Kuthumi - LI-HA Csillag Istennő és a csillagfény 7 Plejádi Istennőjének csillagkód aktiválása

Michelle Eloff (07.08.02) - Kuthumi: LI-HA Csillag Istennő és a csillagfény 7 Plejádi Istennőjének csillagkód aktiválása

Forrás: thelightweaver

Fordította: Telegdi Ildikó

Michelle Eloff © közvetítésében
Johannesburg - 2007. augusztus 2.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_____________________________________

Michelle:
Köztudott, hogy választásaink határozzák meg élettapasztalatainkat. Mindemellett sokan nincsenek tisztában azzal, hogy valójában 12 sors ösvényből választhatunk, melyek létfontosságú szerepet játszanak tanulási tapasztalatainkban, és gyakorta ezekből alakulnak ki alternatív vagy párhuzamos valóságaink. Ezeknek az ösvényeknek mindegyike a DNS-ünkben található kódolt információk tükröződései arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel az Élet 12 Aranyelvét. Fedezd fel, ahogy Felsőbb (jövőbeli) Éned végigvezet az általad kiválasztásra került ösvényeken, és azt, hogy ezek milyen hatást gyakorolnak életutadra. Ebből épül fel asztrológiai képleted 12 háza is, Szakrális hangod 12 Isteni Vibrációja, valamint a Felemelkedés 12 útja. A Sors Urai és Úrnői felhasználják ezt az alkalmat, hogy egyszerre levezessenek egy felgyorsított érzelmi test mátrix tisztítást; a tiédet, és egyben a kollektív tudatét. Ez a nagyon is szükségszerű tisztítás hatással lesz arra a képességedre, hogy bölcsességgel hozd meg a választásaidat, ahelyett, hogy változékony érzéseid hatására tennéd azt, amelyek nagy hatást gyakorolnak a nagyon is közeli jövőben, az általad választott sors útvonalra. Amennyiben részt veszel ezen az ülésen, ez egy új sors ösvényben fog testet ölteni számodra.

_______________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra az elengedés, az átrendeződés, a türelem és a megszentelt kegyelem állapotában való megmaradás áldásait. Üdvözöllek benneteket szeretteim!

Nagy örömmel és élvezettel tölti el szívünket, hogy itt lehetünk veletek a mai napon, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerében.

Szeretteim, a LI-HA Csillag Istennő által őrzött csillagkódokba vezető utazás egy mély rezonanciát aktivál fizikai, érzelmi, mentális és spirituális testetek sejt felépítésében. Ennek a szerkezetnek a megváltoztatása igen lényeges mindannak a létbehívása kapcsán, ami isteni, ami összhangban áll a pillanat céljával, valamint az éppen felétek közeledő új ösvényetekkel, illetve a magának az ösvénynek azon aspektusával, amivel éppen szembe kell néznetek.

Amint elsajátítjátok a türelmet, észre fogjátok venni, hogy a türelem folyamatát kísérő gyötrelem tovaszáll. Ez az, amit a csillagkód felkínál számotokra, energiátok egy kreatív rendszeren belüli gyökeret eresztésének vibráló folyamatát, ami hozzájárul ahhoz az eljáráshoz, mikor is találkoztok a beteljesülés természetes állapotával, ami biztosítja majd a továbblépéshez nélkülözhetetlen elengedést. Rengeteg különböző energia vesz részt a játékban jelenleg, egymásra halmozó rétegekkel kell szembenézni egyszerre, egy időben. Ez önmagában is némi időt vesz igénybe, míg igazodik mágneses hálóitokhoz annak érdekében, hogy az összes rendszer egy időben kerüljön kibontakozásra. Jelen stádiumban némelyikük kissé ingatag még, ami alatt azt értem, hogy a különféle folyamatok egymástól eltérő időben érkeznek el a befejezésükhöz. Addig is, legyetek türelemmel! Ez a folyamat nem fog hetekig, hónapokig vagy esetleg évekig elhúzódni. Tulajdonképpen sokkal hamarabb testet fog ölteni, mint azt elvárnátok – az elvárás fogalmán itt azt a reménytelenséget értem, amikor valaki a türelem kapcsán automatikusan azt gondolja, hogy korlátlan ideig ki kell tartania.

Ennek másik oka pedig az, hogy segítenünk kell az emberiséget azoknak a csakra hálóknak a megtisztításában, amelyek kifejezetten jelen életetek első hét évéhez tartoznak. A Plejádi Istennők nagyon fontos szerepet játszanak ebben a tisztításban. Ugyanakkor kapcsolódik ahhoz az utazáshoz is, amin két nappal ezelőtt mindannyian részt vettetek a sors tizenkét ösvényére vonatkozóan. Akkor elmondtam nektek, hogy életetek első hét éve az első ösvénynek felel meg, az első sugárnak, amin keresztül beléptetek létidőtökbe.

Arra az első hét életvére közvetlen befolyást gyakoroltak szüleitek, és az általuk választott ösvények. A hét év minden egyes éve befolyást gyakorol a hét csakrára, és amennyiben azok a csakrák olyan információkat, energiákat és kódokat rejtenek magukban, amelyek jelenleg nincsenek rezonanciában az általatok választott iránnyal, ki kell őket tisztítani a rendszerből, hogy az elengedés folyamata megfelelően végbemehessen, és tovább léphessetek.

LI-HA jelenléte tehát megmutatja számotokra, hogy a tudatalatti és a tudattalan, valamint a fizikai, érzelmi, mentális és szellemi testek birodalmain belül rendszerek vannak működésben. Tulajdonképpen ezek egyszerre, egy időben működnek, mégpedig oly módon, hogy egy tökéletes összhangban lévő hálót kell alkotniuk a fizikai valóságon belül, hogy a cselekvés minden aspektusa bekövetkezhessen. Ez teljes hitet és bizalmat igényel tőletek arra vonatkozóan, hogy minden szüntelenül együtt működik, még akkor is, mikor úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Amennyiben saját választásotok szerint minden tőletek telhetőt megtesztek, ami tudatos hatalmatokban áll, hogy szembenézzetek minden olyan dologgal, ami gátol vagy blokkol benneteket – nos, ez esetben biztosítunk titeket arról, hogy a változás elkerülhetetlen és hamarabb érkezik meg, mint azt felfognátok. A kérdés az, hogy vajon készen álltok-e majd, amikor a változás bekövetkezik? Készen álltok-e majd arra, hogy gyorsan cselekedjetek, amikor minden összeáll? Ha a válaszotok igen, akkor erősítsétek meg magatokat. Ha a válaszotok nem, akkor legjobb, ha szembenéztek mindazon aspektusaitokkal, amelyek figyelmetekre várnak, hogy így biztosítsátok be, hogy abban a pillanatban, amikor az egybeesés bekövetkezik, abba a pozícióban lehessetek, hogy az új tapasztalat megjelenésekor azzal összhangban tudjatok cselekedni.

LI-HA Istennő azon hét Plejádi Istennő társaságában van jelen, akik a Plejádi Hét Nővér csillagkapukat őrzik. Ezek a csillagkapuk egy igen bonyolult energia rendszert testesítenek meg, amin ha átjuttok, olyan kódokat aktivál bennetek, ami lehetővé teszi, hogy isteni gyógyulásotok következő szintje bekövetkezhessen.

A mai napon végigvezetünk benneteket tizenkét ösvényetek közül az első ösvény isteni gyógyulásán, annak a hét lenyomatnak a gyógyulásán, amit csakráitokba befogadtatok. Ezeket a lenyomatokat kell most megnéznetek, mert ezek képviselik a türelem ezen fázisát, amelyek elvezetnek ahhoz a változáshoz, amire vártok. Ne késlekedjünk hát tovább!

Összpontosítsatok tehát annak tudatában, hogy létezik egy hatalom és fényerő, ami hatalmasabb az egótoknál, hatalmasabb az energiamezőtökben jelenleg munkálkodó félelmeiteknél. Lélegezzétek be ezt a tudást testetek minden egyes sejtjébe! Miközben lélegeztek, nyissátok meg energiamezőtöket és üdvözöljétek LI-HA Csillag Istennő, valamint a hét Plejádokbéli Istennő jelenlétét, akik a Plejádokhoz vezető csillagkapukat őrzik.

Képzeljétek el, ahogy energiájuk lángra gyújtja testetek mind a hét csakrájában a világosság tüzét, és hogy minden egyes láng azt a tudást és hatalmat, bölcsességet és igazságot jeleníti meg, aminek a megtestesítésére készen álltok.

Adjátok át magatokat ennek az energiának! Minél inkább képesek vagytok erre, és az elengedésre, annál könnyedebbé és fényesebbé válik energiátok, ami utat enged annak, hogy személyes vezetőitek, angyalaitok, mestereitek beléphessenek energiamezőtökbe, és abba a megszentelt térbe, ami reményeiteket, kívánságaitokat, vágyaitokat és szándékaitokat tartalmazza. Betöltik most ezt a szent teret vibráló energiákkal, valamint csodálatos csillagfény energiával, ami most mélységet és fényt ad minden egyes álmotokhoz, kívánságotokhoz, látomásotokhoz, vágyatokhoz és szándékotokhoz, ily módon felerősítve közülük azokat, amelyek jelenleg a legfontosabbak. Ehhez mindössze el kell képzelned, hogy a fény behatol azoknak az energiáknak a magjába.

Miközben ez a folyamat kibontakozik, képzeld el, ahogy a hét Plejádokbéli Istennő összekapcsolódik mind a hét csakráddal, mindegyik Istennő külön-külön az egyikkel. Most ráhangolódnak első sors ösvényed hálójára, arra, amelyikbe ezen az inkarnációdon keresztül beléptél. Ahogy a frekvenciákkal elkezdenek dolgozni, mind a hét csakrád megnyílik a türelem, az isteni időzítés és bizalom teljesebb képének csillagkódjának a befogadására. A tudatosságnak eme három rendszere hét csakrád háló szerkezetének minden egyes rétegébe felszívódik, és most aktiválnak egy szűrőrendszert, amelyben a csakrák ráösszpontosítanak minden olyan hozzáállásodra, hitrendszeredre, megértésedre és felfogásodra, amelyeket te helyeztél el ebben a hálóba, és amik megakadályozták azt a képességedet, hogy bizalommal légy a nagyobb kép iránt.

Lélegezd ezt be egyszerre mind a hét csakrádba!

Hét csakrád ezennel beindítja háló rendszerét! Úgy is elképzelheted ezt, hogy a korona csakrádtól kezdődően egészen a gyökér csakrádig ezek a rendszerek egymáson helyezkednek el, és minden egyes háló befolyással bír az alatta és a felette levőnek egyaránt, hiszen ez mindig is így volt. Ezért is van az, hogy a hálókból kisugárzódó rezgések problémákat okoztak csakrarendszered egészében, és szüleid első hét évének csakrarendszeréből hozták át az információt, te pedig ezt viszed tovább egész életed során. A mai napon csakráid újra aktiválódnak egy teljesen új dimenzióval bíró energia által.

LI-HA Csillag Istennő és a Plejádokbéli Istennők csakráid hálózatát engedélyeddel most át fogják szállítani a hét csillagkapun, hogy elkezdődjön az aktiválás. Tehát ha készen állsz, és hajlandó vagy rá, adj engedélyt az Istennőknek, hogy a hálók elvitelre kerülhessenek. A Hét Nővér csillagkapuin viszik át ezeket a hálókat annak érdekében, hogy egy csodálatos isteni gyógyulás végbemehessen. Elérkezik egy pont, ahol az Istennők megállnak, pontosan a csillagkapuk centrumában, és miközben ott állnak, Jövőbeli Éned, Tökéletesített Éned és Krisztusi Éned fényt képviselő minden egyes isteni aspektusa, valamint Felsőbb Éned és teljes Én Vagyok Jelenléted összegyűlnek minden egyes háló körül, és fényüket ezekre a hálókra összepontosítják. Ahogy ez a fény behatol csakra hálózatodba, az igazságoddal kapcsolatos hamis hiedelmeid, melyek gátolják az igazság megtestesítésére vonatkozó képességedet, továbbá azt a hitet, hogy te képes vagy saját igazságod megtestesítésére elkezdenek feloldódni.

Megközelítőleg hét napot fog igénybe venni az, amíg ez az energia átáramlik a hálózat minden egyes szintjén, valamint sejtszintű, molekuláris és atomi szintű hálózataidon. Az előtted álló hét nap során, ami a mai nappal veszi kezdetét, vezettetésben lesz részed, és megmutatásra kerül számodra, hogy pontosan mi az csakrahálódban, ami gátat szab annak a képességednek, hogy megbízz az isteni időzítésben és türelemmel légy az univerzum vonatkozásában a nagyobb képpel kapcsolatos bizalom terén. Hogy bízz abban, hogy az univerzum, a Felsőbb Éned, a Szellem, az Isten - vagy nevezd tetszésed szerint – valóban a legjobbat akarja számodra, ez a szíve vágya. A te munkád az, hogy higgy és bízz ebben! Ez abból áll, hogy a kívánatos végeredményre fókuszálj. Ezalatt azt értem, hogy arra az álomra, látomásra és szándékra koncentrálj, aminek az elérésére éppen törekszel – és ezáltal az univerzum gondot visel majd – ahogy ezt mindig is teszi – a szervezésre, aminek nem vagy tudatában.

Lélegezz mélyen, ahogy most isteni aspektusaid még több energiát áramoltatnak a hálók egy újabb szintére is, ami megváltoztatja a DNS-ed dinamikus frekvenciáját, és egy feltáró, tisztázó folyamat veszi kezdetét – mindazoknak a hamis struktúráknak, hozzáállásoknak, ragaszkodásoknak, hitrendszereknek és érzékeléseknek a feltárása, amelyek hozzákötnek azokhoz a dolgokhoz, amelyektől meg kívánsz szabadulni.

Továbbra is lélegezd át a testeden ezeket a frekvenciákat, és képzeld azt, hogy keresztül lélegzed azokat összes csakrád minden hálóján. Még körülbelül egy percet fog igénybe venni, hogy ezek az energiák összhangba kerüljenek a hálóidon belüli szerkezetekkel, és miközben isteni aspektusaid ezt elvégzik, addig is el szeretném mondani, hogy mennyire fontos emlékezetedben tartani, hogy azokkal az energiákkal, amelyekkel itt és most dolgozol, korábban még soha nem dolgoztál. Most egy egészen új életmódot, egy új tudatossági rendszert teszel magadévá. Olyan vagy, akár csak egy csecsemő, aki most született meg egy új életbe, és emlékeznie kell, hogyan kell járni és beszélni, hogy hogyan kell lehorgonyozni teremtő energiádat és megteremteni a jövődet. Vannak, akik mély belső depressziót tapasztalnak meg; a depresszió nem azért van jelen, hogy megállítson titeket, sőt tulajdonképpen a depresszió nem más, mint önmagad összes elfojtott és elnyomott aspektusának hangja, melyek a régi paradigma akadályozásának az eredménye. Minden egyes rád vetített korlátozó, hamis hitrendszerből most lépsz ki. Minden olyan ember által életbe léptetett törvény, ami gátat szab az emberi létező növekedésének, fejlődésének, továbbá a szeretet és az élet megteremtésének hatalmának, összeomlik. Ez egyénileg és kollektíven is végbemegy. Ez az a pont, amikor is a LI-HA Csillag Istennő által őrzött csillagkódok fontossága előtérbe kerül. Ez az az energia, ami összeolvad a kegyelmi állapotban való tartózkodás energiájával, és egy fény villan fel előttetek, ami arra emlékeztet benneteket, hogy a vég már közel van. Ez a fény a te jeled arra vonatkozóan, hogy legyen hited, összpontosíts erre a hitre, amiről a szíved mélyén tudod, hogy a te igazságod.

Továbbra is lélegezz mélyen, miközben az isteni aspektusok visszalépnek és a Plejádokbéli Csillag Istennők folytatják a munkát a hálókon a csillagkapu hátulsó részén, és az isteni teremtés és megtestesülés Plejádokbéli birodalmában kiemelkednek csakráitokkal. Belépnek a kvantum fény és varázslat birodalmainak területére, és az ott rátok váró energia számára bemutatják ezt a hálót – az új világ energiájának. Képzeljétek el, ahogy ezek a csakra hálók amennyire csak tudnak megnyílnak, hogy befogadhassák ennek az energiának a vibrációját, és behozzák azt lényedbe. Lélegezzétek ezt be a Plejádokon keresztül lényetekbe! Érezzétek, és lássátok lelki szemeitekkel, ahogy ez beáramlik spirituális, mentális, érzelmi és fizikai testetekbe, valamint a Földanyába, és szilárdan lehorgonyozza ezt az energia rendszert a földi élet anyagi birodalmán belül, és miközben ez megtörténik, érezzétek az energia pulzálását, ahogy az átjárja a sejtjeiteket.

Néhányan úgy érezhetitek, hogy testeteket átjárja a könnyedség érzése, mások pedig fülcsengést tapasztalhatnak. Ha émelygést tapasztaltok, csak lélegezzetek! Időnként ezek az új energiák hányingert okozhatnak rezgésszintjük következtében. Amikor a sűrű anyag ilyen magas rezgésű frekvenciával találkozik, az hatással van a szakrális csakrára/szexcsakrára, valamint a szolár plexusra/napfonat, és magas rezgése miatt mellékhatásként émelygés léphet fel.

Lélegezzetek és lazítsatok! Mialatt a hálók telítődnek az új energiákkal, elmédben kérlek, mondd utánam a következő szavakat: „Én, (itt mondd a neved) behívom az erőt, az intuíciót, a tudatos tudást, bölcsességet, hitet és bizalmat a fizikai valóságba, hogy felruházzon engem a türelem ajándékainak használatba vételével. Ennek következtében megnyitom energiámat az isteni időzítés hálóinak integrálására, és eközben bizalmat helyezek összes Isteni Aspektusomba, beleértve a Szellemet, és megadom magam az Istennek/Istennőnek, mert tudom, hogy ők mindenre gondot viselnek.

Előhívom isteni szent templomom hatalommal bíró felerősödött csakra hálóinak hatalmát és életét, és tudatosan azt választom, hogy azokat a fejlett, világító és bölcs hálókat beleszövöm jelenlegi életem csakra hálóiba, továbbá azt az utasítást adom, hogy ez az energia terjedjen ki összes párhuzamos és alternatív létidő aspektusaim csakra hálóiba. Ezt az utasítást kegyelemben adom, megtestesülését békében, csodálatos és isteni módon kérem. Elrendelem, hogy Hatalommal bíró Énem fénye teljesen olvadjon össze a csakra hálókban őrzött tudatossággal, és eközben tudatosan hozzájárulok ahhoz, hogy mindaz az energia és ragaszkodás vagy kötődés, ami a félelem, a blokk és a frusztráció állapotában tart fizikai, érzelmi, mentális, spirituális és multidimenzionális szinten, olvadjon szét. Elrendelem, hogy jelenlegi életem isteni tervének isteni időzítése, továbbá annak isteni ösvénye itt és most lépjen fizikai manifesztációba, célom és tervem titkos hálóival összhangban. Legfejlettebb, legszeretőbb énem fényének mélyéről és igazságából rendelem ezt el, miközben a szándék hálóit az egység, a tökéletesség és az istenség birodalmaiba helyezem. Ez így van, és ekképpen elvégeztetett.”

Lélegezzétek ezt mind be csakra hálóitokba, juttassátok el a sejtjeitekbe, DNS-etekbe, és őrizzétek meg ezt az energiát a DNS-ben, amíg az kiterjed az összes ősi vonalba és egyéb ősi kötődésekbe, amelyek következtében valamelyik csakrátokon keresztül hozzákötitek magatokat olyan személyekhez, helyekhez, egy tapasztalathoz, gondolkodási folyamathoz, hitrendszerhez, hozzáálláshoz vagy félelemhez, ami megakadályoz titeket abban, hogy teljes valójában megtapasztaljátok az életeteket.

A szolár plexusban/napfonat és szakrális/szex csakráitokban lévő energia most elkezd kavarogni, háborogni, mivel az egó azzal a hatalmas kihívással néz most szembe, hogy teljes mértékben elengedésre kell, hogy kerüljön.

Lélegezzetek be ezekbe a csakrákba, miközben az Atya Isten és az Anya Istennő elkezdi beprogramozni a csakra hálók új mintáit, melyek a türelem, az isteni időzítés és a hit csillagkódjait testesítik meg. Néhányan úgy érezhetitek, hogy rengeteg érzelem, energia és gondolat áramlik keresztül ezen a két csakrán – még félelem és pánik is. Csak lélegezzetek! Most annak a szalagnak a feltekerése folyik, ami életetek első hét évének lenyomatait őrizte, ami életetek vezérlő programjává vált, és ami meghatározta mindazt, amit mind ezidáig megtapasztaltatok, és ez az a szalag, ami DNS-etekben most felgöngyölítésre kerül.

Vegyétek ki mindet onnan! Tegyétek rá a kezeteket, és távolítsátok azt el! Addig húzzátok, amíg gyökerestül el nem távolítjátok, amíg írmagja sem marad. Annyi időt adunk erre, amennyire csak szükségetek van.

Húzzátok tovább! Menjetek mélyebbre, ha kell, egészen addig, amíg 100% -ig megbizonyosodtok arról, hogy semmi sem maradt a csakrákban. Mikor a zsinórokat eltávolítottátok, esetleg vannak ott még más dolgok is, amiket most eltávolítotok – hatalmi játszmák, üres ígéretek, hamis hiedelmek, hazugságok, zavarodottság. Húzzátok ki mindet!

Teljes Énetek Hatalmas Én Vagyok Jelenléte most a folyékony szeretet erőteljes energiáját árasztja a kihúzott zsinórokra, valamint minden egyébre, aminek az eltávolítását jelenleg végzitek, és ahogy ez a szent folyadék érintkezésbe lép ezekkel a régi dolgokkal, azok fénnyé, hatalommá, potenciálokká és lehetőségekké alakulnak át.

Most a szívcsakra nyílik meg, mivel most már készen áll az elengedésre. Ehhez húzzátok ki belőle a zsinórokat szeretteim. Csak húzzátok és húzzátok! Erősen, ha az kell. Most egy magasan fejlett és felgyorsított leválasztási folyamat aktiválódik, és a Plejádi Nagyúr elétek áll. Ő az a létező, aki látta jövőtöket, annak minden aspektusát, és most azért van itt, hogy segítsen nektek ezeknek a zsinóroknak az eltávolításában, mert Ő tudja, hogy ennek a kötődésnek most meg kell történnie. Nem a hamis világokhoz való kötődésnek, hanem az istenségetekhez való kötődésnek. Ez a Létező segít minden hamis dolognak az eltávolításában. Ez működésbe lép a DNS-etekben, ősi lenyomatotok minden szintjére eljut. A folyékony szeretet átmos mindent, amit kiürítetek, amit eltávolítotok. Dobjátok el azokat!

És most szeretteim egy ősi sikoly készül kiáradni torokcsakrátok energiájából, ahogy minden egyes gátolt részetek megnyílik, üvöltésbe kezd és felszakad, zokogás tör ki belőle, amint elengedésre kerül minden egyes meghallgatásra nem került kérés, minden be nem teljesedett ígéret, minden meghiúsult álom, minden hamis ígéret, minden egyes olyan illúziótok, amikor is azt hittétek, hogy Isten magára hagyott benneteket. És ezzel egyidőben gyökércsakrátok is megnyílik, és elengedi mindazoknak az illuzórikus fájdalmaknak és traumáknak a gyökér rendszerét, ami miatt azt hittétek, hogy nem vagytok alkalmasak, nem vagytok elég jók, és nem érdemlitek meg az élet teljességének a megélését.

Ebben a pillanatban egy csodálatos univerzális fényből szőtt rózsa emelkedik ki a szívetekből, a csecsemőmirigyetekből és a torokcsakrátokból. Ez az egyetemes rózsa a szeretet új virágjaként üdvözöl titeket, és elkezdi magába szívni az isteni mintátokban létező igazság minden egyes elemét.

Szívcsakrátok most megnyílik az isteni szeretet teljességének befogadására, annak teljes elfogadására, miszerint isteni jogotok szeretni és szeretve lenni, isteni jogotok, hogy minden szükségletetek kielégítést nyerjen – isteni jogotok kreatívnak lenni, támogatást élvezni, hatalommal felruházottnak lenni – isteni jogotok, hogy meghallgassanak, meglássanak, megbízzanak bennetek, és elfogadjanak titeket önmagatok teljességében.

Szeretteim, a bennetek élő belső gyermek mindnyájótokban ott zokog, és ezt mi látjuk, ezért azt kérjük, hogy csak lélegezzetek, amíg ez a részetek átmegy egy nagyon mély elengedésen most, és képzeljétek el, ahogy teljes Hatalommal bíró Énetek karjaival átöleli ezt a megtört lényt, azt a részeteket, aki magával cipelte az illúziókhoz való ragaszkodásotok súlyát, ami be volt kódolva a DNS-etekbe. Mindazt, amire már semmi szükségetek sincs. Arra kérlek titeket, hogy érezzétek, de ha az nem megy, akkor pedig képzeljétek el annak a sírásnak a mélységeit, ami ebből a részetekből tör fel. Hiszen ez a sajnálat, ez a sírás óriási mélységekből ered, ami most elengedi mindazt a megmaradt üledéket, ami a régi paradigmához láncolta a csakra hálóitokat.

Engedjétek meg, hogy teljes Hatalommal Bíró Énetek szívcsakrája megnyíljon, és magához ölelje ezt a megtört részeteket; csak öleljétek őt, és engedjetek szabad folyást a könnyeknek. Engedjetek el mindent a kilégzéssel! Szeretteim, miközben ölelésetekben ringatjátok ezt a részeteket, az Atya Isten és az Anya Istennő átölel titeket megtört részetekkel együtt, és a fületekbe suttognak. Az igazság szavait suttogják a fületekbe, azokat a szavakat, amelyek iránt bizalommal lehettek, és amiket elhihettek. Most azt mondják éppen, hogy a régi világ sötétsége többé nem érinthet benneteket, a régi világ félelmei és gátlásai többé nem uralnak benneteket. A szabadság ösvényei várnak rátok, és ezen az úton szabadságotokban áll azokkal együtt lenni, akiket a legjobban szerettek, szabadságotokban áll azt tenni, amit a legjobban szerettek, továbbá békében és harmóniában élni az életeteket. Még tanulásotok és növekedésetek közepette is harmonikusan és egységben fogjátok feldolgozni és magatokba integrálni az előttetek álló tanításokat.

Szívetek a valódi isteni sors ösvényetekkel való összeolvadás után sír, és Isteni Anyátok és Isteni Atyátok most még ennél is nagyszerűbb lehetőséget hozott számotokra. Azt, hogy teljes mértékben ráléphessetek az örök fény, az örök szabadság isteni arany ösvényére, a feltétel nélküli szeretet teljes megtestesülését azzal, akivel sorsszerű együtt lennetek, azokkal az emberekkel, akikkel sorsszerű az együttlétetek, mindazt a kreativitást, amit sorsszerű kifejeznetek és azt az életet, amit megérdemeltek. Ahogy a karjaikban tartanak, szívcsakrájuk megnyitja a feltétel nélküli szeretet kozmikus szívcsakrájának hálóit, és most az összes kozmikus szívcsakra hálója feléd fordul, energia vibrációdra összepontosít, és további csillagkód vibráció kódokkal látja el csakrahálóidat, amit LI-HA Istennő hozott el számodra.

A kozmosz hallja szíved sírását a támogatásért, a válaszokért, a vezettetésért és az iránymutatásért. És most már tereden belül van, hogy megkapd ezeket a válaszokat, hogy lásd az irányt, érezd a vezettetést, és tanúja légy a feléd áramló támogatásnak. Ezért ismét megkérdezzük – készen állsz minderre?

Az élet és a szeretet teljes kozmikus ereje átöleli most teljes lényedet, ami egyesül Isteni Atyád és Isteni Anyád energiáinak összeolvadásával, ahogy Anya Istennőd most átölel, a méhéhez von. Ebben a szent és biztonságos térben fogsz tartózkodni a következő hét nap során, ami után egy csodálatos újraszületés következik majd – egy olyan időszak, amikor is azokon a létezőkön, embereken, helyeken és lehetőségeken belül létező univerzumok létezése visszatükröződik majd egymásra. Összeomlanak, összeolvadnak majd, és egy új világ születik számodra, egy olyan világ, amelyben belső gyermeked, életed első hét évének teste képes lesz tekintetét valóban a mennyek felé fordítani, és gyarapodni ebben az általad megteremtett új térben.

DNS-ed kibontakozása folytatódni fog a következő hét napban, kitakarításra, kitisztításra kerül, utat csinál erre a hihetetlen isteni időszakra – erre az arany létidődbe vezető legvarázslatosabb utazásra, amelyben beteljesíted mindazt, ami még hátravan tizenkét ösvényedből.

Érezd magad, ahogy kiemelkedsz harmadikszemeden és koronacsakrádon keresztül, miközben behívod azokat a szent hálókat lényedbe, amik át vannak hatva az Anya Isten és az Atya Isten lenyomatával, mintájával, nevezetesen a tiszta tudatossággal, ahol az isteni és hatalommal felruházott minden tudás aspektusai megtalálnak téged, és gyökeret eresztenek csakráidban. És így eltölt a béke, annak biztos tudatában, hogy az Isten/Istennő hatalma a te oldaladon van, veled, általad és érted dolgozik, és ennek megfelelően a Legmagasabb Akaratod érvényesül majd a Földön, a mennyekben ígértek szerint.

Itt az ideje, hogy elkezd ismét belélegezni ezeket a hálókat fizikai szívcsakrádba – mindezeket a megváltozott hálókat, amelyek többé már nem tartalmazzák életed első hét évének kódjait, amik eddig csapdában tartottak, és ahogy egyesével magadba húzod őket, képzeld el, ahogy azok gyökérrendszere kiterjed a Földanya magjába. Ez biztosítja majd, hogy azt manifesztáld a Földön, amit a tudatalatti mennyországában már megteremtettél, továbbá, hogy a folyékony szeretet továbbra is áramoljon csakráidon keresztül, és minden régit fénnyé alakítson, valamint, hogy a szeretet univerzális rózsájának frekvenciái kisugárzódjanak mágneses meződ geometriai szerkezetébe, ezáltal felerősítve e mező mágneses frekvenciáját, saját teremtésre és társteremtésre való hatalmaddal együtt, valamint, hogy minden egyes isteni fizikai, érzelmi, mentális, kreatív és spirituális szükségleted kielégítésre leljen.

A hét Istennő most egy szent jelet kódol be minden egyes csakrádra, amivel biztosítja ezeknek a hálóknak az aktivitását, és a frekvenciák energia növekedését, felerősítve azok rajtad keresztül történő áramlását. Ezen túlmenően egy titkos pecséttel is ellátják minden egyes csakrádat. Szent pecséted az az isteni kód, ami alapján az univerzum ismer téged. Ez a pecsét benne foglaltatik földi, spirituális, csillag és isten nevedben is.

És most szeretteim, ez a nagyon erőteljes folyamat folytatódni fog a következő napokban – beleértve a mai napot is – ezért a Plejádokon fogtok tartózkodni a hét Plejádokbéli Istennővel együtt. Lehorgonyozták a hálókat a csakráitokban, ami azt jelenti, hogy továbbra is képesek lesztek fizikai világotokban funkcionálni. Habár előfordulhat, hogy kicsit érzékenyebbek lesztek a régi valóság szerkezeteire. Lélegezzétek ezeket át magatokon, és maradjatok fókuszáltak új teremtésetek választásának értelmében, tartsátok az irányt, legyetek tudatában vágyaitoknak. A hetedig nap végén egy újjászületési folyamat indul be, és az isteni ösvényetek részét képező ösvényetek aktiválódik. Teljesen lehorgonyzódik energia rendszeretekbe, valamint fizikai, érzelmi, mentális, kreatív, intellektuális és szellemi testetekben. Összes csakrátok tökéletes és harmonikus összhangba kerül azzal a térképpel.

Mondjatok köszönetet mindezért!

Vessetek egy pillantást a nemrégiben még zokogó belső gyermeke, és lássátok, mennyire kitisztultak a szemei, az arca, és egész energiája menyivel fényesebb lett. Fogjátok meg a kezét, öleljétek magatokhoz, és vigyétek mindig mindenhová magatokkal, hiszen a ti felelősségetek megbecsülni ezt a szent gyermeket, egyik leginkább isteni aspektusotokat. Tartsátok tiszteletben az igényeit, az erejét, az intuícióját, bölcsességét, és mindenekelőtt a tisztaságát, romlatlanságát, hiszen ez vezet majd el titeket a Mennyek Királyságába, hogy úgy mondjam.

Lélegezzetek mélyen, miközben tudatotokat visszahozzátok fizikai testetekbe, Térjetek vissza a fizikai földi élet birodalmába annak tudatában, hogy minden kibontakozóban van, ahogy ezt mondtuk nektek. Eresszetek gyökereket a Földbe.

Szeretteim, ezalatt a hét nap alatt az új világhoz vezető hét pecsét feltörésre kerül. Ezek a pecsétek az arany paradigmához vezető kapuk, de, ami mindennél fontosabb, ezek a ti aranykapuitok. Ez az ösvény teszi majd lehetővé számotokra – hadd fogalmazzak úgy, hogy ez tesz majd titeket alkalmassá arra – hogy beteljesítsétek mindazt, ami eddig még kimaradt tizenkét sorsösvényetekből.

Amikor beléptek az arany paradigmába, hogy beteljesítsétek mindazt, ami még hátra maradt a tizenkét sorsösvényetekből, ösvényetek elsősorban hihetetlenül fel lesz ruházva hatalommal – valóban nagyon különleges és időnként nem evilági lesz majd – és együtt fog működni univerzumotok legfejlettebb civilizációival.

Mivel a leghalványabb elképzelésetek sincs arról, hogy merre tartotok most, hogy mi vár rátok - ezért van az, hogy ilyen kitartóan terelünk el titeket a régi paradigmáktól, a hamis struktúráktól és a hamis életfelfogástól – és ne hagyjátok, hogy bárki is a bolondját járassa veletek azáltal, hogy azt mondja nektek, hogy nem éltek egységben, integritásban azáltal, hogy azt választjátok, hogy kivonjátok magatokat az elavult, ember alkotta törvények hálójából, jogi rendszeréből, amelyek megtagadják a békés, harmonikus emberi élethez való jogot, és a feltétel nélküli szeretet állapotában való együttlétet mindazokkal, akikkel sorsszerű együtt lennetek, azokon a helyeken, ahol sorsszerű lennetek. Ismétlem, ne hagyjátok, hogy bárki is a bolondját járassa veletek azzal, hogy azt mondja nektek, hogy nem éltek egységben, vagy hogy elhagyni valamit vagy valakit nem igazán spirituális. Könyörgöm, ne engedjetek az ilyesfajta korlátozó manipulációknak! Minden régi struktúra hamis, és el fog bukni! Már most összeomlóban vannak! Ti arra vagytok felkészítve, hogy az újban vessétek meg a lábatokat! Már mind megtapasztaltátok a bukást – most a felemelkedést tapasztaljátok meg (amire gyakran elragadtatásként, üdvözülésként hivatkoznak). Már most benne vagytok, ne áldozzátok azt fel újra. Abszolút semmilyen elvárás nem létezik veletek kapcsolatosan, és senki sem követel meg tőletek semmit, semmilyen Létező, legyen az inkarnálódott(leszületett) vagy diszkarnálódott(nem szültet le) Fénylény. Senki sem ragaszkodik ahhoz, hogy bármi olyat is feláldozzatok, amire a leginkább vágytok! Tisztában vagytok szívetek vágyaival, hisz a valódi szeretet a szívetekben lakozik, ott, ahol a kreativitás és a szabadság, és ahol a béke is lakozik. Lépjetek hát tovább!

Szeretteim, világosság minden lángjának fénye erőtökben lakozik. Mindaz, amit integrálnotok kell, eljön hozzátok. A türelem valódi eszenciája adjon nektek kitartást és állhatatosságot, hogy képesek legyetek megbízni az Isten/Istennő Akaratának nagyobb tervében, ami mindig megegyezik isteni tervetek legmagasabb akaratával. Legyetek békében! Minden rendben van, minden változik, ti pedig tartsatok ki, mert valami egészen bámulatos dolog készülődik!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Őrzője. Üdvözöllek és szeretettel megáldalak benneteket! Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...