Mária Magdolna - Androgün rácsok - Szexcsakra(Második csakra)

 Androgün rácsok - Szexcsakra(Második csakra)


Michelle Eloff-on keresztül

2007. 10. 11. Glendalough(magyarul: „A Két Tó Völgye") Mária Kápolna; Írország,

Forrás: lightweaver

Előző anyag:

Androgün rácsok - Gyökércsakra(Első csakra) 2017. október 10

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/androgun-racsok-gyokercsakraelso-csakra.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Mária Magdolna vagyok.  Üdvözletem, Isten hozott valamennyiőtöket.

A Krisztus Rács Isteni jelenlétében állok, átnyújtva nektek az Arany Tudatosság Isteni Korszakának áldásait.

A Föld bolygón gyűlünk össze veletek, és ugyanakkor a Teremtés belső dimenzióiban egyetlen vibrációvá összeolvadva aktiváljuk a szeretet átjáróit, a szeretetbe vezető portálokat és dimenziókapukat, a belső szabadság világába.

Ti mind azt választottátok, hogy a szabadságba léptek. Mindegyikőtök a Fény jelzőtüze, a Fény világítótornya azok számára, akik követik majd a lábnyomotokat, ahogyan ti is azt választottátok, hogy követitek az előttetek járó Nagy Mesterek lábnyomát. Mindegyikőtöknek van egy-egy olyan Isteni Terve, amelyik teljesen aktív. Olyan terv ez, amelyet tiszteltek, olyan, amely arra szólít fel, hogy válaszoljatok a minden dologban jelenlévő Isteni Nőiesség Isteni Fényének egészen új szintjeire. Ahogy az Isteni Nőiesség Fénye kiemelkedik a figyelmen kívül hagyás, a tudatlanság és a félreértelmezés sötétségéből, fel fogjátok fedezni az eddig előletek elrejtett világokat.

Ezek a világok olyan üzeneteket tartalmaznak, amelyek az Új Igazság irányába vezetnek. Amelyek közelebb visznek a Szent Sablonok megtestesítéséhez, és hitelessé, autentikussá tételéhez. Az igazság folyton változik. Ha az igazságotok soha nem változna, akkor nem tapasztalnátok fejlődést. Mivel a tudatosság minden szintje az igazság egy-egy szintjét testesíti meg, de soha sem a teljes igazságot, nincs olyan élő ember a Földön, aki ismerné a Teljes Igazságot, mivel annyi minden vár még felfedezésre. Ti sem ismerhetitek meg a teljes igazságot, mivel eddig még nem volt szerencsétek a tökéletes, teljes szeretethez.

Ez, az általunk említett szeretet nem vonatkoztatható csak a romantikus szerelemre, vagy a gyermekekkel, vagy a közeli hozzátartozókkal szemben érzett szeretetre. Arról a szeretetről beszélek, amelyik tiszta, amelyik feltétel nélküli, és amelynek jelenlététől elhamvad a sötétség. A létezés, minden egyes illúziójának fátyla, egy milliomod másodperc alatt eltűnik. Örömmel mondhatom, hogy ti már valamennyien a legjobb úton haladtok afelé, hogy kapcsolódjatok ennek a szeretetnek az erejéhez. Most éljük annak idejét, amikor az Egyensúly, a maga tiszta lényegében megmutatkozva visszatér a Földre. Néhányotoknak már ismerős lehet Kuthumi tanítása, az Igaz Egyensúlyról.

Most jött el a Fényt tükröző Fény ideje. Most van itt az ideje, hogy a teretekbe befogadjátok Fény Énetek tükröződéseit. Ez tükrözi a fényeteket, az árnyékotokat a fénybe hozza, és itt ölelhetitek magatokhoz a Fenséges Istennő ajándékait.

Keresztcsonti/szex csakrátok, más néven a szexcsakrátok, a Szent Kehely. Ez a (kreatív) teremtő képességetek összes lehetőségének felfogó edénye. Ez az a hely bennetek, amelyik az Új Élet világába vezet. Az idő, ezen pillanatában, a Gyógyító Angyalotok kiterjeszti energiáját a keresztcsonti csakrátokba[szexcsakra].

A Szeretet Lángját hozza ebbe a csakrátokba, és rögzíti ezt a lángot a szexcsakra fényében. Azt az erőt, amelyik a Fenséges Istennőn belül létezik.

Csakráitokon belül elhelyezi a Megvilágosodás Lángját, ami lehetővé teszi a Szent Istennő, isteni csakrájának, hogy újra összekapcsolódjon fizikai testeteknek megfelelő csakrájával. Ahogy a szexcsakra androgün lenyomata aktiválódik, minden olyan dolog, ami az életetekben az elkülönülést, a magányt, az elválasztottságot, és a kapcsolat nélküliséget jelképezte, most a lényetek középpontjába kerül. Figyelmet és gyógyítást nyer.

Ma aktiváljuk a vizek folyását, ami által a saját víz elemetek is megtalálja egyedi folyását, és ezzel a tevékenységével táplálja a Föld elemet. Tökéletes egyensúlyban tartva, mely egyensúly által mindent megkap, hogy gondozhassa az általatok, a Föld elemetekbe, a gyökércsakrátokba ültetett magokat. Azt kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, és fordítsátok a figyelmeteket az Énetek belsejére, és kérem, hogy érezzétek a Föld Anya magnetikus jelenlétét, a csípőtök tájékán. A mód, ahogyan tartja a csípőtöket, az isteni támogatásról biztosít benneteket.

Elkezdi a testeteket mágneses lüktetéssel táplálni. E lüktetés pedig, a testetek sejtjeivel kezd el kommunikálni. Az üzenete pedig, ez: „ Biztonságos számomra megbízni az életben, hogy támogat engem.  Biztonságos számomra Az Élet Tervem Áramlatával növekedem.” Merüljetek bele a Föld Anya mágneses mezejébe. Engedjétek át magatokat, a csípőtöket tartó energiának, ezáltal átadva a teljes lényeteket.

Kérem azt, hogy tudatosan lazítsátok el a keresztcsonti csakrátokat, a szexcsakra környékét.

A belépő energiát képzeljétek el folyékony fényként, és érzékeljétek. Képzeljétek el, hogy tovább folyik bele a Föld Anyába. Miközben ez történik, a Gyógyító Angyalotok egyre mélyebbre hatol a keresztcsonti csakrátokban, és aktiváljuk valamilyen sejt szintű emlék elengedését a testetekben. Olyan emlékét, amely különösen a szexcsakrátokhoz kötődik. Ez az elengedés, a sejtek részéről együtt jár tudatalatti emlékek elengedésével és felszabadításával is. Olyan emlékek elengedésével, melyek azt sugallták, hogy hiányzik a támogatás az életetekből. Ez az elengedés együtt jár annak a tudatalatti hiedelemnek az eleresztésével, hogy veszélyes rábízni magatokat az élet áramlására/áramlatára. Itt, most azt kérem, hogy adjátok át magatokat a Férfiistennek, illetve Istennőnek.

A szándékotok átengedésével megerősítitek, hogy engeditek a Felsőbb Énetek akaratát érvényesülni a Földön úgy, miként az a Mennyben teremtve volt.

Lélegezzetek be a testetekbe, és amikor kilélegeztek, a Belső Gyermeketek kiemelkedik megszenteltségetek sötétjének szélcsendjéből.

Az Énetek összes elszigeteltség által csapdába csalt aspektusa, azon részeitek, amelyeket a fejlődésben feltartóztattak, a korai gyermekkorban elmaradt támogatás eredményeként, különösen az életetek első öt évében, mindezek a részek, mind gyógyulásra várva előlépnek.

Drága Kincseim!

Az az utazás, amelyet ti ma megtapasztaltok, és amelyet a következő 12 napban fogtok, az a Fény utazása. Ez az utazás, az Isteni Belső Gyermek Tudatosság magatokhoz ölelését követeli meg.

A tudatosságot, ami a tudatalattitokban volt mindmáig, a támogatásra vonatkozó hiedelemrendszerek befolyásolták. Ez változást fog eredményezni a testetek csípő tájéki területein. Ha bármikor, kényelmetlenséget éreznétek a csípőtökben, kérem, fordítsátok rá a figyelmeteket.

A bal csípőtök jelképezi annak az érzelmi támogatásnak a hiányát, amelyet életetek első öt évében az anyátoktól nem kaptatok meg.

A testetek jobb oldala jelképezi, az apai részről elmaradt érzelmi támogatást.

Ha kellemetlen testérzet, kényelmetlenség bármely szintjét éreznétek, akkor szólítsátok Isteni Anyátok esszenciáját, a bal oldal esetében, és Isteni Atyátok esszenciáját, a jobb oldal esetében, és nyissátok meg az energiátokat, és engedjétek be magatokba a támogatást.

Itt van most annak is az ideje, hogy megtanuljátok az énetek érzelmi támogatását. Ez alatt azt értem, hogy megadjátok az éneteknek azt, amire szüksége van. Éppen ellentétesen azzal, hogy valaki kívülállótól várnátok el, hogy elhozza ezt nektek. Annak érdekében, hogy az Egyensúly megjelenjen a külső világotokban, uralnotok kell a belső egyensúlyra való képességeteket. Amikor tiszteletben tartjátok az énetek szükségleteit a belsőtökben, és ténylegesen törekedtek ezek kielégítésére, akkor automatikusan magatokhoz vonzzátok azt a segítséget, ami lehetővé teszi azok beteljesítését. Itt az ideje a méhetek megnyitásának, és Vénusz Istennő üdvözlésének.

Amint a keresztcsonti csakrátokba[szexcsakra] befogadjátok a Vénusz-energiát, úgy üdvözlitek a Kozmikus Anyában élő Isteni Nőiességet, és engeditek a jelenlétét Belső Anyátok képességeként anyáskodni felettetek. Képzeljétek el, a Kozmikus Isteni Anyát, ahogy a testével a ti testetekhez simul, a karjaival átölel, és a teste melegébe húz. Érzed a szíve dobbanásának erejét a tiédhez ütközni. Rezgése áthatja a gerincoszlopodat.

Aktiválja minden csakrádban az Isteni Anya rezgéseit. Miközben az én hangom a lelkedhez beszél, el kell engedned az összes bizonytalansághoz való minden kapcsolódásodat, az összes félelemhez, cinizmushoz, nehezteléshez, pesszimizmushoz és kiábrándultsághoz való kapcsolódást.  Ahogy ezek elszabadulnak, hagyjátok az Isteni Anyát mindezeken keresztül áradni, hogy kimossa a szexcsakrátokból, átfolyva a testetek sejtjein.

Érezzétek az Isteni Anyát, amint energiátokat egyre mélyebben bevonja a saját testébe.

Engedjétek át magatokat az Ő jelenlétének és bízzatok az Ő azon képességében, hogy pontosan tudja, mi kell nektek éppen most, és hogy elvezessen benneteket annak beteljesüléséhez. Képzeljétek el most a Belső Gyermeketeket, az Ő testéhez, az Isteni Anya testéhez fészkelődni, ahogy ti is közelebb húzódtok az Isteni Anyához.

A karotokkal öleljétek át drága Lényét, egyik részeteket, amely számos Isteni Kincset rejt.

A jövőtök kulcsait rejti, és választ számtalan kérdésetekre és azt szeretném, ha ebbe a drága Lénybe beletöltenétek feltétel nélküli szereteteket. Olyan szeretetet, amelyet a saját gyermeketeknek is adnátok.

Nyissátok meg a szívcsakrátokat, engedjétek kiáradni, és érezzétek ezt a gyermeket a karjaitokban elpihenni, miközben elkezdi átengedni magát a szeretetnek, - annak a szeretetnek, amelyet megérdemeltek – a feltétel nélküli támogatásnak, amelyet megszolgáltatok.

Annak jelenléte ez, ami mindig is itt volt, de eddig képtelenek voltatok észrevenni.

Érezzétek ennek a Belső Gyermeknek az összes félelmét, bánatát, és fájdalmát szétoszlani, miközben a teste feltöltődik feltétel nélküli szeretetetekkel. Érezzétek a saját bánatotok, és fájdalmatok feloldódását. Ahogy az Isteni Anya titeket tölt fel feltétel nélküli szeretetével, és ez helyezi a keresztcsonti/szex csakrátok gyógyulását a Negyvennegyedik Univerzum 44. Dimenziójába. Lazítsatok, és egyszerűen engedjetek el.

Ha feszültséget éreztek a testetekben, valaminek az elengedése közben, az azt jelenti, hogy a testetek ragaszkodik ehhez a valamihez.

Vegyetek mély lélegzetet, és egyszerűen csak hagyjátok elmenni. (szünet) Mindaz, amit elengedtek, helyet csinál az Új Föld rácsainak, az Androgün Sablonoknak, és az Új Életnek, hogy tartósan lehorgonyozza magát a második csakrában, és a gyökércsakrán keresztül gyökeret eresszen a Föld Anyába. Néhányotoknál a fizikai testetek már elkezdte a méregtelenítést. Néhányan ellenállást éreztek a megkezdett munkával szemben. Néhányan egyenesen elmenekülnének e hét lépcsős utazás elől. Szeretnénk tudatni veletek, hogy az ellenállás hamis érzet, abban az értelemben, hogy mit érzékeltek. Ebben az esetben csak arról van szó, hogy az egó áll ellen a változásnak.

Most azt kérem, hogy fordítsátok a kezeteket a Mennyek felé. Üdvözöljük a most érkező Isteni Arkangyalokat.

Üdvözöljük az Egység Tudatosság Istennőit.

Üdvözöljük a Kreativitás, a Teremtő képesség Isteneit.

Üdvözöljük a Megvilágosodás, a Kegyelem és a Béke Úrnőit és Nagyurait.

Egyenesítsétek ki a gerinceteket, miközben ezek a lények megnyitják energia-áramlásuk rezgéseit és ez az energia-áramlás, mágneses frekvenciákat hoz létre a belsőtökben, és a mágneses frekvenciák szilárdan lehorgonyozzák az androgün sablonokat keresztcsonti/szex csakrátok mélyén.

Lélegezzetek be mélyen, majd engedjétek ki teljesen, mialatt ezek az energiák egyesülnek Mennyei Megszentelt Lenyomatotokkal és egyesülnek Isteni Tervrajzotok megszentelt rezgéseivel.

Azt kérem, hogy fontoljátok meg, hogy kértek-e most vezettetést, életeteket illetően.

Bármilyen belső kérdést, amelyet az Isteniségnek szántok, tegyetek fel, most.

Engedjétek a keresztcsonti/szex csakrátok gyűjtőedényét, hogy befogadja a bepillantásokat és a bennetek található bölcsességet, hogy megválaszolják a kérdéseiteket, és hogy megvilágítsák belső felfedezéseiteket, benyomásaitokat a céljaitok eléréséhez. Főleg azon célokat illetően, amelyekre már készen álltok.

Folytassátok a légzést, miközben elkezdődik az újrakalibrálás folyamata.

Ezek az energiák most keresztülhaladnak az energiamezőtökön, és keresztül áramlanak a Föld bolygó éteri fátylain át.

Amint ezek az erőteljes energiák áthatják a Föld Anya éteri fátylait, a Planetáris Tudatosságnak átnyújtják az Isteni Nőiesség felséges, feltétel nélküli szeretetébe való belekapcsolódás lehetőségét.

Ez a fény, elárasztja a Föld Anya testének valamennyi szexcsakra pontját. Az energia áthullámzik a tömegtudatosság asztrális síkjain, fényt sugározva és átitatódva a tömegtudatosságon alapuló félelem sűrűségén. Átnyújtva annak lehetőségét, hogy felcserélje a félelem mozgatórugóit a szeretetére.

Engedjétek most a kezeteket a szexcsakrán nyugodni, és így az androgünitás megszentelt rácsai lehorgonyzódnak azokkal a fényekkel összekapcsolódva, amelyek megtestesítik az Igazságot, a Békét, az Őszinteséget, az Örömöt, a Reményt, a Bizalmat és a Bizakodást. Ezek az energiák áldást jelentenek a Földnek, és áldást jelentenek mindannyiotoknak.

A mai nap, fordulópont a Planetáris-tudatosságban.

Ez a fordulópont, az emberek milliárdjainak adja meg a lehetőséget, hogy választhassanak a félelem ösztönzői és a szeretet indítékai között, és sok, ezen lehetőségek közül folyamatosan kínálja magát az átkelés nagyon fontos időszakában.

Említettem már azt, hogy ez a ti szabadságmenetetek. Itt a ti időtök, hogy a szabadságot válasszátok és arra, hogy felismerjétek az egyetlen dolgot, amely a szabadság között, és köztetek áll, a régi dolgokhoz való ragaszkodást. A mai aktiválás felfedi előttetek, hogy mihez kapcsolódtok, hogy minek vagytok a rabjai, hogy mibe keveredtetek bele. Melyek azok a dolgok, amelyek gátolják, hogy a szabadság útjára lépjetek.

És most, ebbe az energiatérbe belép Mária Anya és kiterjeszti fenséges kék energiáját körétek. Ez a kék energia Mennyei gyógyulást hoz valamennyiőtöknek.

Szeretteim!

Miközben a szexcsakrátok gyógyulása folyik, ezzel párhuzamosan a harmadikszem csakrátok is a gyógyulás újabb szintjére nyer beavatást. Azáltal, hogy megengeditek életetek szabad folyását, új felfogást nyertek, új meglátásokat, bepillantásokat arról, hogyan alkothatjátok meg új életetek mintázatának lehetőségét. Méghozzá azét az új életét, amelyik táplálja, támogatja és kielégíti a szükségleteiteket. Annak érdekében, hogy a szexcsakrátok, a keresztcsonti/szex csakrátok folyamatosan mozgásban maradjon, bíznotok kell. Engedjétek a bennetek lévő (kreatív) teremtő képességet szabadon, mivel ez a ti teremtő képességetek. Az, amelyik az Új Igazság felé vezet, a mélyebb tudás felé, a nagyobb önismeret felé és a megvilágosodás magasabb szintjei felé.

A következő belégzés alkalmával húzzátok be a méhetekbe a Belső Gyermeketeket.

Ezzel egy időben, az Isteni Anya benneteket von be a méhébe, és biztonságosan besimulhattok lénye, ezen részébe. Belső Gyermeketek most biztonságban van méhetek belsejében. Ti a következő 12 napban,az Isteni Anya méhében maradtok. Ahogy a Belső Gyermek is a ti méhetekben marad, és a 13. napon az Új Énetek megszületését fogjátok tapasztalni. Olyan Én megszületését, aki tudatosan választotta a szeretet vezérelte életet, a szeretetet kifejező életet, és ez a Mennyben található Magasabb Terv kifejezése, mely tervet Ti alkottátok, és most teljesen lehorgonyozzátok a Földre.

Az Arkangyalok, Istenek és Istennők, Nagyurak és Úrnők, valamint Mária Anya egy-egy arany, illetve platina spirált manifesztálnak a testetek köré. A Tudatosság felemelkedését szimbolizálva, a csakráitokon keresztül felfelé mozogva, behozza a fejlett tudatosság rezgéseit. Ez alatt az értjük, hogy a kollektív tudatosság asztrális síkjain túl lévő tudatosság rezgéseit. Nyissátok meg az energiátokat, ha szeretnétek ezt megérezni. Engedjétek az Éneteket a Szent Kehellyé, az Isteni gyűjtőedénnyé válni.

Itt az ideje, hogy mindazért köszönetet mondjatok, amit kaptatok. Mondjatok köszönetet az Arkangyaloknak. Mondjatok köszönetet az Isteneknek, és Istennőknek, az Úrnőknek és Nagyuraknak, és Mária Anyának a ma átadott ajándékokért, és gyógyításokért.

A karotokkal nagyon óvatosan öleljétek át önmagatokat. Érezzétek meg saját ölelésetek melegét.

Még mindig érezhetitek a Föld Anya kezének támogatását a csípőtökön. Tudva, hogy mostantól biztonságos bíznotok, hogy megérdemlitek a támogatást testileg, anyagilag, pénzügyileg, érzelmileg, értelmileg és szellemileg. Megérdemlitek az összes szükségletetek kielégítését és annak érdekében, hogy ez megtörténjen, le kell földelnetek magatokat a csakráitokon belül. És az Isteni Nőiesség az, a szexcsakrátok az, amelyik isteni mágnesként működik, hogy mindazt, amit kívántok, behozza az energiamezőtökbe, ami aztán majd teljesíti a kívánságaitokat.

Ez a nőiesség aztán a gyökércsakrátokba kerül, és onnan tovább az Anyagi Világba. Ezért aztán, hogy az egyensúly beálljon az életetek összes területén, hogy minden szinten teljesülhessen összes igényetek, a gyökércsakrátok és a szexcsakrátok tökéletes egyensúlyban és harmóniában kell, hogy legyen egymással.

A gyökércsakrátok jelképezi az Isteni Férfiasságotokat,és a Föld elemeteket.

A szexcsakrátok jelképezi az Isteni Nőiességeteket, és a Víz elemeteket.

Mindkettőnek szüksége van a másikra, hogy egészként, együtt, teljessé válhassanak. Ugyan így a belső férfiasságotoknak és a belső nőiességeteknek belül egyensúlyba kell kerülnie, hogy az egész életetek kifejezhesse az egyensúlyt. Így legyen! Szeretteim!

Nagyra értékeljük az utazást, amit végigjárni választottatok. A nap hátralévő részében érezzétek a támogatásunkat, és tudatosan erősítsétek az összes megtett lépésetekkel, hogy magatokhoz engeditek ezt a támogatást. Mert ha az életetekben magatokhoz engeditek a támogatást, akkor minden dolog támogatást nyer, amire csak szükségetek van.

Ahogy fenn, úgy lenn, ahogy benn, úgy kinn, hiszen minden EGY!

Most vegyetek egy mély lélegzetet, visszahozva a tudatosságotokat a fizikai testetekbe.

Helyezzétek a tenyereteket a földre.

Kössétek össze energiátokat a Föld Anyával. Tudatosuljon bennetek, hogy az Isteni Anya magasságos jelenléte még mindig a méhében tart titeket, és tudjatok róla, hogy minden dolog, ami bennetek az elkülönülés állapotában volt eddig megtartva, most kiszabadul, lehetővé téve, hogy érezzen, gyógyuljon, kifejeződjön és felszabaduljon. Ezért választottátok az Új utat!

Áldassék meg mindegyikőtök mind azzal, amire szükségetek lehet a magatokhoz hívott dolgok megteremtéséhez.

A következő 12 napban fontos, hogy megbecsüljétek az utazásotokat, mely a szabadságba lépéseteket és támogatásotok megnyilvánulását szimbolizálja, és ez fogja jelezni a bizalmat életetek áradásában, a bizalmatokat az Isteni Tervetekben, amely elvezet titeket az Igazságotok következő szintjére, amelyet már készen álltok magatokhoz ölelni.

Sokan közületek levetkőzték a régi paradigmát, ahogyan életüket felfogják és reagálnak a már lejárt szavatosságú hiedelemrendszerekre.

Örüljetek ennek, és tudjátok azt, hogy ti már készen álltok! Most búcsúzom,és valamennyiőtöket arra kérem, hogy legalább még egy percig maradjatok csendben. Hálát adva az Énetek összes aspektusának, és a Természetnek, hogy Egyként dolgozhattok.

Én, lélekként tisztellek Benneteket!

Méltányolom a Fényeteket, és köszönetet mondok, hogy ezt az utazást választottátok, és köszönetet mondok azért is, ahogyan szolgáltok. Mindig legyen Békesség a szívetekben, az elmétekben a testetekben és a szellemetekben.

Mária Magdolna vagyok. Ar revouir!

A következő androgün rács a napfonatcsakrával dolgozik, és  itt található :

Androgün rácsok - Napfonatcsakra (Harmadik csakra)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-androgun-racsok_13.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...