Mária Magdolna - 1:10 - 44-50. Levegő Kapu

 Michelle Eloff (09.09.25) - Mária Magdolna: 1:10 - 44-50. Levegő Kapu

57e8d890fd24b0cf92f8a8bb6e7d2d04.jpgForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2009.09.25

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/ro8j5ifkfnjbm64/M%C3%A1ria+Magdolna+1_10+kulcsd%C3%A1tum+aktiv%C3%A1l%C3%A1s+%C3%A9s+a+44-50.+Levego+Kapu.mp3

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 9:19 - 37-43. Levegő Kapu 2009. szeptember 18(hanganyaggal)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-199-37-43-levego-kapu.html

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek benneteket az igazság, a bölcsesség és a lehetőségek fényének mennyei jelenlétében.

Az élet körforgása drámai módon gyorsul, ezt valamennyien érzitek. Ennek az az oka, hogy a régi paradigma tákolmánya teli van repedéssel, ez teszi lehetővé annyi léleknek, hogy megszabaduljon ettől a paradigmától, annak okán, hogy összetalálkoznak saját autentikus énjük teljesebb aspektusaival és elkezdik integrálni végtelen fénytervük mennyei és megszentelt szövedékét.

A régi paradigmán belüli hasadások gyarapodásával egyre több alvó lélek lép ki a napvilágra, ami létfontosságú, egyszerűen azért, drága Fénymunkások, mert most még jobban felgyorsítjuk ezeket az energiákat. Azok közületek, akik jóval szélesebb látókörrel rendelkeznek, azok közületek, akik képesek a fény nagyobb hányadát integrálni, őrizni ezt a fényt az előbbiek számára, ezzel a cselekedetetekkel úgy fogjátok érezni, hogy a saját életeteken belül is minden felgyorsul.

Most, hogy olyan sok eltérő fajtájú energiát tapasztaltok meg és elsajátítjátok, hogy miként kezeljétek ezeket a testetekben és az életetekben, felfedezitek azt a számtalan módszert, amivel az energia manifesztálható. A Levegő Kapuk megtanítják nektek a Magasabb Intelligenciával történő eggyé válás folyamatának fontosságát, és elmétek megnyitását az Isten/Istennő Elméje előtt, amellyel már egyek vagytok, és ami megnyilvánítja nektek egy új utazás ösvényét.

Október 1-én újabb jelentősebb szakadás keletkezik a régi paradigma tákolmányán belül, ez lesz a legnagyobb mind a mai napig, és ki fog szabadítani százezernyi csapdába esett lelket, emellett lehetővé teszi számos szendergő lélek számára a felébredést, és hogy találkozhassanak ezekkel az energiákkal, hogy ők is részesüljenek a novemberben érkező energiák jótékony hatásaiban, melyeket mi a Harmadik és Negyedik Felemelkedési Hullámnak nevezünk.

A régi paradigma felépítményén belüli repedés az elmúlt nyolc hónap folyamán keletkezett és ez a folyamat azért gyorsult fel. mivel valamennyiőtöknek el kell kezdenie alkalmazni az Univerzális Elme Kvantum Törvényeit! Ez annyit jelent, hogy most már mindannyiótoknak komolyan meg kell fontolnia azon követelmények megváltoztatására vonatkozó elképzeléseiteket, melyeket a múlt prófétái megjósoltak. A Modern Tudomány bebizonyította, hogy két atom létezhet ugyanazon a helyen ugyanabban az időben, ami bizonyítja a párhuzamos vagy alternatív valóságok realitását, ezért a jövő már létezik, de melyik jövőt fogjátok a ti realitásotokká tenni? Ez az, ahol a kvantum energiák - a lehetőségek tudománya, egészen új értelmet kap, és a lehetőségek és eshetőségek sok új dimenzióját hozza el nektek.

A bennetek létező fény fog ebbe az irányba vezetni titeket, most viszont arra van szükség, hogy valamennyien egyesüljetek, és annak megteremtésére vagy inkább választására összpontosítsatok, ami a leginkább szolgálja az emberiséget, és ez nem feltétlenül egy azzal, hogy le kéne rombolni vagy tönkretenni kivétel nélkül mindent és mindenkit, hogy aztán újjá lehessen építeni. Nem kell ilyen messzire mennetek, nem kell a leépítés megtapasztalásának a legvégéig eljutnotok, hogy újjáépítsétek az életet!

Az ősi tudományok most beigazolódnak a modern technológia és a tudomány modern aspektusainak alkalmazásával. Ezt azért fontos tudnotok, mert új dimenzióval járul hozzá annak valószerűségéhez, amit sokan tekintettek 'légből-kapottnak' vagy 'mese-szerűnek'. A 'másik oldal' valósága kezd beékelődni új valóságotok szerkezetébe, mely valóságot már sokan ki is aknázzák. Csodák folyamatosan várhatók, és már évek óta beszélünk az alternatív és párhuzamos valóságokról is, hosszasan fejtegettük már képességeteket az eltérő kimenetelek választására. Kuthumi mindig is [azt] mondta, hogy ha másféle eredményt akartok megtapasztalni, akkor valamit másként is kell tennetek, mert ha továbbra is azt teszitek, amit eddig is tettetek, akkor a tapasztalatotok is mindig ugyanaz marad, mint a múltban.

A ciklus megváltozott és szeretnénk, ha ezt integrálnátok, ha hazavinnétek ezt az üzenetet lényetek legmélyére, [hogy] a múlt mintáinak nem kell ismétlődniük, hogy tudatosítsák az emberekben a tényt, hogy az élet megváltozott, hogy az élet változóban van, tovább változhat, ezért az a globális hálózat, amit néhány hónapja hoztunk létre, amikor a Tűz Kapuk első sorozatát útjára indítottuk, az egyik legnagyobb fény tervezet, amit a Fénymunkásoknak bolygó szerte átadunk, egyesítjük a fény szent átjáróit a Földanya testén és testében mindenütt, közben egyesítjük a Fénymunkásokat és egybeszőjük a fényt. A Fénymunkásoknak most az élet minden területéről egyesülniük kell és egyetlen szent szívdobbanássá válniuk, ami őszinte szándékkal irányul egy másik eredményre, [mint] amit a múlt prófétái megjövendöltek. Megismétlem, valamennyiőtök őszinte szándékát összpontosítva megvan [hozzá] az erőtök, hogy megváltoztassátok a múlt prófétái jóslatainak végkimenetelét.

Azok a Levegő Kapuk, melyeket az október 1-i kulcsdátum aktiváláskor hozunk működésbe, megteremtenek minden ahhoz szükséges energiát, hogy világszerte egyesítsünk minden Fénymunkást a fény erőteljes keresztségében, amelyet a Hitelesek Nagy Tanácsa ad át.

Itt az idő, hogy a lelkek fejlődésükben meghaladják a nevetségest és idejét múltat, ez most rajtatok áll, és nincs több vesztegetni való idő. Most a sürgetés erőteljes érzete éri a lelkeket, hogy visszaszerezzék hatalmukat olyan módon, ami korábban a tudatos elme számára elképzelhetetlen volt (beleértve a ti saját tudatos elméteket is), ennek igen fontos oka van, mivel az Evolúció Levegő Kapuinak megnyitásával hozzáférést nyertek a Mindenható Én legmélyebb zugaiba is, ahol is valamennyien segítséget kaptok ahhoz, hogy visszanyerjetek egy fontos darabot a lelketek kollektív kirakós játékából. Ha egyszer ez a kirakós játék összeáll, akkor kollektív testként képesek lesztek meghaladni azt, amit megismerni jöttetek, mint élet, mint világ, amelyben a végzetetek az, hogy szenvedésben, fájdalomban, háborúban, rombolásban, éhezésben és szegénységben éljetek. Képesek vagytok valami messze hatalmasabba és bölcsebbe belépni, mint amilyen az emberi én.

Az Evolúció Átjárói Brüsszelben, Zimbabwében és Kambodzsában aktiválódnak és összeköttetésbe kerülnek a Kristály Szívvel Kairóban és két ponttal Oroszországban - Moszkvával és Szent Pétervárral, és beleszövődnek a Fény Platina Tojásába Törökországban. Ezeket az energiákat mind összegyűjtjük és a Sinai-hegy szívében fogjuk őrizni. Azért kell a Sinai-hegyben őrizni, mert ennek történelmi okai vannak, itt az a pont, ahol Isten megnyilvánította Fényét Mózesnek, és itt teremtette meg azokat a szent alapelveket, melyeket az Arany Templom Tanításokként ismernek, melyeknek a célja az emberiség felkészítése volt a mostani időkre. Mózes nem csak tíz törvény táblát kapott, hanem valójában kilencvenkilencet, és ha egyszer a Smaragd Misztérium Iskola aktiválódik, akkorra ez a kilencvenkilenc tábla készen áll majd megnyilvánulni a világ többi része előtt is. Ezek a tanítások csak kevesek számára voltak hozzáférhetők, de az idő megérett a többiek számára is, hogy integrálhassák ezt a kilencvenkilenc erőteljes sugarat.

Ezért most azt kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg és vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, lazítsátok a testeteket, az elméteket és a szellemeteket, adjátok át magatokat azon fény és szeretet isteniségének, ami bennetek és körülöttetek létezik!

Szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy pompás erdőben, ami ősi fákkal és a természet különleges dimenzióinak mindenféle formájával van tele! A természet őrzi az élet, a fény és az igazság legtöbb létfontosságú kulcsát és megtalálhatók benne a harmónia, a jóindulat, a szépség és a bizalom rezgései is. Az életnek ezek a ciklusai folyamatosan megnyilvánulnak a természet hangján keresztül, és a természet megőrzi az élet ciklusait és alkalmazkodik a változásokhoz, amikor az Anya Természet és annak minden eleme változik.

Már tanúi lehettetek, amikor a természet alkalmazkodott a bolygótokon végbemenő változásokhoz. Most valamennyiőtöknek szintén alkalmazkodnotok kell, mivel mindennél és mindenkinél messze nagyobb erők nyilvánulnak meg. Ahogy a természet összes királysága alkalmazkodik, úgy kell nektek is.

Most az a kérésünk felétek, hogy adjátok át magatokat, lazítsatok, engedjetek ki és érezzétek a testeteket egyesülni a föld elemével, összevegyülni a víz elemével, a levegő és a tűz elemével és engedjétek a Szellem ötödik elemét, hogy átszője mágiájával mind a négy elemet, melyekkel most egyek vagytok!

Amikor a testetek válaszol a természet elemeinek, melyekkel most egyek vagytok, a testetek sejtjei kezdenek alkalmazkodni ehhez a mostani időhöz, ami a változásra szólít fel, ami rugalmasságra, folyékonyságra és alkalmazkodásra buzdít. Ez most az átváltozás ideje, minden megváltozik, mindenütt ez történik, és mivel a természet és minden eleme változik és alkalmazkodik, ez önműködően kezd megtörténni veletek is.

Az emberiség az idők eonjai óta fejlődött a maga fizikai világában, azaz technológiailag, viszont spirituálisan és érzelmileg csak igen-igen csekély az előrelépés. A világotok még mindig háborúban áll, azoknak az erőknek, melyek a világotokat irányítják, nagyon kicsi a tudatossága abban az értelemben, hogy amit tesznek, az ne ártson, mivel minden [olyan] motivációnak, ami a fizikai világotok erőinek többségéből származik, annak gyökere a kapzsiság, a félelem, az áldozati tudatosság, a szegénység tudatosság, és ez vetül ki a világotok népességére. Világotok kormányai közül soknak hozzáférése van olyan fejlett technológiákhoz, melyeket olyan fajok adtak át nekik, akik nem a bolygótokon élnek, s azoknak az emberek, akiknek hozzáférése van ehhez a technológiához, nem feltétlenül áll magas szinten a tudatossága, ami ahhoz szükséges, hogy bölcsen és szeretettel tudják hasznosítani ezt a technológiát.

Most itt az idő visszatérni a gyökerekhez, ahonnan a bölcsesség és a szeretet ősi tanításai fakadnak, és merítenetek kell ennek az erőnek a tisztaságából, át kell emelnetek az itt és mostba és nektek, drága Fénymunkások, használnotok kell a lelketek technológiáját, az Isten és az Istennő magasabb elméjének technológiáját és együtt fogjuk biztosítani, hogy az eredmény már más legyen, hogy a végkimenetel eltérjen a megjósolt végítélettől, gyásztól és pusztulástól. Az Armageddon létezik egy másik valóságban, ahogy az ezer éves béke is, az úgynevezett Utópia, nektek pedig megvan hozzá a hatalmatok, hogy ebbe a valóságba hozzátok.

A most kiejtett szavaim kommunikálnak lényetek legmélyebb részeivel és felismeritek magatokban annak igazságát, amit mondok, tisztában vagytok vele, hogy megvan hozzá az erőtök, hogy más kimenetelt válasszatok, és október 1-én jön el az az idő, az a pont a maga valójában, helyében és idejében, ahol az alternatív valóságok ösvényei összefutnak, amikor az Evolúció Átjárói aktiválódnak, és a hét Levegő Kapu a magasabb intelligencia energiáját húzza be, tovább szabdalva a régi paradigma felépítményét, hogy átragyogjon a fény, és világossá váljék a világ előtt, hogy a választás az új világra esett, és az új kifejlet kész a megszületésre.

Vegyetek mély lélegzetet, és fújjátok ki teljesen!

Képzeljétek el magatokat újból a fizikai testetekben átkelni a pompás erdő rengetegen, mígnem magatokat egy gyönyörű kristály kertben találjátok, ahol vízesések zuhognak alá körülöttetek, a természet szépsége beszél hozzátok, és emlékeztet a kapcsolatotokra és az egységetekre vele.

A kert közepén van egy tisztás egy kristály koronggal, ahová kérem, [hogy] helyezkedjetek el, üljetek [rá] a kristály korongra!

A Hitelesek Nagy Tanácsa most belép a kertbe és körétek állnak, hogy üdvözöljenek benneteket azokban a dimenziókban, amit a fény, a bölcsesség és az igazság hierarchiájában foglaltok el. Gratulálnak ahhoz, hogy milyen messzire jutottatok, hogy mennyi mindent elértetek és tudomásotokra hozzák, hogy mennyire mélyen szeretnek titeket.

A Hitelesek Nagy Tanácsa olyan Mesterekből áll, akik sok alkalommal bejárták már az emberek ösvényét, majd a Hitelesek Ösvényét választották, hogy igazgassák a világot, és most a szolgálatukban azon munkálkodnak, hogy biztosítsák azon lelkek számára, akik maguk elé a Hitelesek Ösvényének elérését tűzték, hogy ezek elérjék a céljukat, és egyidejűleg kitisztítsák az utat az őket követő lelkek előtt.

Szeretném, ha most elképzelnétek a személyes vezetőiteket és az Őrangyalotokat mellétek lépni ebben a kertben!

Az a kristály korong, amin éppen ültök, most felfénylik, ez a fény felkúszik a gerincetekben és átkel a korona csakrátokon, majd meggyújt egy ragyogóan szép fény aurát körülöttetek. Veletek szemben egy csodás arany sas, a sas jobb oldalán egy arany kígyó, a balján pedig egy arany oroszlán. Ez a három teremtmény jelképezi az elkövetkező új erő szimbólumait. A kígyó, az arany kígyó, jelképezi a gyógyítás új erőit, a sas jelképezi a tisztánlátás új erőit és az oroszlán jelképezi az igazság hangjának új erőit.

A sas most szembeáll veletek, az oroszlán lepihen mögöttetek és a kígyó feltekeredve lenyugszik a bal kezetek felől. A jobb oldalatokra [azt] szeretném, ha meghívnátok a saját totemállatotokat, hogy ott foglaljon helyet.

Ezek az állatok jelképezik továbbá a bennetek található fény, szeretet és igazság négy irányát. A jelenlétük indít be egy alkímiai folyamatot a testetekben.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen és engedjétek magatokat összekapcsolódni ezekkel az energiákkal és figyeljetek arra, amit nektek mondanak! Ha szavakat nem hallotok, akkor az tudatosuljon bennetek, hogy milyen érzésetek támad, milyen gondolatok futnak át az agyatokon, milyen látomások, vagy akár emlékek ötlenek az elmétekbe!

A Hitelesek Nagy Tanácsa most aktiválja a hét Levegő Kaput. Amikor a Levegő Kapuk szárnyai szélesre tárulnak, a fényük rátok vetül, és mint mindig, a belőlük áradó szellő suttogása cirógatja az energiatesteiteket, helyet csinál az új fénynek, az új bölcsességnek és az új energiának. A levegő eleme arra kér titeket, hogy műveljétek ki a gondolatok tiszta szándékát, a látomásotok szeplőtlen törekvését, és hogy egyesítsétek az Atya/Anya Isten magasabb elméjével!

A körülöttetek lévő élőlények most megnyitják a csakráikat felétek, hogy átszármaztassák ősi bölcsességük szimbolizmusát a tudatos elmétekbe. Képzeljétek el ezeket az energiákat áthatni az elméteket, ahogy belefolynak az agyatok szerkezetébe, és ahogy megtalálják a maguk útját azokhoz a területekhez az agyatokon belül, melyek készek az aktiválódásra, és amelyek segítenek teljesen átérezni annak igazságát, amit a természet hajlandó elmondani és megmutatni nektek!

A természet kiküldte jelzéseit az élet egészéhez arról, hogy óriási változások állnak a küszöbön és hogy ez már el is kezdődött. Ez az üzenet a természettől kiküldött egy másik erőteljes felszólítást is, egy hívást a Föld őrzői, a fény és szeretet szent lelkei felé, akik visszatértek a Földre, hogy biztosítsák a változás ezen létfontosságú idejének háborítatlanságát a Szent Grálon, az Élet Kelyhén belül, továbbá azt, hogy ami materializálódik, amit úgy neveztek, hogy 'az idők végezete', az kezdete legyen egy felséges új érának, ami a Menny fényét, bölcsességét, igazságát és szeretetét jelképezi a Földön.

Valamennyien az álmot jelenítitek meg, ti vagytok azok a lelkek, akik úgy ismertek, mint emberi formában élő Hitelesek és akik azt választották, hogy bejárják a Mennyet és a Földet, hogy úgy mondjam, és hogy ebben a mostani időben az emberek, a tudatosság, a szándék és a látomások mindenható csoportjaként gyűljenek össze, és hogy egy teljesen más végkimenetelt biztosítsanak.

Vegyetek mély lélegzetet, [majd] lélegezzetek ki teljesen!

Amikor az alattatok lévő kristály korong fénye és energiája elkezdi növekedni, ennek vibrációját megérzitek felfelé indulni a gerincetekben. Képzeljétek el a testetek sejtjeit rezegni kezdeni, és ez a rezgés kibocsát egy hangot, amire a körülöttetek lévő állatok válaszolnak, és ezek egyesített rezgése és a hangok keresztülhaladnak a Levegő Kapukon, és behatolnak a Földanya testének teljes mezejébe. Ez az a hang, ami szolgálatra hív, amivel az Atya/Anya Isten a fény minden lelkét felébredésre szólítja fel, hogy jöjjenek most el, gyűljenek össze, haladjanak és dolgozzanak együtt.

Ezekkel az energiákkal, melyek bejárják a testeteket és visszhangzanak az összes dimenzióban, az Evolúció Átjárói megnyílnak. Ez idézi elő azt a hasadást, amiről már beszéltünk, a régi paradigma felépítményén és ezeknek az átjáróknak a szívdobbanása most aktiválódik Brüsszelben, láthatjátok innen átterjedni Zimbabweba, Kambodzsába, megérinti a Kristály Szívet Kairóban, Szent Pétervárott és Moszkvában és tovább halad Törökországba.

Vegyetek mély lélegzetet, miközben érzitek ezeket az energiákat a szív csakrátokban tetőzni, és amikor kilélegeztek, az energiák minden irányba szétterülnek, majd a Sinai-hegy szíve felé veszik az irányt, és ott egyesülnek a mennyei bölcsesség és igazság Smaragd Tojásával, és ezzel az igazság eredete, az Atya/Anya Isten hangja és szava, bölcsessége és fénye feltámad.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, mialatt a Hitelesek Nagy Tanácsa egyenesen hozzátok lép, az állatok utat engednek nekik. Valamennyien a kezüket most a testetekre helyezik, és érezzetek vagy képzeljetek el hatalmas energiát átszáguldani a csakráitokon, melyek újból áthatolnak a testetek sejtjein, belépnek a DNS-etekbe, a molekulákba és az atomokba.

Folytassátok a be és a kilégzést, hogy mialatt a Hitelesek energiái elkeverednek körülöttetek, az általuk kibocsátott frekvenciák megérinthessék a mai aktiválás földrajzi helyszíneit, az Evolúció Átjárói pedig megszületnek a szív csakrátokban, és az Atya/Anya Isten fénye aláömlik rátok - ez az erőteljes fény-keresztség megszabadít benneteket a régi paradigma azon aspektusaitól, melyek még mindig uralják a tudatalatti elméteket.

Lélegezzetek és lazítsatok!

Tudjatok róla, hogy ezek az energiák a segítségetekre vannak, amikor fokozódnak, és megmutatnak nektek kettő egymást keresztező ösvényt, a kereszteződésüknél csodálatos fény lobban fel, és ennek a fénylobbanásnak a közepén található egy átjáró. Szeretném, ha látnátok magatokat, a harmadik szem csakrátokon keresztül, ehhez az átjáróhoz kapcsolódni! Ez itt a jövő kapuja, a kapun túl található az a világ, amiről az ősi világ prófétái beszéltek, és van ott egy ösvény egy másik, egy eltérő [vég]kifejlettel, és ezért van az, hogy számos esetben némelyik prófécia ellentmondásba keveredik önmagával, bizonyítva, hogy több, mint egy végkifejlet létezik, ezért nem kell megteremtenetek a valóságot, mivel az már létezik, csak annyit kell tennetek, drága szeretteim, hogy a fókuszotokat arra a valóságra irányítjátok, hozzáhangoljátok a tudatosságotok áramlását ahhoz az ösvényhez, ami elvezet benneteket a másik világ kimeneteléhez, nem pedig a halál, a rombolás, a fájdalom és szenvedés világának a megtapasztalásához.

Lelki szemetekkel most szeretném, ha mindkét utat meglátnátok, mind a kettő ösvényt, melyek eltérő eredményre vezetnek. Szeretném, ha megéreznétek ezeket az energiákat a testetekben keringeni, ahogy végigszáguldanak ezen az ösvényen, és most átlépnek ezen a kapun, és a békét és harmóniát eredményező ösvényt járják be!

Minden energiátokkal, minden erőtökkel és minden képességetekkel vezessétek ezeket az energiákat végig ezen az ösvényen, erősítsétek meg a fényt, fokozzátok fel az energia áramlását, hogy a kollektív tudatosságot bevonja ebbe az áramlásba! Használjátok a szíveteket, az elméteket, a szándékotokat, a látomásotokat és a hatalmatokat, hogy vonzóvá tegyétek ezt az ösvényt, mert azzal, hogy felmagasztosul, egyre több lélek fog vonzódni hozzá!

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, mialatt a fény keresztség egyre jobban záporozik alá rátok! Ez a fény átitatja az agysejtjeiteket, kommunikációs ösvényt teremt, ezáltal más világok felé, és újjáéleszti az agyatok olyan részeit, melyek teljes jelenlegi életetek alatt rejtettek voltak.

Vagyis ezzel túljuttok azon a kb. 10 %-on, amit az emberiség átlagosan használ [az agyából,] és túljuttok azokon a bizonyos paradigmákon, túlléptek az elavulton és a nevetségesen, bevonzzátok azt a magnetikus energiát, ami a lelkeket arra ösztönzi, hogy egészen újszerű módon szerezzék vissza a hatalmukat, ezáltal bevonzzátok ezt a kollektív tudatosságba.

Vegyetek most mély lélegzetet, és amikor kifújjátok, magnetizáljátok és erősítsétek fel ezt az energiát, érezzétek áthatolni téren és időn, át a Földanya testén, behatolni a csakráiba, egyesülni az Evolúció Portáljaival Brüsszelben, Zimbabwe-ban és Kambodzsában, továbbhaladni Kairóba, Szent Pétervárra és Moszkvába, tovább Törökországba és a Sinai hegyhez és ezzel a mágneses energia csodálatos rácsa aktiválódik és ennek energiái most fény és energia szálak milliárdjait terjesztik ki a világ többi része felé, szétterjesztik a fényt, a mágneses energiát a Földanya testének minden atomja felé, egyesülnek az Új Világ felépítményével, amelyről valamennyien úgy döntöttetek, hogy hozzáhangoljátok a tudatosságotokat, amiről mindannyian úgy döntöttetek, hogy a valóságotokká teszitek. Ne feledjétek, hogy nem szükséges létrehoznotok, mert már létezik, csak annyit kell tennetek, hogy elindultok feléje!

Vegyetek még egy mély levegőt, fújjátok ki teljesen, mialatt a Nagy Tanács hátrébb húzódik, az állatok pedig újból hozzátok lépnek! Ezúttal az arany korong a korona csakrátok fölött helyezkedik el. Az oroszlán most a testetek előtt fekszik, az arany kígyó a gerincetek alapjánál tekeredik fel és a totem állatotok, akit magatoknak választottatok, most az öletekben nyugszik.

Összpontosítsatok az energiáikra, érezzétek a testük melegét, az energiáik rezgését! Érezzétek meg a szívük dobbanását, a lélegzetüket, érezzétek az erejük mozdulását, amikor egyesül a tiétekkel! Adjátok át magatokat és lazítsatok, mialatt az isteniség következő fázisa eggyé válik veletek!

A Levegő Kapuk most[már] teljesen aktívak az energiamezőtökben.

A Hitelesek Nagy Tanácsa jelzi, hogy a fény-keresztelő befejeződött, és az Evolúció Átjárói megnyíltak, ti ezt elértétek és hozzáfértetek Mindenható Énetek legmélyebb zugához, és a lelketek kollektív kirakós játéka ezen fontos darabja visszaszerzésének folyamata elkezdődött.

Lélegezzetek be mélyen, lazítsatok a kilégzés alatt! Ezalatt a kristály rács fénye alattatok belevegyül a gerincetekbe, és felszívódik a testetek sejtjeibe, és eggyé válik veletek. A veletek lévő négy állat energiái szintén egyesülnek a tiétekkel. Adjatok ezért hálát!

Biztosítsátok a kapcsolatotok fenntartását ezzel az átjáróval, tudván, hogy melyik ösvényt választottátok! A meditációtokban vagy az elcsendesedés idején, legalább napi tíz percre magnetizáljátok az energiát ehhez az ösvényhez, képzeljétek el, hogy az összes, a felébredésre kész lélek a béke már létező valóságát választja! Osszátok meg ezt az információt másokkal is, tudassátok velük, hogy nem szükséges új jövőt teremteniük, csak úgy kell dönteniük, hogy szándékaik fókuszát arra a jövőre irányítják, amelyik amúgy már létezik!

A Hitelesek Nagy Tanácsa most üdvözöl benneteket, megköszöni azt a választásotokat, hogy részt vettetek az élet keresztelőjén. A Levegő Kapuk összeolvadtak a csakráitokkal. A természet elemei elköszönnek tőletek és most már rajtatok a köszönet sora.

Óvatosan kezdjétek el visszavonni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe!

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, húzzátok az energiát a testetekbe, terjesszétek ki a Földanya teste mélyébe, földeljétek le magatokat és térjetek vissza! Helyezzétek a tenyereteket a talajra! Adjatok hálát a Földanyának a szolgálataiért, a támogatásáért és a fényéért, a szeretetéért!

Nyújtóztassátok ki a karotokat, a lábatokat, egyenesítsétek ki a gerinceteket és biztosítsátok, hogy teljesen leföldelődtök a testetekben!

Vegyetek még egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen és tudjátok, hogy még mindig kapcsolódtok minden energiához, amit aktiváltunk!

Drága Fénymunkások, ez egy hatalmas fordulópont az emberiség spirituális történelmében és érzelmi evolúciójában. Minden lélek, aki a felébredést választotta, tanúja lesz a leghatalmasabb evolúciós ugrásnak a Föld spirituális és érzelmi történelmében. Soha a Föld spirituális történelmében még ennyi lélek nem kapott lehetőséget egyidejűleg hozzájutni az intelligencia, a bölcsesség és a szeretet ilyen magas szintjeihez, spirituális és lélek technológiájához. Ez az utolsó fázis, a végső ciklus, ettől a ponttól kezdve valami új fog megszületni, ti pedig főszerepet játszotok annak meghatározásában, hogy ez az új világ milyen is legyen. Emlékezzetek a szavaimra, nem kell megteremtenetek, mivel már létezik! Ha létezik a halál, a háború és a rombolás, akkor az ellentettjük is létezik, ezt soha ne feledjétek, és soha ne feledjétek azt se, hogy tiétek a szabad akarat ereje, hogy másfajta eredmény mellett döntsetek, igaz-e? Mivel azt mondtam, hogy már létezik, ennél fogva isteni jogotok ezt megtapasztalni, már amennyiben így döntötök.

Arra kérlek mindannyiótokat, hogy osszátok meg ezt az információt, ahogy korábban is kértem, tudatosítsátok az emberekben a tényt, hogy eljött az az idő, amikor az utak keresztezik egymást, ahol a fordulópont aktiválódik, és ahol az energia mágneses áramlása megváltoztathatja a jövő kimenetelét.

Hatással lehettek világotok eseményeire, és ha elegen gyűltök össze, ami a globális tervezetünk mögött álló szándék valamennyiőtök esetében, akkor a szándék és a magnetizmus ezen erejével világszerte ellensúlyozhatjátok a kormányzatok negatív kivetítéseit. Úgy értem, hogy mivel magatok mögött tudhattok minket, és mi együttműködünk veletek, igen, ezzel már egy új erővel kell számolni, nem a sötétség erejével, [hanem] a szeretet erejével, és ez az, amikor a tűz a tűzzel harcol, az a tűz, ami a Szellem nyers ereje, a Szellem fénye, és ezt arra használjuk, hogy átalakítsuk a gyűlölet, a harag és a bosszú tüzét és az ösztönzés, az inspiráció és a cselekvés új erejévé fordítsuk át, ami a fény lelkeit arra vezeti, hogy összehangolódjanak egy más fajta valósággal, egy másik végkifejlettel és megtiszteltetésnek tartjuk, és legmélyebb hálánkat fejezzük ki kivétel nélkül valamennyiőtöknek, hogy a velünk végzendő ilyetén munka mellett döntöttetek!

Növekedjék továbbra is a fényetek, erősödjék, ragyogjon, és mindannyian viseljétek bizalommal a fényeteket!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Soron következő aktiválás:

Mária Magdolna – A  Lunáris Tudatosság Megnyitása és az 51-57. Levegő Kapuk 2009. szeptember 29

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-lunaris-tudatossag.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...