Mária Magdolna: (9:29) A Bolygószintű Szexuális Sérülések Gyógyítása

Michelle Eloff (08.09.12) - Mária Magdolna: (9:29) A Bolygószintű Szexuális Sérülések Gyógyítása


Forrás:thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád [kommentárok]: Szigeti Antal

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/b84eu6sawmt3tfc/29_9+M%C3%A1ria+Magdolna+A+planet%C3%A1ris+szexu%C3%A1lis+sebek+gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa.mp3

[Mihály napi kulcsdátum aktiválás, ami a Kvantum Tantra Alkímiájának 8. része is. Az eddig sokat elemzett szexuális természet megélése kapcsán itt beszél arról először, hogy ez nincs konkrét kapcsolatban a szokásos értelemben vett szexuális aktivitással - (és ez már az én kommentárom) hanem sokkal inkább a szexuális energia megfelelő alkalmazásával. Ez utóbbi már Gurdjieff tanításainak is visszatérő csomópontja volt, több helyen megtalálhatjátok például az "Egy ismeretlen tanítás töredékei"-ben.]

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff© közvetítése által
Johannesburg – 2008. szeptember 12.

Mária Magdolna vagyok és mindenkit köszöntök a szeretet és igazság jelenlétében. Isten hozott és legyetek üdvözölve!

A mai, szeptember 29-i kulcs-dátum aktiválás közvetítésének célja, hogy mindenkit hozzásegítsünk az elfojtás romboló energiáinak megértéséhez. Ez történik [meg] a Kvantum Tantra Alkímia tanításainak - azok közül is egy igen jelentősnek - szóbeli átadásával. A Föld és az emberi megértés és tudatosság növekedésének sok-sok ciklusával a tudatos figyelem számos szintje jött létre. Ahogy ezek a ciklusok jöttek-mentek, ezeket a tudatosság mindenféle szintjei kísérték, és ezek nem mindig mutatták a tudatosság bölcs természetét, ami alatt azt értem, hogy az új ciklusok kezdetével az ember bizony alulról indul, hogy úgy mondjam, az illető idő-vonal felemelkedési spirálján dolgozva addig, míg a követező szint el nem kezdődik.

A jelenlegi idővonal, amellyel valamennyien szembesültök, a halál és újjászületés ideje, és a napéjegyenlőség, amin épp túljutottatok, része a halál és újjászületés ezen utazásának, mindamellett roppant fontos, hogy az emberek fölismerjék, hogy az emberi én számos minőségét elfojtották természetük erejénél fogva. A szexuális energia az, amit leginkább elnyomtak és valójában ezt a legveszélyesebb elnyomni, amivel arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy a teremtő szexuális energia elfojtásával minden egyebet [is] elfojtanak. Ehhez az elfojtáshoz kapcsolódva végeredményben a személyiség, az intellektus, sőt még a fizikai test is károsodik.

A gyökér csakrátok sok tüzet tartalmaz, annyit, mint a föld elem. A keresztcsonti/szex/ csakra a víz elem, de tartalmazza a szenvedély tüzét is. Amikor ezek a lángok csak pislákolnak, akkor az emberi én belső életereje nem képes kifejezni teljes erejét és ennek eredményeként az emberi énnek tulajdonképpen nagy nehézségei támadnak, hogy teljes kapacitással tudjon működni.

A szexuális energiára vonatkozó információkat súlyosan elferdítették és biztos vagyok benne, hogy sokan tudjátok már, hogy ez a torzítás szándékos volt, ráadásul ez rést ütött Kelet és Nyugat között, az ész és a szív között, az én emberi aspektusa és a természet között. Ez az elfojtás lekapcsolt benneteket a szellemetekről is, ezért rendkívül fontos kellő figyelmet szentelni szexuális természetetek sérüléseinek gyógyítására és [az] az energia, amelyet ma előteremtünk, egyrészt azt a célt szolgálja, hogy fölgyorsítsa a gyógyulási folyamatot azok esetében, akik már elkezdték ezt a folyamatot, másrészt azok esetében, akik most fogják ezt az utat választani. Azért idézzük meg ezt az energiát, hogy támogasson benneteket fényetek terében és megadja számotokra ennek az utazásnak a biztonságát. Nagyon fontos megértenetek a szexuális természetetekben rejlő erőt, azt, hogy egyáltalán semmi vészjósló nincs benne, egészen biztosan semmi ördögi nem található benne, sőt, hogy ez szakrális cselekedet, más dimenziókba vezet benneteket, ha a helyes tudatossággal használjátok, a megfelelő szándékkal és az energia munka céljából és érdekében.

A Földanya [önnön] hatalmának új szintjére lépett, ezért lehettek tanúi annyi szerteágazó változásnak a bolygótokon. Az elerőtlenedő emberiség és az ember szexuális természete szenvedte talán el a legnagyobb sérüléseket a kollektív tudatosságban. Az emberi természet az, ami szeretne szeretve lenni, elfogadottnak tudni magát és tisztának és jónak tűnni, ezért ha valaki követi testének természetes ösztöneit és szexuális megnyilvánulásokkal kényezteti magát, akkor hatalmas bűntudat és szégyen kapcsolódik hozzá sok ember részéről. Azok, akik a szexuális visszaélések elszenvedői, nagyon mélyen beágyazódott sérüléseket hordoznak ezzel kapcsolatban és hajlamosak eltávolodni szexuális természetüktől, néhány esetben viszont ezek a személyek teljesen elmerülnek saját szexualitásukban és a szex fegyverré válik, szenvedéllyé, amelyet fájdalom okozására használnak, egyszersmind megpróbálják vele saját fájdalmukat eltompítani.

Ismerve az emberiség szexuális természete által okozott rengeteg fájdalmat, érthető az ok, amiért ennek az energiának az elfojtása olyan erőteljes eszközzé vált az emberiség hatalmának és isteni természetének elnyomásában. Itt a ragyogó alkalom, hogy visszaszerezzétek az emberi énetek szexuális minőségeit, meggyógyítsátok és egyensúlyba hozzátok [azokat]. Az ember szexuális természetének gyógyítása nem szükségszerűen követeli meg, hogy szexuálisan aktív legyen egy vagy több partnerrel, sokkal inkább olyan utazás ez, amire az ember egyedül indul és esetleg igénybe veheti olyasvalaki segítségét, akiben megbízik és aki átsegítheti a sebek begyógyításának folyamatán és aki békét hozhat szexuális természetébe.

Az én ezen aspektusának gyógyítása/gyógyulása kollektív gyógyuláshoz vezet, ami bolygószintű változást eredményez a tudatosságban, de hogy mennyi ideig fog tartani az emberiségnek [az], amíg megváltoztatja tudatosságát a szexszel és szexuális természetével összefüggésben, az ez idő tájt nem körvonalazható, viszont ha minden ember végigviszi a maga gyógyulási folyamatát és szándékában áll megjeleníteni azt a környezetet, amelyben folytatja előrehaladását ebben a természetében, az hozzájárul a tudatosság bolygószintű változásához.

Saját szexuális természetetek [ön]magatokra vonatkozó információkat hordoz. A csakrák olyan könyvtárak, amelyek hatalmas mennyiségű információt tartalmaznak. A gyökér csakrátok köt össze benneteket a Földdel és tart leföldelve. A gyökér csakrátok és a korona csakra összeköttetésben áll, ez a ti égi és földi összeköttetésetek. A napfonat erőtök székhelye, amin keresztül energiát vetítetek ki, akaratotok által és amin keresztül erőt és energiát integráltok. A keresztcsonti/szex csakra a nőies szexuális csakra, a harmadik szemhez kapcsolódik, [az] a csakra, melybe a viselkedési mintáitok kódolódnak be. A napfonat a torok csakrához csatlakozik és kreativitásotok is a torok csakrában tárolódik, csakúgy, mint a keresztcsonti/szex csakrában. A szív csakra kapcsolódik mind a fölötte, mind az alatta elhelyezkedőkhöz, ezáltal mélyebb megértést nyújt arról, hogy miért olyan fontos énetek ezen aspektusát megszólítani és miért kapcsolódik hozzá minden gyöngítő és akadályozó, elnyomó és korlátozó hiedelemrendszer és érzelem.

Ha a gyökér csakra nem működik teljes kapacitással, akkor fölöttébb nehéz leföldelve maradnotok, igen bonyolult lehet [az] igényeitek fizikai szintű kielégítése és ha a gyökér csakra nem működik teljes erővel, akkor ez érinti a korona csakrát is. Vannak esetek, amikor a gyökér csakra leginkább kikapcsoltnak tekinthető, viszont a korona csakra működése túlfeszített, és amikor ez bekövetkezik, akkor az egyén a fizikai világban működésképtelen.

A szexuális energiát és a nemi aktust egykor arra használták, hogy energiát húzzanak be a mennyből és hogy a csakrákon keresztül a földre hozzák. Ha valaki az ősi Tantrát gyakorolja, ami a szeretet fényének szövését jelenti, akkor az képes elérni a tudatosság más dimenzióit. Ez azt jelenti, hogy mennél jobban eltávolodtatok szexuális természetetektől, annál jobban eltávolodtatok földi életetektől és attól a többi birodalomtól, ami a tudatosságot hordozza és nagyban hozzájárul földi utazásotokhoz. Azokban az esetekben, amikor az emberek a szex rabjai, vagy arra használják, hogy sebeket ejtsenek, manipuláljanak vagy kihasználjanak másokat, az szintén rendkívül romboló, pontosan az ellentettje annak, amire szánták, [így a] szexuális természetükkel gyökeresen ellentétes. Mivel ha valaki szerelmeskedik, az nem jelenti azt, hogy kapcsolatban áll szexuális természetével és ezt biztosan állíthatom, mivel nagyon kevés emberi lény inkarnálódott a bolygón ezekben az időkben, aki igazán megérti szexuális természete mágiáját és hatalmát.

A mostani idők ajándéka valamennyiőtök számára az, hogy kezditek fölfedezni és tudatába kerültök a szexuális természetetek teremtő hatalmának. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha nem váltok szexuálisan aktívvá, akkor nem részesültök jótékony hatásaiból – nem, ez azt jelenti, hogy megbékültök és zöld ágra vergődtök saját szexuális természetetekkel. Ha szexuálisan aktívak vagytok és ha bármilyen negatív érzés vagy magatartás fűződne hozzá, akkor gyógyítás szükségeltetik. Vannak olyan emberek, akik a cölibátust választották, de kiegyensúlyozottak szexuális természetük elfogadásában, megértve, hogy a szexuális energia közvetíthető a teremtőképességen keresztül és egyenesen a teremtőképességbe. A szexuális energia használható a természettel történő kommunikációra és ez az energia használható a többi csakra fényének aktiválására és amikor a szex csakra energiáját fölviszitek a szív csakrába és a kozmikus fény erejét a korona csakrán keresztül szintén a szív csakrába vezetitek és a két energia ott egyesül, akkor szexuális tapasztalatot éltek át a szív csakrában, [olyat] ami a nagyobb lehetőségek világát nyitja meg számotokra, pontosabban a teremtőképességet és azon keresztül a feltétel nélküli szeretet erejének megértését, csakúgy, mint a személyes élet és a társadalmi befolyás kettősségének megértését.

A legelső dolog, amit most tennetek kell az, hogy ismerjétek el a társadalom félretájékozottságát. A világ, ahogyan ti ismeritek, a világ, ahogyan ti látjátok és tapasztaljátok és ahogyan kapcsolatba léptek vele, komolyan félrevezetett és félretájékozott, valójában csak nagyon-nagyon kevés olyan emberi lény van mostanság a társadalomban, aki ismeri a szexuális természet igazságát, a csakrákban tárolt teremtő erőt és energiát, melyek hozzájárulnak ezeknek a szépséges energiáknak a fizikai világban való megjelenéséhez. Következő lépésként el kell engednetek, el kell eresztenetek és el kell dobnotok minden olyan hiedelem rendszert és programozást, ami belenevelődött a társadalomba.

A társadalom továbbviszi azt, ami korábbról származik és ha az meg is változna, az nem mindig jelenti azt, hogy a társadalom is változna csupán azért, mert néhány ember úgy mondta. Az emberiség természete trendeket követ és a tömegek után fordul. Számos alkalommal a félelem berögzült, a megszokotthoz idomul, de nektek most itt az alkalom, hogy nonkonformisták legyetek az életnek ezen a különös területén. Ez most a tömeg tudatosság áttörésének kora és az egyéni jelenlétetek fölkarolásáé, az egyéniségeteké, vagy még inkább, hogy egyesítsétek azt azok kollektív tudatosságával, akik éberebbek, akik tudatosabbak, akik emlékeznek az igazságra, akik fölismerik magukban az igazságot. Az igazságot soha nem kell megvédeni, mert tudja, hogyan tárja fel önmagát.

A mai aktiválás energiái támogatják a bennetek élő igazságot, hogy [az] meglelje bennetek kifejeződésének útvonalát, ami által tisztába jöhettek a szexuális természetetek igazságával, a benne rejlő fénnyel és teremtő erővel. Az elfojtás bármilyen formája elfogadhatatlan, mert az visszatartja a fényt, a szeretetet és az erőt. Isteni jogotok, hogy szeretve legyetek, hogy meghatalmasodjatok és hogy képesek legyetek teremteni. Azért teremttettetek, hogy természetetek szerint teremthessetek és társ-teremthessetek. A nemzés természetes része ennek a folyamatnak.

Hadd foglaljam össze: a legelső dolog, amit meg kell értenetek az, hogy a társadalom félrevezetett és félretájékozott és ez a félrevezető információ programozódott belétek, ami az életre és az énre vonatkozó információkat és felfogást alakítja és ami nem igaz. A második lépés az, hogy hagyjátok el, vessétek el ezeket a programokat és helyettesítsétek azokat a bennetek rejlő igazsággal. Az autentikus én visszaszerzésének utazása megköveteli ezt tőletek és itt teljesen új módon fogjátok megtapasztalni a Kvantum Tantra Alkímiáját, mert ez fölébreszti az érzékenységetek különféle szintjeit és azt a képességeteket, hogy használjátok érzékeiteket, [és ez] rendkívül fontos, mert amikor eltávolodtok az érzékeitektől, akkor eltávolodtok az énetektől. Amikor az érzékeitek teljes mértékben működőképesek, akkor képesek vagytok az élet más aspektusaival is kommunikálni, a természettel, más királyságokkal, más világokkal fogtok tudni kapcsolatba lépni. Az egyetlen ok, amiért ezek most nem lépnek veletek kapcsolatba az, hogy nem vagytok rá nyitottak, nincs meg a képességetek, hogy [meg]érezzétek, mi akar veletek kommunikálni, azaz inkább hadd mondjam úgy, hogy a kommunikáció ugyan jelen van, de ti nem halljátok, nem látjátok [azt], hogy ki szól hozzátok.

Nagyon meg fogtok lepődni azokon a tapasztalatokon, hogy mennyire mélyen kapcsolódtok az élethez, amikor megengeditek magatoknak annak megértését, hogy visszatérjetek az élethez és fölfedezzétek szexuális természeteteket és lenne egy különleges kérésem azok felé, akik közületek mély szexuális sérüléseket szenvedtek el szexuális visszaélések következtében. Ti lesztek azok, akik a legnagyobb gyógyulást fogjátok előidézni a tömeg tudatosságban, mivel olyan sérülések eleresztéséről van szó, melyekben az elfojtott szexuális energia megtalálja a kifejeződés új útját és ez a tisztulás új szintjét adja a Földanya kollektív sérüléseihez és az elnyomott aggodalomhoz, ami [olyan] egyénekben tárolódott, akik szexuális visszaélések áldozatai. Egyesekben, akiket szexuális visszaélés sújtott, pillanatnyi tendencia keletkezhet, hogy ugyanazokat a visszaéléseket kövessék el és nem azt mondom, hogy a többségben, [hanem] azt mondom, hogy egyesekben, akikben ezáltal most meglesz a legnagyobb lehetőség arra, hogy fölgyorsítsák a kollektív sérülések gyógyulását.

Közületek azok, akik nem tapasztaltak meg ilyen visszaéléseket, nektek is fontos szerep jut, mert talán ti is hordozzátok a szégyent vagy más elgyöngítő érzelmet a szexuális természetetekhez kapcsolódóan. Talán ti is növeltétek a hiedelmet, hogy ez csúnya dolog, rossz és olyasmi, amit jó kisfiú és jó kislány nem tesz és növeltétek [azt] a sérülést, amelyet azokban okoztatok, akik gyermekként fölfedezték szexuális természetüket és akiket talán megbüntettetek felfedezéseik során. Ti is hozzá fogtok járulni a folyékony rácshoz, a Földanya testén az emberek által okozott szexuális sebek gyógyításával.

Kedveseim, ez a mostani energia aktiválás a fény kinyerését jelenti a Dubaiban nemrég aktivált folyékony rácsokból, ahol a Szent Tűz Templomai visszatértek a Földre. Létezik egy [olyan] Szent Tűz Templom, amelyik most lép be a Föld bolygó éteri mezőjébe és ma van ezeknek az energiáknak az első integrálódási fázisa. Ezt a bizonyos Tűz Templomot a Megvilágosodás száznegyvennégyezer további Fehér Lángja kíséri. A Fehér Tűz Elem a legerőteljesebb elem, amelyet valaki arra használhat, hogy biztosítsa olyan dolgok gyors elengedését, amelyek nem szolgálják azt az utat, amin éppen most jár. Ez lényegbe vágó képesség, olyan készség, amit az élet bármely területén fölhasználhattok. Ahogy azt már korábban is ígértem, nagyon meg fogtok lepődni, amint látjátok magatokat visszakapcsolódni az élethez, mihelyt ezek a sebek begyógyultak.

Ez a különleges gyógyulási folyamat számos kísérletet fog tenni, amíg csak teljesen ki nem merülnek az energiái, mégis, soha ne adjátok fel, mivel minden kísérlet, amelyet azért tesztek, hogy begyógyítsátok a sebeket, a gyógyulás újabb szintjeit teremti meg és ahogy mind áthatjátok ezeket a szinteket, egyre fölvilágosultabbak lesztek szexuális lényként élve a fizikai világban, megteremtve azt az életet, amelyet megérdemeltek. Amikor leföldelitek magatokat szexuális erőtökben, nagyobb tisztasághoz juttok, nagyobb állóképességhez és energiához, amivel uralhatjátok életetek kihívásait és megérthetitek és elfogadhatjátok, hogy a sorsotokon dolgozzatok, vagy a végzeteteken, ahogy tetszik.

Mivel az idő meglehetősen nagy mértékben felgyorsult, most mindenki számára fontos megérteni, hogy nincs vesztegetni való időnk, abban az értelemben, hogy beszélgessünk a sebekről. Azt választottátok, hogy a hiteles harcos vagy amazon útjára léptek, azt választottátok, hogy fölidézitek a mester alkimista minőségeit, mert másképp nem tudnátok a mostani energiákkal dolgozni, ezáltal létfontosságúvá vált, hogy ne csak, hogy engedélyt adjatok magatoknak, hanem biztosítsátok annak lehetőségét is, hogy beléphessetek az isteni szeretet szentélyébe, és útjára indítsátok a gyógyítás megkezdését. Rengeteg tisztességes, szenvedélyes és feltétel nélkül szeretni és adni tudó ember él a bolygótokon, aki kész benneteket segíteni, mégis ti vagytok azok, akiknek az első lépéseket meg kell tennie, ti vagytok azok, akiknek az engedélyére várnak.

A bolygó szexuális sérüléseinek meggyógyítása emeli a kollektív tudatosság rezgéseit és ennek minden Fénymunkás, az életben elfoglalt helyétől függetlenül, élvezni fogja jótéteményeit, és ez megbízható módja annak, hogy leföldeltek maradjatok, a Földhöz rögzítettek, mialatt a Mennyben visszahozzátok élet erőtöket a testetekbe a gyökér csakrán keresztül, ezáltal az energia áramlásának egyensúlya a Földanya és az gyökér csakra valamint a korona csakra és Menny között újrakezdődik az eredeti folyamat szerint, aminek eredményeképpen a Kozmikus Energia belép a korona csakrába, továbbhalad az gyökér csakrába és a Földanyába, az energiák tökéletes cseréjét hozva létre. A korona és a gyökér csakra között elhelyezkedő többi csakra szintén részesül a gyógyulás hatalmas ajándékaiból.

Az lenne a javaslatom, hogy töltsetek egy kis időt a csakráitok mélyebb részleteinek megismerésével, ha még nem tudnátok róluk eleget, mivel ha ismeritek a csakrák feladatait, akkor nagyobb rálátásotok lesz arra, hogy hogyan hasznosíthatnátok ezt az átható gyógyulást. Azt is észrevehettétek, hogy amikor a szexuális energiát elfojtjátok, akkor nő az aggodalom, harc dúl a nemek között, az ész és a szív között, test és szellem hadban állnak, harcol az egó és háború veszi kezdetét. Annak oka, hogy miért tör ki a háború, az, hogy feldolgozatlan dolgok belül háborognak, így amikor a háborog szót kívülre vetítitek, abból háború lesz, minden rejtett csapda figyelmet követel magának, a háborgás sebeket okoz, eljön az ideje annak, amikor nem marad vesztegetni való idő. Hívunk minden sebzett lelket, hogy ragadjátok meg a fényeteket, a szíveteket, az igazság kardját, az önbecsüléseteket, méltóságotokat és akaraterőtöket és lépjetek a gyógyulás birodalmába. Megígérjük, hogy ez minden elképzelésen túl hasznotokra válik, nektek és mindenki másnak is.

A Földanya mély háláját fejezi ki mindazért, ami a folyékony rácsok megteremtésével kapcsolatban történt és a rengeteg sérülés kollektív gyógyításáért, és ez az egyetlen, ami éppen most a legnagyobb figyelmet igényli. A szexuális energia elfojtása a legmélyebb, a legfőbb, ha nem az egyetlen oka a társadalmi problémáknak. Tanulmányozzátok a csakrák lényegét, különösen az alap/gyökér és a keresztcsonti/szex csakráét, mert ezáltal nyertek betekintést az emberi lény szexuális természetébe. Fordítsatok időt az ősi szövegek fölkutatására, amelyek tartalmazzák az eredeti információt, olvassátok a Tantrát és fölfedezhetitek az igazságot, ami fölszabadíthat benneteket számos területen és jobban megérthetitek mai üzenetemet. Annak mélyebb megértése is megnyilvánul számotokra, hogy miért legfőképpen ezt az erőt nyomtátok el, ezt a természetet és amikor fölismeritek az okozott sérülések mögött húzódó célokat, akkor majd nem akartok semmi mást csinálni, mint fölszabadítani magatokat és bátorítani minden más lelket, aki hasonló terhek súlyától nyög, hogy engedje el azokat az énjéből és ti lesztek azok, akik az igazság megnyilvánulásának üzenetét hordozzátok azok számára, akik készen állnak a szexuális természet elfojtása tényeinek elfogadására és arra, hogy az emberi lény szexuális teremtmény. A Föld bolygón minden szexuális teremtmény, mindennek megvan a képessége, hogy nemzzen a születés és halál ciklusa céljából.

Teremtsetek békét a szexuális természetetekkel, fogadjátok el és kössétek meg a békét azzal a ténnyel, hogy szexuális lények vagytok és [így] Vénusz Istennő energiája mellétek fog állni, meg fogja mutatni, hogyan teremtsetek egyensúlyt, szépséget és kifinomultságot, hogyan hozzátok vissza a bájt és a szeretetet az életetekbe, azoknak a minőségeknek a megvalósításával, amelyek szexuális természetetek eredeti minőségei. És ennek eredményeként majd azt mondhatjuk, hogy a Vénusz és a Mars energiái, amelyek a férfiasságot és a nőiességet jelentik, valamint a szexuális energiák a nem megfelelő kezelés állapotába kerültek és itt az ideje, hogy kiegyensúlyozzátok ezt a természetet magatokban.

Én, Mária Magdolna, a védelem pajzsát hozom létre most körülöttetek, annyi időre, amennyire csak szükségét látjátok, és Vénusz Istennő mellé állok és személyes gyógyulásotok vezetői és angyalai mellé szegődöm, és elősegítem a gyógyulási folyamatotokat, emlékezési folyamatotokat, rehabilitációtokat és ezáltal veletek leszünk, miközben újjászülettek és újra magatokhoz ölelitek az életetek isteni aspektusait és magatokhoz ölelitek azokat a szent ajándékokat és örömteli tapasztalatokat, amelyeket az emberi élet során szándékoztatok megismerni.

Legyen veletek és kommunikáljon rajtatok keresztül autentikus szexuális természetetek szelleme, vezessen és irányítson benneteket és irányuljon minden lépésetek a teljes gyógyulás felé, teremtse meg azt a környezetet, amit létre szeretnétek hozni.

Mária Magdolna vagyok és köszönetet mondok valamennyiőtöknek, amiért meghallgattátok a szavaimat, amiért elolvastátok ezeket a szavakat, amiért magatokra vettétek azt a választást, hogy eleresszétek a félrevezető társadalmi kivetítéseket és hogy kialakítsátok a saját véleményeteket és fölfogásotokat [arra] az igazságra alapozva, amelyről fölfedeztétek, hogy [az] mindvégig a sérüléseitek felszíne alatt húzódott.

Leljetek békét!

Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...