Kuthumi - 10:10 A Harmónia és Béke Ösvényei

Michelle Eloff (08.09.15) - Kuthumi: 10:10 A Harmónia és Béke ÖsvényeiForrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyagot letöltési linkje Szigeti Antaltól: http://www.mediafire.com/download/fbzvj43zx3qdyd7/10_10+A+b%C3%A9ke+%C3%A9s+harm%C3%B3nia+%C3%B6sv%C3%A9nyei.mp3

(Kérem, hogy vegyétek figyelembe, hogy bár [a korábban felvett szövegben] Kuthumi a szeptember 29-i channellingre utal, azt valójában Mária Magdolna adta át, a szeptember 21-i közvetítés [viszont] igen jótékony hatású és erősen javallt.)

Csatornázta: Michelle Eloff
Johannesburg, Dél-Afrika, 2008. szeptember 15.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoOoOoOoO

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az átalakulás, az egyesülés, a megértés és a tudatos figyelem áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a 10-ik hónap 10-ikéjének megünneplése lehetőséget nyújt az elmétek, a testetek, az érzelmeitek, az intellektusotok és a szellemetek működésének megismerésére. Az én ezen aspektusainak megértése új rácsot alakít ki bennetek, olyan folyékony rácsot, ami a megvilágosodás ösvénye felé irányít benneteket és segít megemelni belső rezgéseteket, ami hozzásegít közel férkőzni a sejtemlékezetben tárolt információkhoz, amelyekhez eddig a pontig nem voltatok képesek kapcsolódni. Az erre való 'képtelenségnek', ha nevezhetjük így, az a sűrűség az oka, amit az elmétekben, a testetekben, az intellektusotokban és az érzelmeitekben tároltok, emiatt a mai közvetítésünk célja az, hogy olyan irányba tereljünk benneteket, ami lekapcsol [benneteket] az élet érzékelésének régi paradigmás mátrixáról és a tudatosság olyan felfogásáról, ami beleszövődött a kollektív rácsozatba.

A legtöbben megértitek, hogy a régi paradigma rácsai rögzült természetűek, ezért nagyon kevés hely marad bennük a fejlődésre, viszont a folyékony rácsok hatalmas egyéni gyarapodásra nyújtanak lehetőséget, ami ráadásul a közösség folyékony rácsaihoz is hozzáadódik. Igen fontos megértenetek, hogy az emberi létezés célja ráébredni arra a sok szétágazó aspektusra, amelyeket az emberi lényként [való] inkarnálódás rejt magában. Ahogy keresztülhaladtok az emberi tapasztalat különböző szintjein, kezditek belátni, hogy az emberi testben élés talán leginkább az iskolába járáshoz hasonlít. Az első év az iskolában első ránézésre elcsüggesztőnek tűnhet, olyan sok az új információ, az új felfogás és a képzettség, amit el kell sajátítani, mégis, általában tizenkét évi munka végeztével eljuttok olyan szintre, ahonnan el tudjátok dönteni, merre lépjetek tovább és hadd mondjam el, hogy azok közületek, akik résztvevői a mai energia aktiválásnak, azok elérték 'iskolai fejlődésük' főáramát, hogy úgy mondjam és ti most már készen álltok eldönteni, hogy mibe is fektessétek be az energiátokat.

Mielőtt továbbmennénk, fontos megértenetek, hogy a kollektív rácsot a társadalmi érzékelés olyan kivetítései hozták létre, amelyek nem feltétlenül foglalják magukba minden igazság eredetét. Isten igazából a legtöbbjét annak, amit a társadalom igaznak vél, elárasztja a szemét. Minél előbb belátjátok ezt, annál hamarabb lesztek képesek túljutni azokon a programokon és kivetítéseken, amelyeket a társadalom halmozott egymásra hiú látszatként. Ezek a látszatok azonban számos tapasztalatot szültek, és mielőtt még valaki idejekorán úgy vélné, hogy ez mind rossz volt és soha többé nem szabad megismétlődnie, az tudjon róla, hogy mindez jó okból történt így. Az egésznek az az alapja, hogy vagytok, ahol vagytok, tudjátok, amit tudtok és megtapasztaltátok, amit megtapasztaltatok, de most olyan valóság részesei vagytok, amelyben megvan a továbblépés lehetősége.

Ha ragaszkodtok a múltbeli kötődéseitekhez, nem juttok előbbre és ha az a választásotok, hogy mindenáron kiüssétek magatokat, akkor is nagyon szeretünk benneteket. Az igazat megvallva ezt az üzenetet a lelketek mélyén ti magatok hívtátok be, felsőbb énetek és autentikus énetek teremtett egy lehetőséget arra, hogy kezdjétek el meghallani azokat a gondolatokat, amelyek nem feltétlenül az információ egymásra halmozásán alapulnak, hanem sokkal inkább olyan gondolatok fölismerésén, amelyekre már nem érvényesek a társadalom eddig nyilvánvaló normái és elkezdtek kilépni az akvárium tudatosságból és beléptek az új lehetőségek döbbenetes valóságába.

Az Ősök nagyon szorosan működtek együtt az élet számos láthatatlan eszméjével. Ezek az erények, ha szabad így fogalmaznom, azok a kulcsok, amelyek az emberi élet börtönének ajtaját nyitják. Az emberek nincsenek arra ítélve, hogy az egó teremtő elvárásai és ezeknek az életre való kivetítésének labirintusába zárva maradjanak. Uralmatok alá hajtottátok a régi paradigma világát és engedtessék meg nekem, hogy ismételjem önmagam, mert ezt már hallhattátok elégszer, de nem emésztettétek meg annyian, hogy ne kéne még többeknek tudni róla ahhoz, hogy tovább léphessetek. Az egyik ok, amiért egyre csak ezt szajkózzuk az, hogy nem sok idő maradt hátra és ezzel nem azt állítjuk, hogy ez ok lenne a pánikra, hanem azt mondjuk, hogy tisztában kell lennetek vele, hogy eljött az idő, a holnap az holnap van, de amire ma nyílik lehetőség, arra többé nem lesz.

Szólítunk minden lelket, aki ott belül valami mást érez, és biztosítunk minden lelket, aki a legcsekélyebb szándékát mutatja annak, hogy a régi világ akadályain túllépjen, hogy támogatjuk abban, hogy megláthassa azt, ami a láthatatlan világban található, egyszersmind minden olyanban, ami még fogalmi szinten sem jelent meg, nem lépett a létezésbe az emberi elmében.

Nemrég átadtam egy üzenetet, amiben arra buzdítottam, hogy vessétek el mindazt, amit tudtok. Sokakat elrémített ez az ötlet. Ennek oka az, hogy arra szólítja föl az egót, hogy szabaduljon meg minden kötődéstől, ami a meghittség, a megszokottság komfort zónáját képezte. Azért, mert valaki kényelmesen érzi magát a bőrében, nem feltétlenül jelenti azt, hogy számára ez lenne a legelőnyösebb. Számotokra jelenleg az jelenti a fő megmérettetést, hogy van-e elég bátorságotok szembenézni életetekkel, életetek éppen aktuális energiáit fölvállalni, érezni, üdvözölni és döntéseket hozni.

Ennek a közvetítésnek az átadása idején épp egy különleges energia van jelen, amit a retrográd Merkúrnak nevezünk és ez a különleges energia tulajdonképpen nagyban támogatja ezt a közvetítést, mivel további lehetőséget biztosít a befelé tekintésre, a befelé utazásra és újra megszólítja az én azon részeit, amelyek elrettentek az ismeretlenbe tartó utazástól. Azok számára közületek, akik a retrográd után merülnek bele ebbe az anyagba, azokra szintén ugyanúgy vonatkozik ennek az idő vonalnak a támogatása. Fölöttébb sok ember ragadt bele a megelégedettség dagonyájába, most meg a rossz sors miatt panaszkodnak. Nincs helye többé a panasznak. Azért mondom ezt, mert minden válasz és megoldás jelen van, nem kell odakünn keresnetek, itt vannak.

A 10-ik hó 10-ikéjének energiája által létrehozott átjáró minden évben abba a helyzetbe hoz benneteket, hogy fölismerhessétek az egyéniségeteket, a függetlenségeteket és hogy elvezessen a befelé tekintés birodalmaiba. Ezekben a birodalmakban jöttök rá, hogy az egyéniségetek elkülönít benneteket egy bizonyos fokig az élet számtalan területétől és ez önmagában nem rossz dolog, a dualitás jótékony hatásainak megértése létfontosságú. Szintén hihetetlenül fontos tudni azt, hogy ez szükséges ahhoz, hogy lekapcsolódjatok bizonyos emberekről, helyekről, eseményekről, tapasztalatokról és emlékekről, ezt ugyan sokan elkülönülésnek minősítik, de ez szintén nem rossz dolog.

Az egység tudatosság a hitelesség [vagy autentikusság] egyesítésének folyamata, a hitelesség nem része az illúziónak, az illúziónak csak az illúzió a része. Az illúzió fölfogható igazságként is, van realitása a pillanatban, viszont a hiteles igazság mindig jelen van, amennyire a válaszaitok és a megoldásaitok is. Annak érdekében, hogy ezt a fölfogást elsajátíthassátok, meg kell értenetek, hogy az emberi történelem folyamán az emberiség természete hajlamos volt követni azokat a vezetőket, akik 'mindezt tudták', de valójában tényleg tudták? Azok, akik magukat vezetőkként állították be, kit is vezettek? Mindig mondtam és mindig is mondani fogom, hogy vezetni csak egyféleképpen lehet, mégpedig a példa által és ha cselekedeteitek nem állnak összhangban szándékaitokkal, akkor nem jártok a hiteles én ösvényén. Így aztán az ellentmondások egy másik aspektusát képezik ennek a különös aktiválásnak.

Az emberi pszichológiának rengeteg szintje létezik. Az emberi természet és annak pszichéje eltér egymástól, de az ember törekvéseinek lényege mindig ugyanaz és vajon mire törekszik? Szeretni és szeretve lenni, békére, a békét megtapasztalni, a gondolatok békéjére, a környezet békéjére, és még mielőtt elkezdenétek vitatkozni velem, egyetértek azzal, hogy számos emberi lény akad, aki keresi a drámát, ám a dráma felszíne alatt már ott a szeretet szükséglete. A megfelelő jártasság és érzelmi érettség hiányában arra vonatkozóan, hogy kivonják az ént a dráma alól, a dráma jelen marad, mégis a dráma csupán illúzió, egyszerűen csak félrevezetés.

Hogyan lehet megállítani ezt a félrevezetést? Befelé fordulással. Megkérdezhetitek: 'Mi a nagy durranás ezzel a befelé fordulással?' 'Hogyan forduljak befelé?' Az benne a nagy durranás, hogy ott odabent az autentikus én él, ott van az igazság birodalma. Hogyan forduljatok befelé? Álljatok le azzal, amit tesztek és legyetek önmagatokkal. Hogyan legyetek önmagatokkal? Kapcsolódjatok le a drámáról és legyetek nyugodtak. Hogyan legyetek nyugodtak? Összpontosítsatok valami olyanra, ami örömet okoz.

A legtöbb embernek óriási nehézséget okoz a meditáció. Azoknak, akiknek közületek ezzel a típusú gonddal kell szembesülnie, javasoljuk, hogy próbálják ki a meditáció egyetlen és kizárólagosan nőies formáját és ez az, hogy merüljetek bele valami kreatív dologba. Már hallom is, ahogy azt mondjátok: 'De hát én nem tudok rajzolni, nem tudok festeni, sem faragni!' - az emberi alkotóképesség nem merül ki ezekben a dolgokban, a kreativitás végtelen, határtalan és sosem található olyasmiben, ami föl van címkézve. Szóval, akkor milyen alkotó tevékenységbe kéne belemerülnötök? Újra csak azt ismételhetem meg, hogy bármilyenbe, ami örömet okoz.

Hallom, ahogy sokan már aggódnak, hogy nem tudják, mi okoz nekik örömet, ezért hadd tanácsoljak valami igen egyszerűt – a legtöbb ember élvezi, ha nevethet, szóval miért nem kölcsönöztök ki egy vígjátékot vagy vesztek magatoknak egy komikus könyvet, és ültök kilencven percet vagy százhúsz percet és teljesen elmerülhettek a mozifilmben vagy abban a vidám könyvben. Csak rajtatok múlik, hogy határozzatok és nekiduráljátok magatokat és magatokkal foglalkozzatok, kifogások helyett, mert különben hallani fogtok Jezabelről!

Ekképpen eljárva hozzá fogtok járulni az én fölszabadításának személyes utazásához, átengeditek magatokat a folyamatnak. Ez meg fogja nyitni bennetek a Kozmoszt, még ha egy 'fekete lyukban' találnátok is magatokat, abban is rengeteg minden található. A 10:10 átjáró legalább tíz folyosót biztosít az átkelésre – folyosókat a személyes szabadsághoz. Most megkérdezhetné valaki: 'Az rendben van Kuthumi, hogy ülök és nevetgélek másfél órát, de ez hogyan visz át engem a folyosókon keresztül a személyes szabadságba?' Mit éreztetek, amikor teljesen arra a filmre vagy könyvre fókuszáltatok vagy akármit is választottatok? És garantálhatom nektek, hogy be fogjátok ismerni, hogy ellazultnak éreztétek magatokat, ha csak öt percig is tartott, hogy éreznetek kellett a békesség és nyugalom érzését, amint semmi sem térítette el az elméteket a pillanattól. Ez ízelítőt ad abból, hogy mi is lehet a személyes szabadság. Megmutatja, mennyire elgyöngítőek és kifárasztóak a személyes drámák. Ez nem jelenti azt, hogy abbamaradnak a kihívásaitok vagy hogy a jövőben nem szembesültök többel. Azt mutatja meg, hogy vannak eszközeitek arra, hogy magatokra összpontosítsatok, hogy összeszedjétek magatokat és tovább tudjatok haladni. Emberileg lehetetlen bármiféle megoldást találni vagy bármilyen egyensúlyt megjeleníteni, amíg valamennyi tekintet a rengeteg emberi drámára irányul. Ez persze nem jelenti azt, hogy elrejtőzhettek a felelősség elől, hogy tagadhatjátok az életet, olyannak, amilyen, ez az utazás az emberi élet tevékeny megéléséről szól és az emberi élet feladatainak elsajátításáról.

Miért állnak általában a társaságok élén azok, akik ott állnak? Mert nekik van meg a szükséges képességük ilyen nagy testületek irányítására, nem saját érdekükben, hanem mert ők tudják, hogyan kell csinálni. Azok, akik segítenek nekik és akiket képviselnek, azoknak is megvannak a megfelelő képességeik. Ugyanezt a stratégiát kéne alkalmazni a saját személyes életetekben is. A ti életetek úgyszólván a ti saját 'vállalatotok', végig ebben a társaságban tartózkodtok. Az én társaságában tartózkodtok, az ötleteitek, a félelmeitek, a válaszaitok, a bizonytalanságaitok, a vívmányaitok és a kollektív tapasztalat egyéb más részeinek társaságában. A barátaitok, a családotok, a testvéreitek, a gyermekeitek stb., stb. mind részei ennek a társaságnak és mivel ti vagytok a vezérigazgatója, a ti felelősségetek biztosítani, hogy minden aspektusát megfelelően igazgassátok és képviseljétek, ha szükséges.

Akik azt mondják, hogy ezt egyedül kellene megtennetek, azoktól azt kérdezem, hogy miért gondolják így és miért hisznek ebben? Ki mondta, hogy ezt kéne tennetek? Ennek elfogadása hozzájárult életutatokhoz, amit tanultatok az életről és igen fontos képességeket fejlesztettetek ki, de hol tartotok most? - Egy másik világban, egy olyan világban, ami valami más megtapasztalására nyújt lehetőséget – az elme valamilyen más állapotára, a létezés másféle kifejezésére, ahol az intellektus megváltozik, az érzelmek kiegyensúlyozódhatnak és a szellem, a test, az elme és az élet minden más aspektusa integrálódhat és az egyensúly állapotába kerülhet. Ez nem olyasmi, ami egy éjszaka leforgása alatt bekövetkezik, de minden erőfeszítés hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben bekövetkezzen.

A világnak szóló üzenet annyi, hogy engedjétek el a drámákat, hogy megérthessétek egy sokkal egyszerűbb és sokkal békésebb létezés tapasztalatait, ami minden vitán fölül kézzelfoghatóan a közeletekben van mindaz, amit tennetek kell eléréséhez csupán annyi, hogy megtervezzétek és a terv abban merül ki, hogy változtassátok meg mindazt, amihez hozzászoktatok tudatlanságból, amihez hozzákötöttétek magatokat, megint csak tudatlanságból és hogy beismerjétek, hogy eddig a pontig minden egy olyan célt szolgált, ami nem követelt semmilyen sajnálkozást, bűntudatot vagy neheztelést. Ha bűntudattal viaskodnátok, akkor hadd javasoljam, hogy dolgozzatok azzal a folyamattal, amelyet nem túl régen, a 2008. szeptember 29-i aktiválásban adtam át[Michelle Eloff (08.09.12) - Mária Magdolna: (9:29) A Bolygószintű Szexuális Sérülések Gyógyítása]. Ez a bizonyos folyamat fölszabadít a bűntudat és a harag másokra való kivetítésének rabsága alól, akik 'megrontottak' benneteket, ha szabad így fogalmaznom, és hadd ismételjem meg, semmi sem köt benneteket a régi életetek korlátozó kényszeréhez.

Egyre közelebb és közelebb kerülünk azokhoz az energiákhoz, amelyeket [gyűjtőnéven] mi az 'Új Élet Ígéretének' neveztünk el. Egyre beljebb és beljebb kerülünk az új teremtés kertjébe, ahol megjeleníthetitek az álmot, az álmaitokat. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy meg kell állnotok és beismernetek, hogy létezik kivezető út bármiből és mindabból, amit életetek nagy drámájaként érzékeltek. Azok a közösségek, amelyeknek részei vagytok, azt tükrözik, hogy mivel álltok háborúban [ön]magatokon belül. Azok az emberek, akikkel nap mint nap kapcsolatba kerültök, szintén tükrözik a sérüléseiteket és győzelmeiteket, a választás a tiétek és ez Isten adta ajándékotok: a szabad akarat. Szabadon használhatjátok az akaratotokat, hogy választhassatok a rendelkezésetekre álló tapasztalatokból és ez a különbség az áldozat és az olyan ember között, aki énjében meghatalmasodott. Ti kövezitek ki a mostani és az eljövendő generációk részére az utat és bár a kellős közepén jártok annak a folyamatnak, amelyet az 'ősapák bűneként' szoktak emlegetni, van egy nagy előnyötök, nektek van tudatosságotok, van tudásotok és van tíz, legalább tíz folyosótok, amelyek között választhattok, hogy kivezessen a rémálomból és elvezessen a derű tereibe, az én behatárolásának [az eredetiben ’containment’: talán ’ön-tartalmazás’] tereibe. Azért használom az én behatárolásának fogalmát, mert képesnek kell lennetek az ént igazságotokon belül behatárolni és az autentikus én pontosan tudja, hogyan kell ezt csinálni.

Nos, hát mi is az autentikus én? Az a részetek, a belső hangotok és az énetek azon motiváló aspektusa, amelyik drámáitok minden rétege alatt meghúzódik. Vagyis minden kifogásotok, minden félelmetek, minden ítéletetek és mentegetőzésetek, a sérüléseitek és minden egyéb önsajnálat, bűntudat vagy neheztelés, ami bennetek található, az a ti igazságotok. Nagyon jó módja mondandóm megértésének az a példa, mint amikor valami olyasmire kérnek benneteket, amit igazából nincs kedvetek megtenni, első azonnali válaszotok az lenne, hogy 'nem', de a kiegyezésre törekvő programozásotok miatt 'igent' mondotok – miért egyezkedtek? Talán, mert azt tanították nektek, hogy udvariatlanság vagy önzés lenne nemet vagy igent mondani a helyzettől függően. Ki mondta, hogy ez így van? Ez csak egy példa a társadalom által kivetített hiedelem rendszerekre, amelyek nem alapulnak tényeken vagy igazságon, mert ha az igazságon alapulna, akkor bátorítana benneteket igazságotok megbecsülésére és újra el kell ismételnem itt, hogy igazságotok megbecsülése és felelősségvállalásotok nem jelenti önmagában azt, hogy ne gondoskodnátok az életetekben arról, aminek felelőssége rátok hárul, de rajtatok múlik, hogy fejlesztitek-e ezt az életetekben és hozzásegítitek-e jobb megértéshez, ami azt jelenti, hogy megbecsülitek éneteket, tiszteletben tartjátok az igazságot, mert ha Ti figyelmen kívül hagyjátok saját életetek határait, akkor mindenki más [is] ezt fogja veletek tenni. Ezt akartam azzal mondani, hogy úgy vezessétek az életeteket, hogy képviselje, irányítsa, biztosítsa mindenki számára a szabályokat, a vezérfonalakat és legyen szabad ennél a pontnál javasolnom, hogy igen jó lenne, nagyszerű feladat lenne számotokra összeállítani az életetek küldetésének összegzését.

Mert mi a ti küldetésetek? Mit mutattok ki, amikor megtesztek valamit? Miről számoltok be, amikor nem tesztek meg valamit? Ti határozzátok meg, hogy hogyan bánik veletek a világ és amikor történik veletek valami, amit úgy ítéltek meg, hogy valamilyen okból történt, azt hogyan kezelitek? Mit jelentetek ki, még egyszer kérdem, egy adott pillanatban bekövetkezett cselekvés vagy annak hiánya alkalmából? Mi a küldetésetek? Mit szeretnétek elérni, megalkotni, megváltoztatni? Minden pillanat az életetekben önmagában [is] küldetés. Néhány ember erre hivatkozhat úgy, mint a céljára, ezért ha a küldetési jelentés nem illeszkedik hozzátok, akkor tegyétek a jelentést célotokká, tartsátok jól észben, mert minden, amit tesztek, az egy beszámoló – beszámoló a helyzetetekről, jelentés az állapototokról, függetlenül annak természetétől.

Ha alkalmazzátok a mai közvetítésben átadottakat, biztosíthatlak benneteket, hogy hatalmas változások állnak be életetekben. Azt azonban be kell látnotok, hogy a változás kezdeti stádiuma újabb drámának vagy még több szétszakadásnak tűnhet, de az egyetlen oka annak, hogy a dráma erősödni tűnik vagy kaotikusnak vagy szétesőnek látszik, az, hogy most figyelmet szenteltek neki és mivel figyelmet szenteltek neki, első alkalommal ismerhetitek föl, hogy mennyire pusztító, mennyire kaotikus és mennyire drámai volt valaha. A legtöbb ember figyelmének mindössze 13%-át szenteli életének, a maradék szétoszlik ezer más irányba - a múlton kesereg, a jelenről panaszkodik, fél a jövőtől – 13%. Szóval ha most további 20%-ot az energiátokból az életetekre fordítotok, akkor több mindent észrevehettek. Azok közületek, akik úgy érzik, hogy sokat foglalkoztak a [saját] drámájukkal, helyezzék át a fókuszukat a teremtésre, öntsetek olajat a szenvedély, a kezdeményezések, a kreativitás máglyájára. Senkit nem hagytunk ki ebből a tervezetből.

Hogyan változhatna meg a világotok, ha folyton ugyanazt a régi dallamot játszanátok? Hogyan lehetne a gyermekeiteknek különb élete (amennyiben vannak gyermekeitek), ha nem készültetek föl arra, hogy különb jelzéseitek legyenek? Vezetők vagytok, tanítók és tanulók, mind egy időben és rajtatok áll, a ti küldetésetek, hogy ezeket a jelzéseket biztosítsátok és hogy az emberek odaát, akik beleragadtak a jelenlegi helyzetük önelégültségébe, megláthassák a remény sugarait, a fényt az alagút végén és hogy valójában nem érték el életük mint teljesség mennyezetét. Mindig van kiút és ezt soha ne feledjétek!

Nos, én Kuthumi, a Világ Tanító, elétek állok ma és felszólítalak és bátorítalak benneteket, ösztökéllek és bíztatlak titeket, hogy tegyétek meg ezeket a változásokat. Ha szeretnétek, rátok küldhetem az Isten haragját, ha ez majd ösztönöz benneteket. Amit megpróbálok elmondani, az dióhéjban annyi, hogy mindenetek megvan, amire most szükségetek lehet, még ha [azt] nem is gondoljátok így. Álljatok meg, töltsetek harminc percet, vagy legyen a fele, ha túl sokat kérek, és üljetek csendesen, még ha az ebédszünetetek is lenne az és írjatok le mindent, ami az életetekben éppen most történik és amit nyugodt szívvel neveznétek valamiféle drámának. Ha nincs dráma, amivel foglalkoznátok, akkor írjátok le életetek minden területét, amire szerintetek ráférne egy kis fejlődés és ezek közül egy mellett kötelezzétek el magatokat. Ha nem lennétek képesek elkötelezni magatokat valamilyen hosszú távú változás mellett, akkor hogy az Isten Szent Szerelmére várnátok el bárkit mástól is, hogy elkötelezze magát irántatok? Hogy várhatnátok el bárkitől is, hogy tisztelje az érzéseiteket, a gondolataitokat és szavaitokat, ha nem vagytok hajlandók ugyanezt megtenni magatokért, ezáltal tapasztalva meg a változást az életetekben (ezt már ismeritek), a változássá válni, megmutatni a világnak, hogy dolgotok van, az életetek dolgaival vagytok elfoglalva.

Legyetek fegyelmezettek! A fegyelem az ön-tanítás művészete, nem az ön-büntetésé és ezt szem előtt kell tartanotok. A fegyelemnek semmi köze a büntetéshez és semmi másnak, amit tanításként, művelésként, informálásként végeztek és a fegyelem az, ami a hosszú távú változásokat [be]hozza életetekbe [azt,] és ezzel tudtok elmozdulni az áldozat szerepéből és kikerülni a végeláthatatlan kifogások sorából, hogy miért nem sikerült valami, emberi okokból. Talán korotoknak megfelelő, érzelmi érettségeteken nyugvó határokat kellene átnyújtanunk?

Mit szándékoztok ma magatokért tenni? Mit szeretnétek ma fejleszteni életetekben? Mit tennétek ma, hogy megállítsátok a rémálmokat, hogy véget vessetek a hiánynak, a veszteségeknek, a korlátozásnak, a megszorításoknak és minden egyébnek, amire az alsó egó panaszkodik és van-e valamitek, ami elkülönít benneteket a korlátozó programoktól, kivetítésektől, elvárásoktól és hiedelemrendszerektől egy olyan társadalomban, amelyik egy hálózat csapdájába esett és olyan eszme veri béklyóba, amelynek már nincs többé célja. Ez az eszme valaha kitűnő lehetett, de mára lejárt a szavatossági ideje, elavulttá vált, ideje levenni a polcról, már akik kedvelik a polcokat és címkéket és dobozokat - mert új címkék, új dobozok ideje jött el új polcokon.

A déli féltekén ez a tavasz ideje. Használjátok ezeket az energiákat tavaszi nagytakarításra. Az északi féltekén ez az ősz ideje, a befelé tekintés ideje, használjátok ezt az időt a befelé fordulásra. Minden évszaknak megvan a maga tökéletes oka, hogy akkor és ott legyen helyt, ahol és amikor van, mint ahogy ahol és amikor ti vagytok, az is tökéletes. Az én küldetésem az, hogy biztosítsam, hogy minden arra hajlandó lélek megtalálja saját személyes átjáróját a személyes szabadságba és ezt most valamennyiőtöknek kijelenthetem, mivel mi jártunk ott, mi megcsináltuk ezt és a ti lehetőségetek is, hogy [ugyan]ezt megtegyétek.

Hasznosítsátok [azt], amitek van és ami a legfontosabb, legyetek hálásak azért, amitek van és minden tapasztalatért, amit eddig begyűjtöttetek, mert az benneteket szolgált. Ha volna még olyan tényező és sérülés, amit még nem dolgoztatok föl, akkor munkálkodjatok rajta, mivel ajándékokat rejtenek, ajándék van mindenben és talán újra utalhatok a 2008. szeptember 29-i közvetítésre, amikor arra utaltam, hogy ez a folyamat nagymértékben szolgál benneteket.

Amikor menekültök a sérüléseitektől, akkor elrejtőztök magatok elől és nem maradtok kapcsolatban saját természetetek hitelességével. Az emberi természet hihetetlenül rugalmas, csak a megfelelő eszközre van szükségetek, a megfelelő támogatásra és olyan irányokra, amelyek támogatják az erőfeszítéseiteket és pontosan meg fogjátok érteni, miről beszélek. Itt az ideje, hogy csipkedjétek magatokat, hogy leporoljátok magatokat, ugorjunk neki és majd csak boldogulunk! Az élet arról szól, hogy együtt áradjunk a növekedéssel. A növekedés a folyékony rács, a megrekedés a rögzült rács. Tanuljatok a rengeteg csodás dologból, amelyeket az életetekben tapasztaltok és találjatok bennük valamit, ami békét hoz, valamit, amit a belső tekintetetek fókuszába állíthattok, más szavakkal, amin meditálhattok.

Az én ajándékom az, hogy harmóniát leljetek ebben, hogy lássátok a képet, amelyiken látszik a másik út, az az érzék, amivel válaszoltok testetek közléseire, a szívetek által feltárt útra és meglelhetitek magatokban a tüzet, a szenvedélyt és az ösztönzést arra, hogy átalakítsatok mindazt, ami már nem szolgál benneteket, olyanná, ami szolgál, és ez az, amit a mester alkimista végez. Nem hallanátok, vagy nem olvasnátok ezeket a szavakat, ha nem lenne meg mindenetek, ami életeteket megfordítja, függetlenül attól, hogy mi a sorsotok, mi a végzetetek az életben, még mindig megvan a választás lehetősége, hogy melyik tapasztalatot választjátok - ezt soha ne feledjétek, és amikor bárki azt kérdezné, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen, kérdezzetek vissza: 'Miért? Honnan jött ez az ötlet?', Ki mondta nekik? 'Miért', ezt a szót használjátok, koptassátok el, addig használjátok, amíg el nem éritek az igazságot, pontosabban a ti igazságotokat. Soha ne várjátok el, hogy a ti igazságotok ugyanaz legyen, mint bárki másé, becsüljétek a magatokét, tartsátok tiszteletben másokét, de soha ne ragaszkodjatok ahhoz, hogy a tietekét kövessék.

[Mind]azok közületek, akik szülők vagy nagyszülők, tanítók vagy bárki más [olyanok], akik gyermekekkel dolgoznak, bizonyosodjanak meg afelől, hogy miket állítanak ezeknek a kicsinyeknek, mert követni fogják, amit állítotok nekik. A 'széna vagy szalma' döntésének társadalma vagytok, ha nevezhetem így, mintát állítotok föl, amiben felnőnek, amiben vagy azt tanulják meg, hogyan gyarapodhatnak vagy azt, hogy pusztán túléljenek. Szóval, ha különb világot szeretnétek a gyermekeiteknek, akkor a legjobb, ha azonnal hozzáfogtok, legjobb, ha mindent megtesztek, ami hatalmatokban áll, hogy megfordítsátok életeteket, hogy első kézből tapasztalhassák meg a kicsinyek, hogy a változás lehetséges és a siralmas sors nem szükségszerű.

Így van ez, szeretteim, átölellek benneteket az igazságban és igazság szerint nektek emberi lényekként megvan a hatalmatok véghezvinni a változásokat. Bízzatok a sok láthatatlan karban, mert támogatnak benneteket és tudjatok róla, hogy egyetlen perc sincs, hogy egyedül lennétek, amelyek valamennyien egyek vagyunk és örökké jelenlévők, örökké veletek, mindig mellettetek. Hallassék az autentikus énetek hangja az elme őrjítő locsogásán túl, a félelmeteket és minden mást elnyomva, amit magatokénak ismertetek el. Leljetek békét és harmóniát, derűt és az élet új fonalát.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...