Mária Magdolna - 6:6 - 31. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.06.01) - Mária Magdolna: 6:6 - 31. Tűz Kapu


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.06.01

Előző Tűz Kapu anyag:

Mária Magdolna: 5:25 - 30. Tűz Kapu 2009. május 24

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-525-30-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és az isteni szeretet jelenlétében.

Annyi minden történik ebben a pillanatban világotok mentális szféráin belül, hogy az mindenütt az emberekkel való illuzórikus és mentális játszadozásnak tűnik. Azért mondom ezt, mivel fontos a mostani időszakban, hogy tudatában legyetek a mentális gondolatmintáitoknak, és hogy biztosítsátok a történések pozitív, eredményre vezető kimenetelét, nem pedig más emberek gondolatainak kivetítését.

Valamennyien nagyon érzékenyek vagytok a benneteket körülvevő asztrális síkokra, és az emberiség alacsony frekvenciájú mentális síkjára, melyek nagyon könnyen áthathatják a saját gondolataitokat, minek következtében a saját gondolataitoknak hiszitek azokat, amelyek félelmet idéznek elő, és nem feltétlenül értitek meg, hogy egy adott pillanatban az ilyen félelem [szinte] leselkedik rátok. Bármikor, ha negativitást éreztek az elmétekbe lépni, olyankor kérjétek, hogy alakuljon át feltétel nélküli szeretetté, és hogy kerüljetek a belső békesség, egyensúly és öröm állapotába! Fontos, hogy mindig alkalmazzátok ezt a rituálét, amikor negativitás gyötör olyan okból, amit az imént adtam meg!

Az elmét zaklató bűntudat, szégyen és egyéb félelem 98 %-át az asztrális síkról veszitek fel, és mivel saját magatokon belül már létezik a bűntudatnak vagy a szégyennek vagy egyéb negatív érzelemnek egy aspektusa, az asztrális sík azonnal kapcsolódik ezekhez, és felerősíti azokat, ezért az elme erejének megértése igen fontos, mivel most már láthatjátok, hogy ami elsődlegesen nem is a tiétek, az hogyan befolyásolhatja az életeteket, és [hogy] valójában uralhatja a tapasztalásotokat.

Sokat írtak már a pozitív gondolkodásról, és hogy összpontosítsatok arra, amit a jó alakjában kívántok magatoknak az életetekben. Használjátok ezeket az eszközöket, de legyetek tudatában a belső mechanizmusaitoknak is, és ez alatt azt értem, hogy nemcsak a gondolataitoknak, de az érzelmeiteknek és az érzéseiteknek is! Azért fontos ez, mert az érzések és az érzelmek kommunikálnak a gondolatokkal, és viszont.

A mostani idők az énetek legmélyebb birodalmainak kutatásáról szólnak, és ez továbbra is így lesz, ám fontos, hogy a fölfedezéseiteket használatba vegyétek, és támogató eszközeitekké váljanak a jövőben, különben mi értelme volt az énetek legmélyére alászállni? Minél mélyebbre merültök, annál többet fogtok fölfedezni, ez a ti személyes 'Discovery Channel-etek' - ti váltok ezzé a csatornává. Azzal, hogy megértitek a külső befolyások hatását a saját személyes valóságotokra, ténylegesen és mérhetetlenül meghatalmasítjátok magatokat és azáltal, hogy tudatába kerültök az elméteken átszáguldó gondolatoknak, újabb szinten hatalmasodtok meg.

Amikor a világ a negativitásból kiemelkedett állapotba kerül, a fogékonyságotok megnövekszik, mivel érzékenyebbekké váltok. Van viszont egy alapvető érzés, amelytől távol kell tartanotok magatokat, vagy inkább amire figyelnetek kell, néhányan ezt úgy írták le, mint az aggódás mélyen rejtőző érzetét amiatt, hogy valaminek történnie kell, de nem egészen biztos, hogy mikor és minek! Ez gyakran roppant tiszta jele annak, hogy az asztrális sík negativitása játszadozik veletek, a sérülékenység billentyűin játszik, abban reménykedve, hogy egy lefelé tartó spirálba estek, amellyel azonosulhattok, és ami a belőletek kibocsátott negativitásból táplálkozik.

Most pedig a harmincegyedik Tűz Kapu, amelyet én, Mária Magdolna állítok fel ennél az energetikai átjárónál, keresztülvisz titeket valamin, ami, hogy úgy mondjam érzéketlenné tesz benneteket az asztrális sík kivetítéseivel szemben, kifejezetten a kollektív tudatosság mentális testét illetően.

A 6:6 átjáró aktiválása összevont lehetőséget biztosít számotokra ahhoz, hogy ne csak azon a spirituális beavatáson jussatok keresztül, amit a tűz – [vagyis] a Szellem jelképez, hanem a szív csakrának a szellemi, mi több, az univerzális beavatásán is, és ez az az energia, amiről a hatodik hó hatodika szól.

Ezen a napon a Krisztusi Tudatosság tizenkét új sugara érkezik hozzátok a Földre, a Fénymunkásokhoz, akik nyílt szívűek és [nyitott] felfogásúak mindegyikőtök közül, és akik úgy döntöttek, hogy az emberiség magasabb javát szolgálják, s ezek a sugarak Krisztusi énetek még mélyebb szintjét nyitják meg.

A megismerkedés Krisztusi énetekkel az énetek azon része megismerésének csodálatos utazásává válik, amelyik kiérdemelte a szereteteteket és a tiszteleteteket ez iránt az én rész iránt, amelyik legyőzte a nehézségeket, amelyekkel szembesültetek, ezek a ti erősségeitek, azok az én-aspektusok, melyek összetartanak, védelmeznek benneteket, és biztosítják, hogy azon az úton maradjatok, amelyiken elindultatok.

Mivel minden sugár átitatja a szív csakrát, ezért [ezek] olyanok lesznek, mint tizenkét tükör, melyekben önmagatokat látjátok. Minden tükör a Krisztusi énetek egy-egy fény-aspektusát jelképezi, ami egyesül veletek és támogat titeket abban, hogy a szolgálat szélesebb lehetőségei felé vonzódjatok. Ez a szolgálat, amelyről beszélek, nem korlátozódik a közösségetek szolgálatára, ez annál több, ez arról szól, ahogyan a gondolataitokon, a tetteiteken és a szavaitokon keresztül is szolgáltok.

Részét képezi-e a szókincseteknek az ön-támogatás? Hát az ön-szeretet? Hozzájárulnak-e ezek a gyarapodásotokhoz, vagy inkább hátat fordítotok nekik? Gúnyos emberek gyakran mondanak negatív dolgokat magukról, vagy azért, mert félszegül, esetlegesen érzik magukat, vagy [pedig] mert egyik részük kétségbeesik a felismeréstől, és ezért lealacsonyító dolgokat mondanak magukról abban a reményben, hogy a körülöttük állók majd kijavítják ezeket, és tagadják az ő negativitásukat, és azt mondják nekik, hogy ők csodálatosak, de az ilyesmivel rosszat tesztek magatoknak, inkább arról beszéljetek, hogy mennyire rendkívüliek vagytok, és ne a külső világtól várjátok az igazolást, mert annak belülről, az énből kell fakadnia! Mindennek először az énből kell megszületnie, mielőtt a külső világban megtapasztalható lenne, ezért a mai aktiválás azt az újabb lehetőséget biztosítja, hogy a belső álmotokkal foglalkozzatok, amelynek energiájával a legutóbbi Tűz Kapu aktiváláskor foglalkoztunk.

Az álmotok felépítése a belsőtökből kiindulva szilárd külső megnyilvánulásban ölt majd testet és ne feledkezzetek meg róla, hogy erről senkinek se beszéljetek, tartsátok szívetek szentélyében, mert most ezen dolgozva megerősítitek [azt] az eljövendő időkre nézve, amikor majd az álmotokat külsőleg is manifesztáljátok!

A mai aktiválás energiái alapul szolgálnak a nem túl távoli jövőben Peruban esedékes aktiválásokhoz. Ezek is felszívódnak a nap csakrában. Ez a testetek legteremtőbb csakrája. Ez a csakra megállás nélkül árasztja a földi szférába a teremtő energia utánpótlását minden év augusztus 8-án, de az ebben az évben belőle érkező energiák frekvenciája más, mivel ezek tartalmazzák a tizenkét új Krisztus Sugarat.

Ezek az új sugarak sokat testesítenek meg a Tűz Kapu Istennők energiáiból, ez a Krisztusi Nőies Sugár. Egy bizonyos ideje Jézus Mester (akire Yeshuaként hivatkozunk) aktivált új Krisztusi Sugarakat is, azok voltak a férfias jellegűek, emezek a nőiesek.

Most pedig csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg és koncentráljatok a szív csakrátokra! Hagyjátok, hogy színeket jelenítsen meg nektek, esetleg érzéseket, képeket a testetekben, csak tudatosuljon, ami hozzátok érkezik!

Most pedig szeretném, ha elmerülnétek a saját szív csakrátokban, így fordulnátok magatokba és megtapasztalnátok, hogy milyen érzés a szíveteken belül lenni, mit láttok, mit éreztek? Csak tudatosítsátok és figyeljétek meg, jegyezzétek meg!

Álljatok meg egy pillanatra és csak maradjatok nyugodtan!

Milyen a tökéletes szív-tér a ti számotokra? Alkossátok meg az elmétekben, alkossatok róla képet, mindenről, a leginkább tökéletes helyről a szívetekben!

Amíg ez az alkotás formát ölt, a harmincegyedik Tűz Kapu manifesztálódik, és megérzitek ennek a most soronkövetkező átlépésnek a hevét beletöltődni az energiamezőtökbe, mialatt én, Mária Magdolna mellétek állok és biztosítalak titeket arról, hogy a rátok váró idő olyan, amelyik megmutatja [azt], ami szeretetre méltó bennetek, és hogy miért olyan fontos, hogy ezt uraljátok.

Mielőtt átvinnélek benneteket a Tűz Kapun, roppant lényeges annak megértése, hogy soha nem szerethettek teljesen, soha nem lesztek képesek tökéletesen magatokévá tenni a feltétel nélküli szeretet addig, amíg nem vagytok képesek ezt megtenni önmagatokkal, és ez az alapja mindennek, ez alkotja minden válasz velejét.

Vagyis most, hogy magatokba fordultok és olyan körülményeket biztosítotok magatoknak, mint egymásnak, szóljatok magatokhoz kedves szavakkal, ahogy másokhoz szólnátok, és ha még hibáznátok is, tekintsetek magatokra [inkább] együttérzően, semmint bírálva és elítélően! A legtöbbetek bírálatokkal és ítéletekkel övezve nevelkedett, különösen, amikor hibát követett el. Úgy voltatok programozva, hogy ezek a tévedések valóban rosszak, és nem annyira az a baj ezzel, hogy rossz, hanem hogy a személy, aki tévedett, még rosszabb, mivel jobban kellett volna tudnotok, vigyáznotok - talán hallottátok ezt elégszer. Viszont tudjátok, hogy ha még jobban is tudtátok volna, vigyáztatok volna, még akkor sem lettetek volna jobban felkészülve arra, hogy jobban vagy másképpen csináljátok, és még alaposabban annál, mint amilyen a tapasztalatotok volt, mivel ez volt az, amit meg kellett tapasztalnotok annak érdekében, hogy többet fedezzetek föl magatokról!

Az önismeret a kulcs a szabadsághoz, ez a kulcs a feltétel nélküli szeretet beteljesítéséhez és tökéletesítéséhez, mivel ha ismeritek önmagatokat, megalapozott döntéseket hozhattok, megjósolhattok egy eredményt a múltbeli tapasztalatokra alapozva és ha úgy döntötök, hogy más legyen a kimenetele, akkor tudjátok, hogy mit nem szabad tenni, ami szintén igen fontos. Az élet összetettsége kevert bele a karmikus helyzetekbe, különösen az adósságteremtő szituációkba.

Nos, hajlandóak vagytok-e időt szentelni magatokra, különösen azok a déli féltekén, akik a téli hónapok elé néznek? Nektek ez a tökéletes idő[szak]. Azok, akik a tavasz felé járnak, használják ezt az időt valami egészen másra, ilyenkor egészen más szemszögből kiindulva szolgálhatjátok az ént, a szolgálatotok az énnek mások szolgálatává válik, mivel az ő tapasztalatuk rólatok egészen más lesz, a ti válaszotok a helyzetekre meg fog változni, mivel sokkal több lesz bennetek az együttérzés, nagyobb lesz a megértés és a szeretet, és ekkor kerülhet napirendre a békesség, viszont a legtöbb ember továbbra is annál jobban fogja gyűlölni önmagát, minél jobban növekszik benne a gyűlölet. Ezek nagyon egyszerű alapelvek, [mégis] csak igen kevés ember látja át ezeket.

Fontos visszatérnetek a kezdetekhez, hogy visszakerüljetek a spirituális ösvényetek legegyszerűbb, eredeti gyakorlatához, ez pedig az, hogy időt töltsetek magatokkal, hogy szeressétek magatokat, ami talán a legfontosabb tanítás ezen az ösvényen, mert amíg nem szeretitek önmagatokat, addig nem tudtok semmi mást sem szeretni, és ezt már annyiszor hallhattátok!

Nos, lélegezzétek be ezeket a szavakat most a testetekbe, és tényleg fogadjátok meg!

Fogjátok meg a kezemet, és [azt] szeretném, ha tudnátok, hogy ez a gyönyörű hely, amelyet a szív csakrán belül elképzeltetek, kiterjed az előttünk elterülő Tűz Kapun túlra!

Mire hármat számolok, lépjetek át velem a Tűz Kapun!

Ezek a lángok eltávolítják az elmétekhez és a mentális testetekhez tapadó éteri szubsztanciákat. Ezek a lángok elhamvasztják ezeket a kapcsolódásokat, lehetővé teszik az elmétek megnyitását [ön]magatok számára, hogy a mentális test harmonikusan kommunikálhasson veletek.

Vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, tudatosuljon bennetek tizenkét fény érkezése a Kozmosz legmélye felől, és ez a tizenkét fény belép a szív csakrátokba, és amikor elérnek benneteket, akkor meglátjátok, hogy ezek különleges színnel és fénnyel [fel]töltött drágakövek. Ezek az ékkövek a tizenkét új Krisztus Sugár, a nőies Krisztus, és ezek a gyönyörű, sziporkázó, különleges fényességek az üdvözlésetekre siettek ide. Ez most új ciklus, az építkezés új időszaka, amire szükségetek van a külső felépítéséhez a belsőre alapozva. Ezen sugarak mindegyike tükröt képez bennetek, melyek tükrözik nektek a tartalmukat.

Legyetek türelmesek magatokhoz, amíg a létrejövő tükröződések felismerhetővé válnak! Folytassátok a napló vezetését a tükröződések lerögzítésével, mivel a jövőben rendkívül fontos erővé és jártassággá válnak!

Minél erősebbekké váltok belül, minél szilárdabb a belső mag-erőtök, annál inkább meghatalmasodtok, és ez fog keresztülvinni minden erőpróbáló időszakon, és amikor meglátjátok az ajándékokat, melyeket kiérdemeltetek, akkor az élet napról-napra [sokkal] inkább örömteli élménnyé változik, mint fáradságos küzdelemmé. Lehetnek a környezet energiái akár illékonyak, vagy akár dühöngőek, ti szilárdan álljátok és sokan nem fogják érteni, mitől van az, hogy olyan nyugodtak maradtok, amikor körülöttetek minden csupa káosz, és ekkor következik be az, hogy megmutatjátok, amit elsajátítottatok, és ekkor fogják a többiek megérteni, hogy miért dolgoztatok olyan keményen, miért állítottatok fel bizonyos határokat és ez lesz az, amikor a [férfi] Istenen és az Istennőn keresztül szolgálni fogtok azzal, hogy a kifejeződésük lesztek.

Rituálé és ceremónia tart meg benneteket a pillanatban, ez segít arra összpontosítani, amit tesztek, anélkül, hogy elvesznétek a kollektív tudatosság gondolataiban. Rítus és szertartás abszolút bármi lehet, lehet teremtő folyamat, bármi, ami a pillanatba, a belső békesség állapotába juttat, nem pedig feszültséget eredményez. Azáltal, hogy arra fókuszáltok, amire gondoltok, hogy tudatossá váltok a gondolkodási folyamatról, meg tudjátok változtatni úgy, ahogy azt korábban említettem, hogy kéritek az átalakulását, és abban a pillanatban, amikor érzitek a fény visszatértét, akkor hozzájuttok azokhoz a dolgokhoz, melyek a figyelmeteket kérték és tegyétek ezt egy rítussá, ezt a beteljesítést, így minden, amit beteljesítetek, teljességet[, befejeződést] jelképez a fizikai valóságban! Sokkal nagyobb világosságot, sokkal több könnyedséget fogtok érezni, és ezeken a rituálékon keresztül a tükrök rányitják a szemeteket azokra a dolgokra, amelyeket visszatükröznek, és mivel ez a dupla hatos energiája (6:6), ez az öröm energiája is, a Folyékony Szeretet Dimenziója, ezért ami visszatükröződik, az ezeknek a minőségeknek a megtestesülése.

Döntsetek úgy, hogy belemerültök az öröm ön-szolgáló energiáiba, és más pozitív kifejeződésekbe, mivel ez tesz mindent könnyebbé! Nem várhatjátok el az életetek megváltozását, ha sűrűséget és nehézséget éreztek, amikor ti vagytok az a [saját] életetekben.

Ha két ember elvész az erdő rengetegében, az egyikük olyannak látja ezt, mint a legelsöprőbb, életveszélyes tapasztalatot, míg a másik lehetőséget lát, hogy felfedezhesse a még feltérképezetlen területet, tudva, hogy minden rendben lesz, úgyis megtalálják őket. Szóval, ti melyik vagytok a kettő közül? Ez itt a kérdés, amelyet fel kell tennetek magatoknak minden nap, és különösen olyankor, amikor kihívások tornyosulnak elétek.

Én, Mária Magdolna, most a szív csakrátokba helyezem a harmincegyedik Tűz Kapu pecsétjét. Ez jelképezi az első harmincegy beavatás teljesítését. A Tűz Kapuk spirituális beavatások, melyek keresztülégetik az összes régről itt maradt spirituális sérülést, amelyeket átéltetek, sok kapu van még hátra, mivel összesen még négy szint létezik, de először a tűzét kell uralnotok, a többié már lényegesen egyszerűbb lesz.

Vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, [azt] szeretném, ha csak engednétek [különböző] emberek arcának képeit belépni az elmétekbe, és minden személy azért lép a gondolataitokba, hogy elengedést[, megszabadulást] kérjen feltétel nélküli szeretetben. Tegyétek meg egy percig!

Minden alkalommal, amikor rágondoltok valakire, a testi energiájuk ráhangolódik a tiétekére, amikor pedig elengeditek őket szeretetben, akkor ezt a kapcsolatot nem negatív módon eresztitek el, ugyan éberré tett [az] a tény, hogy rátok gondoltak, de többé nem szükséges belekeverednetek az ő fizikai folyamataikba. Lépjetek kapcsolatba azokkal a személyekkel közülük, akiknél úgy érzitek, hogy erre van szükség, és a többieket csak engedjétek el!

Adjatok most hálát magatoknak, amiért úgy döntöttetek, hogy mélyen a szív csakrába merültök, és amikor a tizenkét tükör visszaveri rátok a fényét, akkor ugyanez a fény fog visszatükröződni a Földanya testének mindegyik szív csakrájában. Ezek az energiák kifejezetten a következő tizenkét nap folyamán fognak felépülni. Ezért tudatosodjon, hogy a pozitív gondolatok megtartása fontos ebben az időszakban, mivel lehetőséget biztosít, hogy örömöt éljetek át és ne bánatot, nevetést és ne könnyeket és hogy élvezhessétek minden pillanat megünneplését az életben, és ne féljetek tőle!

Húzzátok vissza a tudatosságotokat a fizikai testetekbe és földeljétek le magatokat a jelenlegi idővonalon, és tudjátok, hogy a tizenkét sugár, a harmincegyedik Tűz Kapu lángjai veletek vannak, melyek lenyomatot hagytak az energiamezőtökben és haladtok tovább, ahogy mindig is, és mélyebbre, mint korábban, és üdvözlünk benneteket az énetek új dimenziójában!

Mária Magdolna vagyok, béke legyen veletek, au revoir!

Soron következő Tűz Kapus rész:

Mária Magdolna: 16:6 - 32. Tűz Kapu 2009. június 11

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-616-32-tuz-kapu.html?m=0

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...