Kuthumi - Androgün rácsok/Harmadikszem csakra(Hatodik csakra)

 Androgün rácsok/Harmadikszem csakra(Hatodik csakra)Michelle Eloff-on keresztül

2007. 10. 17., Woodhenge, Anglia

Forrás: lightweaver

Előző anyag:

Androgün rácsok - Torokcsakra(Ötödik csakra) 2017. október 16

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_99.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

 OoooOoooO

Kuthumi vagyok és a szeretet és bölcsesség sugarain jövök el hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam nektek az egyensúly, a megérzés, az új látásmód és az Isteni igazság áldásait.

Üdvözlet szeretteim!

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, mindenkit üdvözlünk abból az alkalomból, hogy az Új Föld 6. androgün rácsának örömünnepét üljük! Ez a fény rács hozza el a testetek 6. csakrájának[harmadikszem], és a Föld Anya testén lévő összes harmadikszem csakra pontjának lehetőséget, hogy az Új Látásmód/Látomás Szent Hullámait integrálhassa. Ezen az idő vonalon történik meg, hogy a kollektív tudatosság feltöltődik más univerzumok dimenzióiból érkező frekvenciákkal, mely dimenziók már rég nem hatották át az emberiség tudatosságát. Olyan bámulatos időkből származó energiák ezek, amelyek legalább 25.000 éve nem léptek kapcsolatba a Föld Anya testével.

Ahogy ezek az energiák vissza térnek a mostani időkben, valamennyien elkezdtek kapcsolatba lépni az Új Élet Új Látomásával az Új Földön.

Amikor a Szent Hullámok elindulnak a harmadikszem csakrátokban és ugyanúgy Gaia Istennőében is, úgy a múlt életek mintázatai átalakulnak. Új energia szűrődik be az Isteni Kifejeződés eredeti rácsának atomi struktúrájába és a kifejeződés szent arany lenyomataiba. A fizikai valóságba kivetített mintázatokat a harmadikszemen keresztül bocsátjátok ki. Ezen a csakrán keresztül tanuljátok meg, hogyan azonosítsátok a világot, amelyben társ teremtetek. Emiatt azok az illúziók, amelyek az eddigi életetek mintázatai vezéreltek, most szét esnek.

A teremtés új állapota horgonyzódik le személyes valóságotokban és a kollektív valóságban is, és hatással van a csoport lelkeken belüli lelkekre. A sors Jupiteri Nagyurai gyűlnek össze ezen a különleges helyen ma, hogy mindenkinek szent és isteni új lehetőségeket nyújtsanak, az isteni fény egy új szövetét. Ez a rezgés keresztül vonul a testetek csontváz szerkezetén, ami megszűri azt az energiát, amely a csontvelőben tárolódott el a 13 utoljára megtapasztalt elmúlt életetekből.

Nagyon fontos megértenetek, hogy tudományosan állíthatja azt bárki, hogy az elmúlt életek valójában nem léteznek, nem is léteztek soha, és nem is fognak létezni. Amit múlt életekként érzékeltek, azok pusztán a különböző idővonalak hasznosulásai, amelyek különböző szinteken működnek, párhuzamos és alternatív idővonalakon. A teremtés rendszerének vízszintes és függőleges idővonalain, ezáltal a mátrixban az összes dolog szimultán, egy időben történik. Ezeket a rácsokat használatba véve különféle rendszerekre hangolódtok rá. Ezeket a rendszereket érzékelitek elmúlt életként. És sokszor az emberek ráhangolódnak egyetlen ilyen idővonalra, és kapcsolatba lépnek az idővonal tapasztalatával és félre értelmezik ezt, egyetlen múltbeli életükként. Például ez is oka annak, hogy sok ember annyi különböző elmúlt életre tart igényt, amire mások is jogot formálnak.

Mária Magdolna tegnap mondta, nem számít kik voltatok a múltban, az a legfontosabb, hogy kik vagytok most, és ez az amire jelenleg összpontosítanotok kell. És a párhuzamos és alternatív valóságokat megtapasztaló aspektusaitok is arra az egyedi valóságra összpontosítanak. És így az én összes aspektusa, összes isteni aspektusa egyéni utazása mesterévé válik, ami hozzájárul a kollektív lélek tapasztalatához.

Ez a mai lehorgonyzás nagyon fontos leckét ad az egónak és létfontosságú lehetőséget annak feladására, hogy az érzékelt dolgokat fontosként vagy erőteljesként azonosítsa és végre a pillanat hatalmába lépjen, visszakövetelve az itt és most isteni fényét. Ez egy rendkívül hatékony spirális rács újabb szintjét teremti meg, ami keresztülhatol az isteni Szöveteken/Faliszőnyegeken. A szövet az energia egy-egy szintje, amely a Krisztusi Énnel egységben vibrál. Más szavakkal a bennetek élő Krisztus aspektussal, ami lehetőséget biztosít a tanulás idővonalába lépj, az Egységbe és a Társ Teremtésbe. Ezeket az idővonalakat már használatba vettétek, mármint a jövő szempontjából nézve, és így együttműködve teremtitek azt, amit mi az Új Földnek hívunk, azt a vibrációt, amelyet integrálni fogtok. Ezeket az új rácsokat most kell lerögzíteni, hogy mind megérthessétek az Isteni Célt, amelyet most e helyen nyújtunk át nektek.

Meg kell értenetek azt is, hogy mit jelent az egó. Az egótoknak sok aspektusa létezik. Jelenleg az egótok alsó vibrációit uraljátok és tanuljátok, és azt hogyan lépjetek be teljesen a Szellem és a Lélek egójába. A Szellem és a Lélek egója az a részetek, amelyik segíti az ítélő képességeteket. Segít kezelni a fizikai világ egészséges határait, ahogyan a Szellem egészséges határait is. Ég és Föld összeérnek, ahogy a férfias is a nőiessel. És ahogy a Minden Létező androgün rácsai szent szövetté szövődnek egybe meglátjátok majd, hogy milyen nevetséges is az értékeiteket az elmúlt életek idővonalaihoz kötnötök és bármilyen idővonal azonosságaihoz csatlakozni. Bármely varázslatos aspektusaitokhoz kötődni elég nevetséges, amelyik azt táplálja, hogy szükséged van valamilyen külső forrásból érkező az elismerésre. Ugyanúgy, ahogy olyan értékelések megjelenítéséhez, amelyek az itt és mosttól elválasztó helyzetekbe vagy személyekhez helyezik a vibrációtokat.

Valamennyien, függetlenül az utazásotok mibenlététől, függetlenül a nemetektől, kultúrátoktól és hiedelem rendszeretektől, függetlenül a félelmeitektől, át fogtok kelni a tűz ezen szent rácsán. A Megvilágosodás lángjai, ami a harmadikszem csakrába lobbannak lángra fel fogják tárni nektek a társteremtés dimenzióit. Ezeket a magasabb rezgésű dimenziókat, amelyek a 22. univerzumban találhatóak, és a Shambala szent dimenzióin keresztül közelíthetők meg csak egyetlen módon érhetitek el, és ez az Én egó mentes állapota.

Minden olyan dolog, amelyet a saját szenvedélyetek autentikus lángjától elválasztóként azonosítotok elkezd elenyészni, eltűnni a valóságotokból.

Mindaz amivel az Énetekben azonosultok, amihez ragaszkodtok vagy az Énetekkel kapcsolatban rendben lévőnek éreztetek, amivel az elmúlt életekből átvéve azonosultatok, legyen a más valóságokba tett utazások igazsága, vagy az úgynevezett elmúlt inkarnációk elfogadott és átvett tapasztalatai. Mindez most elhomályosul. Minden igazságban szeretteim, minden úgynevezett múltként azonosított tapasztalatban elkezd elpárologni az igazság, mivel ezek az azonosulások gátolták a hiteles én, az autentikus én lehetőségeit. Sok ilyen azonosulás gátolt benneteket.

Ha teljes egészében igényt tartotok az erőtökre, ha a Minden Létező, Mindenható Teremtője Isteni kifejeződését igénylitek, akkor vessétek el az egót. Vessétek el az igazságotokat fenyegető részeteket, hiszen számos oka van az igazságotok fenyegetésének. Ez az igazság a DNS-etekbe és a sejt memóriába volt elzárva.

Ahhoz az idővonalhoz volt kapcsolva, amikor a sanyargatásotok kezdődött, amikor bebörtönöződtetek és kitaszíttattatok. De ez már nem része többé az új valóságotoknak. A 6. androgün rács, szeretteim a Shambala kapuja, annak lehetősége, hogy beléphessetek a szent élet megszentelt kertjeibe és ott találkozhassatok az Énetekkel. Ott találkozhattok a tejhatalmú, tökéletesen egész énnel, és megtapasztalhatjátok a szent nász még egy újabb szintjét. És itt nyílik meg a mennybe vezető szabad bejárás és észre veszitek, hogy mindig is így volt. Annak oka, hogy ez nem volt látható az, hogy gátolt és korlátozott dolgokkal azonosultatok és igaznak fogadtátok el ezeket.

És persze ezek egy bizonyos pontig szolgáltak benneteket. Ezen a ponton azonban ti már túljutottatok. Fontos leválasztani az Éneteket a káprázat bármely aspektusáról, a hírnévre törekvésről, hogy úgy mondjam. Nem mintha nem érdemelnétek meg bármilyen elismerést, hanem azért mert ez hátráltat benneteket. Eljött az idő, hogy belépjetek az új világba. Olyan új helyre, ahol az elismerés, a megérdemeltség és a teremtőképesség vár rátok, oda ahol elismernek benneteket, ahol becsülnek és tiszteletben tartanak, nemcsak emberi lényként gondolva rátok, hanem az Androgün Lény összes Isteni Kifejeződéseként. Amikor beléptek a 22. Univerzumba, akkor a Mester Építészek birodalmába léptek be. Támogatjuk a Mester Építésszé válásotokat.

A tervrajzotokban benne van . És az elmúlt néhány napban pszichétek számos szintjén vittünk keresztül benneteket, hogy megmutassuk, mit kell még elengednetek ahhoz, hogy megláthassátok az eredeti tervrajzot, ami most Isteni Arany lenyomatotokká válik. Az Androgün Lény megszentelt aláírása az, amely saját megszentelt Éneteken keresztül visszhangzik.

Most azt kérem szeretteim, hogy lélegezzetek be a harmadikszem csakrátokba , érezzétek beáradni a Tiszta Lehetőségek/Potenciálok jelenlétét.

Engedjétek át lényetek legapróbb darabkáit is a fénynek, a Szent Androgün Lenyomatunk fényének és szeretetének. Annak az isteni lénynek, akik vagytok, annak a részeteknek, amelyik a minden. Miközben erre a frekvenciára összpontosítotok, képzeljétek el összes régi identitásotokat köddé válni. Képzeljétek el az éneteket a mennybe vezető szabad út mentén haladni, a beteljesülés útján és az abszolút igazság mentén. És minden megtett lépésetekkel lássátok elmaradni magatoktól a téves azonosulásaitokat. Folytassátok az utatokat, amíg az Énetek rá nem lel a Shambala szent kertjeibe vezető kapukra, ahol az új paradigma 12 Arkangyala már vár benneteket.

Ezek az Arkangyalok átnyújtják az isteni lehetőségek szent kelyhét. A gyűjtőedény létezik már bennetek és keresztcsonti csakraként vagy ha úgy tetszik szexcsakraként ismeritek ezt. Szexcsakrátok jelképezi belsőtök Isteni Női jelenlétét. Ez közvetlenül kapcsolódik a  harmadikszem csakrához, amely pedig a Férfi Énetek egyik aspektusát jelképezi. Ezen a szemen keresztül nyilvánul meg nektek az Isteni Látásmód/Látomás.

Képzeljétek el az új paradigma 12 Arkangyala energiájának érzéseit magatok körül. Ti álltok a középpontban üdvözölve a fény Megszentelt Szövetét, amelyet mágnesesen az Énetekhez vonzottatok. Ha készen álltok, adjatok engedélyt a fény áramlatainak, kisugárzásainak, hogy áthassák a testetek sejtjeit, minden egyes szervet, a DNS-eteket, a testetek molekuláiba és atomjaiba is behatolva. Ez elkezdi felgyorsítani a múlt paradigmájának én-azonosságainak és dolgainak széthullását és feloldódását. Az egóhoz kötődő dolgokat, indentitásokat, amelyek akadályozták az utazásotokat és azt a képességeteket, hogy teljesen beléphessetek az autentikus hatalmatokba és erőtökbe, mint az Androgün Lény egy megszentelt visszatükröződéseként.

Az összes téves azonosulás és indentitás eltűntével az Éneteket a szent kert közepén állva találjátok pőrén, rejtőzködés nélkül, mezítelenül a maga saját valójában. Ez vagytok ti egészen, őszintén és világosan.

Csukjátok be a szemeteket, és csak álljatok a kertben és engedjétek el a szégyent, a hamis én tudatotokat, a félelmeiteket és minden más érzelmet, érzékelést, viselkedést és szándékot, ami már többé nem szolgál benneteket. Engedjétek meg a Shambala energiáinak, hogy elnyeljék azokat, és azután képzeljetek el egy fogószellet körözni magatok körül, amely elnyeli az összes negativitásotokat. És a 12 arkangyal elkezd egy szent hangot dúdolni, hallatni, olyan hangot mely rezonál a testetek sejtjeivel és elindítja az elengedés újabb szintjét.

Ez az elengedés folytatódik a következő 6 órában, energia és éteri szinten leválnak, lehámozódnak azok a dolgok, amelyek már nem szolgálnak benneteket. Magatokba szívjátok azokat a részeiteket, amelyek letöredeztek a téves azonosulásokhoz/identitásotokhoz való kapcsolódásotok eredményeként, amelyek eltávolítottak benneteket az Igaz Énetektől. És holnap, amikor beléptek a 7. Androgün Rácsba, egy Szent Egyesülést és Szent Nászot tapasztaltok meg Énetek még újabb, teljes szintjével.

A hamis bálványok imádása nyilvánult meg a világotokban, hamis istentiszteletként és a csillogás, elbűvölés iránti rajongásként. Függve az elbájolástól, elkápráztatástól, más szavakkal az alsó egótól. Annak szükségességét jelentette, hogy valami vagy valaki nagynak tűnjék, nagy hírnévre tegyen szert, hogy értékesként tiszteljék. Ez a mostani rács magával hoz 13 rendkívül hatékony Tisztító Hullámot, amelyek keresztül hatolnak a Föld éteri mezőin, áthatolnak az emberiség tudatosságán és aktiválják ugyanazokat a szinteket, amelyek feloldották az azonosságokhoz/identitásokhoz ragaszkodó kapcsolódást, amelyek táplálták az elbűvölést, káprázatot, és hizlalták az alsóbb egót. És így az igazi hősök és hősnők egyesülhetnek, és azok élére állhatnak, akik készek fölismerni őket. És ők nem igénylik, hogy mássá váljanak, mint akik. A példa által vezetnek. Csak annyit tesznek, hogy önmagukat adják.

Tőletek is mindig is csak ennyit vártak el szeretteim. Az Atya Isten és az Anya Isten sohasem akart ennél többet tőletek. A lényetek Isten ajándéka. Amit ezzel az ajándékkal kezdtek az viszont a ti ajándékotok Istennek. Mindössze tegyétek továbbra is a dolgotokat. Engedjétek meg az Arkangyalok által dúdolt, hallatott szent vibrációnak, hogy szelíden elrendeződjön az összes csakrátokban, tudva azt, hogy az alaphangzás beprogramozódott a harmadikszem csakrátokba. Ez az alaphangzás fogja vezetni az életetek új rendszerű mintáit, új válaszokat mutatva az élet kérdéseire. A Lélek Megoldások/Válaszok új módját megtalálva vagy bármi másba, amivel kapcsolatba kerültök.

Shambala szívében tartunk benneteket a következő 6 órában, a kegyelem állapotában, amelyben az Énetek most is van. Az integráció befejeztével a 22. Univerzumba kerültök, ahol megkapjátok a végső hangot, ami aktiválja a Mester Építő rácsát, harmadikszemetek Mester Építészének hálóját. Új szintű tudatosság üzem anyaggal való ellátását a Látomásotok és mintázatok ösztönzését és ihletését, amiket szeretnétek, hogy átfolyjanak az életeteken.

Vegyetek most mély levegőt, miközben elkezditek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe, nagyon jól tudva, hogy még mindig a Shambala szent birodalmaiban vagytok. És az új paradigma 12 Arkangyala védelmez benneteket azon a helyen. A következő 6 órában összpontosítsatok arra, hogy mit szeretnétek magnetikusan bevonzani az energiamezőtökbe, ami azután ugyanazon új mintázatoknak lesz a része. Maradjatok a csendben, ameddig csak lehetséges. Pihentessétek az elméteket és adjatok hálát az ajándékokért, amelyeket az alsó egó hozott nektek.

Mondjatok köszönetet a VAGYOK AKI VAGYOK jelenlétének. Köszönjétek meg az életetek utazását. Adjatok még egy percet Shambala, a 22. univerzum energiáinak, hogy kiegyensúlyozódjanak a testeteken belül. Húzzátok le az energiátokat teljesen a gerincetekben le a lábatokon keresztül, hogy az egyesülhessen a Föld Anyával. És tudjatok róla, hogy a szent utazásotok nagyon régen kezdődött. És tudjatok róla, hogy új történetet teremtetek, ha a régi már szerte foszlott. Minden a múltban gyökerező illúzió eltűnt, és ami maradt az maga az igazság.

És így van ez szeretteim. Valamennyiőtöket magunkhoz öleljük az Isteni Fényben és az Autentikus Énetek Szent Szövetében. Tiszteljük Androgün Énetek fényét, és örvendezünk, hogy felismertétek egó alapú világotok félelmein túl mutató lehetőségeiteket és hogy új utat választottatok, új mintázatokat és új látásmódot. És ezért nagyra becsülünk benneteket. Bízzatok a sok láthatatlan karban, amik támogatnak benneteket. Tudjátok, hogy nincs olyan pillanat, amikor egyedül járnátok, mert mi mind egyek vagyunk és örökké jelen vagyunk. Mindig és mindenképpen fényesítse meg az igazság és az Atya, Anya Isten fénye előttetek az utat és szilárdítsa meg a lépteiteket. Leljetek békét a szívetekben, az elmétekben és a lelketekben tudva, hogy ezt választottátok.

A választásotok tesz szabaddá benneteket.

Kuthumi vagyok, a szeretet és bölcsesség Arany Sugarának Csohánja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai

A befejező rész itt található:

Androgün rácsok/Koronacsakra(Hetedik csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...