Mária Magdolna - 11:1 - 107-113. Levegő Kapu

 Michelle Eloff (09.10.29) - Mária Magdolna: 1:11 - 107-113. Levegő Kapu 

Forrás: thelightweíver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyagot készítette: Szigeti Antal

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/ccmph1i21p9s86k/M%C3%A1ria+Magdolna+1_11+kulcsd%C3%A1tum+aktiv%C3%A1l%C3%A1s+%C3%A9s+a+107-113.+Levego+Kapu.mp3

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – 100-106. Levegő Kapuk a Jövő Szellemi Nagyságainak Magasabb Oktávú Elektromágnesességéhez

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-100-106-levego-kapuk.html


Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, am
elyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2009.10.29

_________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és az isteni szeretet jelenlétében.

Utazásotok egyre messzebb terjeszkedik, ezzel valamennyien folyamatosan számos újabb feladattal szembesültök, ezeknek a kihívásoknak, amikkel szembesültök, minden szintje fontos célt takar. Amiatt, hogy annyira hosszú ideje befolyásolnak titeket egy olyan világ kivetítései, amit az illúzió hozott létre, életbevágóan fontossá vált elsajátítanotok azt, hogy miként tegyetek különbséget az illúzió és az igazság között.

Annak érdekében, hogy ezt megtehessétek, fel kell készülnötök énetek sok-sok vonatkozásának megszólítására! Minden dimenziója annak, aki vagytok, lehetőséget nyújt a gyógyulásra és a továbblépésre fejlődésetek korábbi szintjeinek korlátain. Sok ember hasztalannak érzi folyamatban lévő ügyek előcitálását, de mi azt kérjük, hogy ne veszítsétek el a reményt, ne váljatok kiábrándulttá ebben a folyamatban pusztán amiatt, hogy amikor célba vesztek egy ilyen témát, akkor egyre mélyebbre süllyedtek ebben a témában! Sokan éreznek csalódottságot azért, mert azt gondolják, hogy már megint ugyanazzal az üggyel kell foglalkozniuk, pedig dehogy, ez mindössze egy másik szemszög, mint amiből korábban foglalkoztatok vele.

Nagyon veszélyes bárki számára megpróbálni kitisztítani egyszerre az összes tényezőt, mivel ezzel az energiák olyan energia szintnek tennének ki benneteket, amire még nem vagytok felkészülve, hogy integráljátok őket, ezért tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor valami mást vesztek célba, a testetek csak ezután készül elő az újonnan érkező energiákra! Ezt kérem, hogy ezt jól jegyezzétek meg, mert azok, akik megpróbálták felgyorsítani a maguk folyamatát, azt tapasztalták, hogy igen sérülékenyekké váltak, és azután hajlamosak lettek elfogadni az illuzórikus tudatosság régi paradigmájának kivetítéseit. Szóval legyetek türelmesek és állhatatosak!

Bármely, a közvetítéseinkben átadott energia, már eleve az árnyék aspektusaitok tisztításának felgyorsult szintjét képviseli. Ne erőltessétek ezt ezen felül még a saját szakállatokra is és bízzatok benne, hogy minden, amivel foglalkoztok, az kitisztítja az előttetek elterülő utat!

A mai közvetítést fénynővérem, a Szíriusz királyának leánya segíti, név szerint Alchemaya. Az általa jelenleg képviselt energia a kettőszázhuszonkettő Szíriuszi Mennyei Láng. Ezek a lángok képviselik a fény azon fiait és leányait, akik válaszoltak a szolgálatra hívó hangra, és akik ténylegesen felébresztik az alvó lelkeket. A kettőszázhuszonkettő Szíriuszi Láng idézi elő a felgyorsult megvilágosodás utazását, a ma délelőtti ízelítőm belőlük pedig azért fontos, mert újból megerősíti ezekről az energiákról, melyeket most fogadtok, hogy már eleve felgyorsult természetűek.

Alchemaya istennő a lényében őrzi a fény olyan rendszereit, melyek a kettőszázhuszonkettő Szíriusz Láng esszenciáját alkotják. Ezen lángok mindegyike tartalmaz egy nyelvet, a fény eredeti nyelvét, ami már önmagában átszivárgott a fény nagy terve mennyei belső tervezetének éterikus hálóján [át] az emberiség számára. Így bár ez a kétszázhuszonkettő láng megtalálható benne, azért az emberiség teste kiterjed kettőszáz olyan egyénre is, aki segíteni fog lehorgonyozni ezt az eredeti fénynyelvet a maga személyes felébredési folyamatán át, és kitisztítja az utat az igazság felfedezése előtt minden személy egyéni igazságához, ami alatt az értendő, hogy minden olyan egyén, aki őriz egy lángot, fel fogja fedezni a maga személyes igazságát ezen utazás közben.

A maradék huszonkettő láng Alchemaya testén belül marad, aminek fontos oka van, egyszerűen az, hogy apjának, Syra nagyúrnak, a Szíriusz királyának az energiái őriznek az ő lényében egy kristály rezgés rendszert, ami átkódolódott a leánya testébe, hogy biztosítsa ezeknek a rendszereknek a lerögzülését a Föld fizikai síkján. A többiek, akik a kétszáz lángot őrzik, szintén összehangolódnak a Szíriusz Vibrációkkal és ezen a mennyei felébredésen át személyes szinten folytatják a fény kollektív testének hozzájárulását az oszlopok és a megvilágosodás közvetítőinek aktiválásához, az alvó lelkek felébresztéséhez.

Hogyan fog ez megtörténni - kérdezhetnétek - mármint az alvó lelkek felébresztése? Egy egyszerű folyamaton keresztül, az én tudatos felébresztésén át. Minden alkalommal, amikor az energiátok felfelé tart a felemelkedés spirálján, az energia rezgések kollektív szinten megváltoznak. Minden alkalommal, amikor ez a változás bekövetkezik, a naprendszer által kibocsátott hangok az emberiség szív csakráján át összekapcsolódnak, lehetőséget biztosítanak az utazás egy olyan részének a megragadására, ami felébreszt olyan vonatkozásokat, melyeket mint felébredt lelkeket talált meg a szolgálatra hívó hang.

A fény eredeti nyelvének energiáit a Bölcsesség és Fény Hét Bölcse alkotta meg. Ezek a bölcsek felemelkedett mesterek és akár emlékezhettek is a neveire, az energiájukra, amit őriznek, ők tehát Kuthumi mester, aki most már a Szoláris Arkangyalok Királya, El Morya mester, St. Germain, továbbá Hilarion mester. Ezeket a fény lényeket négy nőies energia segíti, úgymint én magam, Mária Magdolna, Nada úrnő és Guinevierre úrnő. Ennek a kollektív testnek a hét energiája aztán egy fény anyaméh őrizetébe kerül, amit Mária anya képvisel.

Annak oka, hogy ezt a kollektív testet miért Mária anya őrzi az, hogy az ő lelkének esszenciája kapcsolódik a fény eredeti nyelve rejtett kódjai aktiválásnak folyamatához.

Ez a nyelv a szeretet nyelve, a szeretet pedig fény. A fejlődés érdekében az embernek szeretnie kell, a szeretet pedig nem korlátozódik arra, hogy megosszuk a társunkkal vagy a gyermekeinkkel, az a szeretet, amiről mi beszélünk, olyan szeretet, ami az igazságot testesíti meg, vagyis ha magunkat szeretjük énünk minden aspektusának a vállalásával, akkor az a szeretet vezérelte fényt hozza létre.

Sokaknak nem tűnik fel, hogy mennyire fontos az én megismerése, a személyiségetek minden aspektusa a bölcsesség gyöngyszemét foglalja magába, ajándékokat és lehetőségeket arra, hogy belemerüljetek az én mélységeibe és ezáltal kapcsolódjatok a magasabb bölcsességhez, hogy mélyebb megértést nyerjetek a lelketek kollektív alkatáról.

Számos alkalommal megfigyeltük, hogy milyen sok Fénymunkás összpontosítja az energiáját és a szolgálatát a külső világra, [és] anélkül ad át tanítást, tanácsot és javaslatot, hogy megfelelő időt töltött volna ugyanezen szabályok alkalmazásával a saját életében. Amikor bármelyik szolgálatot gyakorló egyén mellőzi a kellő időráfordítást arra, hogy a saját árnyékával foglalkozzon, ami az én összes sérült aspektusát tartalmazza, akkor a szolgálatban átadott energiát akadályozzák azoknak a sérüléseknek a szűrői, melyeket a Fénymunkás a maga szolgálatában ad át.

Ez talán most némi fényt vet arra a témára, hogy az én-ismeret dolgaival foglalkoznotok kell, és ezt nem alkalmanként kell tennetek, hanem nap mint nap! Az énnel való foglalkozás egyik legegyszerűbb formája az, ha naplót vezettek, de természetesen megértjük, hogy lesznek sokan, akik nem élvezik ezt az elfoglaltságot, ezért az a javaslatunk, hogy találjatok valamit a mindennapi valóságotokban, ami teret és időt biztosít arra, hogy magatokba nézzetek, megértsétek, hogy az árnyékotok nem olyasmi, amit el kéne utasítanotok, hanem sokkal inkább magatokhoz ölelnetek, mert ez által fejlődhettek és szolgálatotokban mások felé továbbíthatjátok ezt a fejlődést, ezért hadd ismételjem meg - ha nem fogtok időt fordítani arra, hogy magatokkal foglalkozzatok, akkor nem lesztek képesek másokat sem szolgálni, mivel ezzel megálljt parancsoltok azoknak az energiáknak, melyeket Fénymunkásokként a közösségeitekben szándékoztatok elterjeszteni az emberiség iránti szolgálatban.

Most pedig hadd vigyünk el titeket a fény birodalmaiba, ahol elkezdjük bennetek ezeknek az energiáknak az aktiválási folyamatát. Tehát csukjátok be a szemeteket, ha még eddig nem tettétek meg, vegyetek mély levegőt, és amikor kilélegeztek, lazítsátok el a testeteket és engedjétek el a gondolkodást, és egyszerűen csak bízzatok ebben a pillanatban az időben, mivel a pillanat a mély megértés ajándékát nyújtja nektek arról, hogy kik vagytok és merre tartotok!

Vegyetek újabb mély levegőt, és amikor kifújjátok, én, Mária Magdolna, Alchemaya istennő kíséretében csatlakozom hozzátok a fény birodalmaiban. Észrevehettek egy vakítóan kék elektromos energiát Alchemaya körül és egy bíborvörös fényt körülöttem. Ennek a két energiának a kombinációja olyan szakrális geometriai energiát tartalmaz, ami átugorja az emberi szűrőket és közvetlenül a DNS [azon] tíz szálával kommunikál, melyeket nem felügyeli az emberi biológia programjait tartalmazó két DNS szál.

Hagyjátok magatokat tovább lazulni, és bízni abban a környezetben, ahol most tartózkodtok! Alchemaya most kiterjeszti ezt az elektromos kék fényt és körbevesz titeket egy káprázatos energia pajzzsal. Ez a pajzs most létrehoz egy átjárót a szív csakrátoknál, amikor ez megnyílik, továbbterjed a Szíriusz szívéhez, ahol Syra nagyúr, a Szíriusz királya összekapcsolódik veletek ezen az átjárón keresztül. A tőle és a Szíriuszból érkező energia csere hozzákapcsol benneteket a delfinekhez, a bálnákhoz, az elefántokhoz és az állati királyság macskaféléihez.

Ezek a teremtmények a lényükben hordozzák a kulcsot a fény eredeti nyelvéhez, amiért is szent teremtményeknek tartják őket. A bálnák és delfinek őrzik a kulcsokat és a kódokat az érzelmi testhez, az elefántok és a macskafélék királysága őrzi a fizikai test kódjait.

Ezek a teremtmények most valamennyiőtökre átruháznak egy-egy kódot, ami lenyomatot képez a szív csakrátokban. Ez megnöveli az aurikus mezőtöket átható energiák frekvenciáit és aktiválja bennetek a fény nyelvét. Amikor ez a folyamat aktiválódott, a mai kulcs dátum aktiválás hét Levegő Kapuja feltárja az energiáját, hogy fogadjon és üdvözöljön titeket. Ennek a hét Levegő Kapunak az esszenciájában van a Szellem nyers energiájának a hét lángja, és e Szellem telepatikusan kommunikál veletek.

Vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, Syra nagyúr aktivál egy kód sorozatot, ami a csillag tetraéderen keresztül kommunikál. A közvetítés ezen a geometriai formán át képes energiát küldeni egyszerre több irányba és ez belekódolódik a napfonat csakrátokba. Mialatt a csillag tetraéder elkezd forogni a napfonati csakrátokban, a kettőszázhuszonkettő Szíriusz Láng felerősíti az energiáját és összekapcsolódik a földrajzi helyszínekkel, melyeket ehhez a kulcs dátum aktiváláshoz jelöltünk ki, ezért képzeljetek el pompás energia sugarakat kilépni a Szíriusz csillag tetraéderéből és ezek meg a Levegő Kapuk lángjai elindulnak Florida felé az Egyesült Államokba. Ezek az energiák most útra kelnek Dahab felé Egyiptomba, és az angliai Cornwallba. Ennek a fény nyelvnek a ragyogó rezgései továbblépnek a Földanya testébe, és most összehangolódnak a Kristály Szívvel Kairóban és a Kristály Szívekkel Oroszországban.

Mindannyiótokat, akik most halljátok a hangomat, a Szíriusz Lángok kijelöltek, ami határozottan beíródik a napfonat csakrátokba. Ennek a lángnak a rezgése beszél a Földanya testéhez, és ezzel váltok a mindenható fény horgonyaivá személyes képességeitekben és támogatjátok azt az energia rezgést, ami a már említett földrajzi helyeken lett lehorgonyozva.

Nos, akkor vegyetek egy mély lélegzetet és tartsátok benn hatig számolva, mialatt a lángotok aktiválódik és amikor kilélegeztek, akkor a fény eredeti nyelvének energiái összehangolódnak mind a hét csakrátokkal és a Bölcsesség és Fény Hét Bölcse kapcsolódik hozzátok, minden csakrátokhoz egy.

Amikor ezek a kapcsolatok létrejönnek, a Hét Bölcs új viszonyt alakít ki veletek, olyan köteléket, amelyik elvisz titeket a fény világának mélységeibe. A fény világának mélységei az igazságra vonatkozó információkat rejtenek, ami hihetetlen átalakulást idéz elő minden szinten, megváltoztat minden irányt, de nemcsak a ti életetekben, hanem abban a módszerben is, ahogy fényt vetítetek ki a csakráitokon át. Ezek az átalakulások megváltoztatják a négy alsó test frekvenciáit, melyek a fizikai test, az érzelmi, a mentális és a spirituális test.

A következő huszonkét nap folyamán Syra nagyúr meglátogat benneteket, melynek idején Alchemaya révén biztosítékot kaptok arra, hogy a rejtett kódok a fény eredeti nyelvéhez, melyeket ezek a lángok tartalmaznak, áldottan, tökéletesen és harmonikus módon aktiválódjanak. Ezeknek a lángoknak minden aktiválása feltár egy-egy szintet számotokra a fény eredeti nyelvéből. Nem áll minden azonnal a rendelkezésetekre, mivel az túlterhelést jelentene, ezért újból csak türelmet kérek ehhez is!

Azt szeretném, ha most elképzelnétek a Bölcsesség és Fény Hét Bölcsét, amint egyik kezüket valamennyien egy-egy csakrátokra helyezik, mialatt a Földanya egy gyönyörű energiát sző a testetek köré. Ez a szakrális szövedék egyedül rátok szabott, energiájának minden szála olyan rezgést tartalmaz , ami kommunikál a testetek csakráival, a testetek DNS-ével és a Szíriusz Lángok energiáival, melyeket befogadtatok.

A Levegő Kapuk lángjai magukhoz vonzzák a Szíriusz Lángokat és ezzel ti, a fény fiai és leányai mélyebb belső késztetést fogtok érezni, hogy kitüntetésnek tekintsétek a szolgálatra hívó hangot, hogy folytassátok az átalakulást, és ezzel tevékenyen hozzájáruljatok még több alvó lélek felébresztéséhez.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen!

Folytassátok az ön-átadást, a kiengedést, mialatt a fény a lényetekben tovább növekszik! Ez a fény olyan részeiteket fedi fel, más szavakkal lelketek olyan részeit, melyeket alvónak tekinthetünk.

Szeretném, ha most elképzelnétek a ti Szíriusz Lángotok fényét méretében kiterjedni, a fénye megérinti a lelketek alvó részeit, roppant óvatosan mozgolódást aktivál benne és ez a mozgolódás az ébresztés hangja.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen és most a Levegő Kapuk lángjai a csakráitokhoz igazodnak, a Hét Bölcs keze fölött lebegve. Ezek a lángok meleget árasztanak a mélyükből, lélegezzétek ezt be a csakráitokba!

A Hét Bölcs most bevési a csakráitokba a bölcsesség és fény gyöngyszemeit, a személyes utazásotokra vonatkozóan, ami támogatni fog benneteket alvó részeitek felébresztésében.

Most visszahúzzák a kezüket és hátralépnek és ezzel a Földanya most újra kalibrálja a négy alsó testeteket, biztosítja ezzel, hogy ezek minden energiája tökéletes harmóniában összehangolódjék annak a megszentelt energiának az energiáival, amelyet körétek szőtt, azaz isteni sorsotok szakrális szövedékével.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen és folytassátok a lazítást!

Üdvös lenne, ha akár naponta össze tudnátok kapcsolódni mentálisan a delfinekkel, a bálnákkal, az elefántokkal a világotok macskaféléinek királyságával. Egyszerűen, ha csak rájuk gondoltok, az összeköt titeket a Szíriuszi Energiákkal. Ez segíteni fog kitisztítani azokat az emberi szűrőket, melyek gyakran akadályozzák a más világokból felétek irányuló telepatikus kommunikáció fogadásának képességét.

Ha valakit félelem, aggodalom vagy stressz gyötör, akkor nagyon nehézzé válik meghallani a Szellem felétek irányuló közléseit. Ez a félelem sűrű szűrővé alakul át és blokkolja a közlési rendszereket és ez az egyik oka, amiért annyira fontos, hogy felébresszétek [az] énetek szendergő vonatkozásait, és kifejlesszetek egy hatékony kommunikációs rendszert önmagatokkal és a fény eredeti nyelvével.

Syra nagyúr és a Bölcsesség és Fény Hét Bölcse, Mária Anya segítségével fogja biztosítani, hogy a fizikai testetek frekvenciái folytassák a vibrációjuk emelését és a lángok ezt lényegükből fakadóan támogatják. Ez kommunikációs csatornát fog nyitni köztetek és a többi világ között, hogy a telepatikusan átadott információ sokkal magasabb szintre érhessen.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen!

Syra nagyúr most egy szépséges kristály energiát terjeszt ki felétek. Ez az energia átszövi a testetek hét csakráját, ennek szövedéke létrehoz egy mintát is, más szavakkal egy energiát, ami olyan, mint egy rács. Ez a rács is tartalmaz egy egyedi nyelvet a tervezeténél fogva, ez a tervezet tökéletes összhangban áll a ti isteni belső tervetekkel és szent sorsotokkal. A rács most összevegyül a testetek csakráinak magasabb tudatosságával és arra stimulálja a tervezetet, hogy lépjen túl az alsó világ felépítményén és merüljön el mélyen a fényben, a tudásban és a magasabb világok hatalmában. Ez a fény, tudás és hatalom azután eggyé válik veletek, meghatalmasít titeket, hogy folytathassátok énetek minden aspektusának tényleges feltárását, összehangolva azokat az igazság kollektív nagy tervezetével, ez pedig tovább gyorsítja hazafelé tartó utazásotokat.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, mialatt a Szíriusz energiái továbbra is áramlanak rajtatok keresztül, és ennek a mai kulcs dátum aktiválásnak a napján, 2009 november 1-én, a fény eredeti nyelvének aktiválása bekerül az emberiség kollektív testébe, csodálatos lehetőséget biztosítva ezzel a kiemelkedésre a sötétségből, az árnyékok szövetségesként történő felismerésére, és a szeretet bölcsességének és a bölcsesség szeretetének a használatba vételére, hogy létrehozzon egy új előrevivő ösvényt a személyes életetekben és a közösség megtestesüléseiben.

Vegyetek egy utolsó mély lélegzetet, tartsátok benn hatig számolva és amikor kilélegeztek, adjátok át magatokat mindannak az energiának, melyek most benneteket őriznek és tudjátok, hogy biztonságban vagytok és védelem alatt álltok és tökéletes összehangolódtatok a szeretet fényével, az Atya/Anya Isten kollektív testével, ami kiterjeszti rátok bölcsességét és igazságát! Nyissátok meg a szíveteket és ismerjétek fel ezt, öleljétek magatokhoz és engedjétek eggyé válni magatokkal!

Annak a szent szövedéknek az energiái, amit a Földanya szőtt körétek, veletek maradnak tulajdonképpen hátralévő napjaitokra a Földön. Minden alkalommal, amikor átestek egy fontos átalakuláson, ő személyesen fogja biztosítani, hogy az energiák ebben a szövedékben újra kalibrálódjanak, és összehangolódjanak esszenciátok új rezgéseivel. Ez majd tovább emeli az energiáitokat, erősíti a kapcsolatotokat a Hét Bölcshöz és a fény eredeti nyelve rejtett kódjaihoz, melyek bennetek találhatók, s ami fokozatosan fog aktiválódni egy időszakot követően, személyes lenyomatotokkal összhangban.

Szeretném, ha most engednétek a Levegő Kapuk energiáit, hogy teljesen magukhoz öleljenek titeket, beteljesítsék fényük integrálását, energiájuk kiterjesztését magasabb elmétekhez, és megerősítenétek, hogy a Földanya és a ti magasabb intelligenciátok fénye váljon eggyé emberi énetek intelligenciájával!

Lélegezzetek be mélyen, lazítsatok és tudjátok, hogy mindez beteljesült!

Szeretném, ha most köszönetet mondanátok magatoknak a döntésetekért, hogy ezt a lehetőséget választottátok a világotok alvó lelkeinek felébresztését szolgálandó és azért is mondjatok köszönetet magatoknak, amiért volt bátorságotok a saját lelketek alvó aspektusainak felébresztéséhez, ami hatalmas bölcsességet, fényt és tudást testesít meg. Ez személyes erővé válik, ami a sorsotok felé terel benneteket, és ezzel elhagyjátok a régi világotok végzetét.

Adjatok hálát a Hét Bölcsnek! Adjatok hálát Syra nagyúrnak, az állati királyságnak és minden más lénynek, aki tanúja volt az energiátok aktiválásának a mai napon! Ne feledjétek, hogy ezek az energiák veletek maradnak, őriznek benneteket, védelmeznek titeket és szolgálnak, ahogy ti is szolgáljátok éneteket és a világ többi részét!

Beintegrálódtatok a tudatosság magasabb birodalmainak fény közösségébe, ez tovább hatalmasít benneteket, arra ösztönöz és lelkesít titeket, hogy foglalkozzatok természetetek minden részével, lényetek minden mozzanatával és emberi énetek valamennyi aspektusával, mert ezzel felülemelkedhettek az illuzórikus világ kötődésein, felszámolhatjátok az alsó egó szűrőit, és kitisztíthatjátok a kommunikációs rendszereket [ön]magatok és a fény összes világa között.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki, lazítsatok, és óvatosan kezdjétek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe, biztosítsátok, hogy az energia beléphessen a korona csakrátokba, lefelé tartson a gerincben, és szilárdan legyökerezzen a testetekben, majd hozzákapcsolódjon a Földanyához!

Lélegezzetek be, lélegezzetek ki, terjesszétek ki az energiát még mélyebben a Földanya felé! Érezzétek a testetek anyagiságát, figyeljétek meg a környezeteteket és kapcsolódjatok hozzá újból a jelenlegi világhoz, egyszersmind ahhoz a világhoz, ahonnan éppen most érkeztek!

Most, drága Fénymunkások, itt egy újabb ok arra, amiért annyira fontossá vált, hogy együttműködjünk, ez pedig a sok változás, amivel most a világ szembesül. Ezek a változások persze megnyitják a régi világ árnyait is, ezzel szabadjára engedik azokat a fény aspektusokat, melyek jelenleg rejtve vannak a kollektív árnyékában. Amikor ez bekövetkezik, akkor az energia sötétebb formái is kiszabadulnak, lehetőséget kapnak az átalakulásra, saját sötétségük átváltoztatására fénnyé, viszont időnként ezzel a lehetőséggel nem élnek és akkor ezeket az energiákat a létezés más világaiba kell terelni, és néhányotok ilyen terelő szolgálatot teljesít, rendkívül erőteljes lények oldalán, akiknek egyedüli célja, hogy biztosítsák ezeknek a rosszindulatú erőknek a megfelelő birodalomba helyezését, ahol támogatásra lelhetnek. Az ő támogatásuknak minden szintje azután még nagyobb gyógyulást terjeszt ki a Földanya felé.

A gyógyulást célzó utazásotok rendkívül fontos ebben az értelemben, mivel erősíti az energia mezőtöket és meg is hatalmasít benneteket, vagyis amikor segédkeztek ezeknek az energiáknak az elengedésében, akkor ne ragaszkodjatok a sötétség egyetlen aspektusához sem, a bennetek meglévő sérülések okán, mert akkor az valami hasonlóhoz fogja kötni magát!

Bízom benne, hogy megértitek az üzenetemet, és hogy nem kapcsolódtok a félelem egyetlen formájához sem, hiszen nem ez az üzenetem célja, azért kapjátok ezt az információt, hogy folytathassátok önmagatok meghatalmasítását, és megértsétek, hogy miért olyan fontos folytatni a növekedést az életetek áramlásával, túllépni azon, ami befejeződött, és új szintre lépni a megvilágosodásotok saját ösvényén.

Ne feledjétek, minden szint, amit énetekből uraltok, az erősíti az ön-uralás kollektív testét, a mágneses energiák szintén erősödnek vele, és ennek megvan a maga hatása az alvó lelkek bevonzására a fény birodalmaiba, semmint hogy hagynánk őket a tudatlanság kamráiban, ezért drága Fénymunkások, fogadjátok jókívánságainkat a jelenlegi utazásotokon és köszönjük az erőfeszítéseiteket és az elkötelezettségeteket, hogy elfogadjátok magatokat a magatok teljességében, egészében és hogy megosztjátok ezt a teremtés egészével! A szeretetünk és a támogatásunk mindig veletek van!

Mária Magdolna vagyok, és a szeretetem átölel benneteket, au revoir.

Soron következő Levegő Kapus közvetítés anyaga:

Michelle Eloff (09.11.02) - Kuthumi Agrippa Mester és Mária Magdolna: 114-120. Levegő Kapuk és a Smaragd Misztérium Iskola

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-agrippa-mester-es-maria.html 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...