Kuthumi - 9:21 Napéjegyenlőségi megbocsátás channelling

 Michelle Eloff (08.09.11) - Kuthumi: 9:21 Napéjegyenlőségi megbocsátás channelling

1233623_424295397688066_2091017222_n.jpgForrás: thelightweaver

Csatornázta: Michelle Eloff
Johannesburg, Dél-Afrika,

2008. szeptember 11.

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanganyag letöltési linkje:

http://www.mediafire.com/file/gn8w2n8n79wzs9t/160923_spirilego_megbocsajtas_apanak_anyanak.mp3

vagy Youtube-n hallgathatós verzió: https://www.youtube.com/watch?v=DCaIrREzazg

Itt a napéjegyenlőségi aktiválás - nagy erejű megbocsátási folyamat. Újabb akadály elhárítása a folyékonyság útjából.

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

__________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a folyékonyság, a derű, az egyszerűség és az igazság áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a napéjegyenlőség időpontjának megünneplése újabb lehetőséget biztosít az emberiségnek, hogy méltányolhassa a belső fényt. A belső fény láthatóvá válik tudásként, bölcsességként, megértésként és tudatosságként megnyilvánulva, ez az a részetek, amelyik fölismeri az utatok irányát és ennek az iránynak a célját. Ez olyan időszak, amikor az ember személyiségének valamennyi aspektusa abba a látókörbe kerülhet, ahonnan jól látszanak az eltelt kilenc hónapnyi periódus folyamatai, amint ezek különböző szintjeinek a feldolgozása megtörtént. Azért mondom ezt, mert minden alkalommal, amikor valaki feldolgozza tudatossága egy-egy aspektusát, legyen az akár testi, érzelmi, értelmi vagy szellemi szintű, a feldolgozás után visszamaradó energia leülepedhet az energiamezőben, különösen, ha az illető tudatosságának rejtett aspektusai kapcsolódnak bármely olyan dimenzióhoz, melyet feldolgozott. Ez pedig annyit jelent, hogy ha van olyan részetek, amelyik valamilyen módon 'hasznot húzott', ha mondhatjuk így, egy kézenfekvő lehetőségből, akkor lesz az alsó egónak olyan én-része, ami kapcsolatban marad ezzel a folyamattal, annak érdekében, hogy kezelhesse ezt az azonosságot [vagyis hamis identitást], amihez magát kötötte, hogy kényelmesen és komfortosan érezhesse magát abban a forgatókönyvben, amit ez a helyzet teremtett.

Éppen annyira nevetséges, mint amilyennek hangzik, ez igaz és amire utalni szeretnék, az ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Roppant fontos lenne, hogy megértsék az emberek, hogy bármennyi mindent akartok is elengedni, mindegy, hogy az valamilyen következmény vagy sérülés, mindig lesz olyan részetek, pontosabban az emberi én, ami továbbra is kapcsolatban marad azzal, ami számára ismerős, megszokott. Gyakran elmagyaráztam már ezt az alsó egó folyamataként, mivel ez érzi magát komfortosan ezzel a megszokottsággal, függetlenül annak minőségétől, amihez kapcsolódott. Az emberi tapasztalatban lenni már önmagában is rendkívüli próbatétel. Tudjátok jól, hogy spirituális lények vagytok emberi tapasztalatokat átélve, mégis abban a helyzetben lenni, amikor uraljátok az emberi ént, talán intellektuálisan nagyobb feladat, mint amilyennek igazából spirituális szemszögből látszik. Megtanulva az emberi természet dinamikáját és megértve a lélek igényeit, csakúgy, mint az isteni tervet vagy valakinek a sorsát, végzetét, az ember jobb helyzetbe kerül, hogy elláthassa magát a szükséges dolgokkal ahhoz, hogy uralhassa az emberi tapasztalatot. Erre gyakran hivatkoznak a 'Kvantum Tantra Alkímiájaként'; tekintettel azokra, akik közületek nem dolgoztak a 'Kvantum Tantra Alkímiájának' előző tanításaival, a Tantra a szeretet szálainak megszövése.

Az éppen most, szeptember 21-e és szeptember 22-e között megnyíló kapu, a napéjegyenlőség ideje, a déli féltekén a tavaszi napéjegyenlőség és az északi féltekén az őszi napéjegyenlőség ideje, lehetőséget nyújt az elengedésre és az új szintre lépésre. Néhányan megkérdezhetik: „Az Isten szerelmére, Kuthumi, hány szint van tulajdonképpen?” Szeretteim, rengeteg szint létezik. Minden szint tartalmaz egy-egy ajándékot. Az ilyen ajándék gyakran a külső 'csomagolás' alatt rejtőzik, hogy úgy mondjam, ami valójában a sérülések sebhelye. Amikor rájöttök, hogy minden sérülés egy-egy ajándékot tartalmaz, akkor egyszerűbb lesz földolgozni azt, amit a sérült én nyújt át ezzel. A kollektív tudatosság még nem ért el az érzelmi érettség azon szintjére, ahol teljesen megragadhatná ezt a felfogást, ezért bizonyos fokig a felelősség a Fénymunkásokra hárul, hogy kordában tartsák a [saját] felfogásukat és szándékaikat.

Most hadd térjek vissza arra, amit korábban mondtam az isteni tervetekkel vagy a sorsotokkal vagy a végzetetekkel összefüggésben, hívjátok akárhogy is. A sorsotok hálójába speciális tapasztalatokat kódoltak be. Az ebben a hálózatban tárolt információ létfontosságú és hozzájárul az általatok választott élet tapasztalataihoz. Ez az egyik oka annak, amiért azt mondtuk korábban, hogy megvilágosodottnak lenni vagy a tudatosság igen magas szintjeit elérni, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a próbáknak vége. Ez annyit jelent, hogy változik azoknak a feladatok a jellege, amelyekkel szembesültök, azzal összehasonlítva, amilyenek a régi paradigmában voltak. Ennél fogva, azzal, hogy keresztülmentek ezen a bizonyos kapun, csodálatos lehetőséget kaptok arra, hogy kihívásaitok milyenségét megváltoztassátok és azokkal tovább dolgozzatok.

Szeptember 21-e a határokkal, szeptember 22-e az újjászületéssel kapcsolatos feladatokra nyújt lehetőséget. A határok szerepe nem korlátozódik arra, hogy megvédje a külső élet [valamelyik] különleges paraméterét, hogy [azt a] személyes tereteknek véljék. Most leginkább az énen belüli határok igénylik a figyelmeteket. Az énen belüli határok a tudatosság speciális elemeit, a tudatos figyelem különleges összetevőit tartalmazzák, melyeket integrálni kell az emberi én tudatosságába. A spirituális énetek teljes mértékben megérti az egész koncepciót, de az emberi énnek még sok dinamikával van tennivalója annak eredményeként, [hogy] milyen dimenziók valóságában találja magát nap mint nap. Mindaz, amivel a mai napig bezárólag foglalkoztatok, segítség volt és minden, amivel ettől a ponttól kezdve fogtok dolgozni, az továbbra is segít elsajátítani emberi tapasztalataitok más szintjeit.

Ezért amit az embernek célul kell kitűznie, először [is] az a képesség, hogy megfigyeljen, majd cselekedjen. Az emberi természet azt diktálja, hogy először cselekszünk, majd utána átgondoljuk. Ez ösztönös reakció egy-egy speciális helyzetre, a múlt tapasztalataira épülve, amit hívhatnánk sejt memóriának is. A 2008 szeptember 19-i aktiválás alkalmával Guinevierre Úrnő átadta a Camelot Kódok energiáját és egy[fajta] DNS-en belüli aktiváló energiát, melyek hozzájárulnak a sejtek memóriájának újraéledéséhez és amelyek révén hasznosíthatjátok azt a tudatosságot, melyet korábban nem hasznosíthattatok tudatos szinten. Biztonságos határokat kialakítani éneteken belül személyiségetek, sérült énetek, belső gyermeketek, a serdülő és felnőtt én különböző aspektusaival elkezd megalkotni olyan másfajta felfogást [ön]magatokról, ami azon további lehetőséghez vezet, hogy fölfedezhessétek lehetőségeiteket öntudatos emberi lényként. A világ, amiben magatokat találjátok, igen korrupt. Terheli mindenféle sűrűség, viszály, illúzió és fortély és ráadásul most ezzel az energiával, amit a határok fölhúzása szabadít rá, el kell viselnie a meghatalmasodott én fényét is, ezért az embernek a személyisége ugyanezen, úgynevezett 'sötét minőségeivel' kell szembenéznie vagy nevezzük [ezt] inkább emberi énnek.

Amikor a szemlélő szempontjából tekintetek [ön]magatokra mint emberi lényekre, akkor a szenvedély [valamilyen] szintje jön létre és szenvedélyt kezdtek el érezni minden emberi minőséggel szemben, ami kialakítja emberi azonosságotokat [vagyis „identitásotokat”]. Ez a szenvedély segíti nyomatékosítani emberi éneteket és támogatásotokat is, táplálja és egy bizonyos fokig felkészíti az emberi ént az új élet irányaira, amelyeket mi [gyűjtőnéven] az 'Új Élet Ígéretének' neveztünk el. Évekkel ezelőtt elmagyaráztuk nektek, hogy az ön-uralás utazása és az anyagi világ uralása elvezet benneteket a felemelkedés végső kapuihoz, ahol átléphettek [valami] teljesen más tapasztalatba, ám ez addig nem teljesülhet, amíg nem lesztek társ-szülei és át-világítói emberi éneteknek.

Most szeretnék átnyújtani egy vizualizációt, amelyet olyan gyakran használtok, amilyen gyakran csak támogatni szeretnétek ezt a bizonyos, emberi lényeteket gondozó és nyomatékosító folyamatot. Csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg.

Kezdjétek belélegzéssel, jó mélyen a tüdőtökbe és ahogy kilélegeztek, lazítsátok el a testeteket.

Képzeljétek el magatokat egy szent helyen, olyan helyen, ahol teljes mértékben érzitek a támogatást, olyan környezetben, amelyben egészen hitelesek és őszinték lehettek.

Képzeljétek el [ön]magatokat ebben a térben, az emberi lényt, minden egyedi sajátságával, minden, úgynevezett 'hibájával', minden tökéletlenségével, amihez megtanultátok magatokat hozzákapcsolni, és amiről azt hittétek, hogy ez képezi azonosságotokat. Töltsetek néhány percet az életetekre gondolva, az összes úgynevezett 'bűnötökre', amelyeket elkövettetek, az úgynevezett 'hibákra', melyeket felróhattok magatoknak, a rossz döntésekre, minden elerőtlenítő dologra, amit csak tettetek vagy mondtatok másoknak vagy magatoknak. Gondoljatok minden olyan alkalomra, amikor cserbenhagytátok magatokat, a panaszokra és minden olyan esetre, amikor is azt mondtátok magatoknak, hogy bárcsak másként csináltam volna!

Hát, kedveseim, ezek a dolgok mind részei voltak a sorsotoknak, a végzeteteknek, ha így jobban tetszik. Ezeket a tapasztalatokat mind ti magatok állítottátok szembe az emberi énetekkel, annak érdekében, hogy növekedhessetek, hogy nagyobb bölcsességet érhessetek el, hogy elsajátítsatok bizonyos készségeket. Azzal, hogy engedtétek a panaszt vagy a bűntudatot, az önsajnálatot, az áldozati tudatosságot, a szegénység tudatosságot és a feltételekhez kötött szeretetet belépni ezekkel a tapasztalatokkal, azzal foglalkozni tudtatok ezen tapasztalatok negatív aspektusainak erőivel.

Most szeretném, ha elképzelnétek egy-egy férfi és női lényt veletek szemben állni. Ez a két lény az énetek végtelenül bölcs atya aspektusa, [illetve] teljesen bölcs, szerető és gondoskodó anya aspektusa. Ez a két lény nem rejteget semmiféle ítéletet, neheztelést, büntetést, megfélemlítést vagy önsajnálatot, ők az ideális 'Isten' és 'Istennő', ha mondhatjuk így.

Most terjesszétek ki a gondolataitokat és az energiátokat mindkét lénybe, úgy, mintha mindkettő ti lennétek és az ő szemükön keresztül tekintsetek a saját emberi énetekre.

Összpontosítsunk először a férfi lényre, az atya alakjára, a gondoskodóra, a védelmezőre és figyeljük meg a benne rejlő szeretetet, a szenvedélyt és az erő érzését, amit ez a lény testesít meg és amikor ő az emberi énre tekint, azt ítélet nélkül teszi, bírálat nélkül, valójában semlegesnek is tekinthetnénk, de nem abban az értelemben semlegesnek, hogy ne lennének érzései, hanem a semlegesség olyan értelmében, hogy nincsenek kötődései ahhoz, amit tettetek vagy nem tettetek.

Most képzeljétek el ennek a lénynek a szívcsakráját kinyílni, ahogy egy óriási kapu nyílik ki és [képzeljétek el ön]magatokat, az ő lényén belül, érezve ugyanígy a [saját] szívcsakrátokat megnyílni. Ezt a csakrát tiszta, feltétel nélküli szeretet és elfogadás tölti ki lényetekkel szemben, úgy, ahogy vagytok ebben a pillanatban.

Töltsetek néhány percet folyamatos légzéssel, mélyen belélegezve és teljesen kilélegezve, és amennyire csak lehetséges, azonosulva ezzel a lénnyel, hiszen úgyszólván 'ti' vagytok az. És engedjétek ezt a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást kiáradni az ő szív csakrájából az emberi énetek felé és feltölteni emberi énetek energia mezőjét, azután ez a szeretet és elfogadás egy vibrációt hoz létre az energia mezőben, ami elkezdi elengedni az összes csapdába esett visszamaradt energiát az aurátokból, azokkal a feldolgozási folyamatokkal összefüggésben, amelyek az emberi én még mindig kapcsolódó aspektusait érintik. Nincs jelentősége, hogy ezek miért állnak még mindig kapcsolatban veletek, ami számít, az az, hogy tudjátok, hogy készen álltok elengedni.

Ahogy ez az energia keresztülfolyik emberi énetek auráján, az energia elkezd beszivárogni a mentális, érzelmi és fizikai testekbe, energiacserét segítve elő az énetek atyai vonatkozása és az emberi énetek között, teljesen új, biztonságos és veszélytelen dinamikát teremtve az én ezen két aspektusa között. Ez énetek olyan része, amelyik társ-szülője lesz emberi énetek minden vonatkozásának, és magatokat teljesen átlátszóvá téve lehetővé teszitek énetek ezen atyai részének, hogy folyamatosan tartsa a feltétel nélküli szeretet és elfogadás harmonikus áradását, folyamatosan táplálja energia mezőtöket olyan energiával, amire szükségetek van, hogy függetlenedjetek ezektől a ragaszkodásoktól.

Ez az energia segíteni fog nektek [abban], hogy emberi lényként sokkal biztonságosabban érezhessétek magatokat emberi lénynek és megértés szülessen bennetek az emberi lény ezen felfogásával kapcsolatosan és az emberi lényként létezés céljáról. Ahogy egyre több és több megértés és tájékozottság tárolódik el tudatos énetekben, úgy egyre nagyobb világosság keletkezik az élettapasztalatok emberi reakcióival kapcsolatosan, és ez azt eredményezi, szeretteim, hogy meghatalmasodott helyzetbe hoz benneteket – a Mindenható Atyai Én helyzetéből adódó szemlélés meghatalmasodott helyzetébe – ami ápolja és vezeti ezt a részeteket azokon a határokon belül, amit a feltétel nélküli szeretet és elfogadás teremtett. Ezzel együtt jár az a mélyebb tudás, hogy felelősséggel tartoztok éneteknek, abban az értelemben, hogy felelősséget vállaltok a lehetőségért, amivel uraljátok az emberi élet különböző birodalmait, amivel eléritek a mélyebb megértést az élet azon területeiről, amelyek sors-szerűek, végzetesek, és a Mindenható Atyai Én magasabb nézőpontjából kifejlesztetek olyan módokat és eszközöket, amelyekkel problémákat lehet megoldani és a tudatosság más szintjeiről lehet a kérdéseket kezelni.

Most, hogy apátok, vagy akárki is volt, aki az apa szerepét betöltötte életetekben, előttetek áll és volnának dolgok, amiket szeretnétek, ha megbocsátana nektek, vagy ti szeretnétek megbocsátani neki, nos, mik lennének azok? Szeretném, ha kérnétek a bocsánatát vagy engedjétek, hogy ő kérjen bocsánatot tőletek.

Most pedig ugyanazt a feltétel nélküli szeretet és elfogadás energiát, amelyet ti fogadtatok emberi énetekbe, vetítsétek bele apátokba, a[z ő] szív csakrájába.

Ne feledjétek, hogy apátok most, vagy korábban valamikor szintén emberi lény volt. Ő is harcolt a [saját] félelmeivel, az aggodalmaival, az alacsony önbecsüléssel és sok más kérdéssel, amelyekkel ti is. Fogjátok a feltétel nélküli szeretet és elfogadás energiáját és borítsátok be vele, mint egy palásttal, apátok emberi aspektusát és érezzetek könyörületet iránta. Legyen teljes együttérzésetek mindazzal kapcsolatban, amivel legjobb tudása szerint foglalkozott és fogadjátok el, hogy ez egy ragyogó alkalom, [mert] ahol ti most tartotok, mivel érzelmileg és szellemileg messze érettebbek és hatalmasabbak vagytok, mint apátok valaha is volt, ami azt jelenti, hogy neki nem voltak meg azok az eszközei és tehetsége az élet dolgainak kezelésére, [mint] ami nektek megadatott.

Bocsássatok meg apátoknak és [ön]magatoknak az emberi dolgaitok miatt és most nézzetek apátok szemébe és mondjátok neki: 'Megbocsátok neked mint emberi lénynek, elismerem, milyen nehéz lehetett a te utazásod és tisztelem az erőfeszítéseidet, hogy az erődhöz és tehetségedhez mérten a legjobb életet éld. Becsülöm az általad választott utat és elengedlek, hogy a magad életét élhesd, ha így döntesz. Köszönetet mondok mindazért amit tettél és amit nem tettél, ami hozzájárult ahhoz, hogy abban a helyzetben legyek, amelyben most vagyok és melynek révén én is fejlődhetek tehetségemben, hogy a legjobb életet éljem. Köszönöm, hogy tiszteletben tartottad a szerződést, amelyet velem kötöttél, és ami most bevégeztetett, és úgy legyen!'

Engedjétek meg apátoknak, hogy röviden elmondja, amit jónak lát és szeretném, ha teret engednétek neki, hogy elmondhasson mindent, amit valaha szerettetek volna, ha elmond, bókokat, bátorítást és elismerést és azt akarom, hogy szíveteket és energiátokat megnyitva fogadjátok el a szavait.

Most mindketten szabadon beléphettek személyes élet tapasztalatotok újabb szintjére és ha apátok nem lenne már emberi testben, akkor szabadon az utazása újabb színterére léphet, ahol is akár nyomban megjelenhet. Mielőtt atyátok távozna, egy ajándékot fog adni nektek, szeretete zálogaként, kérem, hogy fogadjátok el és helyezzétek [be] a szívetekbe.

Az [az] energia, ami az emberi énetek, az apátok és a Mindenható Atyai Énetek között áramlik, folytatja áramlását, hogy nyitva tartsa azokat az energiákat, amelyeket ma hoztunk létre. Ez segíteni fog az energiamezőtökben visszamaradt energiák eleresztésében, apátokkal és életetek minden férfias szereplőjével kapcsolatban és életetek minden egyéb maszkulin archetípusával összefüggésben, melyek hozzájárultak sérüléseitekhez és minden dologgal kapcsolatban, amelyek rossz érzést keltettek bennetek. Ez fogja megalkotni az új folyékony határokat énetek belsejében és ezzel fogjátok tudni kényelmesen és biztonságosan kezelni személyiségetek aspektusait, meghatalmasodott énetek szemszögéből.

Most fordítsátok figyelmeteket a Mindenható Anyára. Helyezzétek belé az energiátokat és kapcsolódjatok puhaságához, feltétel nélküli szeretetéhez és ahogy elfogad benneteket, gondoskodó képességéhez, vigasztalásához, támogatásához és ahhoz, ahogy ezeket a maga egyedi módján átnyújtja. Integráljátok ezt néhány pillanatig, amennyire csak tudjátok, amíg úgy nem érzitek, hogy ti vagytok ez a lény, aki emberi énetekre tekint a szenvedély, a feltétel nélküli szeretet és a feltétel nélküli elfogadás szemén keresztül.

Ahogy rátok tekint, vizualizáljátok a szívcsakrát megnyílni, éppen úgy, ahogy az Atyával tettétek és lássátok ugyanazt az erőteljes energiát kiáradni és a ti energia mezőtökbe belépni és ugyanazt a frekvencia vibrációt aktiválódni és eresszétek el azokat a visszamaradt energiákat, melyek még kapcsolódnak az emberi részhez.

Engedjétek bársonyos energiáit, hogy emberi énetek minden aspektusát megsegítse, azzal, hogy lényetek értelmi, érzelmi és fizikai részeibe lép, a DNS mélyébe.

Most képzeljétek el anyátokat vagy azt a nőt, aki az anya szerepét játszotta vagy aki a ti anya figurátok, amint föltűnik előttetek. Ne feledjük, hogy most vagy korábban, ő is emberi lény volt, a folyamat ugyanaz, mint apátoknál volt.

Néhány pillanat erejéig bocsássatok meg anyátoknak, bármilyen bocsánatra lenne is szüksége vagy pedig engedjétek, hogy ő bocsásson meg nektek.

Ha lenne bármi, amit neki kellene veletek szemben megbocsátania, akkor annak biztosítsatok teret és nyissátok meg szívcsakrátokat neki, hogy ugyanaz az energia folyhasson kettőtök között és ekkor a Mindenható Anya jelenlétetek belép az ő lényébe és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás áradata egy gyógyító mezőt teremt mindkettőtök számára.

Most ismételjétek utánam: 'Anyám, elfogadom és elismerem, hogy emberi vagy. Megértem az emberi utazás kihívásait és köszönöm [azon] szerepedet, amelyet anyaként játszottál az életemben. Becsülöm az általad választott utazást és elfogadom a kettőnkre kimért idő végzetét, a mi sorsunk egyesült és ezért köszönetet mondok neked mindenért, amit tanítottál nekem és a fejlődési lehetőségekért, amiket te teremtettél velem és értem. Elismerem, [hogy] nagyon nehéz lehetett neked. Fölfogom és megértem az emberi lény félelmeit, de most már mindketten szabadok vagyunk, új módon élhetjük az életünket. Köszönöm, hogy tiszteletben tartottad a szerződésünket. Köszönöm azt, aki voltál és hogy tökéletesen játszottad a szerepedet. Találjon békét a lelked és a benned lévő fény tápláljon, védelmezzen és vezessen téged új életed irányába. Így legyen!'

Csak egy pillanatra figyeljétek anyátok energiáit és ha lenne bármi, amit anyátok mondana nektek, annak engedjetek teret most.

Ha lenne bármi, amit szeretnétek anyátoktól hallani, csakúgy, mint apátok esetében, azt most mondassátok ki vele.

Most mindketten szabadok vagytok és beléphettek új életetek következő szintjére. Mielőtt anyátok távozna, átnyújt egy ajándékot nektek, kérlek, fogadjátok el és helyezzétek a szívetekbe.

Áldjátok meg szeretetben és eresszétek el.

A Mindenható Anyától érkező energiák támogatást nyújtanak a kapcsolódó energiák eleresztéséhez, amelyek a sérülések alkalmával keletkeztek, s melyeket őrajta keresztül és életetek minden egyéb anyai archetípusán keresztül tapasztaltatok meg.

Az energiák folyamatosan tovább áradnak, hogy biztosítsák a gyógyulási folyamat beteljesülését. Ez ugyanazokat a folyékony határokat hozza létre, hogy táplálhassátok magatokat a meghatalmasodott nőiesség, a meghatalmasodott anya perspektívájából.

Vegyetek egy mély lélegzetet, teljes kilégzés mellett lazítsátok el a testeteket.

Most, ha képesek vagytok rá, próbáljatok meg úgy gondolni magatokra, ahogy az Anya és az Atya, az Isteni Anya és Atya [nevelt volna fel], nem pedig a biológiai szüleitek vagy akik fölneveltek benneteket. Nézzétek az embert veletek szemben. Bátorítsátok emberi éneteket, hogy mindkettőjükre nézzen és most az Anya és az Atya is ezt mondja az emberi énnek: 'Megbocsátunk neked, minden feltétel nélkül szeretünk téged és feltételek nélkül elfogadunk téged [annak] az emberi lénynek, aki vagy. Becsüljük az utazást, amit választottál és nagyra értékelünk mindent, amin keresztülmentél és a sérüléseket, amiket útközben szereztél. Megtetted a tudásodtól és tehetségedtől telhető legjobbat. Lényegedet tekintve [vagyis esszenciaként] tiszta vagy. Végzeted számos vonatkozását beteljesítetted és most szabadon új életed következő szintjére léphetsz.

Képzeld el, ahogy az Isteni Anya és az Isteni Atya karjaival átöleli emberi éned és mind a hárman összeolvadtok és eggyé váltok, amíg nem marad más, mint a 'följavított' emberi én.

Vegyetek egy mély lélegzetet és lélegezzetek ki teljesen. Ismerjétek be magatoknak, hogy sikeresen újra integráltátok a belső szülőket, az Isteni Anyát és az Isteni Atyát, akik segíteni fognak benneteket, vezetnek és gondoskodnak rólatok. Ők a ti társ-szüleitek. Legyetek átlátszóak magatok előtt, eresszétek el a régit, fordítsatok időt arra, hogy testi valótokban megbocsássatok másoknak vagy ha kell, kérjétek, hogy megbocsássanak nektek. Ez most a béketeremtés ideje magatokon belül és az életetekben. Ássátok el a csatabárdot, felejtsetek és béküljetek, de ami a legfontosabb, hogy mindenki legyen szabad energetikailag, testileg, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan, mert ez hozza létre bennetek a[z ahhoz] szükséges folyékony határokat, hogy képesek legyetek újjászületni.

Az újjászületés kihívása annak elfogadását jelenti, hogy az emberi énnek másfajta emberi tapasztalatokkal kell szembenéznie. Ez a változások ideje. Most világok találkoznak és különülnek el, világok egyesülnek és tűnnek el – ez az élet nagy kettéhasadása, amit az ember [saját] szellemének ereje és fénye által ural.

Szeretném, ha magatokba szívnátok ennek a biztonságos helynek az energiáit, amiben most voltatok. Hogy ellazulhassatok, húzzátok vissza az energiátok és a tudatosságotok a fizikai testetekbe, tudatosuljanak bennetek a környezet hangjai, vegyétek észre a körülöttetek zajló életet, testetek fizikai mivoltát, és szilárdan földeljétek le magatokat.

Nos hát, szeretteim, [ez] a folyamat, amelyet most adtunk át nektek, mélyen személyes és igazán erőteljes. Olyan gyakran hajtjátok végre, amilyen gyakran csak akarjátok, ahogy azt már korábban is mondtam. A másik dolog, hogy anyátokat és apátokat bárki más emberi lénnyel is helyettesíthetitek, ha szeretnétek vele [is] hasonló dolgokat elérni. Az viszont fontos, hogy az Isteni Anya és Atya mindig jelen legyen és hogy ti köztük legyetek annyira, amennyire emberi lényetekben vagytok, amikor ezen a folyamaton átmentek, pontosan úgy hajtsátok végre, ahogy átadtuk.

Szeretteim, ez a napéjegyenlőség nagy ajándéka. Ez a megbocsátás ideje és a megbocsátás olyan szintjéé, ami korábban még nem hatott át benneteket, ez mélyen fölszabadító, meghatalmasító és olyan esszencia, ami a lényeteket az örökkévalóságig átitatja.

Ünnepeljétek a gyógyulás idejét és engedjétek a személyes gyógyulásotokat katalizátorként hatni, hogy az életetek új területeire röpítsen benneteket. Mindig tartsátok észben, hogy emberi lények vagytok, becsüljétek és tiszteljétek az emberi tulajdonságokat, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lenne felelősségetek a tetteitekért, a gondolataitokért és a cselekedeteitekért, de segíteni fog életetek sorsát és végzeteteket kezelni. Segíteni fog megérteni a tettek folyamatát, megadva a lehetőséget, hogy gondolkodjatok, mielőtt cselekednétek, sokkal inkább, minthogy először cselekedjetek, aztán meg panaszkodjatok.

Vezessen titeket lelketek fénye ezekben az időkben, támogatva minden lépéseteket az úton és származzék előnyötök a gyógyulás minden szintjéből, amit csak megkaptok és legyen minden rendben mindig a világotokban!

Kuthumi vagyok, a Bölcsesség és Szeretet Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek, és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...