Mária Magdolna – Bolygószintű Rács Aktiválás – Sion-hegy

Mária Magdolna – Bolygószintű Rács Aktiválás – Sion-hegy

1972268_617415348346069_7863356170230759677_n.jpgMichelle Eloff©

Forrás: The Lightweaver

Dél-Afrika; Johannesburg, 2007. szeptember 13

Fordította: Hatejer Emese

[Ajánlom az alábbi könyvet hozzá: Elizabeth Clare Prophet - Ibolya láng - meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket http://www.mediafire.com/file/uirsgoedc7gie3u/Elizabeth_C.Prophet_-_Az_Ibolya_lang.pdf/file]

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek és isten hozott mindnyájatokat ma. Az Arany Kor Isteni Ibolya és Arany lángjaink a jelenlétében állok. Ezek a lángok megnyilvánultak a jelenlétetekben és lényetekben, és ezek átjárókként szolgálnak az Isteni világok Fénnyel való újraegyesülésébe. 

Mindannyian, biztos vagyok benne, hogy már tudjátok, hogy a Kozmikus Szüleink Arany és Ibolya lángjainak Isteni Aspektusai vagytok, ezek a lángok azok, amelyek fényesen égnek bennetek, energiával látva el az inspirációtokat és hajtva titeket, hogy előre felé lépjetek és hatalmat nyerjetek a fölött, amik a korlátozás és félelem nézőpontjait teremtik meg.

Az aktiválás, amit véghezviszünk ma veletek, az egyik, ami ki fogja hívni a hiedelem rendszereiteket egy nagyon mély szinten. Az ok, amiért most ezt elmondjuk nektek azért van, mert készen álltok átölelni a kvantum észlelés/érzékelés egy eltérő szintjét. Vannak hatások, amik érintenek titeket és ezeket szándékosan programozták a környezetetekbe, hogy eltérítsenek/megzavarjanak titeket. Néhányatok érezte ezen szándékos megzavarás/figyelemelterelés jelenlétét. Valamiféle nyugtalanságot éreztetek, és nem éreztétek ezt kényelmesnek. Ez a fizikai megerősítésetek, hogy a sűrűség számos szintjén túlmentetek, ami az emberiség érzékelését a tudatos érzékelés alacsonyabb vibrációjában tartotta. Amit most mondani akarok, az kiterjed a képzeletetekig, és a legfontosabb, hogy ez ki fog terjedni az elméteken túlra is. Az elméteknek szükséges ez a gyakorlat, mert merevvé vált azon képességében, hogy a paramétereken túlmenjen, amiket a régi paradigma határozott meg, amely bezárva tartott titeket egy hozzáállásban/viselkedésben, amiket a hitrendszereitek tápláltak, és az életetek jelenlegi észlelése/felfogása is táplált.

Nem azért vagyok itt, hogy mindenféle összeesküvés elméletekkel etesselek titeket, azonban fontos, hogy tudjátok, hogy nem minden összeesküvés elmélet paranoid és neurotikus. Valójában sok, amire rátaláltatok valójában igaz, és gyakran hallhatjátok, hogy az igazság messze furcsább lehet, mint a fikció és néha nehezebb megemészteni az igazságot, mint megemészteni az illúziót. Voltak olyan kísérletek, amelyek ahhoz vezettek, hogy a világ drámaian megváltozzon. Ezek a kísérletek már kereszttűz alá vették a relativitás elméletét és Einstein sok más elméletét is. Voltak kísérletek, amelyeket 2000-ben folytattak le, és e kísérletekben sikerült nekik, gyorsabb mozgást irányítva létrehozni, mint a fénysebesség határainak mozgási sebessége. Nos, amit ez jelent az, hogy bizonyíték van arra, hogy valami két helyen lehet egyszerre, de ennél még több is létezik, ami most még a képzeleteteken túlnyúlik, ez felülmúlja az ok és okozat törvényét. Most az egyénnek nem kell ok ahhoz, hogy egy okozatot nyilvánítson meg, ez azt jelenti, hogy a erőtök több helyen is van egy időben ok nélkül, motiváció nélkül, és lehetséges, hogy szándék nélkül. Valójában ez történik már.
 
Létfontosságú, hogy a tudatosságotok felvegye ezeket a szavakat, mert ez is a mátrixok része, amiket lebontunk ez alakalommal. A kormányok ennek már nagyon is urai, ez úgy is ismert, mint távoli érzékelés/távolba látás és távoli beavatkozás vagy távbefolyásolás/hatás. Ez azt jelenti, hogy el tudnak érni egy megváltozott tudatállapotba, ahol különböző szinteken dolgoznak, amelyekkel az átlagos emberi lény nem tud dolgozni még, egyszerűen azért, mert a világi hatalom kijátssza és eltéríti őket. A távol érzékelés/távolba látás vagy táv hatás/befolyásolás azt jelenti, hogy képesek vagytok, hogy rá tudtok hangolódni minden várható/valószínű kimenetelre/eredményre a jövőtökben, amely azon alapul, ahol jelenleg vagytok, és kérdezhetitek ezek közül a jövők közül melyik a legvalószínűbb; amelyik a leghasznosabb a tanulásotok, utazásotok szempontjából – tehát amelyik a legjobb haszonnal van számotokra, és ezzel a tudással előreléphettek, és meg tudjátok teremteni és befolyással lehettek az életetek, és az összes élet dinamikájára valójában, mint még soha, és ez az ahol a mágia és csodák igazi esszenciája megnyilvánul.

Csoportként behúzzátok ezen birodalom energiáját a Föld bolygó fizikai mezőjébe és behúzzátok ezt a saját testetek fizikai mezőjébe is, egyenesen az atomjaitok körül lévő térbe. Az atomi struktúra a testetekben tudja mindezt már. Ez ebből az erőből készült, amit az esszenciából szültek meg. Ez magába foglalja az összes tudást, amelyekkel az előttünk álló hónapokban fogunk dolgozni támogatva titeket abban, hogy aktiváljátok az agyatok szunnyadó részeit, amik a technológiát tartalmazzák, más szavakkal, azt az erőt/hatalmat, ami által a teremtés egy meghatalmasodott isteni eszközévé váltok. Létfontosságú, hogy a mentális programozottságotok elkezdjen a régi paradigma mátrixainak korlátozó felépítményein túlra mozogni, amelyek az emberiséget az áldozati tudatosság állapotában tartják. És ez el fog vezetni egy hatalmas méretű fordulathoz, hogy a világotok el fogja tolni ennek energiáját, ami egy szempillanat alatt fog megtörténni. (Ez rajtatok múlik, hogy mikor is történik meg mindez.) Itt az idő, hogy megértsétek ezt a fogalmat, az időtök elérkezett, hogy átöleljétek az erőt/hatalmat, ami a körülöttetek lévő kvantum világon belül létezik és a bennetek lévő kvantum világban létezik. Ez annak kezdeti állomása, hogy megtanuljátok, hogyan is teleportáljátok magatokat, hogy megtanuljátok, hogy hogyan lehettek egynél több helyen ugyanabban az időben és tudatosan részesülve (az eseményekről/történésekről) mindkét helyen ugyanabba az időben (bilokáció), ilyenkor nem veszíted el önmagad, vagy nem töredezel szét a lelkedtől semmilyen módon. Biztosítalak titeket ennek semmi köze a furcsa metafizikai sóvárgáshoz, a kreatív gondolkodáshoz, ez tudomány, ez tény. Bebizonyították már, hogy az ember lehet több mint egy helyen is ugyanabban az időben, és az ok és okozat törvénye egy korlátozott tudatosság része. Ez változik. Ez kihívásra fogja késztetni a részeket bennetek, amik bármilyen fajta áldozati tudatosságtól függtek. Biztos vagyok benne, hogy segíteni fog nektek megérteni, amiért Kuthumi oly hajthatatlan a tanításaiban az életetekért való felelősség vállalást illetően, azáltal, hogy aktív résztvevőkké váltok az életetekben; ez mind egy célért van.

Ezen új energiák segíteni fognak megmutatni nektek, hogy hogyan vagytok képesek meggyógyítani a testeteket egy egyszerű szándék által. Hogyan vagytok képesek megváltoztatni a dinamikát a környezetetekben egyszerűen azáltal, hogy kiválasztjátok, hogy mire összpontosítjátok az energiátokat. A távolba látás[ remote viewing] ezen hatalma/ereje nem hókuszpókusz.

Ismét azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon is valóságos tudomány és fizikai képesség minden aktusában, tisztánhallás, tisztánlátás, tisztántudás, tisztánérzékelés..., ezek mindegyike az úgy nevezett e világon túli ajándékok, ezek a mechanizmusok rendesen az agyatokba kötődnek. Így az agyatok szunnyadó aspektusai azok a részek, amelyek otthont adnak ezeknek a rendkívüli dolgoknak. És most már készek vagytok arra, hogy feltárjátok ezt.

Ez kihívja az életetek sötét aspektusait jobban, mint azelőtt valaha. A sötétség, miképpen ismeritek ezt egyszerűen a fény hiánya, a szeretet hiánya. Ezáltal a régi paradigma fátylain túlra való utazás megköveteli tőletek a hitet és a bizalmat az erőben/hatalomban, ami önmagatok még felfedezetlen aspektusaiban rejlik. A hely, ahova az angyalok is félnek belépni, az a hely, ahová a bolondok tódulnak be, de ebben az esetben a fény bolondjai vagytok, a fénnyel teliek, a bátorsággal teliek a meghatározása, hogy kikerülj minden egyes régi paradigmás programozást, ami azt mondta neked, hogy ’ne menj oda’, hogy 'ne akard tudni, hogy mi hever a tudatalattid mélységeiben, túl sok van ott, ami meg fog ijeszteni'.

”Nem, nem, nem.” Arra ösztönözlek, hogy menjél be oda, hogy játszadozz magaddal ezekben a birodalmakban. Mert ezekben a birodalmakban, megtalálhatod, amit kerestél egész életidő alatt és ciklusokon keresztül, ez, ahhoz vezetett, hogy állandóan visszajöttél még többre azért, mert itt volt az éhség, amit nem lehetett kielégíteni. Amit kerestetek azt nem találtátok meg. Most egy olyan helyzetben vagytok, ahol meglelhetitek ezt. Ez csalogatott ide számos lelket a Föld bolygóra ebben az időben azért, mert ez egy kozmikus esemény, ahol minden egyes szem rátok tapad, mivel ezt még soha azelőtt nem tapasztalták meg.

Az idő elérkezett, annak ideje, ahol az összes sötét szerződés véget ér. Amit ez jelent az az, hogy az összes karmikus szerződés, ami a helyén volt tartva a lelkek között, ami kötelezte őket más síkon lévő lényekkel, akik nem testesítették meg a fényt, most véget ért. Szóval, most az utazásotok maga után vonja a fény magjainak számos lehorgonyzási eljárását az összes szükséges helyen. Ez megvilágítja azokat a helyeket, amelyek újra lángra lobbantják az ibolya és arany lángokat, és minden pontok ahol az ibolya és arany láng újjá éled, ilyen portálokat nyit más dimenziókba, és tanúi lesztek a mágiának, és a mágiából meg a csodák fognak megszületni. Ezek a csodák a feltétel nélküli szeretet és jólét tudatosság győzelmi tudatosságát manifesztálják, ahol is a lelkek összejöhetnek tisztelve az egymáson belül lévő Krisztusi Fényt, ez része a 999 kulcsdátum aktiválás lehorgonyzásának. Foglalkozzatok a gondolattal, hogy sokkal többek vagytok, mint amit valaha is képesek lesztek megérteni, és az elkövetkező 3 évben keresztül fogtok menni a fejlődéseken, amiken még nem tudtatok, és elkezdetek ennek a mélyére hatolni. Ez nem elmebeli képességetek, hogy akár elképzeljétek ezt. De biztosítalak titeket, amit hamarosan felfedeztek meg fogja változtatni az életeteket örökre, ez megváltoztatja a személyes történetetek irányát, mivel meg tudjátok ezt változtatni. Ezekkel az újonnan felfedezett erőkkel, amiket felfedeztek magatokkal kapcsolatosan most, valójában tényleg változások történhetnek, megváltoztatva a hatásokat, a történelmet az emberiség tudatosságában.

Nicola Tesla tudta, hogyan kell ezt csinálni. Einstein is megragadta ezt egy pillanatra, de nem tudta, hogyan kell ezzel foglalkozni. Nem volt nagyon boldog a kvantum energiával, mert az olyan változékony. Miért olyan változékony? Azért mert ez képes átalakulni, átváltozni és módosulni bármivé, amit az egyén választ. Azok, akiket a sötétebb energiaként ismertek, a sötétebb erők, felhasználták a technológiát, hogy az emberiséget a visszatartás/beszorulás állapotában tartsák. Ez az, ahogyan mindannyiotokat kontrolláltak azáltal, amit mátrixként ismertek. Tehát annak érdekében, hogy áttörjétek a mátrixot, nem csak a paradigmát, amelyben jelenleg találjátok magatokat, hanem a mátrixokat is, mindenki számára, akik a nyomdokaitokba fognak lépni, és azok, akik előtettek járnak, a csillag fivéreitek és nővéreitek, akik (segítenek) lebontani a mátrixokat számotokra, hogy áthaladhassatok ezeken, ez a csodák és mágia legelképesztőbb manifesztációjának és hihetetlen meghatalmasodásának utazásává fog válni, és lesz idő, biztosítalak efelől, amikor megálltok majd és sírtok, mert úgy fogjátok érezni, mintha ezt teljesen hihetetlen lenne. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy soha nem fogtok többé újra szembenézni egy életleckével vagy, hogy soha többé nem fogtok kihívásokkal vagy akadályokkal szembenézni. Ez azt jelenti, hogy abban a helyzetben lesztek, hogy tudatosan megválaszthatjátok, mit szükséges leginkább megtanulnotok. Emlékezzetek mit mondtam korábban a távol érzékelés/távolba látásról [remote viewing] és ezen paradigmák távoli befolyásolásáról. Ez felgyorsítja a lelkek egész utazását a tanulási folyamatban. Ez lehetővé teszi számos dimenziónak, hogy meg legyen tapasztalva.

Miközben túlléptek a régi paradigma dimenzióin, a sötét tudatosság sok szintjén, a tudatatlanság sejtjein, amik a Föld Anya testében tárolódnak. Ezek a stagnáló és szunnyadó mezőkön belül tárolódnak. Ezeket a szunnyadó mezőket most széjjelszedik, és a Krisztusi Fény energiájával töltik meg. Ez a tisztítás kb. 18 hónapot fog igénybe venni, hogy teljesen végbemenjen planetáris szinten. Viszont mindnyájan keresztül fogtok menni ennek egy sokkal felgyorsítottabb változatán. Mindössze annyit tesztek, hogy kapcsolatba léptek egy technológiával, amit már használtatok, amely el volt rejtve bennetek.

Ezt az erőt/hatalmat többé nem tudják távol tartani a lelkektől, azoktól, akik a szabadságba vezető utazást választják. Annak érdekében, hogy a régi átalakuljon, szükség van egyenlő mennyiségű ellentétes erőre. Ezért a fény megnövekedik az erejében, hogy felülírja azt, amit a sötétség állandósított az elmúlt 3000 évben. És nektek és minden más fénymunkásnak is felkínálták ezt a lehetőséget, hogy éljetek ezzel vagy se, természetesen a döntéseteknek megfelelően. 

Arra kérünk most, hogy hunyd le a szemedet és képzeld el magad energetikailag kapcsolódni a Sion-hegyhez, ami Jeruzsálemben van [angolul: Mt. Zion]. Üdvözöld Jézus Mestert a személyes energia teredben és hívd a fény angyalait, akik veled dolgoznak és akik támogatnak minket a Szeretet és Fény ezen isteni tervének lerögzítésében.

Üdvözöld Maitreya Nagyurat és természetesen a személyes vezetőidet, angyalaidat és őrzőidet.

Láss egy csodálatos ibolya és arany lángot a szíved középpontjában. Mindkét láng az isteni megvilágosodás kollektív lángjának egy-egy aspektusa. (szünet)

Az arany és az ibolya az aranytudatosság színei. A frekvenciáik átjárók az arany paradigmába, az arany tudatosságba.

Képzeld el magad körülvenni ezzel a tökéletes arany és ibolyaszínnel, és a lángok energiája megnövekszik erejében erősebbé téve téged. (szünet)

A fény, amit kibocsájtasz, megvilágítja az ösvényt, amit választottál, hogy azon jársz ebben az életedben. Ezek a vibrációk behatolnak az agyad lebenyeibe, lángra lobbantva az új energiát az agyad szerkezetének belsejében, az elektromos energia kiegészítő áramát küldik keresztül ezen. (szünet) Miközben ez lezajlik, érezd az arany és ibolya láng fényét lefelé haladni a testeden és kapcsolódva a Föld Anyával egy isteni egységet kialakítva közted és közte. (szünet)

Én, Mária Magdolna, melletted állok és meg fogom a kezed, érezd a kezem melegségét. Miközben a kezedet tartom, az energiám energiát kap a Minden Ami Van Forrásából és ezt az energiát behozom a testedbe, elősegítve ezáltal egy nagyon szükséges újrakalibrálást, biztosítva, hogy a frekvenciák igazodjanak a testedhez és ezen igazítás biztosítani fogja azt, hogy az agyad szunnyadó aspektusainak aktiválódása tovább folytassa a növekedését. (szünet)

Ahogyan telik az idő, be fogunk nektek mutatni gyakorlatokat, meditációkat és technikákat, amiket rendszeresen gyakorolnotok kell, hogy megerősítse az erőtöket a távolba látás/érzékelés ereje által, hogy dolgozhassatok magatokkal a jövőben valamint hogy dolgozzatok magatokkal a múltban is. 

Ezen erővel visszaéltek, de ti most, akik a fény útján jártok, egyenesbe hozzátok a feljegyzéseket, és volt egy időpont ’ahol Jézus történetével való visszaélés lejátszódott’, és ezzel 30 millió implantátumot helyeztek a Földbe.

Ezek az implantátumok még a mai napig is kibocsátják a hang frekvenciáit, amik blokkolják az agy képességét, hogy a tudatosság egy bizonyos szintje fölé hatoljon. A tudatosság szintjei, amit elkezdtek áthangolni és ezek, azok a szintek, amit akkor tapasztaltok, mikor alvó állapotban vagytok.

A gyakorlással képesek lesztek arra, hogy áthangoljátok ezeket a szinteket tudatosan anélkül, hogy mély alvásba zuhannátok. Ezért az összes munka, ami ez időben zajlik, és amikben jelenleg részt vesztek valamint az összes erőfeszítés, amit azért tesztek, hogy átalakítsátok a saját életeteket ezen implantátumok mindegyikét hatástalanítja. Ez elő fogja idézni az élet visszatértét a Föld Anya testére. A húsa, amelyet talajként ismertek, újra gazdaggá válik. A teste már kimerült, amennyire a tietek is. Az ibolya és arany lángok bevonzzák az összes energiát, ami szükséges, hogy újratöltse a testét, valamint a tietekét is.

Lélegezd be az arany ibolya energiát a testedbe minden lélegzeteddel, amit veszel, az összes kilélegzés a régi eleresztését jelképezi, és minél inkább belélegzed ezeket a színeket annál erősebb lesz a fényed. (szünet)

Minden sejt a testedben most egy arany és ibolya lángot manifesztál, ezek a lángok belépnek a DNS-edbe, majd a molekuláidba és aztán a tested atomjaiba. A tested belsejében lévő összes szerv táplálódik ezzel az energiával és ez átalakítja a mágneses meződ szerkezetét létrehozva egy ibolya és arany energiamezőt körülötted, és ez a mező a védelem egy mechanizmusaként szolgál azon vibrációkkal szemben, amik ezen fejlett (sötét) technológián keresztül bocsátódnak ki, ami az áldozati tudatosság állapotában tartott téged.

Ezek a frekvenciák táplálják az emberi félelmeket, ez táplálja a negatív egót és azt, amit túlélő tudatosságként ismertek. Ezek az energiák továbbjátszották a szerepüket az emberi pszichológiába, és megváltoztatják azon emberi képességet, hogy felfogja/észlelje az alacsonyabb frekvenciákon túli vibrációkat. És ez annak utazása, amit készen álltok megtenni. Képzelj el számos réteget lehámlani a testedről és lásd ezeket a rétegeket, mint amik az élet megtapasztalásának a régi paradigmás korlátozó módjait/irányait képviselték. Képzelj el minden kapcsolódást magadban és minden kapcsolódást, amik a külső világodból jöttek, és amelyek a félelemhez, önkétséghez, önfeláldozáshoz kapcsolódva tartottak, és szükségszerűen kontrollálták a környezetedet, a félelem által motiváltan, ezek most elszakadnak. (szünet)

Ez történik, és uralni fogjátok ezt azért, mert a tudománnyal dolgoztok, egy nagyon erőteljes energiával. Ez nem olyasvalami, ami egy történetből tevődik össze, ami csak akkor fog megtörténni, ha hisztek benne, ez történik, egyszerűen megmutatják nektek, hogy mi a valóság, megmutatják mi történt és azt, hogy hogyan tudjátok megváltoztatni a rendszereket.

Az ibolya és arany lángok nagyon fontos védelmi mechanizmusok, a modern világban élve, amely önmagában is egy kihívás, ki vagytok téve a sötétség és sűrűség számos szintjének. Figyelmen kívül hagyva ezt a sötétséget, más szavakkal, hogy próbáljátok győzködni magatokat arról, hogy nem létezik olyan, hogy veszélyes, féltek attól, hogy kiterjesszétek ezt, hanem legyetek tudatában azzal, hogy ez itt van, és tudjátok, hogy meg van a kellő erőtök ahhoz, hogy ellensúlyozzátok ezt, ami aztán a legerősebb helyzetbe hoz benneteket, amiben valaha is lesztek.

Tehát ismerjétek el most önmagatoknak, hogy hajlandóak vagytok, belépni a senki földjére, ahol ”bolondok” lesztek, akik berontanak majd, a saját mélységesebb énjük felfedezetlen területére. Kérd, hogy minden eszköz, amire szükséged van, teljesen aktiválódjon, kérd a képességet, hogy érzékeld azt, amiről mondtuk, hogy eljön hozzád kegyelemben, istenien és csodálatos módokon.

Mindannyian felelősek vagytok az új világ megteremtéséért, kiléptek a 3. dimenziós, a 4. és 5. dimenziós világokból, mindegyikből, amelyekre továbbra is nagy hatással lesznek a szunnyadó energiák.

Mindenhová, ahová menni fogtok le fogjátok rögzíteni a fény rács ezen újraegyesítését, a fény rács újraegyesítése az, ahol a fény összes egysége bennetek automatikusan kisugározza az ibolya és arany lángok frekvenciáit megnyitva azoknak is a szívét, akik ugyanazt a fényt keresik. Tehát most lásd a tested bal oldalát feltöltődni az ibolyalánggal, a tested jobb oldalát pedig az aranylánggal, és most képzeld el a két lángot beburkolódni egymás körül, mint két szerelmest, átölelve egymást és eggyé válni, mivel ezek az egység energiái, amit lángra lobbantotok magatokban és lehorgonyozzátok a Földön.  És az egység frekvenciája segíteni fog teljesen átalakítani az áldozati tudatosságotokat a győzelem tudatosságba.  (szünet)

Most fókuszáld a figyelmedet a szívcsakrádba lévő lángokra és vetítsd ki ezeknek a lángoknak több milliárdjait a körülötted lévő világba, és lásd ezeket a lángokat, ahogyan szétszedik az összes visszaélés sejt szintű kódolásait: a fény visszautasítását, a hatalomtól való félelmet, az ártatlanság elutasítását, a szeretettől való félelmet, az én elutasítását, és képzeld el ezeket az egységes lángokat behatolni az összes paradigmába, amik kifejezték a traumát és visszaélés emlékeit.

És miközben ez történik, a dimenziós portálok felnyílnak az összes gyermeki léleknek, akik Heródes király keze által haltak meg, vagy ezért a területekért való harcok során vesztették életüket, és elkezdenek belépni a szabadság paradigmájába. És ahogyan minden kis lélek szabaddá válik további fénnyé válnak, bevonzva az embereket a kiterjesztett tudat dimenzióinak magasabb tudatosságába.

Ezek az energiák keresztülszövik önmagukat mindnyájatokon, létrehozva a rácsok egyesítését a fénnyel. És ez elkezdi, aktiválni az Új Élet 12 Tervezetét, amit Maitreya Nagyúr hoz el a földi rácsok számára, ez szó szerint bekódolja a Föld Anyát a Sors 12 Új Ösvényével.

Ezek a frekvenciák tökéletesen össze fognak hangolódni minden egyes személlyel, akik az választották, hogy a 12. dimenziós energia frekvenciákon túllépnek és az isteni megvilágosodás univerzális sugarain keresztül munkálkodnak. Képzeld el az egész Földet elárasztódni ezzel az ibolya és arany energiával. A lángok átégetik az illúzió minden egyes fátylát, amik meggátolták az emberiséget, hogy felismerjék erejüket.

Fontos számotokra, hogy tudjátok és hogy megértsétek, hogy nem minden egyes emberi lény a bolygótokon fogja megragadni ezt az elképzelést és élni vele.

Még mindig emberek milliói lesznek, akik azt választják, hogy a tudatlanság egy állapotában maradnak, ami az ő választásuk, azonban még mindig sok lélek van, akik keresnek, akikben megvan annak potenciálja, hogy átöleljék teljesen ezt az energiát, és ezek azok, akiknek leginkább szükségük van a fényre, ti, akik úgy döntöttetek, hogy áttöritek a régi öntőformát, ti vagytok az előfutárai, ti vagytok, akik előkészítik az utat. Tehát lélegezd be ezt a fényt a testedbe, elismerve, hogy a Krisztusi Fény egy képviselője vagy, és ezen frekvenciák mindegyikét behangolják a Föld Anya testének különböző területeibe, és az arany láng le fog rögzülni Egyiptomba, az ibolya láng Görögországba – ez a két energia egybeolvad, az Egység Isteni egyesülését formálva/kialakítva.

Szintén lehorgonyzásra kerül az arany láng Izraelbe és az ibolya láng Jordániába, és ez a két energia itt is egyként kapcsolódik össze. Ezen négy helyen lévő lángok képviselik az Egység Tudatosságot, amit lerögzítünk a Földön, miközben beszélünk. Ahogy ezen négy láng fény párokká válik, ezáltal a fény egyesítése bennetek egyesülni fog a Krisztussal.

Néhányan majd azt találjátok, hogy összeolvadtok egy fizikai emberi lénnyel, ezzel az egyesülési folyamattal lerögzítitek, a fényt, ami mindannyiotokon keresztül jön be a Földre. Ezen időszak alatt, bármilyen pár egyesülhet a tudatos tudatosságukkal, amit ezen energia képvisel azt hasznosíthatják az arany és ibolya lángok csatornáiként/vezetékeiként, hogy ily módon egyesüljenek.

Tehát most hangolódj rá a benned lévő Krisztusra, a részedre, ami tud mindent rólad, és kérd meg ezen részed most, hogy aktiválja  és teljesen mozgásba lendítsen mindent, amit megkívántál az életedben, hogy túllépjen régi világ akadályain/korlátjain, hogy a régi paradigmán túlra terjessze az elméteket és az erő teljes esszenciájába, a mágia és csodák igazi világába, mert ekkor megnyilvánulássá váltok.

Kuthumi már mondta nektek azelőtt, hogy ahhoz hogy csodát tapasztaljatok, váljatok a csodává. Mágikus, varázslatos létezők vagytok, és ezért könnyen manifesztálhattok csodákat. Ez a ti időtök, hogy igazából megtapasztaljátok ezt.

Ne válj csüggedté vagy kiábrándulttá, ha a következő 24 órán belül nem hajtod végre ezen mágikus műveletek valamelyikét.

Türelem kedveseim. Tudjátok, hogy minél többet gyakoroljátok ezt, annál erősebb lesz ez, és a technikákkal, amit át fogunk adnia a nem túl távoli jövőben, meg fogtok lepődni, hogy mi minden változik számotokra. Ezalatt összpontosíts arra a szándékra, hogy sokkal több van ott számodra, mint amit gondoltál, amit szándékosan tartottál föld alatt, és most olyan vagy, mint egy mag, ami áttöri a talajt, hogy a napot első alkalommal pillantsa meg, hogy első alkalommal találkozzál az új szeretőddel, emlékezz az első érintésre, az első csókra, és ez ugyanolyan lesz. Mivel ez a nagyobb te első érintése, és az új élet első csókja. Ez felvidít titeket biztos vagyok benne. Meg fogjátok tapasztalni a testeteket az új élettel csilingelni, az elmétek aktivitását az új információkkal, új ötletekkel és annyi örömmel magatokban, hogy az álom valami olyasmivé fog válni, amiről megfeledkeztek majd. Nem elsődleges fontosságú a listátokon, azért mert túl sok minden lesz az életben, amit meg fogtok tapasztalni. De az alvásra szükségetek lesz, még ha csak két órára is, kell némi időt adnotok majd magatoknak, hogy újratöltődjetek igen.

Tehát, öleld át ezt a két lángot, húzd be őket magadba és magadon keresztül, terjeszd magad köré őket és szilárdan rögzítsd le őket önmagad nagyobb részébe. Amely a föld egy nagyobb részévé válik. Minden egyes lépéssel, amit megteszel, magad mögött hagyod az arany és ibolya lángok lenyomatait, mindenütt ahol jársz, ezeket a lenyomatokat magad után hagyod.

És az arany és ibolya lángoknak van egy nagyon fontos aspektusa, amit gyakorolni kell, ez elengedhetetlen, mert akkor a lángok ki fognak hunyni, és ha ezt nem teszitek meg, ó istenem, az életetek romokban fog heverni, és ha nem tartjátok be ezt a törvényt nincs remény számotokra, és a törvény az, hogy szórakozzatok, viccelődjetek, játszatok és ünnepeljétek az életet, ez az ibolya és arany lángok törvénye.

A játékossággal újraegyesültök a belső gyermek szellemi erejével. Ez táplálja az ártatlanságotokat, amit valójában, úgy ismertek, mint a belső érzékelő képességeteket. Szórakozva kapcsolódjatok a vibrációkkal, amelyeket nem lehet behangolni semmilyen más módon.

A nevetés a legjobb orvosság egy nagyon konkrét ok végett, mivel a frekvenciák, amiket aktiváltatok a testetekben és ünnepeltek, azok valójában a hála egy ünnepe, ünnepeljétek azt hogy hálát adtok, és hogy ez az amit meg kell tennetek. Mindnyájan, még ha magatok módján is magatokat ünneplitek, játszatok, szórakozzatok, viccelődjetek és ünnepeljétek az életet. Minél jobban megünneplitek az életet, annál többet fogtok megtapasztalni, és annál több lesz, amit majd megünnepelhettek.

Tehát most hozd a tudatosságodat vissza a fizikai testedbe, visszahozva magad az itt és mostba, ezen pillanat jelenlegi idővonalára. És miközben visszahozod az energiát a jelenlegi idővonalra, magaddal hozod az összes ibolya és arany energiát is. Az összes csakra a testedben csilingel, élettel teli, és azt a lehetőséget ünnepli, ami előtted hever. Minden csakrádat nyisd meg, hogy befogadhasd az összes új energiát, ami megtölt téged, vagy feltöltse mással, amit kifejeztél. Időnként ezt az energiát mámorítónak fogjátok találni. Néhányan esetleg úgy találhatják, hogy amikor találkoznak egy emberrel, akinek az élete teljes, aki tele van örömmel és fénnyel, az energiájuk pedig mámorító, felvillanyozó azért, mert ilyen magas vibráció jön át rajtuk keresztül; azelőtt már hallottátok, a szépség nem minden, és amikor láttok valakit, aki különösen szép belülről, a szépség mámorítóvá válik azért mert ez nem olyan valami, amit az emberi titulusok határoznak meg, ez a Krisztus Fénye - ami körétek burkolja az energiáját és szeret titeket. Üdvözlünk titeket és megcsókolunk ennek erejével.

Talán néhányan elfelejtettétek ezt, és ez az életetek tapasztalatai, amik felcsavarták a fedőt az élet boldogság üvegére. Vedd ezt le most, és legyél örömteli/vidám, és amikor lehangolódott napjaitok lesznek, talán amikor nem érzitek magatokat olyan mámorítóan, mint szeretnétek - ez nem számít, azért mert az energiát elfogadtátok és ezek a napok, amikor nem érzitek majd magatokat, annyira jól, nagyon rövid életűek lesznek. Néhányan szomorúságot vagy bánatot, fájdalmat, depressziót és széttöredezést/elkülönülést fogtok tapasztalni, mert az energiátok újrakalibrálja önmagát, és ez természetes számotokra emberi létezőkként, hogy a gyász egy szintjét érzitek, mint valamit, ami eltávozik - ha valami meghal benned, még ha ez valami olyasmi is, ami nem szolgál téged többé, ez még mindig egy részed, ami elhagy vagy teljesen átalakul, tehát öleld át ezt, érezd ezt, és majd folytasd az utadat.

Örüljetek a tapasztalásnak, amit magatokhoz vonzottatok. Ünnepeljétek az új ismereteket, abban az időszakban vagytok, ahol az energiátok és képességeitek most kiterjednek. És minden nap merüljetek bele abba a gondolatba, hogy képesek vagytok a tudatotokat a világok közt mozgatni, hogy a tömeg előtt fedeztétek ezt fel.

Szeretteim, az angyalok energiája, akik Jézus Krisztus eljövetelének üzenetét hozták el ebben a Jelenlétben vannak veletek. Azért jöttek, hogy jelezzék Krisztus eljövetelét számotokra, ez a Krisztusi energia egy teljesen új hullámát jelenti. A 999 volt Krisztus eljövetele a béke arany tojásának alakjában, de mivel ez a Krisztus most kisugárzódik belőletek, egy új világ kezd megszületni, ez az Arany Kor igazi hajnala, a Vízöntő Kora.

Maitreya Nagyúr továbbra is segíteni fog nektek az összes 12. dimenziós rács lerögzítésében a testetek belsejében, és biztosítani fogja, hogy a fény rácsai újraegyesüljenek, hogy ezáltal fenntartsátok ennek Isteni frekvenciáját, az összes új energiával kapcsolatban tart titeket. Ezek az energiák átöblítik a rendszereteket a visszaélésekkel kapcsolatos lenyomatokat illetően, ahol ti voltatok az áldozatok és/vagy bántalmazók/visszaélők, mindezeknek az átalakulása megtörténik, ahogyan a megbocsátás energiája helyet foglal, és mindez megbocsátásra lel, előtettek áll ez és válasszátok azt, hogy ennek elég helyet hagytok, ahelyett, hogy megfosztanátok magatokat tőle. Miközben előre haladtok ebben a fényben, mindenben, ami megtestesíti a fényt, minden, amiben Krisztus feltárja önmagát számotokra, keresztülvezet titeket ezen az Isteni Időzítésen. Én, Mária Magdolna, a szeretett Yeshuámmal állok, és a szakrális tanítóinkkal az Esszénus Mesterekkel, az Atyánkkal, Maitreya Nagyúrral, a kozmikus szüleink, az Anya/Atya Isten jelenlétében, és ott állunk mellettetek ebben a környezetben. Együtt fogunk dolgozni társteremtőkként elhozva az Arany Kor teljes megvalósulását.

Most tölts el egy pillanatot azzal, hogy fontolóra veszed mi az, ami hozzáköt téged bármilyen fajta áldozati tudatossághoz, amit most magad mögött kívánsz hagyni. Helyezz bármit - amiről úgy döntöttél, hogy mennie kell, - egy vörös buborékba, láss magad előtt az arany és ibolya lángokat lobogni, és hajítsd ezt a vörös buborékot a lángokba és lásd ahogyan ez elhamvad – de észreveszed, hogy valami más is történik most – ez az intenzív hő megszül egy kristályt, és miközben a lángok kialusznak, ennek helyén egy csodálatos kristály marad. Ez a kristály képviseli a győzelem tudatosságot, ami helyettesíti majd az áldozati tudatosságot, amiről úgy döntöttél, hogy magad mögött hagyod. Vedd fel ezt a kristályt. Ha túl nagy ahhoz, hogy viseld a testeden, akkor lásd lecsökkenni a méretét, de ettől még az ereje nem csappan meg. Esetleg hordhatod ezt a nyakadban vagy a csuklódon, helyezd ezt bárhová, ahol viselni akarod, és ismerd el ezt a kristályt annak jelképeként, hogy magad mögött hagytad az áldozat tudatosságot és úgy döntöttél, hogy integrálod a Viktóriát, vagyis a győzelmet. És adj hálát. Ha tudod, hogy fizikailag is tudod, hogy van egy ilyen kristály, akkor azt javasoljuk, ha késztetést érzel rá, akkor viseld azt.

Végül hálát adunk mindannyiotoknak a választásaitokért, amik erre az útra tettek titeket, hogy segítsetek nekünk az ibolya és arany lángok aktiválásában az emberiség egészéért. Az energia elrendeződése felkészít a fény rácsainak újraegyesülésére, hogy teljesen megnyilvánuljon az eredeti erejük és hatalmuk, és a fény tervezetei, amivel Maitreya Nagyúr szán az emberiségnek, a portálok a lelkek számára, fenn lesznek tartva 24 óráig, amely idő alatt ezen átkelő lelkek fényével lesztek megáldva.

És a visszaélések mintázatai, amik az ibolya és arany lángok által tisztulnak meg, lerögzítik a béke egy újabb szintjét a bolygótokon, úgy, mint ahogyan az a mennyben is van. A szívetek békét lelhet, a szívetek megtalálhatja az igazi feltétel nélküli szeretetet a barátságon, romantikán, és szereteten keresztül, másokkal és az Istenivel és önmagaddal is.

Mária Magdolna vagyok, áldásom rátok. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...