok. Amelyek lehorgonyoznak és működtetnek minden olyan rendszert, ami a Föld bolygó működtetéséhez szükséges integritást eredményezi.

Köszönjük, hogy jelen voltatok ma szeretteink, hogy a Shamballa Sugár horgonyként szolgáltatok. Fizikai horgonyként szolgáltok, és ezzel szétterjesztitek ezt az energiát a Földanya testében, az éterikus mezőkben, amely a bolygótok fénymunkásait kapcsolja össze, hogy náluk is kezdeményezzétek ugyanezt az utazást, ha ők is így akarják. És minden ember, aki ezt az utazást választja, Namíbia őrzőgárdájának tagjává válik. A fejlett intelligencia és technológia őrzőjévé.

Szeretteim, a Minden Létező fénye ragyogjon keresztül rajtatok bevilágítva az ösvényeteket. Élvezzétek az áldásokat, amelyeket énetek felsőbb aspektusai útmutatásai elfogadásával kaptok és Megismerő Én minden tudásának hangjaitól, mely kívül és belül jól ismer benneteket, és találjátok meg mindig a fényt, a szeretetet, az áldást és a békességet, amely a világotokban él.

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség aranysugarának csohánja, üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...