Nada úrnő - Harmadik Folyékony Rács

Michelle Eloff (08.08.11) - Nada úrnő: Harmadik Folyékony Rács

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. augusztus 11.

A hanganyag innen tölthető le(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/uu76cufwg5vqcul/Lady+Nada-+A+harmadik+foly%C3%A9kony+r%C3%A1cs+aktiv%C3%A1l%C3%A1sa.mp3

Az második, vagyis előző rész itt található: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-masodik-folyekony-racs.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Nada úrnő vagyok, üdvözlöm mindannyiótokat a fény és az isteni igazság jelenlétében.

Nagyon fontos okból kértek fel arra, hogy jöjjek ma el, és adjam át ezt a közvetítést. Ez a harmadik folyékony rács számos kulcsdátumhoz kapcsolódik majd az elkövetkezendő hét hónapban. A konkrétan ehhez a folyékony teremtményhez kapcsolódó aktiválások mindegyike segít megérteni az emberiségnek az elme folyékonyságát, a feltétel nélküli szeretet valódi esszenciáját, és azt, hogy milyen fontos, hogy megengedjétek, hogy a kezdetek és végek akadály nélkül áramolhassanak az életetekben.

Én, Nada úrnő rendkívül aktívan dolgozom együtt az emberiséggel 2009-től. Az én szerepem az lesz, hogy biztosítsam, hogy az emberiség magáévá tegye a szív folyékonyságával egyesült elme folyékonyságának mélyebb szintű megértését. Ez lehetővé teszi a tudatalatti és a tudatos elmének, hogy új rendszerben működjenek együtt, egy folyékony rendszerben. A szexcsakra és a harmadik szem csakra két olyan csakra, amelyek gyakran kerülnek összeütközésbe egymással. Az összecsapások ismétlődő ciklusok megjelenéséhez vezetnek. Ezeknek a ciklusoknak nem az a célja, hogy lebénítsák az egyént, hanem igazából az a céljuk, hogy emlékeztessék az egyént a múltban már megtanult leckékre, mindazonáltal a társadalom többségének érzelmi éretlensége miatt, a társadalom pszichológiailag nincs felkészülve rá, hogy felismerje az újra felszínre bukkanó mintát. Sokszor, ha az egyén felismer egy mintát, akkor nem állnak rendelkezésére a megfelelő eszközök, amelyekkel tehetne valamit azért, hogy változtasson rajta, ezért hát ez a rács most elhozza [azokat] az energiákat, amelyek pszichológiailag, fizikailag és mentálisan támogatják az egyént [abban], hogy előidézhesse azokat az eseményeket, amelyek [már] támogatják az általa választott változásokat.

Mielőtt ez megtörténhetne, fontos, hogy az emberiség először megértse az életminta megváltoztatásának ideáját. Sok Fénymunkás már érti ezt a fogalmat, bár sok ember éli úgy az életét napról napra, hogy sosincsenek igazán tudatában, hogy hatalmukban áll változtatniuk életük mintázatán. Sokan felültek annak a hiedelemnek, miszerint arra kárhoztattak, hogy az általuk tapasztalt valóságban éljenek, ezért én, Nada úrnő, elhozom a magenta tudatosság tizenkét pillérét. Ezek a pillérek olyan energialüktetést sugároznak ki, amelyek segítenek az összes, az áldozati és szegénység tudatossághoz, feltételes szeretethez és bujaság tudatossághoz való kikristályosodott kapcsolódás lerombolásában. Már évek óta dolgozunk a tudatosság e négy elgyengítő szintjének mátrixaival. Ennek eredményeként óriási növekedés tapasztalható az emberiség berkein belül, de még mindig sok a teendő, és még azoknak is, akik közületek aktív módon járják az útjukat, foglalkozniuk kell a tudatosság e négy elgyöngítő szintjének leülepedett energiáival. Nem tart már soká, és úgy találjátok, hogy könnyen és harmonikusan képesek vagytok felülemelkedni a régi paradigma mintázatainak elemein, amelyek gyakran vezetnek ön-szabotázshoz, vagy másokon keresztül kivetített akadályok megteremtéséhez, amelyek tükrözik saját bizonytalanságaitokat és kezeletlen sebeiteket. El kell azonban mondanom, hogy már sokkal kevesebb dologgal kell megküzdenetek, ahhoz viszonyítva, amennyivel a múltban szembe kellett nézzetek. Mindazonáltal ha olyan helyzetben találjátok magatokat, amelyben akadályaitok és kihívásaitok egyre növekednek, akkor az nem azért van, mert valamit rosszul csináltok, hanem egyszerűen azért, mert [már] készenálltok szembenézni [azokkal] a megoldatlan, leülepedett energiákkal, amelyek magukhoz vonzották a destruktív[romboló, pusztító] vagy bénító mintázatokat az életetekben. Ezek a minták hatással vannak a szex és a harmadik szem csakráitokra.

Amikor a harmadik szem csakrában kódolt mintázatok a tudatalattin keresztül kapcsolódnak a korlátozottság és korlátoltság régi paradigmájához, akkor a kreativitásotok blokkolva van, és feminin energiátoknak nincs megfelelő kifejeződési módja, hogy fenntartsa az őbenne rejlő fényszinteket, amelyek szükségesek az új életmintázataitok megteremtéséhez, ezért én mindannyiótokban aktiválom most ezt az energiát, és segítek létrehozni a kollektív tudatosság számára a folyékony rácsokat, hogy az elkövetkező néhány hétben létrejöhessen ennek a projektnek az áramlása.

Az elkövetkezendő tizennyolc hétben ennek a folyékony rácsnak az aktiválása hatással lesz az emberiségre, számos olyan lehetőséget teremt majd, amelyekkel megváltoztathatóak az életmintázatok. Sokaknak foglalkozniuk kell a mentális mintáikkal, a gondolkodási folyamatukkal, és a drámához, a bizonytalansághoz való kötődéssel és valójában a komfort zónájuk kényelmetlenségéhez való kötődésükkel. Sokaknak rá kell majd ébredniük [arra] a tényre, miszerint egyedül a szomorú sorsuk motiválja őket az életben. Az emberek ragaszkodnak a kellemetlen körülményekben való megmaradásukhoz, de ha valamit igazán akartok, [akkor] biztos vagyok benne, hogy készek lesztek elengedni, még ha az ujjaitokat úgy kell lefeszegetni is arról, amihez úgy ragaszkodtok, [mégis] meglesz, aminek meg kell lennie.

Én, Nada úrnő áthozom a feltétel nélküli szeretet frekvenciáit a magenta pilléreken keresztül. Áthozom a szent kulcsokat is a jelenlegi életetek teremtésének korlátozó mintázatain túli dimenziókhoz. Bárhol is észlelitek a jelenlétem, tudni fogjátok, hogy az új élet ígérete ott van körülöttetek. Csak annyit kell tennetek, hogy elengedtek és bíztok. Most pedig amondó vagyok, kezdjük az energiamunkát, ezért kérem, hogy hunyjátok be a szemeteket, ha eddig még nem tettétek.

Képzeljétek el, amint a testetek megtelik átható magenta színű fénnyel. A magenta frekvencia behozza a testetekbe a feltétel nélküli szeretet kulcsait, sejtszinten testetek válaszol, mivel felismeri a kódot. Azt szeretném, ha arra összpontosítanátok, hogy mélyen lélegezzetek be, és fújjatok ki mindent, és közben képzeljétek el, amint a magenta fény behatol a sejtjeitekbe, egyenesen a DNS-etekbe, amíg eggyé nem válik az atomjaitokkal a testetekben. A magenta frekvencia új fénydimenziót ad a bennetek jelenlévő életerőhöz, és igazából egy nagyon finom változtatást hoz létre a sejtszerkezetetekben a véráramotokon belül.

Most koncentráljatok a szex és harmadik szem csakrátokra és irányítsátok a magenta energiát erre a két csakrára. Engedjétek, hogy a magenta fény megtegye, ami szükséges ahhoz, hogy átugorhassátok a múltbeli életetek mintáit, amik jelenlegi inkarnációtokhoz kapcsolódnak, és a múlt paradigmáihoz, amelyeket előző életeitekként érzékeltek.

Képzeljétek el, amint szex és harmadik szem csakrátokból egy-egy cső nyúlik ki. Kiterjed egészen a Kozmoszba. Képzeljétek el, amint [ez] kiterjed a bennetek létező kozmológiába [is]. Ezek a csövek folyékonyak és képesek bármely sűrűségi szintre behatolni, hogy elérjék a programozás legtávolabbi szintjeit, amely bármiféle olyan mintát hozott létre, ami még mindig gátolja azon képességeteket, hogy teljesen lehorgonyozzátok a felszabadult lélekként és alkimista mesterként élt új életeteket a fizikai világban.

Az e két csakrából kiterjedő csövek tovább keresik az elgyöngítő mintákat, és beléjük kódolják az új energia frekvenciát, ami segít nektek új életmintázatotok létrehozásában. Most azt szeretném, ha a Kozmikus Anya és a Kozmikus Atya energiájára összpontosítanátok és gondoljatok a harmadik szem és a szexcsakrátokból kiterjedő csövekre. Kiterjednek és behatolnak harmadik szemetekbe és szexcsakrátokba. A Kozmikus szülőkkel fennálló kapcsolat rejtett dimenziókat nyit meg ezekben a csakrákban. Ezek a dimenziók „álomba merültek”, ha fogalmazhatunk így, a szilárd univerzumnak köszönhetően, amibe inkarnálódtatok. Most, hogy beléptek a folyékony univerzumba, ezek az energiák újra életre kelhetnek. Ez mélyebb tudást eredményez majd a bennetek létező azon minőségekről, amelyek egyedivé tesznek benneteket, [azokról] az energiákról és információkról, amelyek erősítik és fokozzák a problémamegoldáshoz, manifesztáláshoz, bármi új teremtéséhez kapcsolódó kreatív képességeiteket; bármit, ami erősíti és támogatja új életmintázatotokat.

Amint ezek az energiák beszűrődnek a csakráitok szerkezetébe, továbbáramlanak és behatolnak a kollektív tudatosság szerkezetébe, beáramlanak a Föld Anya testének minden egyes szex és harmadik szem csakrapontjába.

A magenta és az arany energiája két olyan frekvencia, amelyet arra használunk, hogy Kozmikus Szüleink szex és harmadik szem csakráján keresztül kiterjedve létrehozzuk ezt a folyékony rácsot. Én, Nada úrnő kiterjesztem szívcsakrámon keresztül, kiterjesztem a magenta frekvenciát mindannyiótokhoz, a Föld Anyához és a kollektív tudatossághoz.

Az elkövetkező tizennyolc hétben a Felszabadulás Feltétel Nélküli Szeretet rácsa beleszövődik a kollektív rácsba. Ez azért történik, hogy segítsen az emberiségnek első kézből tapasztalatot szerezni a támogatás, a szeretet, az iránymutatás megtapasztalásával kapcsolatban a nagy változás vajúdásai közepette. Az egyik ok, amiért az emberiség annyira elveszett az ismeretlentől való félelemben az, hogy sokan nem tapasztalták meg [azt] a támogatást, a szeretetet, a segítségnyújtást, amelyre szükségük lett volna az óriási változások és kihívások idején. Ez teljesen nyilvánvalóan a régi paradigma leckéinek része volt. Az emberiség számára [viszont] most az a lecke, hogy hidat verjen oda, ami mindig is hiányzott abból a valamiből, ami a minden bőségét tartalmazza, amire fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan szükségetek van.

Ez a folyékony rács elkezdi létrehozni az új alapot a Föld Anya testének szex és harmadik szem csakráiban és a ti fizikai és mentális testetekben. Ez az energia kiterjed majd az érzelmi testetekbe, hogy támogassa azon aspektusaitok elengedését, amelyek megrekedtek a fejlődésben ezen inkarnációtok nagy részében. Ez azt jelenti, hogy a kollektív tudatosság belső gyermeke feláll, és figyelmet követel magának, követeli majd a gyógyulást, amit megérdemel, ezért fontos, hogy mindannyian megértsétek, hogy a kollektív tudatosságnak a legerőteljesebb kihívásával kell szembenéznie, ez pedig nem más, minthogy hidat verjen a szexcsakra feminin kreatív/intuitív áramló energiája, és a harmadik szem logikusabb, strukturáltabb energiái között. Ez bizonyos módon előtérbe hozza a maszkulin és feminin jellemzőket, és ahol általában kihívások elé állítják egymást, ott most rá kell jönniük, hogy hogyan harmonizálhatnak egymással. Ezzel előidézitek a harmonikus mintázatok manifesztációját, ami lehetővé teszi a férfiasnak és a nőiesnek, hogy szimultán társ-teremtsetek, és hidat verjenek a kreatív feminin és a túlélő mechanizmus ösztöne között, amit gyakran inkább férfiasabbnak ítélnek. Ekkor a jobb agyfélteke és a bal agyfélteke teljesen új átalakuláson megy keresztül a sokkal nagyobb lehetőségek világába jutva.

Képzeljétek el, hogy egy autópálya nyúlik ki a harmadik szem csakrátokból. Lássátok ezt az autópályát az életetek minden területére és dimenziójába vezető útként. Ezen az úton utazva találkoztok életetek mintázataival. Amikor valaki olyan változáson megy át, mint most ti, akkor az irányultsága, és az úticéljának eléréséhez vezető eszközök is megváltoznak. A változás már elkezdődött. Része rejtett rácsotoknak. Most, hogy rejtett rácsotok egyre több szintje bukkan fel, kezditek majd látni, hogy hogyan illeszkedik be életetek összes olyan területének réseibe, melyekben harmóniát vagy világosságot tapasztaltok, ez a világosság, tisztaság lehetőséget teremt számotokra és önbizalmat ad nektek az általatok óhajtott változások bevezetéséhez.

Ez az energia nem csak nektek, hanem a kollektív tudatosságnak is lehetővé teszi, hogy egy enyhe átalakuláson keresztül megtapasztalja a rejtett rácsotok erejének megismerését. A megértés jöhet egy érzés formájában vagy belső világosság érzékelésében azzal kapcsolatban, hogy milyen döntéseket kell hoznotok, nagyobb mélységben átláthatjátok, hogy milyen fontos változtatnotok egy gondolkodásmódon, vagy magatok mögött hagyni, ami igazából már elavulttá vált és többé [már] nem szolgálja utatokat. Sok ember belátja majd, hogy amit magatok mögött hagytok, az már hosszú ideje nem szolgált benneteket és talán örömteli megkönnyebbülésként élhetitek meg, még akkor is, ha most még félelmetes lépésnek tűnhet.

A félelem illúzió. Ennek többségében már tudatában vagytok, mégis üldöz benneteket. A félelmetek perspektívába helyezése segít majd megtudnotok, hogy reakciótok múltbeli mintázataitok programozásán alapuló ellenállás-e, és így ugyanannak a fájdalomnak és traumának a megtapasztalásától való félelem, vagy [pedig] egyszerűen az ismeretlennel szembeni ellenállás. Az ismeretlennek ebben még mindig nagy potenciálja van az újra és ezt a tudást megtapasztaljátok majd önmagatokban. Mindegyikőtök számára lecke ez, hogy új módon hangolódjatok rá szex és harmadik szem csakrátok érzékeire.

Most itt az ideje, hogy a rács áramoljon szexcsakrátok és harmadik szemetek között. Lélegezzetek tovább mélyen miközben az arany és a magenta színű energiát használjátok.

Ezek a folyékony rácsok kommunikációs rendszert hoznak létre szexcsakrátok és harmadik szem központotok között, és ugyanígy tesznek a kollektív tudatosságban és a Föld Anya testében is. Ez a kommunikációs rendszert arra tervezték, hogy átugorja a régi paradigmás minták többségét és a várható reakciókat a javasolt változásokra. Segít majd, hogy a testetek és belső gyermeketek jobban érezze magát, és képes legyen a félelmet perspektívába állítani, ahogy korábban már említettem, azzal kapcsolatban, hogy megértsétek [azt, hogy] miben rejlik az ellenállásotok lényege. A két csakra közti megértés fejlődése nagyban segíti és erősíti majd önbizalommal teli előre haladásotokat. Erősíti majd bízni tudásotokat is nőies énetek kreatív aspektusában, és férfias énetek problémamegoldó aspektusában, harmonikus újraegyesülést létrehozva a jobb és a bal agyfélteke közt, valamint a szexcsakra és a harmadik szem közt.

Ezek a csakrák már sok-sok ciklus óta elhidegültek egymástól, ahogy a szívcsakra, a harmadik szem és a koronaközpont is. A most létrehozott folyékony rácsok lehetőségeket teremtenek az összes ilyen csakrák közti szakadás begyógyítására, hogy újra egyesülhessen a „Menny és a Föld” – az alsó csakrák a felső csakrákkal. A szív a középponti csakra. Titeket, emberként a szív jelképez, mert ti vagytok a középpont a Menny és a Föld között. Az, hogy magabiztosan és tisztán képesek vagytok kiszűrni önmagatok régebbi aspektusait, [az] segít nektek sokkal gyorsabban behozni valóságotokba azt, amire igazán szükségetek van.

Az elkövetkező tizennyolc hét alatt én, Nada úrnő, a felemelkedett mester, Serapis Bey, Kuthumi és az Egység Istennők kíséretében kristályvibrációkat bocsátunk majd ki arról a földrajzi helyről, amelyet Brandberg-hegységként ismertek, Namíbiában. Namíbia az egyik rendkívül erőteljes szexcsakra pont és megtestesíti a szívcsakra harmonikus energiáit. Konkrétan Namíbiában eresztjük le a kollektív tudatosság számára a folyékony rácsok harmadik szintű Kozmikus Programjának gyökereit. Az energia Namíbiában nagyon jó minőségű, nagyon tiszta energia, amelyet még nem szelídített meg a kollektív tudatosság, mint más helyeken bolygószerte, habár Namíbia történelmében még mindig sok a trauma, Vietnam és Kambodzsa traumáihoz hasonlóan, ezért olyan sok a munka most ezeken a helyszíneken, nagyon hasonlóan Dubaihoz, az Istennő szexcsakrájával és a Grand Canyonhoz, ami a férfias aspektus rendkívül kemény energiáit tárolja.

Ahogy ez a felgyorsult gyógyítás lezajlik, kezelésre kerülnek a háborúk és csaták, küzdelem és harc, nélkülözés és elhagyatottság és a kétségbeesés ejtette sebek. Ezért foglalkozunk ezzel az elkövetkezendő tizennyolc hétben a kollektív tudatosságon keresztül. A következő hét hónapban gondoskodunk róla, hogy az összes folyékony DNS, ami ezekhez a sebekhez kötődik, megtalálja biztonságos helyét a kollektív tudatosságban és a Föld Anya testében, amint a ti testetekben is.

Az energiák létrehozták a lehetőségek egy sugárútját, hogy létrehozhassátok saját személyes folyékony rácsotok következő szintjét. Ez a folyékony csövek kivetítésén keresztül lehetséges, ami Kozmikus Szüleitekből terjed ki harmadik szemeteken és szexcsakrátokon keresztül, és azzal, ha életeteket színpadként képzelitek el, amit néztek. Kivetíthetitek ezeket a folyékony energiákat a színpadra, egy vetítővászonra, vagy egy üres vászonra, és szívcsakrátokra ráhangolódva elkezdhetitek megközelíteni az igazságot, más szavakkal az autentikus szükségleteket, amelyek most fellépnek az életetekben. Kezdjétek azzal, hogy életetek egy kulcsfontosságú területére összpontosítotok, legyen az a karrier, a kapcsolatok, az egészség vagy más aspektus. Azért kérem, hogy valami konkrétumra fókuszáljatok, hogy láthassátok a változásokat, amelyek lezajlanak majd. A folyékony energiával dolgozva az időn túl dolgoztok, túl az idő lineáris struktúráján, túl a rögzült bázison. A folyékonyság kvantumvilágán keresztül dolgoztok, ezért minden sokkal gyorsabban jön létre és érkezik meg hozzátok.

Vezessetek naplót arról, hogy mit vetítetek ki a folyékony energiákon keresztül, amik folyékony rácsotokká válnak majd. A rács mindegyik szintje általatok elkülönült módszerként érzékelt módon jön létre, ám ez nem teljesen igaz. Az összes szint egy rács, csak a rács különböző dimenziói. Az ötödik szinten az összes dimenzió egybefonódik és egy nagyobb kép marad a helyén.

A következő négy napban lehetőségetek nyílik kifejezni szándékaitokat ehhez a harmadik rácshoz, amit most készenálltok megteremteni. Ez behúzattatik Kozmikus Szüleink és a Föld Anya kollektív szív terébe. A kozmikus szív tér táplálja a magenta és az arany energiákat, képessé téve minden személyt, hogy együttérzéssel és feltétel nélküli szeretettel forduljatok önmagatok felé, legalább ezen változási fázis alatt.

Minden általatok hozott döntést tiszteletben tartunk. Legyetek tudatában, hogy az autentikus én a hajtóerő számos döntésetek és választásotok mögött ebben az időszakban. Felhagytatok ezen részetek kontrollálásával, és az az aspektusotok, a mindent tudó, tisztántudó aspektusotok, ami gondoskodik róla, hogy kéréseteknek megfelelően elérjétek autentikus úticélotokat, és hogy mindent elengedhessetek, hogy teljesen szabadok lehessetek, és bőségben, harmonikusan, istenien és kreatívan élhessétek az életetek. Amint a kollektív tudatosság sűrűsége leomlik, tanúi lehettek, amint különböző paradigmák manifesztálódnak az úgynevezett párhuzamos valóságokban. Ezalatt azt értem, hogy úgy tűnik majd, mintha a tapasztalatok párhuzamosak lennének, így ami elbukik, annak a helyére jön valami új, de egy magasabb aspektusa annak, amit behoztatok. Sokan tapasztaljátok majd, hogy hasonló változásokon mentek keresztül, és ez így igaz, és ez lehetőség számotokra, hogy támogassátok egymást, ez nem elkülönült ideje a gyógyulásnak, ez a gyógyulás kollektív ideje.

Szeptember 1-jén megnyitom a tizenkettedik dimenziós kapukat a kollektív tudatosság számára, hogy belépjetek a tiszta, isteni és kreatív szeretet egyik világába. Aznap számos [további] új rendszer születik [meg] az emberiség tudatosságában. Beletelik majd néhány hónapba, mire ez továbbszűrődik a tudatos tudatosságba, de a változások finomságai nem maradnak el, és aktívvá válnak attól a pillanattól, hogy aktiválódik a Föld Anya testében, a [ti] testetekben és a kollektív tudatosságban.

A következő négy napban szükséges, hogy vizualizáljátok önmagatokat csillagtetraéderetek középpontjában, annak háromdimenziós formájában, amíg létrehozzátok folyékony rácsotokat. A csillagtetraéder nagyon hatalmas felerősítő hatású energiával bír, és ti most ebbe akartok becsatlakozni, a rácsok megteremtése közben. Mindannyian megtapasztaljátok a tizenkét magenta pillér lehorgonyzását is, ami felgyorsítja az önmagatoknak és a másoknak való megbocsátás útját, a bűntudat elengedését, és a feltétel nélküli szeretet átölelését, az általatok választott változások feltétel nélküli elfogadását, és életetekbe vonását. Minden nagyon gyorsan történik majd, egyszerűen azért, mert készenálltok rá.

Mielőtt befejezném a közvetítésemet, arra kérlek benneteket, hogy összpontosítsátok [arra a] fókuszotokat, hogy a szívcsakrátokon keresztül összekapcsolódjatok Namíbia, Vietnam, Kambodzsa, Dubai és a nagyszerű Grand Canyon dévikus energiáival.

A Föld Anya testének összes többi szexcsakra és harmadik szem csakra pontjának dévái is összekapcsolódnak a szívcsakráitokon keresztül. Felajánlják támogatásukat az általatok hozott döntésekért cserébe, amelyeket a gyógyulásotok, és a folyékony rácsok létrehozásában való részvételetek érdekében hoztatok, hogy létrehozhassátok [azt] a gyógyulást, amelynek megtapasztalására az emberiség készenáll.

Képzeljétek most el magatokat a háromdimenziós csillagtetraéder középpontjában. Képzeljétek el, amint a magenta fény tizenkét pillére körülvesz benneteket, védelmez benneteket, természetesen nem akadályozva vagy korlátozva benneteket sehogyan semmiben sem, és ismerjétek el, hogy a folyékony energiák mind elérhetnek benneteket a tizenkét pilléren keresztül, a csillagtetraéderen keresztül, létrehozva [azt] a változást, amelyre autentikusan vágytok.

És amint a Menny és a Föld újabb szinten keresztül találkozik, úgy kapcsolódik bennetek össze a „Menny és a Föld”. A szívetek, az elmétek, az intuíciótok, az ösztönötök, a kreativitásotok és logikátok egyesül az együttműködés, társ-teremtés, harmonikus kommunikáció szent táncában, új szerződést kínálva az életetekre. Adjatok hálát ezért, és emlékeztessétek magatokat, hogy használjátok ki a folyékony rács teremtésének ezt az időszakát, és ez az eszköz jó szolgálatot tesz majd nektek a jövőben.

A magenta és az arany energiák tartsanak meg biztonságban folyékony életetek mintázatának igazságában; a rácsban, amelyik őrzi a célotok összes autentikus kódját ettől a pillanattól fogva. Határozza meg ez a rács a jövőbeli tapasztalataitokat! A béke, harmónia és egész-ség ossza meg veletek örömét minden nappal és minden éjjel összes pillanatában!

Nada úrnő vagyok. Minden jót, béke veletek, isten áldjon benneteket!

A negyedik rész itt látható: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-negyedik-folyekony-racs.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...