Mária Magdolna - Ötödik Folyékony Rács

Michelle Eloff (08.08.20) - Mária Magdolna: Ötödik Folyékony Rács

Forrás thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. augusztus 20.

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával):

 http://www.mediafire.com/download/dp96yyjxcvq374s/M%C3%A1ria+Magdolna+Az+%C3%B6t%C3%B6dik+foly%C3%A9kony+r%C3%A1cs+aktiv%C3%A1l%C3%A1sa.mp3

 Az előző, negyedik részek itt találhatóak:

 (8:8:8) Első Folyékony Rács 2008. augusztus 1
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-888-elso-folyekony-racs.html?m=0

Mária Magdolna: Második Folyékony Rács 2008. augusztus 05
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-masodik-folyekony-racs.html?m=0

Nada úrnő: Harmadik Folyékony Rács 2008. augusztus 11(hanganyaggal)
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/nada-urno-harmadik-folyekony-racs.html?m=0

Kuthumi: Negyedik Folyékony Rács 2008. augusztus 18
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-negyedik-folyekony-racs.html?m=0

(Megjegyzés: A szöveget frissítettem, ezért eltérhet egy-két helyen a hanganyagtól.)

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, legyetek üdvözölve és isten hozott mindenkit.

Elérkezett az idő, ami megszövi a teremtő szeretet szálait a fény [azon] rácsain keresztül, amelyeket pedig a kollektív tudatosság részére alkottak meg. Ezek a folyékony rácsok igazából számos esemény alapjaként szolgálnak, amelyek majd szeptember, október és november hó folyamán következnek be. Ez a három hónap elengedhetetlenül szükséges minden arra hajlandó és kész lélek számára, hogy magáévá tegye a Fehér Tűz Elemet és hogy a fény mezőit megnyissa maga körül, ami által teljesen egyesülhet azzal a szeretettel, amelyet jelenleg a fény kapuin keresztül kap meg, amelyeken keresztül a bőség ablakait és eredete teremtő szikráit is kapja. Előkészületet jelent továbbá ahhoz a mérhetetlen fény kapukhoz, amelyek a bolygótokon minden december 21-én nyílnak meg és amelyet Kuthumi a Felemelkedés Hullámainak nevez.

Ezek a bizonyos felemelkedési hullámok olyan átjárók, amelyen keresztül minden fölkészült lélek keresztülhalad és ténylegesen rögzíti a test tudatosságát az intelligencia, az alkotás, az ösztönzés és a megnyilvánítás magasabb dimenzióin belül. Minden alkalommal, amikor lehetőséget biztosítunk az emberiségnek, hogy behozza az új energiákat a környezetébe, figyelemmel kísérjük, hogyan integrálódik ez az energia, hogyan fogadjátok [be] és hogyan hasznosítjátok. Ezek a folyékony rácsok könnyedén integrálódtak a készen álló lelkek energia testébe, és most elkezdhetjük a következő szakaszt.

Hadd tudassam veletek, hogy minden szakasz az intenzitás újabb szintjét hozza. Amikor az intenzitás szót használom, akkor igazából ez azt jelenti, hogy az energia vibrációja magasabb frekvenciára kerül és kevesebb sűrűség lehet csak jelen, ha szabad így fogalmaznom. Szóval minél inkább könnyebbek vagytok, annál kevésbé vagytok sűrűek, annál egyszerűbben integrálhatjátok ezeket az energiákat, és ez az oka [annak], amiért úgy érzitek, hogy kényszerítve, vagy ösztökélve vagytok a fizikai test terheinek könnyítésére. A fizikai testetek nem tűri el a mérgek sűrűségének jelenlétét anyagi környezetetekben. Az érzelmi testetek szintén nehezen dolgozza fel a kollektív tudatosság mérgeit érzelmileg, gondolatilag/mentálisan és spirituálisan. Ez volt az egyik ok, amiért ezt az öt folyékony rácsot megalkottuk, hogy támogathassa és kitisztíthassa a kollektív tudatosságot és bizonyos szintű asztrális sérüléseket, pontosabban, hogy azok közületek, akik énjük finomabb vonatkozásain és lényük finomabb jelentésein dolgoznak, azok támogatást élhessenek meg a terhek könnyítése révén. Így ez az utolsó rács a kozmikus tudatosság újabb szintjét húzza be lényetekbe a szív csakrán keresztül.

Ez a rács arra fog fölkészíteni [benneteket], hogy a dimenziókon keresztül elérhessétek a, nevezzük így, a Folyékony Szeretet Androgün Rácsát, amelyik a Hatvanhatodik Dimenzióban található. Roppant fontos tudnia az embereknek, hogy mennél sűrűbb a testük, a szívük, az elméjük, a tudatosságuk és a szellemük, annál nehezebb elérniük a magasabb dimenziókat. Minél kiterjedtebb az energia, annál gyorsabb is, és ez az, amiért valójában lehetetlen elérni a nagyobb univerzumok erőteljes bölcsességét és tudását, mivel a sűrűség egyszerűen ellenáll a vibrációnak, növeli a sűrűséget, ami feléje jön. Ezek rendkívül különleges energia kombinációk, amelyeket a helyükre kell tenni azért, hogy bárki elérhesse azokat.

Azok közületek, akik kifejezetten ezekkel az energiákkal dolgoznak, ha tudatosult bennetek, ha nem, ti azt a felkérést kaptátok legmagasabb énetektől, hogy ez most már legyen valóságotok része. Ezért meglátjátok, hogy minél mérgezőbb a környezetetek, annál kevésbé lesztek elnézőek a környezettel szemben. A következő három hónapban a mérgek kitisztulása életetek alapjait tekintve több mint felgyorsultnak lesz mondható (bocsássatok meg, de nem találtam olyan szót, ami kellően kifejezhetné, mennyire felgyorsulva, ha ti találnátok ilyet, csak tegyétek ide szabadon) és ez a drámai tisztulás minden dimenziótok javát szolgálja. Ez a mostani rács az augusztus 28-i kulcs aktiváláshoz kapcsolódik és ez a bizonyos kulcs nyitja a Földanya testének birodalmait, ami a kozmikus tudatosság felfogó edényéül szolgál, melyre a Fénymunkásoknak van szüksége ahhoz, hogy elérhessék most a következő szintet és szükségünk van a Fénymunkásokra, hogy a Földanyával együttműködve lehetővé tegyék ezt.

Én, Mária Magdolna, fogom biztosítani Nada Úrnő, Jezebel Istennő és Guinevierre kíséretében, hogy a következő három hónap minden eseménye megfelelően rögzüljön a szív csakrán keresztül a kezdéshez. Szeptember 1-én Nada Úrnő aktivál egy Tizenkettedik Dimenziós portált. Ez a szív csakra alsó alap aspektusait húzza be a Tizenkettedik Dimenzióba. Ebben a dimenzióban találkozni fogtok a kollektív univerzum tizenkét Nagymesterével. Ezek a lények belekódolnak a rendszeretekbe tizenkét kulcsot, melyek fölkészítik a testeteket december 21-re, a Második Felemelkedési Hullámra.

Melchizedek arra kért, hogy említsem meg azt is a mostani alkalommal, hogy még azok az emberek is részesülnek ennek az energiának a jótékony hatásaiból, akik az előző évekbeli(2008, 2009...stb) december 21-ei aktiválásokról lemaradtak(mivel később kezdtek el foglalkozni ezekkel az anyagokkal) tehát ti is részesülni fogtok ezekből az energiákból, mivel több Felemelkedési Hullám is jön még. Ti, akik most foglalkoztok vele, ti vagytok ennek előfutárai. Ti felelősséggel viseltettek ezeknek a magas szinteknek a kezelésével szemben, ezért ami a ti testetekből kitisztul, a saját alsó asztrális lenyomatotokból kikerül, az már nem kapcsolódik össze újra a csakráitok rendszerével vagy fény testetek bármelyik más vonatkozásával, a bezárkózás, a félelem vagy a korlátozás mintáinak eredményeként.

A rácsok, melyeket megalkottunk, nagyon fontos célból szövik át a csakrákat. A Kozmikus Anya, a Kozmikus Atya és Gaia Istennő csakráin keresztül lettek belétek tápláva, ezzel biztosítva, hogy az új elektromágneses energiákat magatokba húzzátok összekapcsolva a Mennyet és a Földet, Kozmikus Szüleinken és Gaia Istennőn keresztül. Mindennek ti álltok a középpontjában. Ez azt jelenti, hogy nagyon hasonlóan szolgáltok ahhoz, ahogy egy kettős végződésű kristály szolgálna – fogadjátok és közvetítitek az energiát, aminél fogva az adott pillanat kozmikus energiája a testetekbe kerül, ti pedig közvetítitek azt a Földanya tudatosságába és az emberiség testi/fizikai, érzelmi, mentális és szellemi/spirituális szintű kollektív tudatosságába. Amint az ismeretek és a tudatosság minden dimenzióját áthatották ezek a kozmikus energiák és az elektromágneses energia fölgyorsult frekvenciái, minden elmozdul minden létező szinten. Olyan ez, mint megváltoztatni egy széf zárjának kombinációját, abban a pillanatban, ahogy halljátok a kapcsolódást, minden rész elmozdul és új kombinációval szükséges lecserélni a régit, hogy az új szint aktiválódjék.

Újabb tizenhat aktiválás vár az emberiségre, már akik hajlandóak erre, a kozmikus tudatosság és az emberi lényként történő társ-teremtés újfajta kifejezésére, egy olyan világban, ahol kifejezitek a fényeteket és képesek vagytok társ-teremteni ezt a fényt fölhasználva. Ez segít majd megértenetek, mit jelent a Föld részének lenni, de nem a Földé lenni. Fejlett lényekként fogtok élni, akik segítik azokat, akik még nem ébredtek föl, ugyanúgy, ahogy mi is segítünk nektek, azzal az egy különbséggel, hogy ti még nem mindannyian láttok minket fizikai szemmel, de ez is változni fog. Kapcsolataink szorosabbá válnak, nem azért, mert közelebb húzódtunk, hanem azért, mert megszabadultok a sötétségetektől, a terheitektől, a mérgeitektől, melyek árnyékot vetettek a látomásotokra és gyakran gátolták fejlődési képességeteket.

Ezek a kombinációk, amelyekről beszélek, a világotok meghatározott centrumaiba kerülnek és azt a kérést kaptuk, hogy igen sokat dolgozzunk a Közel-Kelet energiáival. Nyilván tudjátok, hogy Dubai az egyik központi portál, amelyen keresztül dolgozunk, és lesz még hat főbb aktiválás, amelyeket kifejezetten Dubaiban vezetünk le. A Niagara Vízesésnél megnyitunk egy Tizenkettedik Dimenziós kaput, ami állandó jelleggel ezen a helyen marad. Ez lehetővé teszi minden tiszta szívű, tiszta gondolkodású és tiszta szellemű embernek, hogy szabadon beléphessen ebbe a dimenzió kapuba. Amint beléptetek oda, sok eredeti, kozmikus kódot mutatnak meg nektek, melyek eloldanak benneteket az emberi formában élés korlátozó aspektusaitól. Amint az intelligenciának ezek az új szintjei integrálódnak lényetekbe, fizikai testetekben a DNS négy új szála jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a Tudomány emberei képesek lesznek fizikailag megfigyelni az aktív DNS hat szálát.

A következő huszonnégy-harminchat hónapban megszülető gyermekek már magukban hordozzák ezt a hat aktív szálat. Ők a Hatvanhatodik Dimenzió Mester Őrzői. Ők a folyékony szeretet kozmikus kódjaival vannak bekódolva, ezért ezek a bizonyos lelkek már sosem lesznek a rögzült univerzumhoz kötve. Ti viszont valamennyien ingadoztok a rögzült és a folyékony tudatosság világai között. Ezért lesznek idők, amikor a rögzült világban fogtok kapcsolatba kerülni a hiedelem rendszerek fix ideáinak és rögzült elképzeléseinek képviselőivel, olyan emberekkel, akik nem látnak semmit az életükből. Akkor szükség lesz majd rá, hogy egy Hatodik Dimenziós portált nyissatok a környezetükben, hogy részesülhessenek jótékony hatásaiból.

Lesz olyan csoport, akiktől azt kérjük, hogy tartsák meg a Viktória Vízesés energiáit, amíg mi az aktiválást végezzük a Niagara Vízesésnél. Akiknek a szerződése erre a szolgálatra vonatkozik, azok érezni fogják ezt a következő, hozzávetőleg három-öt hetes időszakban. Az energiátok aztán előkészül, hogy képes legyen a Viktória Vízesésnél ugyanannak a Tizenkettedik Dimenziós portálnak az aktiválásánál szolgálni. Ez azt jelenti, hogy az energia, ami a Tizenkettedik Dimenziós portálon át jön be, magával hozza a fény arany kötegét és negyvennégy Mester Lényt az úgynevezett Arany Univerzumból. Ez a bizonyos univerzum nem állt kapcsolatban az emberi fejlődéssel és a Földanya fejlődésével több, mint százezer éve. Most beleegyeztek, hogy dolgozzanak az emberiséggel, különösen Zimbabwe állapota miatt.

Harare [korábban Salisbury - Zimbabwe fővárosa – a ford.] mindig is a bolygótok legelső fény városai között volt bekódolva. A sötétség fölemésztette és szó szerint most jött el a cselekvés ideje, mint még azelőtt soha. Ahogy ez az áradat keresztül söpör az országon, hatalmas fölfordulás lesz, mivel a sötétség minden erejével megpróbál kitartani.

Ennél a pontnál hozzá kell tennem, hogy az egyik ok, amiért az alantas zavarkeltés, a szükségtelen késleltetés és így tovább és így tovább, nehézségeivel kell szembesülnötök, azért van, mert a Sötétség megpróbál szétrombolni minden erőfeszítést, hogy visszatartsa a folyékony rácsokat és azokat célozza a leginkább, akik a legtevékenyebb részt vállalják ezeknek az energiáknak a gondozásában. Ezért fontos, hogy tudatában legyetek ennek, mert meg fognak próbálni teljesen és véglegesen eltéríteni és megsemmisíteni. A holdfogyatkozás napja az Oroszlán hónapban teret (harcmezőt) képezett a félelmeitekkel szemben. A hold a rejtett fölfogást, a rejtett vonatkozást jelképezi és az anya összes félelmét, [azokat] a félelmeket, amelyeknek ki voltatok téve az anyaméhben és a bolygószintű sérüléseket, [amelyek] amikor elkülönültetek az anyától, fölerősödnek, így aztán [ez] az elkülönülés nagyon-nagyon mély seb az emberek számára a mai időkben.

Amikor a Sötétség, a tudatlan, a semmibe vett vagy a szeretetlen ezen a módon beavatkozik, akkor fontos, hogy a testeteket erősen tartsátok. Ennek módja lehet a testgyakorlás, annak biztosítása, hogy testetek olyasmivel legyen telve, ami nem tartalmaz mérgeket, mert gyengítené a test energiáit. Néhányan emlékezhettek rá, hogy nem túl régen Kuthumi az Egység Istennőivel megalkotott egy különleges rácsot körülöttetek, ami megóv a kollektív tudatosságtól és ez azért volt szükséges, mert tudtuk, hogy bekövetkezik ez a fenyegetés. A Sötétség mindent meg fog próbálni, hogy eltántorítson a középpontotoktól és muszáj figyelmeztetnem mindenkit, hogy a következő három hónapban ez nem fog alább hagyni, mivel egyre többet és többet hozunk be ezekből a rendkívül erőteljes mintázatokból a kollektív tudatosságba. A testetek csakráiba húzzátok majd be ezeket, hogy megváltoztassák a testi kapcsolatok szerkezetét a valósággal, az érzelmi kivetítéseket a valóságba, a valóságról alkotott mentális koncepciókat és érzékelést, miközben a szellemi energiátok vagy támogatja, vagy elítéli [azt], amit teremteni próbáltok.

A tudatalatti teljesen újra szerveződik, megtartva mindazt a bölcsességet és az összes pozitív és értékes eszközt, amelyeket elsajátítottatok. Segítjük mindazt eltávolítani, kitörölni és lekapcsolni, ami akadályozta a hitelességetek áramlását. Lehetnek olyan időszakok, amikor ilyen emlékek a felszínre emelkednek, de észre fogjátok venni, hogy már nincs ugyanaz a hatásuk rátok, mint korábban. Adódhatnak olyan körülmények, amik egyébként alaposan fölizgatnának a tudatalatti régi összefüggései alapján, de újra mondom, azt látjátok majd, hogy már másként reagáltok.

Szeptember és október hó folyamán retrográd Merkúr lesz újra. Mégis teljes mértékben hasznosítjuk ezt az időt és legjobb lenne, ha ti is így tennétek. Ebben az időszakban támogatjuk minden olyan dolog eltávolítását, ami hanyatlást okozott az életetekben. A hanyatlás megértése olyan, mint a retrográd hátrafelé mozgása az asztrológiában. A retrográd Merkúr ideje alatt összpontosítsatok mindenre, ami a RE előtaggal kezdődik: relaxáció, reform, reveláció, revízió, értitek, ugye?

A mostani retrográd Merkúr igen erőteljes lehet, ha megértitek, hogy most annak van itt az ideje, hogy visszatérjetek a kezdetek kezdetéhez, és megváltoztassátok [azt]. Ez a Retrográd Merkúr hatalmas ajándéka. Ezen idő alatt csak azt várjuk, hogy pihenjetek, lazítsatok és újrarendezzétek az életeteket, az értékeiteket, a fontossági szempontokat és így tovább, s ha a retrográdnak vége, cselekedhettek. A retrográd az elpihenés ideje, a befelé fordulásé, ezért azt vehetitek észre, hogy a Menny olyan helyre vitt benneteket, ahol pihenhettek, akár tetszik, akár nem.

Ez a mostani rács megnyitja a sejtjeitek tudatosságát és a DNS energiáját, mert ezek megértik a Hatodik és a Hatvanhatodik Dimenzió magasabb tudatosságának a nyelvét. A Tizenkettedik Dimenziós portál, amiről szóltam, szintén kapcsolódik az energiamezőtökhöz. Ezeknek a folyékony rácsoknak az öt szintje már előkészült a bekövetkező változásokra és a következő öt napban, én, Mária Magdolna, fogom átadni azoknak a dátumoknak a csokrát, amire szükségetek lesz és minden olyan információt, amit fontos pontosan ismernetek az előttetek föltáruló úton.

Én, Mária Magdolna, tizenkét kristályt kódolok be az energiámmal. Hatot közülük nektek mint csoportnak adok, hogy helyezzétek a Viktória Vízesésbe és a másik hatot ennek a csatornának, hogy hagyja a Niagara Vízesésnél. Ez a tizenkét kristály összekapcsolja a két portált a Niagara Vízesés és a Viktória Vízesés között és aztán figyeljük, mi történik.

Egyike a[zon] nagy áldásoknak, amelyek e különleges portálok aktiválásából fakadnak az, hogy a jelenleg a Viktória és a Niagara Vízesésnél lévő portálok Ötödik Dimenziósak, és óvatosan mondom, de igaz – azok számára, akik ilyen fölgyorsult ütemben dolgoznak, az Ötödik Dimenzió (elnézést, Kuthumi szavait fogom használni) olyan tegnapias! Olyan sok mindent tisztítottatok meg, hogy nem az Ötödik Dimenzióból kell merítenetek ahhoz, hogy tovább léphessetek. Azzal az energiával 2005-ben dolgoztatok. Meghaladtátok annak a dimenziónak a lenyomatait és a kódjait és a következményeit. A Tizenkettedik Dimenzió munkálatai elvisznek benneteket a Mester Tudatosság birodalmaiba és ez az, amiről a Fehér Tűz Elem szól. Igencsak nagy nyomás alatt tartott benneteket, szembeállított a saját árnyékotokkal, és így már megtestesíthetitek a Mester tudatosságot, a mester alkimistát, az építő mestert, a mesteri megnyilvánítót és most fejezitek ki annak az időnek a mesteri tervrajzát, ami az új Föld felgyorsult eljöveteléhez vezet.

Nem ez a legalkalmasabb idő, hogy részletekbe menően beszéljek az aktiválásokról, éppen most az ötödik rácsét kell befejeznünk a szív csakrán keresztül, amelyik azzá a mágneses ráccsá válik, amelyik bevonzza a többi aktiválás folyékony DNS-ét. Szóval, ha hajlandóak vagytok folytatni ezt az utazást a következő három hónapban, akkor hat év állandó tanulásának megfelelő tanításokban, fejlődésben, elengedésben és egyesítésben lesz részetek. Ez az Arany Templom Tanításokhoz kapcsolódik, azon belül is kifejezetten ahhoz, amit mi, az Egység Istennői nyújtunk át.

Az Istennő olyan belső energiát mondhat magáénak, amit a [férfi] Isten nem, és ez persze fordítva is így van. Azonban az Istennő kódjainak újra kell aktiválódniuk, hogy mindkettejüké összeolvadhasson – a szent házasságban – és lehorgonyozhassa a rácsokat, melyek túl fekszenek azon, amin mi jelenleg dolgozunk. (Ezek az energiák 2009-ben lettek behozva.)

Az Istennő kódjai Dubai energetikai aláírásában tárolódnak. Helyre kell állítani és vissza kell hozni az Istennőnek és akkor fogjátok megtapasztalni a belső békét magatokban, ahol biztonságban vagytok nőiességetekben és férfiasságotokban, nemetektől függetlenül. Ezeknek a rácsoknak a lepecsételése átjárókat nyit meg, különösen azok számára, akik ezeket a kódokat befogadják, ezért mi már összekapcsoltuk a ti energiátokat a Dubai rács szívével, fölkészülésképpen.

Ez az energia lepecsételésünk azokat a gyógyításokat is véglegesíti, amelyek a Grand Canyon energiái közepette mentek végbe, a rendkívül fontos Dubai híd építése közben és ami a Vietnamban és Kambodzsában történtek közben és aztán ez lesz a létra következő foka, amire ráléphettek. Minden a hágcsó egy foka, ami a következő ponthoz vezet.

A szív csakra most át fog esni egy - vezettetést kaptam, hogy ezt a szót használjam most - újra minősítésen, a következő hetvenkét órában, ami a fölszívódás három olyan szintjét fogja kitisztítani, amelyek akadályozták éleslátásotokat, önmagatokról mint fénylényről, akik testben tartózkodnak. Ennek azért kell megtörténnie, mert fontos megértenetek, hogy emberi lény mivoltotok fontos része az utazásotoknak, beleegyeztetek, hogy emberi szolgálatot végeztek, és mert fényetek örökké jelen van. Ezt a fényt az emberi lény tudatos figyelmének középpontjába húzzátok és arra használjátok erejének esszenciáját, hogy kiszélesítsétek a Tantra erőteljes energiáit, a szeretet fényét szőjétek.

Értsétek meg, hogy a szívetek a kulcs a tudatosság következő szintjéhez. Amikor kikerültetek anyátok méhéből, a szétválás traumája bezárta a szív ezen különleges aspektusát, azét a részetekét, amelyik lehetővé tette, hogy megértsétek, az emberi formában élés megköveteli tőletek a szeretet fényének szövését. Most azt akarom, hogy a szíveteket képzeljétek el telis-tele galaxisok milliárdjaival és ezekben a galaxisokban a fény, az élet és a tudatosság más formái milliárdjainak milliárdjaival és [képzeljétek el, ] hogy kapcsolatban álltok minden tudatosság formával a létezésben és ezért a szív képes kapcsolódni mindennel, mivel ez a hatalmas világ telve van információval, szeretettel és élettel, amit talán évmilliókig nem lesztek képesek ésszel fölfogni, de ami fontos, tudatában vagytok annak, hogy léteznek.

A világotok csak egy porszem a kinti világok között. Különleges céllal érkeztetek a Földre. Már korábban is szolgáltátok ezt a célt, egész életetekben ezt tettétek, mindez a hágcsó egy foka ahhoz, ahol most vagytok. Képzeljétek el a Kozmikus Anya és Atya szív csakráját megnyílni és hogy egy nagyon erős elektromágneses energiamező terjed ki belőle hozzátok és kapcsolódik a szív csakrátokhoz és a Földanya is megnyitja nektek a szívét és erős, vörös energia jön fel a lábatokon keresztül és csatlakozik a szív csakrátokhoz. A Kozmikus Szülők belétek táplálják [az] eredetetek igazságát. A Földanya belétek táplálja a vele való kapcsolatotok igazságát és emlékeztet benneteket [azon] ígéretére, hogy mindig szeretni és támogatni fog benneteket.

Ezeket a kollektív energiákat elképzelve a szívetekben terjesszétek befelé és kifelé is nagyobb részeitek felé, függetlenül attól, hogy ahová kiterjednek, az elér-e hozzátok.

Most fejezzétek ki a határozott szándékotokat, hogy ezen a folyékony rácson keresztül teljesen újra kapcsolódtok és újra egyesültök énetek meghatalmasodott vonatkozásához, aki ismeri és megbízik azon képességetekben, hogy szeretetet tudtok adni és elfogadni. Erősítsétek meg, hogy a szeretet csatornájaként szolgáltok Menny és Föld között és hogy a szívetek az a fölfogó edény, ami kiterjeszti energiáit a külső világba, és az a csatorna, ami táplálja lényetek belső birodalmait és visszaszerzi isteni jogotokat, hogy szeressetek és szeretve legyetek. Követeljétek vissza a jogot minden egyes lélek nevében a bolygón, hogy mivel mindenki a szeretet szikrájából született, megérdemli, hogy megtapasztalhassa azt és hogy igazából senki sem különítheti el tőle, mivel ez a lényege annak, amiből születtetek.

Most képzeljétek el ezt az energiát egy szép szövedéket alkotni és a bolygón mindenhová szétáradni. Fejezzétek ki szándékotokat, hogy ez az energia összeolvadjon minden megteremtett folyékony ráccsal, beleértve a személyes rácsotokat is, és őrizze ezt a Kozmikus Anya és Atya és a Földanya szíve, biztosítva az igazság isteni tervét, a fény isteni tervét és az isteniség eredeti rácsait lehorgonyozni minden erre hajlandó lélek szívébe és megerősíteni [azt], hogy megtörtént.

Ezeket a rácsokat bekódolták azokkal a fény eszközökkel, melyek biztosítják, hogy ha bármikor kísérlet történne a rácsok eltávolítására vagy szétkapcsolására, akkor a rácsok önműködően és azonnal arra a helyre folynak, ahol eltüntetnek bármilyen negativitást és sötétséget, ami kivetült oda. A folyékony rácsok igazából soha nem bonthatók el, semmi olyan által, ami a rögzült tudatosságból közelít. Bármi, ami a folyékony tudatosság felől közelíti meg a folyékony rácsokat, nem szándékozik lekapcsolni vagy elbontani őket, minden amit tenni akar, az a folyamatos társ-teremtés, az újra kapcsolódás és építkezés olyasmire, amit már megteremtettek, terjeszkedni benne, keresztül kelni rajta és engedni minden élet eredetét gyökeret verni az emberiség tudatosságában.

Drága Fénymunkások! Bizonyosan eljött a ti napotok azzal összefüggésben, hogy képesek vagytok becsülni a tényt, hogy a mai napon [be]teljesítettétek küldetésetek egyik szintjét. Azért mondom ezt, mivel mind az öt rácsot lehorgonyoztuk. Három évvel ezelőtt (szeretném azokat a kifejezéseket használni, amit ti használtok) nagyobb esélye volt annak, hogy a poklot tartjátok életben, minthogy ezeket a rácsokat horgonyoznátok le, és nézzétek, voila, a helyükön vannak. Most cselekedjünk gyorsan és ennek az idővonalnak minden lehetőségét kihasználva és mindent valóra váltva valamennyien learathatjátok a babérokat.

Ahogy a szív csakra keresztülmegy ezeken a változásokon, tudatosul bennetek [az] a tény, hogy érzelmileg, szellemileg és energetikailag mennyire érzékenyek vagytok. Lassan már szokásotokká válik, de borítsátok be magatokat arannyal, ametiszttel és fehér fénnyel és lépjetek be a Fehér Láng közepébe, hogy védve legyetek, amíg a Sötét a maga gyanús kis üzelmeit végzi, és ne fordítsatok rá túl sok figyelmet, mert amikor ezt a köpönyeget viselitek és a Fehér Láng közepében álltok, akkor higgyetek nekem, az energiátok elhamvasztja azokat a kivetítéseket.

Szeretném megköszönni valamennyiőtök részvételét ennek a feladatnak a teljesítésében és szeretnék külön köszönetet mondani előre a részvételetekért minden ezután következőben. Alaposan kivettük a részünket ebből a munkából sokféle módon, de ez az utazás megérte. Sok, sok jutalom várat magára belőle, és amit most kezdünk vele, annak sok eljövendő generáció élvezni fogja a jótéteményeit. Örök időkre Ti vagytok a változások katalizátorai a Föld szellem történetében.

Az a kívánságom, hogy a szívetek mindig legyen telve szeretettel, az elmétek legyen telve békével, a testetek legyen telve jóléttel és a szellemetek vibráljon az energiától, a vitalitástól és az örömtől. Köszönöm az időtöket és köszönöm, hogy megajándékoztatok ennek a közvetítésnek a meghallgatásával.

Mária Magdolna vagyok. Au revoir. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...