Lady Guinevierre - (9:19) Mélyebb szintű öntudatosság aktiválás

 Michelle Eloff (08.09.09) - Lady Guinevierre: (9:19) Mélyebb szintű öntudatosság aktiválás


Forrás: lightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. szeptember 9.

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antaltól): http://www.mediafire.com/download/5h9ek3rlc4patcs/19_9+Guinevierre+%C3%BArn%C5%91+M%C3%A9lyebb+szint%C5%B1+%C3%B6n-tudatoss%C3%A1g.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Guinevierre vagyok, Camelot úrnője, üdvözlet ma mindannyiótoknak!

Megtiszteltetés számomra, hogy összegyűlhetünk fényetekben és hatalmatokban veletek, azon lelkekkel, akik úgy döntöttetek, hogy elindultok a bennetek lakozó isteni hatalmatok és autentikus igazságotok fényébe. Mindazon energiák, amelyeknek jelenleg ki van téve az emberiség, végtelen számú lehetőséget kínálnak az emberi lény kreativitásában rejlő potenciál felismerésére. Nagyon kevesen vannak köztetek, emberi lények között, akik megértik a kreativitásban rejlő hatalmat. A kreativitásotok olyan, mint egy zsák bennetek tárolt mag, és minden magban ott rejtőzik [az] a lehetőség, hogy olyan struktúrát hozzon létre, amely az életetek teljes hossza alatt támogat benneteket.

Vegyünk csak példának okáért egy tölgyfát! Ez a tölgyfa is magként kezdi az életét, és amikor a gyökere kihajt, és a növény elindul a nap felé, még senki sem ismeri fel abban a pillanatban, hogy milyen erőteljessé válik majd, ám ez az erő nem kisebb a csemete méretétől, ez az óriási erő ott van a fiatal tölgyben lakozó lehetőségként, miközben az növekszik, növekedik. Mikor a tölgyfa eléri fizikai növekedési lehetőségeinek csúcsát, [az] még mindig a korlátlan lehetőségek tárháza abban az értelemben, hogy képes más életformákat [is] támogatni. A tölgyfa évtizedekkel, sokkal tovább élhet, mint egy emberi lény, potenciálja pedig örökké jelen van, akárcsak az emberi lényé. Nos, ha egy tölgyfa ekkora erővel és potenciállal bír, akkor egy emberi lény vajon miért ne bírhatna hasonlóval?

A mai napi aktiválás felébreszti mélyebb szintű tudatosságotokat a bennetek rejlő potenciállal kapcsolatban. Ez egyfajta felébredés az énre, ahogy egyfajta öntudatra ébredés is; ezalatt pedig azt értem, hogy az intellektusotok és a tudásotok [önnön] hatalmatok megismerésének újabb szintjét éri el, hogy [így] még öntudatosabbá váljatok. Az a végtelen fényhányad, amit most mindannyian magatokba szívtok fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan, biztosítja, hogy ez a fejlődési ciklus egy felfelé haladó spirál mentén haladjon a tudatosságotokon belül, és hogy a személyes utatok minden szintje továbbvigyen benneteket a felemelkedés spiráljának útján. A felemelkedés az előre haladás folyamata.

Minden alkalommal, amikor mesterévé válsz személyiséged egyik aspektusának, vagy kihívásokon jutsz túl, egyúttal mesterévé válsz az összes, az adott kihívásban lévő aspektusnak is, megtapasztalod a felemelkedés egy-egy szintjét. Túllépsz azon a tudatosságon, ami eredetileg hozzád vonzotta a kihívást, a korlátozásokat vagy az akadályokat, ezért nagyon fontos, hogy megértsétek, a felemelkedés nem más, mint az emlékezés útja, az énben rejlő erőre, az én hatalmára való emlékezésé, ezek az erők pedig visszatükröződnek rátok a Kozmoszban lévő erő tükrében. Néhányan azt mondhatják, [hogy] lehetetlen, hogy egy emberi lényben ott legyen a Kozmikus Erő, olyan mértékben, ahogy az jelen van a Kozmoszban, de ezt nem tudhatjátok, mivel még nem tapasztaltátok meg a Kozmikus Erőt annak teljes intenzitásában sem külsőleg, sem belsőleg. A mikrokozmosz és a makrokozmosz mindig ugyannak a hangnak a kifejeződése, csak más fülekkel hallgatjátok, más szemekkel érzékelitek, épp ezért mindazon energiák, amelyekkel eddig együtt dolgoztatok, számos szinten arra készítették fel az energiátokat, hogy valóban megérthessétek mennyire korlátozó és akadályozó az emberi érzékelés, [akkor] ha az alsóbb egó szemein keresztül szemlélődtök; azon én szemein keresztül, aki dagonyázik az ítélkezésben, hogy mi lehetséges és mi nem, mindezt az egyén tapasztalataira alapozva a hasonló életben adódó lehetőségek alapján.

Minden egyes embernek más az élettapasztalata, és az, aki már mesterévé vált az élet egy-egy aspektusának, nagyon különböző módon látja a helyzetet, mint az, aki még csak épp belekezdett az utazásba, és éppen csak kezdi kapisgálni, hogy mi ennek az aspektusnak a lényege. Ezért életbevágóan fontos, hogy az emberek felhagyjanak az előítéleteikkel, hogy elhagyják az életről alkotott véleményeiket, és egy gyermek szemein keresztül tekintsenek az életre, megvizsgálva [azt] a lehetőséget, ami mindenben ott rejlik, amivel csak találkoztok. Ha ebből az elfogulatlan nézőpontból tekintetek az életre, automatikusan meglátjátok a potenciált, mert ítélkezésetek nem korlátozza [azt], hogy érzékelhessétek mi rejlik az ítéleteitek által teremtett fátylakon túl, és a véleményeiteken túl, amelyek lehet, hogy éppen a korlátoltságotokat és a tudatlanságotokat táplálták, ezért aztán én, Guinevierre most átadom nektek Camelot kódjait.

Camelot mintázata számos rétegét megtestesítette a kreativitás magvaiban lévő [azon] nagyszerű lehetőségeknek, amelyek az emberi lények DNS-ében rejlenek. Camelot maga is a Kreativitás isteni kódjának számos aspektusából állt. Sokféleképpen vagytok isteniek, ám ti úgy tapasztaljátok, hogy az emberi lényt korlátozza és akadályozza a harmadik dimenziós valóság, ami hajlamos babusgatni a negativitást és a dualitást. Azzal, hogy megértitek, hogy az emberi lény útjának [az a] lényege, hogy a harmadik dimenziós világ mesterévé váljon, és túljusson az akadályokon, [ezzel] automatikusan munkára fogjátok veletek született erőtöket, amellyel túljuttok az akadályokon. Amint egyre öntudatosabbá váltok személyiségként, az élet nagy színdarabjában játszott szerepetekre, azt is felismeritek majd, [hogy] milyen hatalmasok vagytok [abban] a tekintetben, hogy képesek vagytok megteremteni a szabadságba vezető ösvényt, tisztán azon képességetekre alapozva, hogy objektívek legyetek önmagatokkal, hogy objektíven tekintsetek az életetekre, [úgy,] mint önmagatok kiterjesztésére. Sok embernek óriási nehézségei támadtak annak a ténynek a megemésztésével, hogy az életük külsőleg annak kifejezése, ami bennük van. Ez a konkrét aktiválás létrehozza a megértés hídját az intellektus és a szív között, hidat [teremt] a jobb és a bal agyfélteke közt.

Camelot-ot a Szent Frigy valóra váltása érdekében hozták létre. Az androgün tudatosság volt a fő téma és az energia, amely egy ilyen környezet létrehozását inspirálta, melyben a közösségek gyarapodhattak, boldogulhattak. Ugyanakkor ez volt az az időszak, amikor az emberiség szívében és elméjében rögzült a dualitás, bár Camelot kódja sosem tűnt el, egyszerűen [csak] egy másik valóság rezgésében tárolódik. Ahogy a világok közti fátylak egyre vékonyabbá válnak, egyre többen vagytok képesek arra, hogy behatoljatok a többi világban létező energiákba, és eljött az én időm, hogy elkezdjem tanításaimat az igazi Camelot kódokról, hogy mindannyian emlékezhessetek kreativitásotok erejére. Dualitásotok megértésével és a dualitás céljának megértésével automatikusan áthidaljátok a szakadékot, és az egység a belsőtökbe szivárog. A különbség annyi, hogy a megfigyelő képességetek és a dualitás és az elkülönültség által motivált világban való részvételetek nagyon könnyeddé válik, mert többé nem azonosultok az elkülönültség tudatossággal, az egységgel azonosultok önmagatokban, és annak erejével, mely ugyanazt a szintű egység energiát vetíti ki mindabba, amit csináltok. Tehát, ahol a múltban a férfiak és nők egymás mellett éltek, jártak, és talán egymással karöltve teremtettek, jelen voltak a különbségek, és [jelen volt a] még mindig nagymértékű a megkülönböztetés a férfiak és nők közt, a felsőbbrendűség és alsóbbrendűség között, a nőket gyengébbik nemnek látjátok; a sötéteknek, míg a férfiak a felsőbbrendű nem, az úgynevezett „fényesek”, és itt most a fényt és sötétséget a nőkkel és férfiakkal kapcsolatban egyszerűen a Yin és a Yang miatt használom.

Drága Fénymunkások, megkezdődött hát a megértés [azon] Kódjainak integrálása, amelyik egyesíti bennetek a polaritásokat, és amikor a polaritások egyesülnek, rájöttök, hogy a DNS spiráltekercse úgy kapcsolódik össze, mint egy létra, és amikor valaki felemelkedik, akkor úgymond megmássza a „Mennybe vezető lépcsőket”, ezért a rezgésszintetek emelésével a tudatosság lépcsőit másszátok meg, ezért a DNS-etekben tárolt energia is növekszik. A DNS azon emlékezet lenyomata, miszerint a felemelkedés egy felfelé haladó spirál, két energia összeolvadása egymás mellett, nem elkülönítve, hanem összekapcsolva egy olyan energia által, ami sosem volt tőlük elkülönült, így aztán a férfiak és nők egyenrangú felekként egyesülnek, tiszteletben tartva egymás szerepét, tiszteletben tartva mindkét nem aktív és passzív aspektusait, és elismerik és megértik azt, hogy a nőknek is vannak férfias jellemzőik, és a férfiaknak is vannak nőies jellemzőik, és mindkettő szükséges, életképes, és hatalmas, és mikor ezek az energiák egyesülnek és támogatásra találnak, a potenciál legalább ezerszeresére növekszik, és ekkor eresztitek szabadjára a DNS-etek maradék szálaiban rejlő potenciált. Ahogy DNS-etek egyre több szála ébred fel, a sejtszintű emlékezet túllép azon, amibe eddig tudatos szinten képesek voltatok belecsatlakozni, [és] ami elődlegesen a jelenlegi inkarnációtokra korlátozódott. Amikor a sejtszintű emlékezet rácsatlakozik [azokra] az eredetileg teremtett világokra, amelyek tartalmazzák az igazság eredetét, fogalmatok sincs [hogy akkor] mennyire megváltozik a világotok, és ezt fogjátok megtapasztalni, amint egyre közelebb és közelebb értek ahhoz, amire a felemelkedés végső hullámaként szoktak utalni. Ahogy felgyorsul az idő, és egyre közelebb és közelebb kerültök a fényhez, úgy értetek majd meg egyre több mindent, az evolúciós spirál csúcspontjához közelít, és ezért érzitek ezt a sürgető érzést, hogy mesterévé váljatok az életetek aspektusainak, hogy elérjétek az önmagatok számára kitűzött célokat.

Az energia, amelyet én, Guinevierre hozok át mindannyiótoknak Camelot Szent Kódjain keresztül, felkészíti a fényrácsokat, a fény folyékony rácsait egy nagyon nagy tudateltolódásra, ami (2008.) november 11-én zajlik majd le. Két napig a világotok energiái a változás állapotába kerülnek és sok ember ezalatt a teljes szétkapcsolódottság mély érzésével küzd majd, ez újjászületési periódus lesz. (2008.) november 11-én bezárulnak az általatok a múltban átélt sötétség ciklusának kapui, és új ciklusba léptek, ezért 2009 az új élet ígéretének ciklusa. Számos szinten dolgozunk majd együtt veletek, tanításokat és közvetítéseket adunk át abból a célból, hogy kiszabadítsuk elméteket a dualitás világából, ahol konkrétan az elkülönültség csapdájában vergődik. Ha megértitek a fényt, ami fizikai nőként és férfiként kettős céljaitokban rejlik, és csatlakoztok egymáshoz, ahogy a DNS két szála is csatlakozik, összekötve a szeretet és a fény energiáit, társ-teremtő képességetek megváltozik.

A hatalmatokra való emlékezés az egyik legfontosabb aspektusa jelenleg az önmagatok mesterévé válásának útján. Leromboljátok a korlátolt elmét, az elfojtott hangot, az elnyomott kreativitást és a társadalom hatalomfosztott akaratát. Egyre több ember nő fel az esemény szintjéhez, hogy az igazság hangjai lehessenek, az új világ teremtői és hasznosíthassák az igazság és a kreativitás erejét, hogy részt vehessenek a fény új tervének megszerkesztésében, ami valójában mindig is létezett, olyan terv, ami a szupertudatosság árnyékába hullt, és most előjön, és kitünteti jelenlétével a tudatos elmét és lehetőséget teremt arra, hogy magatokévá tegyétek. Az egyetlen ebben rejlő kihívás, hogy vajon felismeritek-e, vagy sem. Muszáj azonban megjegyeznem, hogy a többségetek tisztában volt vele, hogy ez az idő egyre közeleg. Érzitek a sürgetést a bensőtökben. Tudjátok, hogy nincs több vesztegetni való időtök, hogy minden pillanat értékes, használjatok hát jól ki minden egyes másodpercet.

A következő néhány nap alatt én, Guinevierre biztosítom, hogy DNS-etekben lévő a teremtés szent magvai sikeresen megtalálják új helyüket az új struktúrában, amelyet a folyékony rácsok megteremtésének részvételébe fektetett munkával hoztatok létre.

A következő harminchat órában energiátok összerendeződik Camelot folyékony szövetével és az eredeti mintázat szent kódjaival. A napéjegyenlőség idején, ami tulajdonképpen egy kétnapos időszak lesz, szeptember 21-én és 22-én új élet születik a déli féltekén, ahol a tavaszi napéjegyenlőséget köszöntik, és új élet fogan az északi féltekén, ahol az ősz köszönt be. Ahogy a két „dualitás” úgymond, az Egy két különböző aspektusát tapasztalja meg; a fogantatást és a születést, arra is emlékeztet benneteket, hogy mikor az északi félteke készenáll majd életet adni, a déli félteke ismét készen áll majd megfoganni, ezért igazából sosem különülnek el egymástól. Ez egy szent körforgás, és az új élet evolúciós áramlata, és ez életetek minden aspektusára vonatkozik (belégzés, kilégzés, halál és újjászületés).

Azok, akik közületek elvégezték az Androgün Rácsok tanításaival kapcsolatos munkát, az emlékezés, és az androgün énjük kozmikus aspektusával való újrakapcsolódás új szintjét tapasztalják meg. Ennek az a célja, hogy biztosítsa, hogy központi idegrendszeretek képes legyen helytállni ezekben az új energiákban. A Kozmikus Androgün Én tartalmazza azokat a vibrációkat, amelyekre szükségetek van annak biztosításához, hogy egyensúlyban legyen fiziológiátok és anatómiátok összes rendszere. Az egyik ok, amiért a túlsúlyosság ilyen nagy probléma jelenleg a világotokban az, hogy sok ember nem képes megérteni mi is történik. Vizsgáljátok csak meg, hogy mikor vált az elhízás ilyen szintű problémává és képesek lesztek azt az idővonalat összepárosítani azzal az idővonallal, mikor mélyreható, új energiák kezdtek beáramlani a világotokba. Menjünk vissza talán 1986-ig, sőt talán egészen 1984-ig, aztán ugorjunk előre tíz évet 1994-ig, ami újabb fordulópontot jelentett az emberiség számára, és látni fogjátok, hogy minden egyes újabb fordulópontnál az elhízás virágkorát éli az adott ciklusban, mert az emberiség nem képes megbirkózni ezekkel az energiákkal. A test automatikusan elkezd anyagok után sóvárogni, hogy megpróbálja fenntartani az áramlást. Nagyon gyakran a test azért tart fenn nagy mennyiségű zsírt, hogy megvédje a test rendszereit ezektől a magas szintű fényhányadoktól [vagyis magas fényfrekvenciáktól], és ez aztán egyfajta zsibbasztó mechanizmussá válik. A másik ok, amiért ilyen méreteket ölt az elhízás, a belső gyermek megakadt fejlődése, amitől képtelen érzelmileg és spirituálisan fejlődni. Mivel ennek a területnek a fejlődése elsatnyul, a számokat tekintve a felnőtt embereknek csak egy kisebbsége képes megérteni és fenntartani ezeket az energiákat.

Látni fogjátok, hogy minél könnyedebbé válik az elmétek, a gondolkodásotok és a szándékaitok, annál könnyebbnek érzi majd magát a testetek, a lelketek, és kezditek megérteni, hogy önmagatok leföldelése és az, hogy érezzétek magatokat biztonságban a testetekben, nem feltétlenül azt jelenti, hogy szó szerint pakoljatok súlyokat magatokra. Azzal, ha így lenyomjátok magatokat a világ terheivel, a múltatok terheivel, és a tudatlanság súlyával, olyan mértékben korlátozzátok és akadályozzátok magatokat, hogy bizonyos mértékig azt gondolhatnánk, [hogy] nem is előre haladtok, hanem hátrafelé. Azért foglaltam ezt az információt bele a közvetítésembe, mert életbevágóan fontos, hogy az emberiség elkezdje felismerni, hogy a fizikai test kizsákmányolása egyszerűen tükörképe az összes többi szinten, bennetek zajló kizsákmányolásnak, és a kizsákmányolás azon szintjei tükröződnek a külvilágban mindazokkal a kizsákmányolásokkal, amik külsődlegesen zajlanak. Ehhez hozzá kell tennem, hogy azért itt is zajlik a fejlődés, [hogy] sok minden változik, és természetesen ez sem elveszett ügy.

Minél inkább kapcsolatba léptek a testetekkel, annál könnyebben megértitek, hogy mire van szüksége fizikailag, érzelmileg, mentálisan, spirituálisan, intellektuálisan, tápanyagok szempontjából és bármilyen más szempontból, hogy mire van szüksége a testnek, [ahhoz] hogy gondoskodásra és támogatásra leljen. A közvetítés során végig arról beszéltünk, hogy az elkülönültség tudatossága járult hozzá ahhoz, hogy lekapcsolódjatok az énetekről, ahhoz hogy kielégítetlen szükségleteitek legyenek, amelyek aztán kivetítésre kerülnek a külvilágba, ami a mértéktelen étel- vagy ital- vagy drogfogyasztásban ölt testet, vagy bármi másban, amihez az illető vonzódik, vagy amitől függővé válik.

Dióhéjban tehát ez a része az üzenetemnek arra kér benneteket, hogy lépjetek kapcsolatba önmagatokkal, kapcsoljátok össze magatokban a polaritásokat, és engedjétek, hogy e híd felépülésének folyamata közelebb jutasson önmagatokhoz, lehetővé téve, hogy az öntudat következő szintje manifesztálódhasson oly módon, hogy megérthessétek mik a szükségleteitek, és ha felismeritek a szükségleteiteket, akkor hatalmi pozícióba juttok, hogy biztosíthassátok magatoknak azt, amire szükségetek van, és az ennek eredményeként manifesztálódó lehetőség inspirációvá válik, és [így] a megfosztottság régi mintázata, a szeretetéhségtől való félelem, a támogatás, elismerés, és az élet hiányától való félelem elkezd szertefoszlani. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a bolygótokon élő karcsú embereknek nincsenek ehhez hasonló gondjai. Csak annyit próbálunk a tudomásotokra hozni, hogy azok, akik fizikailag is manifesztálták a világ súlyát, most lehetőséget kapnak arra, hogy mesteri szinten megtanuljanak bánni a problémának ezzel a részével.

A karcsúbbak, akik az energiamezőjükben hordozzák ugyanezt a súlyt, szintén mély szintű gyógyuláson mennek majd keresztül, melynek során az elkülönültség gyógyítása zajlik. Ez fizikai manifesztációt eredményez, és kapcsolatokat beteljesítőbb romantikus kapcsolatokban, barátságokban, családi kapcsolatokban, és beteljesítőbb munkát a karrieretekben, általában véve több beteljesülést eredményez majd, a beteljesülés pedig belülről kifelé haladva ölt majd testet, nincs szükség rá, hogy megpróbáljátok külsőleg kielégíteni a szükségleteiteket ételekkel, és bőséges mennyiségű alkohollal vagy drogokkal, stb., stb.

Semmi rossz nincs az élet élvezetében, az ünneplésben. Az viszont káros, amikor valaki [olyan] külső forrásokkal próbálja elérni a beteljesülést, amelyek igazából soha nem biztosíthatják a lelketek, a szívetek, az elmétek és a szellemetek számára azt a táplálékot, amelyre igazán szüksége van. Ezért autentikus énetek fénye vezessen benneteket továbbra is az emlékezés ösvényén, és az öntudatotok, és a valódi szükségleteitek inspiráljanak arra benneteket, hogy visszaköveteljétek a hatalmatokat, és hogy megengedjétek, hogy az igazság szent kódjai újraaktiválódjanak bennetek, és amikor Camelot Kódjainak eredeti szövetét megkapjátok, és a Kozmikus androgün énetek egyesül veletek, [akkor] sokkal egyszerűbbnek találjátok majd az életet, és ez az egyszerűség [az], amelyet egész életetekben kerestetek, ám az igazságotokról való lekapcsolódás és a számos aspektusotoktól, főleg a teremtőképességetektől való elkülönülésetek, valamint az, hogy képtelenek voltatok felismerni potenciálotok erejét, azt eredményezte, hogy életetek ezen része folyamatosan elkerült benneteket. Most itt van tőletek egy karnyújtásnyira, én, Guinevierre, Camelot úrnője, a Szívek Királynője ígérem, hogy ennek az útnak minden egyes lépésénél ott leszek mellettetek, amíg minden szív nem egyesül egyként, amíg mindannyian fel nem fedezitek az élet szökőkútját [ön]magatokban, ami elhozza számotokra a valódi beteljesülést. Isten áldjon mindannyiótokat, az Istennő értesse meg veletek önmagatokon keresztül, hogy fény vagytok, ezalatt azt értem, hogy a bennetek létező Isten és az Istennő áldjon meg benneteket és segítsen nektek megérteni az élet utazását.

Guinevierre vagyok, Camelot úrnője, a Szívek Királynője, köszönet az időtökért, isten veletek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...