Mária Magdolna - A béke aranytojása és a 9:9 kulcsdátum aktiválása

Michelle Eloff (08.08.27) - Mária Magdolna: A béke aranytojása és a 9:9 kulcsdátum aktiválása

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. augusztus 27.

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/7m0h8c7ur08d5hw/9_9+M%C3%A1ria+Magdolna+A+b%C3%A9ke+Arany+Toj%C3%A1sa.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_______________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek benneteket ma.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelen lehetek ma mindannyiótokkal a 9:9 kapu aktiválásának idején. Ez az aktiválás kapcsolódik a 2007. évi 9:9:9 aktiváláshoz. Ekkor horgonyoztuk le a Béke Aranytojását és a Krisztus visszatérését Egyiptom [Nagy] piramisában.

Azon a napon a fény visszatért az emberiség szívébe, kiterjesztve annak lehetőségét, hogy beintegráljátok az ön-szeretet és a Krisztus-jelenlét nagyobb tudatosságának mélyreható jelenlétét az énetekbe és minden létezési formába. A mai utazás célja, hogy az energiarendszeretekbe behozzuk a Béke Aranytojásának és isteni Krisztus jelenlétetek frekvenciájának egy újabb szintjét. Én, Mária Magdolna és Yeshua beburkoljuk energiáitokat a fény erőteljes, szent, geometriai rétegeibe. Ezek a rétegek geometriai alakzatokba rendeződnek. Mindegyik alakzat egy-egy energiát őriz, amely speciális frekvencián rezeg; ezek a frekvenciák lehetővé teszik az új energiák számára, hogy behatoljanak az alsóbb testekbe és a sűrűség bármely pajzsába, amelyet az alsó egó helyezett működésbe. Ez a folyamat nem korlátozódik rátok, mint egyénekre, ez planetáris aktiválás.

Egy másik ok az ünneplésre, hogy mindannyian megtapasztaljátok a tizenkét „új”, úgynevezett ’kisebb csakra’ aktiválódását a harmadik szem körül. Ezek a csakrák úgy néznek ki, mint tizenkét miniatűr aranytojás; hat a feminin Krisztus jelenlétet testesíti meg, hat pedig a maszkulin Krisztus jelenlétet. Ezeknek az energiáknak a kombinációja kapcsolódik a gyöngyház és ónix Yin/Yang [vagyis: tai chi] szimbólumhoz is, amelyet a Kozmikus Anya és Atya hozott létre 2007. szeptember 1-jén, ez a szimbólum kiterjesztette fényét és gyökereit a bolygóra 2008. szeptember 11-én. A 2009. szeptember 1-jén összekapcsolódó energiákat Nada úrnő az Egység Istennőin és az Egység Tudatosságon keresztül hozta létre az új világ számára. 2008. szeptember 1-jén számos új energiával ismerkedtetek meg. Ezeknek az energiáknak a megismerése létfontosságú ahhoz, hogy képesek legyetek beintegrálni azt, amit mi, az Egység Istennők hozunk létre azon keresztül, amit a Kvantum Tantra Alkímiájának nevezünk. Az Isteni Anya és Isteni Atya tantrikus energiái hatolnak be jelenleg az energiamezőitekbe. A szeretet fényének szövése egyike a legfontosabb feladatoknak, amelyet Fénymunkás csak végezhet, és mindenki, akinek szándéka a fény, és a szeretet fényének szövésére irányul, univerzális szinten gyakorolja a Kvantum Tantra alkímiáját.

A 9:9 kapu ebben az időszakban konkrétan újabb lehetőséget kínál az új élet ígéretére az új világban. Mindaz, amit most adunk át nektek, felkészítés az eljövendő új energiákra és a folyékony rácsokra, amelyekre majd megtanultok rácsatlakozni, és energiát nyerni belőlük. Ezek a folyékony rácsok a fény, a szeretet, a tudás és az igazság forrásai; erőteljes információkkal táplálják az autentikus ént.

A szívetek, az elmétek, a lelketek és lényetek megnyitása arra a gondolatra, hogy óriási új tudatosság születik a lényetekben, számos dimenziót nyit meg bennetek, amelyeknek jelenleg nem vagytok tudatában. Ahogy ezek a dimenziók megnyílnak bennetek, képesek lesztek fogadni [azt] a kommunikációt, amelyet más univerzális tudatosság lényei közvetítenek felétek. Ahogy rácsatlakoztok ezekre a különböző kommunikációs rendszerekre, elkezditek megismerni a változatosság azon szintjét a világban, amelyben jelenleg fizikai, emberi lényként éltek, és [azokat] a világokat is, amelyekkel nem tudatos szinten léptek kapcsolatba. A világotok telve van számtalan különböző fajjal, számtalan különböző szintű tudatossággal és az evolúció különböző szintjeivel, most a ti feladatotok és [Ti] isteni jogotok, hogy kommunikáljatok a nagyobb bölcsességgel bírókkal; a nálatok jelenleg fejlettebb tudatossággal rendelkezőkkel. Ez hozzájárul a felgyorsult fejlődésetekhez emberi lényként a Földnek nevezett birodalomban. Amint elmétek megnyílik a kiterjedtebb szintű tudatosság befogadására, kezditek első kézből megtapasztalni, hogy mi minden létezik a világban, amit fizikai életetekként érzékeltek, és azt is, ami a fizikai élet láthatatlan dimenzióiban tapasztalható.

A harmadik szem csakra körül forgó tizenkét „új” csakra teljesen megváltoztatja a képességeteket annak érzékelésére, hogy hogyan áramlanak az energiamintázatok a harmadik dimenziós világ és a többi különböző [olyan] dimenzió között, amelyek a folyékony univerzumban találhatók. Más szavakkal kifejlesztitek a képességet, hogy érzékeljétek a dimenziókat a szilárd [vagyis rögzült] univerzumban és a folyékony univerzumban. Ez az érzékelés, ez az úgynevezett „látó”képesség, segít megérteni a tudatosság sokszínűségét azok közt, akik szilárd univerzumban élnek, és azok közt, akik folyékony univerzumban élnek, és ez a feltétel nélküli szeretet mélyebb szintű megértését hozza létre bennetek.

Az érzékelés annak alapján jön létre, hogy mit tapasztaltok az életben; a mód, ahogy objektíven vagy szubjektíven érzékeltek egy-egy tapasztalatot, meghatározza [azt] a hiedelemrendszert és az asszociációkat[képzettársítás], amelyek ehhez a tapasztalathoz társulnak. Nos, gyakran pedig az történik, hogy a dinamika megváltozik, de a hiedelemrendszeretekben lévő program nem. Tapasztaltok valamit, és az ahhoz kapcsolódó asszociáció[képzettársítás] a régi paradigmás, rögzült érzékeléseteken alapszik, nem az új folyékony érzékelésen, ami azt eredményezi, hogy félreértelmezitek a tapasztalatot. Ezért alkalmanként tévedtek azzal kapcsolatban, hogy mi történik, egyszerűen azért, mert az érzékelés a rögzült tudatosságból származik, amit talán jobban megértetek, ha a „sérült énetekként” utalok rá.

Még nagyon, de nagyon sokat fogunk dolgozni a sérült énnel. Az autentikus én minden egyes alkalommal nagyobb teret nyer, amikor a sérült én gyógyul. Ami most a legfontosabb a számotokra az az, hogy megértsétek a különbséget a sérült én és az autentikus én között; az intuíció és az illúzió között. Ez bölcsességetek egyik legnagyszerűbb eszközévé és felszabadulásotok legnagyobb ajándékává válik majd. Ezért azzal, hogy beburkol benneteket ez az új energia és megkapjátok a Béke Aranytojásának újabb szintjét, képessé váltok megérteni [azt, hogy] hogyan kötődik nézőpontotok az elavult viszonyítási alapotokhoz, és [olyan] új nézőpontot alkottok, új viszonyítási alappal, ami igazából folyékony. Ha a viszonyítási alap folyékony, megismeritek [azt] a képességet, amellyel a konkrét tapasztalat számos dimenzióját érzékelhetitek, és [éppen] ez a harmadik szem csakra körül forgó tizenkét „új” csakra funkciója.

Ezek a csakrák forognak. Tizenkét óráig az óramutató járásával megegyező irányban, majd a következő tizenkét órában azzal ellentétes irányban mozognak, egyensúlyt teremtve a férfias és a nőies közt. Amint nőies és férfias Krisztus aspektusotok ebben a szellemben dolgozik, ti is részesültök az isteni erő kegyelmében és áldásában, ami a kiegyensúlyozott kommunikáció szent nászában létezik, az objektív és a kreatív elme szemlélődő képességében, a képességben, hogy a szíveteket és a fejeteket együtt használjátok a döntéshozataloknál, a választásoknál, és az előrelépésnél. A meghatalmasodás ezen útja ezen az aktiváláson keresztül őszintén megnyitja a lényeteket az egyéni igazságotok létfontosságú része felé. Azért mondom ezt, mert ez megmutatja nektek az illúzió aspektusait, amit Apátoktól vettetek magatokra, és az illúziónak azon aspektusait, amit Anyátoktól vettetek magatokra, hogy hol jött létre az elkülönülés az intuíció és az illúzió közt, hol veszett el a tudatosság, bizonyos értelemben; ahol a kettő közti megkülönböztetés képessége felhígult.

Most én, Mária Magdolna és Yeshua mester beburkoljuk energiádat egy szép Arany Vibrációba, és most koncentrálj arra, hogy a folyékony arany energia miként áramlik a gyökércsakrád és a szívcsakrád között, ezt nevezzük Arany Tantrikus Csőnek; arany kundalini energiád kecsesen áramlik fel és le a gerinced mentén.

Minden szívdobbanásod az arany tudatosságod egy-egy emanációját/kiáradását jelképezi, ami az arany kundalini energiádból áramlik a gerinced idegein és tested teljes idegrendszerén keresztül. Amint ezek az energiák kiáramlanak a tested sejtjeibe, a DNS-edbe, az arany tudatosság elkezd áthatolni emberi éned tudatos tudatosságán. Ez az arany tudatosság egyik új dimenziója; a nőies és férfias Krisztus arany tudatossága egyesül harmadik szemeddel.

Gondolj most harmadik szemedre [úgy], mint egy gyönyörű, nyiladozó, bíborszínű rózsára, amit körülvesz tizenkét aranytojás. A tojások folyékonyak – hat nőies, és hat férfias. Saját élettel bírnak, [olyan] saját tudatossággal, jelenléttel, és tudattal, amilyet te még rendszeres szinten nem tapasztaltál. Az ebben a tizenkét tojásban lévő információ és tudatosság elkezd a bíborszínű rózsa középpontjába áramlani, és ez a folyékony arany energia most eggyé válik a bíbor rózsával, és rózsád átalakul egy pompás, ragyogó, fényes arany bíbor rózsává. Próbáld meg elképzelni, hogy a szirmok folyékonyak, de mégsem veszítik el formájukat, és egy új teremtmény jön létre a harmadik szemedben. A rózsa mindig a szeretetet szimbolizálja, a tojás Krisztust jelképezi; az új élet hordozóját jelképezi; amelyben ott van minden lehetőség, ezért hordozzák a női egyedek az élet „tojásait” [– a petesejteket].

Ez a virág a folyékony szeretetben elültetett új életet jelképezi, ami megnyitja látásotokat, hogy befogadhassatok egy teljesen új világot. Eljött az idő, amikor harmadik szemetek látása lehetőséget nyújt számotokra, hogy az életet „Krisztus Szemén” keresztül lássátok és tapasztaljátok meg. Lélegezzetek a rózsába, és húzzátok az energiát be a gerincetekbe, le a gyökércsakrátokba, és miközben kilélegeztek, toljátok az energiát a Föld Anyába, és belégzéskor lélegezzetek a Föld Anyából, húzzátok be fényét és erejét a gerincetekbe és lélegezzetek ki a rózsán keresztül.

Lélegezzetek most a rózsába, le a gerincetek mentén, lélegezzetek ki a Föld Anya testébe, és belégzéskor lélegezzetek be a testéből, fel a gerincetekbe, és lélegezzetek ki a rózsán keresztül. Kérem, hogy végezzétek ezt el még négyszer. (szünet)

A gerincoszlopotokban lévő energiák gyűjtőedényként hasznosulnak, amelyeken keresztül közvetítődik annak kiterjesztett megértése, hogy mi létezik a sérült egó érzékelésén túl. Ez az aktiválás felkészíti a fizikai, érzelmi, mentális és lélektesteteket a (2008.) október 25-én zajló nagy aktiválásra[Michelle Eloff (08.08.25) - Nada úrnő: Tizenkettedik dimenziós portál aktiválása], amikor ezeket az új dimenzionális portálokat aktiváljuk a Niagara és a Viktória vízesésnél, behozva ezzel a felsőbb egó [vagyis a felsőbb én] fejlettebb tudatosságát.

Az tizenkét „új” csakra aktiválásra kerül a Föld Anya testében [is], és minden harmadik szem ponton a testén és a testében. Miközben a megvilágosultak érzékelése fejlődik, a legfejlettebbek irányt mutatnak azoknak, akik az emberi tapasztalat szintjén fejlődnek, azt tapasztalják, hogy új világokba emelkednek fel, ez fog történni december 21-én. Azok pedig, akik a legfejlettebbek nyomában járnak, nagyon hasonló áldásokat kapnak, még ha útjuk nem is pontosan abban az időben zajlik, mint a tiétek.

Mindaz, amit most veletek teszünk, előkészíti az utat a mögöttetek érkezők számára. A fejlődésetek útja olyan, mint az anyaméhben növekvő magzaté. Ti a Kozmikus Anya méhében növekedtek. Az arany fény e méhburka tartalmazza az isteniségeteket. A Kozmikus Anya gondoskodik rólatok, és azt akarom, hogy most lépjetek kapcsolatba ezzel az arany folyadékkal és vizsgáljátok meg a Kozmikus Anya méhében lévő részeteket, és nézzétek meg, hogy a várandósság mely periódusában vagytok, fejlődésetek és evolúciótok jelenlegi ciklusához viszonyítva; más szavakkal tudatosságotok fejlődéséhez, ami egy emberi lény testében fejlődő lény. Bármilyen szám is jön fel, az felfedi előttetek, hogy mennyi maradt még ebből a konkrét öntudat-fejlesztési ciklusból és tudatosságotok fejlődéséből, amíg megtapasztalhatjátok a születést.

Hat hetetek lesz ennek az új energiának a beintegrálására, megszülettek, és új ciklus kezdődik; új fogantatás, új ciklus az Isteni Anya méhében, és a várandósság újabb időszaka, mikor tanultok, növekedtek, új energiát és információt fogadtok [be] a DNS-etekbe. Minden alkalommal, mikor úgymond „újra megfogantok” a Kozmikus Anya méhében, új energiát visztek a DNS-etekbe. Ez új genetikai kapcsolat a Kozmosszal, és mindazzal, ami túlnyúlik rajtatok, túl a szilárd világotokon. Kiterjed a Kozmosz sok-sok dimenziójába, és minden alkalommal valami új fogan meg a szívben, az elmében, és egy emberi lényben, új élet születik az univerzumban. Ahogy növekedtek és kiterjedtek, körülöttetek és bennetek is minden élet növekszik és terjed.

Engedjétek, hogy a rózsa és az aranytojások arany és bíbor energiája eláramoljon a homlokotok bal, majd jobb oldalára, belépve a bal, majd a jobb agyféltekébe és lezubogjon, akár egy zúgó vízesés, le a bal és a jobb halántékotokon, elhaladva a fületek mellett, bele a nyakatokba, és bele [abba] a csakrába, amelyet 2008. szeptember 1-jén aktiváltunk – a torkotok mögötti csakrába (a Szaturnusz tűzelemének tizenkettedik dimenziós portáljába, abba a csakrába, ami a kapu a az isteni kegyelem és az általatok önmagatok számára elfogadott, és elismert új élet ígéretének újdonságába vezető tizenkettedik dimenziós portálhoz).

Mély belégzés, kilégzés.

A következő belégzésnél hozzátok fel Arany Tantrikus Csövetek energiáját a szívetekbe, majd terjesszétek (le) az energiát a torkotokban lévő „új” csakrából a szívetekbe, így az aranytojások aranya találkozik tantrikus csövetek aranyával, és a feltétel nélküli szeretet bíbor rózsája egyesül a szívcsakrával, és ezek az energiák úgy egyesülnek, akár a szentséges szeretők; összekapcsolják harmadik szemetek látását a szívetek belső tudásával; a szívetekben lakozik az autentikus én agya, ott létezik az autentikus én elméje és teljes tudatossága.

Mély belégzés, mély kilégzés.

Most, miközben itt állunk köztetek, elkezdjük kitisztítani a harmadik szem feletti fátylakat. Ezek a fátylak konkrétan összes elavult élet-érzékelésetekhez kapcsolódik édesanyátok látásmódján, édesapátok látásmódján, és négy generációra visszanyúlva őseitek látásmódján keresztül.

Tobozmirigyetek arany csővé változik. Ez azon döntésetek eredménye, hogy résztvesztek az Arany Templom tanítások energiáiban, és felfedezitek az Aranykor arany világát. Szeretett Yeshuánk aktiválja az Arany Sugár egyik frekvenciáját az agyalapi mirigyetekben, ez azt jelenti, hogy agyalapi mirigyetekre gondolhattok úgy, mint egy bennetek jelenlévő Arany Sugárra.

Belégzés, lazítsatok! Néhányan talán testhőmérsékletetek emelkedését érzékelitek, miközben az aranyenergia aktiválódik az agyalapi mirigyben. Ez a sugár kommunikál a tizenkét aranytojással a harmadik szem csakrátok körül; ez pedig kiterjeszti az agy azon képességét, hogy még több tudást legyen képes befogadni, megnövelve így képességeteket arra, hogy megértsetek és meg is őrizhessetek a harmadik dimenziós világotokon túl létező, bonyolultabb fogalmakat is. Más szavakkal agyatok kapacitásának nagyobb részét tudjátok használni olyan információ feldolgozására, amit fizikailag inkarnálódott emberi lényként eddig még nem tapasztaltatok. Ez a képességetek továbbfejlődik majd saját ritmusában, tökéletes összhangban saját energiáitokkal.

Létfontosságú, hogy tiszteletben tartsatok bármilyen késztetést, indíttatást vagy vágyat, hogy bármely új területen fejlettebbé váljatok, és hogy kiterjesszétek tudatosságotokat. Minden [olyan] új dolgot, amelyben fejlődni szeretnétek, ami hozzájárul saját intellektuális ismereteitek, és tapasztalataitok szélesítéséhez, illetve minden, a nagyobb univerzummal kapcsolatos elképzelést meg kell becsülnötök, mert lehetővé teszi számotokra, hogy túllépjetek a kevésbé fejlett dimenziók korlátolt érzékelésén, mely dimenziók még nem érték el az agyi energiák kapacitásának azt a szintjét, amelyet ti már igen, és ti még tovább növelitek agyi energiátokat, olyan kapacitásra és szintre, mint azoknak a nagyszerű mestereknek van, akik nálatok intellektusban, spirituális és érzelmi intelligenciában és a szilárd világok univerzumain túli tudatosság számos másik szintjénél fejlettebbek.

Ha bármilyen kellemetlen érzésetek támad a vállaitokban vagy a tarkótoknál, egyszerűen végezzetek váll és nyakkörzéseket, és engedjétek, hogy az energia áramoljon, lazítsatok.

Az általunk most aktivált energiák továbbra is áramlanak rajtatok keresztül a következő harminchat órában, aztán elrendeződik és minden a helyére kerül. Ezek az energiák hozzájárulnak azokhoz a frekvenciákhoz, amik a Planetáris Gyógyítás napján, 2008. szeptember 11-én kerültek lehorgonyzásra a Föld Anya testében és ezek minden évben megerősödnek energiáikban. Ez megnyitja a feltétel nélküli szeretet erőteljes, új frekvenciáit is, a citrin csillag tetraéder pedig hozzájárul énetek kiterjesztett tudatához, ami már túlhaladt az alacsonyabb szintű planetáris tudatosságon.

Adjatok hálát magatoknak meghozott döntéseitekért, [azért] a vágyatokért, hogy túllépjetek azokon a szinteken, amelyeken már egy ideje elkényelmesedtetek. Ünnepeljétek a tényt, hogy mindig készek vagytok előrelépni; hogy képesek vagytok kitartani. Ismerjétek el bátorságotokat, és becsüljétek meg, legyetek hálásak a bennetek létező fényért. Értékeljétek azt, amitek van, mondjatok köszönetet azért, amit mesteri szinten elsajátítottatok, és csodáljátok a bennetek lévő bölcsességet, mert értékes ajándék ez, amelyet magatoknak adtatok a döntéseitek, a türelmetek, kitartásotok és bátorságotok révén.

Mi is szeretnénk köszönetet mondani mindannyiótoknak [azért], hogy hajlandóak vagytok mellettünk szolgálatot teljesíteni, a fény csatornáiként szolgálni, a fény vezetőiként, a változások elhozóiként, katalizátor angyalokként, és köszönet azért, hogy hisztek benne, hogy ott sétálunk mellettetek, és [hisztek] abban, hogy egyek vagyunk veletek. Leggyönyörűbb és leghatalmasabb énetek fénye mutassa mindig az irányt igazságotok felé!

Lélegezzetek a testetekbe, húzzátok vissza tudatosságotokat fizikai énetekbe és fizikai környezetetekbe, és arra kérlek benneteket, hogy üljetek egy-két percig csendben, engedjétek meg, hogy az energiáitok összerendeződjenek.

Mária Magdolna vagyok. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...