Ekhnaton és Mária Magdolna - 3:3 A Most

 Michelle Eloff (09.02.20) - Ekhnaton és Mária Magdolna:

3:3 A MostForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád, [kommentárok]: Szigeti Antal

Ez két csatornázás. Mivel Michelle így tette fel, mi is egyben tesszük közzé. Egy vízszintes vonal lesz a két anyag között . A másodikat vette át hamarabb Michelle, Egyiptomba utazásuk előtt, de a sorrendet megtartottuk, ugyanúgy ahogy ő.

Szigeti Antal a hanganyagot két részletben készítette el:

Kuthumi - Ekhnaton 3_3 A Most 1. rész

http://www.mediafire.com/download/vsx3nx28bggeiwo/Kuthumi+-+Ekhnaton+%C3%A9s+M%C3%A1ria+Magdolna+3_3+A+Most+.mp3

Mária Magdolna 3_3 A Most 2. rész

http://www.mediafire.com/download/afzs06f7o5fux6n/Kuthumi+-+M%C3%A1ria+Magdolna+3_3+A+Most+2.mp3

Michelle Eloff által csatornázva ©

Alexandriában, Pompeji Oszlopánál, Egyiptom
2009.02.20

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az igazság, az újjászületés, a szívetekben és fényetekben lakó isteniség makulátlan felfogóképességének áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Most a Földanya szíve belső magjának mennyei újraaktiválását ünnepeljük. Ez a belső mag aktiválás részét képezi a (2009.) március 3-ai aktiválás során lerögzítendő dolgoknak. Most szeretteim csupán egy rövidke ideig beszélek hozzátok, mivel egy másik energia igyekszik errefelé és készül hozzátok szólni. Bízom benne, hogy valamennyien megnyitjátok a szíveteket, hogy üdvözöljétek és átadjátok magatokat neki. Béke és áldás! Adonai.

OooooOooooO

Üdvözletem a Nap Gyermekeinek, én vagyok az, Ekhnaton, aki azért jött, hogy üdvözöljön benneteket a Nap fényébe lépésetek alkalmából, hiszen az Isten gyermekei visszatértek a fény földjére. Mindahányan, akik elfogadtátok ezt a fényt, most hajlandóak kell, hogy legyetek megnyitni a szíveteket és elindulni az igazi harcos útján. A Nap Istenei és Istennői, a Fény Papnői, a Nap Papnői és maga a bennetek ragyogó Nap fogja elhozni nektek azt az igazságot, amelyet kerestek.

Fontos idő telt ki annak bebiztosításával, hogy valamennyien fogadókészek legyetek arra a szeretetre, mely szeretet nélkül az ember képtelen egyesülni az Istennel; mivel szeretet nélkül nincs Isten; ezért a bennetek élő Isten nélkül mégis mire számítottatok? Semmire sem jutnátok, csupán meddő területekre lelnétek és ezek az értéktelen területek ösztökéltek eddig benneteket az igazság és a fény kutatására.

Mindannyian részei vagytok a Nap Templomainak, az ősi idők papjaiként és papnőiként szolgáltatok és most, hogy újra elénk járultok, mi emlékeztetünk titeket arra, hogy amint aktiválódik a tűz a csakráitokban és belülről fakadó áldásban részesültök, hogy üdvözölhessétek az újra életre kelő Tűz Csakrát, ami valamennyiőtöket újjászül, ami rátalál a belső tüzetekre, akkor az elvezet benneteket az Istenség Templomába, ami a saját szívetek legbelső magjában székel.

Minden a szeretetről szól, ez az az esszencia, ami összeköti az emberiséget az élet többi királyságával, ennek kötőanyaga rögzít benneteket az Istenhez és az Istennőhöz. Amikor egyesével mindegyikőtök elé odaállok, akkor fontos tudnotok, hogy ez most nemcsak a saját szívetekbe lépésetek utazása, hanem ez az utolsó olyan alkalom is, amikor úgy nyitjuk meg a Nap Kapuit az emberiség számára, ahogyan azt most tesszük. Ezzel azt akarom mondani, hogy az Ősöknek az Barlangjaiban tárolt kulcsai évezredekig voltak a helyükön és most a ti feladatok, hogy emlékezzetek ezek igazságára, nem pedig a miénk, hogy emlékeztessünk rá titeket.

Az igazság a szívetekben található. Megértjük a csalódottságotokat, amikor azt mondják nektek, hogy a válasz bennetek van, hogy az igazság a szívetekben található, ám semmit nem találtok, ahol ezeket föllelnétek. Sokan közületek úgy kapcsolódtak a Naphoz, hogy mások szívéhez kötötték magukat, hogy mások szemét fürkészték a saját fényüket visszatükröződve látni. Ez a szeretet, amit éreztek, az emlékeitek, mind egy célt szolgálnak – mely cél a csoporttudatosság céljait szolgálja, azét a csoportét, amelyik úgy azonosítja ezt a szeretetet, mint ami katalizátorként szolgál másoknak ahhoz, hogy emlékezzenek a szeretetre, amit keresnek, amitől félnek, amit kívánnak, a szeretetre, ami egyszer már az övék volt és ami újra az övék lesz. A szeretet teszi fejlődőképessé az emberiséget, mert az emberiség tulajdonképpen alig fejlődött, ezt jó, ha tudjátok, a technológiátok fejlődött, de az emberi lény nem jutott sokkal előbbre – sem szellemi tudatosságában, sem érzelmi tudatosságában. Még mindig háború dúl bennetek és egymás között, még mindig háborúban álltok önmagatokkal, még benne ücsörögtök az ítélkezésben, féltek a szeretettől, féltek egymástól és amikor az ítélkezésben ücsörögtök egymás sebeit piszkálgatva, azt kutatva, hogy ki tudja a másikat a leginkább megsérteni, azzal a fejlődés hiányát bizonygatjátok.

A szeretet segíti elő a fejlődést, s amíg elszaladtok a szeretet elől, addig ez nem fog bekövetkezni. Az emberiség csak akkor fejlődhet, ha magáévá teszi a szeretetet – a Nap sugarait. Amíg a sebeiteket nyalogatjátok, amíg kitartotok a sérüléseitek mellett, addig ismétlem, nem fogtok fejlődni! Az emberi lények el vannak ájulva maguktól és igen büszkék magukra, hogy micsoda hatalmas épületeket emeltek és micsoda mütyüröket hoztak létre, amik semmi másra nem jók, mint hogy eltérítsék magukat utazásuk valódi céljától, mivel azt képzeltétek, hogy ezekkel leegyszerűsítitek az életeteket, pedig csak bonyolultabbá tettétek, terelőutakat építettetek ki, melyek távol tartanak az igazságtól és most eljött az idő a Bolygótok számára, amikor ezeket a terelőutakat fel kell számolni annak érdekében, hogy ráleljetek a szeretetre, vissza kell térnetek az alapokhoz, a szeretet eredetéhez, hogy megértsétek az esszenciáját, ami által megérthetitek ennek a felfogásnak a számotokra hordozott velejét. Elfeledtétek, hogy mi is az, és mindaddig, amíg a modern világ terelőútjain tévelyegtek, addig nem találtok rá ennek belső lényegére.

A világotok hamarosan összefut azzal az idővonallal, ahol igen sok minden megváltozik és a következő tíz-tizenkét évben visszakerültök az alapokhoz, rájöttök és emlékezni fogtok rá, hogy mit jelent a Földdel együtt élni, az isteni lakóhely királyságával egyesülni abból a célból, hogy visszatérhessetek a Mennyei Királyságba. A Mennyei Királyságba való visszatérésnek nem sok köze van a vasárnapi misén elrebegett bocsánatkéréshez a bűnök miatt, a visszatérés a Mennyei Királyságba Krisztus állandó jelenlétét jelenti mindenben, amit cselekszetek és Krisztus nem feltétlenül az igazolás, hanem inkább a hitelesség energiája és ezt tanuljátok meg mostanság – vagyis hogy mit jelent hitelesnek lenni és hogy mit jelent a spirituális utat járni, semmint hogy azok legyetek, akiknek úgy gondoljátok, hogy lennetek kéne annak érdekében, hogy spirituálisnak tartsanak.

Az emberiség által elsajátítandó leckék még inkább kitárják a Földanya testének szívét és amikor valamennyien emlékeztetőt kaptok a szeretet erejéből, akkor ráébredtek, hogy az emberiség hogyan képes fejlődni.

Ami kifejezetten ezt a csoportot illeti, ti fogjátok lehorgonyozni a Hármas Isten és a Háromszoros Istennő energiáit a március 3-i dátum alkalmából, ami az anya, az atya és a gyermek, a lányka, az anya és a matróna, az apa, a fiú és a mindent felölelő Krisztus Energia eredeti energiájának újjászületése, feltámasztása, emlékezete és újrahitelesítése.

A mait követő minden nappal a szeretet megértésének újabb szintjét integráljátok mint a fejlődés erejét, mint a benneteket ösztönző energiát, ami által megérthetitek, hogy mit jelent a szeretet a ti számotokra, a magatok kedvére értelmezitek. Ezen időszak alatt énetek sok-sok új vonatkozása születik meg. Fontos, hogy a fény egy csoportjaként együtt maradjatok a szeretet tisztaságának szándékát biztosítva, azzá az energiává válva, ami kialakítja és egybetartja ezt a csoportot.

A Nap Korong és a Tűz Kapu, amin huszonnégy órája már elkezdtetek átkelni, tovább táplálja a tudatosságotokat és az energiátokat. Ez az a hely, ahol elnyelhetitek azt a szeretetet, ami lehetővé teszi az emberiség fejlődését, a ti továbbfejlődéseteket, s ezzel felemelkedhettek szeretetben és nem beleestek a szeretetbe és emlékezhettek a küldetésetekre, hogy a fény világítótornyai legyetek, a Nap sugaraiként fényt hozva az emberiségnek.

A most feltárt energiák a következő hat órában fölerősödnek, hogy integrálhassátok ezeket az igen magas rezgéseket. Nagyon fontos, hogy vízzel és élelemmel lássátok el a testeteket, mivel a test sejtjei rendkívül magas rezgésű energiát fognak felszívni, ami táplálék iránti szükségletet eredményez annak feldolgozásához. Ugyanezért vízre is szüksége lesz a testeteknek.

Mielőtt távoznátok innen, tegyétek a kezeteket a földre, adjatok hálát a Földanyának mindazért, amit nektek adott. Mondjatok köszönetet útitársaitoknak, köszönjétek meg az Atya Istennek és az Anya Istennőnek az egész életet, amit nektek adományoztak és a mai naptól kezdve rögzítsétek abbeli szándékotokat, hogy szeretetben növekedtek és hogy a szeretet lesz az az energia, ami a Szellem emberi megtestesítésének fejlődését vezérli.

Béke és áldás legyen veletek!

OooooOooooO

Kuthumi vagyok és ennél a pontnál most visszatérek.

Szeretteim, Ekhnaton olyan energiákat adott át nektek, melyek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a csakráitok összhangba kerüljenek a már aktivált energiákkal.

Az emberiség érzi a Tűz Kapuk által aktivált energiákat, és az a tény, hogy esőt élhettek át Egyiptomban, bizonyítja, hogy a Mennyek örömkönnyekre fakadtak, érzelmi átalakulással és a transzcendencia táncával áldva meg a Földanyát, amire már annyira áhítozott.

Egyiptom Anya a bolygótok szívének a közepe. Az idők kezdete óta itt tárolódnak a szeretet legtisztább rezgései és valamennyien visszatértetek, hogy ezen a ponton újra kapcsolódjatok ennek a tiszta szeretetnek az eredetéhez, ezért mindannyian emlékezhettek a növekvő szeretet esszenciájára, amit így a szívetek teljesen feldolgozhat.

Ezekhez az energiákhoz kapcsolódva mindenki érezheti, ahogy eltelik vele szíve, az Atya Isten és az Anya Istennő lépnek a szívetekbe és egyesülésükből a szeretet gyermeke születik meg és új énetek feltámad, újjáéled, újra telik energiával és új fény ragyog rá.

Ti vagytok az Isten szeretetének a fénye, ti vagytok az Istennő fényének a fénye és erre fontos mindannyiatoknak emlékezni, soha nem feledni, egyetlen lüktető szívdobbanás vagytok, valamennyien. Amikor valamennyien tisztába jöttök ezzel a kapcsolattal egymás között, akkor felismerhetitek a fény különleges szálait, fonalait, melyek összekötnek benneteket minden más emberi lénnyel, a bolygón, s bár most egy csoportként szólunk hozzátok, azért az egész emberiséghez szólunk. Figyelmetek középpontját helyezzétek a szeretet fényének megszövésére, más szavakkal a Kvantum Tantra Alkímiájára, és a szeretet fényének a szövése teremti meg a biztonság szövetét, [azt] a biztonsági hálót, amelybe bátran leereszkedhettek, amikor a szakadék szélén túl merészkedtek az újba, tudva, hogy van valami, ami megtart benneteket. Tehát ugorjatok neki, engedjetek ki, és emelkedjetek föl a szeretetben!

A bizalom igen fontos mindannyiatok számára, ezért amellett, hogy kitárjátok a szíveteket, a bizakodás a második számú lecke. Mindamellett nagyszerűen teljesítitek a folyamatotokat és szeretnénk elismerni valamennyiőtök bátorságát, és az erőtöket és szeretnénk köszönetet mondani közületek azoknak, akik magukra vállalták, hogy fizikai testükkel szolgálják a csoportot. Köszönjük mindannyiatoknak mindazért, amit tesztek embertársaitokért és felebarátaitokkal és mindazoknak a bolygón, akikre azelőtt még soha nem vetettétek a tekinteteteket. Valamennyien egyek vagytok, ahogy mi is.

Folytatódjék az életetek Krisztus igazsága teljességével megáldva, teljen az életetek a bennetek élő Atya Isten és Anya Istennő intuícióit fogadva. Ismerjétek föl a szeretetet, ami azok szemén és szívén ragyog át, akik fizikai alakban kerülnek elétek, vagy állatok alakjában, a természet formáiban, egy gyermek mosolyában és a nevetés szent rezgéseiben.

Továbbra is gyámkodunk fölöttetek, ünnepelünk veletek, örvendezünk veletek együtt és igen, neveletlenkedünk is veletek.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

OoOoOoOoO

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek és köszöntelek benneteket a fény szent földjein.

Utazásotok ezidáig a szív csakra legbelső birodalmaiba hatolt be. Amikor ennek a csakrának az úgynevezett 'sötétjébe' alászálltatok, akkor rejtett kincseket fedeztetek föl, melyek most egy új nap fényét hozzák el. Minden lépés új módon hatalmasított meg titeket és hamarosan egy teljesen más utazásnak indultok neki, ami az élet egy teljesebb hálózatának mélyebb megértését nyilvánítja meg előttetek és azt, ahogyan a bekövetkező szinkronisztikus események összehoznak benneteket az Atya/Anya Isten egyetlen lüktető szívveréseként.

Amikor az összes fény újra egyesült, amikor az összes szív egybekapcsolódott, a Tantra szent hulláma ismét bekódolódhat ezekbe a szent földekbe. Én, Mária Magdolna, számtalanszor jártam már ezeken a vidékeken és a mai nap Csillag fivéreitek és nővéreitek közül számosan vannak jelen. Fölöttetek az égbolton sok fényhajó lebeg, szám szerint negyvennégy és az én energiámat az a hajó hordozza jelenleg, amelyik Vénusz Istennő energiájának ötágú csillagához kapcsolódik. Ez az energia a csoportba kódolja a Csillag Tudatosságot, ami emlékeztet benneteket belső fényetekre és az énetek sötét aspektusainak mélyéről kiemelkedő fényre. Ezek a sötétebb vonatkozások nem feltétlenül gonoszok, hanem mindössze olyan erők, melyeket ellöktetek magatoktól és tudatosságotok árnyékos részén felejtettetek. Ezek tudatos ébersége most magához vonzza a figyelmeteket és továbbra is emlékeztet benneteket arra, hogy mit is jelent autentikusan élni.

Ez az információ, amit most közvetítünk nektek, ráépül arra, amit Ekhnaton nyújtott át és ez a 2009. március 3. energiája, ami belekódolódik a Földbe. Március 3-án ugyanazon fényhajók lesznek jelen, amiért is mostani aktiválásnak bele kell szivárognia az emberiség tudatosságába. Amíg az emberiség azt választja, hogy a sötétségben marad, hogy tagadja az autentikus ént, addig éberség nélküli állapotban marad és az emberi tudatosság fejlődése nem folytatódhat. Ez az újjáéledés, a belső fény feltámadása, az igazak hangja.

Eljön az idő, amikor kezditek belátni, hogy valójában a belső énetek az, ami új helyekre vezérelt titeket, ami arra ösztönzött, hogy keressétek az igazságot, amiről úgy hittétek, hogy kívül található, noha minden hely, ahová eljuttok, minden ember, akivel találkoztok, segített visszatérnetek magatokba és újra felfedezni azt, amiről úgy véltétek, hogy elveszett, amiről úgy gondoltátok, hogy örökre odavan. Az újrakapcsolódás ezen időszaka igen erőteljes, és a csillagok fénye ezen a testen belül tovább erősödik és ez a fény kerül valamennyiőtökhez. Ezt a közvetítő eszközt (Michelle-t) választottuk ki ebből a célból, ami jelenleg az ő utazásának a része, s amit meg fogunk osztani a megfelelő időben.

A felébredésetek segíteni fog újra fölfedezni az élet mintázatát, melyet a Csillagmagok alkottak meg, amikor energiájukat a Földanyába ültettük és megmondatott, hogy eljön az idő, amikor sok Csillagmag visszatér, hogy újra aktiválja azt az energiát, ami szabadjára engedi a kódokat és kulcsokat, melyek a kincses ládát nyitják és vajon a ti kincses ládátok hol található? A ti saját ládikátok, a mellkasotok területén – a szív csakrában.

Van a mélyre hatolásnak még öt további szintje, melyeknek be kell teljesülniük a szív csakrán, a gyökér- és a keresztcsonti/szex csakrán keresztül. Amikor valamennyien egyre mélyebbre hatoltok magatokba, akkor kezditek megérteni, hogy a belső utazás nem egy perc alatt zajlik le, ez az utazás pillanatról pillanatra történik, és most értitek meg a pillanatban, a jelenben létezés fontosságát, lehetővé téve a magatok számára, hogy átöleljétek az időt, mivel a pillanat nem jő vissza többé!

Ezek a tartományok roppant ősi tudást őriznek azokhoz a Csillag Lényekhez kapcsolódva, akik rengeteg információt adtak át az egyiptomiaknak. Thoth volt az, aki ezt eredetileg átadta és kiszolgáltatta azok számára, akik az ő útját járták, akik vele együtt követték a Hitelesek ösvényét. Ekhnaton nagyúr, én, Mária Magdolna, Yeshua és a hiteles ösvény sok más lénye van itt jelen, hogy emlékeztessen benneteket erre.

Jezabel istennő lejti a táncát ma a körünkben, aki azért érkezett, hogy emlékeztessen az élet táncára és hogy megmozgassa a testet, megmozdítsa az elmét és mozgásba lendítse az életet feltüzelő szívet minden egyes emberben és csoportban.

Ez a Tűz és Víz Beavatás, ami a következő huszonnégy-harminchat órában megy végbe, mely idő alatt egyesülni fog a Nap Atya és a Hold Anya. Amikor a tűz és a víz egybeolvad, akkor kiáramlás következik be, kulcsok áradnak ki azokhoz, akik a hordozóik lesznek.

Pár nappal ezelőtt Ízisz titkos nyelvét kódoltuk belétek, ez a nyelv most felszívódik a csakra rendszeretek harmincharmadik dimenziójába, ez a dimenzió újra összeköt benneteket azokkal az ősi geometriai szimmetriákkal, melyeket a test sejtjeiben tároltatok. Ezek a szimmetriák új beállítást kaptak és most már készen álltok arra, hogy megengedhessétek magatoknak ennek a geometriai erőnek az új egységbe rendeződését. Ennek az energiának a szimmetriája újjáteremti az idő, a fény és a szeretet eredeti tervét a testeteken belül. Amikor a csakrák megnyílnak és a szakrális rezgések szabaddá válnak a Földanya éteri testében, akkor egy hang válik hallhatóvá, ami a természethez szól, ami visszhangzik minden lényben, a tudatosság minden szintjén és képes áthatni a sűrűség minden szintjét, ami csak létezik, ami csak akadályozza a mennyei teremtés áramlását.

Amikor én, Mária Magdolna visszatérek ezekre a területekre, akkor azért térek vissza, hogy visszaköveteljem a családom csillagait, és amikor odaállok valamennyiőtök elé, akkor azt is elmondom, hogy szerezzétek vissza, ami hozzátok, a családotokhoz és a Csillag családotokhoz tartozik.

Minden tánc a maga nyelvén beszél és arra bátorítunk benneteket, hogy engedjétek a testeteket a szent tánccal együtt mozdulni, mivel amikor a testetek képes erre, akkor fölismerheti a Földanya éteri hangjának rezgéseit és képes fogadni az ajándékait.

Fivéreim és nővéreim, azért jöttetek, hogy kapcsolódjatok a családotokból azokhoz, akik nincsenek itt jelen fizikai alakban, de akik hozzájárulnak ehhez a mennyei újrakapcsolódáshoz és azon Ősök Csillag Kódjainak újbóli összegyűjtéséhez, akiket ti a Hitelesekként ismerhettek.

Nincs más út a létezésre, csak egy út járható ehhez, ez pedig a hitelességé, a vezetés a példa erejénél fogva és bízni benne, hogy a szív tudja, mi a helyes, az elme az, amelyik félrevezet, az alsó egó beszél le sok olyan alkalomról, amikor magasabb célok jelennek meg, ezért arra bátorítalak most titeket, hogy tegyétek félre az alsó egót, engedjétek magatokon keresztül a szív és a szellem hangját megszólalni, melyek segítségével magatokévá tehetitek a lehetőségeket, amik az ént jelenítik meg nekik, mert az többé nem tér vissza. Ez jelenti azt, hogy a pillanatban lenni, a pillanatban élni, élvezve és megengedve, hogy tápláljon titeket, gondoskodjék a lelketekről és feltárja azokat a belső dimenziókat, melyeknek az említett speciális kulcsokra van szüksége ahhoz, hogy megnyíljanak.

Amikor egy ilyen lehetőséget elszalasztotok, hogy úgy mondjam, akkor bármi történhet kilenc és huszonegy földi éven belül, mielőtt még egyszer visszatérne, mely idő alatt mindig lesz olyan részetek, ami hiányt fog szenvedni, távollétet fog érzékelni. Sok évnyi tévelygéstől és kétségtől mentesíthetitek magatokat azzal, ha állandóan a pillanatban éltek. Minden pillanat vezet benneteket, a momentum az, ami előre mozdít. Amikor megálltok, és túl sokáig gondolkodtok, a pillanat eltűnik, ezért legyetek, amikor vagytok, tanuljatok meg jelen lenni, tanuljátok meg élni az életet, és ezáltal ti lesztek az az emberiség, aki továbbfejlődhet az én által fölállított határokon túl, és a régi világ tudatosságának paradigmáin túl. A szív hangja messze hangosabb, mint az alsó elme, mivel csak az alsó elme ismeri a szív sérüléseit, de nem ismeri azon áldást és ajándékokat, melyek ezeknek a sérüléseknek a felszíne alatt rejtőznek. A mai üzenetem az számotokra, hogy legyetek nyitottak, legyetek itt és most, énekeljetek, beszéljetek, cselekedjetek, szeressetek, adjatok és kapjatok a szívetekből!

Az emberiség azért nem fejlődött, mert összetévesztette az elmét a szívvel, az elmétek hatalmas szövetséges, de manipulálhat benneteket, ha átadjátok neki az erőtöket. Ez az utazás a Kozmikus és Szoláris Szeretet Nap Papnői szoláris korongjainak a visszaszerzéséről szól – a Szoláris szeretet a tűz, a Kozmikus szeretet a víz és a Nap Atya és a Hold Anya újraegyesüléséből új Csillagok születnek. Ezeknek a csillagoknak a fénye egy teljesen új kozmikus jellemzőt, aláírást alkot meg, olyat, amelyik az éneteknek azokhoz az aspektusaihoz szól, melyek még nem képesek fogadni az ilyen közléseket, ezért tárjátok ki a tudatosságotokat a sokkal kiterjedtebb tudás és éberség szélesebb birodalmai előtt!

Mondjátok ki az igazságotokat, éljetek a pillanatban és öleljétek magatokhoz azokat az ajándékokat, melyeket meg fogtok kapni!

Nos, most akkor a tudatosságotokat vigyétek egy pillanatra a szív csakrátokba! Várakozzatok a fénynek ebben a barlangjában és szeretném, ha most engedélyt adnátok énetek minden aspektusának, hogy átölelje az odabenn áradó fényt. Az alap felől érkező tűz meggyújtja a szívet és a szakrálisból(szexcsakra) érkező víz kitisztítja a szívet és amikor ez a kettő egyesül, akkor keletkezik a szent tánc.

Érezzétek az energiátokat a szívetek mélyére húzódni és szilárdan lehorgonyozni magatokat ebben a pillanatban és tudjátok, hogy minden megtett lépésetekkel rögzítitek magatokat a következő pillanatban és a következőben és a következőben.

Amíg a szív csakrátokban tartjátok magatokat, képzeljetek el gyökereket kiterjedni a szívetekből lefelé az alapotokba(gyökércsakra). A tűz, a szeretet szenvedélye egybeolvadt, összekapcsolódott. A Hold Anya, a Kreativitás Istennője, a nőies alsó világok Istennője, a nőiesség belső világának, az intuíciónak a vize, ami előttetek ismeretlen, és ami lehetővé teszi a számotokra az önismeretet, a szakrális erő újra felfedezését, azon mennyei aspektusok feltárását, melyek megérintik az életeteket, nos sok-sok évre most ez jön el.

Adjatok engedélyt magatoknak arra, hogy elfogadhassátok a pillanat kincseit! Azt mondtam, hogy minden egyes pillanat egyedi, mert ahogy jön, úgy el is megy és rögtön utána ott a következő és még ha egy pillanat át is nyújt valami múlandót a fizikai testnek, a következő pillanatban már valami teljesen mást fogtok tapasztalni.

Most ennek a csoportnak az egyedeihez szólok, vannak pillanatok, melyek egy életidőben egyszer jönnek el, fogadjátok el ezeket, mert magasabb célt szolgálnak. Az egótoknak itt nincs helye, tehát lépjetek túl rajta, jussatok túl az ítélkezésen, a félelmeiteken, a bizonytalanságon és a felszínes mentális fecsegésen, ami megpróbál meggyőzni arról, hogy amit a szellem nyújthat, az ajándékok, melyekért folyamodtatok, felbolygatják az életeteket vagy a tökéletlenség vagy helytelenség érzését hagyják hátra magatokkal szemben. Ragadjátok meg az alkalmat, mivel ez az idő messze jelentősebb, mint amit az egó valaha el tudna képzelni!

Azaz üdvözöljétek Krisztus fényét a szívetekben! Nagyon kedvesen kérjétek meg az egótokat, hogy biztosítson ennek teret és adja át magát neki!

Adjátok át magatokat minden pillanatnak, minden tovatűnő ezredmásodpercnyi pillanatnak az időben!

És most küldjünk áldást a Földnek!

Nyissátok meg a korona csakrátokat és fogadjátok be a Csillag Család felől érkező energiákat! A Fényhajók energiái jelen maradnak, a fényük vezet és védelmez titeket és emlékeztet benneteket a pillanatban élés fontosságára és arra, hogy mondjatok igent mindarra, amit most az Isten és az Istennő nyújt át nektek.

Ez, kedveseim, fontos része ennek a Tűz Kapu utazásnak. Annak érdekében, hogy megszülessen a Tűz Csakrátok, bizonyos vonatkozásokat ki kell teljesíteni magatokban, melyek csak úgy teljesedhetnek ki, ha elfogadjátok a hozzátok érkező kincseket. Fogadjátok ezeket kitüntetésként és ünnepeljétek meg őket, mert az élet tele van meglepetésekkel, telis-teli ajándékokkal és mert sokkal nagyobb nálatok!

Amennyire makrokozmosz vagytok, éppannyira mikrokozmosz is, de a világotok mikrokozmikus feltételei között úgy kell élnetek, mint egy makrokozmikus lény és ezzel egyesítitek a mikro- és a makro- vonatkozásokat és ennek lehetőségei aztán tényleg korlátlanok. A lehetőségeitek új paradigmába születnek bele, és kár lenne azt találgatni, hogy vajon mi vár rátok, a ti kihívásotok most a félelmetek a jövőtől.

Amennyiben megpróbáljátok elképzelni, hogy mi következik annak folyományaként, amit nektek nyújtottak, akkor máris erőhöz juttatjátok az egótokat.

Nos, akkor valamennyien készen álltok szarván ragadni a szerencsét, megengedve, hogy hozzátok áradjon? Készen álltok a Hitelesek ősi bölcsességével eggyé válni? Hajlandók vagytok-e eggyé válni az élettel, eggyé válni minden pillanattal és lehetőséget biztosítani a legjobb élethez? Valóban megragadni az új élet ígéretének energiáját? És ezzel újra egyesül az anya, az atya és a gyermek Szentháromsága. A Menny, a Föld és ti magatok, a központi elem a Mennyek és a Föld között újra egyesül megalkotva a férfiasság és nőiesség hatágú csillagát.

Bízunk benne, hogy megünneplitek a nektek átnyújtott ajándékokat, hogy örömtáncra perdültök, amikor meghalljátok Csillag Családotok szent hangját keresztüláramlani a testeteken, és hogy üdvözölni fogtok minden pillanatot az életetekben és ezzel az életetek hajtóerőhöz jut, de már helyes célok felé.

Tehát tartsátok ellenőrzésetek alatt az egótokat, köszönjétek meg az elméteknek mindazt, amit nektek biztosított, de most már eljött az ideje, hogy a szívetekre hallgassatok!

Fordítsátok vissza a figyelmeteket a szív csakrára, és mondjatok köszönetet minden részeteknek az elétek tárult utazásért, és azon felfedezéseitekért, amelyeket még ezután fogtok fölfedezni!

A negyvennégy hajó negyvennégy csillag tetraédert izzít föl, egyet-egyet mindannyiótoknak, ami a szív csakrátokba kerül, de megérinti a napfonat csakrát is, és ez megforgatja a fényt több különböző irányba a belső világok számára és a külső világ számára is, ezért csak engedjétek!

Valamennyiőtöknek megköszönjük ezt az utazást, hogy átöleltétek a pillanatot, és hogy azzá a fénnyé lettetek, akik vagytok. Folytassátok ezt, mert ezzel áldjátok meg a Földet, és [így] áldásban részesítitek a Föld lakóit.

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...