Kuthumi ès az Isteni Anya - Androgün rácsok - Szívcsakra(Negyedik csakra)

 Androgün rácsok - Szívcsakra(Negyedik csakra)Michelle Eloff-on keresztül

2007. 10. 15., Avebury, Kőkör [Stone Circle], Anglia

Forrás: thelightweaver

Előző anyag:

 

Androgün rácsok - Napfonatcsakra (Harmadik csakra)2017. október 12

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_13.html?m=0

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

 OoooOoooO

Én vagyok Kuthumi és a szeretet és bölcsesség sugarain érkezem hozzátok , hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam nektek a nyugalom, a bizalom, az átlátszóság és a szinkronicitás áldásait.

Üdvözlet szeretteim, és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim a mai összejövetelünk ezen a különös helyszínen egy három rétegű folyamat.

Az első, hogy megkérünk valamennyiőtöket, hogy öleljétek magatokhoz annak lehetőségét, hogy megszólíthatjátok a szent isteni hármasságot, amely a szívcsakrátok mélyén él. Miközben ez a szent hármasság kiemelkedik Isteniségetek mélyéből, elkezditek megérteni, hogy valaha mit érzékeltetek az én nagyon összetett aspektusaként. Ahogyan ez az én legegyszerűbb formájaként a Lélek lakhelyén keresztül manifesztálódik, amit aztán fizikai, emberi testként ismertettek fel. Az isteni konstrukció olyan kódok sorozataiból állt össze, amelyek mindegyike egyedi rátok nézve.

Amikor valamennyi kód kioldódott, elkezdett felgyorsult iramban megnyilvánulni a fizikai valóságotokban az utazás, az Én mélyebb birodalmaiba, ami lehetővé teszi az isteni bölcsesség és a belső szeretet magasabb aspektusainak az egyesülését. Ez a különleges helyszín, amelyre ma összpontosítunk Avebury, ez az a hely, ahol az Atya Isten fenséges bölcsessége és az Anya Istennő fenséges bölcsessége találkozik. A Szoláris és Lunáris ley vonalak itt kereszteződnek.

Ezen a helyen horgonyozta le Mária Magdolna a Szent Grál egyik Isteni Aspektusát éteri formában, elhozva az én szeretetének/az ön-szeretet és a feltétel nélküli szeretet meghatalmasító erejét a planetáris tudatosság azon birodalmaiba, amelyek átfogóbb tapasztalatokat nyújtanak a nagyobb kifejeződés világaiban a planetáris tudatosság fizikai világában. Ezen a napon mindenkit magához ölel az Isteni Anya, bevon benneteket a szívcsakrájába és elkezdi lehorgonyozni az Új Föld Androgün rácsait, Felsőbb Énetek Megszentelt Dimenzióin belül. Ezzel együtt bevonja ezt a rácsot a Föld Anya testének szent felépítésébe és beleszövi ezt a szívcsakrátok isteni rácsába.

Azt kérem, hogy nyissátok meg a szíveteket az Isteni Anya jelenlétének átölelésére. Amíg ezt teszitek, én, Kuthumi előkészítem számára a helyet, hogy a mai napon átadhassa nektek üzenetét, amelynek ideje alatt valamennyiőtökkel összekapcsolódom a szeretet és bölcsesség magasabb dimenzióin keresztül és segédkezem az isteni rács aktiválásában, hogy az aktiválódjon bennetek, a lényetekben.

OoooOoooO

Én vagyok az Isteni Anya. Az idő ezen pillanatában összegyűlünk a Fény Megvilágosodottjaival, a földi tudatosság asztrális síkjának dimenzióján túl, a sűrűség síkján túl, mely sűrűség az illúzió, az ősfélelem frekvenciáin keresztül működik a megnyilvánulásotok fizikai birodalmában. Amint energiámat ebben a formában átnyújtom, azt kérem hogy valamennyien nyissátok meg a szívcsakrátok összes dimenzióját, hogy befogadhassátok a kozmosz mélyéből áradó fényt, amely mindenkit egyedi szent és isteni módon érint meg.

Az utazásotok olyan irányba fordult ahol hozzákapcsolhatjátok a tudatosságotokat az Isteni Terv olyan szintjével, amelyről korábban tudomást sem vettetek. A fény rendszereinek százezrei párhuzamosan dolgoznak azon nap mint nap, hogy az Új Föld új rácsainak aktiválódjanak és isteni beleszövődjenek a csakráitok rácsaiba ezáltal segítséget nyújtva, hogy mind megérthessétek saját Isteni Terveteket egy új szinten. Minden szál amely együtt rezeg az Istenivel, egyben az Isteni kifejeződése is, hiszen épp ezért rezeg együtt vele.

A ti részvételetek a hála áldásainak és ünneplésének folyamatában, ami biztosítja a lehetőséget a kollektív tudatosság számára, hogy a szívük legmélyére hatolhasson és csak egy pillanatra is belepillantást nyerjenek szívük feltétel nélküli szeretetének hatalmába. Ezen a helyen megteremtjük az Androgünitás Ikerláng Rácsát, lehorgonyozva az Isteni Bölcsességet, Isteni Szeretetet és a Magasabb Tudatosságot, melyek együtt járnak a Szent Szövet/Faliszőnyeg integrálásával. Mindannyian a Szövet/Faliszőnyeg egy szálai vagytok és valamennyien megtestesítetek egy aspektust. Ezért szükséges az, hogy összegyűljetek, hogy egyesítsétek az energiátokat, a közös munkátok pedig legyen egy, legyen egy közös test lélegzete, pulzusa és szívdobbanása.

És ezzel egy időben fejezzétek ki a szándékotokat az iránt, hogy a bennetek élő mindenható ÉN VAGYOK jelenlét magjának tisztasága áttörje a szívetek védőburkait továbbá elhozza a védőburkok elengedéséhez, elvetéséhez szükséges erőt és bátorságot és mindez találkozzon a bennetek élő szeretettel. A szívcsakrátok jelképezi az teret/helyet az életetekben. Minden tér/hely megtalálható bennetek. Vajon mennyi teret/helyet biztosítottatok az éneteknek a lélegzésre? Vajon mennyi teret vagy helyet adtok másoknak a légzésre?Elfojtjátok-e a bennetek élő szeretetet? Volt-e már fullasztó érzésetek? Volt-e már olyan érzetetek, hogy megfulladtok a sűrűségtől, ami többé már nem szolgálja a magasabb céljaitokat? 

A mai áldások elhozzák az ajándékot, hogy felismerjétek a sűrűséget, ami megdermesztette a szíveteket Ikerlángotok fénye előtt. A Szenvedély Ikerlángjai biztonságba vannak a napfonatcsakrán belül. Ezt a tudatosságot most felhúzzuk a szívbe, és a szív a híd az érzékelt felsőbb és az alsóbb világok között, és híd a földi énetek és a Felsőbb Énetek között.

Amikor a szív nem érez, amikor bezárul, megdermed és a szeretet hiánya miatt besötétedetté válik az emberi tudatosság végett, akkor két világa közötti híd többé nem működik. És amikor nem működik a híd, akkor nem kelhettek át a két világ között, hogy sikeresen egyesülhessetek azzal, amit a Felsőbb Énetek nyújt át számotokra a spirituális utazásotok és spirituális leckék formájában sem egyesülhettek amelyeket el kell sajátítani a fizikai valóságotokban ahhoz, hogy az Isteni Tervetek Magasabb Tervezeteinek megértése által annak következő szintjére léphessetek.

Azon a szinten ahol jelenleg az emberiség tudatossága tartózkodik, - és most az emberiség többségéről beszélek- , tehát ezen a szinten található egy kapu amelyik nem akar kinyílni. A kapu szorosan zárva áll, de nem azért, mert kulcsra zárták volna, hanem azért mert senki sem használja, egyszerűen berozsdásodott. Amit sohasem használtok az stagnálttá válik és elkezdi emészteni a rozsda.

Ez most a Megszentelt Én Felsőbb Lényére való ráébredés. Itt a lehetőség, hogy az aAndrogünitás Ikerlángja által nyújtott erőt magatokévá tegyétek és a saját lelketek szemébe nézzetek és megleljétek Megszentelt Ikerpárotok rátok meredő tekintetét. Saját szemeteken keresztül ismeritek föl Megszentelt Ikerpárotokat. A másik feletek olyan nyelvet beszél amelyet ugyanazokkal a vibrációval kódoltak be mint tieteket. A lelketek aláírása, ami tükrözi egymást.

Az Androgün tudatosság ikerlángja ezernyi interdimenzionális átjárót nyit meg, valamint beszorult interdimenzionális portálokat is és sok új szintre életre kelt. Ezekkel a szintekkel eddig még nem találkoztatok, sokáig azonban ez már nem várathat magára. 

Az Énetek összes aspektusának hívására válaszoltatok, ami igényelte az együttműködéseteket. Így a Menny és a Föld közötti Aranyhíd újra egyesülhet és a Megszentelt Ikerláng Egység Tudatossága visszatérhet a Földre, teljesen megtestesítve azokat a szent vibrációkat, amelyeket az Androgün Tudatosság Isteni Rácsai bocsátott ki. Ezeket pedig azok a szent kelyhek hordozták, akiket ti Yesuaként és Mária Magdolnaként ismertek. Ez az Egyesített Jelenlét lehetőséget biztosít az emberiségnek - a lehetőségek egy ablakát - hogy megnyithassa a szívét és befogadja ezt. Lehetőséget ahhoz, hogy megnyissátok a szíveteket és átöleljétek Isteni Jogotokat, hogy szeressetek és szeretve legyetek. 

Amikor az Androgün Tudatosság 4. rácsa eléri a Föld Anya testének mezőjét, akkor új ciklus kezdődik. Olyan ciklus ez, amelyik megnyitja a folyékony szeretet 6. univerzumának kapuit, egy annyira isteni világ kapuit, amilyet az emberi szív eddig elképzelni sem tudott.

Ezért azt kérem, hogy tudatos szándékkal kezdjétek a szívcsakrátok mélyére árasztani a 6. Univerzum Fényét és Folyékony Szeretetét. Kérjétek, hogy a szívcsakra összes dimenziójába folyjon bele ez a szeretet . Miközben a folyékony fény elönti a Lényeteket, kapcsolódjatok a szeretet legtisztább és legmélyebb emlékeihez, amelyeket a mai napig egyáltalán éreztetek. Összpontosítsatok a szívcsakrátok mélyében lévő érzésekre, és miközben lélegeztek ennek erejébe/hatalmába a szívcsakra Ikerlángjai fellobbannak.

Minden egyes belégzéssel megnövekszik ezeknek a lángok az ereje. Miközben ez a fény felfénylik a Jelenlétedben megvilágítja azt a teret/helyet, amely az éneteken belül található. A fény keresztül égeti az illúzió fátylait, amelyek azt manifesztálták, amit félelemmel telt helyzetek tapasztalataként, hiedelmeként vagy viselkedéseként érzékeltettek.

A következő 40 napban a szívetek lángjai felkutatják Megszentelt ikerpárotok fényét, és megmutatják számotokra az isteni szeretet és bölcsesség jelenlétét, amelyektől ezidáig féltettek, hogy lehetővé tegyétek az Éneteknek, hogy megkapja ezeket.

Itt a lehetőség, hogy magatokhoz öleljétek az Androgün Tudatosság ezen szintjét, és egyé váljatok a mindenható ÉN VAGYOK énnel. A szívcsakra Ikerlángja megtestesíti az Androgün lény/létező isteni szeretetét és bölcsességét. Képzeljétek most el az éneteket a szeretet tiszta, eredeti világában. Érezzétek testetek érzéseit, miközben a sejtjeitek válaszolnak ennek a helynek az emlékeire. Ha nem tudjátok elképzelni ezt az érzést, akkor elegendő, ha azt kéritek, hogy ezek a szavak, amelyről beszélünk jelenítsék meg ugyanezt a tapasztalatot számotokra is.

A testetek sejtjeibe vetített energia lüktetése most belép a DNS-etekbe is és rezgései - a tiszta szeretet vibrációi - elindítják a bennetek tárolt szakrális kódok dekódolását, ami biztosítja most, hogy az Androgün Tudatosság 4. birodalmába tett utazásotok a Szent Szív Templomán keresztül nyilvánuljon meg, és az Iker Szívek, az Ikerláng, az Iker Tudatosság újra egyesülésén és házasságán keresztül manifesztálódjon, amely megtestesíti az Isteni Anya és az Isteni Atya közötti Isteni Egyensúlyt.

Ez az a pont ahol a szoláris ley vonal és a lunáris ley vonal mágneses mezejének energiája aktiválódik a gyökér-, a keresztcsonti/szex-, a napfonat- és a szívcsakrátokban.

Ez az energia elkezd vibrálni a holnapi naptól, pontosan ugyanazokat a vibrációkat aktiválva a torok-, a harmadikszem és a koronacsakrában. Ez mágnesesen el kezdi felétek vonzani az androgün csakrákat. Az androgün csakrák elsődlegesen a Tudatosság 12 Arany Szférájából állnak.

Ahogy ezek az Arany Szférák elkezdenek sokasodni - a szeretet folyékony univerzuma isteni szeretetének elfogadása eredményeként - e szférák addig fognak többszöröződni, amíg a testetek mind a 144 000 androgün csakrája teljesen aktív nem lesz a testetek összes szintjén, amelyek a tudatosság 4 alsó szintjét igazgatják a Föld bolygón, nevezetesen a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális testeket.

Amint ezen csakrák mindegyike egyesíti saját isteni rezonanciáját, a DNS-etekben tárolt isteni rezonanciával, a szent frigy létrejön.Ez a szent házasság nagyon személyes tapasztalat, mélyen szakrális. Ez a megszentelt egyesülésed Iker Szívvel, az Atya Isten Iker Szívével és az Anya Isten Iker Szívével. Megfigyelhetitek a szeretet ezen isteni hatalmának a megjelenését például Yesua és Mária Magdolna iker szívében vagy Ozirisz és Ízisz, Guineviere és Lancelot és minden további más archetípusban is, minden más fénytörténetben tükröződni az isteni egyesülést mint például az Ikerláng/Isteni Kiegészítők egyesülését. Miközben a Szent Nász végbe megy bennetek és a egyesültök a szívcsakrátok Androgün Énje egyesül, észrevehetek az időben egy pillanatot, amikor a tekintetetek találkozik egy másik személy tekintetével a fizikai valóságotokban.- Lehetséges, hogy nem is nagyon ismeritek ezt a személyt, - de amint a tekintetek/szemeitek találkozik, a két lélek összekapcsolódik és ez egyfajta utalás. Annak jele, hogy a Szent Nász megtörtént.

Ismétlem, a szakrális nászotok nagyon személyes, és nagyon szentséges tapasztalat. Ezáltal meglátjátok önmagatokban az Istenit, a fizikai világ legmagasabb szintű tapasztalását élhetitek át. A következő 3 évben nagyon fontos hogy felébresszétek a folyékony szeretet egyetemes rezgéseit és nap világra hozzátok azt oly módon, hogy az emberiség megérthesse és legalábbis érzékelhesse, ha csak egy szemernyit is, hogy ez a szeretet valójában miből is áll. Olyan szeretet ez amely túlmutat a romantikus szerelem felfogáson.

Olyan szeretet ez, amely megtestesíti a fényt és jelenlétében minden más eltűnik, csak a fény marad.

És biztosíthatlak benneteket, drága isteni lények, hogy teljesen lehorgonyzódik az életetekben a 4 alsó testeteken keresztül, a fizikai testetek 7 csakráján keresztül, a magasabb testetek 12 csakráján keresztül és minden más azon túl létező csakrán keresztül. Az Új Föld Új Életének Új Rácsai aktiválják a végső fázist, amikor mindent és mindenkit megkaptok, ami és aki tükrözi a fényeteket. A fényt tükröző fényt.

Szóval, amikor a mai napon szemben áll egymással az Iker Láng a Szoláris energia és a Lunáris energia formájában, akkor a szívük megérinti egymást és új láng születik. Ez az Aranykor Lángja.

Ez a fáklya minden egyes hajlandó lélekért lobog, aki a szabadságba vezető utat választotta. Ez a fény nektek ragyog. A fény, ami benned létezik visszatükröződik rá.

A DNS-etekből kiszabaduló energia átjárja, áthatja a testetek molekuláit és atomjait és változást idéz elő az atomok közötti térben. Amint az atomok közötti mezőkben/térben bekövetkezik ez a változás, az atomok átkapcsolnak egy másfajta vibrációra és ez a vibráció a magasabb rendű tudatosság magasabb rezgéseit fogja kibocsátani. Ami a testetek másodpercenkénti rezgés számát a Föld bolygón nagyon régóta nem látott mértékig megemeli.

Ez az az ajándék, amelyet az androgün lények nyújtanak át nektek. Átnyújtják azt a lehetőséget, hogy hasznot húzzatok az isteni szeretetből és bölcsességből, amelyet Mária Magdolna és Jézus, a Szent Anya és a Szent Atya isteni lenyomatainak mintázatai tartalmaznak. És ez az a láng amelyik a Szoláris és Lunáris energiákon keresztül születik meg, és ez az Isteni Énetek Háromszoros Alapelvéé, Szent Háromságává és Háromszoros Esszenciájává válik. A Szent Arany Gyermek ez, aki teljesen tudatossá válik, és teljes egységbe önmagán belül a Minden Ami Vannal.

Adjatok néhány percet a testeteknek, hogy integrálhassa e 4. sablon rezgéseit, azt az Androgün rácsot, amely a szeretet új világaiba vezet be benneteket. A szeretés új módjaiba és a szeretet sok új szintjére. Ne elemezzétek azt, hogyan fog ez megtörténni, hogy milyen érés lesz. Csak legyetek. Ideje távoznom, de jelenlétem veletek marad és az örök jelenben tart benneteket.

Isten veletek.

OoooOoooO

Én vagyok Kuthumi és még egyszer visszatérek kedveseim! Fontos, hogy ezen a különleges helyszínen maradjatok még legalább néhány percig, hogy teljesen magatokba integrálhassátok a Szent Rácsot.

Miközben a Szent Rács bekerül a személyiségetek dimenzióinak birodalmaiba az emberi formájába egy érzelmi, mentális, és spirituális szinten, úgy képesek leszünk finomítani a kollektív tudatosság, a planetáris tudatosság, a Föld testének tudatossága és az asztrál síkon létező más tudatossági szintek hangolását, amelyek mindeddig gátolták a folyékony szeretet szabad áramlását a tudatosság tudatos teremtéseinek összes szintjén. Bekódolódtok továbbá ez idő alatt azokkal az Androgün Magokkal, amelyeket valamennyien hazavisztek a saját hazáitokba.

Amint mindannyian visszatértek szokásos földrajzi tartózkodási helyetekre, a Szellem elvezet benneteket egy-egy speciális helyszínre és arra kérünk, hogy ott ültessétek el ezt a magot. Ezáltal ültetjük vissza az Androgün Tudatosságot a bolygó szívcsakráiba saját szeretetünkkel. És így ezen a módon a 6. univerzum folyékony szeretete belefolyik a Föld Anya testébe, aktiválva a Föld összes szívcsakráját a testén és a testének belsejében. És ekkor a két világ találkozik. Ez kezdete egy új meghatalmasodott utazásnak, kezdete a szabadságba vezető újabb személyes útnak.

És így van ez szeretteim. Mindent elhozunk nektek, amire bármely szinten szükségetek lehet, hogy az éppen esedékes utazásotokat beteljesíthessétek.Bízzatok a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak. Tudjatok róla, hogy nincs egyetlen árva perc sem, hogy egyedül lennétek, mert mi mind egyek vagyunk, mindig és mindenképpen. Ragyogja be az utatokat az Atya, Anya Isten fénye és szilárdítsa meg lépteiteket. És tudjatok róla, hogy ez a fény a szívetekből rátok visszavetülő, visszatükröződő fény. A lelketek, a szellemetek fénye és ez mind ti vagytok. Merüljetek hát el benne, örvendezzetek és ünnepeljétek az életetek utazását.

Én vagyok Kuthumi a szeretet és bölcsesség arany sugarának csohánja és üdvözöllek, és szeretettel megáldalak benneteket.

Adonai

A következő rács itt található:

Androgün rácsok - Torokcsakra(Ötödik csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_99.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...