Alchemaya, Kuthumi és Mária Magdolna - 3:13 A Fény Központi Sugara

Michelle Eloff (09.03.10) - Alchemaya, Kuthumi és Mária Magdolna: 13:3 A Fény Központi Sugara


 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.03.10

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/mkdv1jzo7azwh0h/13_3+Alchemaya%2C+Kuthumi+%C3%A9s+M%C3%A1ria+Magdolna+A+F%C3%A9ny+K%C3%B6zponti+Sugara+.mp3

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________________________________

Alchemaya vagyok, a Szíriusz Főpapnője, a Fény Leánya és azért jöttem, hogy üdvözöljem mindannyiótokat a Fény Központi Sugara jelenlétében, ami az otthonomból, a Szíriuszból fakad.

A Földre jelenleg érvényes terv sok emberi lényt tesz próbára, mivel arra kér benneteket, hogy engedjétek el a régi paradigmát teljes egészében, mert ezáltal lesztek képesek befogadni ennek az új paradigmának, amibe most léptetek be, az új sugarait.

Atyám, a Szíriusz nagyura, arra kért, hogy kerekedjek fel, és valamennyiőtök számára jelenítsem meg az energiámat, hogy ti is megérthessétek [azt], ahogy a Fény Központi Sugara megtestesül mindannyiótokban.

Van földi emberi alakom, amelyben jelenleg köztetek tevékenykedem, s majd amikor az idő megérett rá, engedélyt fogunk kapni arra, hogy ti is megismerjétek, de előbb sokatoknak még leckéket kell elsajátítania, és újfajta látásmódot kell kialakítania az életről, ami nagyon fontos azzal összefüggésben, hogy fölismerjétek a köztetek járó Központi Fénysugarakat, akik [közül] nagyon sokan emberi formában, emberi életet élnek, emberi módon.

Az a feladat, az a kihívás áll most az emberek előtt, hogy elfogadják hitelességük minden aspektusát, isteniségük valamennyi vonatkozását, a fényüket, az igazságukat, és az emberi személyiségüket, és hogy magukévá tegyék, kifejezzék és megéljék azokat. A vezető erőtök a Szellem, a lelketek esszenciája az, ami arra ösztönöz titeket, hogy kifejezzétek a Fény Központi Sugarát, amelynek most kell nyilvánosságra kerülnie. A világotok már eleget volt az illúziók szorításában ahhoz, hogy sokan kiábránduljanak az életből pusztán azért, mert az autentikus én olyan mértékben elnyomás alatt állt, hogy tovább már nem tudta türtőztetni magát, és az én mennél több illúziót fejezett ki, az autentikus én annál nyugtalanabb lett, és módot kellett találnia önmaga megnyilvánítására.

Március 3-án Metatron nagyúr, Hilarion nagyúr, Nada úrnő, Mária Magdolna, Ekhnaton nagyúr és számos más egyiptomi isten és istennő összeállt, aminek eredményeként új energiák érkeztek a Földre. Ezek az új energiák a Boldogulás és Bőség Piramisként váltak ismertté. Ez az energia mező beleszövődött a ti energia mezőtökbe, és most a Fény Központi Sugara, ami benne foglaltatik ebben a piramisban, átjárja a harmadik szem és a keresztcsonti csakrátokat, majd továbbhalad a napfonat és a torok csakrába, ami által a Fény ezen Központi Sugara teremtő megnyilvánulást nyerhet.

Ez most a hatalmas változások időszaka, a változások egyre mélyebbre visznek önmagatokba, és ezzel a fény kollektív közösségének be kell ismernie, hogy az énben ott a fény. Ez nehéz helyzet elé állít néhányotokat, a hozzátok közeli emberekkel kapcsolatban, úgy találhatjátok, hogy gátlásos életmódjuk próbára tesz benneteket, de emiatt ne hígítsátok föl éneteknek ezt a vonatkozását, fogadjátok el ezt az utazást, és bízzatok benne, hogy a Szíriuszról származó fény ez alkalommal nagyon különleges célból érkezik.

A Hitelesek Ösvénye egyre állhatatosabb, az autentikus én folyamatosan egyre határozottabban kopog az ajtón, amely mögött várakozik, és ragaszkodik hozzá, hogy hallhatóvá váljék.

Amikor kételkedtek az igazságotokban, akkor az életben kételkedtek, és ilyenkor [azok] az energiák, melyek áthatják a Földanya éterikus mezejét, felerősödnek, a vibrációjuk növekszik, és a testetek sejtjeinek nincs más választása, minthogy arra válaszoljanak, ami hozzájuk szól. Ez a kommunikáció arra a történetre emlékezteti a sejteket, amelyet ezen inkarnációtok előtt mondtak el nektek, s ami belekódolódott a DNS-etekbe. A történet arra a helyre való utazásról szólt, amit ti a Föld néven ismertek, egy olyan helyre, ahol az ottani közösség részévé kellett integrálódni, annak a világnak a lakosai közé. Ez azt jelenti, hogy olyanná kellett lennetek, mint ők, úgy kellett élnetek, mint nekik, velük kellett élnetek, szembesülni az ő kihívásaikkal, és az életet emberi lényként megtapasztalni.

Számos különböző nézőpont szerint is kihívásokkal szembesültetek, az ember-ség megértésének oldaláról nézve, és néhányan az emberi mintázat korlátozó hiedelmeinek és magatartásformáinak csapdájába kerültetek. Ez egyszerűen egy mátrix, ami olyan rendszereket tartalmaz, melyeket beleprogramoztak annak érdekében, hogy biztosítsák bizonyos leckék elsajátítását, de amit sokan elfelejtettek az az, hogy ez a programozás csak egy bizonyos időszakra érvényes, és azt követően élhettek a lehetőséggel, hogy rendszert váltsatok, a programozás csak bizonyos tudatossági szinten élőkre alkalmazható, ám amikor valaki már túllépett azon a tudatossági színvonalon, akkor is maradnak olyan én-aspektusok, melyek számára a régi paradigma vagy régi mátrix megszokott marad, és gyakran visszaesnek ezekbe az élettapasztalatokba, csak mert olyan megszokottak, ismerősek.

Most eljött az idő és rajtatok a sor még egy ideig, hogy meghaladjátok, megújítsátok énetek minden vonatkozását, aminek révén tovább fogadhatjátok a felsőbb szintek közvetítéseit onnan, ahol a mátrix, mint olyan, nem akadályozó tényező, ahogy ahhoz hozzászoktatok az emberi paradigmában. Még mindig nagyon is emberi lények maradtok, hogy ebben a rendszerben élhessetek, amit most elértetek, és ami a testetek DNS-ének egy teljesen eltérő történetet közvetít. Itt az ideje emlékezni arra, hogy kezdetben volt egy történet a 'beilleszkedéseteket' segítendő, még ha nem is 'illeszkedtetek be' sohasem, most közületek azokat, akik mindig is kitűntek fényük erőteljesebb ragyogásával, kezdik egyre többen észrevenni, amivel most is, és valószínűleg mindig ezután is egyfajta kritizálás vagy ítélkezés lesz az osztályrészetek, mások és önmagatok részéről egyaránt.

Az utazás egyre megfeszítőbb, ennek kezelési módozata az, ha átengeditek magatokat azoknak az energiáknak, melyek előtérbe kerülnek. A Fény Központi Sugarának egyre több aspektusa ösztönöz benneteket, és amikor átadjátok magatokat ennek a fénynek, és engeditek, hogy vezetőtökül szegődjék, megmutassa, hogy mit, mikor és hogyan tegyetek, akkor majd észreveszitek, hogy az életetek leegyszerűsödik.

Ez az Új Élet Ígéretének az éve, atyám, a Szíriusz nagyura, Syra nagyúr biztosított róla, hogy a kollektív emberi forrás tervezete sikeresen lehorgonyozódott a magasabb dimenziókban, azt eredményezve mindenkiben, aki nyitva áll az éberség és tudatosság magasabb szintjei előtt, [és] aki már kapcsolódott ehhez az új mintához. A következő hetvenkét órában átestek az energiák újrakalibrálásán és átállításán, mely energiák a csakrákon átfolyva biztosítják, hogy teljesebb megértésetek legyen az autentikus én iránt.

Ez idő alatt fontos lesz fölbecsülnötök az énre vonatkozó hiedelmeiteket és vélekedéseiteket, ahogyan önmagatokra tekintetek, ahogyan önmagatokat és a világ többi részét azonosítjátok. Ez az utazás kifejezetten életetek harmadik évébe repít vissza, és segít górcső alá venni ezt az időszakot, amikor talán a szomszédok és testvérek, és akár a saját szüleitek járultak hozzá ahhoz az elhatározásotokhoz, hogy jobb gátolni az autentikus ént, mint teljes mértékben kifejezni, ezért [azt] a Szentháromságot, ami a három éveseknek a Piramis közepe felé totyogását ötvözi a férfiassággal és nőiességgel, lecseréli a teljes test DNS-e minden atomjának áthatásával, és amint a Boldogulás és Bőség Piramisa biztonságosan gyökeret eresztett a testetek atomjaiban, a Fény Központi Sugara elkezd erőteljes új rezgéseket kibocsátani.

Ez március 31-én fog tetőzni, amikor is a Földet elárasztja a Fény Univerzális Központi Sugara, és minden ember, aki készen áll ennek a fénynek a befogadására, a saját Központi Fénysugarát teljesen aktiválja mind a tizennégy csakrán keresztül, melyek újjáéledtek az emberiség számára. Ez a Földanya rejtett csakráit is aktiválja, ezen csakrák újjáéledésével lesznek [olyan] helyek a bolygótokon, melyekről a múltban nem sok szó esett vagy melyekre kevés figyelem összpontosult, és amelyek most híresebbé válnak, mondhatni (bocsánat, de most a megfelelő szót keresem) népszerűbbé válnak.

Vonzódni fogtok ahhoz, hogy ezekre a helyekre utazzatok, mely utazás ideje alatt a saját Fény Sugaratok részeit késztetve érzitek a kollektív Fény Központi Sugarára összpontosulni, ami a Szíriuszon található. Miközben ezek a kódok megmutatkoznak, egyre több Tűz Kapu aktiválódik, az első hétként aktiválódó kapu egy-egy impulzust küld ki, ami a Belső Föld kódjait közvetíti az emberiségnek és az élet többi világának. A kialakított központi hírközlő rendszer biztosítja valamennyiőtök számára, hogy képben maradjatok a történésekről. Biztos vagyok benne, hogy sokan fölfigyeltetek arra, hogy az idő mennyire felgyorsult, egészen más, mint a korábbi évben volt, ez azért van, mert egy fény hullám érkezése várható – a Fény Központi Sugaráé – ami számos tudat-oszlopot aktivál, és lehetővé teszi a magasabb dimenzióbeli Tűz Kapuk újra egyesülését a Földanyával, és [mind]azokkal, akik részesei ennek a tervezetnek.

A Hitelesek ösvénye, akik a Mesterek oldalán járják útjukat, felelős az összes Tűz Kapu aktiválásának biztosításáért. Ez a munka folytatódik valamennyiőtökkel, ezt a tervezetet erre a csatornára bíztuk, és azokra közületek, akik úgy döntöttek, hogy részesei lesznek a Tűz Kapu aktiválásoknak. Valamennyien magatokban hordoztok egy-egy kulcsot, ezek a kulcsok pontosan a megfelelő időben aktiválódnak, melyek révén megérthetitek a ti szerepeteket és célotokat ebben a kollektív tervezetben. A Szíriuszról származó Központi Fénysugár a tudatosság rejtett területeit tárja fel az emberi gondolkodásban, és főleg az agyban, ami által ezek a közvetítések foghatókká válnak. Az idő felgyorsult, mivel minden egyéb is felgyorsult.

Az Istennő tervezet tovább terjeszkedik, és még sokkal több csodálatos projekt kerül az utatokba, melyekről a megfelelő időben tájékoztatást kaptok. Kezdjétek el fölkészíteni magatokat Babilon Gyermekeinek [Jelenések Könyve 18. – a ford.] energiájára, ami az üdvözlésetekre siet, hogy átölelhessen benneteket, és megmutathassa nektek a szabadságba vezető utat, ami az autentikus énetek mélyén található.

A Fény Központi Sugara autentikus énetek mag-esszenciája, azért kapcsolódik a Szíriuszhoz, mert a Szíriuszra, és a Szíriuszba minden élet Univerzális Atyja és Anyja szakrális geometriai alakzatokat kódolt be. A Szíriusz csillaga őrködik az emberiség és a Földanya fölött, minket jelöltek ki arra, hogy az összes új paradigma megfelelő lerögzítését biztosítsuk a Földanya éterikus energia mezejében, és hogy minden emberi formában található lény, aki részese ennek a tervezetnek, erre figyelmeztetést kapjon. Én, Alchemaya most felfedem magamat előttetek ebben az alakban erre a most következő időszakra, ahol tudatosan azon az emberi lényen keresztül fogok megszólalni, aki a Földön én vagyok.

Amikor folytatjátok önmagatok fény-aspektusainak elsajátítását, akkor több fényt fogtok észrevenni, amint megvilágít sok szereplőt, alakzatot, milliárdnyi kifejeződést. Ha ez örömet okoz nektek, ha nevetésre késztet, ha kellemesen érzitek magatokat, akkor az igazságotokat élitek meg. Bízom benne, hogy ez az üzenet emlékeztetni fog benneteket az igazságotok útjának járására, az igazságotok kimondására és megélésére.

Most sokkal inkább fontos, mint eddig bármikor is volt, hogy a jövő sok-sok új lehetőséggel kecsegtet, de készen kell állnotok, a tudatosságotoknak összhangba kell kerülnie a különleges rácsozatokkal ahhoz, hogy fölismerjétek azt, ami az utatokba kerül. Az Új Élet Ígérete csak rajtatok áll, öleljétek az énetek minden aspektusával magatokhoz, bízzatok magatokban, és leljétek örömötöket az élet isteniségében!

Még sok utazásra viszlek el benneteket a Fény Központi Sugarának mentén, és a Szíriusz szent templomaiba, ez a mostani csak az első figyelemfelkeltés volt arról, hogy a Fény Központi Sugara bennetek található, és ereje teljébe lép. Újra közvetítést adok át nektek a nem túl távoli jövőben.

Sugározzék ki az életetek a Föld és a Menny minden irányába! A Minden Létező fénye áradjon át szabadon a csakráitokon, a hangotokon, a gondolataitokon, a cselekedeteiteken és a szándékaitokon! Legyen ez az utazás a szabadságba vezető ösvényetek!

Alchemaya vagyok, a Szíriusz Főpapnője, Syra nagyúr leánya. Köszönöm!

OooooOooooO

Kuthumi vagyok, és üdvözölni jöttem most benneteket!

Szeretteim, remélem örültök, hogy bemutatkozhattatok Alchemaya Papnőnek! Ezt az energiát fontos célból ismertettük meg veletek, az ő fénye nagyon különleges energiákat tartalmaz, melyek a hangján keresztül érvényesülnek, s amelyet hallanotok kellett ebben a bizonyos időszakban.

Sokan közületek keményen dolgoznak a személyes előmenetelükön, és a manifesztált Tűz Kapu energiák részei ennek a folyamatnak. Folytassátok, kedveseim, mert olyan alapokhoz juttok, leckéitek sok olyan finom szintjére értek el, aminek talán még nem is vagytok tudatában. Amikor sorra jönnek a nehézségek, akkor szembesüljetek velük nyitott szívvel, bátran, és tudjátok, hogy mind arról az utazásról szól, ami egyre közelebb visz az Otthonhoz.

Én, Kuthumi, azért állok elétek, hogy átadjam a saját Fényetek Központi Sugarának kulcsát, amelyet a keresztcsonti/szex csakrában tároltok, ezért tudatosuljon bennetek minden, ami álmotokban jelenik meg nektek, meditációban és éber állapotban, vagy ha éppen álmodoznátok is, tudatosuljon bennetek, ahogy az élet kommunikál veletek!

Amikor a Csillagmagokat, mint olyanokat újraébresztjük, akkor azok közületek, akik a testükben hordozzák a Fény Központi Sugarát, úgy fogják találni, hogy az életükben minden még egy sebességfokozattal följebb került, de ennek fontos oka van, mivel mennél többet öleltek magatokhoz ebből a fényből, az életetek annál jobban felgyorsul, mert ti vagytok az úttörők, mert ti készítitek elő az utat a mögöttetek jövők számára, akik még szunyókálnak, akik még küszködnek a félelmükkel, hogy mi lehet a fény, mi a sötétség, mi az igazság, mi az illúzió, ti mutatjátok meg a többieknek, hogy hogyan csinálják.

Azoknak közületek, akik ezt a Fénysugarat hordozzák, nagyon-nagyon fontos, hogy együtt maradjatok, mint a fény közösségének hálózata. Eljön majd egy idő, amikor sokan közületek fizikailag újra egyesülnek, és az lesz a Fénymunkások családjának leghatalmasabb összejövetele, ami valaha megtörténik. Én, Kuthumi, a megfelelő időben erről értesítést küldök, ez most a Fény Központi Sugara bevonzásának a kezdete a Szíriuszon található Boldogulás és Bőség Piramisán keresztül, melynek gyökerei Egyiptomba nyúlnak vissza, mint olyan különleges helyre, amiről most nem fogunk beszélni, de a jövőben igen, mivel az energiáknak most el kell csendesedniük. El fogtok ámulni, amikor meglátjátok, ahogy ezek a Tűz Kapu energiák minden képzeletet felülmúlóan folyamatosan átalakítják az életetek területeit.

Szeretteim, tartsátok magasra a fejeteket, és engedjétek ezt a fényt átragyogni magatokon, és öleljétek át 2000-szeresen, és ragyogjatok úgy, mint még soha! Nagyon büszkék vagyunk az erőfeszítésetekre, az elsajátított és elért eredményeitekre, és hiszünk benne, hogy továbbra is így tesztek.

Az energiáink folyékony geometriai alakzatokat formálnak körétek, a folyékony alakzatoknak ugyan semmi értelme, de sajnos ez az egyetlen módja, hogy valahogy leírhassam nektek. Ezek a folyékony geometriai alakzatok kapcsolnak benneteket az összes jövőbeli aktiválás időpontjához, melyek a Fény Központi Sugarához kötődnek, ezek olyanok, mint az érzékelők, melyek az éterbe nyúlnak ki fénycsaládotok többi részéhez érve.

Nagyon izgatottak vagyunk a Szíriuszon át a Földre érkező Központi Fénysugarak miatt, és sok alkalom lesz a valamennyiőtökben, valamennyiőtökön keresztül növekvő erejű és hatalmú, és a [teljes] emberiséget átsöprő fény megünneplésére, szeretteim, továbbra is bízzatok a sok láthatatlan karban, melyek óvnak benneteket, és tudjátok, hogy nincs olyan pillanat, hogy egyedül járnátok az utat, mert mi mind egyek vagyunk, mindenképpen és minden módon. Bízunk benne, hogy mindannyian azt teszitek, amit tennetek kell, hogy biztosítsátok magatoknak már most a lehető legjobb életet, mivel magatokévá tettétek az Új Élet Ígéretét, és ezt veletek ünnepeljük.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

OooooOooooO

Mária Magdolna vagyok, üdvözletem és isten hozott mindenkit ezeknek a csodálatos életfordító eseményeknek az alkalmából!

Szeretteim, ez a különleges nap, március 13-a, azért olyan fontos, mert mi, a Fény Istennői, akik a Kvantum Tantra Alkímiáját hordozzuk az energia mezőnkben, sok új Magdolna Templomot is manifesztálunk, hogy az Istennők ezen energiája fogadható legyen azok számára, akik fölkészültek az új tervezetek fizikai megnyilvánulásaira.

Megfigyelhetitek, hogy mennyi nő nyeri vissza erejét új és erőteljes módon. Azoknak közületek, akik női testben vannak jelen, fontos, hogy folytassák nőiességük felfedezését, nőként megnyilvánuló erejük feltárását, és egyensúlyban maradjanak férfiasságuk és nőiességük között. Ahhoz, hogy erőteljes nővé váljatok, nem kell olyanná lennetek, mint egy férfi, [hiszen] a férfi az férfi, a nő pedig nő, és az Istennő igen erőteljes.

Az Istennő oldalán a [férfi] Isten lépked, mivel ő eltérő aspektusokat jelképez, és némiképp eltérő célból teremtetett. A nőiességeteket, az érzékenységeteket, istennői státuszotokat magatokévá téve mutathatjátok meg a világnak az erőtöket, és a nő hatalmát, ami valójában szépséges, nagyon-nagyon alkalmas és mennyei a maga számos kifejeződésében a hajadon, az anya és a matróna szerepére.

Én, Mária Magdolna, arra kérem az egész emberiséget, hogy mindenképpen nyíljon meg és fogadja be az Istennő igaz fényét úgy, mint ami erőteljes, alkalmazkodóképes, intelligens és teljesen egyedülálló. A világotok asszonyai számára annyit, hogy érezzétek át férfias oldalatok megragadásának szükségességét annak érdekében, hogy életben maradjatok a világotokban, álljatok meg egy pillanatra, és tekintsetek [úgy] a nőies énetekre, [mint] arra a részetekre, amelyik az erőtök, és lássátok, hogy mennyire egészen és teljesen alkalmas a túlélés támogatására, és hogy túllépjetek a túlélésen és gyarapodhassatok az életben!

Adjátok meg magatoknak ezt az ajándékot ezen a sikeres napon és ünnepeljétek az istennő örömét – az érzékenység, a nőiesség, a szépség, a szeretet és fény gyönyörű, különlegesen teremtő kifejeződését!

Teljen el a szívetek békével, örömmel és bizalommal!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...