Kuthumi - 11:22 Spirituális mester esszencia aktiválás

Michelle Eloff (07.11.14) - Kuthumi: 22:11 Spirituális mester esszencia aktiválás


 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antaltól):http://www.mediafire.com/download/5stwxvbzen9lct5/22_11+Spiritu%C3%A1lis+mester+esszencia+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Michelle Eloff által csatornázva 2007. november 14-én, Johannesburgban, Dél-Afrikában

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes. Ne aggódj a channeling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Kuthumi vagyok, és a szeretet és bölcsesség sugarain érkezem hozzátok, hogy most üdvözöljelek mindnyájatokat és elhozzam nektek a bölcsesség, szeretet, látomás és az aktivitás új szintjeinek áldásait. Üdvözlet, szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, míg szilárdan Krisztus szívében és biztonságban, Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteink, a mai ünnep kiterjesztése a 11-ik 11-ikén (2007. november 11.) lehorgonyzott energiáknak. Megnyitni önmagatokat ezeknek a kulcsoknak a befogadására, már önmagában is nagyon erőteljes folyamat. Ezen kulcsok mindegyike az én egyik olyan szunnyadó részét aktiválja, amely kész arra, hogy kilépjen a régi mintázatú energiák sűrűségéből. Ez azt jelenti, hogy ismét újabb szintjét engeditek el éneteknek, felszabadítva ezáltal az énetek ezen aspektusát, hogy nagyobb részévé válhasson az új világnak.

A 11-es szám a látomás/vízió száma. A 22-es szám a látomás és a cselekvés kombinációja. Összekapcsolja a látomást a cselekvéssel. A 11-es szám a DNS száma, szimbolizálja az egymásba fonódó két DNS szálat, csak úgy, mint a napfonatban található ikerlángok energiáit, és a Isteni Pár energiáinak rezgéseit is, akit Isteni Komplementerként is nevezünk.

A 22:11 rezgés egy randevú a sorssal, szeretteink. Ezen a napon viszitek be lényetekbe a fizikai tudatosság, érzékenység, és az anyagi világ mesterévé válása képességének új szintjeit. A 22-es szám a formát öltött spirituális mester száma, ezért a mai kapuaktiválás, a 22:11, arról szól, hogy belső spirituális mestereket formába öntsétek és szívből átöleljétek azon hatalmatokat, hogy az anyag mestereivé válhassatok. Minden igaz felemelkedett mester mesterévé vált az anyagi síknak. Ez azt jelenti, hogy hatalmatok van az anyag felett, hatalmatok van a fizikai világ felett, más szavakkal, hogy képesek vagytok anyag formájában megteremteni mindent, amire szükségetek van ahhoz, hogy biztosítsátok, hogy szükségleteitek kielégíttetnek, és hogy az életeteket kényelemben és a bőség állapotában élhessétek.

A mai aktiválás új irány felé mozgat benneteket. Ez az irány eljuttat benneteket az idő egy új szintjére is. A 22-es szám ábrázolható a 4-es számmal, habár általában nem szokás, de alapvető fontosságú, hogy megértsétek a 4-es szám rezgésének jelenlétét a formát öltött mester számában, a 22-ben.

A 4-es szám az idő száma, így az idő következő szintje, amibe beléptek az idő felgyorsításának folyamata, azon képességetekhez kapcsolódóan, hogy az anyagi világ mestereivé válhassatok. Milliónyi új energia rezgés szűrődik most keresztül DNS-eseteken. A 11-es szám, mint mondtam, a DNS-t képviseli, és valójában a 11-es szám kinyitja a tudatalatti elmét, így a 22:11 rezgéseinek hasznosításával az új energia és új információ egy erőművének nyitjátok meg magatokat. 11 meg 11 az 22, így ez a 11:11 utazása, ami keresztülvisz benneteket a folyamaton, ami által túljuttok a személyiségen és az egón. Ekkor beléptek a 22:11 kapun, ami elvisz benneteket a formát öltött spirituális mester esszenciájához, a bennetek létező esszenciához, és így az anyag mestereivé válhattok.

A másik, ami történni fog, hogy a zenei skála mind a hét hangja életre robban formátokban, életre robban a bolygótokban, mivel a 22:11 a zenei skála mind a hét hangjának irányában vibrál, és ők ekkor válaszolnak a planetáris oktávnak.

A 22 és a 11, a 22:11, hogy még pontosabbak legyünk egy erőteljes energia, amely képes megtartani önmagát bármely térben, bármilyen környezetben, más szóval bármilyen kultúrában, bármilyen fajban, bármely szabályrendszerben. Ez azért van így, mert a 22:11 rezgése mentes a diszkriminációtól. Ez a másoknak való feltétlen adás energiája, ezért az élet most eljön hozzátok, és előítéletektől mentesen nektek adja, amit megidéztetek. Bolygótok energiái felfedik számotokra, hogy milyen hatalmasok vagytok, és hogy milyen hatalmasak az egyesített energiák, mikor a látomás összekapcsolódik a cselekvéssel.

Most tehát arra kérlek benneteket, hogy szánjatok rá egy kis időt, hogy kapcsolatba lépjetek a szívetek látomásaival, azzal, amit jelenleg lélek szintjéről szeretnétek megteremteni az életetekben.

Tartsátok meg azt a látomást erősen az elmétekben. Most képzeljétek el, amint ez a látomás beszivárog DNS-etek esszenciájába.

Képzeljétek el, amint ez a látomás behatol tudatalatti elmétek magjába.

Aztán képzeljétek el magatokat, amint egy gyönyörű kristálytemplom középpontjában álltok. A kristály felerősíti az energiát. Befogadja és továbbítja mind az energiát, mind az információt. Ez a kristálytemplom a kapu a 22:11, a formát öltött spirituális mester ösvényéhez, aki egyesíti a látomást a cselekvéssel, és a fizikai világ mesterévé válik.

Kezdd el kitágítani elmédet ezzel a benne lévő látomással, és ha el tudod képzelni, akkor azt, hogy látomásod hanghullámokat bocsát ki, amik e zenei skála hét hangját testesítik meg, és nem számít hogy ismered-e ezeket a hangokat vagy sem. Amint kibocsátod ezeket a hanghullámokat az elmédben lévő látomásból, a kristálytemplom azonnal magába szívja őket, ezért légy nagyon érthető és pontos, legyél benne biztos, hogy ez az, amit akarsz.

Most képzeld el, amint elektromos energiák lobbannak lángra a DNS-edben. Ezek az elektromos impulzusok elkezdik felnyitni a DNS-edben lévő kódokat, lehetővé téve látomásod számára, hogy aktív és anyagi formát foglaljon el az életedben. Ez most manifesztál egy genetikai tisztítást, ami biztosítja, hogy mindentől, ami megakadályoz abban, hogy formát öltött spirituális mester lehess, megszabadulj, és ezen a módon szabaddá tegye az utat látomásod számára, hogy igazságod részévé váljon. Ekkor jön el a randevútok a sorssal, szeretteink, mert biztosítjátok a 22/11 dátumot sorsotok megszentelt kódjában, és felgyorsítjátok az időt, hogy ezen látomásotokat fizikai valóságotokká változtassátok.

Összpontosítsatok továbbra is erre a látomásra, töltsétek meg energiátokkal, hangolódjatok rá erre a látomásra, mintha máris valóságotok része volna és tápláljátok az energiával, amit most magatokban éreztek.

Folytassátok ennek az energiának a megerősítését és felerősítését, míg a kristálytemplom magába nem szívja az összes energiát.

Most lépjünk a következő szintre, azt akarom, hogy hangolódj rá annak esszenciájára, amit anyagi világodban megtestesülni választottál, legyen az szerelem, pénzügyek, jó egészség, új lehetőségek, gyógyítás, vagy bármi más, és most azt akarom, hogy terjeszd ki ennek az energiának az esszenciáját magánéleteden túlra, terjeszd ki a bolygón élő minden lélekre. Engedd meg, hogy ez az energia, ez a látomás, eggyé váljon a planetáris tudatossággal. Győződj meg róla, hogy ugyanazzal az energiával, rezgésekkel és érzésekkel töltöd fel!

Amíg ezt teszed, ne felejts el mélyen be és kilélegezni, és míg te ezt teszed, a kristálytemplom kiterjed méretében, míg nem az egész bolygó benne lesz már. Engedd meg a zenei skála hét hangjának, hogy megtöltse a planetáris tudatosságot. Ezek a zenei hangok újrakalibrálják a planetáris tudatosságot, megnyitva ezzel arra, hogy örömmel befogadja az adás energiáját, amivel az univerzum isteni lényei ma megajándékoznak téged. Ez az a pont, mikor meg kell nyitnod a szívcsakrádat, örömmel átölelned a tudást, hogy minden struktúra meg fog változni. Ahhoz, hogy megtestesíthesd a formát öltött spirituális mestert, minden struktúrának meg kell változnia az életedben, hogy alkalmazkodjanak ehhez. Az elkövetkezendő 4 napban egy genetikai és tudatalatti energiaáradaton mentek keresztül, spirituális, mentális, érzelmi és fizikai testeteken keresztül. Ez egy felgyorsított folyamat, és előkészíti az utat, hogy ez a látomás aktívvá váljon életedben.

Amikor a látomás és a cselekvés egyesülnek, az azt jelenti, hogy aktívnak kell lenned látomásaid energiáinak a Fény nagyobb tervébe szűrésekor. Azt jelenti, hogy cselekedtek, megteszitek azt, amit kell, hogy biztosítsátok, hogy ti spirituális mesterként alapvetően ugyanúgy testesültök meg majd formában, és ezáltal az anyag mesterévé váltok.

Vegyél egy mély lélegzetet, mialatt a benned lévő spirituális mester felemelkedik gyökércsakrádból, gerinced és összes csakrád mentén halad felfelé, míg végül fény formájában kirobban koronacsakrádból, és ez a fény ott záporozik körülötted.

Ez a fény jelzés a valódi éned esszenciájában létező minden számára, hogy eljött az idő, és a 22:11 energia kapui feltárulnak az üdvözlésedre.

Végy egy mély lélegzetet, fújd ki, és mikor készen állsz, kezdj el keresztülmenni a 22:11 átjárón, be a Spirituális Mesterek birodalmaiba, ahol a következő 444 napban vezetést kapsz, mely idő alatt az anyag mesterévé válsz, mely idő alatt spirituális mesteresszenciád eggyé válik emberi éned formájával. 444 napnyi felgyorsított tanulás, mély beavatás, a tudatosság számos szintjén keresztül tett erőteljes utazások formájában, behatolva az univerzumok dimenzióiba, amelyek feltárják előtted az Építő Mester nagyobb tervét, ami szintén része a 22 rezgésének.

Azzal, hogy formát öltött spirituális mesterré váltok, az Építő Mesterré is váltok, ti lesztek életetek építésze, és ekkor váltok képessé előítéletek nélkül helytállni, és feltétel nélkül adni magatoknak és másoknak. Ebben a térben felismeritek az igazságot a bőséggel, anyagi gazdagsággal, egészséggel, boldogsággal, békével, örömmel, és szerelemmel kapcsolatban. Felismeritek, hogy az élet ezen összes területe nektek szánt ajándék. Felismeritek, hogy mindez isteni jogotok, és senkinek és semminek nincs hatalma felettetek, hogy ellopja az örömötöket, hogy megfosszon a boldogságotoktól, egészségetektől, gazdagságotoktól, békétektől vagy a fény bármely bőséges energiájától, hacsak ti magatok meg nem engeditek, ha ti magatok át nem adjátok nekik ezt a hatalmat, más szavakkal a formát öltött spirituális mester munkára fogja energiáját és szeretettel és bölcsességgel hasznosítja azt. Ez az erőteljes energia biztosítja, hogy minden struktúra megváltozik, felgyorsítja az időt, így a látomások aktívvá válhatnak. A tudatalatti elme kitárul, a DNS szálakra bomlik, és egy új világ születik. Ekkor válnak a lélek gyakorlati aspektusai fizikai valóságotok részévé, és ekkor értitek majd meg, hogy a hatalmukat magukhoz ragadó lények miért vonzzák a gazdagság, egészség, béke, harmónia, öröm és más felgyorsult fejlődések új szintjeit az életükbe.

A nélkülözés, szenvedés, ön-megtagadás többé nem mesterré válás útja, spirituális mester esszenciátok nem így tud formát ölteni, hogy az anyag mesterévé váljon, képesek vagytok minden megteremteni, amire igényetek van. Ez a 22:11 átjáró eltolja négy alsóbb testetek rezgéseit kifejeződésük egy magasabb oktávjába. Ez azt jelenti, hogy fizikailag sokkal érzékenyebbé váltok. Teremtési képességetek, hogy Építő Mesterek lehessetek megerősödik, megragadjátok a DNS energiáját, rácsatlakoztok a szükségletek látomásaira, és cselekedtek és abban a térben képesek vagytok előítéletek nélkül adni azoknak, akik tényleg szükséget szenvednek.

Bolygótokon a tudatosság számos szintje fellelhető. Nem áll minden lélek a fejlődésnek ugyanazon a szintjén, és ezért a fejlettebbek és megvilágosodottak felelőssége, hogy segítsenek a tudatlanoknak a megvilágosodás ugyanilyen szintjeit elérni. Biztos vagyok benne, hogy mostanra már tudjátok, hogy ennek egyetlen módja van, ez pedig a példamutatás, hogy azt cselekszitek, amit prédikáltok, alkalmazzátok a tanításokat, megélitek őket, ti magatok vagytok a tanítás. Ez önmagában egy nagyon erős magnetikus energiát teremt, ami bevonzza a teredbe, amire szükséged van.

Ennek egy másik aspektusa, hogy amikor eléritek ezt a szintet, magasabb rezgést tapasztalva szeretteink, akkor a mesterré válás teljesen új szintjeit prezentálják előttetek. Ez utazásotok teljesen új tárházát jelenti. Aminek a mesterévé váltok, az semmiben sem hasonlít ahhoz, aminek korábban a mesterévé váltatok, mivel egy új világba léptek, ahol teljesen új alapelvek vannak, és tanulás teljesen új lehetőségei. Ezek a leckék nagyon mások, ezért szükséges nyitva tartanotok az elméteket, a szíveteket, befogadónak lennetek arra , hogy ezek a tanítások hogyan érkeznek, hogyan bontakozik ki az utazás, és azt kell mondjam, hogy ez gyakorlati jellegű lesz. Az elmélet nem áll majd rendelkezésetekre, mint eszköz, hogy megmondja nektek, hogy kezeljétek énetek ezen aspektusait, tisztán gyakorlati lesz, így megtapasztaljátok lényetek belső magját, aminek a mesterévé válására készen álltok, ráhangolódva arra, amit készen álltok megtudni, és megosztjátok azokkal, akik készen állnak megtudni.

Azt szeretném, ha tudatossá válnátok a 22 mesteri lényre, aki most körétek gyűlt. Üdvözölnek benneteket a 22-ik univerzumban, a Mester Építő univerzumában, a formát öltött spirituális mesterek univerzumában. Ez olyan rezgéseket és energiákat megtestesítő világ, amihez nem vagytok még hozzászokva, és ahhoz hasonló utazáson mentek keresztül, mint az újszülött, mikor megérkezik az emberi világba. Újszülöttként születtek újra a Mesteriség Világában. Ez annak is az ideje, amikor az alkimista magasabb szintjeit integráljátok, a tudatosság alap aspektusait arany tudatossággá változtatjátok, és ez felkészít benneteket a december 12-én érkező energiára.

A 12:12 átjáró elvezet benneteket az én mélyebb dimenziójába, olyan dimenzióba, amely megmutatja nektek, hogy önmagatok kreatív aspektusai valóban a legerőteljesebb sajátosságaitok. Közvetlenül az élet virágának középpontjába vezet benneteket. Ez az a pont, mikor a merkabátok egészen új szintjeit öleli fel a szakrális geometriának, az időn és téren keresztül kígyózó tudatosságnak, ez az, ahol az ikerenergiák, amit mi isteni komplementernek hívunk, egyesülnek a nullpontban. Ez lesz az ideje annak is, amikor DNS-etek 12 szála erőteljes újrakalibráláson megy keresztül.

Legyetek tehát tudatában, hogy minden lépés, amit most tesztek hozzájárul ahhoz, amit akkor tapasztaltok meg, amikor áthaladtok a 12:12 kapun. Ez átvisz benneteket a 21:12 kapun, ami előkészít benneteket egy újabb szintű újjászületésre, amint áthaladunk az 1:1:1 kapun, ami egyben a 111:111 átjáró is.

Végy egy mély lélegzetet, amint ez a 22 mester átölel energiáik rezgésével, lélegezz ki, és lazíts. Végy még egy mély lélegzetet, minden sejtedbe belélegezve a 22 energiáját, és amint kilélegzel, engedj el minden régi mintázatú kapcsolódást, félelmet, megszorítást, korlátozást, szűkösségben való hiedelmet, veszteséget, tagadást, és nélkülözést.

Végy még egy mély lélegzetet, behúzva az energiát érzelmi testedbe, és amint kilélegzel, engedd, hogy a régi és elavult elengedése ugyanúgy végbemenjen.

Végy egy mély lélegzetet, behúzva a 22 energiájának rezgését mentális testedbe, és amint kilélegzel, minden régi eltávozik.

Végül egy újabb mély lélegzet megtölti a szellem testet a Lélek Mester 22 vibrációjának esszenciájával, és ahogy kilélegzel, mindent elengedsz. Elengeded, és átadod magad. Engedd meg magadnak, hogy feltöltődj fénnyel, amíg a 22 mester körbeszövi tested a formát öltött spirituális mester esszenciájával, és a 11:11 dupla kulcs vibrációja is aktiválódik az energiameződben, megnyitva tudatalatti elméd azon szintjeit, amik szükségesek struktúráid megváltoztatásához, hogy lehetővé tegyék hogy a benned lévő spirituális mester esszencia formát öltsön - és hadd menjen.

A 11-ik 11-ikétől (2007. november 11) egy nagyon erőteljes elengedési folyamatba kezdtetek, elhagyva minden kapcsolódást, amit személyiségetek és egótok ahhoz kapcsolt, amit ti az identitásotokként érzékeltetek. Minden fájdalmat és traumát, ami az identitáshoz, akinek hittétek magatokat is elsöpör a 22:11 energiája. Ez szó szerint teljes újjászületést jelent számotokra, és ez a randevú a sorssal felerősíti az erős szeretet, öröm és felszabadulás ajándékait, amivel az univerzum most megajándékoz benneteket.

Azok közületek, akik a szeretet lehetőségeit kapják ezalatt az erőteljes időszak alatt, nagyon figyeljenek, hogy ne fordítsanak most hátat ennek az ajándéknak, amiatt, amit a múltban tapasztaltak. Ne tagadjátok meg magatoktól az élethosszig szóló romantikus szerelem erőteljes ajándékát, mert nem lehettek benne biztosak, hogy mi fog másképpen alakulni minden egyes alkalommal.

Azok közületek, akik előtt új lehetőségek nyílnak karrierjük területén, nézzétek meg jól mit kaptok és ne fordítsatok neki hátat, mert féltek a bukástól, vagy azt gondoljátok, hogy képtelenek vagytok megoldani ezeket a feladatokat, ezek az ajándékok, rejtett ajándékokat tartalmaznak, amiket csak akkor fogtok felfedezni, ha elfogadjátok azt, amit nektek akarnak adni.

Néhányan közületek befejezés erőteljes időszaka előtt állnak, a szálak elvágása előtt. Ebben az esetben legyetek tudatában, hogy bármi, ami augusztus (és különösen a 8:8 rezgés) és a mostani időpont között manifesztálódott, és a szálak elvágásához, ciklusok befejezéséhez, elváláshoz, váláshoz vagy bármi egyéb ilyesmihez vezetett, az rendben van. Ezek az elválások és lezárások nagyon is szükségesek voltak, mert ezzel zárul le a régi mintázattól, a múltbeli karmátoktól való elszakadásotok, most új világba léptek, új életet kezdtek, új emberekkel, új tapasztalatokkal, és a tudatosság teljesen új szintjével, amit nem lehet megtapasztalni a régi mintázatban, a régi emberekkel, régi szituációkkal, és bármivel, amit akkoriban tapasztaltatok.

Hagyjátok most a Lélekre a kételkedés hasznát, és habár még nem tudjátok mibe ugrotok bele, bízzatok, bízzatok abban, hogy az Atya/Anya Isten megtartja az ígéretét, az új dolgok érkezésének ígéretét, és most itt az ideje, hogy megnyissátok az elméteket és a szíveteket, az életeteket, és befogadjatok. Ezt az ajándékot kapja minden emberi lény, aki készen áll és hajlandó átölelni, amit most kap.

Az isteni komplementerrel való egyesülésnek ez az időszaka nagyon különleges időszak. A múltban az egész populációnak csak 0,0001%-a egyesült valaha is az isteni komplementerével, és most nektek ezt ajánlják fel. Azt ajánlják fel, hogy lépjetek be a Nirvánába, és éljetek a földi mennyországban. Mindig mondtam, hogy leckéitek továbbfolytatódnak majd, de emlékezzetek arra, amit korábban mondtam, hogy tanulás szintje teljesen megváltozik, mivel egy magasabb oktávon vagytok már, ezért a mesterré válás útjai is mások.

Érezd, ahogy az Anya/Atya Isten jelenléte betölti lényedet, és esszenciájuk egyesül a tiéddel, minden atomot és molekulát energizálva így a testedben, [érezd] hogy az energia behatol a DNS-edbe, és tested minden sejtjébe, míg nem eggyé válik mindennel benned és körülötted.

Adj hálát az ajándékokért, amiket kiérdemeltél. Adj hálát azért, amit a Lélek elhoz neked. Ne hagyd, hogy az ostoba régi mintázatú hiedelemrendszer megfosszon valami igazán gyönyörűtől. Ne hagyd, hogy régi mintázatú módszerek szabotálják új utadat, és ne fordíts hátat életed legnagyobb lehetőségének azért, mert azt gondolod, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ilyen nem létezik. Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ez csupán a szépség, ami az igazságban létezik, és a valódi igazság szépséget hoz. A régi mintázat egója, a régi mintázat személyisége és identitásai manifesztálták azt, amiről úgy érzékeled nem jó, mert ez is bele volt építve a régi módszerek nagy illúziójának illúziójába. Minden jóság igazságban létezik, ezért aztán, ez már olyan jó, hogy muszáj igaznak lennie!

Szeretteink, mondjatok most köszönetet ennek a 22 lénynek. Ők továbbra is megtartanak benneteket ebben a fényben és rezgésben az elkövetkezendő 22 napban, hogy segítsenek beintegrálni minden új energiát, hogy rezgéseteket magasabb oktávra emelhessétek. A kristálytemplom továbbra is kibocsátja látomásod rezgését, amíg aktívan dolgozol önmagadon és életeden, hogy behozd a formát öltött spirituális mester esszenciáját, és így az anyag mesterévé válj.

Adj hálát önmagadnak a választásaidért. Hallgatólagosan higgy abban, hogy a látomás, amit betápláltál a kristálytemplom energiájába, kegyelemben, tökéletes, harmonikus és csodálatos módokon érkezik.

Érezd a Minden Létező fényét, amint irányít és ösztönöz téged, miközben gyengéden elkezded visszahúzni tudatosságodat a fizikai testedbe. Belégzés, kilégzés, kezdesz tudatára ébredni fizikai környezetednek, és ébredj tudatára, annak hogy tested hogyan érzi magát. Mozgasd meg csuklóidat, bokáidat, vállaidat, és a nyakadat. Ez lehetővé teszi az energia számára, hogy keresztülfolyjon testeden, és biztosítja, hogy kellőképpen kapcsolódsz a földhöz.

És így van ez szeretteink, megköszönjük mindannyiótoknak, hogy úgy döntöttetek, hogy beléptek a 22:11, a Lélek Mester világának birodalmába. Köszönetet mondunk a döntésetekért, hogy egyesítitek a látomást a cselekvéssel. Köszönet a bátorságotokért, elhivatottságotokért, önmagatok szeretéséért, ami elhozott benneteket erre a pontra, akár halljátok, akár olvassátok ezeket a szavakat. Készen álltok életetek legjavára, mivel éppen most randevúztatok a sorssal.

Kuthumi vagyok, az szeretet és bölcsesség aranysugarának csohánja, és üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretettel.

Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...