Mária Magdolna – 2009 Kanadai rácsok 3 - 18-21 Tűz Kapu aktiválás és a 15 Magdolna Oszlop

Mária Magdolna – 2009 Kanadai rácsok 3 - 18-21 Tűz Kapu aktiválás és a 15 Magdolna OszlopMichelle Eloff©

Forrás: lightweaver

2009. május 16, Kanada, Cap de la Madeleine

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Előző Tűz Kapus anyag:

Michelle Eloff (09.05.15) - Mária Magdolna: 15:5 - 2009 Második Kanadai A 14 – 17. Tűz Kapu és Tizenöt Magdolna Oszlop

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-515-2009-masodik-kanadai.html?m=0

Én vagyok Mária Magdolna. Köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és a mennyei szeretet jelenlétében. Isten hozott mindenkit drága szeretteim.

Örömteli alkalom ez a mostani és ünnepeljük meg azzal, hogy megkezdjük a Magdolna oszlopok aktiválási sorozatának következő szintjét, és még többet megnyitunk a Tűz Kapuk energiáiból.

Valamennyien az emlékezés, az elengedés és a feléledés igen mély állapotában vagytok. A most mindannyiótok által keresztezett idővonalak lehetővé teszik, hogy túljussatok az alsóbb emberi elme paradigmáin.

Az emberiség alsóbb elméje az, ami gyakran a szenvedés és fájdalom birodalmához kapcsol.

És temérdek szintje van a szenvedésnek és a fájdalomnak, amelyeket még nem eresztettek el a Föld Anya testének éteri rácsaiból - az Ő saját szenvedését és fájdalmát, illetve az emberi lényekét és az élet többi királyságáét is beleértve.

A mai folyamat célja az emberiség fájdalmának és szenvedésének az elengedése, aminek a megélését a tudatlanság és a félreértés eredményezte - és eredményezi továbbra is - és az isteni univerzum szent törvényeinek és igazságainak félremagyarázása, hibás továbbítása.

Mivel oly sok volt a helytelen értelmezés/felfogás, ami gyakran az igazságok szándékos hamis közlésének eredménye, az illúzióknak rengeteg olyan szintje akad, ami tisztázásra szorul. A mai napon 623.000 lélek készül átkelni a fénybe. Ezek olyan lelkek, akik a fájdalom és a szenvedés végett veszítették el az életüket, amit az illúzió kódjának megélése idézett elő.

Az illúzió kódja, amelyre most utalok, sokaknak az a fajta utazása, amikor olyan célért küzdöttek, ami nélkülözte az igazságot. Jóllehet az emberek szándéka tiszta volt, teljesen eltökéltek és elszántak voltak a küldetésük iránt. A szívükben úgy hitték, hogy amit tesznek, az Istent szolgálja.

Valamennyien tudjátok, hogy Yeshua és sok más szent tanító tanításait félremagyarázták. Szándékosan eltüntettek belőlük információkat, és szánt-szándékkal megváltoztattak bennük információkat. Mindez másik világot teremtett, ez a világ, amire utalok az a világ, amiben sokan éltek jelenleg is, és ez igen szorosan kapcsolódik a vallásos hiedelmekhez. Olyan hiedelmekhez, hozzáállásokhoz, pózokhoz és gyakorlatokhoz, amelyek elidegenítik az egyes embereket az Atya/Anya Isten tervének igazságától. Az eredeti terv most újra gyökeret ereszt és lerögzül a földön és ez lehetővé teszi az emberiség számára, hogy visszaemlékezzen az igazság eredeti kódjára.

Amint ezek a lelkek átkeltek, a kapuk elengedik az illuzórikus világ energiáját is, ami a félreinformálás eredményeként jött létre. Ez merőben új belső alakzatot fog eredményezni, ami valamennyiőtöket újra összekapcsol a menny megszentelt isteni kristályrácsával, és ti pedig behozzátok ezt abba a valóságba, amit életnek neveztek. Ez a rács tükröződni fog a test sejtjein keresztül. Gyönyörű és különleges hangja átjárja a DNS-t teljesen az énetek legmélyéig, ahol szét fogja törni bennetek az igazság béklyóit. Amint ezek a béklyók széttörnek, szép dallamot fognak megszólaltatni, mintha hárfát pengetnének.

És ez a hangzás kicsendül az én legmélyéből a külső világba, és ti lesztek az emlékezés fényei, a Belső Érzékelés Visszatértének világító tornyai.

A Belső Érzékelés Visszatértének utazása sikeresen aktiválódott két évvel ezelőtt. Most ez az aktiválás a következő szintjéhez érkezett el, a 15 Magdolna Oszlopon keresztül fog átjönni, amelyeket ma éppen ezen a helyen fogunk feltámasztani. Kezdjünk bele a folyamatba!

Kérlek, hogy lélegezz be mélyen a testedbe, lazíts, add át magad és nyisd meg a szívedet a befogadásra.

Az utazás kezdeteként egy kétvégű Citrin Kristálypillér aktiválódik ennek a helynek a közepén.

Nyisd meg a szívedet, hogy befogadd ennek rezgéseit.

A Citrinpillér közepén egy csodálatos Smaragd Kristály található. Ez a kristály Portia Úrnőhöz kapcsolódik, aki az ezt a helyet beragyogó, megfényesítő Istennő. A Smaragd egy dinamikus átjáró a szívbe, és kapcsolódik a meghittség, bensőség teréhez. Ez nyitja meg a szívet, hogy befogadhassa az igaz szeretet átható invokációját. Az igaz szeretet valamennyi formáját, minden meghatározását éppúgy, ahogyan tegnap is tettük.

A Smaragd Ékkő nyelve egyszerűen és könnyedén képes kommunikálni legbensőségesebb/legintimebb részeddel is. Engedd ezt a közvetítést megnyilvánulni, engedd bensőséges, bizalmas, intim részedet megnyílni és befogadni az Új Élet Ígéretének csodás áldásait, és ezzel a saját fájdalmad és szenvedésed, ami intim jellegű partnerhez kapcsolódott elkezd eleresztődni.

Az intimitás fájdalma és szenvedése elmúltának együtt kell járnia a tudatlanságból, a félreértésből fakadó fájdalom és szenvedés, valamint az illúzió táplálásának elengedésével - egyszerűen - mivel ez mind a szeretet félreértelmezése és ilyetén meghatározása hálózta be.

Most mialatt hozzátok szólok, a 15 oszlop aktiválódik, és energiát közvetítenek, amit most behúzunk ide erre a földrajzi helyre és a testedbe is.

Nyisd meg a test összes csakráját, add át önmagad és engedd el.

Mivel a szeretet a leginkább félreértett energia a bolygótokon, rettenetes mély fájdalom és szenvedés társul hozzá. Ez természetesen szolgálta is az embereket, mert sok leckét sajátíthattak el általa, viszont a fájdalom és szenvedés hatása kiterjedt károsodáshoz és széttöredezettséghez vezetett a lélek és az emberi identitás közötti kapcsolatokban.

Minden identitás, minden azonosulás, amelyet magatokra vettetek az összes életetekben, még mindig a sejtemlékezetben tárolódik. És most ti és valamennyi lélek, aki hajlandó alávetni magát ennek az elengedésnek meg fogja tapasztalni ezt a mély szintű eleresztést.

A szeretet félreértelmezése, a meghittség, intimitás valódi megtapasztalására való képtelenségben jelent meg, a szeretetet olyan energiaként értették félre, mint ami mások birtoklására és irányításra, kontrollálására való, legyen az egy partner, barát, egy gyermek, szülő, testvér vagy egy rokon. A szeretet nem képez tulajdonjogot semmi felett. A szeretet nem követel semmiféle áldozatot. Mindössze, annyi kér, hogy add át magad neki és bízz meg benne.

A legintimebb/legbensőségesebb részed tudja ezt, ám a fájdalom és a szenvedés miatt, amit az úgynevezett szeretet és Isten nevében elkövetett cselekedetek következtében éltél meg a mostani vagy valamelyik előző életedben, szilárd falat épített fel e köré a rész köré.

És annak érdekében, hogy valóban megértsétek az Atya/Anya Isten szeretetét ezen intim részeteknek most fel kell emelkednie, és üdvözölnie kell az új nap hajnalát, az új élet ígéretének megszületését. Nemcsak ez fog számos ajándékkal elhalmozni benneteket - az énetekhez fűződő meghitt/bensőséges kapcsolat értelmében - hanem meghitt lesz a kapcsolatotok a természettel is, a Föld Anyával és az élet többi királyságával és azzal a világgal, amelyet az életetekhez teremtetek.

A legtöbb embert megrémíti, hogy fel kell tárnia ezt az én részt, mivel ez igazából a legsérülékenyebb részetek, ahogy egyben az Én legerőteljesebb aspektusa is. Hiszen ez a részetek az, aki teljes mértékben emlékszik rá, és ismeri a kétség minden árnyéka nélkül, hogy miről szól a valódi bensőséges, intim szeretet.

Az összes tapasztalatotok azzal kapcsolatban, amikor elárultak benneteket, vagy ti árultatok el mást, amikor elhagytatok és elhagyattatok, amikor kihasználtak benneteket és ti használtatok ki mást, vagy bántalmaztak, visszaéltek veletek vagy ti bántalmaztatok vagy életetek vissza másokkal, az most mind elillanhat, és visszatérhet a fénybe.

És ti drága szeretteim, biztonságban megnyithatjátok a szíveteket, hogy átöleljétek önmagatokat és elfogadjátok és megértsétek önmagatokat, mint az Atya/Anya Isten szeretetének a legintimebb/legbensőségesebb részének tiszta kifejeződései.

Ez azután be fogja hozza a testetekbe a fény magas frekvenciáját a koronacsakrátokon keresztül. Ez a fény nem manipulálható, nem magyarázható félre semmiféle módon, nem lehet vele visszaélni és nem közvetíthető helytelenül. A tisztasága átvágja az összes illúziót, és velejéig hatol miden illúziónak, az álnokságnak, a tudatlanságnak, a félreértésnek, a hamis továbbításnak és minden más ezekhez kapcsolódó illuzórikus energiának.

Ezért most azt szeretném, ha belélegeznéd ezt a fényt a koronacsakrán keresztül, majd lehúznád egészen a gerinced mentén a Föld Anyába, és amikor kilélegezel, bocsásd ezt ki a szíveden át.

Folytasd az ezen a módon történő légzést, mert amikor ez a fény áthalad rajtad, akkor aktiválja minden olyannak az elengedését, amiről az előbbiekben szó volt.

A Smaragd Drágakő Smaragd Sugara a szeretet csodálatos auráját teremti meg körülötted és mialatt ez történik a Tűz Kapuk energiái aktiválódnak egy tűzgyűrűt alkotva körülötted.

A 18. Tűz Kaput Nada Úrnő felügyeli.

Nyisd meg a szívedet, hogy üdvözölhesd a jelenlétét. Ez az energia előtör a szívcsakra hátsó részéből, és amikor kiterjed, akkor összekapcsolódik az összes igazság szent rezonanciájának magjával. Ezáltal a 18. Tűz Kapu mögötted helyezkedik el.

Most összpontosíts a 18. Tűz Kapu energiájára, ami most újra keresztülhalad a szívcsakrádon és összeköt a 20. Tűz Kapuval, amelyik közvetlenül előtted van.

A 20. Tűz Kapu őrzője Kwan Yin Úrnő. Nyisd meg a szívedet, hogy befogasd Őt, illetve ennek a Tűz Kapunak az energiáját.

Közben ne felejts el lélegezni és lazítsd el a tested.

A 19. Tűz Kapu a jobbodon helyezkedik el, ezt Jezabel Istennő világítja be és tartja meg. Nyisd meg energiáidat a befogadására, és üdvözöld Őt, és azt az erőteljes energiát, amelyet megidéz. Ő, a nők felszabadítója, a nőies energia felszabadítója, aki elárasztja vele a testedet a jelenlegi nemedtől függetlenül.

Köszöntsétek és engedjétek meg ennek a tűz erőnek, hogy átégesse a visszamaradt energia makacs rétegeit, amelyek blokkolják a legintimebb részed abban, hogy felfedje magát a világnak.

És ez az energia átfolyik a baloldaladra, ahol a 21. Tűz Kapu található, amelyet Alchemaya Istennő tart meg. Az Ő energiája a Szíriusz vizeinek elektromos acélkékje. Ezek az energiák megvilágítják a szívet, a koronát és a gyökeret. És a Szíriusz Elektromos Acélkék Sugarának csillapító energiái az energia robbanásszerűségét manifesztálják a torokcsakrádon keresztül, ami lehetővé teszi a legbensőségesebb/legintimebb Én részednek, hogy biztonságosan kommunikálhasson és kifejezhesse saját igazságát, hatalmát és teremtő erejét.

És most ezek az energiák először az óramutató járásával megegyező irányban háromszor körbe járnak. Lélegezz be háromszor, lazíts, majd negyedszerre a fordított irányban is.

Még három lélegzet, miközben az energia az óramutató járásával ellentétes irányban mozog és közben lazíts.

A 15 Magdolna Oszlop mostanra teljesen aktív lett, hogy a jelenlévő lelkek megszabadulhassanak, és néhány Tanácsos fog még csatlakozni hozzánk. Arra kérlek téged, hogy üdvözöld a 12 Szűz Tanácsát. Ők biztosítják a szent istennők ártatlanságát, ahogy a fiatal nő neki indul a saját, a szabadságba vezető útjára.

Üdvözöljétek a 12 Anya Tanácsát. Ők biztosítják az érett istennők energiáját, akik méhe érett az új élet befogadására és átnyújtására. Az ilyen hölgy utazása a Föld megtermékenyítése szent szeretettel, és az Istennő és az Isteni Nőiesség szakrális törvényeivel.

Majd üdvözöljétek a 12 Matróna Tanácsát, akik a Bölcs Vén Istennők néven is ismertek. Ők jelképezik a szent istennő bölcsességét, aki átesett számos beavatáson, akinek temérdek tapasztalata van a fájdalom és szenvedés sok szintjéről.

Ennek a 36 istennőnek a jelenléte támogatja az itteni lelkek átlépését. Azért használjuk az istennőket csak az ilyen különleges aktiválás során, mert az igazat megvallva a világotok női voltak azok, akik a legmélyebb és legtraumatikusabb fájdalmat és szenvedést élték át a férfias energia keze által. Ezeket a nőket számtalanszor kihasználták a szeretet nevében és ez az a fájdalom és szenvedés, aminek most távoznia kell.

Ezek a nők hordozzák gyermekeik, szerelmeik, atyáik, fivéreik, férjeik és az élet kifejeződése sok más szintjének fájdalmát és szenvedését.

Most pedig azt szeretném, hogy elképzelnéd a világ valamennyi asszonyát, ahogy megkönnyebbülten sóhajtank fel, amikor elengedik a fájdalom és szenvedés, az áldozat, az erőszak, a kompromisszum, a megtörés, a figyelmetlenség, a szent nőiességük elleni invázió, és az elismerés hiányának ciklikus érzéseit éppen úgy, mint ahogy tegnap a gyermekekkel tettük.

Amikor ezek az energiák megnyílnak, Mária Anya tűnik fel előtted. Karjával átölel téged, szív a szívhez kapcsolódik, az ajkait a homlokodra nyomja és a tested azonnal megnyílik a szeretete előtt, és elengedi és felszabadítja a könnyeket, a fájdalmat, a bánatot, a hallgatást és a szenvedést, amit oly sokan éltetek át. És azok, akik most férfi testben vannak itt jelen, akik olvassák vagy hallgatják ezt az anyagot, ti is éltetek nőként, ti is átestetek ezeken a fájdalmakon és szenvedéseken. Ezért ez nem jelenti azt, hogy ez a férfiakra ne vonatkozna.

Méltányold az Isten és az Istennő mélységes szeretetét. Nyisd meg a szívedet, hogy befogadhasd a Legfelsőbb Éned mély szeretetét. És azt szeretetném, ha most megpróbálnád kihasználni a Legfelsőbb Éned által biztosított szeretet erejét és megengednéd a Forrásnak, hogy beléd ömöljön. Nem külsődlegesen értve, mert a forrás belső és örök. Add át magad neki és engedd, hogy meggyógyítson, hogy ápoljon, tápláljon téged, és engedd, hogy megszabadítson téged a szeretet összes régi paradigmás mátrixától.

Lélegezz be és engedd beáradni az energiát, miközben eleresztesz. Engedd az energiát a fénybe, és miközben ezt teszed, a Föld Anya megnyitja legbensőségesebb/legintimebb mag énjét. Ő is megkönnyebbülten sóhajt fel, amikor elengedi a saját fájdalmának és szenvedésének könnyeit, traumáit és sérüléseit. És visszatérnek hozzá a megújhodás, az emlékezés pillanatai arról, hogy őt mennyire szeretik és hogy hozzá is árad az Atya/Anya Isten szeretete és a szent őrzők szeretete, akik a testén járnak emberi alakban, és akik azért jöttek, hogy emlékeztessék őt azokra a támpontokra, hogy ki is Ő, hogy mi a célja, és hogy ő is olyan sérülékeny, mint ti, hogy neki is szüksége van az ölelő karokra. Neki is szükséges éreznie a szeretetet, a tiszteletet és a megbecsülést a lénye iránt. És amit ő jelképez, ami az ő célja, és hogy nélküle az emberi alak nem is létezhetne a mostani formájában.

Most egy fény kúp nyílik meg, a szeretet átjárója, a szíved és Mária Anya szíve között, és az energiák átlépnek más világokba. Mikor a magasabb világok kapui megnyílnak, azzal a fájdalom és szenvedés rendkívül mély szintjei kerülnek át a fénybe.

Lélegezz be, majd ki és lazíts.

Miközben ez végbe megy kötelességem emlékeztetni benneteket, hogy a Magdolna Oszlopok azok ezen a bizonyos helyen, amelyek a szeretet jellemzőit a legigazabb formában, a meghittséget és intimitást a maga legtisztább alakjában őrzik, és megtestesítik a kulcsokat az Én legbensőségesebb/legintimebb magjához. Tovább adják ezeket a frekvenciákat és ez a továbbítás kiterjed és behálózza a teljes bolygótokat, és ez fogja közvetíteni az Atya/Anya Isten tiszta végtelen, feltétel nélküli szeretetét.

Azt szeretném, ha most bekapcsolódnál a végtelen szeretet örök forrásába, lélegezd ezt be a szívcsakrádba, majd mozgasd ezt lefelé a gerinced mentén, le a lábadba és tovább halad a Föld Anya testébe, átmosva őt az energia és gyógyítás erőteljes univerzális forrásával, és engedd csillapító balzsammá válni számára ezt, amiért annyira áhítozott.

A 12 szűz kört alkot körülötted. A kezüket a testedhez érintik és kristályos írásjegyeket, jeleket aktiválnak a DNS-edben. Ezek az írásjegyek kapcsolódnak a fiatal istennők szent utazásához, a szüzek tisztaságához, a fiatal nők mennyei ártatlanságához.

Most azt kérjük, hogy minden fájdalom és szenvedés teljesen tűnjön el és távozzon belőled, és megszentelt genetikai vonaladon az összes felmenődből is.

A szüzek most hátrébb húzódnak és a 12 Anya lép előre, kört alkotva körülötted és a kezüket hozzád érintve, és ez aktiválja a befogadás, az elfogadás, a kreatív teremtő képesség és a születés szent jeleit a DNS-eden belül. Ez pedig megnyitja az utat a benned rejlő szent Grálhoz, és minden anya összes fájdalma és szenvedése, minden időkből eltávozik a testedből és a genetikai vonaladból.

Ők is félre húzódnak és a 12 bölcs matróna alkot most kört körülötted, és a testedhez érintik a kezüket. Elektromos töltés lüktet át ettől a testeden, egyidejűleg a szent jelek a DNS-etekben aktiválódnak és a szent bölcs belső istennők bölcsessége is aktiválódik. És az idősek fájdalma és szenvedése most eltávozik, és ennek hatására a teljes leszármazási vonalatok is mentesül ettől és közben csak lazítsál.

A 623.000 lélek sikeresen átkelt. A saját énetek aspektusai, amelyek kapcsolódtak ezekhez a lelkekhez, szintén átkeltek. És most jött el annak az ideje, hogy emlékezzetek az erőtökre - hogy visszaszerezzétek az energiátokat, a fényeteket és a hatalmatokat ahhoz, hogy szerethessetek - ami ezekben a töredékekben testesült meg. És most lélegezd ezt be, mivel ez a visszatérésed az ártatlansághoz, a visszatérésed a belső érzékeléshez és az éned legbelső meghitt/intim aspektusához.

Mária Úrnő ellép, lehajtja a fejét és az ajkát a szívcsakrádra helyezi. A szívedbe bele leheli az élet leheletét, és még egyszer utoljára homlokon csókol. Amikor hátra lép mélyen a szemedbe néz és meglátod a szeretetének őszinteségét irányodban, és ennek a dinamikus hölgynek az erejét, aki mérhetetlen fájdalom és szenvedés tanúja volt, amikor a fia a saját fájdalma és szenvedésének kihívásaival szembesült.

Most pedig elkezdünk kialakítani egy rácsot a Magdolna Oszlopok körül. Ez megszentelt kristály kupola, ami körben felemelkedett ekörül a hely körül. Mivel ez válik majd bolygótok legerőteljesebb helyeinek egyikévé, ahová eljöhetnek az emberek, hogy elengedjék a fájdalmuk és szenvedésük mélységeit, a megnyílástól való félelmüket, és hogy megkaphassák legbensőségesebb/legintimebb énjük fényét. Most pedig csak engedjétek ennek a kódjait és energiáit belétek ömleni és biztosítsatok békét és harmóniát számukra önmagatokban.

Maradjatok így egy percre. És ha most bármit szeretnétek közölni Mária Anyával, akkor ezt tegyétek meg most.

A 36 istennő veletek marad a következő 36 hónapra, hogy támogasson és vezessen benneteket annak a mennyei szövedéknek a manifesztálásában, ami annak eredményeként szövődik meg, hogy a legbensőbb/legintimebb énetek belép saját igazságotok fényébe.

Adj hálát Mária Anyának, aki örökké jelen való. És mondj köszönetet önmagadnak a mostani döntésedért, hogy elindultál ezen az úton, és azért aki éppen most vagy.

Gyengéden kezd el visszahúzni az energiádat a fizikai testedbe. Érezd az Isten szeretetét és az Istennő szeretetét szabadon áramlani a koronádból le a gyökéren keresztül, megérintve a Föld Anyát. Majd visszatérni hozzád kiterjedve a gyökéren át fel a gerincbe, keresztül a koronán, majd vissza alázuhogni magad körül a szeretet és fény gyönyörű auráját képezve.

Egy újabb mély lélegzettel földeld le magadat szilárdan a testedben, és üdvözöld az új életed ígéretét, azt az ígéretet, ami beteljesült.

Válasszátok az autentikus életet, döntsetek úgy, hogy a legteljesebb életet élitek, hogy vállaljátok a szív teljes megnyitásának kockázatát. És merüljetek bele a legbensőségesebb, legintimebb énetekbe és éljétek át a szeretet erejét, annak összes formájában.

Amikor végiggondoljátok ezt a mai napot a szívetekben, minden asszony és minden férfi, akit ismertek, felismeri a saját útját és emlékeznek rá, hogy mind szenvedtek, sokan még most is. De van mód kikerülni ebből.

És a fény világítótornyai teljesen aktívak, ahogy a ködben a tengeren a tengerészeket vezeti a jelzőfény. Ezért, ha van olyan, aki úgy érzi, hogy megfeneklett az érzelmek gyötrelmes vadvizein, az most megláthatja a fényt és képes lesz elengedni a fájdalmát és a szenvedését és a szeretetet választani.

Ennek erőteljes hatása lesz a világotok sok vallására, ahol fájdalom és szenvedés keletkezett az Isten és Istennő igaz szavainak félreértése, hamis közlése, téves értelmezése és elferdítése eredményeként.

Gyors változások várhatók ezeken a területeken. De ez most az az idő is, amikor a szellemek, a szívek, a lelkek, az elmék és a testek megváltatnak és igazából üdvözlik az Istent/Istennőt és a szent tanításokat a szívükben. És ekkor a világotok megérti, hogy igazi kereszténynek lenni annyi, mint a Krisztus, aki én vagyok. Erről szól a kereszténység, a Krisztusról, aki én vagyok.

Drága fénymunkások. A tiszta szeretet áldásai záporoznak alá, kitöltve azt a teret, ami a fájdalmat és szenvedést tartalmazta.

Ez most megtelik örömmel, boldogsággal, vitalitással, kreativitással és energiával.

Engedjétek, hogy ez lásson el benneteket üzemanyaggal és terjesszétek ki, terjesszétek a fényt, terjesszétek az igét azzal, hogy kimondjátok a saját igazságotokat és tudjátok, hogy mindig minden tökéletesen rendben van a személyes világotokban.

Ünnepeljetek velünk, szeressetek velünk és derüljetek fel az élet táncától.

Mária Magdolna vagyok, mélyen szeretlek benneteket vagy talán mondhatnám úgy, hogy:  je taime, merci beaucoup, au revoir!

Soron következő Tűz Kapus anyagok:

Mária Magdolna – 2009 Negyedik Kanadai – A 22-25. Tűz Kapu és a 15 Mária Magdolna Oszlop

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-2009-negyedik-kanadai-22.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...