Mária Magdolna - 12:12 Univerzális Napforduló

Michelle Eloff (09.12.12) - Mária Magdolna: 12:12 Univerzális Napforduló

 


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika, 2009.12.12

Hanganyag letöltésének helye(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/ih8eeeherdkne3l/M%C3%A1ria+Magdolna+12_12+Univerz%C3%A1lis+Napfordul%C3%B3+2009.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül. Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény, bölcsesség és szeretet jelenlétében.

A mai ünnepnap egyesíti lelkek százait és ezreit. Minden lélek kapcsolódik az Anya/Atya Isten mennyei esszenciájához, ami aktivál egy átjárót az Egyetemes Folyékony Szeretethez, ami valamennyiőtöket támogat a szabadsághoz vezető utatokon.

Valamennyien sajátos ösvényt választottatok ahhoz, hogy elérjétek az álmaitokat, a törekvéseiteket, autentikus éneteket, valamint magasabb éneteket és elérkezett annak az ideje, hogy az energiák, amiknek ki vagytok téve és melyeket megtapasztaltok, most hatalmas nagy és igen mély változásokat biztosítsanak és juttassanak érvényre bennetek a környezetetekben.

Legutóbb erőteljes energiákat horgonyoztunk le Egyiptom területén, ezek az aktiválások azt az igen fontos célt szolgálták, hogy megnyissák az emberiség kollektív szív hálóját a szeretet és az élet ezen szent és mennyei minőségei előtt. Minden résztvevő jelképez egyet abból a negyvennyolc lángból, ami lehorgonyoz a Földben egy isteni energiát, továbbá integrálja valamennyi ilyen láng esszenciáját. Most, hogy ezek a lángok fizikai emberi lényekben testesültek meg, képesek vagyunk megnyitni a jövő felé nyíló átjárókat, melyekre én, Mária Magdolna vetítek fényt Jezebel és Guinevierre segítségével (egyesített Háromszoros Istennő energiánkkal), valamint Kuthumi-Agrippa segítségével és a fény és szeretet hierarchiája sok Nagyura és Úrnője támogatásával.

Azokat a tervezeteket, melyeket ettől a pillanattól kezdve aktiválunk, Melchizedek nagyúr, Maitreya nagyúr és Metatron nagyúr hagyta jóvá és nyújtja át. Számukra pedig minden létező istenség és fényesség Kollektív Krisztusának Mindenható Elohimja adta át.

Az egyiptomi aktiválások óta sok változás bontakozott ki. Akik részt vettek az utazáson, ezekből a változásokból sokat első kézből tapasztalnak meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármelyikőtök meg lenne fosztva ettől az energiától, valójában ez azoknak a bátor lelkeknek köszönhető, akik úgy döntöttek, hogy fizikai testüket csatornaként ajánlják föl, akik lehetővé tették, hogy valamennyien fogadhassátok ezeket a különleges rezgéseket, melyeknek most már az integrálódási folyamatában tartotok és ezeket meg fogjátok testesíteni.

Ti vagytok az a megsejtett példakép, akik az Isten és Istennő szent nyelvét tükrözitek. Egyiptomot azért is választottuk a legfőbb átjárónak, hogy rajta keresztül átjöhessen az Anya/Atya Isten mennyei fénye és az Istenek és Istennők felséges szeretete. Ebben a hatalmas kiterjedésű országban lehetséges az, hogy a felemelkedés összetett folyamatai legyökerezzenek.

Egyiptomot igen különleges célból választottuk ennek a lehorgonyozásnak a kulcs centrumává – a központtá, a középpont közepévé és mivel ténylegesen senki sem lett ennek speciális középpontja, ezért rotációs fény központként lett aktiválva, ami őrzi a bölcsesség, az igaz szeretet és nagyszerűség szakrális gyémántját.

Mennyei és felséges ösvényetek a szabadság felé aktív és most már annak is eljött az ideje, hogy eljövendő tervezeteink energiáit valamennyiőtökre kivetítsük, hogy lehetőséget biztosítsunk ezzel a részvételetekre, hogy válaszolhassatok a szolgálatra hívó hangotokra és eggyé válhassatok a fény szövése, a szeretet szövése szent eseményeivel és hogy egybeolvaszthassátok az elme, a test és a szellem szent rácsait a szeretet és az igazság egyetlen mérhetetlen, mindenhatóan erőteljes lüktetésévé.

Minden anyag szíve ott található a szellem sóvárgásában, hogy egyesülhessen a teremtéssel és meghatározhassa a lélek célját. A ti lélek célotok ezeken a minőségeken és képességeken keresztül nyilvánul meg a módszerek sokféleségében. Ezek a módszerek tükröződnek a cselekedeteitekben, megmutatkoznak a szerető, a megbocsátó és a gyógyító képességeitekben és eggyé válnak igaz énetekkel.

Az egyik módszer, amin át ez megnyilvánul, a minden létező erőteljes Kozmikus Törvényének az integrálása, ezért a Kozmikus Törvény energiájának a visszaszerzése számtalan ösvényt tár fel előttetek a szabadság felé.

Arra kértük ezt a csatornát és a partnerét, hogy aktiválja a fénybe vezető ösvényeket a Smaragd Misztérium Iskola keretében és a kiterjedt tudatosság, a mennyei fény és szeretet forrásán keresztül, amit azért hoztunk létre, hogy támogassunk mindannyiótokat az áhított változások létrehozásának a manifesztálásában. Ez olyan folyamatokon keresztül nyer támogatást és kivitelezést, melyek akkor következnek be, amikor aktiválunk bizonyos rácsokat különféle helyszíneken bolygó-szerte.

Ezen fontos energiák egyike Egyiptom sivatagjaiban kezd el aktiválódni (már megint), de azzal a különbséggel, hogy ezzel most szólítjuk bolygótok gyermekeit is, a fiatal felnőtteket is, a tinédzsereket is, sőt, azokat is közületek, akik bár felnőtt testet viselnek, ám magukat mégis gyermeknek érzik, hogy valamennyien ti is csatlakozzatok hozzánk! Az a szent bölcsesség, ami a teremtés mennyei fényében található, segíti az élet egészét egy isteni rezgést manifesztálni, hogy lehetővé tegye a lelkek utazását olyan helyekre, ahol ráébredhetnek isteniségükre, de nemcsak az emberiség szívén, hanem a Földanya teste molekuláin belül is.

Minden alkalommal, amikor egyes emberekkel és csoportokkal dolgozunk, az energia, a szeretet és a fény mintáit aktiváljuk azokon a földrajzi helyszíneken, ahol csatornaként szolgáltok, de nemcsak ahhoz, hogy gyógyítást hozzatok az asztrális síkotokra, hanem a Földanya mérhetetlen szeretetének az erőteljes előmozdítóiként is. Ez az egyik módja annak, ahogy őt szolgáljátok. Sokan kaptatok hívást a Földanya szolgálatára azon keresztül, hogy tanítsátok az emberiséget teste tiszteletére és megbecsülésére azzal, hogy napi elfoglaltságaitokkal ne mérgezzétek tovább úgy, ahogy az korábban történt.

A 2010-es évtől kezdve 2015-ig valamennyien tanúi lesztek az emberiség szívét, elméjét, testét és szellemét ért legnagyobb változásoknak. Amikor 2012-től hajnal felvirradt, megnyílt a megjósolt úgynevezett világvége kapuja, ekkor ráébredtettek és meglátattok, hogy a világ még mindig létezik, ráébredtettek, hogy minden úgy van, ahogy azt előző nap hagytátok, viszont ez a pont jelölte az energia, a fény, a szeretet dimenzió átjáróinak a megnyílását és egy olyan lehetőséget, ami soha azelőtt nem volt lehetséges az emberiség számára, hogy így a jövőben egyben csaphasson le rá. Ez jelölte a növekedés és a megvilágosodás egy ciklusának a végét és jelezte az emberiség legnagyobb átalakulásának a kezdetét a mindenkori létezésben.

Jelen pillanatban hozzávetőleg hét milliárd lélek tartózkodik a bolygón, ezért teljes mértékben kihasználjuk a mutatkozó lehetőséget arra, hogy egyesítsük az Anya/Atya Isten mindenható erejét azokkal a lelkekkel, akik a hús[fizikai test] végzetének utazását választották. Amikor a lelkek elsajátíthatják a Kozmosz törvényeit és alkalmazhatják azokat az anyagi világban, a húsba zárt testben, akkor rá fogtok jönni, meg fogjátok látni és át fogjátok élni, hogy mennyire fontos most felébredni és meg fogjátok tapasztalni korábban soha nem látott mértékben a mozgásban lévő fény és szeretet hatalmát.

Lehetetlen a bolygón egyidejűleg az összes lélek teljes megvilágosodása, ilyen szintű fény abszolúte mindent eltörölne. Ez egy másik oka annak, amiért mindannyiótoknak lépésről lépésre kell haladnia saját személyes utazásán. Néhányotok úgy döntött, hogy aláereszkedik a dolgok legmélyére, hogy gyors iramban vág neki a fény, az igazság és a megvilágosodás hatalmas tengerének. Viszont az emlékeitek miatt egyszerűen csak lelkekként, csupán lelki szinten lettetek erre felkészítve és azon tény amiatt, hogy a Kozmikus Törvény ismerete és igazsága mélyen bennetek található.

Ezek a Kozmikus Törvények beleszövődnek egy felséges kristály rácsba, ami a megvilágosodás szövedékét képezi és ami biztosítani fogja, hogy annyi lélek szabaduljon meg, amennyi csak lehetséges. A lelkek, akik így megszabadulnak, olyan lelkek, akik készek magukhoz ragadni utazásuk következő szintjét, minden olyan lélek, akiben megvan a legcsekélyebb, leheletnyi vágyakozás arra, hogy megismerje önmagát, meg fogja találni az ajtót és a kulcsot, ami ezt az ajtót nyitja, ezért mindössze annyi a kívánalmunk ezzel a csatornával szemben, hogy a neki átadott tervezeteink és a szakrális lélek kaland utazások formáját öltött projektek testesítsék meg a Kozmikus Törvényeket!

Most pedig valamennyien megkapjátok a lehetőséget, hogy megértsétek annak hatalmát, akik vagytok, az isteni lenyomatot, amiből létrejöttetek. Minden alkalommal, amikor megértitek a Kozmikus Törvény energiáit és ahogy az életnek ezek a mennyei tényei integrálódnak, az segíthet túllépnetek a félelmen, a reménytelenségen és kilátástalanságon, hogy felismerhessétek magatokban az isteni esszencia szikráját.

A félelem a spirituális fejlődés legnagyobb akadálya, ami a hiányon, a korlátozáson alapszik, ez egy visszaszorító hiedelem rendszer. Sokan állítják, hogy a tudatlanság áldás, amit persze csak akkor tekinthetnénk áldásnak, ha egyetlen árva kérdés sem merülne fel bennetek az életről és ha abszolúte semmiféle vágyakozás nem lenne bennetek a fejlődésre vagy magatok jobb megértésére. A tudatlanság valójában az elkeseredett félelem, a tudás pedig hatalom, de nem csupán a Kozmikus Törvény tudása, hanem az énnek az ismerete is. Ha tudjátok, hogy mi motivál benneteket, ha ismeritek alapvetéseteket, az erősíti azt a képességeteket, hogy jobban előrelássátok személyes viselkedéseteket, amikor ismerős helyzetekbe kerültök.

Arra fogunk összpontosítani, hogy felfedjük előttetek ezeknek a Kozmikus Törvény törvényeknek az igazságait, hogy túlléphessetek régi félreinformált világotok paradigmáin. Az egyik legfontosabb lépés magatok jobb megértésében annak felismerése, ahogy az ősapák bűne rátok szállt (ezt nevezzük az ősi tisztogatásnak).

A genetikai felépítésetekben tárolt lenyomatok gyógyításával nemcsak hogy szabadon engeditek az ősök szellemét, de saját szellemeteket is szabadon engeditek és megszabadítjátok az összes jövendő generációt attól a szenvedéstől, amit ti éltetek át. Ti fejezitek be teljes leszármazási ágatok ciklusát.

Ez az egyik oka, amiért előhívjuk a szülőket, a nagyszülőket, a gyermekek nevelőit és védelmezőit és arra kérünk benneteket, hogy vigyétek el ezeket a gyermekeket világszerte a szent pontokra, hogy ők is részesei lehessenek ezeknek az erőteljes energia integrálásoknak. Biztosítsátok nekik ugyanazokat a lehetőségeket, melyeket ti is megkaptatok, hogy növekedhessenek és megvilágosodhassanak! A modern világ gyermekei nagyon nyitottak, rendkívül intelligensek és igazán következetesek, de azért azt soha ne feledjétek, hogy ők is hordozzák ősapáik bűneit, azoknak a lenyomatait, akik előttük járták az utat!

Engedélyt kaptunk rá, hogy felszabadítsuk az ő lelküket is, hogy felgyorsítsuk a fiatalok utazását, hogy ők is hatalmukba léphessenek már egy sokkal fiatalabb korban. Biztosítani fogjuk, hogy érzelmileg megfeleljenek, amikor helyt kell állni, hogy készek legyenek, hogy nyitott edények legyenek felszívni a fény és a szeretet erőteljes igazságait.

Bár a szellem törekszik önmaga és sok-sok célja meghatározására, azt valamennyiőtöknek alapvető fontosságú megértenie, hogy az alsó egó szorosan kapcsolódik a traumák idővonalához, ami gátolja szellemetek azon képességét, hogy közölje kívánságait a lelketekkel, különösen ha a lélek súlyosan széttöredezett. Folyamatosan tovább hozzuk létre azokat a programokat és tervezeteket, melyek segíteni fognak valamennyiőtöknek újból összekapcsolódni lelketek széttöredezett aspektusaival. Az új élet teremtési pontjainál is ott vagyunk, ahol ugyanez a dolgunk a világra jövő gyermekekkel.

A lélek a traumák és megrázkódtatások miatt válik széttöredezetté és csak akkor kapcsolódhat újból össze, ha az élet hármassága is összekapcsolódott és itt hívnak szolgálatra bennünket, a Hármas Istennőket. A mi célunk, szerepünk és mennyei küldetésünk az, hogy segítsük mindannyiótokat a planetáris gyógyítás és a Fénymunkások kollektív csapataként ebbéli célotok elérésében. Amikor egy lélek újból kapcsolódik kollektív lelkéhez, olyankor a Földanya kollektív lelkének minden széttört darabja is összekapcsolódik és egy új fény testet hoz létre. Ez a test egy mintává válik, amiből az emberiség erőt meríthet ahhoz, hogy erősen újból kapcsolódhasson az emberiség kollektív szellemének magasabb énjéhez, ezért még egyszer mi, a Hármas Istennők elismételjük, hogy ez egy felhívás minden Fénymunkás felé, aki ezt hallja, mindenki felé, aki kész és hajlandó szolgálni a fény hatalmas testének újból összekapcsolódó szöveteként.

Minden újból összekapcsolódott lélek aspektus tovább szélesíti a folyékony szeretet dimenzióit, tovább erősítve alapvető változások lehetőségét az emberiség kollektív testében, elméjében és szellemében és a tudatosság minden királyságában. A szembesülés az én sérült és törött aspektusaival gyakran újjáéleszti a lelket és új fényt és életet lélegez az én olyan részeibe, melyek lekapcsolódtak, melyeket megtagadtak és figyelmen kívül hagytak és ilyenkor, drága szeretteim, teljesen aktiválni tudjuk a feltámadás rácsait, melyek aztán alakot ölthetnek.

A húsvéti ünnepeket követően ötvenöt energia kulcsot aktiválunk. Ezek a kulcsok átjárót képeznek az energia százezernyi olyan kapujához, melyek a Kozmikus Törvény szent szálait testesítik meg. A legelső Kozmikus Törvény, ami az emberiség egészének rendelkezésére áll, az evolúció Kozmikus Törvénye. Ez a törvény egyetlen igazságot tartalmaz, ez pedig az, hogy ha valóban fejlődni akartok, akkor szeretnetek kell, meg kell értenetek, hogy szeretet vagytok és csakis a szeretet energiáján át lehetséges még több szeretet létrehozása és megtapasztalása.

Ötvenöt fizikai lényt, megtestesült embert kérünk fel ezeknek a kulcsoknak az őrzésére. Tudjátok, hogy kik vagytok ezek, mivel beleegyeztetek ebbe a tervbe ezt az inkarnációt megelőzően, ez a ti sorsotok és amikor összejövünk veletek még egyszer a szent sivatagokban, akkor meg fogjátok látni, ahogy az Univerzum Kozmikus Törvényének átjárói kitárják karjukat felétek és kiterjesztik hatalmas ajándékaikat hozzátok és rajtatok keresztül.

Amikor mind az ötvenöt ajtó feltárult, és amikor elfoglaljátok helyeteket az átjárók őreiként, azzal feltárjátok az ajtót minden Fénymunkás előtt, hogy átléphessenek rajta, hogy beteljesíthessék sorsukat, hogy ők is beléphessenek azoknak az energiáknak a fényébe, melyek rájuk várnak, azokba az energiákba, melyek a jelenlegi világ paradigmáján túl fekszenek, melyek hívják őket, melyek a lelküknél fogva vonzzák őket, hogy lépjenek előre. Elegen vagytok, akik válaszoltak erre a mély belső késztetésre, hogy lehetővé tegyétek a számunkra, hogy továbblépjünk és aktiváljuk az ötvenöt kulcsot.

Ez az ötvenöt kulcs a nyitja annak az energiának, ami bevonzza a fényt a bolygó legsötétebb földrajzi helyeire. Ezek a sötét helyek, amiről beszélünk, olyan helyek, ahol komoly sérülések fémesedtek ki a Földanya testének DNS-ében és egy ezek közül a helyek közül, melyekre fókuszálunk, Oroszország.

Oroszország mély traumát őriz és emiatt a neki megfelelő ellentettjét is – szeretetet, azaz a legsötétebb helyek a bolygótokon megtestesítik azt a lehetőséget, hogy őrizzék a lehetséges legfelségesebb fényt és szeretetet. Felkészítettük Oroszországot ennek a fénynek az érkezésére, kiterjesztettük ennek energiáját Törökországra is, aminek már sokan a részei lettetek.

Ez nem azt jelenti, hogy a bolygó más területeit figyelmen kívül hagynánk, dehogy, továbbra is lehorgonyozzuk a fény szálait azokon a kiválasztott földrajzi helyszíneken, melyekről tájékoztatunk benneteket minden átadott közvetítésben és éppen most az a szál, ami az Univerzális Fény magját és a szabadság kapuit őrzi, azt Egyiptom sivatagjaiban horgonyozzuk le. Ezek a fények most átterjednek mindenkihez, aki hallja a szavaimat és egy ajtó nyílik a szívetekben, amin a lelketek kopogtat már sok-sok éve.

Mostanra készek lettetek átkelni ezen az átjárón, most készen álltok magatokhoz ölelni az egyesülés lehetőségét az univerzális folyékony szeretettel és átjáróként, csatornaként, adó-vevőként szolgálni ezekhez az erőteljes folyékony szeretet erőkhöz.

Minden kulcsot megkaptok, ami az élethez lett megalkotva, mivel ez része az Új Élet Ígéretének, amit az Anya/Atya Isten ígért nektek valamennyiőtöknek, hogy elérkezik az életetekbe. Úgy döntöttetek, hogy sorsotokat egy új szinten aktiváljátok, magatok mögött hagytatok sok olyan mintát, amit a múlt karmájaként azonosítottatok és most, hogy a Kozmosz törvényeivel kerültök szembe valamennyien, megtanuljátok, hogy mik is ezek a kulcsok.

Mind az ötvenöt kulcs, amiről beszéltem egy törvényhez kapcsolódik, ezért összesen a Kozmosz ötvenöt törvényét adjuk át nektek. Ezek a törvények a Levegő Kapuk, a Víz Kapuk és a Föld Kapuk energiáit testesítik meg, amikor teremtésük valamennyi lépésén átmegyünk, mivel amikor egy kulcs aktiválódik, akkor a törvény, amit jelképez, megnyitja az eredeti törvény esszenciájának száznegyvennégy-ezer kiterjedését és ti mindannyian az illető törvény ezen eredeti esszenciája kiterjedésének a szálai vagytok.

Felfedezitek majd a saját kútfőtökből, hogy melyik törvénnyel vagytok összehangolódva és ezáltal kerültök előbbre, aztán ezt felfeditek, ezt a sugarat fogjátok szolgálni és megnyilvánítjátok azoknak a törvényeknek az igazságát, amit az Anya/Atya Isten vésett kristály kőbe, hogy biztosítsa az emberiség megszabadulását a végzet elerőtlenítő zűrzavarosságától.

Ezek a törvények az ajtók azokhoz a dimenziókhoz, melyeknek valamennyien ki vagytok téve 2012-től kezdve. Ennek megfelelően fog változni a világ, így fogja megtapasztalni a változás erőteljes dimenzióit, melyek változást idéznek elő az életben és az élet, ahogy most ismeritek, véget ér. Az élet sosem maradhat ugyanaz, ha egyetlen léleknek is megvan a szándéka a változásra, ezért mindegy, hogy mit tesztek, soha nem lesztek képesek megállítani a változás ciklusát az emberiség egészére nézve, megpróbálhatjátok ugyan a magatok számára megállítani, de az élet egészére ez hasztalan.

A Kozmikus Törvény Mindenható Elohimja most egyesül velünk, ezt teszi a fény, a szeretet hierarchiájának minden egyes lénye is és a változás törvényei a szíven és a lélek vágyain keresztül eggyé válnak az igazság kollektív szelleme és az Anya/Atya Isten esszenciájával.

Bennetek is megvan ez a vágy, ezért hallgatjátok most ezt a közvetítést. A sorsotok az, hogy belépjetek a világba kiterjeszteni ezeket az energiákat mások felé, ti vagytok a fény vezetői, ti vagytok a jövő fáklyavivői, ti vagytok az átjárók kezelői, az ajtó-nyitók és az Ígéret Földjének bejelentői.

Az Ígéret Földje a szabadság világa. Ez a világ nem létezhet a bolygó mind a hét milliárd lelke számára egy adott időpillanatban, de minden valószínűség szerint lehet és fog is létezni a számotokra, ha teljes felelősséget vállaltok azért, hogy legfőbb célkitűzésetekké tegyétek nem kevesebbnek, mint a lehető legjobbnak a megtapasztalását, ezért most mindenkit arra kérünk, azon esdeklünk, hogy lényetek minden szálát nyissátok most meg és hívjátok be az isteni szándékot a DNS-etekbe, hogy biztosan beleszövődjék a testetek minden egyes atomjának szövedékébe, ezzel váljon azzá a magnetikus esszenciává, ami titeket afelé terel, hogy a példa erejénél fogva vezessetek és megvilágosodottként és a lelkek felszabadítójaként álljatok helyt a Földön.

Biztosítottunk benneteket, hogy átadjuk nektek az Új Élet Ígéretét, megkaptátok a lehetőséget, hogy életre álmodjátok az álmaitokat és hogy minden okkal bontakozik ki előttetek és hogy ennek a kibontakozási folyamatnak minden szintje az időben lépésenként nyilvánul majd meg, szóval bízzatok bennünk, bízzatok magatokban és a szívetekben és lépjetek be az ismeretlenbe, mert az igazat megvallva nincs más választásotok, csak az előre, feltéve, hogy óhajtjátok a változást és még ha nem is óhajtanátok a változást vagy akármi jobbat, akkor is utolér titeket a változás áradata, a fény kiáradása, ami megérinti az életeteket és ez változást fog előidézni.

Annyi alkalommal ejtettem már ki ezeket a szavakat és továbbra is kántálni fogom őket, amíg minden egyes lélek teljesen úgy nem érzi, hogy megértette őket! Szabadságotokban áll a legjobb életet élnetek, mostanra pedig megkaptátok még a Szoláris Arkangyalok szárnyait is, megmutattuk nektek, hogy a jövőtök a korlátlan lehetőségeké, révezettünk benneteket, hogy felfedjétek rejtett igazságaitokat magatokról, eredetetekről és a jövőtökről.

Én, Mária Magdolna, a szavamat adom a mai napon, hogy utatok minden lépését veletek együtt teszem meg, amikor úgy döntetek, hogy megtapasztaljátok a szeretet igazi lényegének mindenható átalakító hatalmát. Leszállítjuk nektek ezeket az energiákat, most már a tieitek, csak annyit kell tennetek, hogy kitárjátok a karotokat, a szíveteket, az elméteket és a lényeteket a befogadásukra és hogy elengeditek a félelmeteket, a kétségeiteket, a kételkedéseteket, a cinizmusotokat és a hiányba vetett hiteteket!

Kuthumi-Agrippa mester rendkívül fontos beavatási folyamatot készít elő minden olyan Fénymunkás számára, aki úgy döntött, hogy átkel az ötvenöt árjárón keresztül abba a világba, ami ennek a világnak a paradigmáján túl létezik.

Én, Mária Magdolna, aki Kuthumi-Agrippa oldalán tevékenykedem, magam is megkaptam azt a csodálatos lehetőséget, hogy egyesítsem az energiáimat fény nővéreimével – Guinevierre-ével és Jezabelével. Együtt hoztunk létre egy mindenható energia fonalat, ami egyetlen személyben rögzült, akit felkészítettünk ezeknek az energiáknak a további képviseletére, és hogy a fény világítótornyaként szolgáljon helyettünk a változásnak ezekben káprázatos időszakaiban.

Mialatt a fény tovább terjeszkedik, támogatást kaptok ahhoz, hogy kiemelkedjetek a halál mélységeiből, hogy felélesszétek azokat a részeiteket, melyek a félrevezetés és a sérülések eredményeként haltak el és ezzel egy időben képessé váltok megszabadulni azoktól a részeitektől, melyek tovább már nem szolgálják az ösvényeteket és azt a célotokat, amit beteljesíteni lettetek megtervezve.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni ezeknek az időknek a fontosságát és amikor az a híd felépül, ami mentén átcsúszunk (a 2010-es évből a 2011-esbe), Kuthumi–Agrippa, tízezer szoláris szoláris arkangyallal és az eredeti Ősi Kozmikus Törvények Isteneivel és Istennőivel az oldalán aktiválni fogja az Ötödik, a Hatodik, a Hetedik és Nyolcadik Felemelkedési Hullámot. Ezek az átjárók újból Egyiptomban rögzülnek le, továbbá Izraelben és Jordániában és arra kértük ezt a csatornát, hogy biztosítsa, hogy egy csoport összejöjjön, újból egyesüljön lelkek és szellemek családjaként, hogy testi csatornaként szolgáljanak ennek a hídnak a létrejöttében.

Az a négy Felemelkedési Kapu, ami Felemelkedési Hullámként jelenik meg, a folyékony szeretet legnagyobb áramlásaként jön létre, amihez valaha szerencsétek volt. Ez volt a leginkább intenzív év, ami az emberiség kollektív testét kitisztította, ezáltal az átjáróban a Tizenkettedik Világhoz, amivé a 2012-es év vált, 2012-től a lehető legnagyobb számú lélek lesz abban a helyzetben, hogy kihasználja ezt az energiát és manifesztálja az álom megvalósításának új ciklusát, a szellem mozgásának megértését, hogy valamennyien megbecsülhessétek a sorsotokat. A változásnak ezek a rendszerei válnak a folyékony teremtéssé, a kreatív társ-teremtés hatalmává, ekkor emelkedik fel a szív elméje és a határvonal az én és mások között felsejlik. Ez a meghatározás lehetővé teszi, hogy megértsétek a duális dimenziókat, felfedezzétek békétek palotáját és megtapasztaljátok a mindenható isteni házasságot, amikor minden lélek sorsa az igazság dinamikájának a megértéshez vezet és ahogy a múlt és jelen komfort zónáinak illúziói megfosztották a lelkeket szabadságuktól.

Átnyújtjuk nektek korszakok kívánságait, hogy a bennük foglalt bölcsesség feltárhassa előttetek a magasabb ösvényeket. Ezek megmutatják nektek az élet bizonyos tényeit, amivel az a célunk, hogy átragyogjanak a sötétség sűrűségén és hogy lássátok, hogy az új világgal együtt jár a szembesülés a belső sárkánnyal és hogy a belső alkimista miként hasznosul. Ez azt is megmutatja nektek, hogy a lélek csendje bevezet benneteket a Szellem táncába és hogy a vágyakozás a szeretet és a beteljesülés iránt elvezet titeket a lélek szentélyébe, ahol túlléphettek az egón, ahol dönthettek élet és halál között és ekkor fogtok igazán feltámadni.

Drága szeretteim, ez az Univerzális Napforduló az isteni fény manifesztálódását, egy olyan fényt, ami a szenvedély ajándékát, az elengedés ajándékát testesíti meg és biztosíthatlak benneteket, hogy kivétel nélkül valamennyiőtöket a szeretet aranyos gubójában tart személyes Őrangyalotok, aki biztosítja a sorsotok bevégzését. Ez az Őrangyal azt is biztosítja, hogy magatokra találjatok a szeretet szívében és hogy ( itt az első rész vége, mivel megszakadt a felvétel technikai okok miatt 10 percre … )

OooooOooooO (Itt kezdődik a második rész)

Kuthumi – Agrippa vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Szoláris Arkangyala és üdvözöllek benneteket az átalakulás új világának fényében.

Mindenekelőtt magamra kell vállalnom egy bocsánatkérést a közvetítésünk félbeszakításáért! Mindazon lények jelenlétének köszönhetően, akik jelenleg most mind összegyűltek itt veletek és a szeretet hatalmas magnetikus sugarainak a jóvoltából interferencia lépett fel abban a közvetítésben, amit ti is használtok.

Arra kaptam meghívást, hogy lépjek elő és biztosítsalak mindannyiótokat arról, hogy az az üzenet, amit Mária Magdolna adott át, a lehető legnagyobb jelentőséggel bír. A szolgálat birodalmaiba kaptatok meghívást, olyan utazásra, amihez valamennyien hozzájárultatok, hogy részt vesztek rajta, egy olyan kalandra, amit a léleknek meg kell tapasztalnia ahhoz, hogy a Fény Haderőinek felszabadulása gyümölcsöző legyen.

Ti tagjai vagytok a Fény Haderőinek, férfi és női harcosok, akik megváltoztatják az élet rácsait, ami által mindenki, aki úgy dönt, hogy felvállalja hatalmát, az ezt bátran megteheti. Nem túl gyakori, hogy ilyen formában nyújtunk át energiát, amikor is azt kérjük valamennyiőtöktől, hogy nézzetek magatokba és ismerjétek el, hogy amit létrehoztatok, amit az életeteknek neveztek, annak az volt a célja, hogy elhozzon eddig a pontig az időben, ahol most azt a kérést kapjátok, hogy lépjetek egy olyan szerepbe, amiről talán most úgy gondoljátok, hogy nem igazán szolgál benneteket, de a jövőben még ez így lehet.

Én, Kuthumi-Agrippa, a Szoláris Arkangyalok királya azért jöttem, hogy átnyújtsam nektek azt a lehetőséget, hogy fényetekbe lépjetek, hogy képviseljétek a szeretetet és bemerészkedjetek abba a világba, ahová más lelkek nem merészkednek, egyszerűen a múlt félelmei miatt, ami megbénítja a mozgásukat.

Arra kaptok felkérést, hogy lépjetek be olyan helyekre, ahol hiányzik a szeretet és horgonyozzátok le ott a fényt! Szembesülni fogtok a saját félelmetek sötétségével és le fogjátok azt győzni, uralni fogjátok az ént és közénk fogtok állni és velünk együtt képesek lesztek rámutatni azon részeitekre, amelyek a legmagasabb célokat szolgálják. Abban a pillanatban aztán fel fogjátok ismerni, hogy énetek minden aspektusa, amire rávilágítotok, minden tapasztalat, amiben részetek volt, minden nehézség, amivel szembesültetek és a szenvedés legapróbb morzsája is, amit elviseltetek, az mind benneteket szolgált.

Én, Kuthumi-Agrippa, átnyújtom nektek az Alkimista Lenyomatát, azt a részeteket, ami felemelkedik, ami válaszol a szabadság hívására, aki elfogadta találkáját a végzettel, mint a múlt létezőjével és helyette most már sorsával járja táncát. A benne lévő ördögök és angyalok összetalálkoznak, egymásnak feszülnek és rájönnek, hogy az élet tényei és a szeretet törvényei maguk után vonják múltatok bugyrainak kitisztítását, átragyognak a sötétség sűrűjén, ami önmagában megmutatja nektek, hogy mindvégig a Hitelesek Ösvényét jártátok.

A múlt kódjainak megfejtése segíteni fog szellemetek befogadásában és felfedi előttetek, hogy miért annyira parancsoló szükségszerűség az, hogy soha ne adjátok fel, hogy folytassátok törekvéseteket arra, hogy eggyé váljatok lelketek szentélyével és amikor túlléptek az egón, akkor a tudatosság bölcsessége lehetővé teszi az elengedést és engedi, hogy az Isten és Istennő irányítson titeket.

A szellem, a minden, ami van, felhívja a figyelmet, hogy az az energia, amit most lehorgonyzunk a földön és az egész világon, jelzi a fény új világának kezdetét, korszakok kívánsága ez, amely segíteni fogja az emberiséget, megerősíteni, hogy megtalálják álmaikat, igazi sorsukat, túl azon, ahogyan a dimenziók dualizmusa megbénította őket.

Én, Kuthumi-Agrippa, felfedem számotokra, hogy az élet tényei hatalmas ajándékokat tartalmaznak, és a tények sok igazságnak az eredetét fogják felfedni előttetek, hogy az emberiség egésze egy illúziót kapott, ami meggyőzte nagyon arról, hogy méltatlan az Isten és az Istennő szeretetére, és a tények által az illúzió megszűnik, és az új világ isteni tervét felélesztik.

Ti vagytok a Főnixek, akik a hamuból újjászülettek, és hívni fogtok másokat, hogy jöjjenek a szeretet útján, társteremtésben velünk. És az Univerzális Napforduló, ezen a napján, én, Kuthumi-Agrippa, az igazság kardját a Föld középpontjába helyezem Egyiptom földjén, ahol a Szeretet Krisztus tojását tartják, megsimogatom a lelketeket és körétek fonom a szárnyaimat, és megígérhetem, hogy soha többé nem kell az ember alkotta illúzió világába kapaszkodni, amely létrehozta, hogy ezt tapasztaljátok az életnek. Ez a vég kezdete, és a kezdet kezdete.

Mint Mária Magdolna mondta, ti vagytok ennek az előfutárai és én, Kuthumi-Agrippa,mint a szoláris Arkangyalok vezetője, mindenkit, akik hajlandók szolgálni megvédem őket, és megismertetem velük  a folyékony szeretet Szoláris sugarát,  és ez mint a nap  mindig ragyogni fog  a szívében, és meg fogja találni a személyes szabadsága kulcsát.. Ezért hívlak mindnyájatokat, hogy működjenek együtt, dolgozzatok, össze, mint egy hatalmas család.

(2010 vége és 2011 eleje, jelezte a fordulópontot az emberiség számára, amikor a kollektív összeolvadt az új világ rácsaival, és a maradék energiáit Melchizedek Nagyúr, egy Idő kapszulába helyezte, amit kizárólag erre a célra hozott létre, átalakította, és az elkövetkező években meg fogjátok tapasztalni ennek adományait, és tanúsítani fogod azoknak, akik utánad jönnek, és azoknak, akik előttünk jártak, akkor kezdődött.)

Ez egy nagy megtiszteltetés a fény minden világának és mindannyiunk számára ebben a jelen pillanatban, veled maradunk és kérjük, hogy gyere velünk, csatlakozz a kereséshez, hogy felfedjük az igazságot, csakis az igazságot, mindenkinek, aki hajlandó megnyitni a szemeit, hogy lásson, és képes megnyitja a szívét, és üdvözlésre tárni a karjait.

Ez az új élet ígérete, mely közeledik feléd, mert lehetővé tetted számunkra, hogy így mutassuk meg neked.  Én, Kuthumi, az Univerzum tanítója, a Fénymunkások védelmezője, itt vagyok, veletek vagyok, és biztosítalak a felől benneteket, hogy biztonságban vagytok, és szeretünk benneteket azért az elhatározásért, hogy a szabadságba vezető utat választottátok.  

Itt vagyok, megfigyelem a szíved, nézem és látom a lelked esszenciáját. Most Melchizedek Nagyúr aktiválja a jövőbeni lenyomatod szent aláírását, ami kulcs a szíved ajtajának megnyitásához, hogy a lelked mindig felszabadult legyen. Köszönöm mindenkinek a segítséget, köszönöm mindenki lelkének a hívását, és hogy részvételével megmutathatjuk a világnak, hogy az ígéret földje, egy új életforma és megélhetés, és nem csak lehetséges, de ez már történik. Gyere velünk, tarts velünk, és mi olyan világot mutatunk, amelyről még csak nem is álmodtál.

Mindig minden úton veletek járunk minden pillanatban, bár van olyan időszak, amikor azt gondolod egyedül sétálsz, de  ott vagyunk, mert mindnyájan egyek vagyunk, és mindig veletek  vagyunk minden formában. Az igazságot megtestesülő kozmikus törvények, lehetőséget adnak szabadon élni, jobb és jobb életet, és mutatni az utat, felszabadítani a testvéreiteket. Legyünk egységesek a szeretetben.

Én vagyok Kuthumi-Agrippa és szeretettel megáldalak. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...