Mária Magdolna - 6:21 2009 Nyári Napforduló

Michelle Eloff (09.06.21) - Mária Magdolna: 21:6 2009 Nyári Napforduló

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/wrzf39c2e3gr7wb/21_6+M%C3%A1ria+Magdolna+2009+Ny%C3%A1ri+napfordul%C3%B3.mp3

[Megjegyzés: Az alábbi közvetítés előtt érdemes elvégezni : Kuthumi Mester – Atlantiszi Magok Ébredése 1. - Atlantisz Kulcsai nevezetű anyagát, hogy az Atlantiszi Kódok jobban beépülhessenek: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-mester-atlantiszi-magok.html ]

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a közvetítő személlyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.06.21

_______________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet és igazság jelenlétében. Legyetek üdvözölve!

Azáltal, hogy ma, a napforduló alkalmából gyűlünk össze, valamennyiőtöket Kozmikus Szüleink erőteljes átalakító energiáiban ölelünk át. Ez az ünnepi, szent időpont lehetőséget biztosít mindannyiótoknak arra, hogy felismerjétek, amint a fény isteni terve kibontakozik mindegyikőtök előtt. Ez a tervezet igen hosszú idővel ezelőtt lett megalkotva és mostanra érkezett el annak az ideje, hogy valamennyiőtöket szolgálatra hívjunk, hogy a fény hatalmas testeként egyesüljetek és energiátokat egyetlen felséges lüktető szívdobbanásban egyesítsétek.

Ez az egyesített szívdobbanás hangokat bocsát ki, melyek aktiválják azokat a kódokat, amelyeket Thoth és az atlantisziak kódoltak a Földanya testébe. Ezek rejtve voltak mindez idáig egy nagyon fontos ok miatt, ez az ok pedig az, hogyha ezek a kódok azt megelőzően aktiválódnak, hogy a Szíriusz Kristály Rácsai széttörtek volna, akkor az Armageddon néven elhíresült esemény következett volna be.

Van az Armageddonnak olyan szintje, amelyik jelenleg is játszódik, tanúi lehettek [ennek] az élet minden területén. A világotok annak ellenére fejlődött technológiájában, hogy az alapelvek, melyek alapján sokan élik az életüket, roppant hasonlatosak a Sötét Korokéihoz, sőt, az azt megelőző korokéihoz. Azért mondom most ezt el, mert csoportok és egyének egyaránt még mindig elveszik mások életét, olyan hiedelmek és hozzáállás alapján, melyek nem igazán állnak összhangban a Galaktikus Mag szent mintáinak megfelelő isteni tervvel.

Most viszont már elértetek egy olyan pontot az én meghatalmasításának személyes folyamatában, ami lehetővé teszi a számotokra, hogy magatokénak mondhassátok ezeket a kódokat és engedjétek ezeket aktiválódni a saját testetekben, különösen a testetek csont(váz)-szerkezetében és a csakráitokban.

A Földanya testének kristályai olyanok, mint az ő csontváza és mivel ezek a kódok most aktiválódnak, ennek az aktiválódásnak a mását fogjátok felfedezni a saját kristály struktúrátokban, ami a csontvelő sejtjeiben tárolódik.

Kozmikus Szüleink mennyei hangja visszhangzik az Univerzumban és dallama kommunikál a mag-én belső aspektusaival, amit úgy tapasztaltok meg, mint egy mély, belső izgalmat az én felébresztésére, aki át akarja ölelni saját hatalmát, és vezetni kíván a fény hordozójaként. Ez pedig együttvéve egy szent szövedéket alkotott, ami lehetővé teszi a fény szentélyeinek aktiválását. Rácsok rajzolódnak ki különleges csakrákhoz kapcsolódva (mármint a Földanya csakráihoz).

Ezek a csakrák éppen áthangolódáson mennek keresztül, ami összhangba hozza őket a galaxis központjával. Ez pedig hang és energiafutamok fodrozódását hozza létre, ami továbbra is információt szolgáltat valamennyiőtöknek. Az információ ugyan egyénileg rátok szabott, de azért észrevehetitek egybeesését más átadott tanításokkal és közvetítésekkel, ahogy olyan információkkal is, melyekhez olyan személyektől jutottatok, akik alaposan ismerik a saját mag-énjüket, s amit ők kaptak, azt alkalmaznotok kell annak érdekében, hogy a Földanya testét biztosan a fény szent rácsában tudjátok tartani, az ő saját fényszentélyében.

Módfelett fontos ponthoz értetek el a Föld spirituális történelmének kollektív utazásában. Soha nem létezett pontosan ugyanilyen időszak ezt megelőzően és soha nem is fog létezni ezután, és amíg hozzátok beszélünk, addig százhuszonkettőezer különféle energiarezgés jön keresztül azon a vibráción, amit a hangom hangzásaként éltek meg. Amikor ennek hangjai áthullámzanak az általam kiejtett szavakon, azonmód meg is érintik a lelketeket és átitatják a testetek összes atomját. Ez az atomi szerkezet kommunikál minden finomtest atomjaival, és ezek viszonzásul mennyei egységesülést aktiválnak, egyfajta kollektív eszmecserét minden atommal magatokon kívül és belül.

A mindenféle létezés atomi struktúráját átható energiák fogják biztosítani a rácsok aktiválódását. Ez fordulópont az emberiség spirituális testének fejlődésében. Nem korlátozódik arra, amit mi veletek végzünk, ez a bolygótok minden egyes [olyan] Fénymunkására vonatkozik, aki ösztönzést érez arra, hogy az én és az egész nagyobb javára tevékenykedjen, és ezért olyan életbevágóan fontos, hogy valamennyien együttműködjetek és egymásért dolgozzatok, mert ha versenyeztek egymással, azzal elidegenítitek magatokat attól a dinamikus vibrációtól, amelyet az energiák egyesítése, a frekvenciák elegyítése céljából alkottak meg, és ezzel a végtelen fény varázslatos rácsát hozták létre.

Az a szeretet, amiről beszélek, a valamennyiőtökben fellelhető tudatosság, mindannyian magatokban hordozzátok ezt a szakrális kódot. A szívcsakra mélyére van elásva. Minden erőfeszítéssel, amit a szívcsakrátok mélyének áthatására fejtettetek ki, lehetővé tettétek a szeretet mennyei fényének felemelkedését, ezért én, Mária Magdolna, Jezabel és Alchemaya istennő segítségével valamint a Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége és a Szíriusz Nagytanácsa Elöljárói összes tagjának támogatásával összegyűlünk segítségetekre, így most ha még nem tettétek volna meg, kérlek hunyjátok be a szemeteket, és irányítsátok rá a figyelmeteket a mennyei fény, az isteni szeretet, és igazság teremtő és feltétel nélkül szerető lényeinek jelenlétére! Ők valamennyien a ti fényetek egy-egy szent vonatkozását tükrözik, és ez az a fény, ami a felszínre emelkedik, hogy fényt vessen az előttetek elterülő útra.

Most szeretném, ha elképzelnétek magatokat a Földanya testén belül, képzeljétek el magatokat belépni szent kristálykamrájába! Olyan kamrák léteznek a testében, amit sem eddig, sem ezután soha nem fedezhet föl az emberiség alacsony rezgésű tudatossága, viszont akik a fényben rezegnek, más szavakkal, akik tudatosságuk közepette élnek, a kiterjedt tudatosságban és magasabb intelligenciában, azok engedélyt kapnak a belépésre. Ezért viszünk át benneteket a fény testetekbe, hogy beléphessetek ezekbe a szent kápolnákba, ugyanis itt vannak azok a helyek, ahol Thoth és az atlantisziak bekódolták a Földanya testének kristályait és ezek azok a pontok, melyek a fény világítótornyainak szentélyei lesznek a jövőben.

Vizsgáljátok meg annak a kamrának a kristályait, amit éppen elfoglaltok. Szeretném, ha elképzelnétek egy kristály ágyat kiemelkedni a Földanya testének talajából, ami hívogat, hogy feküdjetek rá! Amikor a testetek hozzáér, a kristály kódjai életre kelnek és azon nyomban elkezdik újrahitelesíteni a testetek összes energiáját, megemelni a frekvenciájukat és a vibrációjukat úgy, hogy tökéletes harmóniába kerüljenek a kristályágy minden energiájával.

Én, Mária Magdolna, Jezabel és Alchemaya kíséretében, belépek a kápolnába. A fejetekhez állok, Alchemaya a lábatokhoz, Jezabel pedig a bal oldalatokra.

A kezemet a fejetek fölé helyezem, Alchemaya az ő kezét a lábatok fölé és elkezdjük az energia feltöltését. Az energia fölfelé áramlik és a testetek meridiánjai és az összes nádi egyre több energiát kezd elnyelni. Ezek a rendkívül érzékeny energia receptorok felerősítik azt a képességüket, hogy közvetítsenek a benneteket övező külső világ felé.

Vegyetek mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, lazítsátok a testeteket és engedjétek a kristály energiákat a testetekben felszívódni!

Néhányan közületek úgy érezhetik, hogy beleolvadnak a kristály ágyba, ez tökéletes, mivel a kristály-energia folyékony, és amikor beburkol titeket, akkor ti is folyékonnyá váltok.

Képzeljétek el a testeteket folyékony fényként, egyként a szent kápolna kristály energiájával, de most engedjétek az energiátokat és ezt a kristály-testeteket keresztülfolyni ezen a kristály-energián, át a kápolnán, és összekapcsolódni az összes kristállyal ebben a különleges kamrában, amíg úgy nem érzitek, hogy teljesen egyek vagytok minden kristállyal!

Próbáljátok meg elképzelni magatokat olyan kristályként, ami a fény mérhetetlen elnyelésének képességével bír és ruházzátok fel azzal az erőteljes képességgel, hogy megtartsa a szeretetet és közvetítse anélkül, hogy leszívná a ti energiátokat! Képzeljétek el magatokat annak a színnek, amit a kristályotokon figyeltetek meg, érezzétek meg, hogy milyen ennek a színnek lenni! Terjesszétek ki magatokat minden irányba úgy, mint amikor egyik kristály meglátja a másikat és ilyenkor magatokat látjátok meg másik alakban! Még mindig éberséget, tudatosságot testesítetek meg és megértitek, hogy olyan emberi lények vagytok, akik jelenleg hasznosítják azt a képességüket, hogy valami másnak képzelik el magukat, ezzel valami másnak tapasztaljátok meg magatokat.

Ez megmutatja nektek, hogy az emberi alak nem szükségszerűen akadálya az élet megtapasztalásának más alakban. Folyékonnyá válva átitathatjátok a Földanya testének valamennyi felséges belső struktúráját. Tényleges utazásokat tehettek, persze az engedélyével, a szívéhez és megtapasztalhatjátok szerető- és felfogó-képességének mélységét, és ahogy életet ad, és ahogy gondozza ezt az életet.

Valami másnak megtapasztalva magatokat az energiátok megtanulja, hogy miként hasznosítson más alakzatokat és a tudatosság eltérő áramlatait és ezek azok az áramlatok, melyek elvezetnek benneteket azokhoz az anyagilag is megtestesült szentélyekhez, melyek a Földanya testében aktiválódnak, amikor a nagy változások ideje elérkezik.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, lélegezzetek ki az összes kristályon át, melyeknek most a részei vagytok, és ezáltal egy hang keletkezik. Ez a hang most a kristály ágy fölött lebeg, ahol én, Mária Magdolna, Jezabel és Alchemaya állunk, a kezünket még mindig nyugvó testetek kezén és a lábán tartjuk. A kibocsátott hang vibrációja az eredetetek, az eredeti énetek ősi hangzása. Ez a hangzás közli veletek az igazságotokat, ezt a hangzást fogjátok az intuíciótokként azonosítani.

Az eredeti énetek a ti tanítótok, és frekvenciáinak alkalmazásával több tudatossághoz, és közvetlen kapcsolathoz juttok az énetek ezen aspektusával.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Most pedig képzeljétek el, ahogy az összes kristály, amiben benne vagytok, elkezdi megnyitni belső energiáit és elkezdi belélegezni a kristály fényt. Mennél több fény érkezik beléjük, annál erősebbé válik az én-érzetük. Ez az erő folyékony szeretetté válik összekeveredve a folyékony kristály fénnyel, és új energiaforma születik meg ezeken a kristályokon belül.

Most képzeljétek el, hogy a testetek még mindig ezen a táblán nyugszik, még mindig a kristályban tartózkodtok, és amikor ezt a kristályt emberi formátokként szemlélitek, felismeritek, hogy itt minden – egy-egy forma. Tartalmazza kollektív énetek egyik aspektusát, de nem teljesen az, aki valójában vagytok.

Most összpontosítsatok az összes pontra minden kristályban, amelyben tartózkodtok! Vigyétek a figyelmeteket a folyékony energia szívébe, aki ti vagytok ezekben a kristályokban!

Most képzeljetek el egy hangot érkezni a szívetekből felfelé tartva a torokhoz, ami aztán előömlik, és a hang belekerül minden kristályba a felső csúcsán keresztül. A hang minden sugara abba a testbe irányul, ami jelenleg a ti emberi alakotok.

Ha úgy érzitek, hogy hangosan kéne ezt a hangzást megszólaltatni, akkor tegyétek meg, ne engedjétek a vibrációt az elmével kommunikálni!

Mialatt kibocsátjátok ezeket a sugarakat a benneteket körülvevő kristályokból, Jezabel istennő a jobb tenyerét a napfonat csakrátokra helyezi, és elkezd mágneses energiát közvetíteni ezen a csakrán át, ami lehetővé teszi a fizikai testeteknek, hogy kényelmesen elnyelje ezeket a sugarakat.

Az ő energiája nagyon erőteljes, erősen leföldelt és belegyökerezett a Földanya fényébe, ezáltal Jezabel ezeknek az energiáknak a leföldelését segítő mechanizmusként szolgál.

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki és lazítsatok, nem feledve, hogy folyékonyak vagytok! Most éppen a kristály tudatosság vagytok!

Mialatt Jezabel továbbra is mágneses energiát pulzál a napfonatotokba, Thoth nagyúr és tizenketten az atlantisziak közül, akik bekódolták a Földet, belépnek a szent kápolnába és kört alkotnak körülöttetek Thoth-tal és velem a fejeteknél.

Thoth fog egy szent kristályt, egy atlantiszi kristályt és nagyon óvatosan elkezd a homlokotokra ráírni vele szakrális jelképeket. Ahogy ezek a jelképek belehúzódnak a homlokotokba, fények aktiválódnak anyagi testetek agyán belül. Ezek a fények további kommunikációs vonalakat aktiválnak Thoth nagyúrhoz és az igazság eredeti atlantiszi rácsaihoz. Ez aztán a tudatosság magasabb szintjeihez is kapcsolódik és átitatja a Galaxisotok központját szövedéket képezve a Galaktikus Mag szív struktúrájához.

Thoth most továbbmegy és újabb szakrális szimbólumot rajzol be az állatok alá, s ezzel a fény újabb frekvenciáját aktiválja. Ezek a fények elektromos lökésként száguldanak át a testeteken, miközben a központi idegrendszeretek fogadja a közléseiket, ami által az összes eddig rejtett érzékelő egység a testetekben felébred, mivel hogy már készen áll, ahogy ti magatok is, fogadni azt a közvetítést, ami elvezet benneteket a Földanya testének szentélyeibe.

Thoth még egy szimbólumot rajzol a torkotokhoz. Ez kitisztítja az átjárót, hogy az Atya/Anya Isten igaz hangja kifejezhető legyen a fizikai formán keresztül.

Most a szívhez fordul és ez is a tudás és a szent tanítások egy pompás szentélyét aktiválja. Itt fog a vezetőtök találkozni valamennyiőtökkel, hogy tanítson, hogy emlékeztessen és átvizsgáljon benneteket, hogy mit sajátítottatok el, ezzel biztosítva, hogy amit összegyűjtöttetek, az a szentélyben tárolódjon el, könnyű hozzáférést biztosítva mindahhoz, amit befogadtatok, és amire emlékeztek.

Jezabel a kezét mozgatja és Thoth újabb jelképet rajzol a napfonatotokra, ez kitisztítja az átjárót a fizikai test napfonata és minden egyéb napfonat között, amivel ezidáig bármilyen formában találkoztatok. Az átjáró, ami hozzáférést biztosít az ezekbe a csakrákba szűrődött minden szintű dolgokhoz, most megnyílik, mialatt a folyékony szeretet szent folyadéka átmossa, mivel a napfonat szűrői azok, melyek megakadályozták, hogy személyes erőtöket maradéktalanul felvállalhassátok, mivel ez a csakra általában a leginkább érintett a környezetetekből érkező negativitás és bírálat kivetítéseitől. Környezetetek lehet, hogy egy szót sem szól hozzátok, de pszichikus energiája átjárja ezt a csakrát és egyenetlenséget és zavart okoz az életetekben, de amikor Jezabel elveszi a kezét és még több impulzussal végigpásztázza az átjárót és az erő, ami rajta keresztül az Univerzum magjának Mindenható Én Vagyok Jelenlétéből árad biztosítja, hogy ez az átjáró kitisztuljon.

Thoth a szent rajzolathoz újabb jelképet ad, ami megnyitja kreativitásotok folyékony kapuit, hogy az ősi érzelmi traumák homályos vize alatt rejtőzködő dolgok a felszínre emelkedjenek. Amit a víz színére láttok felbukkanni, azt elmossa a kristály energia folyékony tudatossága.

Aztán az alaphoz fordul - a hatodik szimbólum a gyökércsakrát nyitja, és megújult kapcsolatot teremt a Földanyával.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Syra nagyúr, a Szíriusz királya belép a kamrába, leánya, Alchemaya mellé áll. Két amulettet nyújt át neki, az egyik arany, a másik platina. Alchemaya az arany amulettet a bal talpatokba teszi, a platinát a jobb talpatokba.

Ezek az amulettek abban a pillanatban készültek, amikor [Ti] energiává lettetek, amikor az energiátok megszületett, ezek az amulettek veletek együtt születtek meg. Visszatértek hozzátok és azért kerültek a talpatokba, mivel ez az a hely a testetekben, ami először érintkezik a Földanya testével, aki olvasni tudja az amulettek által kibocsátott energiát, továbbá az amulettek védelmező korongokként szolgálnak, mialatt életetek útját járjátok. Minden megtett lépésetek energiát közvetít a Fény Központi Galaktikus Magjához, ami önműködően válaszol erre a közvetítésre és úgyszólván nyomon követi minden mozdulatotokat.

Az amulettek lenyomatot hagynak a Földanya testén az amulettekbe foglalt szent és rendkívül egyedi jellemzőkkel és ez egy üzenet a Földanya számára, hogy nyíljon meg és legyen fogadókész, mivel a vezetők, akik átkeltek a régi paradigma sűrű vibrációin, megérkeztek, minél fogva abban a pillanat, amikor megéli ezeket a különleges vibrációkat, a teste megnyílik és befogadja a szignálotokat, az illatotokat és egy új kötelék alakul ki a Föld és ti közöttetek.

Az amulettek vezetőként is szolgálnak a mágneses rácsokban, hogy biztosan elérjetek arra a helyre a Földanya testén, ahol a legnagyobb a támogatottságotok. Az energiátok azon a helyen fog tárolódni és egy igen különleges lenyomat horgonyozódik le itt a számotokra, hogy támogasson benneteket és a szeretteiteket.

Ezen a módon dolgoztok a Földanyával. Így tud az energia számos dimenziója kommunikálni egymással annak tudatos fölismerése nélkül, hogy milyen forma is tartalmazza, ezért nem kell pontosan tudnotok, hogy az amulettek mit mondanak a Földanyának, nem kell intellektuálisan képesnek lennetek vagy megértenetek az üzenet tartalmát, mindössze az a kívánalom veletek szemben, hogy válaszoljatok erre az eredeti egyedi hangra, amit kezdetek megérteni emberi formátokban és emberi kontextusban[összefüggésben] intuitív lényekként.

Számtalan variációja létezik annak, hogy mi az intuíció, mi a felsőbb én vagy a lélek, amit mostanra mind el is felejthettek, mivel mindössze arra kell koncentrálnotok, hogy folyékonyak legyetek, ne kötődjetek az emberi formához. Ezen a módon sajátíthatjátok el az alakváltást, ez az alakváltó képesség fog segíteni nektek a jövőben.

Sok-sok évvel ezelőtt Kuthumi beszélt az állatok királyságáról, mesélt a kristályok királyságáról, és az élet sok más formájáról és hogy ezek miért olyan fontosak és mi a kapcsolatotok velük és hogyan foglalkozzatok velük. Azért mondta ezeket el, mert a mostani időszak akkor már megjósolható volt és ez most bekövetkezett, meg kell tanulnotok kommunikálni az összes életformával a bolygón! Az állatok minden formájukban ismerik a Földanya testét, kifinomultan hozzáhangolódtak minden történéshez a felszínén és a belsejében.

Az amulettek a talpatokban kommunikációs vibrációkat szednek fel a testéből nagyon hasonlatosan ahhoz, ahogy ezt az állatok észlelik, akik talpukkal a talajon rögtön azonosítani tudják ezt a nyelvet és válaszolnak rá. Az összes többi érzékük is válaszol a Földanya más szintű közvetítéseire, ami figyelmezteti a várható történésekre azokat, akik ráhangolódtak őrá. Ezt bizonyította az is, amikor a cunami pár évvel ezelőtt támadott, az állatok tudták, hogy a magasabb helyek felé kell húzódni, az emberek viszont nem, most már tudjátok, hogy miért, viszont ezeknek a lelkeknek ez volt a megtapasztalni valójuk, nem ítélkezünk efölött, és amit most valamennyiőtökkel teszünk, mivel már képesek vagytok és az idő is megérett rá, az az, hogy a Földanya testére való ráhangolódásra bírjunk benneteket, mint az állatok, mert ha folyékonnyá váltok, és átalakítjátok az energiátokat a többi élőlényéhez hasonlóvá és úgy tapasztaljátok meg az utazásotokat, ahogy ezek az élőlények, [vagyis] az Anya Természethez igazodva, akkor nem emberi lények dolgait fogjátok elsajátítani, ami a ti egyedi élményetekké válik, és képesek lesztek meghatározni, hogy ez nektek milyen érzéssé válik, hogy ez a nyelv milyen lesz a számotokra. Bízom benne, hogy valamennyien megértettétek, hogy miről beszélek.

Most pedig vegyetek mély lélegzetet, és amikor lazítotok, akkor azok a sugarak, melyeket a kristályok a csúcsukról bocsátottak ki, most megszűnnek, ti pedig kezditek megérezni azt az energia rohamot, amivel a kristályok feltöltődnek, a Földanya a testéből táplálja a csontváz rendszerét. Mialatt táplálja a csontvázát, más szavakkal a kristályait, elkezdi ugyanezt az energiát belétek is pumpálni ebben a folyékony alakjában, ami önműködően közvetít az emberi formának, hogy megismerjétek, mivé kell válnotok. Ez beleszivárog a csontvelő sejtekbe és újabb csodálatos frekvencia születik meg bennetek.

Ez a frekvencia hozzávetőleg kilencvenkilenc napig tart ki, mialatt berendezkedik és teljesen hozzáhangolódik az emberi én összes szintjéhez és a bolygó más életformáihoz és a Földanyához, amit úgy tudtok elképzelni, mintha hajszálszerű finom, vékony energia szálak suttognának az éteren át, összekapcsolva mindennel, a kristály energia szent rácsát alakítva ki, ami olyan egyedi ösvényt teremt, amelyen tovább utazhattok.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Most nagyon finoman, rendkívül óvatosan engedjétek a folyékony kristály energiát visszahúzódni a szentély padlózatába, elkezdeni áthatni a kristály ágyat, felemelkedni, amikor visszatértek a testetekbe, még mindig folyékonyan, az összes felséges energia átfolyik rajtatok.

Érezzétek a kezem melegét a fejeteknél, Alchemaya kezét a lábatokon és Jezabel kezének forróságát a napfonatotokon!

Thoth nagyúr most újra mellém áll a fejeteknél. Syra nagyúr kíséri őt. Thoth most a jobbomon, Syra a balomon áll.

Syra nagyúr fog egy másik amulettet, amelyik szintén arany, és nagyon finoman a korona csakrátokra teszi a kezét. Amikor az amulettet fölszívja a koronátok, Thoth nagyúr fogja a kristályát és felrajzolja az utolsó szimbólumot a koronátokra.

Ezek az energiák vákuum-szerűséget alkotnak, ez a vákuum kezdi bevonzani teljesen uralt emberi énetek magasabb intelligenciáját, azt a részeteket, amit emberi lényként uraltok. Ennek az a célja, hogy utat mutasson, vezessen és inspiráljon titeket, hogy továbbra is fogadjátok el magatokat, munkálkodjatok [ön]magatokon, és szeressétek énetek minden aspektusát, melyek megalkotják azt, aki vagytok!

Syra nagyúr és Thoth nagyúr félrehúzódnak és én közelebb lépek hozzátok és a keresztcsonti/szex csakrámat a ti koronátokhoz nyomom és ekkor Kozmikus Szüleink keresztülbocsátják az isteni teremtő energia lüktetését a keresztcsonti csakrámon át a ti koronátokba és képzeljétek el ezt a meleg áramlást átszivárogni a testeteken végig le a lábatokig!

Amikor eléri, megérinti Alchemaya energiáját, egy csodás, briliáns elektromos kék fény tűnik fel körülötte, a Szíriusz Kék Kristály Energiája és ezt belepumpálja a talpatokba, ami aztán továbbrohan a testetekbe, átlép a koronátokból az én testembe és ezzel megteremtjük a ti egyedi energia szentélyeteket a testetek körül. Ez úgy néz ki, mint egy hatalmas tojás, ám ennek a tojásnak legalább négy rétege van, ez a négy réteg a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális test védelmi szentélyeként szolgál.

Lazítsátok a testeteket, mialatt aktiváljuk az újrahitelesítés végső fázisát, isteni fényetek közepén tartva benneteket!

Lélegezzetek be, fújjátok ki és lazítsátok a testeteket!

Mielőtt az újrahitelesítés befejeződne, fontos emlékeznetek rá, hogy folyékonyak vagytok, hogy szabadon kölcsönhatásba léphettek az élet más formáival isteni természetetek folyékonyságát használva, elmerülhettek ezek tudatosságában, eggyé válhattok velük, mivel már készen álltok erre.

Kezdjétek el az alakváltoztatás utazását azokkal a teremtményekkel, akikkel mély kapcsolatban álltok és legfőképpen csakis olyan alakot ölthettek vagy olyan teremtmények energiájával egyesíthetitek az energiátokat, akik erre engedélyt adtak. Éppen úgy, ahogy az embereket szükséges megfelelően megítélnetek, fontos azokat az energiákat is helyesen felismernetek, amelyekkel egyesülni akartok. A tisztelet mindenütt fontos.

Ha egyszer kialakítotok egy kapcsolatot például egy állattal, akkor ezt a kommunikációt legalább hét egymást követő napig fenn kell tartanotok ahhoz, hogy képesek legyetek ráhangolni a fizikai testetek csakráit az energiájuk [azon] frekvenciáinak a [be]fogadására, amelyen ők élnek, és ez, drága szeretteim, megmutatja, hogy miként haladhatjátok meg állati természetetek alapvető túlélési ösztönét és megtanulhatjátok, hogy miképpen hasznosíthatjátok ezt az én és az egész magasabb javára, és ha ezt követitek, akkor rá fogtok találni a fény szentélyeire, melyeknek most kell aktiválódniuk és kialakulniuk, mivel el fog jönni az az idő a jövőben, amikor a Földanya megmozdítja a testét, lerázza a vállát, kiegyenesíti a gerincét, megropogtatja a derekát és kinyújtóztatja kezét-lábát és ezt meg fogjátok érezni. Viszont végképp semmi ok az aggodalomra, de tényleg, mivel benneteket már nem korlátoz a félelem-teli valóság!

Most [azt] szeretném, ha tényleg idefigyelnétek a szavamra, és ez talán a legfontosabb dolog, amit valaha hallottatok! Amikor igazán összekapcsolódtok a Földanyával, amikor valóban odafigyeltek és megértitek a hangulatát, a hangját és az energiáinak változását, akkor pontosan tudni fogjátok a teendőtöket, hogy mikor tegyétek és hogyan alkalmazzátok!

Drága szeretteim, kérem, hogy figyeljetek ránk, ez olyan fordulópont, amikor nem maradt már több időnk, most van az, amikor túl kell lépni az emberi egón és ténylegesen meg kell tapasztalni az élet összes formáját, amelyekkel az életeteket megosztjátok, igazából meg kell tapasztalni és lerögzíteni, hogy mit jelent egynek lenni az élettel. Amikor ezt megteszitek, akkor tudni fogjátok, hogy miként tartsátok fenn az életet a jövőben és létfontosságú, hogy valamennyien kutassátok és kivitelezzétek az energiahasznosítás alternatív rendszereit.

Tápláljátok a Földanya testét, segítsétek újra egészséghez! Teremtsetek organikus élelmet adó kerteket! A szabad energiáról az információ bőven rendelkezésre áll, kutassátok fel, sajátítsátok el és kérlek [benneteket], használjátok!

Nem tudjátok, mennyire fontos ez az üzenet és mindenkit arra kérek, hogy a saját eszközeivel (de leginkább a példa erejénél fogva) terjesszétek másoknak is, tanítsátok meg a gyermekeiteknek, az unokáitoknak, az unokatestvéreknek, a keresztgyermekeknek és a barátaitok gyermekeinek, tanítsátok meg nekik annak fontosságát, hogy legyünk egyek a természettel!

A Földanya támogatni fog benneteket, mert amikor a természet körülöttetek felismeri a tisztelet jegyeit, akkor védelmezni fog titeket, mivel most már a lényegét, az esszenciáját, a teremtő formáit és képességeit képviselitek. Váljatok eggyé a széllel, a vízzel, a Nappal, a tűzzel, legyetek egyek a homokszemekkel, a legapróbb planktonnal az óceánban és járjatok utána, hogy az élet valójában micsoda, mivel jelenleg korlátoz ebben az emberi tapasztalat és ha tényleg támogatni akarjátok a Földanyát ezeken a változásokon keresztül, akkor jobban meg kell ismernetek, sokkal jobban!

Biztosíthatlak benneteket, hogy ha jobban megismeritek őt és az élet többi formáját, akkor tudni fogjátok, hogy miért kérjük ennyire nagyon, hogy ezt megtegyétek. Igaz, nem találok emberi szavakat, hogy elmagyarázhassam vagy kifejezhessem, hogy mitől annyira fontos ez és mik lesznek a jótékony hatásai.

A Földanya, a bolygótok, a világotok, nem bír ki több kihasználást, erőszakot, elért egy olyan ponthoz, amin túl nem bírja tovább. Hívást küldött ki az emberiséghez, egy 911-es segély hívást, úgy ismerhetitek, mint a szeptember 11-i rémálmot. Így sikoltott a világnak, hogy állj, és ez a sikoly a bolygó központi egójának magjából származott, azaz az alsó egójától, az ország struktúrájáról beszélünk, nem mutogatunk az ebben az országban élő emberekre, mivel rendkívül erőteljes Fénymunkások ezreit olyan stratégiai helyekre vezettük, ahol biztosíthatják a károk kontrollálását.

Megéreztétek a kollektív tudatosság hatásait a 9/11 - SOS 911 eredményeként. Vagy el akarjátok felejteni? Figyelmen kívül hagyni? Csak folytassátok így és olyan sikolyt fog hallatni, ami testének összes sejtjéből érkezik, hogy felhívja a figyelmeteket! Tudjátok, hogy ki fogja megúszni leginkább így másodjára? Tisztában lehettek vele, hogy emberi lény nem fogja túlélni, ha így folytatjátok, és ez a nagyon fontos üzenet!

Most vegyetek egy újabb mély lélegzetet, lélegezzetek ki és lazítsátok a testeteket, amíg az összes energia el nem rendeződik! Lényetek valamennyi szintjével kommunikáltunk és most már készen álltok, hogy útra keljetek a szentélyek lenyomatainak helyszíneihez a földön, a Földanya felfigyel rátok, megérez és vezetni fog benneteket.

Amikor elvesszük a kezünket a testetektől, az energia beleszívódik a bensőtök atomjaiba. Szeretném, ha megpróbálnátok elképzelni, vagy ha nem megy, megérezni a mély belső béke érzését, amint eltölt titeket, s ezzel minden egyes negatív energia elmosódik. Bármilyen félelem, ami esetleg annak eredményeként támadt a testetekben, amit elmondtam nektek, átalakul feltétel nélküli szeretetté és elárasztja a testeteket, az elméteket, a szellemeteket, a szíveteket és a lelketeket.

Adjatok hálát most, amiért ezen tapasztalat mellett döntöttetek! Köszönjétek meg azoknak a lényeknek a jelenlétét, akik tanúi voltak ennek!

Nagyon óvatosan emeljétek fel a testeteket az ágyról, helyezzétek a lábatokat a földre, érezzétek a Földanya érintését! Az amulettek már aktívak, minden megtett lépésetek lenyomatot hagy a földön. Ezeket a lenyomatokat viszont csak a fény lényei látják, a sötét szándékúak nem lesznek képesek erre, mivel vakok vele szemben.

Induljatok kifelé a kristály-szentélyből és térjetek vissza a jelen idővonalára, rögzítsétek le magatokat az anyagiságban, bár még összekapcsolódtok mindazzal, ami a mai napon érkezett!

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, lazítsatok, és kicsit mozgassátok meg a testeteket, hogy az energia áradhasson benne és rendezkedjetek el abban a formában, amit emberi formaként ismertek, de ne kapcsolódjatok már hozzá úgy, mint egy órával ezelőtt!

Alakváltók vagytok, ti vagytok a magasabb birodalmak folyékony tudatossága egy formába öntve, olyan formába, amit magatoknak választottatok, hogy testi mivoltotokban tudjatok jelen lenni ezekben a létfontosságú időkben és ti vagytok azok, akik önként jelentkeztek, hogy átvigyék az erőteljes átjárókon az új világba azokat, akik erre hajlandók, hogy visszatérjetek az alapokhoz, annak érdekében, hogy eljussatok oda, ahová korábban még sosem.

Szeressétek egymást, lássátok egymást energiaként messze nagyobbnak, mint ahogy emberi lényként láttátok magatokat! Tudjátok, hogy önálló személyként az erőtök minden mértéken felül megerősödhet, amikor másokkal egyesültök egyenlőkként, olyan hatalmasokként ismerve el őket, amilyenek magatok is vagytok. S ekkor fogtok valódi változásokat megtörténni látni!

2015-re ezeknek a szentélyeknek állniuk kell, legalább is a 60 %-uknak! Rendkívül erőteljes kristály energiát fognak tartalmazni és olyan fizikai kristályokat, melyekhez elvezetünk, hogy megtaláljátok azokat, és olyan emberekhez fognak kerülni, akik anyagukban építik fel ezeket a szentélyeket. Mások közületek személyükben válnak szentélyekké mások számára abban az értelemben, hogy képesek lesznek az együttérzésre, az ítélkezés-mentességre és a mennyei szeretet szellemévé válnak azok számára, akiknek erre szüksége lesz.

Ahová ti tartotok, ott nincs helye az egónak, nincs semmi helye az önsajnálatnak, a szegénység tudatosságnak, az áldozati tudatosságnak, mert ezek a régi mátrix paradigmájának a sajátjai, olyan rendszeréi, amit lelepleztetek, mert megfosztott a hatalmatoktól és elerőtlenített. Arról pedig teljes mértékben gondoskodunk, hogy megtaláljátok azokat a jellemzőket, eszközöket és rendszereket, amelyek segítik a felemelkedéseteket, a régi paradigma meghaladását és hogy ténylegesen beléphessetek az új nap fényébe, hogy az új teremtés világában járhassatok!

Megtiszteltetés volt azokkal kommunikálni, akik most hallották a szavamat és a százhuszonkettőezer frekvencia, ami a hangomon keresztül jött át, tovább visszhangzik és átitatja az emberi tudatosság csökönyösen ellenálló, félelemhez ragaszkodó területeit, melyek ragaszkodnak az én elerőtlenítő érzelmi aspektusaihoz, s melyek félrevezettek abban, hogy elhiggyétek, hogy ez vagytok ti. Ezeket a dolgokat uralni kell, felül kell rajtuk emelkedni, meghaladni őket, mert ezzel bizonyság lesztek mások számára, hogy ez igenis véghez vihető és hogy úgy élhetünk a Földön, ahogy a Mennyben.

Krisztus visszatért bennetek. Az Istennő visszatért rajtatok keresztül és a gyermek ártatlansága és tisztasága fogja kifejezni magát bennetek, általatok és veletek karöltve.

Egy másik alkalommal beszélni fogok részletesen azokról a földrajzi helyszínekről, melyeken és melyekben jelenleg a rácsokat kiépítjük. Ezeknek a helyeknek a csakrái egyesülni fognak és különleges és nagyon egyedi mintázatot öltenek (geometriai mintázatot). Az összes ilyen mintázat tartalmaz egy-egy kódot, amihez bizonyos személyek vonzódni fognak és az a harmonikus állapot, ami ezeken keresztül megnyilvánul, az fog békét teremteni valamennyiőtök számára, de most itt az ideje használatba venni mindent, amiért imádkoztatok, ideje az utatokat járni és megélni, élettel telíteni a fény kódjait, melyek már újjászülettek és amelyek ezután fognak megszületni és felkészíteni magatokat az elkövetkezőkre.

Úgy kívánom megünnepelni a napfordulót, hogy mindannyiótokat magamhoz ölelem és az élet csókját lehelem a homlokotokra és arra biztatlak és sürgetlek benneteket, hogy menjetek ki a világba és tegyétek [azt], amiért idejöttetek! Ha nem vagytok biztosak benne, hogy ez mi, akkor figyeljetek, kövessétek az ösztöneiteket, a megérzéseteket, a vezetést, ami hozzátok érkezik az Atya/Anya Isten forrásán keresztül és cselekedjetek!

Tudom, hogy néhányotoknak ez roppant csüggesztő tapasztalat, féltek felragyogtatni a fényeteket, de itt az alkalom, hogy szembenézzetek a félelmetekkel, hogy legyőzzétek, és úgy ragyogjatok, mint soha azelőtt! Mindannyian szembesülni fogtok a legnagyobb félelmetekkel, hogy legyőzhessétek azokat az illúziókat, melyek akadályozták és késleltették a fejlődéseteket és nincs több vesztegetni való időtök! Ezért induljatok és legyetek azzá, amire teremtődtetek, tegyétek, amire vállalkoztatok és közös együttműködésünk fény-nyomot hagy a Földanya testén, amikor istenhozzádot mondunk nektek, most pedig a szeretet jelét hagyjuk valamennyiőtökön.

Az Isten áldjon meg, vezessen, védelmezzen és támogasson benneteket mindörökké! Köszönjük a részvételeteket, köszönjük, hogy felfigyeltetek szolgálatra szólító hívásunkra. Veletek leszünk minden lépéseteknél az úton!

Mária Magdolna vagyok, béke legyen veletek örökre, au revoir!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...