Mária Magdolna - 2:2 Kristály Fény Kamra

 Michelle Eloff (09.01.27) - Mária Magdolna: 2:2 Kristály Fény KamraForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.01.27

A hanganyag innen tölthető le Szigeti Antal hangjával: http://www.mediafire.com/download/mblfdf3j7cejl1i/2_2+M%C3%A1ria+Magdolna+Krist%C3%A1ly+F%C3%A9ny+Kamra.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek benneteket és isten hozott mindenkit most, isteni igazságotok kiterjedésének és integrációjának mennyei ihletettsége alkalmából. Üdvözöllek mindannyiótokat.

Megtiszteltetés valamennyiőtökkel együtt lenni ezen a napon, amikor a kristály fény vibrációit teremtjük meg, ezt a fényt arra a célra használjuk, hogy közvetlenül a DNS struktúrájában tároltakra fókuszálhassunk. Minden alkalommal, amikor [olyan] mély átalakuláson mentek keresztül, amelyet mindenki a saját személyes szintjén tapasztal meg, a DNS elkezd a maga módján beleszövődni a felsőbb tudatosság belső birodalmaiba.

Azért tartanak az emberi test DNS-éből mindössze két szálat aktívnak, mert sok olyan dimenziója van a bölcsességnek és az információnak, amelyet addig nem lehet elérni, amíg az egyes emberek el nem érnek bizonyos szintű spirituális és érzelmi érettséget. Enélkül a mély szintű egyensúly nélkül az egyes embereken belül a személyre és a környezetében lévőkre nézve pusztító lehet az ilyen hozzáférés.

Viszont [most] egyre több ember számára jött el az idő, hogy hozzáférjenek a magasabb bölcsesség kamráihoz. Kuthumi mester már sokatokkal intenzíven dolgozott a Tűz Kapukkal, melyek a csakráitok mélyebb birodalmaiba vittek el benneteket, ez nagyon fontos része annak, hogy képesek legyetek hozzáférni ezekhez a kamrákhoz a DNS-ben, mivel magatokról tanít benneteket, és mert amíg nem vagytok képesek megismerni önmagatokat mélyebben, addig roppant veszélyes számotokra ezekbe a birodalmakba merészkedni. Azért mondom ezt, mert különleges felelősséget vállaltok magatokra, és ha nem vagytok érzelmileg, spirituálisan és mentálisan, de ugyanakkor testileg is fölkészülve, magatokba foglalni ezeket az energiákat és dolgozni velük, akkor az pszichológiai egyenetlenségekhez vezethet, nagyon hasonlóan az éretlenül aktivált kundalinihez, ezért a bölcs ember az ismeretlen birodalmaiba nyitott szívvel és elmével, tisztelettel és egyszerűen, és az isteni időzítésnek megfelelően merészkedik. Azok, akik ezekbe a birodalmakba beleszáguldanak, saját világukat a feje tetejére állítva fogják találni.

Nos, ha valaki bemerészkedik ezekbe a belső fény kamrákba, akkor az teljesen átstrukturálja az életét, az alapnál, az alapkőnél kezdve, más szavakkal a gyökércsakránál [kezdve,] és ez segít nektek minden szinthez hozzáférni, egyszerre egyhez és átszűrődni ezen a kristály fényen. Segít fölismerni, hogy mi az a múltból, és a párhuzamos és alternatív valóságokból, ami az alsó egóhoz kapcsolódik, s ami gyakran olyan érzésekhez vezet, mint a csalódottság, cinizmus, és a lekapcsolódás a szellemről, ezért én, Mária Magdolna a mai napon előteremtek kettőszázhuszonkettő új fényszálat, melyeket beleszövünk a testetek DNS-ébe, ezek a szálak nagyon finom kristályokat tartalmaznak, melyek mindegyike információt hordoz.

A következő huszonkettő hétben ez az információ bekerül a testetek sejtjeibe, ami aztán kommunikálni fog a rendszeretek többi részével, és [ez olyan] változásokat indít el, melyeket már készen álltok megtapasztalni. Ennek az lesz eredménye, hogy képesek lesztek megcélozni az érzelmi, mentális és testi kihívásaitokat az Isten/Istennő elméjének, szívének és előrelátásának nézőpontjából. Ez abban is segíteni fog, hogy képesek legyetek lekapcsolódni az összes diszharmónia és egyensúlytalanság kiváltó okáról, amivel a szemlélő perspektívájából/nézőpontjából érthetitek meg a kihívásaitokat. Valójában ez igen üdvös tapasztalat, mivel ekkor érthetitek meg az én különféle megnyilvánulásait, és [azt,] ahogy ezek a sokrétű személyiségjegyek úgyszólván rajtatok keresztül tevékenykednek.

Minden személyiséget (ha nevezhetem így) megérint egy-egy különleges érzelem vagy magatartás, ami az életetek megszokott mintájává válik, ami ugyan nem feltétlenül előrevivő, ám amikor fölismeritek általa a személyiségetek különféle aspektusait és [azt,] ahogyan kapcsolódik ezekhez a különböző identitásokhoz, akkor kezditek megérteni, hogy pontosan mi motivál benneteket különböző helyzetekben, és hogy hogyan kezeljétek ezeket az én részeket. Évekkel ezelőtt előkészültetek ennek a pontnak az elérésére, és ez a pont most fölkészít benneteket arra, ami a jövőben várható. Már most elkezdünk kiképezni mindannyiótokat a 2018 és 2022 közötti időszakra, ami valójában a legnagyobb fizikai változások beálltának időszaka lesz a Földön. Még ha néhányan közületek, akik most ezzel az anyaggal dolgoznak, nem is lesztek fizikai testben ebben az időszakban, mégis nagyon aktívak és jelenlévők lesztek a másik oldalról, azokat segítve, akik átutaznak azon a bizonyos idő kapun.

A 2018 és 2022 között aktiválódó átjáró az emberiség tudatosságát a harmincharmadik dimenzióba húzza. Ezen a téren belül dinamikus új egyesülés jön létre, ami mind a négy alsó testet összehozza és egyesíti a mindenható monád isteni és szent aspektusaival. Ha ezek integrálódtak, akkor azt veszitek észre, hogy a világ technológiája minden valaha látottnál jobban felgyorsul, és hadd tegyem hozzá ennél a pontnál, hogy az a technológia, amelyről beszélek, spirituális és mentális természetű. Mostantól kezdve, 2009-től 2018-ig bezárólag az emberi agy drámai változáson megy keresztül, és az ebben az időszakban születendő gyermekek ámulatba ejtő készségekre és képességekre tesznek szert, ők lesznek azok, akik az emberiség többi része felé kinyilvánítják, hogy az emberi agy mennyire erőteljes, a különbség azonban csak egy, a szív csakrából az agyba futó egyedi szál lesz, ami az elme és a szív közötti teljes kapcsolatot fogja jelképezni.

Volt idő, amikor a szív és az ész kapcsolatban állt, és azon különválás eredményeként, ami az elmúlt egy-két ciklus idején történt meg, az emberiség képtelen volt megérteni, hogy mikor beszél a szív, és mikor az ész. Amikor ez a kettő egyesül, az ember hihetetlen teljesítményre lesz képes. Vannak egyes emberek, akik az elme sok vonatkozását uralják, akik elérték azokat a kamrákat, melyekről korábban beszéltem, viszont néhányan ezek közül nem hordozzák a szívükben a fény legmagasabb szándékait, és ez az egyik oka annak, hogy miért kellett olyan nagyon-nagyon óvatosnak lennünk ezzel az információval, ezekkel a kamrákkal, ezért nem adhattuk át sokatoknak, akik még nem álltak készen [arra], hogy foglalkozzanak vele.

Amint az írva van, Armageddon lehetett volna a végeredménye, ha a tudatlanok férnek hozzá ezekhez a kamrákhoz, mivel a tudatlanok erőket egyesíthettek volna olyasvalakikkel, akik használni tudták volna, ám nem az egész legnagyobb javára , de azért örömmel mondhatjuk el, hogy már több mint elegendő Fénymunkás van, akik felelősséget vállalnak a cselekedeteikért, a szavaikért és a fény útját választották, és [azt,] hogy az isteni igazság spirituális harcosaivá válnak. Most már készen álltok.

Ez a február 2-ai különleges kulcsdátum aktiválás megnyitja az összes Földön belüli, földalatti átjárót, és az égi kozmikus portálokat, és tökéletes energia csere fog bekövetkezni, és ekkor a kettőszázhuszonkettő szál felszívódik. Ez újrakapcsolódást fog eredményezni az isteni férfiasság és az isteni nőiesség között, a harmónia nagyobb érzését hozva létre azok szívében és elméjében, akik autentikus igazságuk ösvényét választják és azon haladnak tovább. Amikor majd egyre több ember kezdi fölfedezni, hogy a sorsuk börtön, illetve hogy van mód kiemelkedni ebből a börtönből, azzal egyre többen lesznek arra késztetve, hogy énjük minden olyan aspektusát megszólítsák, ami evilági életük fájdalmát és szenvedését okozta.

Kuthumi mondta azt korábban, hogy az, hogy a mennybe vezető spirituális lépcsőre léptek, nem jelenti azt, hogy megszűnnek a kihívásaitok, a megmérettetések továbbra is az útitársaitok lesznek, ám teljesen más természetű dolgokra vonatkoznak, a tapasztalás teljesen eltérő dimenzióira, és az is nagyon különbözni fog, ahogyan ezeket a megmérettetéseket kezelitek, ezért most kedveseim, hadd készítsük fel az energiátokat erre a szent napra, a kristály fény szálainak megteremtésére. Kérlek [benneteket], hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg, helyezkedjetek el a testetekkel lazán, és engedjétek el az összes gondolatot, vélekedést és aggodalmat.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, lazítsátok el a testeteket és az elméteket!

Szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy pompás erdőben és föltűnik előttetek egy kristály fény, és [azt] szeretném, ha követnétek ezt a kristályt egy csodálatos kristály barlang bejáratához.

Mielőtt belépnétek a barlangba, a Földanyától kérjetek engedélyt a belépésre a méhébe, és amint beléptek a barlangba, fény gyullad, és meglátjátok, hogy mindent különlegesen szép kristályok borítanak. Én, Mária Magdolna, elkísérlek benneteket a barlang szívébe, egy csodaszép kristály kamrába és ennek a kamrának a közepén áll egy gyönyörű kristály ágy. Ha készen álltok rá, kapaszkodjatok föl rá és feküdjetek le!

Amikor erre a kristály táblára fekszetek, én, Mária Magdolna, a jobb kezem tenyerét a napfonatotokra helyezem és elkezdjük kinyitni a csakráitok kamráit, melyek végtelen bölcsességet tárolnak és rendkívül fejlett tudást, szeretetet és igazságot.

Lélegezzetek be mélyen és fújjátok ki teljesen, miközben a testetek sejtjei válaszolnak az én testemből a ti testetekbe átlépő kristályokból kilépő energiákra.

Ez az energia az agyatokba vándorol, és sok új elektromágneses energia rostot bocsát ki, melyek tüzet idéznek elő az agy szinapszisaiban, és ez az elektromágneses folyamat képes meghatározni, hogy melyik információ támogat benneteket, és melyik nem és tovább szivárog az agy azon területeire, ahol a gyöngítő és romboló magatartások, hiedelemrendszerek és félelmek tárolódnak ebből az életből és párhuzamos és alternatív életekből.

Amikor ez az energia keresztülhalad az agyon, áthatva az agyatok minden sejtjét, a rendkívüli Mihály arkangyal manifesztálódik ebben a kamrában számunkra, kezét a fejetekre helyezve. Ebben a pillanatban Uriel arkangyal csatlakozik hozzánk és a kezét a talpatokra helyezi. Lélegezzetek be mélyen és amikor kilélegeztek, a három energia köztem, Uriel arkangyal és Mihály arkangyal között erőteljes fény rácsot alkotva elkezd a gerincetek mentén föl és alá keringeni, keresztül a csakrákon és végighaladva a DNS-en, áthatva minden molekulát és minden atomot benne.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, ellazítva az izmokat, hogy szabadon folyhasson az energia. Amíg ez történik, a kristály ágy alattatok életre kelve különleges energiákat bocsát ki, minden ilyen energia rezgés beszél a testetek DNS-éhez. A DNS válaszol rá, és én, Mária Magdolna, kezdem belehúzni a kétszázhuszonkettő új szálat, és ezek a szálak nagyon finoman beleszövődnek a DNS-etekbe. Ezek a szálak mély belső látást hoznak, az én erősebb érzékelését, nagyobb öntudatosságot, a célok mélyebb érzékelését. Átmossa a bűntudatot, a félelmet, a szégyent, a korholást és bármilyen más romboló érzelmet, gondolatot, hiedelmet és magatartást önmagatokkal kapcsolatban.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, nyissátok meg minden csakrátokat, hogy a fölöttetek lévő kristályok kiszívják a bennük lévő negativitást, és a régi paradigmás energiákat.

Ezek a DNS-t átható fonalak körbeszövik mind a tizenkét DNS-szálat, és minden ilyen szövedék egyedi az illető emberre nézve. Mivel minden fonal beleszövődött a DNS mintájába, ami isteni és szent jellemző, és ez a szent jellemző egy hang, egy egyedi hang, erre a hangra a test sejtjei válaszolnak. Most szeretném, ha megpróbálnátok elképzelni a DNS-t egy hangot kibocsátani és [azt] beleszűrődni a test összes sejtjébe.

Ezek a hang frekvenciák mélyen behatolnak a tobozmirigybe, az agyalapi mirigybe, a pajzsmirigybe és a mellék pajzsmirigybe, a csecsemőmirigybe és a hipotalamuszba.

A gerincetek legvégén, a nyakszirtnél van egy [olyan] csakra, ami most aktiválódik, huszonkét hétig tart, ahogy azt már korábban is mondtam, amíg teljesen aktiválódik, ezen a csakrán át húzzátok be magatokba Kozmikus Anyánk és Kozmikus Atyánk Arany Kundalinijét. Amikor ez az Arany Kundalini egyesül a sajátotokkal, akkor a világotok kitágulása, a személyes világotoké, egészen új szinten történik meg. A testetek sejtjei feltöltődnek ezzel az arany energiával, bebiztosítva őket, és ha szükséges, kikényszerítve belőlük minden régi paradigmás, gyengítő energiát, melyek időnként visszaesést eredményeznének a régi mintákba.

Ne feledjétek, drága szeretteim, hogy amin most munkálkodunk, az nem csak 2012-re vonatkozik, hanem ezeket az energiákat 2022-re is magatokba vonjátok.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen!

Az energiák még mindig átjárják a testeteket és ennél a pontnál Maitreya nagyúr csatlakozik hozzánk, ahogy Metatron nagyúr és Melchizedek nagyúr is. Valamennyien egyedülálló energiát hoznak nektek, egy-egy szent ajándékot és egy-egy szent hangot.

Maitreya nagyúr a harmadikszem csakrátokhoz lép, a magával hozott energiát belehelyezi a harmadikszembe. Ezek ez energiák egyesülnek azokkal az energiákkal, melyeket én, Mária Magdolna, Mihály arkangyal és Uriel arkangyal még mindig szivárogtatunk a testetekbe. A harmadikszembe helyezett energia az agyban és a sejt újrarendeződésben bekövetkező változásokat is támogatja, amikor is a testetek újrarendeződött sejtjei képesek elnyelni a mennyei fény, a szoláris szeretet és fény igazsága kozmikus alakzatainak rezgéseit és ez tesz képessé benneteket arra, hogy újrakalibráljátok a rendszereteket, és tökéletes és harmonikus együttműködésre szorítsátok a kozmikus alakzatokkal, melyekről már beszéltem.

Metatron nagyúr most előrelép és a magával hozottakat a szív csakrátokba helyezi, lélegezzétek be és lazítsatok! Ezek az energiák áthatják a tüdőt és ez elkezdi eltávolítani az összes [olyan,] rögzült hiedelemrendszert, amelyeket az apátoktól fogadtatok el, és minden korábbi apátoktól a genetikai vonalatokon ebből az életből, és minden párhuzamos és alternatív életből, és ez kezdi megnyitni a tereteket, több helyet biztosítva a légzésre, több teret arra, hogy önmagatok legyetek.

Melchizedek nagyúr lép most előre és a magával hozottakat a keresztcsonti/szex csakrátokba helyezi, és ezzel ez az energia kezdi megváltoztatni az összes [olyan] negatív magatartásformátokat, hiedelem rendszereteket és félelmeteket, melyeket az anyátoktól kaptatok, és minden más anyátoktól a genetikai vonalatokon, és az összes párhuzamos és alternatív életből, beleértve a mostanit is.

Mi mind a hatan még mindig rajtatok tartjuk a kezünket, és együttesen énekeljük azon Kozmikus alakzat [konfiguráció] szent hangját, amellyel egyesültetek, nyissátok meg a testeteket erre a gyógyításra, és csak lazítsatok!

A testetek elkezd vibrálni a kristály táblán, amikor a kristály tábla energiái kezdenek megerősödni és gyorsul a ritmusuk, amivel az energiát kibocsátják felétek. Elképzelhetitek a testetek összes sejtjét megnyílni és elengedni. A DNS-etek kezd elengedni mindazt, amire nincs többé szüksége, hogy bevonzza a testetek atomi struktúrájából, és elbocsátja azokat.

Lélegezzetek be mélyen, lazítsatok és lélegezzetek ki!

Kozmikus énekünk előkészítette Mindenható Kozmikus Atyánkat és Kozmikus Anyánkat, hogy beléphessenek ebbe kamrába. Kozmikus Isteni Atyánk a jobb oldalatokra és Kozmikus Isteni Anyánk a bal oldalatokra áll. Csak tudatosítsátok az energiájukat, és lélegezzétek be!

Mindketten szavakat kezdenek el suttogni egy ősi nyelven, a valaha létezett legszentebb és legkegyelmesebb nyelven, és minden szó hangzása beleszűrődik a testetek sejtjeibe, a DNS-be, az atomjainak a legmélyére és a testetek elkezd emlékezni. A test sejtjei megerősödnek, a DNS-etek megerősödik és energiával töltődik fel az elhangzott szavaktól. Senki más a létezésben nem ejtheti ki ezeket a szavakat, csak Kozmikus Anyánk és Atyánk, ezért a jelenlétük és a szavaik meghallgatása a részetekről a legkülönlegesebb tapasztalat, amiben valaha életetekben részetek lesz, ami csak nagyon keveseknek adatik meg, ez [pedig] az áldás ezeken a szent szavakon keresztül.

Maitreya nagyúr, Metatron nagyúr és Melchizedek nagyúr most visszahúzzák a kezüket a csakráitokról.

Én, Mária Magdolna, hátralépek, míg Kozmikus Szüleink elhelyezkednek mellettetek. A Kozmikus Anya egyik kezét a szívetekre helyezi, a másikat a gyökérhez. Hatalmas Kozmikus Atyánk egyik kezét a napfonatra helyezi, a másikat a torkotokra. Megnyomják, majd felengedik, és minden alkalommal, amikor nyomást gyakorolnak a csakráitokra, akkor még több energiát programoznak be a testetekbe és minden felengedésnél a csakrák kilélegeznek.

Lélegezzetek be, lélegezzetek ki és lazítsatok!

Kozmikus Isteni Szüleink azért jöttek ma el hozzátok, hogy átadjanak egy szakrális ajándékot, amelyre ígéretet kaptatok, nektek pedig követnetek kellett az ehhez vezető kijelölt utat. Már önmagában a tény [is], hogy idáig elértetek, ünneplésre ad okot. A mai napon kapott aktiválással valamennyien a szakrális és mennyei fény kristály világítótornyaivá váltatok, hogy előkészítsétek az utat a 2018 és 2022 között bekövetkező eseményekre. Ti készítitek föl a Bolygótok rácsait, hogy szövetkezzenek a Kristály Rácsokkal, ami által a magasabb tudatosság Kristály Templomai visszatérhetnek, és elérhetőkké válnak azok számára, akiknek nyitott a szíve, nyitott az elméje és nyitott a szelleme.

Most elengedik a kezeteket, a suttogásuk elhalkul. A Kozmikus Anya egy gyönyörű ibolyaszínű kvarckristály fürtöt helyez a szívetekre, ez nem rózsakvarc, ez egy olyan kvarc kristály, ami a Kozmikus Anya ibolyaszínű sugarának szeretetével van telítve.

A Kozmikus Atya arany fénnyel teli kvarc kristály fürtöt helyez a napfonatotokra és az arany fény a Kozmikus Atya szent és isteni szeretete.

Ezek a kristályok elkezdik áthangolni a testeteket.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Mihály arkangyal és Uriel arkangyal most energia aurát hoz létre körülöttetek, ami tartalmazza mindazt az energiát, amit ma kaptatok, biztosítva, hogy isteni énetek huszonkettő fényének szövete beszűrődjön a szív csakrátokba, és hogy a kétszázhuszonkettő új fonal szent szövete mennyei harmóniában meg telepedjen a DNS-etekben.

Ha volna bármi, amit elmondanátok Kozmikus Szüleinknek, ha bármilyen segítségre lenne szükségetek, ha bármiféle hálát szeretnétek kifejezni, akkor azt tegyétek meg most!

Kozmikus Anyánk egy szépséges zafír ékkövet helyez a harmadikszemetekre, egy ametiszt drágakövet a torok csakrátokra, és egy smaragdot a szívetekre.

Kozmikus Atyánk egy tűz opált helyez a napfonatra, egy gyönyörű arany gyémántot a keresztcsonti/szex csakrátokra, és egy különleges mélyvörös gamet [szeder alakzatban csiszolt különösen mélyen vörös] kristályt a gyökércsakrára, és a fejtetőre koronaként a csillogó fehér gyémántot.

Ezek az ékkövek lepecsételik azokat az energiákat, melyeket beolvasztottatok magatokba és megtartanak mindent a helyükön ezzel az aurikus mezővel körülöttetek a következő huszonkét hétben.

Vegyetek egy mély lélegzetet most és lélegezzetek ki, mialatt köszönetet mondotok Kozmikus Szüleinknek mindazért, amit előteremtettek. Adjatok hálát Mihály és Uriel arkangyalnak, Maitreya nagyúrnak, Metatron nagyúrnak és Melchizedek nagyúrnak.

A kristály táblán fekve hagyunk benneteket hozzávetőleg harminc percig, hogy az energiák szabadon és könnyedén folyhassanak, és tökéletes egyensúlyba kerüljenek az életetek összes testi/fizikai, érzelmi, mentális, intellektuális és spirituális vonatkozásával, biztosítva, hogy az életetek minden aspektusa testi, érzelmi, mentális, intellektuális és spirituális szinten mennyei harmóniában működjön tovább folyamatosan [annak] a szent szövetnek megfelelően, amelyet ma beintegráltatok a testetekbe.

Adjatok hálát magatoknak a döntésetekért, hogy a mai nap résztvevői lettetek.

Vegyetek egy mély lélegzetet és húzzátok vissza a tudatosságotokat a fizikai testbe, még ha maradnátok is a kristály táblán nyugodva.

Vegyetek még egy mély lélegzetet lehúzva az energiát a koronából a gerincen át a gyökérbe, és földeljétek le magatokat szilárdan a Földanya testében!

Nyújtóztassátok ki a karotokat és körözzetek a csuklótokkal, nyújtsátok ki a lábatokat és érezzétek magatokat teljesen leföldeltnek a testetekben.

Drága Fénymunkások, a ma kapott energiák csak a kezdet[ként szolgálnak] az elkövetkezendő fontos változásokhoz, ez kapcsol ahhoz az alaphoz, amelyről korábban beszéltem. A következő tizenkét hétben az életetek alapja kerül a célkeresztbe és rengeteg változás fog bekövetkezni, ezen változások mindegyike a legmagasabb jót szolgálja és biztosítani fogja, hogy azok a folyosók, melyek többé már nem részei annak az iránynak, amerre tartotok, bezáruljanak, ami által újak nyílhatnak meg és ezzel a megpillanthatjátok azt a látomást az utazásotokról, amit ti magatok választottatok az egyedülinek, ami valóban fölszabadítja a lelket. A kvantum világ számos kezdeti birodalmán jutottatok túl és mélyen belemerültetek Kozmikus Teremtőnk testébe és erről a helyről kiindulva nagyobb igazságokat fedezhettetek föl önmagatokról és az életről. Az ennek eredményeként kapott ajándék a bepillantás a kiterjedt világba, és abba, ami a világból eddig nem volt látható. Tehát álljatok készen néhány fontos változásra, legyetek készek az életet teljesen új hozzáállással kezelni, az energia teljesen új szintjén, szenvedéllyel és buzgalommal, valamint béküljetek meg azzal, tudván, hogy amit magatoknak teremtettetek, az különlegesen egyedi lehetőség megnyilvánítani mindazt, amire az emberiségnek az éteri szinteken szüksége van valamennyiőtök fejlődéséhez.

Amikor Kozmikus Szüleink szent hangja újjáéled az emberiség szívében, testében, lelkében és elméjében, akkor az olyan hatalmas változás lesz, ami a spirituális szinten fejlődhet tovább.

Kuthumi már sok-sok hónappal, ha nem évvel ezelőtt elmondta, hogy az élet igen gyors ritmusra váltott, ti pedig sok évnyi tapasztalatot éltek meg néhány hét és hónap alatt, ezért ti már túljutottatok sok jövőbeli kapun. A többi felemelkedési kapu, melyek ezután jönnek el, részei lesznek a tapasztalatotoknak, és ez csupán a fizikai testre vonatkozik, hogy a fizikai test is utolérhesse az összes változást, melyek spirituálisan és energetikailag történtek meg, de spirituális szinten valamennyi jelenlévő már túlment számos kapun. Ennek semmi köze az egó leveréséhez vagy [ahhoz,] hogy jobban érezzétek magatokat bárkinél, ez csak annyit jelent, hogy elvégeztétek a munkát, hogy magatokba szálltatok, és [hogy] megragadtátok azt a lehetőséget, hogy túljussatok a régi világ birodalmain és mátrixán, és hogy mélyen belemerüljetek a kiterjedt tudatosság Világegyetemének vizeibe, amit soha senki elképzelni sem mert, és ez az, drága szeretteim, amiért elkezdünk veletek azokon az energiákon dolgozni, amelyek sok évnyire a jövőben találhatóak, mivel megelőzitek az korotokat, ha szabad ezt mondanom, a világ többi részéhez képest, de ez azt is jelenti, hogy a ti felelősségetek szolgálni, és a fényt felszabadítani, és ahogy azt Kuthumi mindig emlegeti, a példátokkal vezetni, és amikor előhozzátok magatokból ezt a fényt, akkor az beleömlik a világba, és ezáltal következnek be a változások.

Megtiszteltetés a számomra, hogy mindannyiótokkal együtt dolgozhatom, hogy vezethetlek benneteket az úton, inspirálhatlak titeket és a legkifejezettebb megtiszteltetés megtapasztalni azt a szeretetet, amiből vagytok, és amit valamennyien kifejeztek. Legyen élvezetes a további utazásotok, szabadítson föl benneteket, és úgy rögzítsétek magatokat a földben, mint egy mester alkimista, mint a szeretet, a teremtés, a manifesztálás és az isteni képességek mestere!

Mária Magdolna vagyok és veletek van a legmélyebb szeretetem. Au revoir.


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...