Kuthumi - Az Új Föld egyesült Iker Lángjának aktiválása

 Michelle Eloff (07.10.28) - Kuthumi: Az Új Föld egyesült Iker Lángjának aktiválása

twin-flame-via-hans-bayer.jpgForrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2007. október 28.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Kuthumi vagyok és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra a jólét, a feltétel nélküli szeretet, a bizalom és a folyékonyság áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, azzal, hogy ma összegyűlünk a Krisztus fény jelenlétében, az Isteni Nőies Krisztus energiának teszitek ki magatokat, egy speciális energia, amit mindannyiótokkal összekapcsoltunk, és ami az Iker Láng Planetáris Rácsát horgonyozza le a déli féltekén, és ez az energia tovább folyik az északi féltekére is, ahol szintúgy lerögzíti magát különböző pontokon.

Ez a rács egy, a tizenkét különböző geometriai frekvencia kombinációjának geometriai alakzata. Ez a tizenkét frekvencia tökéletes egységben rezeg éned mind a tizenkét aspektusával. Amint sejtszinten mindegyik rezgés kisugárzik, a környezeted dinamikája drasztikusan megváltozik.

Az elmúlt tizenkét hétben intenzíven dolgoztunk a planetáris tudatossággal, konkrétabban bolygótok fénymunkásaival, hogy felkészítsük őket arra, ami most következik. Növekedési lehetőségek tekintetében minden egyes újév legalább tízszer erőteljesebb és felgyorsultabb az azt megelőzőnél. Ez azt jelenti, hogy a fejlődési képességetek tízszeresére gyorsult és így tovább, úgyhogy jól teszitek, ha jól felkötitek a gatyamadzagot!

Mindemellett 2008 olyan év volt, amikor mindannyian beléphettek annak lehetőségébe, hogy átöleljétek az önmagatok mesterévé válás új szintjét. [Ha lemaradtatok erről ne csüggedjetek, mivel rendelkezésedre állnak a 2008-as anyagok, amelyekkel ugyan ezeket az aktiválásokat megkaphatod a saját növekedési ütemtervednek megfelelően!] Most azt gondolhatjátok, ez vajon mit jelent?

2008 olyan időszak volt az életetekben, amikor először tapasztalhattátok meg a 10. univerzum vibrációit, olyan univerzális energiákat, amiket korábban sosem bocsátottak ki a bolygószintű tudatosságba. Alapvető fontosságú, hogy észben tartsátok a tényt, és folyamatosan emlékeztessétek magatokat arra, hogy amit fizikailag, érzelmileg, mentálisan, spirituálisan és energetikaiflag tapasztalatok, azt soha egyetlen a ti szinteteken lévő emberi lény nem tapasztalta még. Ez egy teljesen egyedi tapasztalat. Még Atlantisz idején sem volt ez megtapasztalható, mivel ti már túljutottatok az [akkori] felrobbanásuknak [megfelelő fejlődési szint] időpontján, ha fogalmazhatok így, nem tudom másképp mondani, tudjátok mire gondolok! Alapvetően azt próbálom mindannyiótokkal tudatni, hogy messzebbre jutottatok, mint ők. Elegendően tartottátok a fényt ahhoz, hogy biztosítsátok, hogy nem robbantjátok fel magatokat ismét.

Thoth nagyúr, az atlantiszi nagyurak és úrnők, és az ő Fény Rendjeik energiája mindannyiótokon keresztül folyamatosan végzi munkáját az elmúlt 25 évben, függetlenül attól, hogy hány évesek vagytok. Ezért aztán mikor még nem is tudtátok, hogy ez be fog következni, és még nem is tudtatok arról, hogy létezik spirituális út, már akkor is kaptatok iránymutatást, mert elvezettek benneteket oda, ahol ma tartotok. Ez tette lehetővé a Fény Hierarchái számára, hogy olyan lehetőségeteket biztosítsanak, mint ez a mai is, és amint mindezeket az új energiákat bevisszük a földi tudatosságba, mint kollektív testbe, mindannyian felülemelkedtek az alsóbb világok szintjein, ez pedig azt jelenti, hogy minden egyes lépésetek maga a felemelkedési folyamat.

Korábban már mondtam nektek, hogy felemelkedett mesterek vagytok, hogy már felemelkedtetek, úgyhogy emlékeztessétek erre önmagatokat, és én is megismétlem: amit életetek jelenlegi időszakában éltek át, azt még soha senki nem tapasztalta meg korábban, ezért aztán a szabályok megváltoztak, mondom ezt arra az esetre, ha ilyesmin filozofálnátok. Nagy része annak, amit mondtam, és ezt már sokatoknak említettem korábban, de azok kedvéért, akik még nem hallották, fontos elismételnem - az öt évvel ezelőtt átadott információ, sőt még a két évvel ezelőttiek is, megváltozhattak. Azok az információk már nem kötnek benneteket, amikor annak bemutatásáról van szó, hogy a dimenziók hogyan befolyásolnak benneteket. A Hét Planetáris Sugár már réges-rég a múlté, szeretteim. Most már a Kozmikus Sugarakkal dolgoztok, és ez megváltoztatta fiziológiátok és pszichológiátok dinamikáját, amire ismét csak fontos, hogy emlékezzetek.

Ez a néhány téma ösztönöz majd benneteket ezúttal, mivel mindannyian szó szerint az új földet teremtitek meg. Mielőtt nagyon elkalandoznék – [mert,] mint mindannyian tudjátok, imádok beszélni, annyi mindent tudnék megosztani veletek - elő kell[, hogy] készítsem a helyet Jezabel istennőnek. Tartsátok észben [azt], hogy ne szórakozzatok az Istennővel, rengeteg dolga van ma veletek, úgyhogy azt kérném, [hogy] addig legyetek türelemmel, csak emlékezzetek arra a néhány dologra, amelyeket előadtam itt, ma délelőtt. Ez, biztosíthatlak benneteket, elég lesz ahhoz, hogy fókuszban tartson benneteket, és hogy rajta maradjatok az igazságotokat jelképező úton.

Így van ez szeretteim, most távozom, Jezabel istennő gondjaira bízlak benneteket és átölellek benneteket a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarával, higgyetek benne, hogy egyek vagytok a Minden Létezővel. Adonai.

0oooo0oooo0

Jezabel vagyok, a nők felszabadítója. Üdvözlet mindannyiótoknak!

Belegyeztem, hogy eljövök ma mindannyiótokhoz, hogy segítségetekre legyek az Isteni Krisztus Női aspektusának jelenlétében, hogy biztosítsam, hogy mindannyian megértsétek mindennek a lényegét.

Mindannyian ki voltatok téve bizonyos számú destruktív[romboló, pusztító] dinamikának, ami nem tartósan rombolta az elméteket, [tehát] van még remény a számotokra, [hogy] a szavaim ne szomorítsanak el benneteket - mondom, a hatás nem tartós. Mindazonáltal fontos, hogy tisztán megértsétek, hogy [az] a dinamika, aminek ki voltatok téve, vezetett ahhoz, hogy elfelejtsétek mi a női energia Szent Erejének lényege. Nem ez a dinamika határoz meg benneteket nőként vagy férfiként, [hanem] ez olyan információ lenyomat, ami belétek vésődött. Ez a lenyomat vált most nagyon fontossá a spirituális fejlődésetek jelenlegi szakaszában. Remélem mostanra a legtöbben rájöttetek, hogy amit a régebbi korok asszonyairól beszéltek össze, az egy nagy rakás ostobaság volt.

Igen, szajhákként tekintettek ránk – ami tulajdonképpen elég szép bóknak számít összehasonlítva a többi címkével, amelyeket e korszakok istennőire ragasztottak. Ez szükséges volt ahhoz, hogy az „illetékesek” megőrizhessék a hatalmukat abban az időben. Az egyik ok, amiért a Jezabel-féle istennőket, és Ízisz és Magdolna szentséges istennőket elhallgattatták, az volt, hogy létezett egy csoport, amelyet megrémített a női erő és sajnálatos módon, ezek a bizonyos férfiak nem értették meg, [hogy] mit jelent a női erő hasznosítása és a női energiával való egységben [történő] munkálkodás. Úgy érzékelték [ezt], mint valami rajtuk kívülálló dolgot, amit nem tudnak megzabolázni, ami felemésztheti és teljesen férfiatlanítja, elnőiesíti őket. Az ókor asszonyai hatalmas, rendkívül erőteljes üzletasszonyok voltak, [olyan] asszonyok, akik hatalmas gazdagságot teremtettek és pontosan tudták, hogy mihez kezdjenek ezzel.

Volt idő, mikor az Istennő és az Isten mennyei harmóniában dolgoztak együtt. Ez az idő lesz az, amiről most beszélni fogok - illetve az Iker Láng Planetáris Rácsának aktiválása, aminek a csakráitok rácsaiba [való] integrálásában ma mindannyiótoknak segítségére leszek, mint lenyomat [lesz a témám].

Az Istennő olyan erőt testesít meg, amit egyetlen földi ember sem tud igazából elképzelni, egy olyan hatalmas erőt, amiről gyakran azt gondolják, hogy csupán a képzelet szüleménye, ostoba hókuszpókusz, holott muszáj tudatnom veletek, hogy éppen ellenkezőleg. Ezt az erőt az Isteni Nőies szexcsakrája őrzi. Az Isteni Nőies megteremti magának a teret a saját Isten-énjével való egyesülésre, és eljuttatja ezt az erőt a Férfias számára, így ő meg létre tudja hozni azt, amit cselekedetekre kell fordítani, hogy a Nőies biztonságos térben lehessen, hogy továbbra is megfoganhasson benne a Kozmikus Inspiráció, ami kivetül az étermezőbe, [és] ami az Isteni Anya lenyomata.

Emberek, próbáljátok meg elképzelni, hogy milyen meghatalmasító egy férfival vagy egy nővel élni úgy, hogy mindketten teljesen megbékéltek az általatok megtestesített erővel, képesek vagytok felismerni partneretek erejének célját, és hogy nőként vagy férfiként sajátos szerepet játszotok, mindkettőtökre szükség van a fizikai világban, hogy létrehozhassátok azt, amire a fizikai világban szükség van.

Amikor beléptek a felsőbb világokba, [akkor] Androgün Lénnyé váltok, Eggyé lesztek, többé nem kell férfiként vagy nőként élnetek, hogy bizonyos szükségletek kielégítésére teremthessetek, vagy hogy bármi anyagi dolgot manifesztáljatok e célból. Ám a földi síknak, a fizikai világnak kimondottan szüksége van arra, hogy olyan környezetet teremtsen, amiben mindenki növekedhet és ez az Iker Láng energiája.

Az Iker Láng energia indítja el az Én Szent Nászát, és semmi köze ahhoz, hogy egy Iker Láng formában kell-e fizikai partnerednek lennie, valójában sok ember tapasztalta meg élete legnagyobb kihívását az Iker Lángjával. A láng átégeti az illúzió fátylait, ezért kihívás gyakran együtt lenni Iker Lángoddal, mert kapcsolatod átégeti az illúzió azon fátylait, amik meggátolnak abban, hogy az autentikus éneddé válj.

Az Iker Láng energia, amiről beszélek, az Androgün Láng, ami a napfonat csakrádban lobog. Olyan hely ez benned, ami sejtek millióinak információját testesíti meg benned. Az összes információ az Isteni Férfias és az Isteni Nőies Krisztus Szent Lenyomatát testesíti meg.

Az Iker Láng rács a Dél-Afrikai Köztársaságban, Johannesburgban kerül lehorgonyzásra, meghatározott céllal. A gyökércsakra energián keresztül hozzuk át, így biztosíthatjuk, hogy a férfiak nem érzik fenyegetve magukat az Mennyei Istennő erejétől, mivel semmiféle női energiának nem engedjük, hogy bármilyen formában vagy módon férfiatlanítsa a férfiakat. Mi, a fény felsőbb világainak Istenei és Istennői megegyeztünk, hogy ezeket az energiákat az emberiség rendelkezésére bocsátjuk, és hogy ezzel nem lehet újra visszaélni.

Most tehát lehetőségetek nyílik, hogy összegyűjtsétek önmagatokat, és legyetek mindaz, akik vagytok. Van egy külső, fizikai személy, aki Isteni Komplementered, aki visszatükrözi a Fényed, de ennek a személynek nem kell most rögtön melletted lennie azért, hogy hasznosíthasd az energiát, amit ma átadunk. Azoknak, akik most szerelemre vágynak, a mai folyamat nagyon jót fog tenni, mert képesek lesztek keresztülégetni az illúzió további fátylait, amik saját erőtökkel kapcsolatosak, így ezeken már nem kell dolgoznotok jövőbeni partneretekkel együtt. Keresztülvágjátok magatokat egy jó nagy szemétdombon, mielőtt Ő megérkezne az életetekbe! Rám szóltak, hogy nagyon válogassam meg a szavaimat, [mert] már nagyon jól ismernek, úgyhogy ezzel még egy darabig elszórakoztatom őket.

Az Iker Láng rezgés felelősséggel jár, ez pedig önmagatok felé irányuló felelősség, azon képességetek, hogy reagáljatok arra a lehetőségre, hogy újra összekapcsolódjatok az élet iránt érzett szenvedélyetekkel. Oly sokan könyörögtetek, hogy térjen vissza a szenvedély az életetekbe, sóvárogtatok a társ után, akivel megoszthatnátok az életeteket, de aztán kicsit visszatáncoltatok és fordítva pattantatok fel a paripára, azt hiszem így mondják. Nektek kell felgyújtanotok a szenvedély lángjait, hogy így magnetikusan magatokhoz vonzzátok azt, aki hasonló hozzátok. Ha nincs benned szenvedély, komolyan azt gondolod, hogy behozhatsz az életedbe egy rendkívül szenvedélyes valakit? Tudatosságotok jelenlegi szintjén azt vonzzátok magatokhoz, aki és ami tükrözi belső éneteket, ezt mind tudjátok. Kuthumi már sokszor elmondta – váljatok a csodává, amiért imádkoztok, váljatok önmagatok számára mindenné, amire egy életre szóló kapcsolatban vágytok.

Ha már van partneretek és a tűz már kihunyt az életetekben, és kicsit sótlanná vált a kapcsolatotok, akkor ideje, hogy egyénenként dolgozzatok ezen a területen, kapcsolódjatok össze újra belső szenvedélyetekkel és akkor a szenvedély párkapcsolatotokban is újra kigyúl.

A Szenvedély Lángjának bizonyos mértékig testet kell öltenie, hogy biztosítsa, hogy az Új Föld teljes potenciálja lehorgonyzásra kerüljön. Már csak 36 hónap maradt annak biztosítására, hogy az Iker Láng Planetáris Rácsok teljesen aktívvá váljanak. 48 hónapotok maradt arra, hogy teljesen felkészüljetek arra, hogy segítsetek másoknak átlépni az új paradigmába, ez azt jelenti, hogy eléritek a mesteriség olyan szintjét, ami lehetővé teszi, hogy emberi formában vezetőkként szolgáljatok, és megmutassátok az utat az új világba az embereknek. Mindannyiótokkal együttdolgozunk a többi dimenzióból, fizikailag nem mindig láttok bennünket, de itt vagyunk, titeket látni fognak, és fizikailag is ott lesztek, de előbb az egészet végig kell csinálnotok magatoknak.

Én, Jezabel, beleegyeztem, hogy az elkövetkezendő 48 hónapban segítem az emberiséget ezen a szinten, azért, hogy biztosítsam [azt, hogy] a megfelelő sebességi fokozatba kapcsoljatok és hogy készen álljatok. Az egyik ok, amiért erre engem kértek fel az, hogy nem szenvedhetem a hülyeséget, nem érdekelnek a kifogások, úgyhogy ne is untassatok a múltatok szomorú történeteivel, mert nem érdekelnek. Azért vagyok itt, hogy biztosítsam, hogy a látomásaitok váljanak valóságotokká, nem pedig a hitvány múltatok - bár ha ez a látomásotok, akkor minden erőtökkel legyetek azon, hogy mielőbb kiüssétek magatokat. Tudom, hogy nem egy halom idióta vagytok, úgyhogy lépjünk is tovább a következő szintre, tudjátok, [hogy] miről beszélek, nincs értelme tovább pazarolni az időt arra, hogy arról győzködjelek benneteket, hogy kik vagytok és kik nem, ezt már magatoktól ki kellett, hogy találjátok.

Az Iker Láng Rács már a kollektív tudatosság éteri mezőjében van, úgyhogy ha le tudjátok csendesíteni az elméteket, akkor lazítsátok el a testeteket, és amíg lazítotok, szeretnék néhány kérdést feltenni, nem kell most rögtön válaszolnotok rájuk, olyanok, amiken elmélázhattok, olyanok, amiken elmerenghetek meditáció közben, ha meditáltok.

• Mi az életed forrása?
• Mi motivál minden nap, mikor kinyitod a szemed?
• Félelem?
• Úgy vonszolod ki magad az ágyból, mert fel kell kelned, és szembe kell nézned az életeddel?
• Vagy örömmel teli szívvel és persze szenvedéllyel köszöntöd a reggelt?
• Szereted, amit csinálsz?
• Szereted az életed?

Ezekre a kérdésekre mind egyszavas válaszokat kell adni, ha egy szónál több a válaszod, akkor kifogásokkal jössz, és azok engem nem érdekelnek! Válaszaid feltárják számodra, hogy milyen szinten van a szenvedélyed, tudatják veled, hogy az életedet a szenvedély ösztönzi, a szeretet vagy a félelem ösztönzi-e, [vagy] más szóval csupán a túlélés.

Hunyd most le a szemedet, és csak hallgasd a szavaimat, mert fontosak. Azt javaslom, hogy ha szükséges, életed hátralévő részében újra és újra játszd le, amit most mondani készülök. Ha az életed nincs tele szenvedéllyel, szeretettel és örömmel, akkor nagyszabású változásokat kell végrehajtanod az életedben. Ha minden kanyarban kompromisszumokat kötsz, feláldozod az igazságodat, az örömödet, a boldogságodat, akkor nagy változásokra van szükség az életedben. Ha a szíved az idő 90%-ban nehéz, vagy csak az idő 50%-ban, akkor az életed készen áll egy nagygenerálra. Arra terveztek, hogy életedet elsősorban a szeretet motiválja, és a kihívások és a leckék, amelyek az utadba kerülnek, sem azt a célt szolgálják, hogy megbénítsanak.

Azt javasoljuk, hogy célozd meg a legalább 70 százaléknyi örömöt, inspirációt, szenvedélyt és akkor az idő 30 százalékában elmerülhetsz a drámádban. Így meglehet az örömöd, de 70 százaléknál kevesebbel nem érheted be. Ez nagyon fontos és ezt most a legnagyobb komolysággal mondom, mert ez az Új Világ lenyomata, melyet az Iker Láng Planetáris Rácsa tartalmaz. Elsődleges motivációd az legyen, légy szenvedélyesen kreatív, így megértheted és megtudhatod, hogyan legyél tudatosan és intelligensen társteremtő, hogyan éld társként az életet és hogyan tartsd fenn olyan módokon, amiket eddig még nem fedeztél fel. Ez az Új Föld alapja és mindaz, amire épp most kértelek meg, hogy az elkövetkezendő 90 napban söpörd el az utadból. Komoly felülvizsgálata ez a valóságnak, és amikor végrehajtod, komolyan vizsgáld meg, hogy milyen valóságra összpontosítasz.

Néha életed teljes nagygenerálja csak érzékelésed eltolását jelenti, kilépni egy már elavult hiedelemrendszerből, egy egyszerű szemléletmód váltást, szíved és attitűdöd megváltoztatását. Szóval ne komplikáld túl az életed azzal, hogy attól rettegsz, hogy mi fog megváltozni az életedben, mert abban a percben, amikor így teszel, a tapasztalatodat a külső világba lököd, arra vársz, hogy meglásd, mi változik meg körülötted ahelyett, hogy megváltoztatnád [azt], ami benned van, a hiedelmeidet, az hozzáállásodat, az érzékelésedet, mert ezek energiájának minden egyes rostja hozza létre [azokat] a morfogenetikus mezőket, amelyek folyamatosan befolyásolják az életed.

Miközben veletek beszélgetek, az Iker Láng Planetáris Rácsa máris keresztülszűrődik tested atomjain, ez egyben be is vezeti a testedben lezajló fiziológiai változásokat. Amint a rezgés az atomokról a molekulákra terjed, majd DNS-edre, elkezdődik életed változása. Megismétlem, a változás belőled fakad majd, nem fog valami különleges dolog történni a külső világban, ami meghatározná, hogy min kell változtatnod. Ez az Isteni Nőies Krisztus természete.

Ahhoz, hogy az ikerlángot megőrizd önmagadban, középpontodban kell lenned, hogy tisztában legyél azzal, hogy hiedelmeiden, attitűdjeiden, az általad kiejtetett szavakon, és érzékeléseden keresztül milyen tudatos lenyomatokat hozol létre. Az Iker Láng Rács egy tűzkört hoz létre körülötted, képzeld el ezt most, a körülötted táncoló lángnyelvek elhamvasztják az illúziókat, amik akadályokat emeltek előtted megtagadva így tőled a szenvedélyes életet. Ezek az akadályok lehetnek személyek, helyszínek, vagy szituációk az életedben, de neked kell úgy döntened, hogy ezek változzanak meg számodra.

A körülötted lévő láng egyedül azt a célt szolgálja, hogy keresztülégessen mindent, ami nem szolgálja felsőbb céljaid, mindent, ami elkülönít attól, hogy eggyé válj Iker Lángoddal, más szavakkal mindent, ami megakadályozza, hogy az Én Szent Násza megvalósulhasson.

Azt akarom, hogy képzelj el engem, Jezabelt, amint előtted állok, és amint felemelem jobb tenyeremet, [melyből] lángokat fogsz látni. Ezek a lángok testesítik meg a tizenkét geometriai formát, amikről korábban beszéltem, frekvenciájuk a napfonatodban lévő rezgés.

Azt akarom, hogy végy hét mély lélegzetet, mindegyik közben számolj hétig. Szólni fogok, hogy mikor kezdd. Benntartod a levegőt, amíg ismét hétig számolsz, és hétig számolva kilélegzel. Minden egyes belégzéssel az Iker Láng Rácsot lélegzed be csakráidba, a gyökércsakrába való légzéssel fogjuk kezdeni.

Végy mély lélegzetet, amíg elszámolsz hétig, tartsd bent hétig, majd hétig számolva lélegezz ki.

A következő hétig történő belégzéssel lélegezz a koronacsakrádba, tartsd bent a levegőt hétig számolva, majd hétig számolva lélegezz ki. [Már] tudod, hogyan kell csinálni.

A szexcsakrába légzéssel folytatjuk.

Aztán a harmadik szem csakrádba való légzéssel folytasd.

Most a napfonatod jön.

A torokcsakrád jön.

Végül a szívcsakráddal fejezd be.

Az elkövetkezendő 77 percben a geometriai energiák rezgései a csakrákban kibocsátják [azt] a szentséges frekvenciát, ami összehangolja az Androgün Tudatosságodat a fizikai életterveddel. Minden csakrádban lévő szövet önmagában is lenyomata kiterjesztett énednek. Mindegyik csakra megtestesíti az összes eszközt, amire szükséged van a 70/30-as arány életedben való megteremtéséhez, amiről korábban beszéltem, ideális esetben ezt eltoljátok egészen 90/10-re és a maradék 10 százalék sem az a küzdelem lesz, amit most ismertek, hanem az intenzív beavatás, a felsőbb szintű tanulás, a világgal való mesteri bánás új módjainak elsajátításának ideje. Mindezt már elővezették számotokra, ez az Új Föld egyik kulcs projektje, amit én felügyelek, azt pedig nektek kell belátnotok, hogy leckéitek régi mintázatú elsajátítása, a régi paradigmás tanulás az életről elavulttá vált. Most az sajátítjátok el, hogy hogyan bánjatok mesterként az élettel.

Ezek az Iker Láng rácsok keresztülviszik energiátokat az Arany Kundalini frekvencián, ami egy nyolcvannyolc lángból álló sorozat. Ezek 2008. augusztus 8-án kerültek teljesen lehorgonyzásra. Mikor az Arany Kundalini felemelkedik, hogy kollektív testként köszöntse az emberiséget, abban a helyzetben lesztek, hogy tudatosan felismerjétek, hogyan kezeli egy mester az életfeladatokat. Abban a pozícióban lesztek, hogy megérthetitek a tanítás, vezetés, iránymutatás valódi jelentését, aminek semmi köze a múlt butaságaihoz, ahol az egó, és a sérült belső gyermek a túlélésért küzdött.

Az Iker Láng rács azért jön el hozzád, hogy felfedje számodra, a harc véget ért, nincs több küzdelem, és én ezt értettem az érzékelés eltolásán. Nincs több harc semmiért, nincs több küzdelem valaminek az eléréséért, Isteni Nőiséged erejének egyesülése Isteni Férfiasságod erejével a kulcs. Amíg ez a két energia elkülönült, mindig lesz fájdalom, a harc soha nem ér véget, a küzdelem tovább folytatódik, mert amíg ez a két energia elidegenül egymástól, addig állandóan egymás erejét és fényét keresik majd, de nem ismerik fel, hogy már egymás mellett léteznek, mert a tudatlanság vakká teszi őket.

Az Iker Láng Planetáris Rácsa elhozza a lehetőséget az emberiség számára, hogy elkezdje tudatosan megérteni az egység tudatosságot, és ezen fogok dolgozni az elkövetkezendő néhány hétben, de amit most meg kell tennünk az alapvető fontosságú az Iker Láng Rács bensőtökben való fenntartásának érdekében, mert ez eredményezi majd a Szent Nászt. Ahelyett, hogy az életetekért küzdenétek, befelé fordultok, és hasznosítjátok a bennetek létező erőt, és ezt az energiát arra használjátok, hogy magnetikusan megváltoztassátok energiamezőtök dinamikáját azáltal, hogy az Új Föld Morfogenetikus mezőivel dolgoztok, és bekódoljátok ezt a felsőbb bölcsességeken keresztül, a fizikai Föld mágneses világának energiái hasznosítása révén, így tanuljátok meg, hogyan kell mesterként kezelni a világotokat. Egyetlen mester sem használja az egójának erejét arra, hogy fájdalmat okozzon, vagy hogy elcsepegtesse a félelmet. Soha! A mester azzal dolgozik, amire gyakran úgy utalnak, az energia manipulálása. A mester csupán annyit tesz, hogy húz, mikor tolják, vagy tol, mikor húzzák, megfigyeli mi folyik, felismeri mi van belül, és hogy mennyi szenvedély irányítja azt, ami zajlik.

Emberek, ami ma, most zajlik, az életetek egyik legfontosabb fordulópontja. A szavak, amiket ma elhoztunk, az energiák, amik most átszűrődnek ezen a csoporton egyenesen bele mindannyiótokba, szó szerint újrarendezi azt, ahogy agyatok az energiát és az információt értelmezi. Beszéltem korábban a veszteségről, a kárról, most itt a kár felmérése, és ezek az új energiák megmutatják nektek [mindazt], amiket korábban nem láttatok, mert vakká tett benneteket a félelem, megbénítottak az illúziók, amik a hiedelemrendszereitekké váltak. Mindannyiótok új síkra lép, a társ-teremtés teljesen új módjába.

Próbáld meg elképzelni, amint geometriai formák pörögnek a hét csakrádban - ha nem tudod elképzelni, akkor érezd. Mindegyik forma a csakráddal azonos irányban forog, mindegyik egy láthatatlan energiát bocsát ki ([ami] csak az emberi szem számára láthatatlan). Ezek az energiák kiterjednek a testeden keresztül - ezek valójában finom információs fonalak. Ahogy ezek az energiák kiterjednek, egy hozzájuk passzoló mágneses energiát keresnek, és amint megtalálják a megfelelőjüket, a két fonál összekapcsolódik, háló szövődik, létrejön egy rács, egy információs mező, nevezzétek, ahogy akarjátok.

Most képzeljétek el, hogy az összes ilyen információ szál nagyon erőteljes energiát tartalmaz. Ez az energia bőségesen tartalmazhat negativitást vagy pozitivitást, ezt ti határozzátok meg, az erő a tiétek. Tehát a háló, a mező vibrál, rezgése információt küld a Föld mezejébe, az a mező pedig kommunikál minden bolygótokon élő ember aurájával, akár ismered őket, akár nem. Kiterjed a bolygószintű tudatosságba, kiterjed a szoláris tudatosságba, a galaktikus tudatosságba, és így tovább, ez a ti dimenziókon, téren és időn keresztül utazó hangotok. Ezt a hangot hallja meg az univerzum, és válaszol arra, amit kiterjesztettetek, a hangotokra, amit szintén kiterjesztettetek, és ez meghatározza azt, hogy mi tér vissza hozzátok. Kezd összeállni a kép, ugye?

Olyan folyamatban vagyunk, [melynek során] mindannyiótokkal együtt felállítunk egy teljesen új morfogenetikus mező-féleséget. Azért mondjuk, hogy "mező-féleséget", mert a morfogenetikus mezők csak információkat tartalmaznak, de amit mi veletek hozunk létre, az információt és energiát is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy kiterjeszthetitek ennek az energiának az intenzitását, [és] nem tudjátok kimeríteni, de mindig kiterjeszthetitek, felerősíthetitek. Ezek a fonalakat már mind kiterjesztették.

Fordítsd most figyelmed befelé, azon részed felé, amelyikről azt gondolod, hogy a szenvedélyt képviseli - az Iker Lángok eggyé váltak, tökéletes, egész vagy. Képzeletedet használva gondolkozz el róla, hogy milyen lenne az életed, mennyire mások lehetnének a dolgok, ha az életedet elsődlegesen az öröm és a szenvedély motiválná. Néhányan kezditek érezni a lámpalázas zsizsegést a szívetekben, ami hasonlít ahhoz, amit a napfonatotokban szoktatok érezni. Ha kezditek ezt érezni a szívetekben, akkor hamarosan helyben vagyunk. Rácsatlakoztok az Iker Láng Rácsra, amelyik a szívetekben létezik, amelyik magával húzta esszenciájának magját a napfonatodból. Ez tehát erőd, az akaratod székhelye, az aktív éned egyesült a szíveddel, a csakra a híd a mennyország és a föld között, most pedig terjeszd ki ezt az energiát, ezeket a képeket, ezeket a gondolatokat a fonalaidon keresztül, és képzeld el amint a fonalak összekapcsolódnak a velük egyenértékűekkel, és így létrehozzák új szövetedet, életed új Isteni Szövetét.

Utasítsd el az összes kifogást, mindegyiket, igen, az egód próbálkozni fog és megpróbál meggyőzni az ellenkezőjéről, de az erő a tiéd. Folytasd a kiterjesztést, amíg el nem éred az univerzum magját, és míg te ezzel foglalatoskodsz, mi kristály formát adunk ennek az energiának, ami bekódolódik a testetek sejtjeibe. Bensőtökből kisugárzó frekvenciává válik, ami létrehozza az új dinamikát, ami megtisztítja számodra az utat, hogy igazi mesterként tapasztalhasd meg az életet, az anyagi világ mestereként, a fájdalom, a szenvedés és a korlátozottság felett álló mesterként.

Most imaginációd használatával képzelj el egy csodálatos arany lángot kigyúlni tested bal oldalán, és egy ragyogó ezüstfehér lángot a tested jobb oldalán. Ha képes vagy rá, próbáld meg elképzelni [azt is], hogy ez a két láng felmelegíti a testedet, és képzeld el, hogy férfias éned ott áll az arany láng középpontjában, a tested bal oldalán, és a nőies éned pedig az ezüstfehér láng közepén áll, a tested jobb oldalán, és éned ezen aspektusai teljesen felismerik, és elismerik egymás erejét, egymás isteni szerepét, hogy a másikat szolgálják, hogy együtt társteremtsenek, hogy együtt lakják be a világot az Isten-elméből és az Istennő-elméből.

Nagyon gyengéden kezdd el oxigenizálni mindkét lángot, ezek ereje ettől kiterjed, és amint kiterjednek, elkezdenek egymással egyesülni, és amikor a két láng tökéletesen fedi egymást, engedd meg férfi-önmagadnak és női-önmagadnak, hogy megfogják egymás kezét, és ha nő vagy, nézz férfi-éned szemébe, ha pedig férfi vagy, nézz női éned szemébe. Amíg az energia áramlik kettőtök között, mi aktiváljuk a harmadik lángot, ez az Új Föld lángja, a platina láng, és ez a láng olvasztja meg a jeget, és ez égeti át az összes illúziót, ami elkülönítve tartott benneteket, és így az összes bennetek és körülöttetek lévő elem az rezonancia szent táncába kezd, az énnel való szent nász kezdetét veszi.

Ez a szertartás benned zajlik majd le, ez aktív szertartás, és a belső síkokon fejeződik majd be három napon belül. Ehhez a szent újraegyesüléshez éned másik felével három nagyon fontos beavatás elvégzése szükségeltetik, ezek mind belekódolódnak a csakráidba, érezni fogod, fel fogod ismerni a lehetőséget, hogy saját idődben végrehajtsd ezeket a beavatásokat.

Lélegezz mélyen a testedbe, lazítsd el, és nyugodj meg, tudván, hogy a Szent Nász zajlik, hogy bolygód Iker Láng Planetáris Rácsa a Föld Anya teremtő rendszereiben gyökeredzik. Lehorgonyoztuk [ezt a rácsot,] ezen a ponton, mert ugyanezen a helyen került lehorgonyzásra a háromszor hét rács is (7:7:7, 2007. július 7.), ami megerősíti, felerősíti ennek energiáját, más szóval a mágiáját, ami előidézi majd az érzékelhető csodákat az életedben.

Távozásom idejének üzenete tehát sokkal inkább egy kérdés, mint bármi más; ez pedig az, hogy készen állsz-e önmagadra, mindarra, ami te vagy? Kész vagy-e teljesen átölelni az életet, szenvedélyesen élni azt, minden egyes porcikáddal? Nem fogom [azt] megkérdezni, hogy akarod-e, mert nekem csak annyit kell tudnom, hogy készen állsz-e? Ott szörfözöm majd mellettetek, mert ez bizony nem lesz egy sétagalopp, az túl lassú lenne! Bizonyosan megvilágosító időszak lesz, olyan, amit örömmel várok, és azt javaslom, ti is várjátok örömmel.

Jezabel vagyok, hálás vagyok amiért eljöttetek, hogy befogadjátok az üzenetem, és ennek a szent napnak az energiáit, és arra ösztökéllek benneteket, hogy osszátok meg ezt az üzenetet másokkal, hogy emlékeztessétek őket, mire számíthatnak, mert még rengeteg minden vár rátok. Töltsön el benneteket igazi énetek isteni esszenciája, és ösztönözzön benneteket mindaz, ami mindig is vagytok. Pattanjon le rólatok a tudatlan férfiak és nők korlátolt véleménye, és égesse át az általatok kisugárzott fény az illúzió fátylait. Szabad világban éltek, használjátok ki! Szeretetem és áldásom legyen mindannyiótokkal, Isten veletek!

0oooo0oooo0

Szeretteim, én vagyok az, Kuthumi, visszatérek egy rövid időre. Reméljük mindannyian élveztétek Jezabel istennő energiáját!

Szeretteim, fontos, hogy észben tartsátok, hogy amit ma számotokra aktiváltunk azt tiszteletben kell, [hogy] tartsátok, ez nagyon szent dolog, olyan időszak a növekedésetekben, ami bizonyos fokig katapultál benneteket az igazi mesterek világába.

Hosszú ideje dolgoztok már azon, hogy túljussatok életetek azon területein, amik akadályoztak benneteket, amik fájdalmat, szomorúságot, bánatot és bűntudatot okoztak. Emlékezzetek erre, és hallgassátok meg Jezabel szavait újra és újra. Belevaló egy nőszemély, de amit mond igaz, nincs több idő a kifogásokra, az önelégültségre vagy a halogatásra. Megismétlem, nincs több időtök ezekre, az önsajnálatban dagonyázásotok napjai komoly történelmet alkotnak már, és ez egy nagyon fontos üzenet, amit el kell most juttatnunk az emberiség egészéhez.

Megkértük ezt a csatornát, hogy tegye közzé ezt az információt, átadtuk neki szavakban, amiket megoszthattok másokkal, de arra kérünk benneteket, hogy emlékeztessétek önmagatokat és másokat is erre. Itt az idő, amit most tesztek, azzal tényleg változást idéztek elő, ti vagytok [az] a generáció, amelyik szó szerint megváltoztatja a világot. Az eljövendő összes generáció teljes jövője most a ti kezetekben van, és ezt azért mondom, mert így igaz, felejtsétek el, hogy amit kértek, az majd eljön, hogy a múltatok jóslatai majd bekövetkeznek, már sokon rég túl vagytok, már az új paradigmában vagytok, ti építitek a hidakat az új világba. Semmi stressz! Csak a móka...

Szeretteim, mielőtt távoznék, arra kérlek benneteket, hogy valóban gondolkodjatok el arról, ami elhangzott, [és] emésszétek meg. Nincs többé " a jövőben a mesterek megjelennek" vagy a "jövőben ezt fogom tenni vagy ez és ez leszek", nem, már ott álltok a színpadon, rajtatok a reflektorfény, ez most csináld vagy halj meg - mondom, csak semmi stressz! Mindazonáltal nagy megtiszteltetés számomra, hogy emlékeztethetlek mindannyiótokat erre, mert számos alkalommal ültünk itt együtt veletek erről az időről beszélve, az időről, ami akkor jön el, amikor emlékeztek rá, hogy miért jöttetek vissza. Szeretteim, a színpad tehát teljesen a tiétek, ahogy Jezabel mondta, üssétek ki magatokat!

Bízzatok továbbra is a számos láthatatlan kézben, ami benneteket tart, nem hagynak cserben. Örökké jelen vannak, akárcsak mi, hiszen azok a karok a mieink. Veletek vagyunk minden pillanatban, mindig, minden módon. A béke, az öröm, a szenvedély és a nevetés legyen az életetek esszenciája!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának és Arany Lángjának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...