Kuthumi - Vietnámi aktiválás 1

Michelle Eloff (08.06.18) - Kuthumi: Vietnámi aktiválás 1Forrás: thelightweaver

Fordította: Szigeti Antal

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. június 18. (augusztusra átadott anyag)

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

0oooo0oooo0

Én vagyok Kuthumi, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam nektek a béke, a csendesség, a gyógyulás és az önátadás áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és gyönyörűséggel a szívünkben gyűlünk ma össze veletek ezen a napon, miközben mindannyiótokat szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk.

Szeretteim, ahogy elkezdjük a beavatások e következő sorozatának aktiválását, mindannyiótoknak elhozzuk a lehetőséget egy isteni minőség beintegrálására, ami a teljesen uralt én, amely már benne van az energiameződ fényében, amin azt értjük, hogy a beavatások e különleges hármasa lehetőséget kínál neked, hogy beintegráld önmagad mesterré vált aspektusát, valami olyat, ami lehetővé fogja tenni, hogy megértsd az életed nagyobb célját, és azt, hogy ez az isteni cél vezet téged megszentelt sorsod irányába.

Augusztus hónap során ezen különleges aktiválások segítségével az emberiség megkapja a szeretetenergia magasabb hányadosainak ajándékát, kimondottan abból a célból, hogy bevonja a saját mágneses mezejébe a bőséggel kapcsolatos kiterjesztett valóságot, annak összes fény-formájában. Sok ember tapasztalta már az árnyékokban rejlő látomást – önmaga azon aspektusait, amelyeket eltaszított, ezen részek negatívnak, elfogadhatatlannak értelmezése eredményeként; és felismerve, hogy az árnyék-én e részének lenni nemcsak kényelmetlen, de kihívás is lesz a valósága többi aspektusa számára. Ezen beavatások segítségével szembe fogsz nézni az autentikus énnel, a vad és autentikus énnel és a sebzett énnel. Az fog történni, hogy az autentikus éned teljes esszenciájában jelen lesz, és e teljes jelenlétében megragadja az éned sebzett aspektusait, és behúzza azokat autentikusságának fényébe. Ez nem korlátozódik arra a néhány emberre, akik elvégzik e beavatásokat, ez bolygószintű eltolódás a tudatosságban és az érzékelésben.

Összesen harmincegyezer új gyermek van, akikre hivatkozunk, akik tartani fogják augusztus hónapjának ezen energiáját. Rá nagyúr, Thoth, Hórusz, Jézus Mester, El Morya, Hilarion, St. Germain energiájában és az én [Kuthumi] energiámban lesznek tartva. Ott lesznek az energiáink, hogy támogassák ezt a mély belső átalakulást, amelyet a bolygótok gyermekei kezdeményeznek. Ez a harmincegyezer gyermek már keresztülment a saját igazságára való emlékezés személyes utazásán, és újrakapcsolódott belső szelleméhez, saját belső isteniségéhez, és ahhoz, ami a fényt táplálja benne. Sok e gyermekek közül akár éppen mostanában ébredt rá a saját ajándékaira, mint olyan lény, aki képes meglátni azt, amit mások, képtelenek, akár nagyon rövid időn belül fog belépni ebbe a felismerésbe és elismerésbe. Azok a gyermekek, akikről beszélünk, a belső gyermek szakrális világának kulcs őrzői. A felnőttek számára a belső gyermek a gyermeki énjük tudatossága, és ez olyan tudatosság, amelyet képes vagy még tudatosabbá tenni, hogy így megértsd, hogy mi az ebből az időszakból, ami akár gátol, akár korlátoz téged, ilyen vagy olyan módon.

Augusztus 6-tól 9-ig kimondottan jelentős energiaeltolódás következik be, az energia augusztus 6-án először Namíbiában horgonyzódik le, kifejezetten Windhoekben és Hanoiban. Amikor ez a két energia összekapcsolódik, ezáltal létrejön egy fénykapu, ami kinyílik e harmincegyezer gyermek szívcsakrájában. Ahogy ennyire megnyílik a szívük az új tudatosságra, a folyékony tudatosságra, az beárad, és automatikusan a Föld bolygó összes többi emberének szívközpontjában ugyanezen portál aktivátoraként működik, ha ők befogadóak erre az energiára. Amikor ez a két szívközpont – Hanoi és Windhoek – aktiválódik, akkor közvetlenül a Vénuszról származó energia fog beáramlani. Ez az energia az Oroszlán Szíven lesz keresztülvetítve és a Nap csakra aktiválódott már az emberiség többségében néhány évvel ezelőtt, és keresztül fog menni felerősödésének következő fázisán. Azok számára közületek, akik még nem tudják, A Nap csakra a gyökércsakra és a keresztcsonti, [vagyis szex-]csakra között helyezkedik el. Amikor e különleges csakra tüze megnövekszik erejében, akkor megerősödik képessége, hogy erőt húzzon fel a gyökérből, a Nap és a szexcsakrából a szívcsakrába, és a tantrikus cső szilárdabbá válik azon képességében, hogy legyökerezzen, nemcsak az emberi lények tudatosságában, hanem a testben, annak valóságában, amit tapasztalsz, és ez a cső, az energia arany áramlata az összes befogadó emberi lény fénytudatosságában gyökerezik.

A fordulópontok, amelyeket már május hónapjában felkínáltunk az emberiségnek, és amelyek hozzákapcsolódtak a Grand Canyon aktiválásokhoz, megnövekszenek és e különleges beavatásokon keresztül újabb szintet hatnak át, és a gyermekek a kulcs elem ebben. A Fehér Tűz Elem aktiválásában és az Arany Szívcsakra megnyitásában áprilisban Egyiptomban egy csomó előkészületet végeztünk e mostani augusztusi aktiválásokra. Az autentikus én és a sebzett én összehozásának célja sokkal kiterjedtebb, mintsem el tudnád képzelni, hiszen amikor az autentikus én „átláthatóvá teszi” a sebzett ént, akkor mondhatni kihagyod a középső embert – hadd nevezzem ezt „Chiron-befolyásnak”. A Chiron befolyás Chiron [asztrológiai értelemben vett] planétához kapcsolódik, amelyik a sebzett gyógyító planétája. Most nem abban az értelemben használjuk a sebzett gyógyító aspektust, ami az autentikus gyógyító aspektusból származik, mert ez keresztülvág egy halom, éppen most szükségtelen kivetítést. A bolygótok gyógyítóinak túlnyomó többsége sebzett gyógyító. Most az összes sebzett gyógyító keresztülmegy az autentikus énbe való belépés ezen folyamatán, és felemelkedik a sebzett gyógyító pozíciójából az autentikus gyógyító pozíciójába. A régi világ régi paradigmájának sebzett gyógyítókra volt szüksége, amikor viszont belépünk a jelenlegi időszakba, már autentikus gyógyítókra van szükség, többé már nem a sebzett gyógyítókra.

Tehát a belső gyermek tudatosság azokat a sebeket hordozza, amelyeket tévesen gyakran sebeknek tekintenek, mert ez, mindent tekintetbe véve, az árnyék, amely az én eltaszított kincs-aspektusait hordozza, nem szükségképpen sebet, és gyors változások végbemenetelének lesztek tanúi. Azok közületek, akik úgy döntöttek, hogy belépnek ebbe a hármas beavatásba, úgy fogják találni, hogy a folyamat a megkezdésétől kezdve már órákon belül be fog fejeződni. Az autentikus én a nyers erő, szeretteim. Vad. Bizonyos fokig hajthatatlan. Ez az a részed, amelyik pontosan tudja, hogy mi a saját igazságod. Tekintheted ezt a részedet tisztántudó énnek – annak az énnek, mely ismeri az igazságodat. Mindazonáltal az autentikus én olyan rész, mely képes teljesen működni a harmadik dimenziós világban, és számos más dimenzióban is, hiszen nincs szüksége arra, hogy le legyen választva, el legyen térítve, vagy bármitől is elkülönüljön, mert egy mindennel, ami belül működni tud, és képes funkcionálni e különböző perspektívákból. Látni fogod, hogy ez idő alatt a gyermekek önmagukban már elkezdenek szembenézni a sebeikkel, és tapasztalni fogják autentikus énjük erejét és jelenlétét is. Ez magában is hihetetlen ajándék, mert soha ezelőtt nem voltak képesek a gyermekek ilyen fiatal korban belépni a saját hatalmukba, különösen egy olyan dimenzióban, mint a harmadik dimenzió, melyben oly sok a csalárdság, a csalódás, az illúzió és a visszaélés. Ezek a gyermekek hatalmas hidat teremtenek e két világ dualitásai között, és különösen az a harmincegyezer, akik az első hidakat építik. Ezek a hidak támogatni fogják az összes többi olyan gyermek átkelését, akik készek átölelni az autentikus ént, és szüleik, egyenrangú csoportjaik, tanítóik és a többi családtag életében katalizátorként szolgálni és működni. Ők azok, akiknek a vesszőfutás volt az osztályrészük korábban sokszor, azok a gyermekek, akiknek mérhetetlen megértési kapacitásuk van, olyan bölcsességük, melyet sok felnőtt még sohasem látott.

A háromszoros beavatás e különleges szakaszában találkozol a Sárkány Energiával. A Sárkány Energia a benned lévő tűz; a tűz hangja, és ez drágáim, része a Fehér Tűz Elem beavatásoknak. A tűz elemed átölelése utazásod nagyon fontos része, és létfontosságú e láng egyensúlyban tartása. A Sárkány az a belső aspektus, amelyik az előrehaladás képességét képviseli az erő, a bátorság és a bölcsesség, a tudás és a tiszta szándék segítségével, és fizikai létezésbe hozza azt, amire vágysz. Univerzumokat fogsz elérni a nyolcadiktól a nyolcvannyolcadikig az augusztusi aktiválások összessége alatt, augusztus 6-tól 22-éig. Bárki, aki ezen ablak-időszak után dolgozik ezzel az energiával, részesülni fog ezekben az energiákba, amely ez idő alatt lesz jelen.

Itt fogsz belépni kiterjedtebb életerő-tudatosságodba, és abba, hogy mit jelent a tűz elem által motiváltnak lenni. A harag egyensúlyba kerül, a szenvedély egyensúlyba kerül, és azok, akik nem húzzák meg a határaikat, azok, akik nem fejezik ki a haragjukat, úgy fogják találni, hogy mindezzel szembe kell nézniük. Azoknak, akik túlzottan dühösek, akik úgy találják, hogy idejük túlnyomó többségében mindenre reagálnak, türtőztetniük kell majd magukat, egyensúlyba kell jönniük, így elképzelhetitek, hogy az első aktiválás a mérséklet leckéje. Saját temperamentumod megértése létfontosságú – úgy reagálsz-e, úgy viselkedsz-e és abban hiszel-e, amit teszel(?), miközben a külső erők húznak-vonnak téged, befolyással vannak-e arra, amit akarsz vagy nem akarsz? És ez valami olyasmi, mivel egész idő alatt minden gyermek foglalkozik. A gyermekek a felnőtt világ utasításainak befogadó végén állnak, és ezek nem szükségképpen a bölcsesség, vagy az igazság utasításai.

Tehát a harmincegyezer új gyermekhez társulni fog harmincegyezer nő, és harmincegyezer férfi, akik fénytestükben e gyermekek két oldalán fognak állni, őrzőikként szolgálnak, miközben keresztülmennek az autentikus énjük erejébe vezető dimenziókapukon, és segítenek nekik visszahozni ezt az energiát a szívcsakrájuk gyökerébe, és az e felett és ez alatt lévő összes csakrába, hogy lehorgonyozzák e megszentelt tervet. Ez az új terv most úgy bukkan elő, mint ami a Rubinvörös Sugárhoz kapcsolódik. A Rubinvörös Sugarat El Morya Mester tartja, bár e különleges alkalommal ezt a Rubinvörös Sugarat Buddha nagyúr, Michael arkangyal és Jézus Mester fogja tartani, ez a három lény fogja biztosítani, hogy az a Rubinvörös ősmintázat – ha hívhatjuk ezt így – erősen legyökerezik a szívcsakrában, erősen legyökerezik a gyökércsakrában, és a Föld Anya testén, és hozzákapcsolódik a harmincegyezer gyermekhez és a hatvankétezer felnőtthöz. Ez azt teszi, hogy megteremti azt a kollektív rácsot, amely a szívcsakrát és a gyökércsakrát az egyensúly olyan szintjére hozza, melyben mindkettő bölcsen igazsággal telten és tiszta szándékkal tud kommunikálni, és létrehozza bolygószintű tantrikus csövet, melyen keresztül áramlani fog ez az arany energia. Így Namíbia, kimondottan Windhoek és Hanoi között először fog felállni ez a tantrikus cső, és az energia áramlani fog. Egyéb energiák is fognak mozogni mindkét helyről a víztestek ezen pontjaiból. Ezek a víztestek el fogják nyelni az energiát, továbbszűrik az érzelmi testbe, először a harmincegyezer gyermeknél, majd a hatvankétezer felnőttnél. Ami egyszer csak aktiválódott, aztán elnyelődhet a planetáris érzelmi testbe, és csak azután fogja táplálni a populáció többi részének érzelmi testét a bolygótokon, tekintet nélkül arra, hogy befogadóak-e vagy sem. Ez kimondottan a víz kristályainak tudatosságában új frekvenciát fog létrehozni. A bolygótok vizei fogják megtartani ezt a tudatosságot, és itt lesz, ahol a sebzett és a vad én össze fog vegyülni a víztestekben, a saját érzelmi testedben, legyél tehát tudatában, hogy milyenek azok az érzelmi testi folyamatok, melyeket tapasztalni fogsz, adj tehát hatalmas mennyiségű folyadékot a testednek, mert ez fontos lesz ezen időszak alatt.

Az Oroszlán Szív olyan vibráció, melyet most Rá nagyúr, Hórusz és Thoth finom-hangolnak, és minden száztizenhat órában az újrakalibrálások sorozata fog végbemenni a következő nyolc hónap során. Ez az újrakalibrálás létfontosságú ahhoz, hogy biztosítsa, hogy az autentikus én hangja kifejeződik ezen az új szív-portálon keresztül, ahogy mi nevezni fogjuk az autentikus én szívcsakráját. Ez csak egy gyermek szívén keresztül aktiválódhat, hiszen olyannak kell lenned mint egy gyermeknek, hogy beléphess a Mennyek Királyságába, és abból a célból, hogy beléphess a saját mennyei királyságodba önmagadban, képesnek kell lenned kapcsolatban lenni a belső gyermekeddel és megérteni őt. Válj ezzé a belső gyermekké, aztán a tiéd az autentikus éned, aki ott áll teljesen meghatalmasodva, félelem nélkül, feltételek nélkül és erősen, vezérel téged minden úton, és kiben bízhatnál jobban, mint a legmeghatalmasodottabb énedben, azon részedben, mely abszolúte mindent tud rólad, és képtelen téged cserbenhagyni. Az autentikus én biztosítani fogja, hogy elérd azt a tudást, amire éppen most van szükséged, és segít neked különbséget tenni az igazi sebek között illetve aközött, amikor egyszerűen az egyik olyan erősséged rejtőzik az árnyékban, amelyről tévesen azt hitted, hogy seb. Így az autentikus én behúzza ezeket az erőket a fényedbe, ezen azt értem, hogy a tudatos elmébe, így eszközöddé teheted és használhatod azt.

Az általam említett gyermekek szerte az egész világon vannak, bár lesz olyan csoportjuk, a harmincegyezer egy része, akik fizikailag is el fognak utazni Vietnamba és Kambodzsába ez idő alatt. Ezek a gyermekek lesznek a fizikai horgonyok és ezen tudatosság új szintjének aktiválói, az én és az élet szeretésének [aktiválói], és mi nagyon hálásak vagyunk a döntésükért, hogy ily módon szolgálnak. A gyermekekhez fizikailag társult felnőttek lesznek az egyedüliek, akik a testükön keresztül vonzzák be a fényt, hogy e gyermekek őrzőiként és védelmezőiként szolgáljanak. Ez nem azt akarja mondani, hogy ezeknek a gyermekeknek őrzésre vagy védelmezésre van szükségük, ez ugyanúgy energetikai támogató rendszer. Ezek a gyermekek fogják feltárni a hozzájuk társult felnőttek számára, hogy milyen fontos a szívben összpontosulni, és feltárják azokat a csodákat, amelyeket az autentikusság képes manifesztálni.

Az igazságotokban létezve, az igazságotokról beszélve, megbecsülve az igazságot, és a gyermek szemében, elméjében és szívében rejlő áhítattal az iránt, ami létre fog jönni – gyógyulás mérhetetlen mennyisége. Augusztus 8-án ott lesz nyolcszáznyolcvannyolc női fénylény és nyolcszáznyolcvannyolc férfi fénylény, ezek az energiák erőteljes rendszert fognak teremteni, ami lehetővé teszi az emberiség tudatossága számára, hogy bevonja a saját lényébe bőségének olyan további szintjét, ami a teremtőképességével kapcsolatos, észben tartva, hogy a teremtőképesség lehetőségekkel telt korlátlan világ. Ezen a napon a Nap Csakra is fénymintázatokat és szakrális technológiákat vonz be, beintegrálva saját geometriájának további szintjét, melyek a különböző Univerzumokon jönnek keresztül a nyolcadiktól a nyolcvannyolcadikig, és ez el fog nyelődni a DNS-be és a test sejtjeibe, és ez az isteni lenyomat, ez a folyékony szakrális szövet olyan mechanizmussá válik, amelyből információkat nyerhetsz ki.

Szentelj hát figyelmet önmagad belső gyermek aspektusának. Annak módja, ahogy ezt meg fogod tenni, saját reakcióid, érzéseid és érzelmeid megfigyelése. Adj teret az autentikus énednek, hogy megmutassa neked, melyik igazi seb, és melyik nem az, és tartsd észben a továbbiakban nem a sebzett gyógyító az, akitől a támogatást fogod kapni, az összes támogatás mostantól az autentikus gyógyítótól ered.

Ettől a pillanattól kezdve, és a napod hátralévő részében a tudatosság nagyon eltérő szintjéről fogsz működni. Mérhetetlenül meg fog növekedni a képességed, hogy információt húzz be a szuper-tudatosból, és nagyon gyors lesz az a mód, ahogy ez beszűrődik a tudattalanból, a tudatalattiból a tudatos elmébe. Észreveheted magadon, hogy időnként eltűnődsz, hogy honnan jött az információ, honnan jött a tudás, és mindez egyszerűen azért, mert sokkal könnyebben eléred azt. Engedd meg az energia szabad áramlását, hogy mozogjon a szíved és a gyökered között, a Föld és a Menny között, hiszen most a Menny a szívedben tárolódik. Tekints a világod gyermekeire, nézz a szemükbe, nézz a lelkükbe, nézz a szellemükbe, és engedd meg nekik, hogy tanácsot adjanak neked, mert az autentikus gyógyító sokszor a gyermek formájában van jelen.

Értékes leckék tanulásának ideje ez. Ez az az időszak, amikor a bolygótok víztesteinek keresztül kell menniük ezen az alkímiai (át)változáson, abból a célból, hogy behozzák az emberiséget annak megértésébe, hogy a szeretet, érzelmek és igazság az, ami növekedésben, mozgásban felemelkedésben fogja tartani a Földeteket. Annak időszaka ez, amikor a felnőtt világ tanul a kis emberektől. A testük talán nem olyan, mint a felnőtteké, de az elméjük, a szellemük, a belső tudásuk oly kifinomult, hogy méltó a figyelemre. Szeretteim, örvendezzetek azon a felismerésen, hogy az első beavatás megmutatja nektek a Mesterek bölcsességének erejét a gyermekek bölcsességének erején keresztül, hiszen mesterek ők, az igazság mesterei, ők még nem voltak kitéve annak a szintnek, aminek a felnőttek [igen], amiből a szélsőséges manipuláció, az előre megfontolt megtévesztés, és a csalás származik.

Augusztus 9-e és 14-e között lesz mindannak a beintegrálási és emésztési időszaka, amit előkerült augusztus 6-tól 8-ig. Ez alatt az idő alatt úgy találhatod, hogy a tested szélsőségesen érzékeny, az elméd éles, figyelj, hallgass oda, és légy gyengéd. Ha lehetséges, azt javasoljuk töltsd ezt passzív időszakként, hiszen 15-étől kezdődni fog a beavatás következő fázisa, és hosszasabban bele fogunk menni a következő közvetítésbe. Élvezd ezt az időszakot, ismerkedve az autentikus énnel, megértve a különbséget a sebzett gyógyító és az autentikus gyógyító között. Értsd meg, hogy ez alatt az idő alatt az azokról a földrajzi helyekről származó energiák, amelyekről beszéltünk megáldják a világotokat az életnek nevezett nagyzenekaron keresztül jövő nagyszerű útmutatások megértésének lehetőségével. Minden egyes direktívában, mely az igazságodból ered, teljes egészében megbízhatsz. Figyelj a forrásra, és tudd, hogy az olyan nyelvet beszél, amelyet megért a szíved, olyat, amely nem fog bevásárolni az alsó egó semmiféle manipulációjából. Nyers ez, egyenesen előremutató, vad, időnként kiszámíthatatlan és mindenek felett ez a tiszta autentikusság, nem több, nem kevesebb. Amire nézel, azt kapod.

Ezen, 6-ától 8-ig tartó időszak során azt kérjük, hogy dolgozz a Rubinvörös Sugárral és az Arany Sugárral. A citrin kristályok nagyon jó támogatók lesznek, csakúgy, mint bármelyik rubinvörös ásvány vagy drágakő. Mindössze annyit fog tenni, hogy segít megerősíteni az ellenállóképességedet ezen energiák intenzitására. Tested támogatásának másik módja, hogy arany színű és vörös ételeket eszel. Az arany és vörös színű folyadékok szintén segíteni fognak. Ezalatt az idő alatt általában is használd arra az aranyat és a vöröset, hogy támogasson. Ahogy megnövekszik a benned lévő életerő, úgy fogod találni, hogy az arany tudatosságod vagy arany éberséged is megnövekszik, és ez az, ahogy a belső életerőd megerősít, több egyensúlyt és nagyobb megértést hozva neked.

Add át magad, bízz, és a kétség árnyékán túl tudd, hogy az igazi Te jelen van, és mindig is jelen volt, és sokkal jobban meg fogod ismerni ezt a részedet a nem túl távoli jövőben.  Ennek az igazságnak a fénye legyen veled az összes gondolatodban, a döntéseidben, bármilyen cselekedetedben, amelyet megteszel, bármilyen szavadban, amelyet kimondasz, és élj békében tudva, hogy ki vagy, hogy ahová tartasz, az tökéletes, és hogy Te vagy a változás. Ünnepeljük a bolygótok gyermekeit, ünnepeljük benned azt a belső gyermeket, aki egykor voltál, és aki még el van temetve a régi paradigma sok észlelése és kivetítése alá, de bizonyosan felszínre tör, sokkal gyorsabban, mint észrevennéd. Legyen egy veled a béke, a harmónia, a gyógyulás és a boldogság.

Én vagyok Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

A sorozat következő anyaga:

Kuthumi: Vietnámi aktiválás 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-vietnami-aktivalas-2.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...