Mária Magdolna - 9:19 - 37-43. Levegő Kapu

 Michelle Eloff (09.09.18) - Mária Magdolna: 19:9 - 37-43. Levegő Kapu


Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva

Johannesburg, Dél-Afrika,

2009.09.18

Forrás: lightweaver

 

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával):

http://www.mediafire.com/download/t1t4179ztkm4dhd/M%C3%A1ria+Magdolna+19_9+kulcsd%C3%A1tum+aktiv%C3%A1l%C3%A1s+%C3%A9s+a+37-43.+Levego+Kapu.mp3

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – (Szakrális) Tűz Templom 4. aktiválás és a 30-36. Levegő Kapu 2009. szeptember 17

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-szakralis-tuz-templom-4.html

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

____________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek és köszöntelek benneteket a mennyei fény és az isteni igazság jelenlétében.

Valamennyien megtanultátok és emlékeztek rá, hogy miként értsétek azt a felsőbb kapcsolódást, ami jelenleg manifesztálódik az életetekben, közületek néhányan viszont nem ismerték fel ezeket a mennyei kapcsolatokat tudatosan, bár a tudatos elmétek tudata alatt egy nagyobb terv bontakozik ki, olyan kapcsolatok létesülnek és alakulnak ki, melyek támogatni fognak titeket mind, hogy beléphessetek az életetek és [ön]magatok magasabb nézőpontú kiteljesedettebb vidékeire.

A mai napon Jezabel istennővel az oldalamon megidézem azon hét Levegő Kapu energiáit, melyek mindannyiótok számára kibontakoznak ezen a napon, és ezen keresztül segítünk nektek felépíteni azt az energiarácsot, amelyik a segítségetekre lesz a magasabb elme, az Univerzális Elme Kristály Könyvtáraival történő összekapcsolódáskor, ami válaszul nem csak felgyorsítja ennek a kinyilvánításnak a folyamatát, hanem nektek is segít kitisztítani a tudatalattit újabb szinten, ami által átitathatjátok a tudatalattit, és egyidejűleg kiszélesíthetitek az életre és önmagatokra vonatkozó perspektívátokat.

Ezek az energiákat ma Barcelonában, Isztambulban és St. Tropez-ben horgonyozzuk le, és természetesen, mint általában, kiterjesztjük ezeket az energiákat Kairó és Oroszország Kristály Szívéhez is.

Amikor a világ kitárul a szeretet magasabb dimenzióinak a befogadására, melyek rávetülnek az emberiség tudatosságára, azáltal a tudatosság számos szintje születik meg. A tudatosság minden szintje biztosítva lesz az összes olyan egyén számára, aki érintett ezen fejlődés által, annak megértésén keresztül, hogy az életnek mennyire változékonynak és rugalmasnak kell lennie.

Sok ember él át csalódást, bosszúságot, kiábrándultságot vagy akár nélkülözést azért, mert az életét monotonnak vagy stagnálónak érzékeli. Azokat, akik így éreznek közületek, biztosíthatjuk, hogy a nagyon közeli jövőben meg fogjátok látni ennek a mennyei kapcsolódásnak az eredményeit, melyek a felszín alatt készülődnek!

Valamennyien hatalmas változásokat éltek meg és a 19:9 aktiválás és a Levegő Kapuk által előidézett változások bevonzzák Peru energiáit, melyeket nem túl rég aktiváltunk. Peru energiái a felébredés igen hatékony lángjait őrzik. Ezek a lángok a nyers Szellem legmagasabb hányadát tartalmazzák, amelyhez az emberiség hozzáférhet a materiális világban. Ezek a lángok elhamvasztják azokat a kötelékeket, melyek a tudatalatti börtönében tartottak és megnyitják a Tökély Átjáróit, ami által a tudatos elme átugorhatja a viselkedéseteket befolyásoló elerőtlenítő hatásokat a tudatalattitokban. A tudattalan a tudatalattihoz hasonlóan mind pozitív, mind negatív információkat és lenyomatokat tartalmaz ennek az életidőnek a tapasztalataiból, vagy erről az idővonalról és az alternatív valóságokból, melyekben megtapasztaltok egy életet.

Peru lángjai most aktiválódnak a testetek hét fő csakrájában és a Fény Ősi Elöljárói, akik a Machu Picchun tartózkodnak, megnyitják a szív csakrájukat mindannyiótok előtt. A Machu Picchu százhuszonkettőezer átjárót tartalmaz. Ezek a portálok a bolygótok néhány leghevesebb energiáját tárolják, ennek eredményeként itt igen jelentős a fényesség, és a [poláris] megfelelője a sötétségben. Amikor ez a két világ egymásnak ütközik, és harcba száll, akkor mondhatni a Fénymunkások hívást kapnak, hogy lelkük fényét összehozzák az énjük sötétjével, és fényük hatalmának világával.

Amikor Fénymunkásaink némelyike fizikailag elutazott Peruba, akkor ezek a Sötét Uraságok ugyancsak próbára tették őket, ez volt a végső leszámolás a Sötétség Urai és a Fény Urai között a hatalom megszerzésért az átjárók fölött, melyek az új teremtés arany magvait tartalmazzák. Azok, akik fizikailag jelen voltak, eredeti részét képezték annak a védelmi rendszernek, ami ezeket az átjárókat őrizte. Azok közületek, akik nem voltak jelen fizikailag, de ma itt vannak és hallgatják a szavainkat, ti voltatok a külső védelem, hogy megóvjátok az őrzők mag csoportját és ma mind összegyűltök, hogy biztosítsátok, hogy a bennetek lévő fény teljesen legyökerezzen, ami által a tiszta fénynek ez a felsőbb rezgése és a Tökély Átjárói aktiválódhatnak a maguk teljességében.

Most pedig itt az ideje, hogy Jezabel istennő aktiválja a hét Levegő Kaput azzal, hogy az élet leheletét lélegzi a világotok dimenzióiba, a Levegő Kapuk pedig széttárják a szárnyaikat az üdvözlésetekre.

Szeretném, ha most becsuknátok a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg és megéreznétek a lágy szellőt a Levegő Kapuk felől a bőrötöket cirógatni!

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, miközben üdvözlitek a Fény Nagyurait, akik megütköztek a sötétséggel és meghódították!

Figyeljétek az erejüket és a hatalmukat, a bátorságukat és a fényüket! Lássátok meg az arrogancia és a félelem hiányát és nézzétek, hogyan ragyog a szemükben az erőteljes bizalom, a bizakodás az erejükben, az igazságukban és a fény bölcsességében rejlő hatalom ismerete!

Ezek a nagyurak Tűz Kört alkotnak a Levegő Kapuk körül, veletek a középpontban. Azt kérjük most tőletek, hogy feküdjetek le a földre, nyissátok meg a csakráitokat a Földanya előtt, ő is megnyitja az övéit előttetek és ezek a csakrák összekapcsolódnak. Képzeljétek el a teste rezgéseit hozzáhangolódni a tiétekhez és egy gyengéd és gyönyörűséges kommunikáció veszi kezdetét köztetek és az ő teste között.

Amikor Jezabel istennő a lábatokhoz áll, egy felséges arany korong tűnik fel fölöttetek. A korong megfordul, így megláthatjátok a tetejét is és észrevehetitek, hogy ez az Inka Kalendárium, valamennyi jelképével, minden bevésett asztrológiai díszítőelemével, és ahová csak a díszítőelemeket bevésték, onnan fény ömlik alá rátok és kommunikál a DNS-etekben őrzött díszítő elemekkel. Ez a kommunikáció elindít egy belső rezgést, ez a rezgés lehetővé teszi a tudatalattitokban tárolt korlátozó aspektusaitok elengedését, melyek már készek az elengedésre.

Képzeljétek el a testeteket rezegni, ahogy a fény aláömlik az arany korongból! Amikor ez a fény alázuhog rátok, ti, a Levegő Kapuk, a Tűz Gyűrűje és a Fény Nagyurai, átkerültök a Machu Picchura és az Ősi Nap Templom közepében találjátok magatokat.

Gaia istennő válaszol erre az energiára, válaszát átküldi a testetekbe és az emlékezés a bennetek rejlő fényre új szinten születik újjá.

A Nap Templom Inka Papnői körétek állnak, Jezabel istennő még mindig a lábatoknál áll. Az arany korong feltűnik valamennyiük feje fölött és minden ilyen korongra egy rajzot véstek, egy egyedi jelképet, ami hozzáférést engedélyez az Univerzális Elme Kristály Könyvtáraihoz.

A papnők most az arany korongokat egyenes vonalba igazítják a testetek fölött. Ez hozzá igazodik a gerincetekhez és csakráitokhoz és egy szoláris energia aktiválódik, ami az arany korongokon át kommunikál a sejtjeitekkel és a DNS-etekkel.

Amikor a DNS-ben található én ébersége elkezd megváltozni, az Inka Papnők és Jezabel istennő aktiválja azt a fénytestet és fényrácsot, ami igazságotok közepén tart benneteket, mely igazság tökéletes összhangban áll az Univerzális Elme Kristály Könyvtáraival és minden igazság eredetével, ami a Galaktikus Központ csakra rendszerében található.

Szeretném, ha most elképzelnétek az eget elsötétülni, éjszakai égbolttá válni fölöttetek a Tejúttal. Az arany korongok arany fényt pulzálnak a testetekbe és a Tejút csillagainak sugarai kiterjesztik fényüket hozzátok, míg teljesen be nem borítanak titeket csodálatos csillag fényükkel, a Galaktikus Központ csillagközi sugaraival. Valamennyi csillag valamennyi sugara emlékeztető a számotokra arra tényre, hogy amit személyesen megtapasztaltok, az csupán tű a szénakazalban.

Az arany korongokból és a Galaktikus Központból érkező fény folyékonnyá válik, és folyékony energiájuk átmossa a testeteket, átitatja a tudatalattitok szintjeit, készen átadni magát teljes és egész énetek isteniségének és ez lehetővé teszi a tudatlan pozitív aspektusának, hogy belépjen a tudatalattiba és ezzel elindulhatnak tudatos elmétek felé.

Az Inka Főistennők most elkezdik énekelni a tökéletesség ősi dallamát, megnyitják a Tökély Átjáróit a csakráitokon belül és ez aktiválja a Tökély Átjáróit Barcelonában, Isztambulban és St. Tropez-ben és ugyanezek az átjárók aktiválódnak Kairó és Oroszország Kristály Szívében.

Vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, adjátok át magatokat ezeknek az energiáknak!

Az arany korongok most elkezdenek kibocsátani egy-egy hangot, minden ilyen hang egyedi és tökéletes ritmusban áll azzal, amit az Inka Papnők énekelnek. A hang és fény kombinációk felkavarnak egy részt mélyen visszamenően a lényetekben. Ez az én-részetek felismeri teljes tudatosságának fontosságát, ezáltal közvetlenül elvegyülhet veletek, amivel hozzájárul teljes énetek nagyobb képéhez. Énetek ezen részének felébredése hozzávetőleg nyolc hét múlva esedékes, mely idő alatt a testetek mély változáson esik át fizikailag vagy érzelmileg, esetleg mentálisan és néhányotok esetében spirituálisan.

Tudatosodjék bennetek az a doboló hang a háttérben, amint a Fény Nagyurai kezdenek ütemet verni az Univerzális Szív dobjain! Ez a hangzás arany energia gyűrűket szabadít ki a Földanya testéből, amik körbeveszik a Machu Picchu szent templomait. Ezek az arany gyűrűk tartalmazzák az arany magok kódjait, melyek összeköttetésben állnak az Univerzális Intelligencia Kristály Könyvtáraival.

Ezek a gyűrűk kibocsátanak egy hang hullámot, ami megérinti az agyatok sejtjeit és meglehetősen egyedi módon kommunikál ezekkel a sejtekkel. Ez a hang-impulzus lehetővé teszi az Univerzális Fénynek, hogy végigpásztázza a tudatalattitokat, és kivonja belőle azoknak a negatív aspektusoknak a gyökereit, melyekről úgy döntöttetek, hogy elengeditek, melyeket készen álltok elengedni. Ezek a gyűrűk veletek maradnak a következő tizenkét hétben, és a Földanya időmértéke szerinti ugyanilyen periódusban, a hang-impulzusok folyamatosan kommunikálnak és pásztáznak benneteket, hogy segítsenek elengedni és kiereszteni bizalommal telve, bátran és erősen.

Jezabel istennő most egy acélkék selyemtakarót helyez a testetekre. Ez a kék szín folyékonyan szikrázó rezgő energiává válik. A selyem dédelgeti a test sejtjeit, és megnyitja az elme receptorait, hogy gyengéden befogadják a Tökély Átjáróiból érkező új frekvenciákat.

A fény a testetek fölött a folyékony takaróból, az arany korongok és a dobolás, a hang a korongokból, valamint az Inka Papnők hangja átrendezi az Univerzális Tudatosság kódjait abban a rendszerben, amit csakráknak neveztek. Egy-egy fény szálat bocsát ki, egy kommunikációs rendszert, az alternatív valóságokban tapasztalatot szerző részeitek felé. A kommunikációs szálon terjedő üzenet csatlakozásra szólítja fel ezeket az én részeket, hogy utazzanak veletek, hogy emeljék a szeretetet és növeljék a frekvenciájukat. Ha ezeknek az aspektusoknak bármelyike már túllépett volna azon, ahol ti tartotok a kommunikációban, akkor ez az én részetek most segíteni fog magasabb aspektusotok felé indulni és találkozni vele.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, adjátok át magatokat újra kissé jobban!

Szeretném, ha elképzelnétek a testeteket folyékonnyá válni, a fény csillogó, lüktető folyékony testévé!

Jezabel istennő most a fejetekhez áll. Megfog tizenkét szent drágakövet és roppant óvatosan elkezdi beilleszteni őket a korona csakrátokba. Ezek a drágakövek egy pompás lótusz virágot alakítanak ki, a színük és a szerkezetük kisugárzása biztosítja, hogy a lótusz virág tökéletes legyen a struktúrájában.

A lótusz kibontja a szirmait, hogy összekapcsolja valamennyi én részetek korona csakráját az alternatív valóságokban és ezzel egy bámulatos újrakapcsolódás veszi kezdetét, egy újraegyesülés ezekkel a részeitekkel. Amikor összegyűltök megünnepelni ezt az emlékezetes időpontot, akkor valamennyi én részetek képes kiterjeszteni ön-tudatosságát az élet nézőpontjáról és ezzel az én túllép a jelenlegi paradigmán és jelenlegi határokon, melyeket ti állítottatok fel.

A Fény Nagyurai most abbahagyják a dobolást és átlépnek a tűz gyűrűn, át a Levegő Kapukon és körétek állnak, miközben az Inka Papnők hátralépnek. Ezek a Fény Nagyurak azok az ősi harcosok, akik megtartották a fényt erejében a Machu Picchun. Érezzétek meg az erejüket, ismerjétek fel a jelenlétüket!

Elkezdenek táncolni a testetek körül. A Levegő Kapuk kiterjesztik az energiájukat felétek, összeolvadnak veletek, minden Levegő Kapu lélegzete új fényt és új életet lehet a csakráitokba és a teljes fiziológiátokba és a testetek anatómiájába, ami átszűrődik az érzelmi, a mentális, az intellektuális és a spirituális testeitekbe.

Táncoló lábuk dobbanása körülöttetek nem csak a ti testetek felé irányított üzenet, hanem üzenet a Földanya teste felé is. A dobogás visszhangzik a testében, feltöri a rejtőzködő Élet Tojását Barcelonában, Isztambulban és St. Tropez-ben.

Ez a rezgés átterjed Kairóba és Oroszországba, és feltöri az előkészületek végső stádiumát az érkező Harmadik és a Negyedik Felemelkedési Hullámhoz.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen!

A Tökély Átjárói megnyilvánítják számotokra szépségük és tisztaságuk valamennyi vonatkozását. Ez az energia segíteni fog önmagatok valamennyi aspektusára, mint szépre és tökéletesre tekinteni. Minden tökéletesen van kialakítva, függetlenül az emberi ítélkezés deformáltságától. Semmi nem csúnya, semmi nem a természet csínytevése, abszolút semmi rossz nincs bennetek, úgy vagytok tökéletesek, ahogy vagytok. Az életetek is tökéletes, mivel szolgál benneteket, még a kihívások dacára is, melyekkel most szembesültök, ezek azért érkeznek, hogy szolgálatukkal a jövő felé tereljenek, lökdössenek, talán még egy kicsit meg is mutatva a következő lépést az utatokon.

Amikor az Ősi Harcosok elcsendesednek, egy Chakana-t, az Andok Keresztjét helyezik valamennyiőtök csakráiba. Ez folyékonnyá válik, a csakráitok megnyílnak és elnyelik ezt. A csakráitok most nyitva maradnak és elkezdik elnyelni az arany korongokat, melyek fölöttetek lebegtek, lélegezzétek be ezeket!

Lélegezzetek be mélyen és lazítsatok!

Tudjátok, hogy a Tökély Átjárói összehangolódtak veletek és hogy a Levegő Kapuk belétek lehelték az új fény és az új élet leheletét, összehangolva benneteket az ő erejükkel. Tudjátok, hogy minden én részetek újból összekapcsolódott és egyetlen elmeként működik, egyetlen szívként és egyetlen tiszta szándékként és hogy ez újból egyesül a tökéletesség teljes és egész isteni kifejeződéseként, hogy segítsen felébrednetek, de nem csak akként, akik itt és most vagytok, hanem akik a fény kiterjedt magjaként és az élet megtestesüléseként vagytok.

A tűz gyűrűje körülöttetek marad, az arany gyűrűk hang rezgéseket bocsátanak ki. Szeretném, ha vennétek egy utolsó nagyon mély lélegzetet, tartsátok benn hatig számolva, és amikor kilélegeztek, bocsássatok ki fényt és szeretetet a Földanya testébe, hogy átáradjon Barcelonába, Isztambulba, St, Tropez-be, Kairóba és Oroszországba és képzeljetek el forgó örvényeket fehér fényből aktiválódni, ezek az örvények kiterjednek, hogy őrizzék a Földanyát a maga teljességében.

A mai aktiválás földrajzi helyszínei őrzik a Tökély Átjáróit és azokat a pontokat, melyeken keresztül a Nap férfi és női Harcosainak ősi hangját is őrzik, és amin keresztül megszólalhatnak. Ezek a helyszínek összhangba kerülnek a Machu Picchu Nap Templomával és az éberség felséges új könyvtárai nyilvánulnak meg a számotokra.

Szeretném, ha most elképzelnétek a Tejutat körétek borulni, a csillagfény teljesen áthatja a testeteket, megnyitja az átjárókat az Univerzális Elme Kristály Könyvtáraihoz. A következő hat hét folyamán álom állapotban időt fordítotok majd ezeknek a könyvtáraknak a felkeresésére. Ha szeretnétek meditáció közben is ide jönni, kérjetek engedélyt a belépésre alázattal és hódolattal és keressétek azt a szigetet, melyen a ti nevetek szerepel, aztán merészkedjetek oda és meglátjátok mi történik!

Lazítsátok továbbra is a testeteket, miközben mi befejezzük az energiák aktiválását! A Földanya most köszönetet mond nektek a részvételetekért ezeknek a nagyon erőteljes energiáknak az újjáélesztésében és újbóli aktiválásában, melyeket visszatartottak a Földi síktól évezredekig. Érezzétek a nagyrabecsülését és a szeretetét és fordítva!

Most nagyon óvatosan kezdjétek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe!

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen és tudjátok, hogy az energiátok még mindig kapcsolódik a Nap Templomhoz a Machu Picchun, a Tejúthoz és a Galaktikus Központhoz és minden olyan lényhez, aki jelen volt, hogy segítsen nektek és tanúja volt mai beavatásotoknak!

Ezek az energiák csodálatos lehetőségeket hoznak el az egész emberiség számára, hogy felébressze a maga tökélyét és tudjátok, hogy most van itt a tökéletes idő ahhoz, hogy ezt ti is megtegyétek! Fordítsátok befelé a figyelmeteket és örvendezzetek, ünnepeljetek és béküljetek meg azzal, amit láttok, amit éreztek, és amit ti teremtettetek, mivel minden lépés, amit most előre felé tesztek, az különbözhet és különbözni fog, ha ráhagyatkoztok, ha engeditek az életeteket, hogy vezessen a szereteten és a bölcsességen keresztül.

Helyezzétek a kezeteket a Földanya testére, adjatok hálát neki!

Mondjatok köszönetet magatoknak a mai döntésetekért, hogy jelen voltatok és részt vettetek és adjatok hálát mindenért, amit ma megtapasztaltatok!

Szeretnénk megköszönni valamennyiőtöknek a részvételét, köszönjük a folyamatos támogatásotokat és az együttműködéseteket, mint a szeretet hatalmas folyékony hálózatát, ami egyesül a Földanya testének minden pontjával, és megteremti a fény, a szeretet, a bölcsesség és az igazság bámulatos kifejeződését. Fedezze fel valamennyiőtök a tökéletességet önmagában áldottan, véglegesen, kiegyensúlyozottan és varázslatos módon!

Mária Magdolna vagyok és mélyen szeretlek benneteket. Au revoir.

Soron következő aktiválás:

Mária Magdolna: 10:1 - 44-50. Levegő Kapu 2009. szeptember 25(hanganyaggal)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-101-44-50-levego-kapu.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...