Mária Magdolna - 7:7 - 41-47. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.06.29) - Mária Magdolna: 7:7 - 41-47. Tűz Kapu


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/6xmw9i6h9wwzfzi/M%C3%A1ria+Magdolna+7_7+%C3%A9s+41-47.+T%C5%B1z+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

.....................................................................................

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – A 34-40. Tűz Kapu és a Potenciál 7 Portálja 2009. június 25

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-34-40-tuz-kapu-es.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

____________________________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és szeretet jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

A jelen idővonalon Merlin nagyúr csatlakozik hozzánk, az energiája azért van jelen, hogy biztosítsa a 7:7-nek nevezett átjáró frekvenciáit. Az energiái a testetek csakráival kommunikáló tudatosság hullámot idéznek elő, ami emlékeztet benneteket azokra a helyekre és időkre, ahol és amikor megértettétek az alsó tudatosság dimenzióit meghaladó finom mechanizmusokat és részesültetek a Mindenható Én Vagyok Jelenlét magasabb intelligenciájában.

Amiatt is igen-igen izgatottak vagyunk, hogy ma este megoszthatjuk veletek a szakrális geometria szent Tűz Hálózatának megteremtése globális tervezetére vonatkozó információkat. Ez a hálózat abból a célból lett megtervezve, hogy egyesítsen minden Fénymunkást a földgolyótokon a magasabb tudatosság hét csakráján keresztül, ezzel párhuzamosan a Földanya testének minden csakrájával összefüggésben, ahogy a kollektív tűz energia lehorgonyzásában is segít, ami lehetővé teszi a Földanya DNS-ének új kódjait letölteni azokon a Fénymunkásokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy részesei lesznek a bolygó szintű Tűz Hálózatnak.

A tűz energia a szellem energiája, azon részeteké, ami megérti, hogy a Tűz Elem létfontosságú a tudatlanság és a régimódi paradigma tapasztalatok fátylainak átégetésében és részt vállal életetek utazásában.

Minden, a Fénymunkások által létrehozott kapcsolódás az adott földrajzi helyen, egy csatornává, átjáróvá válik, amin keresztül ez a tűz energia áramolhat. Amint teljesítitek a Tűz Rácsait vagy a Tűz Hálózatát, hozzákezdünk a Levegő Hálózatához, és azután ez és a Vízé is belehúzódik a Föld Kristály Rácsainak hálózatába, az új tudatosság csodálatos szakrális geometriai takaróját alkotva meg.

Az emberiséget jó-néhány évvel ezelőtt felkészítették erre az időszakra és ez különösen azokra helytálló közületek, akik önmagukon dolgoznak. Az élet, az emberi élet, meglehetősen embert próbáló folyamat és kivétel nélkül valamennyi léleknek túl kell esnie a maga vesszőfutásán és átkelnie a Tűz Kapuin annak érdekében, hogy képes legyen megérteni az én belső felépítését és minden egyéb vonatkozását, ami az emberi paradigmán túl létezik, ahogy azokat is, amelyek a fizikai emberi testen kívül működnek.

Bár sok minden történik bennetek és körülöttetek, azt azért fontos tudnotok, hogy az én minden szintje, amivel foglalkoztok, az felgyorsítja a szabadság felé tartó utazást! Néhány éve jóformán lehetetlennek tűnt, hogy úgy legyetek képesek megérteni önmagatokat, ahogy ma, miért van ez így? Azért, mert egyre több ember adja át magát személyes utazásának és kezdi fölismerni, hogy a tagadás nem juttat el titeket a felemelkedés céljához, ahogy nevezitek, hanem a mélyen magatokba merülés szolgálná ezt a célt, ami a fő témája azoknak a tanításoknak, melyek ezen a kapun át érkeznek.

Amikor tulajdonjogot formáltok önmagatokra, akkor az élet egy szintjét tulajdonoljátok és ez a szint énetek emberi aspektusa, aki tudatosan éber bizonyos paradigmákra, melyek befolyásolják a tudatosságotokat, ez az éberség pedig lehetővé teszi, hogy felfedezzétek az eszközöket és hasznosítsátok azokat az általatok választott ösvény finomítására.

Évekkel ezelőtt Kuthumi mester utalt az életetek tervezetére, ez a terv egyre inkább nyilvánvalóvá válik azzal, ahogy továbbhaladtok azon az utatokon, amit ez az inkarnáció biztosít a számotokra. A DNS-etek számos olyan intelligencia szintjére válaszolt, aminek még csak a tudatában sem vagytok, viszont amikor a Mindenható Én Vagyok Önvalótok ereje magához ölel benneteket, akkor kezditek felismerni, hogy olyan dimenziókat értek el önmagatokon belül, melyek ezt megelőzően kitértek előletek, s mindez egyszerűen azért van így, mert nagyobb megértésetek valósult meg arra vonatkozóan, ahogy az életben minden együttműködik.

Sokszor hallottátok és olvastátok, hogy minden összefügg. Mind egyek vagyunk, én ti vagyok és ti én. Most eljött az ideje, hogy ezt még mélyebb összefüggésbe állítsuk, hogy tényleg fölfogjátok, hogy ti vagytok a Földanya, föld vagytok, víz vagytok, levegő és tűz és ez abszolút mindenre igaz. Azoknak az alapelveknek a megértésével, amelyek a lenyomatotokat vezérlik, megérthetitek vagy legalább is megvilágosodhat néhány vonatkozása annak, amit korábban nem láthattatok meg magatokból.

Most ezt a felfogást alkalmazzuk a Földanyára is, az ő lenyomata is egyre nyilvánvalóbbá válik és a Fénymunkások együttműködése révén kezditek megérteni, hogy a szó legszorosabb értelmében mennyire össze vagytok kapcsolódva. Az elkülönültség hat fokának a felfogása sokkal igazabb, mint gondolnátok.

A bölcsesség, a fény, az igazság és a szeretet elemeinek egy bizonyos kifejeződése vagytok. Ezek szövik át azokat az elemeket is, melyek a Földanya testét befolyásolják, ahogy a tudatosság elemei is, melyek képesek áthatni az előbbieket. A testetek csakrái válaszolnak ezekre és a hetes szám éppannyira egy ciklus végét képezi, ahogy a kilences is.

A soron következő néhány hónap a hetes számmal fog intenzíven dolgozni, ez segíteni fog nektek hozzákapcsolódni az intelligencia tudatos tudatosságának és tudattalan tudatosságának csakrákként ismert megtestesüléseihez a teremtés valamennyi szintjén, amihez a jelen időben hozzáfértek.

Ezek a hálózatok, szeretteim, erősíteni fogják a kapcsolatot mindazok között, akik hasonló kimenetelen dolgoznak és ez az én meghatalmasítása és az emberiség meghatalmasítása a példa erejénél fogva történő vezetéssel.

Amikor felfedezitek az eszközöket és különféle technikákat, melyek elérhetők és alkalmasak a számotokra, úgy fogjátok érezni, hogy új helyzetet teremtetek az életetekben és a jelentkező nehézségek egyre egyszerűbben átláthatók lesznek, nagyobb rálátásotok és mély belső tudásotok lesz arról, ahogy ez a játék, ez a terv benneteket befolyásol.

Megismétlem, hogy egyek vagytok a Földanyával és minden elemével.

A Galaktikus Mag Tanácsa előkészítette a Földanyát erre a bolygó szintű Tűz Hálózat aktiválásra az utolsó tizennyolc évre. Mindannyiatoknak át kell esnie a saját személyes utazásán, szembesülnötök kell a személyes traumáitokkal, de most már az én új jelenlétében álltok és ez a jelenlét biztosítja az élet energiát, olyan esszenciát, amivel tudatosan eggyé kell válnotok! Az a mód, ahogy ez megvalósul, az energiátok egyesítése a testeteket támogató, a testetekkel kommunikáló rendszerrel, más szavakkal az elemekkel. Az elementáris, elemekkel végzett gyakorlatok igen erőteljesek.

Amikor a Napforduló Channelling üzenetét adtam át (2009. 06. 21.), beszéltünk a folyékonnyá válás fontosságáról, illetve leginkább az alakváltásról állati formákba. Vízzé, levegővé, tűzzé és persze földdé válva mélyebb megértést nyertek arról, hogy az elemek mi fából vannak. Valamennyien tartalmazzátok ezen elemeknek bizonyos szintjeit, egyesek több tüzet tartalmaznak, mint mások, megint mások több földet, vizet vagy levegőt.

Az elemeitek felvállalásával képesek lesztek az elementális (azaz elemekre vonatkozó [s nem elementáris, ami alapfokút, kezdetlegeset jelent] ) energiát teljesen új módon csatornázni és az így felépülő érvényesség és szerkezet ezen a fókuszon belül dinamikus változást eredményez a valóságotokban. Többé nem foglalkozunk egyénekkel, most már csoportokkal dolgozunk - a szívükön, testükön, elméjükön, szellemükön és lelkükön keresztül egyesülő Fénymunkások globális hálózatával és ez a Földanyával egyeztetve történik, mivel ő éppannyira fontos, mint ahogy ti valamennyien kivétel nélkül, és amikor jobban fölismeritek az ő fontosságát, akkor rájöttök, hogy miért tanítottuk és közvetítettük éveken át az élet alapelveit. Végtelen számú alapelv létezik, vannak alapelvek, melyek a tudatosság bizonyos szintjeire ugyan illenek, de nevetséges lenne a részünkről olyan alapelvek elsajátításának és tanításának az erőltetése és bemutatása olyanoknak, akik épp csak felfedezték, hogy létezik valami az alsó egón túl is, ezért azokat az alapelveket kell alkalmaznotok, amelyek jelenleg nektek felelnek meg, ám az alapelvek változnak, az igazságotok módosul és Kuthumi beszélt erről már pár éve. A ti igazságotok a ti tudatossági szintetekhez mért és ahogy növekedtek öntudatotokban, az igazságotok megváltozik, s ez az igazság képezi annak megértését, ami a világotokat grandiózussá teszi és most a személyes világotokra utalok, az életetekre, a valóságotokra, a mindennapjaitokra.

Ez a kollektív hálózat felerősíti a már a Földanya testében lévő Kristály Rácsokat. Ezek a rácsok a személyes tudatosság sokféle szintjén keresztül aktiválódnak, ami aztán átitatja az én legbelsőbb magját. Ez a legmagasabb én megnyitja a kommunikáció hálózatait, amit képesek vagytok elérni, ezzel a magasabb intelligencia belétek plántálódhat.

A bolygó szintű hálózat valamennyi résztvevője a fény világítótornyaként szolgál, azok pedig, akik közületek velünk munkálkodnak a Tűz Hálózatának lehorgonyzásában, ti vagytok a mennyei lángok, a katalizátorok, akik átégetik az illúzió fátylait, akik bárhová juttok el, heves kitöréseket idéztek elő, akár ki is robbantok, fel is robbantatok másokat magatok körül, bármit is takarjon ez a robbanás, de azért azt hadd mondjam el, hogy azok számára, akik közületek a tűz energiájával foglalkoznak, rendkívül fontos, hogy ezt az energiát egészséges érzékkel kezeljék! A tüzet használjátok a fényetek táplálására, hogy cselekvésre ösztönözzön azokon a területeken, melyeket korábban képtelenek voltatok megközelíteni, ezért ahelyett, hogy felbőszülve lerombolnátok egy korábbi alkotásotokat, engedjétek ezt az energiát új ösvényt alkotni, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy bizonyos körülmények között robbanás szükségeltetik ahhoz, hogy lerombolja azt az illúziót, ami túszul tartja az embereket a zavarodottság és káprázat mátrixában.

Azon egyes emberek számára, akik csoportokban együttműködnének a Levegő Kapuival, ti váltok azzá a tisztító széllé, azzá az energiává, amelyik átfú az elme területein. Ugyanez vonatkozik a tűzre és a földre is. Bízom benne, hogy elkaptátok a fonalat ennek a mintázatnak a dinamikájáról és arról a kifinomult mesterremekről, ami ezzel kialakult. Egyedül az ilyen nem teremthető meg, ehhez csoport kell, ami felerősíti, kibővíti az energiát!

Ezért kérem, hogy üdvözöljétek Merlin nagyúr jelenlétét, aki most a Pegazuson lovagolva hozza el a Levegő Elem energiáját! Ő a tűz, az alkimista, aki a magasabb tudatosság lángját hozza el nektek, bár ez alkalommal a hét Tűz Kaput hozza magával!

Ezeket a Tűz Kapukat a Föld stratégiai helyszínein helyezzük el és amikor mindegyik Tűz Kapu megnyílik, akkor a láva kifolyhat és a bennetek élő tűz szerelmeseivé váltok.

Az életben jelenlévő tűz elem azonosításának képességével felismeritek a saját tüzetek visszatükröződését.

Merlin nagyúr most magához hív benneteket, hogy kapaszkodjatok fel fölséges arany tűz szekerére. Majd mellétek áll. Ezzel egy időben én pedig létrehozom a DNS-nek azt a szent rácsát, amit a Földanya a testébe vonhat. Segítségemre van ebben a Galaktikus Mag Tanácsa, a Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége, a Fény Plejádoki Küldöttjei, az Arcturus, az Androméda, a Cassiopeia és az Ökörhajcsár csillagképek tanácsai.

Ez az energia kombináció olyan csillag energia áramlást teremt, amit befolyásol a tűz, ami maga is tűz, az Atya/Anya Isten Kozmoszban található fénye szellemének tiszta sugara.

Mielőtt elhagynátok a harci szekeret, Merlin nagyúr arra kér benneteket, hogy képzeljétek el, ahogy a testetek összes csakrája egy csillag konstellációt foglal magába, nem számít, hogy melyiket, csak képzeljétek el valamennyi csakrát csillagokkal tele és valamennyinek a fénye a ti fényetek egy aspektusa.

Most képzeljétek el a csillagokat fényesebben ragyogni a csakrákon belül! Merlin nagyúr a tenyerét a derekatokra helyezi, ezzel aktiválja az alap csakrátok/gyökércsakra lángjait és ez teszi lehetővé egy hétszázhetvenhét ágú láng folyamát felfelé táncolni a gerincben, minden csakrát összekötve a harmadikszem csakrával, hozzákapcsolódva a koronához és az összes láng elkezdi táncolni a saját szent táncát az energia mezőtökön belül.

Az élet szentségét létfontosságú megértenetek. A szentség definíciójának megértése szintén fontos, mert tisztában kell lennetek vele, hogy mit értetek szentség alatt!

Most szeretném, ha vizualizálnátok magatok előtt csillagok hatalmas látképét és ha észrevennétek, hogy ti és Merlin ezen a tűz szekéren utaztok keresztül az Univerzumon és ő megmutatja nektek a csillagokat és hogy mennyire határtalan a világ. Még mindig rengeteg csillag van születőfélben, vannak a Világegyetemnek olyan birodalmai, melyeket még soha nem fedeztek fel és valószínűleg soha nem is fognak az emberi lények, de azért még léteznek.

Képzeljétek el továbbá mindezeket a csillag csoportosulásokat magatok körül és Merlin meg-meg mutat egy bizonyos területet az Univerzumból nektek, nem kommunikál veletek a tudatos emberi elmén keresztül, most a tudatosság konstellációival kommunikál, melyek bennetek léteznek, melyek ismerik a végső igazságot és ennek szeretnénk, ha átadnátok magatokat, ha megnyílnátok előtte és engednétek ennek a nagyobb részeteknek, hogy irányítson benneteket! Hagyjatok fel azoknak a nagyobb részeiteknek az irányításával, melyek ténylegesen ismerik, hogy mi megy végbe az emberi paradigmákon kívül!

Érezzétek a testeteket kiterjedni, képzeljétek el a fejeteket méretében megnövekedni, vállatokat kiszélesedni, az egész testeteket megnövekedni, feltöltekezve a kozmikus intelligenciával, a csillagok minden intelligenciájával, melyekről látjátok, hogy felismernek benneteket! Engedjétek meg magatoknak, hogy elnyeljétek ezt a csillagfényt, mígnem ragyogó csillagok lesztek magatok is!

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, Merlin nagyúr újabb irányt vesz, ahol megmutatja a csillagok még több látnivalóját és roppant gyengéden belép a Szíriusz átjáróin és leállítja a szekeret a Szíriusz Alfa központi mag Kristály Templomában.

A Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége üdvözöl benneteket, üdvözletük olyan mély szintű frekvencia választ vált ki a DNS-etekből, amit képtelenség megérezni a Földön, különösen amikor a teljes tudatosságotokat csapdába ejtette a félelem, a korlátozás, az elnyomás, az elfojtás, a megnyomorítás régi paradigmáján alapuló emberi elme elerőtlenítő felépítménye.

Szeretném, ha elhagynátok a szekeret és meglátjátok, hogy a templom közepén egy fürdő áll, egy folyékony kristály energia medence. Lépjetek bele és a bőrötök valamennyi pórusa azonnal felissza ezt a folyékony energiát és az beleszűrődik az anatómiátok és a fiziológiátok minden rétegébe és szintjébe.

Lélegezzetek be, fújjátok ki és lazítsatok!

Mindenki, aki ebben részt vesz, most bekódolódik egy szent jellemzővel, egy láng formájában és egy csillag együttessel. Merlin nagyúr belép a medencébe veletek és a tenyerén lángokat láthattok táncolni, hetet a bal tenyerén, hetet a jobbon.

Azt is kezdhetitek észrevenni, hogy a folyékony kristály, amiben álltok, elkezd színt váltani, amíg mély vérvörössé nem válik.

A vörös szín gyógyító minőségei azok, amik a testetekbe szívódnak most fel. Ez a vörös frekvencia előkészít titeket minden szinten, hogy az általunk teremtett Tűz Hálózat szent geometriájának egy kapcsaként aktiválódjatok és minden Tűz Rács a Földanya testén belül szintén kapcsolódik ehhez, s ezt most Merlin fogja veletek elvégezni.

A bal tenyerén lévő hét lángot közvetlenül a szívcsakrátok fölé helyezi, a jobb tenyerén lévő hét lángot pedig a gyökér és a keresztcsonti csakra/szexcsakra közé - ez a Nap Csakraként ismert.

Lélegezzétek be a lángokat és amikor kilélegeztek, a lángok erejükben, fényükben és hatalmukban kiteljesednek.

Ez a negyvenegyediktől a negyvenhetedikig Átjáró, melyek férfiasságukban és nőiességükben tükröződnek, a gyökércsakrán keresztül földelnek le titeket, egyszersmind összekötnek benneteket a Galaxis Szívének magjával a szívcsakrátokon keresztül. A gyökércsakrátok az a leföldelő mechanizmus/szerkezet, az a rendszer, amin keresztül fizikailag manifesztáljátok szükségleteitek kielégítését a Föld világában. A szíven keresztül pedig a Szellem tisztasága kommunikál és ezen keresztül fogadjátok a Szellem és a ti saját szellemetek tiszta párbeszédét.

A folyadék tovább töltődik a testetekbe, amíg úgy nem néztek ki, mint a folyékony kristály energia vörös lénye. Csak legyetek benne most!

Merlin nagyúr most mögétek áll, fog egy felséges, csillogó vörös kristályt. Ezt a kristályt most arra használja, hogy bemetssze vele a Földanya DNS-ének szakrális szimbólumait a gerinc oszlopotokba. A kristályt, amit valamennyieteknél alkalmaz, úgy ismerik, hogy Rhodochrosite/Rodokrozit, a ragyogása lélegzet elállító és képes áthatni a tudatosság minden szintjének sűrűségét, ami vagy akadályoz az utazásotokban vagy nélkülözi utazásotok támogatását.

Amikor valamennyi geometriai szimbólum felszívódott a gerincfolyadékban, akkor ugyanez történik a Földanyával, ennek pontos másolata. Ez az alakzat aktiválja a világméretű Tűz Hálózatot.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos valamennyiünk számára, hogy együttműködjünk a Földanyának tett ígéretünk betartásán és az eljövendő kor földi gyermekeiért. Épp annyira a Föld gyermekei vagytok, ahogy a csillagoké is, ti vagytok a szél, ti vagytok az óceán, ezt soha ne feledjétek! Még amikor túl is léptek az emberi élet síkján, még akkor is kapcsolatban maradtok vele az elemeken keresztül, még akkor is utaztok a bolygók és konstellációk szellemén keresztül és ti vagytok ezek, ahogy azok is ti.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki, lazítsatok!

A Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége most egy hárfát használ olyan hang vibráció előidézésére, ami képes keresztülfolyni a Földanya belsőjében és környezetében, az emberiség tudatosságának belsejében és környezetében fellelhető éterikus fátylakon és a hárfa húrok hangjának ez a dallama az, ami kifejezetten hozzásegíti ezt a rezonanciát, hogy a régiségek sűrűjét áthathassa, hogy az új dolgok folyékonysága megérinthesse azok életét, akik mostanra készen állnak ezek fogadására.

Amikor önmagatok jelenlétében mint vörös folyékony kristály lények álltok, Syra nagyúr és a Galaktikus Szövetség Elöljárói megkérdezik tőletek, hogy volna-e bármi fontos, amihez segítséget igényeltek, s amit integrálni tudnátok Tűz Hálózatkiépítő utazásotokba, nem feledve, hogy most már a tüzet hordozzátok, őrzitek. Gondolkodjatok el a tűz elemén, milyen szerepet játszik az életetekben? Hiányosnak érzitek-e a tűz elemeteket? Nem eltúlzott-e? Ez most a ti lehetőségetek arra, hogy egyensúlyt teremtsetek ebben a tűzben, ami által aztán egyensúly alakul ki az emberiség tudatosságának kollektív rácsában is és a tudatalatti és tudattalan aspektusokban úgy szintén, melyek irányítják az emberiség többségét a Földön.

Most pedig személyes mindenható Őrangyalotok lép elő és üdvözöl benneteket. Ez a lény a jelenlegi életidőtök időtartamára van veletek.

Szeretném, ha elképzelnétek egy szemtől-szembe kontaktust ezzel az angyallal és megéreznétek lényének esszenciáját, ahogy izgalmat vált ki bennetek! Az angyalotok most folyékony kristály energia veletek együtt, megfogja és tartja a kezeteket, mialatt Merlin teljesíti azt a folyamatot, amit éppen most megtapasztaltok.

Értsétek meg, hogy Krisztusi Énetek istenisége örökké jelen van és pontosan megmutatja nektek, hogy mit tegyetek minden áldott pillanatban utazásotok során!

Vegyetek most egy mély lélegzetet, lazítsatok, lélegezzetek ki és szeretném, ha megéreznétek Merlin nagyúr kezét a fejeteken, ahogy gyengéden elkezdi lefelé nyomni, amíg a fejetek alá nem bukik a folyékony kristály energiában és ott tart titeket pár pillanatig, majd elhúzza a kezét, ti pedig felemelkedtek.

Ez egyfajta keresztelés volt, a vörös sugárban tárolt Krisztusi Energia tisztulást és tisztítást fog eredményezni az emberi elme minden olyan képességében, melyek nem voltak képesek alkalmazkodni a tűz energiákhoz.

Őrangyalotok magához ölel benneteket és még egyszer a vörös sugárból ömlő folyóvíz alá merít titeket és amikor kiemelkedtek, az őrangyalotok a harmadikszem csakráját a tiétekéhez tartja és egy fény robbanás következik be, ami kitisztítja a harmadikszem átjáróit a koronához. Most elkezd beszélni a test mind a hét fő belső elválasztású mirigyével, az egész idegrendszeretekkel és az összes csakra elkezdi az endokrin rendszer tisztítását, ezzel megérthetitek és első kézből szerezhettek tapasztalatot arról, hogy mit jelent tűz lénynek lenni, mennyei szent lángnak lenni, hálózatnak lenni a hálózatépítők között és egynek lenni a folyékonyságon belül.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, minden jelenlévő lény aktivál egy hangot a Szíriuszon lévő kristályok hálózatán át és ez elkezdi a Földanya testét felkészíteni, vagy legalábbis előkészül rá, a szent DNS fogadására, ami a változásokat előidézi a testében és a ti testetekben, amit már készen álltok megtapasztalni.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen!

Amikor kiléptek ebből a medencéből, Merlin nagyúr és az Őrangyalotok veletek van és egy felséges oltár elé álltok, ez az oltár egy olyan pompás vörös kristály fürt, mint amilyet a medencében is láttatok és az a kristály, amit Merlin is használt a gerinceteknél. Ez ajándék a számotokra a Földanyától, mivel ebben a kristály fürtben tárolja azt az egyedi nyelvet, ami egyedül nektek lett beprogramozva. Amikor leültök meditálni vagy amikor valami kreatívat végeztek, csak annyit kell tennetek, hogy erre a felséges fürtre gondoltok és automatikusan kapcsolódtok ahhoz a közvetítő hullámhosszhoz, ami kettőtök és a hálózatotok többi része között jött létre.

Mondjatok köszönetet ezért az ajándékért! Tartsátok magatoknál! Amikor köszönetet nyilvánítotok minden jelenlévőnek és hátraléptek vissza a tűz szekérbe és integettek köszönésül az újabb utazásért a csillagok között, Merlin biztonságban hazaszállít benneteket a jelen idővonalra, a testetekbe, az elmétekbe és a szellemetekhez, a szívetekhez és fényetekhez.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, ezzel lazítva el teljesen a testeteket!

Szeretném, ha üdvözölnétek a lehetőséget, hogy abban a testben lehettek, amit jelenleg megtapasztaltok emberi énetekként! Emberi énetek a tudatosság egy dinamikus csatornája, a lehetőségei tüneményesek. A Lehetőség Hét Pillére, amit aktiváltunk, hozzájárul a felétek tartó tudatosság áramlásához.

Egy percig gondolkozzatok el emberi lényeteken, egy percig csak fogadjatok el minden nehézséget, kihívást, minden megpróbáltatást, amiben részetek volt, minden árulást, sértést, mindent, amit másokkal szemben elkövettetek és tudjátok, hogy egyedül a Föld az a hely, ahol ezek a leckék elsajátíthatók és taníthatók! Ezeket elmondva azt is fontos felismernetek, felidéznetek és elismernetek, hogy ahol most tartotok, az valójában a leginkább megfelelő helyzet ahhoz, hogy segíthessétek a Földanyát! Szükségünk van rátok, emberi lények, hogy lehorgonyozhassuk ezeket az energiákat! Valamennyien belegyeztünk, hogy újra egyesülünk ebben az időben annak érdekében, hogy ezt a munkát elvégezhessük. Akik most a hangomat halljátok, ti nagyon különleges és speciális módon járultok hozzá az emberi tudatosság felemeléséhez, a magasabb éberség újjászületéséhez, nemcsak az elmében, de a technológiában, a spiritualitásban és minden egyéb módozatban, ami az emberi gondolkodás mögött, alatt, felett és magjában létezhet.

Ezek azok a birodalmak, melyekből meríthettek, amikor képesek lesztek túllépni az alsó egó által emelt határokon. A folyékony határok felszabadítanak. A korlátozó határokat az elerőtlenítő tapasztalathoz, a kitartó ellenszenvhez, a félelemhez való ragaszkodás hozta létre, amit az én vagy elutasít vagy nem. A magatok ellen fordulás a lélek lehető leghitványabb kihasználása és elárulása, amibe az én csak belebonyolódhat, mivel ilyenkor tagadjátok azt a csatornát, járművet, átjárót, amit az Atya/Anya Isten használ annak érdekében, hogy bizonyos feladatokat manifesztáljon. Isteni eszközök vagytok, ezt már sokszor hallhattátok - olyan eszköz vagytok, amit ezen a módon hagytatok jóvá használni. Birtokba vett benneteket a félelem alapú elerőtlenítő világ negativitása, hozzájárultatok, hogy a saját élményeiteket uralják, de többé ennek nem kell így lennie!

Életetek tervének megismerésével meghatalmasodtok és ezzel könnyedén elengedhetitek a titániumból készült határokat körülöttetek és elkezdhetitek meglátni életetek nagyobb tervét. Ahhoz, hogy isteni eszközök legyetek, ki kell szállnotok a saját módszereitekből, meg kell látnotok, hogy életetek kulcsa rajtatok belül található, mindig is ott volt, és amikor átdolgozzátok a módszereiteket, melyek a csámcsogás, a nem megy, az illúzió és a minden más apróságban is csapdát sejtő hozzáállás volt, akkor kezditek meglátni, igen, hogy a világ messze több, mint a ti kagylóhéjatok, ám a bölcsesség létfontosságú ahhoz, hogy képesek legyetek felismerni ezt a kagylóhéjat.

Tehát Fénymunkások, gyertek velünk, dolgozzatok velünk, nyissátok meg a szíveteket, hogy befogadhassátok a szeretet mennyei igazságát, hogy szükségleteitek kielégüljenek, hogy hallhatóvá és ezáltal teljesíthetővé váljanak! Így fordítják meg az uralkodó szélirányt azok az egyes emberek, akik egyesülnek szívükben, elméjükben, szellemükben és lelkükben és biztosítják, hogy ami ígéretként elhangzott, az be is következzék és semmi se állíthassa meg a fény lehorgonyzását, sem dolognak, sem lénynek nem lesz ereje ehhez többé és amikor ezek a rácsok és hálózatok rögzülnek, belegyökereznek a Földbe, senki nem lesz képes kimozdítani vagy megszüntetni, amit az Atya/Anya Isten helyesnek vélt azokon keresztül, akik kiérdemelték a jogot, hogy egyek legyenek a Földdel. Ezek ősi tanítások, üzenetek, melyeket évezredekkel ezelőtt adtak át, és most aktiválódniuk kell!

A Sötét Erők mindig sokakban dolgoztak és most, hogy a fény növekedik erejében, hatalmában és mértékében, biztosíthatok mindenkit, hogy megváltoztatjátok a világot, mert ezért vagytok itt és ezt nem egyedül viszitek véghez, mert senki ember fia nem sziget önmagában, az erő mindig a sokaságban rejlik.

Vagyis egyesüljetek egyetlen szent lánggá, ami tartalmazza az összes lángot és adjátok át neki magatokat, az életeteket, fogadjátok el, ahol most vagytok és ettől a perctől kezdve tartsátok eszetekben ezt a fókuszt, amit ti fogtok megalapítani és felfedezni és biztosítani minden hozzá szükséges eszközt, ami lehetővé teszi, hogy egyek legyetek autentikus énetekkel és a régi világ bilincsei kinyílnak és széttörnek egyszer s mindenkorra!

Minden, ami a régi világhoz tartozik, az összedől, már láthatjátok is, Kuthumi beszélt erről már egészen 1996 óta, vagyis volt elég időtök magatokon dolgozni és eljutni ehhez a ponthoz. Nem számít, hogy milyen utat választottatok, hogy eljussatok oda, ahol most vagytok, és ha még most először is halljátok a hangomat, azt is nagyon köszönöm, valamennyien köszönjük, hogy válaszoltatok a szolgálatra hívó belső hangra, mivel ezzel megtartottátok az ígéreteteket, itt vagytok most velünk , ezért lépjünk előre mind többen a saját nyájunkkal, mivel mi mind egyek vagyunk és mi vagyunk az erő, amire számítani lehet!

Én, Mária Magdolna, most a beteljesülés pecsétjét helyezem mindezekre, amiről szó volt, amit megtapasztaltunk. Ezt a pecsétet az Atya/Anya Isten biztosította, belevésődött a Földanya testébe, hogy azt soha többé feltörni ne lehessen és ez, ez a pecsét, a ti lelketeken is örök.

Nos, hálózatépítők és Fénymunkások, üdvözöljétek az új világot, a ti új világotokat, a fény világát, ami egyesít mindannyiótokat - egyetlen lélegzetté, egy szívdobbanássá, egy hanggá, egy szent dallammá, ami visszahoz minden fényt és szeretetet a Földre, mert a Földanya így kérte, és mi gondosan meghallgattuk a kérését, miképpen a tiéteket is, és méltányoltuk, ahogy a tiéteket is. Most eljött az idő, hogy ti, emberek, megtiszteltetéstől övezve a magatok és a Földanya részéről és méltányolva magatok és a Földanya szolgálatára hívó hangunkat, hogy meglássátok a kibontakozó képet, mennyire felséges, ez túl van a szavakon és az a kívánságom mindannyiótok felé, hogy vessetek egy pillantást erre a képre, hogy tényleg megértsétek, mennyire nagyszerű a számunkra összekapcsolódni valamennyiőtökkel és bízunk benne, hogy megünneplitek annak felismerését és emlékét, hogy isteni eszközök vagytok, akiken keresztül az Anya/Atya Isten kommunikál. Ti vagytok az Atya/Anya Isten hangja, szeme, karja és lába. Fejezzétek ki, lássátok, éljétek meg és járjátok be!

Köszönöm, drága lelkek, hogy időt szakítottatok a szavaim meghallgatására! Köszönöm, hogy kitártátok imaginációtokat, hogy megérthessétek, amit mutatni szerettünk volna és köszönöm mindenkinek, hogy túlléptetek az alsó egón és egy testként egyesültetek. Hatalmas feladat volt kimozdítani a Fénymunkásokat mások és maguk elítéléséből és egymás vetélytársakként való beállításából, ahelyett, hogy szövetségeseket láttak volna egymásban és bízunk benne, hogy örökké szövetségest láttok már egymásban.

Mária Magdolna vagyok és köszönöm azt, akik vagytok. Au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – A Könyörület/Együttérzés 7 Lángja és a 48-54 Tűz Kapu 2009. július 2

 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-konyoruletegyutterzes-7.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...