Mária Magdolna - 6:26 - 33. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.06.18) - Mária Magdolna: 26:6 - 33. Tűz Kapu


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.06.18

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/p6nfnq4y1f61nk5/26_6+M%C3%A1ria+Magdolna+%C3%A9s+Jezabel+%C3%A9s+Harmincharmadik+Tuz+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

___________________________________________________

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna: 16:6 - 32. Tűz Kapu 2009. június 11

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-616-32-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_________________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet és harmónia jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

A valamennyiőtök által választott utazás túlmutat az általatok Földnek nevezett világ paradigmáin. Ez az időszak most igazán, valóban a legcsodálatosabb, mivel engedélyt kaptunk, hogy átkísérjünk benneteket a Tűz Kapukon, a Levegő Kapukon, a Víz kapukon és a Föld Kapukon, melyek mindegyike alaposan végigzeng a teljes Univerzumon.

Ennek rezonanciája egy[fajta] hang, szent jelzés, ami önmagában egy nyelvet testesít meg. Ez a nyelv közvetít a tudatosság minden szintje között, és a Központi Mag Nap szívének húrjait is [meg]pengeti, és a benne található szívcsakrát úgyszintén.

Nagyon fontos okból ösztökélünk mindannyiótokat arra, hogy teljes mértékben vállaljátok fel a személyes utazásotokat, azonosuljatok személyes célkitűzéseitekkel, és az életre vonatkozó elképzelésetekkel. Ez az ok pedig az, hogy a változások, melyekről tudósítottunk benneteket, teljes mértékben aktívak és most, hogy egyre közeledünk a Föld alapvető, lényegi átváltozásához, ami 2018-ban veszi kezdetét és 2022-ig tart, életbe vágóan fontos, hogy a lehetséges legtöbb lélek ébredjen [saját] énje tudatára, és minden ennek a tudatosságnak az eredményeként nyilvánuljon meg.

Amikor a szellem, az elme, a szív és a test fénye összekapcsolódik az autentikus én szakrális kódjaival, ami az énetek felébredt jellemzője, azáltal minden bennetek és körülöttetek felgyorsul abbéli képességében, hogy adaptálja(alkalmassá tegye) a természet olyan alakzatait, melyekben a törekvéseitekre és az energiátokra fókuszáltok. Ez a természet, amelyről most beszélek, az energiának olyan dinamikája vagy természete, minősége, jellemzője, amellyel összhangban álltok.

Nem titok, hogy a világotok elszomorító és nyomorúságos állapotban van, ez a káosz kellős közepe, ami hosszú évek alatt alakult ki, és a következő öt évben valamennyien hívást kaptok a szolgálatra, a cselekvésre, és [arra,] hogy segítsetek nekünk a Nagy Mesterek tanításait hatékonyan meghonosítani, kibontakoztatni, a közvetített tanításokat a fizikai környezetben alkalmazni.

Nincs vesztegetni való időnk és igen, a felelősség rátok hárul, hogy az uralkodó szélirányt megfordítsátok, ha mondhatom így. Mi áll vagy bukik rajtatok? Bizony Ti vagytok a fény világítótornyai, akik beleegyeztek abba, akik részt vállaltak abban, hogy a tanításokat fizikailag fogjátok alkalmazni. Ez a testi, anyagi alkalmazás így olyan alapot képez, amelyre szilárd struktúrákat/szerkezeteket lehet építeni, bár ezek a struktúrák nem feltétlenül mind anyagiak, egy részük az emberiség tudatosságának érzelmi, intellektuális/értelmi/ és spirituális testét képezi. Megváltoztatjuk az újonnan behangolt rácsok teljes felépítményét, és a régi világ rögzült mátrixai összedőlnek, és ti ennek tanúi lesztek - vessetek csak egy pillantást a világotok politikai és gazdasági helyzetére vagy még inkább arra, hogy ez egyben a bolygótokat is környező, körülövező helyzet!

Valamennyien elértétek azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút, abban az értelemben, hogy felébredtetek és összeolvadtatok az Egységhez Vezető Úttal, amelyre a Hitelesek Ösvényeként is szoktunk utalni. Nincs több vesztegetni való időnk az önsajnálatban dagonyázva, a félelemben és a 'mi van akkor, ha' betegességében elmerülve. Az utazásotok felkészített benneteket e rendkívül fontos időkre, és a 6. hónapja 26-ájára és a harmincharmadik Tűz Kapura, mely átjáró a megértésetek, szerepetek és céljaitok új alapítású és új szintű kristály világába, és [felkészített] arra, ahogy ez meg fog nyilvánulni az én és az emberiség szolgálatában.

A harmincharmadik Tűz Kapu az éberség, az óvatosság ajándékát hozza el, hogy éberek és óvatosak legyetek mindazzal szemben, ami körülöttetek, de főleg bennetek megy végbe, és ennél a pontnál újból meg kell ismételnem, amit egy korábbi közvetítésben már említettem, miszerint ha tudatosak vagytok arról, amit éreztek, akkor kezditek megérteni, hogy mennyire érzékenyek vagytok a külső kivetítésekre. Ezek a kivetítések azok, melyek minimalizálják energiátok minőségét, és az energia összekuszálódását hozzák létre a csakráitokon belül.

A 6. hó 26-ája a napfonatcsakra számottevő gyógyulását eredményezi a bolygón, beleértve a tiétekét is, abból a célból, hogy megszüntesse az összekuszált energia csomókat a napfonatban. Mielőtt további információval szolgálnék, Metatron nagyúr azt tanácsolja, hogy kezdjem a Ti esetetekben az energiamunkával, és amikor aktiváltuk, akkor adok majd további információkat. Ezért most hunyjátok le a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg, és lélegezzetek be az Atya/Anya Isten által teremtett béke kollektív testébe!

A béke ezen megtestesülése tart meg benneteket a magasabb tudatosság folyékony rácsában. Ez a tudatos éberség azoknak a Szenteknek a szakrális nevén és vibrációján keresztül fejezhető ki és tapasztalható meg, akik benneteket vezetnek, akik védelmeznek és tanácsokkal látnak el az utatok során. Az élet e szakrális nyelve bennetek található, bárhová fordulnátok másfelé, ott nem lelhető fel, mindannak az orvossága, amit tettetek, amire emlékeztek, amit visszaköveteltek, és amire gyógyírt vártok, az [mind] itt található!

Hagyjátok a testeteket ellazulni, és érezzétek a harmincharmadik Tűz Kapu mindenható lángjainak melegét kiterjedni, hogy elérjenek titeket, és amikor ezek a lángok megérintenek benneteket, akkor aktiválják az illúzió [azon] fátylainak elengedését, melyek blokkolták a tisztánlátásotokat, és megakadályoztak benneteket abban, hogy legmagasabb igazságotok legmélyebb birodalmaiba betekintsetek.

Ez a bizonyos fátyol, amelyet most átégetünk a harmincharmadik Tűz Kapuval, meglazítja a bilincseket a kezeteket, a lábatokon, a hangotokon, a szíveteken, a szándékaitokon, az érzéseiteken, az érzelmeiteken és az intellektusotokon is. Amikor ezek a bilincsek lekerülnek rólatok, sokan közületek válaszokat fognak kapni a megválaszolatlan kérdéseikre, megoldásokat a megoldatlan problémáikra, és a saját életük titkaira. Ez aztán túlcsordul az élet még kiterjedtebb területeire is, és a Hitelesek Ösvénye vezetőinek hangja megtalálja a kódokat, más szavakkal a megoldásokat az emberiség sok olyan problémájára, ami szegénységet, elkülönültséget és elerőtlenedést eredményezett. Amikor pedig az erő visszatér világotok emberi lakóihoz, a hatalmatok megerősödik, növekszik és kiterjed a hétköznapin túlra a csodák világába.

Összpontosítsatok a napfonatcsakrára és lélegezzetek háromszor be és ki, majd a negyedik belélegzéssel lélegezzétek be a harmincharmadik Tűz Kapu lángjait a napfonatba! Képzeljétek el az energiájuk erejét és intenzitását átégetni a fátylat, amiről már szóltam és átvágni azokat a kötelékeket, amelyek bizonyos személyekhez, helyekhez és tapasztalatokhoz kapcsoltak, akadályt képeztek és meggátoltak benneteket abban, hogy az új nap fényébe lépjetek.

Engedjétek a lángokat áttáncolni ezen a csakrán, és tegyétek lehetővé minden összekuszált energiának, hogy feloldódjon! Ennek eredményeként minden [olyan] fizikai energiát, amelybe belebonyolódtatok, [most] elengedtek.

Vegyetek egy újabb mély lélegzetet és lazítsatok!

Én, Mária Magdolna Jezabel istennő társaságában most fogok négy kettős végű ametiszt kristályt és nagyon finoman a napfonatotokba helyezzük. Ez lehetővé teszi, hogy az energia szabad áramlását befogadhassátok és közvetíthessétek.

Most képzeljetek el gyönyörű bíborszín energiát kilépni mind a négy kristályból! Ezek sugarai most szépséges fénytestet alkotnak a ti testetek körül. Az ametiszt rezgése fölöttébb alkalmas a fejlődéseteket gátló düh és harag elerőtlenítő energiáinak átalakítására. Amikor meghaladjátok ezeknek a visszafojtott és elnyomott energiáknak a szintjeit, [akkor] megtanuljátok, hogy miként alkalmazzátok a harag tüzét arra, hogy inkább ösztönözzön, mintsem hogy elerőtlenítsen és romboljon bennetek és körülöttetek.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki és lazítsátok a testeteket!

Jezabel istennő, a nők felszabadítója és az istennő felszabadítója mind a férfiakban, mind a nőkben, most belép az ametiszt fénytestbe, és szent jelképeket és hangokat kódol bele, melyek megnyitják a számotokra elhozott harmincharmadik Tűz Kapu ajtaját. Mialatt ezt teszi, szeretném, ha egyszerűen csak a szavaimra figyelnétek, a pillanatban lennétek, folyékonnyá válnátok és lazítanátok!

Minden eltávolított gúzsba kötő szál lekapcsol, elválaszt benneteket az asztrális és fizikai energia rögzült világának mátrixáról, még pontosabban [annak] elerőtlenítő és romboló, felbőszítő energiájáról.

Amikor az összes ilyen szálat elengedtétek, Jezabel istennő a fény testetekben aktivált szent kódok és hangok pontos másolatával helyettesíti ezeket a szálakat a napfonatotokban.

Ezek szent vibrációja az Atya/Anya Isten szent lélegzetévé válik, amelyet keresztüllélegeztek ezen a csakrán, felébresztitek, újjáélesztitek és életre keltitek személyes hatalmatok rejtett szintjeit.

Szeretném, ha most elképzelnétek ezeket az energiákat szent hangot alkotni a napfonaton belül, érezzétek, vizualizáljátok, gondoljátok el, ha szükséges, de ami a fontos, hogy adjátok át magatokat neki!

Jezabel istennő most összehangolja ezeket a kódokat mind a négy alsó testetek, és a felsőbb testeitek összes vonatkozásával. Lélegezzetek be, engedjetek ki és lazítsatok!

Most betöltjük ugyanezt a négy kettős végződésű kristályt a Földanya testének valamennyi napfonat pontjába. Ez életet ad ugyanannak a bíborszín fény testnek és pontosan ugyanazoknak a kódoknak, melyek beíródnak ebbe a testbe [is], egyesítve mindannyiótokat a Földanya szent nyelvével.

Ez utóbbi életbe vágóan fontos, mert amikor megértitek és talán még fontosabb, hogy amikor először meghalljátok az ő hangját, és megértitek az ő hangját és nyelvét, akkor tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek annak érdekében, hogy őt szolgáljátok, és hogy vele szolgáljatok, hogy biztosíthassátok az áramlatok, folyamatok folyamatosságát az ő megsegítésére.

A Földanya többé nem tolerálja testének figyelmetlen kihasználását azok által, akik a testének felszínén és a testében élnek. Ez az aktiválás összhangba hozza minden energiátokat a Magdolna Rózsa Oszlopokkal, melyek abból a célból lettek aktiválva, hogy az emberiség szíve újra szövetkezzék a Minden Létező Egyetlen Szívével. Ez az a mindenható frekvencia, ami hatalmas, előrehajtó energiaként a jövő rácsaiba katapultál benneteket, ami által megfejthetitek, hogy mit szükséges a világba hoznotok energia, intellektus, érzések, érzelmek és az anyag formájában.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Nyissátok meg az összes csakrátokat, és képzeljétek el magatokat, ahogy a karotokat és a csakráitok sugarait a Földanya teste köré fonjátok! Tartsátok szorosan, mintha újszülött gyermek volna, érezzétek a sérülékenységét, mialatt érzitek az erejét is és jelen idő szerint ilyen most a Földanya is, újszülött gyermek - törékeny, sérülékeny, egyszersmind meghatalmasodott, erőtől duzzadó és ereje ilyen teljessége az, amit ma egyesítünk valamennyiőtökkel.

Ma jött el az ideje, hogy egyesítsük az emberiség, az emberi faj, a férfiak, nők és gyermekek fajtáját a napfonatban székelő erővel és személyes hatalommal, és ezért fontos, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy magatokat a középpontotokban, védelem alatt tartsátok, és megszabadítsátok a külső kivetítésektől, ami a régi paradigmás tudatosság asztrális és fizikai síkjáról ered. Világotok többsége még mindig nagy részben a régi lenyomat által motivált, de mostanra a kisebbség kiemelkedik a dühöngő zűrzavarból, és megérinti a többséget a felszabadulás sugaraival.

Ezek a sugarak azon a szent nyelven keresztül aktiválódnak, melyet Kuthumi mester közvetített hozzávetőleg tíz évvel ezelőtt, s ami Mózes Szent Tábláiként ismeretes (összesen kilencvenkilenc ilyen van). Ez hordozza most a fény szent csillag nyelvét, mind a kilencvenkilenc kristály, jelkép és csillag neve beszél a test DNS-ének minden szálához, minden sejtjéhez és énetek múltbeli, jelenkori és jövőbeli összes frekvenciájához. A jövőben ezek többet fognak beszélni, de a jelenre nézve áldást kaptok ettől a csillag nyelvtől energetikai szinten és [ez] elkezdi megszőni az Alkímia Kvantum Tantrája szent szövedékének újabb szintjét - a fény szavait, az Atya/Anya Isten hangját és nyelvét.

Amikor Jezabel istennő befejezi energiátok és a bíbor ametiszt fénytest újrakalibrálását, a harmincharmadik Tűz Kapu teljesen lehorgonyozza magát a napfonatcsakrátokban, és a következő hetvenkét órában folytatódik az illúzió fátylainak átégetése és [az] összegubancolódott szálaitok kibogozása.

Ezek a szálak leszívják az energiátokat, ezért amikor a fizikai energiában kimerültnek, leszívottnak érzitek magatokat, émelygést, fejfájást éreztek, depressziót, szomorúságot, elszigeteltséget, elhagyottságot, kiábrándultságot, kapcsolat nélküliséget éltek át, vagy legyen az bármi, az azt mondja nektek, hogy az asztrális és fizikai sík alacsony frekvenciáinak a csapdájába estetek, amiről már beszéltem korábban és ilyenkor használjátok azonnal a harmincharmadik Tűz Kapu lángjait, hogy elhamvasszátok ezeket a szálakat és ráhangoljátok magatokat a négy ametiszt kristályra, hogy újra kialakíthassátok a kapcsolatotokat az Atya/Anya Isten szent kódjaival és nyelvével. Egyre csak hajtogatom, hogy mennyire fontos ez, mert ha a jövő felé tartotok úgy, ahogy most a jelenben jártok, akkor úgy fogjátok érezni, hogy élesíteni kell a jelek olvasásának, az üzenetek meghallásának a képességét ahhoz, hogy megérezzétek a belső buzdítást és ennek megfelelően cselekedjetek. Amikor ezek az alacsony frekvenciák bombáznak és gyötörnek, az eltorzítja a kommunikációt, megszakítja a közvetítést, aminek gyakran az az eredménye, hogy a közvetítés késedelmes, vagy az üzenet töredékes lesz.

Készen álltok rá, hogy magasan álljatok autentikus énetek erejének egységében, és ez a kulcs dátum aktiválás az, ami megnyitja a Hitelesek Kapuit előttetek, mint a fénymunkásoknak, fényszövőknek, fény közvetítőknek és a fény horgonyainak kollektív testülete előtt. A fénymunkások az élet minden elképzelhető területén ott vannak, mindegyik a tőle telhető legjobban teszi a dolgát, és most itt az ideje megnövelni az Atya/Anya Isten nyelvének a hangerejét és isteni rezonanciáját, ami kollektív lényük magjából kifelé árad.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lazítsatok és engedjetek át magatokat!

Én, Mária Magdolna, most átnyújtok nektek százhuszonkettő arany rózsát a százhuszonkettő Magdolna Rózsa Oszlop jelképeként. Mialatt integráljátok ezeket az arany szeretet energiákat, emlékeztetőt kaptok a múltatokról, hogy itt a jelenben hasznosítani tudjátok a harmincharmadik Tűz Kapu lángjait az összekuszálódott elerőtlenítő szálak kibogozásához.

Amikor az összes ilyen szálat elengedtétek, meglátjátok az ösvényt magatok előtt elnyúlni, és lényegesen egyszerűbb lesz rajta előrehaladni, cselekedni, elültetni a palántákat és megnyilvánítani az álmokat a fizikai világban.

Az arany rózsák felszívódnak a csakrákban és hozzárendeződnek egyedi energia lenyomatotokhoz. A rózsák nagyon fontos célból rendeződnek össze ezzel a lenyomattal, a cél biztosítani azt, hogy amikor sorsszerű rendeltetési helyetek felé tartotok, ennek karmája beteljesüljön és hogy valamennyien szabadon folytathassátok felemelkedéseteket a Mennybe vezető Lépcsőkön, a magasabb tudatosság spirálján, ami fölfelé visz benneteket, és egyre beljebb az én és Kozmikus Szüleink felsőbb elméjébe.

Most az arcotokat az Élet Csókjával illetem, s így tesz Jezabel istennő is. Lepecsételjük ezzel a mai aktiválást és utatokra eresztünk titeket a világban, ahol éltek, egyesítve benneteket ezekkel a magasabb energiákkal, és az Univerzális Elme egyesül veletek, üdvözli azokat az aspektusaitokat, melyeket eddig fényetek felszíne alatt hordoztatok.

Adjatok hálát a mai nap tapasztalataiért! Köszönjétek meg magatoknak, hogy meghoztátok ezt a döntést és túlléptetek a régi paradigmán, a folyékonnyá válás válasz nagyon sok kérdésetekre. Ha a pillanatban vagytok, ha bíztok tervetek isteni időzítésében, az enyhíti a stresszt és a nyomást, és megajándékoz azzal a tisztasággal, ami szükséges annak megértéséhez, hogy éppen mi nyilvánul meg, és mit kell cselekvően megtennetek ennek a folyamatnak a támogatásához.

Ne feledjétek tisztán tartani a csakráitokat! Ne feledjétek a pillanatot, amikor kevésbé éreztétek magatokat a világ tetején, mert ez fontos, hogy elengedhessétek a gúzsba kötő energiákat! Sugárzó világítótornyok vagytok és ennek eredményként sok alacsony frekvencia és alacsony rezgésű energia fog mágnesesen hozzátok vonzódni, ami egy újabb indok arra, amiért muszáj igazságotok középpontjában állnotok!

Csináljatok rituálét abból, ahogy elengeditek magatokból ezeket a valamennyiőtöket bombázó energiákat, és nagyon rövid időn belül, ha úgy teszitek, ahogy javasoltam, érezni fogjátok az életkedvetek visszatértét, biztonságosabban fogjátok érezni magatokat, erősebbnek és kiterjedtebbnek, mint már nagyon hosszú ideje! A világ káosza, amelyben éltek, nem a tiétek, ha annak érzéseit és érzelmeit, a gondolatait és egyéb negatív kifejeződéseit vesszük. Nektek csakis a sajátotokkal kell törődnötök, azzal és azon keresztül dolgoznotok és ezáltal uralnotok! Mivel minden és mindenki más, akit és amit szolgáltok, azok szolgálata nem kívánja meg, hogy magatokra vegyétek a negativitásukat vagy a fájdalmukat, a szenvedésüket, a bújukat és a bánatukat. Ezzel ugyanis lealacsonyítanátok a saját energiátokat, és belebonyolódnátok az ő karmikus utazásukba.

Az együttérzés és az empátia elegendő, a feltétel nélküli szeretet és a támogatás elégséges. Amikor valaki válsághelyzetét szemlélitek, akkor nem a ti felelősségetek annak helyrehozása, ti azért vagytok, hogy szolgáljatok bármilyen módon, amire az Atya/Anya Isten ösztönzést ad, de a Szellem magasabb szintjei soha nem ösztönöznek arra, hogy átvegyétek mások drámáját, mert ezzel megfosztanátok őket a saját utazásuktól, a saját leckéjüktől és személyes tapasztalatuktól személyes erejük visszaszerzésére.

Amikor úgy alakul, hogy gyermekek szülei vagy gondozói vagytok, akkor védelmezni és gyámolítani vagytok ott, és a hiányzó eszközök biztosítására, amelyek meghatalmasíthatják őket azzal a tudással, hogy miként juthatnak megalapozott döntésekhez. Tizenkét éves korig a gyermekeknek nagyon biztonságos alapokra és határokra van szükségük a növekedéshez, ezeknek a határoknak azonban folyékonynak kell lenniük, hogy a védelmetek kiterjedhessen a tudatosságuk mentén és énjük személyes kifejeződése mentén, de még ebben az esetben sem vehetitek át az ő utazásukat, mert ezzel áldozatiságra tanítanátok őket a külső kivetítésekkel szemben, hogy mártírokká és menekültekké váljanak a régi, rögzült archetipikus paradigma értelmében.

A következő hetekben sok új energia össztüzét zúdítjuk rátok, melyek, reméljük, arra ösztönöznek és inspirálnak mindannyiótokat, hogy karjaitokkal átöleljétek magatokat és világot, a friss perspektívával, a mélyebb és kiterjedtebb megértéssel arról, hogy mit von maga után az én és mások szolgálata, ezért égjen bennetek ragyogóan a harmincharmadik Tűz Kapu szent lángjainak fénye, személyes erőtök inspiráljon arra, hogy legyetek megfigyelők, gyógyítók, katalizátorok és vezetők, ami nélkül a régi világ elmúlt törvényeihez tartoznátok, és ez ok a nagy ünneplésre!

Én, Mária Magdolna, veletek járom az utat, emlékeztetve annak fontosságára, hogy tartsátok életben a béke ritmusát a szellemetekben, az elmétekben, a szívetekben és a testetekben! Jertek velünk, csatlakozzatok hozzánk, ahogy mi is csatlakozunk hozzátok, hogy ténylegesen azt tehessétek, amiért idejöttetek, s amihez mi hozzájárultunk, hogy segítünk benne és ez a világ dolgai áramlásának megfordítása, a Földanya megmentése azáltal, hogy magatokat mentitek meg.

Töltse el béke a testeteket, harmónia a szíveteket és izgatottság a szellemeteket!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

OooooOooooO

Jezabel vagyok, a nők felszabadítója és azért jöttem, hogy üdvözöljelek benneteket, és újból megerősítsem, amit fény nővérem adott át ma mindannyiótoknak, és azok, akik ismerik az energiámat, azok tudják, hogy nem veszem szívesen a bolondozást, és nem állhatom az édes kis virágos üzeneteket, melyek meggyőznek vagy ösztönöznek benneteket, hogy vállaljatok teljes felelősséget a teremtésetekért.

Nos, ezen túlmenően azt is hozzá kell tennem, hogy hasztalan kivetíteni a múltatok panaszainak dagonyáját, és értelmetlen[ség] panaszkodni arról, ami a múltban történt mások keze által. Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek titeket arra, hogy ideje most a saját lábatokra állni, megragadni a kardotokat, mint egy hatalmas angyal, és széthasítani a régi világ dimenzióit, amelyekhez olyan szorgalmasan ragaszkodtok minden erőtökkel! Mármost, ha ragaszkodtok a félelem perspektívájú régiségekhez, azzal az időtöket fecsérelitek, ami értelmetlen, és nem fogok szabadkozni az egyenességem miatt, mivel időként az ilyen üzenetekre van szükség, hogy felrázza közületek azokat, akik hajlamosak kikristályosodni a szemlélődés régi fajta állapotában, nem a szemlélődésben, belebonyolódnak abba a világba, melyet előidéztetek.

Mária Magdolna azt mondta, hogy szolgálatra szólítottunk titeket, ami helytálló, beszélt annak fontosságáról, hogy tartsátok tisztán az energiátokat, ami rendkívül fontos. A másik dolog, amit szeretnék ehhez hozzáfűzni ennél a pontnál az, hogyha [Ti] nem hajtjátok végre a változást, akkor ki fogja? Ha továbbra is a külvilágot bámuljátok, hogy ki fogja véghezvinni a változást, akkor talán nagyobb szerencsével járnátok, ha inkább vért fakasztanátok a sziklából!

Nincs vesztegetni való idő, ma van itt a pillanat, és mit tesztek ma, hogy megváltoztassátok a világot, hogy megmásítsátok a lenyomatot, ami a bolygó lakosságát kormányozza? Mivel én felszabadító vagyok, nem sokat törődöm a kifogásokkal vagy az ítéletekkel, vagy bármilyen más magyarázattal, hogy ki miért nem változtat azon, ami borzalmas létezést okoz.

Dönthettek és mi a ti döntésetek? A tűz ragyogó fáklyájával jöttem hozzátok, hogyan szeretnétek, ha használnám? Ezt rátok hagyom, de most szólítom a férfi és női harcosaimat, akik az én energia lenyomatomat viselik, ti vagytok a dühöngő bika a porcelánboltban, nem törődtök vele, hogy mások mit mondanak vagy gondolnak, tudjátok a feladatotokat és teszitek a dolgotokat. Vannak azok, akiknek most gyorsan fel kell emelkednie, hogy megmutassátok a harci vasat, az erőtöket és ne zavartassátok [magatokat,] és [ne] engedjétek befolyásolni magatokat semmiképpen a régi mátrix fennhatóságától, nekik nincs alapjuk, nem áll módjukban eltörölni ezt a létrehozott fényt.

Ezért én, Jezabel, az energia újabb lángját idézem meg - a Jezabel Lángot - és azt most átadom mindannyiótoknak, akik vezetői ennek a tömegnek, akik nem félnek, hogy bepiszkítják a kezüket, akik szembenéznek a félelemmel, és mindenképpen cselekszenek.

Az energiátok nagyon gyorsan aktiválódik és tudjátok, hogy kik vagytok, a ti magatartásotokat hívják (remélem, a megfelelő szót használom) mokánynak, haragosnak. A ti energiátok nélkülözi a félelmet, és ti vagytok azok, akik lázadnak a régi rendszer ellen, akik erre az időre készülődtek, és megtiszteltetésnek tekintem, hogy az oldalatokon szolgálhatok.

Tehát kard ki kard, forgassuk az Isten és az Istennő fényének pengéjét, és mutassuk meg ezeknek a sötét bitangoknak, hogy miből vagyunk!

Tűz és béke legyen veletek, a Szellem tüze!

Jezabel vagyok, isten veletek!

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – A 34-40. Tűz Kapu és a Potenciál 7 Portálja 2009. június 25

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-34-40-tuz-kapu-es.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...