Kuthumi - Vietnámi aktiválás 3

Michelle Eloff (08.06.22) - Kuthumi: Vietnámi aktiválás 3
Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. június 22. (augusztusra átadott anyag)

Előző anyag:

Kuthumi: Vietnámi aktiválás 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-vietnami-aktivalas-2.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

0oooo0oooo0

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a világosság, az új rezgések, a belső gyógyulás és az örömteli kifejeződés áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, olyan energiák aktiválásának utolsó lépéséhez érkeztünk, melyek a megvilágosodás utazásához kapcsolódnak, amelyek segítik az emberiséget kifejezetten a mentál testen keresztül kapcsolódni a test fő belső elválasztású mirigyeihez. Nos, legutóbb dolgoztunk ugyan a főbb mirigyekkel, de ha valaki fényt von be a mirigyekbe, ahogy azt a mai beavatáson majd megtesszük, akkor az megváltoztatja a test kémiai rendszerét. Ez érinti a személyiségeteket és olyan jellemvonásokat tárhat fel, melyeket kívánatosnak találhattok vagy tán nem is olyan kívánatosnak. Ennek az a célja, hogy jobban megismerjétek az autentikus éneteket. A szellemi harcos utazása és a fény harcosáé is arról szól, hogy biztosítsa az illető teljes kapcsolódását az autentikus énjéhez, aki a hitelesség tereiből él, ami azt jelenti, hogy az igazságotokat élitek meg. Néhányan megkérdezték tőlem, ’Kuthumi, mit jelent az, hogy megélem az igazságomat? Nem értem, mi az autentikus én.' Az igazságotok, az autentikus énetek az a részetek, ami nem süllyedt le azon illúzió szintjeire, amelyet aztán elfogadtok saját hiedelemrendszeretekként vagy személyes jellemvonásotokként. Ezek olyan dolgok, melyeket kivetítetek magatokon keresztül a külső világba, és saját szerepetekként fogadjátok el abban, amit az életből érzékeltek. Ám az elmúlt öt évben, de inkább az elmúlt három évben, és kifejezetten az elmúlt hat hónapban keresztülmentetek az illúziók lebontásának maratonján, rétegről rétegre hámozva le, míg egyre közelebb kerültetek az énetek mélyéhez, az igazságotokhoz, hiteles önmagatokhoz, ahhoz a részetekhez, amely bár leginkább lefitymálja a rántottát és világ életében a főtt tojást szerette, de mivel azt mondták neki, hogy a főtt tojás büdös, ő a rántottát választotta, értitek a hasonlatot, ugye?

Most, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre ereszkedtek önmagatokba, úgy egyre közelebb kerültök a belső gyermek tiszta tudatosságához, az én tisztaságához. Az autentikus énetek tiszta, még akkor is, ha a társadalom megítélése szerint 'tisztátalanul' viselkedik. Mielőtt tovább lépnénk, álljunk meg és fogadjuk el azt a tényt, hogy mindaz, amit jónak vagy rossznak ismertek, egy-egy ítélet miatt vált azzá. Biztosan hallottátok már néhányan, hogy a dudva és a virág közti különbség valójában mindössze ítéletbeli. Akkor meg minek ítélnétek el saját tisztaságotokat, a külső valóságból származó vélemény alapján, ami ráadásul milliárdok érzékelésének, trilliárdok véleményének összegyúrt mátrixából fakad és az okokat feje tetejére állítva zúdítja rátok, olyan rossz érzést keltve bennetek, amilyet csak lehet, mert minél rosszabbul érzitek magatokat, annál kiszolgáltatottabbak vagytok. Minél kiszolgáltatottabbak vagytok, annál inkább a félelem irányít titeket, mert az igényetek a szeretetre, az elfogadásra, a tisztává válásra annyira erős, hogy ezek hiányától való félelmetek nyomaszt, kísért és gyötör benneteket.

Azt fogom tenni veletek, hogy mutatok nektek egy utat az áldások elérésére, de nem a rögzült világ mátrixán keresztül, hanem egy másik sugárutat tárok föl előttetek, a hiteles énen keresztül. Hiteles énetek nem ítélkezik, mivel a hiteles én hiteles. Ő maga az igazság, a tiszta, nyers igazság. Ez semmi többet nem jelent, csupán annyit, hogy nem ítél[kezik]. Maga az igazság, így egyszerűen. Az egyszerű igazság hiteles és ez a ti tisztán-tudó énetek, az a részetek, ami mindenről tud, a részetek, amelyik pontosan tudja, mi jó nektek és hogy mi az igazságotok.

Meg fogjátok látni, hogy ez a mostani beavatás szinte katapultál benneteket ön-felfedezésetek következő szintjére, vagy inkább úgy mondanám, az ön-felfedezés szükségletébe. Ez a szükséglet belső vezetővé válik, küldetéssé, hogy úgy mondjam, és amikor keresitek ezt az én-részeteket, úgy fogjátok találni, hogy a külső világ egyre távolibbá válik, különösen azok a részei, amelyek tükrözik és képviselik a saját illuzórikus aspektusaitokat. Ahogy minden illúzió szertefoszlik, fizikai életeteknek is lesz olyan része, ami szertefoszlik, és ami a szertefoszló rész után marad, az a hitelesség egy szintje. S ahogy az illúzió szintjei szétporladnak, egyre közelebb és közelebb kerültök az igazsághoz, amelyben bízhattok, amelynek kívánságotok szerint részesei lennétek és ami igazi vágyakozásotok tárgya és indítékaitokat képezi. Eleinte úgy tűnhet, hogy csak nagyon szűk körre terjed ki, hogy úgy mondjam, csak nagyon kicsi világ marad, amint a szintek egymás után lehámlanak, de ez is csak egy illúzió, mivel ami megmarad, az a hitelesség egy szintje, ami éppen azon van, hogy életetek új szintjét teremtse meg. Az ebben az energiában lévő mágneses mező előkészíti az anyagi világ következő szintjét a valóságban megjelenni. Vagyis a tervrajz energetikai vezetést kap, és amint leföldelődik, események egész sorozatának bekövetkeztét fogjátok nagyon gyorsan megélni, melyek új energiákat hoznak életetekbe, új embereket, új körülményeket, új helyzeteket, új ajánlatokat és így tovább, és így tovább. Néha azon kaphatjátok magatokat, hogy kibékültök olyan valakivel, aki egy ideje már eltűnt az életetekből, és ez az ember valószínűleg ugyanezen a megtisztulási folyamaton ment keresztül, és amikor újra találkoztok, vagy újra kapcsolatba kerültök, akkor új kapcsolat alakul ki, mivel úgy észlelitek egymás autentikus énjét, mint amelyek messze sokkal jobban összeköttetésben állnak egymással, mint amennyire a kivetített ének álltak hajdanán. Belső házasság köttetik két fénymező között és új kapcsolat alakul ki. Közületek sokak számára ez egy régebbi idővonal hozadéka, talán egészen korai gyermekkorotokból, de ezek minden bizonnyal előrevivő kapcsolatok.

Az általunk a testetekbe áramoltatott energia hányadosának növelése folytán úgy találjátok majd, hogy energiamezőtök rezgése egy picit fölgyorsult. Ennek a rezgésnek vonzó hatása van, egyfajta magnetizmusa, és közületek azok, akik egy ideje már dolgoznak ezekkel a tanításokkal, láthatják, ahogy ez a magnetizmus is megnövekedett, éppen ezért ne zavartassátok magatokat, ha 'árnyék résztvevőket' is energiamezőtökbe vonzotok, mert ennek igen fontos célja van. Az általatok megtestesített energiamezőnek a régi, rögzült világegyetemet szétzúzó képessége van, aminek folytán az ilyen 'árnyék' személyek lelki szinten hozzátok vonzódnak, magasabb énjük lehetőséget biztosít énjük egó vonatkozásának, hogy kitörjenek a rögzült világokból. A ti energiátok, a ti jelenlétetek az, ami szétrombolja az egész mozdulatlan mezőt. Amint ez a mező kimúlt és a személy megkapta a lehetőséget, eltelik egy kis, akár idő-ugrásnak tűnő idő, amikor is kiderül, hogy az illető energiái illenek-e a tieitekéhez. Ezeknek a személyeknek mindössze egy idő ablak nyílik meg, és ha úgy döntenek, hogy nem reagálnak, akkor az ablak bezárul és ti szabadon tovább állhattok. Számos ilyen energiával fogtok összefutni mind a női, mind a férfi nemből, és roppant fontos, hogy még csak véletlenül se vegyétek a szívetekre, ha netalán egy számotokra vonzó személy nem azonosulna azokkal a rezgésekkel, amelyekről úgy gondoljátok, hogy azok a ti lényegi indítékaitok és alapelveitek. A ti feladatotok, drága katalizátor angyalaim, hogy szolgáljatok.

Akik közületek ilyen szituációban találják magukat, mint amit az előbb leírtam, azoknak bizony ez a hatalmas erő egy beavatás, amin keresztül kezditek meglátni a mágus, az alkimista mérhetetlen erejét, mivel ez a rezgés semmisíti meg az állandósult mátrixokat, és ez válik az alkímiai tudatosság újabb szintjévé. Olyan valósággal szembesültök, ami az én rögzült felfogásán keresztül mutatkozik meg előttetek, ti pedig az úgynevezett Arany Tudatosságot képviselitek, a mélyére néztek a veletek kapcsolatba kerülő rögzült helyeknek és bekövetkezik az alkímia. Amint az állandósult mátrix darabjaira tört, a folyékony fény, szeretet és minden más, amit a széttört mátrixba küldtünk, az Arany Tudatosságon alapuló alkímiai folyamatot indít el. Nem a ti felelősségetek az, ha az a személy vagy ember, aki hozzátok jön, nem lép be az Arany Tudatosság fényébe. Ti automatikusan új irányba vezettettek.

Azért beszéltem most erről, mert energiamezőtök kapcsolódni fog egy Angkor Templom Komplexum nevezetű helyhez. Ez a különleges komplexum rendkívül ősi alkímiai bölcsességet őriz. Ebben a komplexumban tárolják az ősi kódokat. A namíbiai Brandberg Hegyhez kapcsolódnak. Ezek az energiák átszűrődnek a Grand Canyon vizén is, ami kapcsolódik a Sesriam Canyonhoz és a Fish River Canyonhoz Namíbiában. Ugyanúgy ahogy ez a két utóbbi energia, úgy a sérült és a vad vagy hiteles energia is egyesülnek, ami augusztus 19. és 21. között történik meg, a két világ átfedi egymást, ez pedig az Arany Tudatosságot és a közönséges tudatosságot jelképezi – pontosan azzal a képpel megegyezően, amit épp az imént festettem le az árnyék szereplők bevonzásáról energiamezőtökbe. Tehát Namíbia hordozza az autentikus én energiáit, a folyékony tudatosságot és az Angkor Komplexum képviseli a sérült én rögzült energiáit. Talán furcsának találjátok, hogy a rögzült energia található az Angkor Templom Komplexumban, ahol az ősi kódokat őrzik, de a komplexum koránál fogva a rögzült világegyetem beleszőtte energiáit a hely rácsozatába. Továbbá azon emberek tömegénél fogva, akik fix tudatosságot rögzítettek a helyszínre látogatva, úgy döntöttünk, hogy ez lesz ennek a tudatosságnak az őrzője.

Most azt kérem, hogy képzeljétek el magatokat energia rácsként. Egyik részetek a folyékonyságot képviseli, tulajdonképpen a nagyobbik részeteket. És képzeljétek el a kisebbik részeteket a rácsozat mátrixának rögzült részét hordozni és lássátok ezt a két energiát egymást áthatni. Most képzeljétek el a feltétel nélküli szeretet folyékony energiáját, amint szívcsakrátokat kitárja. Könnyedén tárul föl, kegyelemben és áldottan, és most azt szeretném, ha engednétek a szeretet folyékony fényét a rögzült világegyetemekbe áradni, a rögzült tudatosságba, abba a részetekbe, amit a fix rácsban tartotok. Amíg ezt teszitek, az Angkor Templom Komplexum ősi kódjait is megérinti a feltétel nélküli szeretet folyékony fénye. Az ezernégyszáznegyvennégy Sivatagi Mester, akiket Nada Úrnő, Serapis Bey Mester, Lancelot Nagyúr, Guinevierre, én Kuthumi, Jezabel, Mária Magdolna, St. Germain és Yeshua segít, kitárják a folyékony univerzum mágneses rezgéseinek hatalmas, szent ablakait. Minden rögzült energiát elkezdünk bevonzani a folyékony világegyetem mátrixába, ahol elhamvad, átalakul folyékony tudatossággá és visszatér az Angkor Templom Komplexumba. Képzeljétek el az energiát egy ovális vákuumként a komplexumból a folyékony energiába vándorolni, ami, mint már említettem Namíbiában található, majd visszatérni a komplexumba. Ez az energia visszaforgatása és ugyanez történik a saját rácsaitokban.

Folytassátok a légzést, amíg a visszaforgatási folyamat folytatódik még néhány percig. Amíg ez történik, a Föld Anya testében is rögzítjük az energiákat. Ezáltal ugyanaz az erőteljes folyékony energia, amit már leírtam, ugyanazt a hatást fejti ki a Föld Anya testén, mint a ti energiamezőtökben, azokon a rögzült energiájú személyeken, akiket ti vonzottatok be a teretekbe. A rögzült tudatosság igen jelentős háttérbe szorítása történik ezáltal. Ez aztán megnyitja Gaia testét, hogy befogadhassa a fény magasabb hányadosait, ami azt jelenti, hogy bizonyos területeken a tektonikus lemezek drámai módon elmozdulnak. Ilyenkor fogtok látni földterületeket szinte művészi módon a víz alá merülni és a vízből kiemelkedni. A következő tizenhárom hónap nagyon fontos ezzel összefüggésben.

Drága kincseim, saját életetekben tapasztaltátok meg a romlást, ahogy már korábban elmagyaráztam, s ennek minden szintje közelebb vitt az igazság világához, amit most autentikus azonosulásaitokként tükröztök, a már uralt énetekként, az igazi alkimistaként. Ezek az energiák az emberiség, mint kollektív tudatosság számára biztosítják elsősorban a megfelelő időt, másodsorban a több, mint elégséges lehetőséget a kívánt változtatások véghez vitelére. Egyetlen lehetőséget sem hagyunk elszalasztani, egyetlen lehetőséget sem arra, hogy egy lélek megszabadulhasson a rögzült univerzumból. Minden lélek, aki akár a kérése legcsekélyebb sóhaját rebegi el, gondos figyelemre számíthat, választ remélhet és megkapja a maga lehetőségét.

Folytassátok a mély belégzést és a teljes kilégzést. Most a folyékony és a rögzült rácsok közti energiákat átküldjük a Folyékony Szeretet Hatodik Univerzumának közepébe, és itt alkotnak Soltec Nagyúr és a Feltétel Nélküli Szeretet Arkangyalai egy mágneses mezőt körülöttük és a feltétel nélküli szeretet és fény tudatosságában tartják őket. Benneteket mind ugyanebben a térben tartunk mostantól kezdve augusztus 22-ig, mely időszak alatt ez a magnetikus mező erősödni fog. Ez az energiamező egyre csak erősödik, mígnem el nem kerültök a folyékony tudatosság újabb szintjeire. De ami fontos, szeretteim, az az, hogy az ősi kódokat, melyeket a Templom Komplexumban őrzünk, biztonságban előhívtuk, és gondosan eltároltuk a folyékony világba, a megtestesülésetekhez kapcsolódó energiák mezejébe. Azok közületek, akik az Angkor Templom Komplexum fényének őrzői és akik Namíbia fény energiái őrzői, nos a ti energiátok egy kissé jobban megérzi ezeket a változásokat, mint másoké. Tudjátok, kiről van szó, mivel ti már éreztek valamilyen kapcsolatot a két hely valamelyikével.

A következő tizenkét napban egy nagyon különleges fény-csőben fogunk tartani titeket. Ez a fény-cső a ti igazságotok mezőjének egyedi szakrális geometriai ábráit tartalmazza, melyeket az autentikus énetek vonzott be magához. Ez aztán tovább húzódik a DNS-etekbe, testetek minden atomi struktúrájába, és ez aztán további elmozdulásokat idéz elő pszichológiailag, változásokat energetikailag, testileg és észre fogjátok venni a saját magatok, mint személyiség jellemzőinek különbségeit, és hadd emlékeztessek mindenkit, nehogy zavarba jöjjetek, ha már nem lesztek hasonlóak a többi emberhez, és persze vice versa. Szokjatok hozzá ahhoz, hogy akik életetekbe lépnek, s néhányotoknál ez már meg is történt, azok tükrözik a ti szent aláírásotokat [vagyis lenyomatotokat], hitelességetek aláírását. Ne aggódjatok a mennyiség miatt, összpontosítsatok annak minőségére, amitek van és amitek várhatóan lesz, a szeretet minőségére, a támogatás, a barátság, az elkötelezettség minőségére és minden egyébre, ami erőteljes kapcsolatot mutat minden olyannal, amivel szemben pedig korábban ellenálltatok. Ezzel azt akarom mondani, hogy az a szeretet, amit érezni fogtok, sokkal erősebb lesz annál, mintha minden nap ezernyi baráttal kerülnétek kapcsolatba. Ezért szeretteim, úgy öleljétek magatokhoz ezt a beavatást, mint egy erőtől duzzadó átkelést az új világba, az új életbe, abba az élet, ami részetek lesz. Ti, akik most hallgatjátok ezt, részesei vagytok a jelen történéseknek, és a nem túl távoli jövőben, ti már a mostani időszak utáni életetek lenyomatai szerint éltek, ti már most élitek a jövőt, ami azért van, mert a többiektől elkülönült, lekapcsolódott és eltávolodott életet éltek. A ti világotok szürreálisnak tűnhet, de amit ti teremtetek, az túlmegy a jelenleg tudatosan felfoghatón.

Vegyetek még egy mély lélegzetet és amint kilélegeztek, engedjétek magatokat a nemrég teremtett szakrális cső energiamezejébe merülni. Tudatosuljon bennetek, hogy én, Kuthumi, Soltec Nagyúrral karöltve, és minden szent Arkangyal, a fény minden lénye, a feltétel nélküli szeretet és fény összes lénye óvunk benneteket. Ez az energia beleszivárog minden nyitott ember minden mezőjébe, a lehetőségek kitárt ablakait tárt karokkal váró emberek energiáiba.

A földterület, amin az Angkor Templom Komplexum áll, rengeteg ilyen energiát nyel el, pontosan úgy, mint a Brandberg Hegy területe, és mint a Grand Canyon vize is, és a Sesriam és a Fish River Canyon energiái úgy szintén. Ez a két utóbbi pont őrzi a rezgéseket, melyeket a sérült énnek a hiteles én általi gyógyítása idéz elő, és hamarosan fölfedezitek, mennyire hatékony hiteles énetek, és mire képes ez az autentikus énetek, amint ápolja sérült részeteket és biztosítja a sérülések gyógyulását.

Mielőtt befejeznénk ezt a közlést, valamennyiőtök testébe belehelyezünk és aktiválunk egy szakrális geometriai kódot. Amint ez az energia tányér aktiválódik, testetek minden főbb belső elválasztású mirigye válaszol és ez a lefelé ömlő energia aktiválódik. Amint testetek újrakalibrálódott, sok rendszereteket megváltozva találjátok a következő néhány nap elmúltával, némelyiket csak alig észrevehetően, másokat már inkább, amikor befolyásolja az életviteleteket. De ez a ti nagy lehetőségetek, az új életbe vezető nagy átlépés csak rajtatok múlik. Megérdemeltétek. Isteni jogotok a szakrális szeretet mintái szerint élnetek. Minden olyan mintázat, amelyet a harmadik szemen keresztül vonzottatok be a rögzült életből, a továbbiakban már nem része rácsotoknak, magyarán szabadok vagytok. Ezt ismerjétek el. Ünnepeljétek meg és élvezzétek ki, mert az élet azért van, hogy megéljétek! Előttetek az élet, hogy megtapasztaljátok, hogy fölfedezzétek, mivel az igazi énetek feltáratlan területeinek megtapasztalása és fölfedezése, amit a legnagyobb kalandként és fölfedezésként fogtok megélni, a létező legbensőségesebb kincsek föltárását hozza el, amit csak ti magatok biztosíthattok magatoknak, rajtatok kívül senki más. Hát lépjetek be oda, ahová az angyalok is félnek, szeretteim, helyezzétek magatokat oda, ahol teljesen önmagatok, az igazi énetek lehettek!

Köszönjük, hogy Fénymunkásokként elöl jártok a példával. Köszönjük a választásotokat, a bátorságotokat, a kitartásotokat, a türelmeteket és néhányotok részéről azt a pofátlanságot, ahogy fittyet hánytok szaros életetek megmentésének. Adassék meg nektek mindaz, amit magasabb szempontból megérdemeltek, teljesüljön hiteles énetek legfőbb java, és tudjatok róla, hogy minden elmorzsolt rózsafüzéretek, minden csepp kiömlött véretek és minden könnycseppetek a legmagasabb jutalomban részesül, az ígéret szerint. Szeretünk benneteket, béke és áldás legyen veletek!

Kuthumi vagyok. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...