Mária Magdolna - Az Elektromágneses Erők Felsőbb Oktávjához vezető Levegő Kapuk 93-99

Mária Magdolna - Az Elektromágneses Erők Felsőbb Oktávjához vezető Levegő Kapuk 93-99Michelle Eloff© csatornázásában
Dél-Afrikában, Johannesburgban 2009. október 20-án

Forrás:lightweaver

A Levegő Kapus sorozat előző része:

Mária Magdolna - A Tejúthoz és a Kristály Szív Védelmező Fénysugarához vezető Levegő Kapuk 86-92

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-tejuthoz-es-kristaly.html

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket az isteni fény, isteni bölcsesség, igazság és szeretet jelenlétében.

A legbensőbb lényetekben sok minden változik azoknak az energiáknak a következtében, amelyeket mostanában tapasztaltatok.  Az energiáknak ez a sorozata, amelyek az Egyiptomba létrehozott folyamat kibontakozásának következtében keletkeztek, és a Kristály Szív aktiválása egy csodálatos hangot adott ki a világ étereibe. Ez a hang lángra lobbantja az együttérzés, a szenvedély, az inspiráció és a teremtés lángjait sok egyénben, bár amint ezek a lángok fellobbannak, megmutatják nektek azt is, hogy mi az, amely meggátol benneteket abban, hogy szenvedélyesen éljetek, hogy kifejezzétek a szenvedélyeteket, hogy inspirálva legyetek, és kreatívnak érezzétek magatokat, és hogy arra együttérzéssel válaszoljatok. Nem pusztán arról beszélek, hogy együttérzéssel válaszoljatok másoknak, hanem arról is, ahogyan önmagatoknak válaszoltok.

Ez a mostani aktiválás, amelynek a folyamatát e hét Levegő Kapu hozza el, megmutatja nektek, hogy annak érdekében, hogy a “Mennyekbe vezető lépcsők”-ön felemelkedjetek, meg kell, hogy értsétek annak minden aspektusát, hogy mi irányít, hajt benneteket egy bizonyos irányba, amely alatt azt értem, hogy mi az, ami motivál benneteket. A legtöbb ember megtapasztalja ezeknek az energiáknak a nyomását, és amint ezek az energiák a Föld energiamezejébe érkeznek, az nyomást gyakorol a csakrákra. Amint ezt az energiát a Föld Anya magába fogadja, és az felétek terjed, ez egy más szintű nyomást teremt, amely a csakráitokba nyomul. Ez a két nyomás, amely felülről és alulról jön, egy összpontosított/fókusz rendszert hoznak létre, amely segíteni fog nektek abban, hogy észrevegyétek azokat a dinamizmusokat, amelyek különböző szinteken korlátoztak benneteket.

Az egyik legfontosabb aspektusa ennek a bizonyos egyiptomi utazásnak az örökölt (ősi) minták gyógyítása. Azok a lángok, amelyeket mindannyian képviseltek, egy nagyon erős összeköttetést hoznak létre azokkal a részeitekkel, amelyek nagyon régóta alszanak, és amennyiben azt észlelitek, hogy az a részetek, amelyekre ez vonatkozik, már aktív, akkor tudjátok, hogy azt egy még mélyebb szinten aktiváljátok.

Az isteni sugallat a lehetőség sok ajtaját tárja ki számotokra, de mindaddig, amíg nem érzitek meg a lelketek fényének gyorsuló sürgetését az előrehaladásra, addig  a lehetőségekhez vezető ajtókat nem lesztek képesek felfedezni. Miért mondom ezt nektek, ha már amúgy is aktívan dolgoztok az önmeghatalmasodásotokon, a növekedéseteken, az életetek jobbításán, vagy bármi máson is dolgoztok éppen? Azért mondom, mert mindannyiótokon keresztül egy láthatatlan energia dolgozik folyamatosan, amelynek tulajdonképpen legtöbben nincsenek is tudatában.

Kuthumi Mester az elődök mintáinak és az ősi tisztítás folyamatát néhány évvel ezelőtt elkezdte, és most, ahol ebben a pontban állunk, a Harmadik és Negyedik Felemelkedési Hullám nagyon fontos aktiválásának idején, életbevágóan fontos, hogy intellektuálisan és érzelmi szinten megértsétek, hogy  hogyan befolyásolnak benneteket és a környezetetek minden aspektusát az elődök (ősi) lenyomatai.

Amikor megfogantok, a sérülések, örömök és minták (mind az építő és a romboló) az apátok családjából és az anyátok családjából abban a pillanatban megkristályosodik bennetek , mert az a DNS, amelyet a sperma hordoz és az a DNS, ami a petében van, ez a kettő egybeolvad és ez az, ahol a genetikai lenyomatotokat megkapjátok. Most ez bár nem egy biológia óra, mégis fontos számotokra, hogy megértsétek azt, hogy szinte lehetetlen számotokra, hogy ez alól a lenyomat alól kivonjátok magatokat.

A csodálatos hír az az, hogy ahol most vagytok az nagyon fontos, mert belehelyeztétek magatokat egy erőteljes helyzetbe, és ez a helyzet az, hogy megértsétek; a fény bennetek van, a tudatosság, és intelligencia, amely fel van vértezve az életetek irányának vagy folyamatának megváltoztatására, tudván, hogy egy láthatatlan folyamat van kibontakozóban, és azzal, hogy tudatosak vagytok magatokra, tudatosak vagytok az érzelmeitekre és erőt fejtetek ki afelé, hogy magatokhoz öleljétek azt, ahogy éreztek, és nem az ellenkezőjét, hogy megtagadjátok, figyelmen kívül hagyjátok, vagy elfojtjátok, az ősök gyógyításának folyamatának dinamikája aktiválódik egy mély és kivédhetetlenül erős szinten.

A kilencvenhármastól a kilencvenkilencedikig a Levegő Kapuk egy hangot tartalmaznak, amely hangot magasabb oktávnak hívnak, amely az Új Föld elektromágneses erejét táplálja. Ez folyamatosan biztosítja azoknak a rácsoknak a helyre kerülését, amelyek lezárják a Fénymunkások előtt a végső ajtókat a régi világhoz, ezért annyira fontos, hogy megtisztítsátok a sejt memória reakcióit, amelyek elavult érzékeléseket/felfogásokat okoznak fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinteken.

Az őseitekhez tartozó sejt memóriának a megtisztítási folyamata folyamatosan növekszik, és a Levegő Kapuk hét kettős falú Kvarc Kristályában hét lángot fognak aktiválni, amelyek szétáradnak azokhoz a területekhez, amelyek ennek az aktiválásnak a földrajzi helyein tartják az energiát.

Ahogy folyamatosan építitek a testetekben a lángokat, azt fogjátok tapasztalni, hogy sok más folyamat is kioldásra került bennetek. Emlékezzetek, a tűz a Szellem nyers ereje, és megvan az a képessége, hogy átégesse az illúziók fátylait, hogy így megláthassátok, hogy kik vagytok, hol vagytok, és mit kell tennetek.

Ebben az életidőben bizonyos tapasztalatoknak voltatok kitéve, amely az elődeitektől, a vérvonalatokból származnak. Most mi nem elsősorban a múltra fogunk összpontosítani, azt akarom, hogy az itt és mostra összpontosítsatok és hogyan érzitek magatokat az időnek ebben a pillanatában. Hosszú idő óta figyeli a lelketek az élet folyamatát, ahogyan ti, mint emberi lények kölcsönhatásba kerültetek sok aspektussal, amelyet életnek neveztek, néhány nagy kihívást jelentett, mások mélyen kielégítőek voltak, bár van egy probléma ezzel, hogy amennyi örömöt tapasztaltatok a fájdalom és szenvedés megtapasztalásának mennyiségével összehasonlítva, annak különbsége meglehetősen drámai.

A folyamatunk ez időben mindannyiótokkal az, hogy segítsünk változtatni ezen a skálán, hogy az életetekben a megtapasztalás folyamatába több örömet, teljességet és megelégedést hozzatok, még a legnagyobb kihívás közepén is. Igen, ezt sokkal könnyebb mondani, mint csinálni, mégis, ha türelemmel, és kitartással gyakoroljátok, el fogjátok kezdeni felismerni azokat a különleges pillanatokat az időben, amelyek a változást idézik elő a számotokra.

Ezek a kulcs események az életetekben mindig pontosan a megfelelő pillanatban érkeznek el hozzátok, és mindannyian, akik részt vesztek ennek a bizonyos aktiválásnak az energiáiban, ti közvetlenül az életetek fontos változásának a peremén vagytok. Néhányatok számára ez lehet fizikai, talán érzelmi, talán mentális vagy spirituális. Nem számít, hogy melyik szinten vagytok érintve, ami számít, az az, hogy ez a változás megtörténik.

Az időnek ebben a pillanatában ahol álltok, egy hatalmas ajtó előtt álltok, a jövőtökbe vezető ajtó előtt, egy lehetőségé, hogy egy másik valóságba lépjetek. Ez a valóság, amelyről beszélek, a jövőtök potenciálja. Ez az ajtó fog segíteni abban, hogy megtisztítsátok az elődöktől származó és ősi lenyomatoknak sok szintjét, hogy teljesen magatokhoz tudjátok ölelni, és teljesen magatokba tudjátok fogadni azt, amely rátok vár.

Abban a felkészülésben, amelyben mindannyian megkapjátok a Negyedik Felemelkedési Hullám Palástját, emlékeztetve lesztek annak a fontosságára, hogy legyetek tudatában a motivációitoknak. Az oka annak, hogy miért mondom ezt, az az, hogy azok a területek, amelyekkel összeköttetésbe kerültök a sivatagban, meg fogják mutatni nektek azokat a részeiteket, amelyeket elutasítottatok, figyelmen kívül  hagytatok és nem vettetek tudomást róla, a részeitek, amelyek nem fogadták be azt a táplálást, támogatást, és bizalmat, amelyre szükségük volt.

Így most engedd meg, hogy elvigyünk téged a bölcsességed fényének mélyére, ezért most csukd be a szemedet, ha még nem tetted meg, vegyél egy mély levegőt az orrodon keresztül, és lélegezz ki a szájadon át.

Érezd, amint egy mindenható Arkangyal karjai között vagy. Ez az Arkangyal az összes olyan energiát képviseli, amelyet gyermekként megtagadtak tőled vagy nélkülöztél. Érezd, ahogy ennek az Arkangyalnak a szárnyai és karjai betakarnak téged, érezd, amint az alakjának az energiája belép a testedbe.

Ez az Arkangyal azt is képviseli, és ténylegesen tartalmazza azokat az energiákat, amelyektől az őseid meg voltak fosztva és meg volt tőlük tagadva, energiákat, amelyeket rád hagytak, és amelyek fontos szerepet játszanak számos olyan tapasztalatban, amelyek sebet ejtettek rajtad.

Nem fogunk most visszamenni, hogy megnevezzük ezeket a tapasztalatokat, inkább lazuljál el, és engedd meg a Szellemnek, hogy beavatkozzék, és egy elektromos fény erőteljes energiájában tartson téged. Ez a fény olyan mechanizmust tárol, amely ahhoz szükséges, hogy a benned lévő sejtek emlékezetét megnyissák, a sejt emlékeket, amelyeket készen vagy elengedni. Semmit nem kell tenned, semmire nem kell emlékezned, mindazt, amit tenned kell, hogy bízzál, és add át magadat.

Lélegezz mélyen, és amint kilélegezel, az Arkangyal elkezdi az arany fényét a testedbe tolni. Ez az arany fény behatol a tested sejtjeibe és DNS-ébe. Az arany fény jelt ad az elengedésre a DNS-eden belül, és keresztül kormányozza magát az összes örökölt ősi lenyomatokon és megtalálja azokat, amelyek már nem szolgálják az életed magasabb értelmét.

Bízz abban, hogy ezek az energiák képesek megtenni azt, amire a tudatos elméd nem képes, és amely megtalálja pontosan azt, aminek szükséges az elengedése. A tudatos elmétek tele van illúziókkal, amely annak az eredménye, ami a tudatalattitokban nyugszik, és még a tudattalanotokban is, ezért annyira fontos alkalmanként a Szellemnek megengedni, hogy a ti javatokra beavatkozzon, és hogy bízzatok ezeknek a láthatatlan erőknek a dinamikájában.

Sokszor, tényleg, legtöbbször, nem vagytok tudatában mikor történik meg ez a beavatkozás, bár minél inkább átadjátok magatokat, és minél egyszerűbben megengeditek, hogy a körülmények kibontakozzanak amennyire arra szükség van, annál könnyebb számotokra, hogy bízzatok ebben a láthatatlan erőben, amelyről most beszélek. Ez bár nem azt jelenti, hogy ti ne tegyetek semmit sem az életetek javulásáért, ami ténylegesen elvárható tőletek az az, hogy most, inkább, mint soha, vállaljátok a felelősséget az érzéseitekért, a gondolataitokért, a félelmeitekért, az ideáljaitokért, a reményeitekért, álmaitokért, és kívánságaitokért.

Mindannyiótokkal elhitették, hogy nem vagytok kiválasztottak, mondom ezt a kiválasztottságról nem spirituális értelemben. Elhitették veletek, hogy nem tartoztok azok közé az emberek közé, akiket a világon ismerni fognak, akik hatalmas hírnévre, és gazdagságra számítanak, és ténylegesen néhányotokkal elhitették, hogy nem is számíthattok sokra. Mindezek a kivetítések emberektől jöttek, és most különösen a vérvonalatokra utalunk, emberekre, akikkel elhitették ugyanazt, amelyre ti lettetek tanítva. Ha ők nem hittek vagy önmagukban, vagy az életben, akkor azt nem is adhatták volna át nektek, az ő szüleik, az ő rokonaik és az ő vérvonaluknak a tagjai pontosan ugyanezt tették velük, és ez visszamegy egészen hét generációig, ezért ahogy ti azon dolgoztok, hogy ezeket a hiedelemrendszereket megtisztítsátok, amelyekről már felismeritek, hogy tévesek, amelyeket illúziókként látok, emlékezzetek, hogy ettől a hiedelemtől hét generáció megkristályosodott energiáit tisztítjátok meg.

Például, ha az apátok, vagy a férfi gyámotok a ti életetekben a szellemébe meg volt törve, ha az ő önértékelése hiányzott, akkor ő ezt sok módon mutathatta ki, talán túlkompenzált bizonyos területeken, és más területeken nagyon durva, bántó, visszaélő lehetett. Néhányotok megtapasztalhatta az apátok, vagy annak a tekintély-figurának az önértékelésének a hiányának belétek vetülését, ami ahhoz a hithez vezetett benneteket, hogy tökéletlenek vagytok, mert nem illettetek bele abba az öntőformába, amelyről elhitették vele, hogy az a tökéletes forma. Több, mint valószínű, hogy neki is voltak olyan részei, amelyek nem illettek bele ebbe az öntőformába, amely formáról az apja elhitette vele, hogy az tökéletes, és így tovább.

Ha azt mondták nektek, hogy nem vagytok szeretni valóak, akkor azt akarom, hogy kérdezzétek meg magatoktól most ebben a pillanatban, hogyha ez igaz, akkor van egyetlen személy az életetekben, aki szeret benneteket? Ha csak egyetlen személy is van, aki szeret benneteket, akkor az ezt az állítást semmissé és üressé teszi, azt egy valótlan állítássá változtatja.

A következő néhány órában azt akarom, hogy gondoljátok át mindazt, amit a vérvonalatok tagjai mondtak rólatok, azokat, amelyek negatívan érintettek benneteket. Ne hagyjátok, hogy az érzelmek rabul ejtsenek benneteket, más szavakkal ne váljatok áldozatokká, mindaz, amit tegyetek, hogy figyeljétek meg, hogy amit nektek mondtak, és amit ti választani fogtok az vajon igaz-e vagy sem az életetek mostani állapotának igazságára alapozva.

Ez a gyakorlat néhányotok számára sokkal mélyebb és behatóbb lesz, mint mások számára, bár ez aktiválni fogja a DNS-ektek lenyomatainak elengedésének folyamatát, így ez a magasabb oktávú elektromágneses energia, amely a Földet átöleli, segíthet nektek abban, hogy azokat a rácsokat megerősítse bennetek, amelyek lepecsételik azokat a végső ajtókat, amelyek a személyiségetek régi világának aspektusaihoz vezetnek.

A többsége azoknak, amelyekre programozva vagytok, és a szándékosan a programozás szót használom, mert pontosan ez történik mindannyiótokkal, ez a program mindig elavul, elavulttá válik, és minden alkalommal, amikor valami újat tanultok magatokról, az életről, és a teremtés természetéről, egy program elavulttá válik, egy valami új váltja fel, és ez a folyamatos változás törvénye.

Semmi sem tart örökké, ezt már sokszor hallottátok, hogy mondtam. A változás azért jön az életetekbe, hogy megmutassa nektek, hogy elértetek egy különleges pontot az életetekben, egy pontot, ahol egy új élet vár megszületésre. Néhány esetben ez olyan egyszerű lehet, mint egy belső felismerés, a természettel vagy a szellemmel való kapcsolatotok megjelenítése, vagy talán annak a felismerése, hogy megismeritek a személyiségetek természetét, és hogy az hogyan volt bizonyos kivetítések által befolyásolva. Néhány ember számára ezek a felismerések, és ezek a megvalósulások teljesen megváltoztatják az életüket – megváltoztatják a karrierjüket, megváltoztatják a kapcsolataikat, más országba költöznek, vagy bármi is legyen az, de soha ne hagyjátok figyelmen kívül ezeknek a változásoknak a fontosságát, nem számít, hogy azok mennyire hatalmasak, vagy mennyire kicsinyek.

Azt mondom nektek, hogy a rólatok szóló igazság felismerésének és megvalósításának csak egyetlen pillanatában máris megváltoztatjátok az életetek dinamikáját a legkülönlegesebb és legcsodálatosabb módon, mert a lelketek ezt a változás egy jelzésének veszi, hogy benneteket egy újabb szint felé mozdítson, nem csak mint egy személy, és mint egy lény felemelkedésében, de a felemelkedésben, és ez alatt azt értem, hogy az egy felemelkedés a létezésetek egy másik állomására, egy másik állapotba az életeteken belül. Ez az állapot lehet, hogy nem hozza el számotokra egy rock-sztár hírnevét és gazdagságát, bár ez az állapot lehet, hogy egy olyan helyzetbe hoz, ahol a gyermekeitek egy újonnan megtalált szeretettel és tisztelettel néznek rátok, talán a partneretek vagy a barátaitok néznek rátok úgy, mint valakire, akiben mindig bízhatnak, hogy hitelesek velük, és tanácsot tudnak adni nekik anélkül, hogy a saját, az életről való önző félreértelmezett látásmódjukat másokra vetítsék. Ezek az értékes ajándékok többet érnek, mint a világ összes aranya, mert amikor a lelketekbe fektettek be, akkor a lelketekbe, a szívetekbe fektetek be, és az életeteket javítván a lényetek természetébe fektetek be az örökkévalóságra.

A fizikai életetekben adok-kapokot tapasztaltok emberekkel, érzésekkel, érzelmekkel és más tapasztalatokkal kapcsolatban, de egyedül ti, és csakis ti éltek magatokkal húszon-négy órán keresztül és amikor képtelenek vagytok önmagatokkal együtt élni, akkor szinte lehetetlenség számotokra együtt élni az élet más részeivel is.

Ezért, arra kérlek téged most, hogy vegyél egy mély levegőt, és amint kilélegezel, folyamatosan tartsd a testedet ellazulva és add át magadat még inkább annak az Arkangyalnak a fényének, aki téged tart.

Azt akarom, hogy most a szívcsakrádra összpontosíts, és képzelj el egy Smaragd Lángot a szívedben. A smaragd a szeretet bölcsességét tartalmazza; ez a rezgés segít neked, hogy a természetre válaszoljál. Mi a természetben az elsődleges szín? Ez leginkább a zöld legkülönfélébb árnyalatai, a Smaragd Fénysugár megnyilatkozása és megtapasztalása a spektrum sok aspektusán keresztül, és ugyanez van a szíveden belül. A szívedben sok, sok aspektus és energia árad ki ezekből az aspektusokból és ezek különböző rezgéseket hordoznak.

Most segítséget kapsz abban, hogy magadba fogadd ezt a bizonyos fény aktiválást, hogy meg tudd nyitni a Kozmikus Akashával való újra-rendeződés folyamatát, más szavakkal, az Akasha Feljegyzésekkel, amely a lelked sorsának teljes spektrumát magában foglalja.

Amikor a lelked sorsának kollektív spektrumával kapcsolatba kerülsz, akkor Föld Anya ugyanezt a folyamatot megnyitja az ő testében, mert ahogy fent, úgy lent, és ahogy bent úgy kint. A mindenek egy része vagy, és a minden egy részed.

Mialatt a Smaragd Láng a szívedet táplálja, összehangolva azt a Kozmikus Akashá-val, a tudatosságnak azon kollektív területei, amelyek megrekedtek az időben, most ugyanezt az impulzust befogadják.

A hét Levegő Kapu most hatalmasra tárja ki arany szárnyait, hogy a lényük bensőjéből kiárasszák a fényt, összekapcsolva azt a Smaragd Fénysugáron keresztül, és tovább terjesztik azt azon földrajzi pontok felé, amelyek ki lettek jelölve arra, hogy megtartsák ezeket az energiákat, és közvetítsék a világ körül, ezért most képzeljétek el, hogy ezek az energiák kezdetben Kairó szívéig terjednek ki. Ez aztán tovább terjed a Kalahári Sivatagba, aztán lehorgonyozza fényét Szentpéterváron és Moszkvában, Oroszországban. A háló aztán tovább terjed Közép-Európába, majd visszajön az egyiptomi Fehér Sivatag területére, ahol ezek az energiák teljesen leföldelésre és lehorgonyzásra kerültek 2009. november 21-én, és tovább folytatják megerősödésüket.

November 21-én azok a portálok, amelyeken a régi energiák áramoltak keresztül, lepecsételésre kerültek és folyamatosan még újabbak kerülnek bezárásra, így azok nem lesznek képesek az “Új Föld”-el kapcsolatot teremteni. Az “Új Föld”, az a világ, amelynek önmagatok számára való megteremtésére törekedtek. Ezt mindannyiótoknak önmagának kell megtennie, változtassátok meg az életeteket, változtassátok meg a viselkedéseteket, változtassátok meg a hajviseleteteket, ha csak ez az, ami szükséges, de változtassátok meg, és engedjétek meg és lássátok, hogy egy új minta bontakozik ki a valóságotokban.

Vegyél még egy mély levegőt, és ahogy kilélegezel, az Arkangyal ráhelyezi a jobb kezét a szívcsakrádra, hogy az energiának következő áradatát a testeden keresztül aktiválja. Ez időben az energiák elkezdik megmutatni nektek azt, amelyet a hatodik kulcsnak fogtok hívni, a Hatodik Megszentelt Jelképnek. Ne próbálkozz, és ne alkosd meg azt, egyszerűen engedd meg, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, legyen az egy érzés, egy szín, egy emlék, egy gondolat, nem számít, hogy mi az, amennyiben ez könnyen érkezik.

Most, drágáim, a Megszentelt Jelkép, e munka kollektív testének az a hatodik kulcsa, amely a hitelesség megszentelt geometriai formáját aktiválja, hogy segítsen benneteket, hogy behatoljatok Isten Anya/Atya mennyei tanítóinak birodalmába a Földön. Ezek a spirituális tanítók bármilyen formában és az élet bármilyen területéről érkezhetnek.

A magasabb test aktiválásának minden szintjén, amelyet most tapasztalsz, megnyitod az energiameződet, hogy elkezdd befogadni a Negyedik Felemelkedési Hullám Palástod fényét, kódját és pecsétjét.

Lélegezz be mélyen, majd lélegezz ki, és képzeld el, amint egy csodálatos szín kezd az energiameződbe belépni, emlékezz a színére, ez a szín a Negyedik Felemelkedési Hullám Palástod színe, és a következő húszon-négy órában ez teljesen összehangolódásra kerül a lelked isteni belső tervével. Ez a palást védelemre is szolgál, amint az időn és téren keresztül utazol az alvásidőd alatt, hogy összekapcsolódj a Kozmikus Akashá-val, és a Kozmosznak ez a pontja, még pontosabban a Kozmikus Mag megnyílik, és a Tejút a Csillag Tudatossággal táplál téged, és ez egy friss sablont aktivál a sejtjeiden belül, lecserélve azt az öröklött hulladékot, amelyet elengedsz, és az életedbe vetett bizalom és hit újabb szintjét szilárdítja meg benned.

Ez a bizonyos sablon aztán összekapcsolódik mindenki máséval a csoportban, hogy ez a sablon megtöltődjék az új tudatosság energiájával. Ez egy új sugallat, ami aztán össze fog olvadni, és a kollektív fény lehorgonyozódik a sivatagban, ez összeolvasztja a Fénymunkások kollektív szívét és tudatát az ő univerzális azonosságukkal a Föld Anya kristály rácsán keresztül.

Ez az univerzális azonosság egy részetek, amely a lelketek azon aspektusait tárolja, amelyek az életetek korai éveiben darabokra törtek azon örökletes minták következtében, amelyek láthatatlanul irányították az életeteket.

Amint a következő levegőt veszed, képzeld el, hogy folyékony vagy most, és lefelé és felfelé kiöblítesz, kitisztítasz minden üledéket, elengedve, meggyógyulva, és beteljesítve ezeknek az energiáknak az aktiválását.

Most, hogy ezek az energiák aktiválódtak ez az Arkangyal veled fog maradni, ameddig szeretnéd, segítve téged, hogy aktívan észrevedd azokat a rejtett dolgokat, amelyek motiválnak téged. Legyél tudatában annak, hogy bár az örökölt minták megtisztultak, neked, mint tudatos lénynek még dolgoznod kell azon, hogy kiemeld azokat a hiedelmeket a tudatos elmédből, amelyek bele lettek szőve abba a hálóba, amelyet a mostani életednek nevezel, a mostani emberi tapasztalásodba. Legyél türelmes, és rövid időn belül látni fogod, hogy ez megváltozik, és észre fogod venni, hogy azok a rejtett tényezők, amelyek motiválnak téged, már nem tudnak többé tisztán rossz, negatív vagy romboló helyzeteket teremteni, de hozzá fognak járulni, hogy az életed minősége jobbá váljék, és segítsen meglátni a személyiséged meghatalmasodott aspektusait, a személyiséged erősségeit, azokat, amelyekről a múltban talán azt gondoltad, hogy gyengeségek, vagy teljesen felhígult, elfojtott és figyelmen kívül hagyott részeid voltak.

Most vegyél egy mély levegőt, és ahogy kilélegezel, a személyes vezetőid egy kört alakítanak ki körülötted. Ez a fény a hét Levegő Kapunak az energiáját magához vonzza, amely az Autentikus Létezők Tanácsával kommunikál.

Ez a Tanács minden egyes beavatottat, aki az Autentikusság Ösvényére lépett, figyelemmel kísér, és vezetőket jelölnek ki számukra, akik segítenek nektek abban, hogy visszaszerezzétek a választott személyes utatoknak a megértését, és hogy magabiztosan elfogadjátok azt az új ösvényt, amely előttetek van, hogy ez az új friss sablon, amely most megteremtődött, az javítani fog az életeteken, és lehetőséget fog hozni számotokra, hogy egy hatalmasabb és mélyebb szeretetet tapasztaljatok, az önszeretetet és szeretetet mások iránt, szeretetet a barátságaitokban, a magánéletetekben, a partneretekkel, a gyermekeitekkel, a családotokkal, csakúgy, mint egy kiterjesztett megértését annak, hogy az életnek tényleg van értelme, egy cél, amely minden napban benne él, ezért arra vagytok felkérve, hogy az életeteket értelmesen éljétek, céllal, és engedjétek meg, hogy bármi is legyen az a cél, amelyet az Univerzum tartogat a számotokra, felfedésre kerüljék a számotokra, mert, emlékezzetek, még mindig emberi lények vagytok, emberi alakban vagytok, és nem vagytok képesek arra, hogy mindent lássatok. Közelebb és közelebb kerültök ezekhez a mély kapcsolódásokhoz, de életbevágóan fontos, hogy az isteni közbenjárás vezessen benneteket. Ez a múltból eredő félelmeket kikerüli, azoknak a programozását, és egy másfajta utat mutat.

Vegyél még egy mély levegőt, és ahogy kilélegzel, mondjál köszönetet a téged tartó Szoláris Arkangyalnak. Mondj köszönetet a lelkednek, hogy elvezetett téged ebbe a pillanatban, amikor ezeket a szavakat hallod, érzed ezeket az energiákat, talán nem is igazán értetted a legtöbbjét annak, amit mondtam, de ez nem is számít, mert minden szó egy energia rezgést tartalmaz, és ezek a rezgések a lelkedhez szólnak, ezért azoknak a szavaimnak a vibrációi, amelyek a lelkedhez szólnak, sokkal fontosabbak, semmint hogy intellektuálisan megértsd, amit az elmúlt ötven perc alatt elmondtam.

Ne veszítsétek el a reményt, mert nem értitek annak a világnak a bonyolultságát, amelyben éltek, ezért olyan fontos az ima, a csendes idő, amikor kommunikálni tudtok a láthatatlan világgal, a vezetőitekkel, az angyalokkal, vagy azzal, akivel úgy érzitek, hogy összeköttetésben vagytok, és adjátok nekik át a zavarodottságotokat, problémáitokat, félelmeiteket, és fogadjátok el, hogy van egy nem hallható és láthatatlan jelenlét, és nyelv, amely közvetlenül a lelketek magjához beszél, és ekkor lehetséges ezeket a változásokat elhozni, mert ez a rész, ez a láthatatlan rész nincs hozzákötve az alsó egóhoz vagy azáltal vezetve, ez felettetek áll, ebben az értelemben.

Itt az ideje, hogy köszönetet mondj a személyes vezetőidnek, köszönetet mondj az Autentikus Létezők Tanácsának, akik arra lettek kijelölve, hogy közreműködjenek ebben az időszakban, és tudd, hogy minden lépés, amelyet a nagyobb ön-megerősítés felé teszel, az egy sokkal kielégítőbb élethez fog vezetni téged, még akkor is, ha néhányszor bonyolult vagy fájdalmas döntéseket kell hoznod. Soha ne felejtsd el, hogy amikor egy út végére érsz, akkor mindig van egy másik, amely arra vár, hogy megleld.

Gyengéden hozd vissza a tudatodat a fizikai testedbe, lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen. Kezdd el észrevenni, hogyan érez a tested. Vedd észre a környezetedet.

Lélegezz be mélyen, miközben az energiát a koronacsakrádba húzzod, majd a gyökércsakrán keresztül levezeted a Föld Anya testébe leföldelve magadat vissza a testedbe, összehangolódva mindazzal a magasabb elektromágneses oktávú energiával, amelyet a Levegő Kapuk hoztak el a számodra.

Tudd, hogy a fény hét lángja most a kettős-végű Kvarc Kristályba került, és azokon a földrajzi pontokon vannak biztonságba helyezve, amelyeket már korábban említettünk. Ezek annak a magasabb oktávú magasabb fénynek a jelzőtüzei, adószedői, és közvetítői, amelyről beszéltünk, és mindenki számára közvetíteni fognak, akik készen állnak azok befogadására.

Legyetek békességben magatokkal, és emlékezzetek, hogy bízzatok, engedjetek el, emelkedjetek felül önmagatokon, és fogadjátok el, hogy van valami sokkal hatalmasabb nálatok, amely csodákat sző az életekbe, olyan irányokba vezet benneteket, amelyet soha nem képzelnétek, vagy nem is gondoltatok a lehetőségére, ezért annyira életbevágóan fontos, hogy bízzatok, hogy a pillanatban éljetek és hogy átadjátok magatokat.

Mária Magdolna vagyok, és feltétel nélküli szeretettel ölellek át benneteket, au revoir.

A soron következő Levegő Kapuk:

Mária Magdolna – 100-106. Levegő Kapuk a Jövő Szellemi Nagyságainak Magasabb Oktávú Elektromágnesességéhez 2009. október 26

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-100-106-levego-kapuk.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...